JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 12.08.2010, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 41643 din 09.08.2010.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc           - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți - 1 (domnul consilier Vasile - Dorin Voicu). Președinte de ședință este domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel.

Se supune la vot motivarea absențelor doamnelor consilieri: Barbu Anca-Ștefania, Popescu Ecaterina și a domnilor consilieri: Gardin Florin și Prodănel Adrian-Mihai, de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 29.07.2010, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Sunt distribuite doamnelor și domnilor consilieri, modificările aduse de inițiator la punctele nr. 2, nr. 3, nr. 7, nr. 8, nr. 13, nr. 16, nr. 17, nr. 25 și nr. 26 de pe ordinea de zi, precum și proiectul cu care se propune suplimentarea ordinei de zi: “Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui imobil”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările și completările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea serviciului public Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 258/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

“La Anexa nr. 2, pagina nr. 2, la denumirea compartimentului Serviciul Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică se adaugă «Administrativ»”.

Domnul consilier Neacșu Mariean: “Care sunt criteriile de selecție pentru personalul disponibilizat, pentru personalul care rămâne în continuare și care va constitui noua direcție care se înființează?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Nu sunt disponibilizări, deoarece legislația în materie nu prevede restrângeri, iar prin organizarea pe care noi am făcut-o, în niciun caz nu puteam face asta, pentru că și așa suntem sub numărul minim cu care poate funcționa această direcție”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 259/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

 • a. La Anexa nr. 1 denumirea compartimentului Serviciul Cadastru Edilitar-Imobiliar și Patrimoniu se înlocuiește cu Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu.

 • b. La Anexa nr. 2, pagina nr. 6, denumirea compartimentului Serviciul Cadastru Edilitar-Imobiliar și Patrimoniu se înlocuiește cu Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu.

 • c. La Anexa nr. 2, pagina nr. 5, în cadrul Compartimentului Transport Local, postul de referent-III-superior-2-M, se înlocuiește cu inspector-I-principal-2-S.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 260/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Filarmonicii Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 261/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural al Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 262/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 263/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al

5                                                                                                                                                                                                                5

Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

“La Anexa nr. 2, la rândul nr. 8, se trec 2 posturi, iar la rândul nr. 9 se trece 1 post,,

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 264/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Străzilor și Cimitirelor Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

“ a. se radiază articolul nr. 1;

b. în tot cuprinsul hotărârii denumirea de Administrația Străzilor și Cimitirelor Municipiului Pitești se înlocuiește cu Administrația Domeniului Public Pitești”

Domnul primar Tudor Pendiuc: “Am lăsat totuși vechea denumire, pentru că schimbarea acesteia ne costa niște bani și nu avea rost acum când trebuie să facem economii. Dacă va fi nevoie, când va fi să stabilim bugetul pe anul 2011, facem atunci schimbarea”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 265/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 266/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 287/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume, la punctul 23 alin. (1), se va înlocui „omorârea animalelor” cu „uciderea animalelor”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 267/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 268/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 269/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea listei de dotări finanțată din venituri în afara bugetului local pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre, modificări pur tehnice și anume:

 • a. Denumirea hotărârii va fi: „Hotărâre privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010”

 • b. Art. 1 va avea următorul cuprins:

„Nivelurile veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 se rectifică cu suma de 50 mii lei la partea de venituri reprezentând ,,Alte venituri” și cu suma de 50 mii lei la partea de cheltuieli la capitolul 65.11 ,,Învățământ”, subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul 20 ,,Bunuri și servicii”, articolul 20.30 „Alte cheltuieli”.”

 • c. Art. 1 devine art. 2, art. 2 devine art. 3.

 • d. Art. 3 devine art. 4 și va avea următorul cuprins:

„Direcția Economică și Direcția Tehnică și de Urbanism vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 270/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și a bugetului creșelor din municipiul Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 271/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Poliției Comunitare a Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri. Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 272/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

 • a. Art. 2 va avea următorul cuprins:

,,Lista obiectivelor de investiții a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe anul 2010” se suplimentează cu suma de 300 mii lei la capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, grupa B „Lucrări noi”, obiectivul „Adăposturi pentru câini.”

