JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 25.03.2010, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 16360 din 24.03.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 19;

 • - consilieri absenți - 4 (doamnele consilieri Gagiu Liliana-Angela, Anitte-Michaelle Ionescu și domnii consilieri Ștefan-Romeo Ciocănel și Adrian-Mihai Prodănel).

Președinte de ședință este domnul consilier Mariean Neacșu.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Iulian Corbu de la ședința ordinară a consiliului local din data de 10.03.2010, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind validarea Dispoziției Primarului Municipiului Pitești nr.614/15.03.2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 106/25.03.2010.

Sosește în sală domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel. Consilieri prezenți:

 • 20.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea HCL nr.82/10.03.2010 privind aprobarea bugetului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Trezoreria Municipiului Pitești a solicitat modificarea Listei de dotări a Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2010, cu privire la pozițiile nr.14 și nr.15, în sensul defalcării pe tipuri de mijloace fixe și specificarea în clar a denumirii și a unității de măsură și cantității acestora”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 107/25.03.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea întocmirii studiului de oportunitate pentru concesionarea unor imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „În primul rând, consider că este binevenită precizarea din expunerea de motive care face referire la dispozițiile OUG nr.54/2006 referitoare la regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007. În al doilea rând, din fragmentul „concesionarea are loc la inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însușite de acesta, concedentul fiind obligat ca, în termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare formulată de orice persoană interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate”, aș trage concluzia că există interes din partea administrației, în ideea măcar a acceptării de principiu a acestei concesiuni. Cunosc aceste terenuri de tenis și vreau să întreb dacă este oportun să ajungem să le concesionăm unei fundații? Pentru că, dacă vom concesiona aceste terenuri de tenis unei fundații, redevența va fi mică. De asemenea, concesionând aceste terenuri, este evident că alți jucători de tenis, cetățeni ai municipiului, nu vor mai avea acces acolo, pentru că, probabil, vor fi făcute și anumite investiții. Prin urmare, avem noi interes să dăm aceste terenuri de tenis unei fundații? Este oportun să ne însușim această cerere de concesionare? Dacă da, care ar fi avantajele pentru piteșteni? L-aș ruga pe domnul Silviu Marinescu, care este mai în domeniu față de mine, să ne spună dacă cel puțin din punctul de vedere al domniei sale ar fi oportună o asemenea concesionare?”.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Domnul Perianu nu pune în discuție legalitatea ci doar oportunitatea. Sub aspectul oportunității, nu punem scăpa din vedere faptul că este vorba de o fundație care este în strânsă legătură cu președinta Federației Române de Tenis. Acest lucru este benefic sub aspectul promovării sportului respectiv în Pitești. Nu pot să cred că, prin această concesionare, cetățenii Piteștiului vor fi îndepărtați de această bază sportivă. Sunt 12 terenuri de tenis acolo și, cunoscând starea în care sunt, vor necesita investiții. De aceea, sub aspectul oportunității, cred că este o chestiune bună”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Având în vedere că este vorba de o concesiune, nu noi vom mai decide cine va mai avea acces acolo pe toată perioada respectivă. Pe de altă parte, nu spun că această fundație ar trebui îndepărtată complet dar haideți să avem în vedere situația culoarelor de la Bazinul Olimpic. Sunt foarte mulți copii care se duc acolo să învețe să înoate, fără ca acest bazin să fie concesionat cuiva. Fiecare își stabilește un program, în funcție de care își desfășoară activitatea sportivă. Prin urmare, nu văd de ce ar trebui să concesionăm 12 terenuri de tenis de câmp unei fundații. Nu am nimic împotrivă să ajutăm această fundație, dar nu prin concesiune; dacă totuși vom concesiona, atunci să luăm în calcul unul, două sau trei terenuri dar nu întreaga bază sportivă”.

Doamna Anca-Ștefania Barbu: „La acest moment, noi nu avem de aprobat decât întocmirea unui studiu de oportunitate. Nu discutăm acum concesiunea iar când va fi cazul, sunt de acord să ne exprimăm părerile pro sau contra. Deocamdată, nu cred că ar fi rău să fie întocmit acest studiu de oportunitate”.