 • b. În anexă, la cod indicator: 74.02, 74.02.05, 74.02.05.01, 70, 71 și 71.01 suma prevăzută la program 2010 este de 300 mii lei.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 273/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Administrației Domniului Public Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

a. Art. 2 va avea următorul cuprins:

,,Lista obiectivelor de investiții a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2010” se modifică în sensul redistribuirii fondurilor între poziții și suplimentării cu suma de 550 mii lei, după cum urmează:

 • b) la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, grupa B „Lucrări noi”, diminuarea cu suma de 50 mii lei a prevederii la obiectivul „Reparații alei carosabile cimitir Sf. Gheorghe”, diminuarea cu suma de 100 mii lei a prevederii la obiectivul „Canalizare cimitir Sf. Gheorghe”, suplimentarea cu suma de 100 mii lei a prevederii la obiectivul „Amenajare cimitir Prundu - etapa a-II-a” și suplimentarea cu suma de 200 mii lei a prevederii la obiectivul „Amenajare zona Valea Geamăna;

 • c) la capitolul 84.02 „Transporturi”, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Reabilitări”, suplimentarea cu suma de 450 mii lei a prevederii la poziția „Reabilitare parcări, alei, trotuare, căi acces, scări publice.

b. În anexă:

 • - la cod indicator: 70.02, 70.02.50, 70, 71 și 71.01 suma prevăzută la program 2010 este de 1.250 mii lei;

 • - la cod indicator: 84.02, 84.02.03, 84.02.03.03, 70, 71 și 71.03 suma prevăzută la program 2010 este de 7.950 mii lei.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 274/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 275/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 276/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Centrului Cultural al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 277/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 278/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Serviciului Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 279/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a unor bunuri aflate în evidența contabilă și administrarea unor Servicii Publice din Municipiul Pitești, respectiv Administrația Domeniului Public, Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală și Serviciul Public Local de Termoficare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 280/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înființarea societății comerciale pe acțiuni «Salpitflor Green» S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 281/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

 • 1. sintagma “inventarul bunurilor..” de la art. 3 alin. 10-15, devine “lista bunurilor”;

 • 2. alin. 12, art. 3 se radiază;

 • 3. art. 5 se modifică și se completează urmând să aibă următorul conținut: “tarifele care vor fi practicate de către S.C. Salpitflor Green S.A. pentru desfășurarea activităților delegate prevăzute la art. 1 lit. a) - e), vor fi aprobate în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei, prin hotarâre de consiliu local, la propunerea Consiliului de Administrație al delegatului și a Primarului Municipiului Pitești.”

 • 4. contractele de delegare a gestiunii, prevăzute la alin. 1, 2, 3 ale art. 3 se modifică corespunzător, potrivit conținutului art. 5 precizat mai sus.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 282/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești, ca acționar, la constituirea operatorului regional S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. și delegarea gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Executivul precizează că sunt necesare modificări la prezentul proiect de hotărâre și anume:

 • I. Art. 1 alin. (2) se modifică, după cum urmeză:

“Avizează proiectul de Act constitutiv al societății comerciale Termo Calor Confort, societate pe acțiuni, cu sediul social în Pitești, str. Calea București, bl. U4, Mezanin, județul Argeș, potrivit Anexei nr. 1.„

Pentru considerentul ca forma finală a Actului constitutiv - cea care va fi supusă operațiunilor de înregistrare la ORC - este rezultatul unor decizii ulterioare: desemnarea reprezentanților fiecărei unități administrativ-teritoriale în AGA, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, etc.

 • II. Art. 1 alin. (3) se modifică, după cum urmează:

“Desemnează, pentru reprezentarea intereselor Municipiului Pitești în S.C. Termo Calor Confort S.A., următorii reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.:

►................................................................

►................................................................

►................................................................

►................................................................

►................................................................

Considerent: este obligatorie desemnarea reprezentanților, ca prima decizie privind organizarea si funcționarea legală și statutară a societății comerciale.

 • III. Alineatul (6) al articolului 1 se radiază.

 • IV. Art. 3 alin. (2) se modifică si va avea următorul conținut:

“(2) Avizează lista bunurilor mobile și imobile aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aferente serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 4, și care se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului.”

 • V. Art. 3 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Împreună cu bunurile aparținând domeniului public, prevăzute în Anexa nr. 4, se concesionează și bunurile aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, prevăzute în Anexa nr. 5”.

 • VI. Se introduce un nou alineat la art. 3, numerotat alin. (5), care va avea următorul cuprins:

„(5) Se preia de la Serviciul Public Local de Termoficare al Municipiului Pitești, la Primăria Municipiului Pitești, Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4124/18.12.2009 la B.N.P. Asociați „M. Burcea”.

 • VII.  Se introduce un nou alineat la art. 3, numerotat alin. (6), care va avea următorul cuprins:

„(6) Bunurile care fac obiectul contractului prevăzut la alineatul precedent rămân în folosința operatorului, acesta preluând obligațiile ce decurg din Procesul-verbal de negociere anexă la Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4124/18.12.2009 la B.N.P. Asociați „M. Burcea”, referitoare la plata chiriei.

 • VIII. Alineatul (3) al articolului 4 se radiază.

 • IX. Se introduce un nou alineat la art. 5, numerotat alin. (3), care va avea următorul cuprins:

„Acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat TERMOSERV ARGEȘ, cu sediul în Pitești, str. Calea București, bl. U4, mezanin, camera 4, județul Argeș, al cărei membru este Municipiul Pitești, să stabilească, în condițiile legii, nivelul redevenței.”

 • X. Anexele la proiectul de hotărâre se renumerotează în consecință.

 • XI. Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare - Actul constitutiv, se modifică și se completează dupa cum urmeaza:

I “ Sectiunea I

Art. 1. Acționarii, se modifică și se completează cu :

1. Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu sediul in str. Victoriei, nr. 24, județul Argeș, cod 110017, reprezentat de :

-Dl............................................................................domiciliat

în

-Dl............................................................................domiciliat

în

-Dl..........................................................................domiciliat

în

-Dl............................................................................domiciliat

în

-Dl............................................................................domiciliat

 • 2. Orașul Topoloveni, prin Consiliul Local al Orașului Topoloveni, cu sediul in Topoloveni, str. Calea București, nr. 111, județul Argeș, cod 115500, reprezentat de : -Dl..........................................................................domiciliat

 • 3. Comuna Bascov, prin Consiliul Local al Comunei Bascov, cu sediul in

Bascov, str. Paisesti DN 7C, nr. 125, județul Argeș, cod 117045, reprezentat de : -Dl.............................................................................domiciliat

Considerent:

Desemnarea reprezentantilor fiecarei unitati administrativ-teritoriale in AGA, care va desemna membrii Consiliului de Administratie pentru societatea nou infiintata.

II. STATUTUL SOCIETATII, Secțiunea a II-a

Art. 7. Capitalul Social, se modifică, după cum urmează:

Alin. 1. Capitalul social total subscris si integral vărsat de acționari este de..........................................lei și reprezintă aportul în numerar al

acționarilor realizat astfel :

Municipiul Pitești

Orașul Topoloveni

Comuna Bascov

Considerent:

Este obligatorie stabilirea și constituirea Capitalului Social, ca prima hotărâre de înființare a unei societăți comerciale, conform Legii privind societățile comerciale-31/1990;

Art. 29. Consiliul de Administrație, se modifică și se completează, după cum urmează:

Alin. 1. S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., este administrată de către un Consiliu de Administrație format din:

- Dl....................................................................................domiciliat

în

-Dl.......................................................................................domiciliat

în

-Dl.......................................................................................domiciliat

în

-Dl.......................................................................................domiciliat

în

-Dl.......................................................................................domiciliat

Considerent :

Consiliul de Administrație este desemnat de catre AGA cu respectarea prevederilor legale și a Actului Constitutiv;