Domnul consilier Silviu Marinescu: „Doamna Ruxandra Dragomir a mai făcut acest demers în urmă cu 4-5 ani. Dacă îmi amintesc corect, nu s-a concretizat datorită unor aspecte care le-au aparținut domniilor lor. Ceea ce ne solicită acum rezultă și dintr-un motiv sentimental, deoarece doamna Ruxandra Dragomir s-a născut în Pitești.

Nu știu dacă noi, în actuala perioadă de criză, reușeam să punem la punct baza sportivă și mă refer la infrastructură; am fost în urmă cu câteva zile și acolo unde este clădirea spațiile au fost făcute la cel mai înalt nivel. Pentru amenajarea terenurilor este însă nevoie de specialiști și cred că Ruxandra Dragomir, în calitate de cetățean de onoare al Piteștiului și de Președinte al Federației Române de Tenis poate să aducă multe lucruri bune. Consider că pentru piteșteni, pentru copiii noștri ar fi un lucru extraordinar. Voi fi de acord cu întocmirea acestui studiu, mai ales că unul dintre visele mele este să avem o academie de tenis”.

Domnul președinte de ședință: „În proiectul de hotărâre nu este precizată data până la care trebuie întocmit studiul de oportunitate. Se prevede că studiul va fi întocmit de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești însă ar trebui stabilită și o dată”.

Sosește în sală domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel. Consilieri prezenți:

 • 21.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Trebuie să fiu de acord cu domnul consilier Radu Perianu care ne-a expus anumite teme asupra cărora să reflectăm. Reflecțiile le vom face însă după întocmirea acestui studiu de oportunitate care va aduce lămuririle necesare, vom vedea care sunt costurile, vom aprecia, în cazul unui contract de concesiune, perioada, condițiile.

În altă ordine de idei, există un proiect de lege care va fi promovat, potrivit căruia orice bază sportivă, orice teren din domeniul public trebuie să fie rentabile urmare folosirii. Vă dau ca exemplu Bazinul Olimpic care, deși în ultima perioadă are foarte bune încasări, nu este rentabil din punct de vedere financiar. Am considerat însă că acest bazin rezolvă o nevoie socială. Totuși, va trebui să reflectăm asupra tarifului culoarelor închiriate sportivilor și vom discuta despre acest lucru cu Clubul Sportiv Municipal.

Cred că este bine să realizăm studii pentru aceste baze sportive dacă, bineînțeles, vom avea investitori și vom vedea apoi dacă vom concesiona sau nu. Vom avea astfel o imagine clară cu privire la ceea ce avem de făcut.