Art. 39. Controlul Societății-Auditul financiar

Alin. 8. La constituire s-a desemnat in calitate de auditor financiar SC...........................SRL, societate de audit financiar, persoană juridică cu

sediul in ....................., str....................., Bl........., sc........., et

ap........., jud..............., înmatriculată la ORC sub nr

având atribuit cod de înregistrare fiscală RO

reprezentată de

Considerent:

Potrivit legislației în domeniu Auditorul Financiar va fi numit și desemnat de către AGA;

Art. 56. Dipoziții Finale

Acționarii:

Municipiul Pitești, reprezentat prin

3...........................................

5............................................

Orașul Topoloveni, reprezentat prin

Comuna Bascov, reprezentată prin

Considerent :

Acționarii S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. sunt Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești reprezentat de membrii desemnați în AGA, Orașul Topoloveni, prin Consiliul Local al Orașului Topoloveni, reprezentat de membrul desemntat în AGA, Comuna Bascov, prin Consiliul Local al Comunei Bascov, reprezentat de membrul desemnat în AGA”.

Domnul consilier Nistor Radu-Cristian: „Care este garanția noii societăți? Nu va avea aceeași soartă ca Termoficarea?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnilor consilieri, este de datoria mea să vă prezint logica acestei organizări, de ce am optat pentru organizarea oferirii serviciului de apă caldă și căldură ca societate comercială și nu ca serviciu public. Dacă mergem pe societate comercială la termoficare, consiliul local nu plătește niciun leu în plus, finanțarea rămânând aceeași și asta pentru că nu vom adăuga T.V.A., prestatorul facturând direct la populație, astfel încasându-se și T.V.A.-ul. Totodată, ca societate comercială, poate contracta credite, în cazul în care este necesar.

În ceea ce privește temerea dumneavoastră, vreau să vă spun că situația nu mai este aceeași acum. Atunci când am preluat S.C. Termoficare 2000 S.A., am preluat-o în niște condiții, cu niște datorii, cu o anumită stare tehnică. Acum este pusă pe picioare, merge bine deși la început au fost temeri, s-a dovedit a fi o opțiune bună, o opțiune care ne demonstrează că lucrurile pot merge și bine.

Vă asigur că, în calitatea mea de ordonator principal de credite, voi avea grijă ca această societate să funcționeze fără probleme, referitor la datorii”.

Domnul consilier Radu-Valeriu Perianu: „Întrebarea mea privește și acest proiect de hotărâre, dar și celelalte proiecte pe care ni le-ați propus astăzi. În încercarea de a nu da oameni afară, ați externalizat mai multe servicii pe care le-ați transformat în societăți comerciale. Au fost avute în vedere profitabilitatea acestor societăți astfel încât, ele să aibă o viață cât mai lungă, de preferință să meargă pe profit, chiar dacă minim, dar să asigure salariile, cheltuielile etc., sau aceasta a fost o soluție de moment, o pârghie juridică prin care ați rezolvat problema nu prin concedieri masive, ci a transferării personalului din aparatul primăriei la aceste societăți comerciale?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am avut în vedere două categorii de responsabilități. În primul rând, prin această reorganizare trebuia să avem în vedere responsabilitatea funcționării serviciilor publice la nivelul municipiului. Aceasta este responsabilitatea majoră. În al doilea rând, a fost responsabilitatea oamenilor care asigură acele servicii publice. Mai este și motivarea economică și motivarea de natură socială. Organizarea nu a vizat păstrarea unor locuri de muncă; a vizat în primul rând o eficiență atât cât poate fi ea în condițiile date, în al doilea rând am avut în vedere și siguranța locurilor de muncă, dar locul de muncă și ceea ce a rămas, vă asigur că s-a făcut pe criterii de performanță.

Nu am gândit o organizare pe care s-o schimbăm peste câteva luni de zile, ci o organizare care să reziste. În ceea ce privește restructurările, vreau să vă spun că erau necesare, dar am avut în vedere numai criteriile de performanță, așa cum am mai menționat. Sunt salariați care pleacă din sistem sau salariați pe care i-am transferat, de exemplu, la Direcția de Asistență Socială unde nu aveam specialiști pe contabilitate. De altfel, același lucru s-a întâmplat și la celelalte servicii, cum ar fi la Salpitflor Green am preluat spațiile verzi de la Administrația Domeniului Public împreună cu personalul tehnico-economic aferent. Sunt și acolo disponibilizări, plecări din sistem ca și la celelalte servicii.

Ordonanța de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, prevede sancțiuni clare în cazul nerespectării acesteia, mergând până la răspunderea penală.

Închei, punctând încă o dată, că, la baza acestei organizări am avut în vedere în primul rând eficiența”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Municipiul Pitești va fi acționar majoritar? Care este cota celorlalți acționari?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Da, municipiul nostru va fi acționar majoritar, ceilalți acționari vin cu o cotă de 5% fiecare”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Este obligatoriu să aibă și ceilalți acționari câte un reprezentant?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Da, este obligatoriu”.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Noua societate se va autofinanța; asta înseamnă că va ieși total de sub tutela bugetului consiliului local. Dacă subvenția care se acordă pentru agentul termic de la bugetul municipiului Pitești rămâne, înseamnă că subvenția de la bugetul de stat este pentru investiții”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Subvenția se acordă populației și nu unui agent economic, cu direcție precisă, în sumă fixă. Ar fi bine dacă, în continuare, vom primi subvenția de la bugetul statului. Lucrurile sunt incerte având în vedere criza financiară care se preconizează. În acest moment, bugetul statului are 80 mld. restanțe la bugetul local, în schimb, noi nu avem nicio datorie la furnizor.

Referitor la bugetul societății, acesta se va discuta aici, în consiliul local, pentru că societatea nu va scăpa de sub autoritatea acestuia. În primul rând avem 5 reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administrație al societății și cred că va trebui să ne gândim la un mecanism de supraveghere a activității de acolo”.

Domnul consilier Nistor Radu-Cristian: „Legat de noua organizare, practic toate primăriile au căutat tot felul de tertipuri pentru a evita această ordonanță de urgență a Guvernului. România are 1.400.000 de bugetari, dumneavoastră, domnule primar, considerați că ar trebui reduși?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Ar trebui să vorbim pe cifrele pe care le avem aici și le-am discutat cu colegii dumneavoastră. Am spus foarte clar că se impunea o restructurare, dar această ajustare a personalului nu trebuia să pună la un loc funcționarii cu cei care lucreză cu lopata, cu sapa, cu mătura. În mod normal, cel care lucrează productiv trebuie încurajat cu sporuri. În nici un caz nu am susținut că trebuia menținut întregul aparat funcționăresc.

Termoficarea se autosusținea prin venituri proprii și nu era de la bugetul local. De la bugetul local primea doar subvenția, nimic altceva”.

Domnul viceprimar Constantin-Cornel Ionică: „Nu este posibil să vii în ședință și să fi supărat că nu s-au dat nu știu câte sute de mii de oameni afară. Într-o ședință viitoare o să aduc colegi din aparatul propriu, oameni cu studii superioare, care au un salariu de 450 lei pe lună, cu greutăți, cu credite, cu copii de întreținut. Nu am avut atât de mulți cât să dăm afară, pentru că rămâneam descoperiți. Nu va fi bine nici pentru cei care pleacă, dar nici pentru cei care rămân. De altfel, vi s-au dat toate explicațiile”.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae-Valeriu: „Ar trebui să înțelegem că primordială este realizarea serviciului public și să avem motive întemeiate dacă ne opunem înființării acestei societăți. Pe planul doi, apare elementul social. Dacă se păstrează un anumit număr de salariați, atunci acei salariați se păstrează pentru că prin intermediul lor se realizează serviciul public respectiv. Este ușor să facem proiecte și să ne imaginăm, dar mai ales să punem în practică proiecte de genul acesta și să vedem ce va ieși. Rezultatul acestor transformări urmărește în primul rând, realizarea serviciului public și după aceea, protecția socială a angajaților”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Vreau să mai adaug ceva și anume, profitul în administrație se măsoară prin cantitatea și calitatea serviciilor pe care aceasta le oferă populației”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Aici nu suntem într-o întrecere capitalistă, cine dă cei mai mulți salariați afară. Obiectivul nostru este eficiența acestor servicii”.