În ceea ce privește termenul, nu vă pot da acum un răspuns exact. Este posibil ca studiul de oportunitate să fie realizat cu forțe proprii și în acest caz termenul va fi mai scurt sau poate fi realizat prin selecție de oferte ori prin licitație, situație în care termenul va fi mai lung”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 108/25.03.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind împuternicirea Primarului Municipiului Pitești pentru semnarea angajamentului Municipiilor din România în scopul combaterii efectelor schimbărilor climaterice”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 109/25.03.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea HCL nr.194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 110/25.03.2010.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vedeți cum arată foarte multe dintre străzile unde s-a intervenit prin branșamente sau lucrări care au stricat asfaltul. Din această cauză, împreună cu domnul viceprimar și cu alți colegi am ajuns la concluzia că, pe lângă amenzi, mai avem nevoie și de altceva. Astfel, aș vrea să supun atenției dumneavoastră următoarea propunere, cu scopul de a stabili dacă este o idee bună: noi stabilim un termen de refacere a suprafețelor afectate, în caz contrar aplicându-se o amendă care, în cele mai multe cazuri, nu are efectul scontat. De aceea consider că, pe lângă amendă, după expirarea termenului stabilit, să se plătească o taxă pentru ocuparea terenului respectiv. Avem în prezent Hotărârea Consiliului Local nr.411/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2010 în care este prevăzută suma infimă de 1 leu/mp/zi. Consider că ar trebui să fie 10 lei sau 100 de lei/mp/zi pentru suprafețe de până la 25 mp inclusiv și 50 de lei sau 500 de lei/mp/zi pentru suprafețe de peste 25 mp. În acest fel, îi putem determina să refacă suprafețele respective”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Propunerea dumneavoastră este excelentă și, dacă-mi permiteți, aș dori să aduc o completare: am putea stabili această taxă pentru cei care întârzie nejustificat față de termenele prevăzute în autorizațiile de construire în euro/mp - pentru primele trei zile la un cuantum pe care l-aș propune să fie de 3 euro/zi, urmând să crească la 4 euro pentru următoarele trei zile etc. Vă garantez că, pentru a evita să ajungă în această situație, vor depune efortul necesar pentru respectarea condițiilor de finalizare a lucrărilor”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „N-ar fi bine ca în contractul de execuție să fie cuprinsă și o clauză cu privire la penalități?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Nu avem contract deoarece ei nu lucrează cu noi - este contractul beneficiarului. Eu v-am solicitat doar un acord de principiu pentru că sunt mai multe aspecte care trebuie discutate. Instituind această taxă vom avea străzi mai curate și vor avea grijă și societățile subordonate deoarece nu vor mai fi scutite ci vor trebui și ele să plătească; vom prevedea acest lucru la criteriile de performanță ale directorilor, care trebuie îndeplinite în schimbul drepturilor salariale”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „La semnarea procesului-verbal de predare-primire a lucrării propun să participe și un reprezentant din executivul primăriei care să vadă cum s-a reparat strada respectivă pentru că și acest lucru este important. Calitatea materialelor folosite nu este, de regulă, cea adecvată și după o jumătate de an, suprafața în cauză va fi iarăși afectată”.

Doamna consilier Anca-Ștefania Barbu: „Firmele respective au un anumit grafic de lucrări pe an. Dacă s-ar corela graficele de lucrări și s-ar interveni o singură dată pe aceeași stradă, atunci lucrurile ar sta mult mai bine”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Trecerea tuturor rețelelor din municipiul Pitești în sistem informatizat va permite o imagine generală asupra acestora și vom putea corela lucrările respective, astfel încât disconfortul cetățenilor să fie minim.”

Domnul președinte de ședință: „În Petrochimie, unde am lucrat, când se realiza o lucrare de anvergură, se dădea un permis de lucru. La recepția lucrării, se încheia și acest permis de lucru. Urmărește cineva din cadrul primăriei aceste permise care se eliberează? După recepția lucrării, se completează o rubrică în permisul respectiv în care se menționează că lucrarea este în stare de bună execuție și nu există pericole”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am generat această discuție tocmai pentru a avea în vedere și propunerile, sugestiile dumneavoastră. Permisul de lucru de care vorbeați se numește aviz, este dat de administratorul public, care îl și urmărește. Sunt reglementări diferite pentru domeniul public față de cel privat.

Propunerea doamnei consilier Anca-Ștefania Barbu cu privire la punerea în acord a lucrărilor este cea mai soluție. Însă, pe domeniul public, sunt situații în care acest lucru nu este posibil. De exemplu, în cazul SC Apă Canal 2000 SA, datorită întârzierii fondurilor europene, au fost amânate și lucrările prevăzute să înceapă cu aprox. 5 ani de zile în urmă. Datorită acestei situații, nu puteam amâna lucrările la gaze, la termoficare, electrice, etc.”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Ar trebui să prevedem printr-o hotărâre de consiliu local ca reparațiile să fie făcute de firma care a refăcut inițial drumul sau de către Administrația Domeniului Public”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Dacă vom împuternici Administrația Domeniului Public să se ocupe de acest lucru, este clar că nu va mai putea îndeplini și restul atribuțiilor. Cea mai bună soluție ar fi să avem 2-3 firme pe raza municipiului Pitești din rândul cărora să aleagă cei care vor întreprinde acțiuni de spargere a asfaltului pe domeniul public”.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mariean Neacșu

SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red.NBM 1ex.