Domnul consier Iulian Corbu: „Ce se va întâmpla peste 6 luni sau peste 1 an când această societate va înregistra pierderi? Ce facem atunci?”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Domnul primar Tudor Pendiuc a menționat că se gândește la un comitet de supraveghere sau să avem periodic, raportări financiare și să știm în permanență ce se întâmplă în această societate. Să nu punem răul înainte, mai ales că, în ultimul an societatea a mers bine”.

Domnul consier Iulian Corbu: „Dacă merge bine, de ce să schimbăm acest lucru?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnilor consilieri, când simt că ceva nu merge bine, fac în așa fel încât să pun lucrurile din nou pe picioare. Vor fi probleme categoric, dacă nu se mai dau subvenții și asta pentru că oamenii au salariile mici, diminuate sau și mai rău, mulți și-au pierdut locurile de muncă. Neplătind întreținerea, o să se întâmple așa cum s-a mai întâmplat și să plătească societatea.

Forma de organizare ca societate, este și o formă de existență a căldurii și apei calde în iarna care vine; ca serviciu public nu se va putea împrumuta pentru consum atunci când noi, consiliul local, nu vom putea da subvenția respectivă”.

Domnul consier Iulian Corbu: „În ultimul an, observ că avem un profit de 86 mld., fiind chiar suma care nu s-a încasat de la Guvern, ceea ce înseamnă că acest serviciu s-a descurcat foarte bine, fără să fie nevoit să facă împrumut. De ce să revenim la societate? Să ne amintim de anii trecuți când am înregistrat pierderi de mii de miliarde. Ce facem peste 1 an?”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „M-am gândit foarte mult și nu există o altă soluție”.

Domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel: „Acum 1 an ne-ați convins cu aceeași pledoarie, că cea mai bună soluție este înființarea serviciului public, iar acum încercați din nou să ne convingeți, dar de data aceasta cu societate comercială”.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Am avut toate argumentele în materialul pus la dispoziție, dar și explicațiile domnului primar Tudor Pendiuc”.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae-Valeriu: „Ar trebui să înțelegem că pe primul plan este serviciul public și anume acea satisfacere a unei nevoi sociale pentru populație. Nevoia de căldură este o nevoie socială importantă. O lege a serviciilor publice de tremoficare o și tratează ca atare. Din punctul acesta de vedere, lucrurile cred că sunt foarte clare. Avem de-a face cu un serviciu public, deci avem de-a face cu o nevoie socială care trebuie realizată. Avem mai multe variante și anume: putem să o realizăm sub forma unei societăți comerciale sau a unui serviciu aflat în subordinea consiliului local. A fost societate comercială, dar datorită unui anumit istoric și a unui anumit management, s-a ajuns la o anumită situație dezastruoasă. Pentru a se ieși din această situație, s-a folosit varianta serviciului public care este o entitate cu totul și cu totul altfel decât o societate comercială. Am putea merge în continuare pe varianta serviciului public, dar în momentul de față, acest lucru este imposibil de realizat din punct de vedere legal, pentru că, în calitate de serviciu public nu mai poate să folosească același număr de personal minim pentru funcționarea acestuia, datorită impedimentelor legislative de ultim moment.

Trebuie să se înțeleagă foarte bine, cine se opune, pune grav sub semnul întrebării căldura de la iarnă din apartamente și să se știe, încă de pe acum, că necesitățile serviciului public de termoficare și de așezare în plan și-n proiect a nevoilor pe care le are, au fost blocate prin atacarea hotărârii de consiliu local. Acest lucru trebuie punctat, pentru că, în momentul când vor fi probleme, să ne aducem aminte și de această întârziere. De asemenea, în evoluția organizării în momentul de față a acestui serviciu, toate impedimentele trebuie avute în vedere, trebuie analizate, trebuie ținute minte, pentru momentul în care toți o să dăm socoteală. Ca serviciu public în subordinea consiliului local, realizarea acestei nevoi s-a dovedit a fi bine făcută, dar în acest moment, acest lucru nu se mai poate și asta trebuie înțeles”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnilor consilieri, această hotărâre de a merge pe societate comercială, am luat-o în condițiile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, așa cum anul trecut, în condițiile de atunci, am mers pe serviciu public”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Anul trecut ne-ați convins, însă anul acesta, nu, așa că ne vom abține și sper ca peste 1 an dumneavoastră să fi avut dreptate că cea mai bună soluție la acest moment este societatea comercială. Propunem ca domnul consilier Mariean Neacșu să facă parte din AGA, să vă ajute, mai ales că are și experiență”.

Domnul consilier Neacșu Mariean: „Aș vrea să justific abținerea mea: serviciul de termoficare a avut o activitate foarte bună, cu rezultate excepționale și de aceea, susțineam să mergem pe perioada de iarnă cu acest serviciu”.

Doamna consilier Anitte-Michaelle Ionescu: „ În primul rând vreau să mă refer la ceea ce a spus domnul consilier Iulian Corbu și anume, să vină domnul consilier Mariean Neacșu să ne ajute. Noi suntem membri ai consiliului local și cu toții avem aceeași responsabilitate față de cetățenii municipiului Pitești, nu ne ajută pe noi, ci toți lucrăm în favoarea cetățenilor. În al doilea rând, mă bucur că l-ați nominalizat pe dânsul, dar vreau să vă reamintesc, că a mai făcut parte din AGA și la S.C. Termoficare 2000 S.A. și, dacă aveți nelămuriri, domnia sa ar putea să vă dea mai multe informații”.

Domnul consier Radu-Valeriu Perianu: „S-au purtat aici diverse discuții legate de modalitatea de funcționare a termoficării, sub formă de serviciu public sau societate comercială. Am înțeles necesitatea continuității funcționării acestui serviciu și cred că toată lumea a înțeles că trebuie să avem apă caldă și căldură în municipiul nostru, la iarnă. Nu există nicio garanție că peste 1 an această societate va fi pe profit și nu pe pierdere. Totul ține de management. Și-n plus, termoficarea, că este serviciu public sau societate comercială, are două impedimente și anume: 1. colectarea banilor de la cei cărora le furnizează serviciile, pentru că unii plătesc, alții, nu și 2. istoricul funcționării termoficării în municipiul Pitești. S-ar putea ca la un moment dat, comercianți, agenți, bănci cu care noi vrem să intrăm în contact ca și societate comercială, să-și amintească de S.C. Termoficare 2000 S.A. și de afacerile nu tocmai bune pe care le-au făcut cu aceasta. Deci, nu există nicio garanție, însă, toate eforturile trebuie concentrate către un management profesionist. Avantajul unei societăți comerciale este că poate contracta credite și cu acestea să o facem funcțională pe principiul economiei de piață”.

Se fac propuneri pentru desemnarea, pentru reprezentarea intereselor Municipiului Pitești în S.C. Termo Calor Confort S.A., a unor reprezentanți din partea consiliului local, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A. și anume: domnii consilieri Gardin Florin, Gentea Cristian, Neacșu Mariean, Perianu Radu-Valeriu, Prodănel Adrian-Mihai și Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de inițiator, care este aprobat cu 17 voturi "pentru" și 5 "abțineri" (domnii consilieri Ciocănel Ștefan-Romeo, Corbu Iulian, Frătoaica Gheorghe, Nistor Radu-Cristian și Neacșu Mariean), devenind

Hotărârea nr. 283/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2010”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 284/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare străzi Lânăriei, Târgul din Vale, Costache Negri»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 285/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare iluminat public în zona Podul Viilor - Calea Câmpulung»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 286/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Modernizare străzi - zona II Calea Câmpulung»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 287/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind participarea municipiului Pitești la proiectul «Realizare centru multifuncțional»”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 288/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al municipiului Pitești și în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 289/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (Crețu Daniel)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 290/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 188/08.06.2010 privind aprobarea pentru anul 2010 a listei solicitanților îndreptățiți să primească în ordinea punctajului, o unitate locativă, în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 291/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (Chiriță Adinel - Nicolae)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 292/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (Duculescu Niculina)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 293/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 144/2009 privind declararea ca locuințe de serviciu a unor unități locative și repartizarea acestora Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, Poliției Comunitare a Municipiului Pitești și Administrației Domeniului Public Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 294/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind repartizarea unei unități locative în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2007 referitoare la asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (Marin Zoica)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind Hotărârea nr. 295/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea, completarea și îndreptarea unor erori materiale din H.C.L. nr. 240/2010 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de concesiune de servicii pentru activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Colegul meu, domnul consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, are o propunere și anume, firmei care va concesiona acest serviciu, în caietul de sarcini să fie obligatoriu trecut ca experiență similară”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Am reținut, voi verifica și dacă acest lucru este omis, se va completa în hotărârea mare”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea domnului consilier Ștefan-Romeo Ciocănel, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 296/12.08.2010.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unui imobil”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Avem o oprtunitate cu care este posibil să nu ne mai întâlnim și anume, aceea ca în parteneriat, să organizăm o parcare de care municipiul Pitești are mare nevoie. Este vorba de mall-ul Trivale care se va inaugura foarte curând, dar și de construcția Tribunalului Argeș care a început săptămâna aceasta în zona hotelului Alcadibo. De aceea, construcția unei parcări în această zonă de mijloc a municipiului nostru, este binevenită”.

Domnul consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu: „Având în vedere că am discutat acest subiect la nivelul comisiei de circulație, pentru analiză și eventual negocierea unor chestiuni de principiu cu cealaltă parte, propun să fie formată o comisie care să-i aibă ca membri, pe membrii consiliului local care fac parte din comisia de circulație”.

Domnul consilier Iulian Corbu: „Datorită faptului că timpul nu-mi permite să mă ocup de această problemă, v-aș ruga, dacă sunteți de acord, să fiu înlocuit de colegul meu, Radu-Cristian Nistor”.

Domnul consilier Silviu Marinescu părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 21.

Domnul consilier Adrian-Mihai Prodănel: „Consider că este oportună constituirea unei comisii care să negocieze cu această entitate care construiește parcarea. Oportunitatea acestei parcări este evidentă pentru toată lumea și în ipoteza în care Tribunalul Argeș va fi gata anul viitor, știind bine ce trafic aduce un asemenea edificiu”.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Fără acest studiu de oportunitate, nu are loc negocierea. Eu vă propun să aprobăm studiul de oportunitate și în același timp, să aprobăm și această comisie care să meargă să negocieze și să ne prezinte data viitoare când venim cu hotărârea, termenii cu care să fie redactată și aprobată lucrarea respectivă.

Probabil că aveți suspiciuni, este normal, dar vă asigur că nu este nici un fel de subtilitate în ceea ce vă propun aici”.

Domnul președinte de ședință supune la vot propunerea domnului consilier Nicolae-Valeriu Zărnescu și totodată înlocuirea domnului consilier Iulian Corbu cu domnul consilier Radu-Cristian Nistor, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma promovată de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 297/12.08.2010.

Se trece la procedura de vot secret pentru desemnarea, pentru reprezentarea intereselor Municipiului Pitești în S.C. Termo Calor Confort S.A., a unor reprezentanți din partea consiliului local, în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Termo Calor Confort S.A.

Urmare votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Gheorghe Oprea, anunță rezultatul comisiei de validare și anume: Gardin Florin, Gentea Cristian, Perianu Radu-Valeriu, Prodănel Adrian-Mihai și Zărnescu Nicolae-Valeriu.

Domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian-Mihai Prodănel

p. SECRETAR, Iosiv Cerbureanu

Red. Simina Bolbea

1ex.