PROCES VERBAL încheiat azi 31 martie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

în baza Dispoziției Primarului nr. 907/23.03.2021 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 martie 2021.

Participă următorii consilieri: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl.

Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna.

Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl.

Zdrîncă lonel-Marius.

Invitați: dl. Florea Eduard - director Direcția Economică, dl. Mihai Jurcă-city manager, dl Fortiș Radu -Instituția Arhitectului Șef, dl. Lucian Popa - director Direcția Patrimoniu Imobiliar, dl. Ghitea Mircea - director Direcția Tehnică, reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Bună ziua!

Dacă toată lumea s-a așezat, aș dori să declar ședința deschisă...convocată pentru astăzi 31 martie 2021. Ședința este legal constituită și în continuare voi supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare anterioare, din data de 25 februarie 2021.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri? J

Unanimitate „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Mulțumesc!

Dacă sunt situații de neparticipare la vot, vă rog să le menționați! Domnul Madar, vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian • consilier local

Bună ziua vă spun și eu!

La punctele 19 și 42, eu vă notific asupra faptului că va fi necesar să fiu scos din cvorum.

Mulțumesc!

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Dacă mai sunt și alte situații? Dacă nu mai sunt, în continuare voi da cuvântul doamnei președinte de ședință.

Vă rog doamna Burtă!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Bună ziua!

Ca urmare a validării..nu! Prima dată trebuie să supunem la vot ordinea de zi, da?

Supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Trecem la primul punct. Ca urmare a validării de către Judecătoria Oradea, o invităm pe doamna Pop-Coman Ioana să depună jurământul. Vă rog!

dna. Pop-Coman Ioana • consilier local

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim, vă dorim succes!

Capitolul I - Direcția Economică

Proiectul numărul 1 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuției bugetară și a situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2020"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 2 - „Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Nica Nicolae

Proiectul numărul 3 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de închiriere și a contribuției lunare de utilități pentru locuințele aflate în Centrul social cu destinație multifuncțională „Dignitas”, situat în Oradea, str. Eftimie Murgu, nr. 9”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-

Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 4 - „Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 5 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 6 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcțiune"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 7 - „Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Hornbach Centrală SRL constând în amenajarea unui spațiu verde și a unei piste de biciclete (pumptrack)"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 8 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției „Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu)"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 9 - „Proiect de hotărâre privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2020 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de delegare nr. 1/196/06.08.2013”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? J

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Nica Nicolae

Proiectul numărul 10 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active aflate în administrarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Barabas Călin-lulian ,                                                                I

Aici, de la punctul 11, vă cer permisiunea, dacă se poate - am vorbit și cu doamna Borbei - intrarea în subiect să nu o mai citesc ci doar pozițiile distincte. Bine? Ca să prescurtăm puțin fiindcă, cu siguranță, vom avea discuții la următoarele subiecte.

E în regulă? Pot să.....?

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Singură observație ....o secundă dacă îmi dați voie! Singura observație, e cea legată de precizarea care am facut-o în deschiderea ședinței și care afectează unul dintre....deci ...haideți atunci să faceți până la 18 și după care tot așa...

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Bine! Vom ține cont! Vă mulțumesc!

Proiectul numărul 11 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 a societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 12 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordate societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1007/2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 13 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordată societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1007/2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman

Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 14 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordate societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HOL nr. 1007/2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 15 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 acordată societății comerciale TRADECENTER SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1007/2020"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 16 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 "

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

I

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 17 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale QUBIZ SRL pentru clădirile utilizate de entităti din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1007/2020 ”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 18 - „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Subiectul numărul 19, în care dl. Madar nu va vota...

Proiectul numărul 19 - „Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale PELICAN IMPEX SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

dl. Madar Marius-Adrian - nu votează

Proiectul numărul 20 - „Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale HORNBACH CENTRALA SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020 "

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 35 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-tulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 36 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 6, înscris în C.F. nr. 76846, nr. topo 606/1/6”

Discuții dacă sunt?

Da, vă rog! Domnul Madar!

dl. Madar Marius-Adrian • consilier local

(inaudibil) ...un gentleman față de doamna Peto...

dl. Marinău Florin-Liviu - consilier local

(inaudibil) ....acest material ...să votăm împreună cu materialele până la punctul 40 pentru că au același subiect.

(inaudibil)

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Deci propunerea domnului Marinău este să votăm calupul, numai că trebuie să citesc măcar topo-urile ca să fie distincte. Da?

dna. Peto Dalma-Csilla - consilier local

Dar prima dată aș dorii să iau cuvântul! Și și colegul....

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mă scuzați....

Doamna Peto, vă rog!

dna. Peto Dalma-Csilla - consilier local

Da! La întrebarea mea: câte persoane nu au vrut să semneze contractul cu primăria, nu am primit răspuns la ședința de comisie.

Propun ca în situația în care sunt persoane fără posibilități materiale, să se facă o anchetă socială pentru a evita pe viitor ca sumele să fie foarte mari, evaluarea inițială să se facă cu mai multă atenție.

Mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul Madar, vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian • consilier local

Cumva vine intervenția mea în continuarea celei făcute de doamna Peto. Și anume, ținând cont de faptul că, în situația în care ne aflăm, respectiv aceea de a fi nevoit să reabilităm clădirile din centrul istoric (fie că sunt monumente istorice, fie clădire din centrul istoric) și prin această măsură putem ajunge în situația în care cetățeni care nu că nu doresc să plătească aceste sume, dar efectiv nu au posibiltatea financiară să o facă. Cu atât mai mult cu cât am înțeles că cel puțin la modul ideal sau teoretic sau la modul cum ne propunem sau cum își propune administrația ca și gestiunea fenomenului..o dată la 5, la 10 ani vom fi nevoiți să repetăm această operațiune de reabilitare.

Acum, parcurgând materialele care sunt cumva similare de la punctul 36 la 55, constatăm că sunt sume cuprinse între 20.000 lei și 70.000 lei. Ținând cont de acest lucru și de faptul că, așa cum a spus colega noastră, în ședințele de comisii, nu am sesizat faptul că a existat o intenție din partea administrației ca să se intervină și pe partea de suport social către persoanele care nu pot, nu că nu doresc, nu pot efectiv. Iar varianta că, în această situație, oamenii trebuie să își ia frumos lucrurile, să își vândă casele și să se mute acolo unde își permit, din punctul de vedere al unui partid social democrat, considerăm că este inacceptabil.

Mulțumesc! Prin urmare, la materiale cu votul în bloc, cu care suntem de acord, grupul nostru se va opune.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi!

Noi reabilităm aceste clădiri de vreo 10 ani, avem aceeași modalitate de recuperare a taxelor. Aceste recepții au fost făcute la finele anului 2020. Primăria are de recuperat peste 9 mii. lei, asta înseamnă peste 2 mii. euro de la proprietari cărora Primăria le-a reabilitat clădirile. Dacă nu vor semna acele contracte cu siguranță se impune acea taxă fiscală pe care Primăria o va impune și vor avea termen 60 de zile până la care să își plătească aceste taxe. Și cu siguranță vom contiuna să reabilităm și alte clădiri pentru că, cred că ne dorim cu toții un oraș frumos, un oraș cu clădiri reabilitate.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian ■ consilier local

Da! Suntem perfect de acord! Și noi ne dorim un oraș curat, renovat, cu clădiri de patrimoniu renovate dar eu cred că dacă ni se pune în vedere în ședința de comisii că aceste fațade vor fi reabilitate tot la 4-5 ani, cred că soluția aleasă de Primărie nu este una viabilă pe termen lung.

Ce aș propune - și poate o luați în considerare în anii ce urmează - dacă într-adevăr ne dorim să păstrăm moștenirea acestor palate, acestor clădiri de patrimoniu pentru viitoarele generații, repectiv încă 100 de ani (pentru că ele în medie au cam depășit 100 de ani fiecare) ar trebui să ne gândim la un program de consolidare a acestor palate cu mențiunea că ele trebuie declarate de interes local iar aceste consolidări să fie finanțate integral din bugetul local sau cofinanțate din fonduri europene.

Sigur, discuția de ieri a fost și pe principii ideologice, purtate în comisii., domnul Marinău spunea că dacă vom venii cu o propunere formulată ieri în comisii (și vom venii cu acea propunere), va vota împotrivă din motive doctrinare. îl înțeleg și apreciez discuția ieri, dar noi considerăm că beneficiarii principali ai acestor reabilitări sunt toți orădenii și nu neapărat acei locatari sau acei proprietari care - repet ce zicea colegul meu - poate nu își permit acele sume de, iată până la 70.000 dar sunt sume care au depășit și acestă valoare, 70.000 de lei, pentru a li se renova fațada sau în cel mai bun caz în a li se schimba și geamurile. înăuntru, casa scării..vorbim de iluminat, de instalația electrică, de instalația de încălzire ..nu se întâmplă nimic cu aceste clădiri.

Repet, propunerea mea este să analizăm și acestă metodă de consolidare a acestor clădiri pe cheltuiala Primăriei.

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

De reabilitarea acestor clădiri, pe lângă că beneficiază toți orădenii că avem un oraș frumos, beneficiază și acei proprietari, pentru că dacă nu se reabilitau acele clădiri acei proprietari erau supraimpozitați cu 500%. Deci, ori avem clădiri reabilitate cu sprijinul Primăriei - totuși cred a făcut un lucru bun această Primărie pentru că a reabilitat acele clădiri dar sumele cu care au fost reabilitate trebuiesc recuperate cu siguranță.

Mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim!

Trecem la vot...

Domnul Marinău, vă rog!

dl. Marinău Florin-Liviu - consilier local

Propun ca acest material să fie votat în bloc cu materialele următoare până la numărul 55, acestea având același obiect.

(inaudibil)

....mai puțin.....42?

(inaudibil)

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Sunteți de acord să mergem până la subiectul 42, la care domnul Madar nu va vota?

Dacă mai sunt alte discuții?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 37 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 8, înscris în C.F. nr. 76845, nr. topo 606/1/8”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 38 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 3, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/3”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 39 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 1, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/1"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? J

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 40 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 5, înscris în C.F. nr. 2690, nr. topo 606/1/5”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 41 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 21, ap. 1, înscris în C.F. nr. 156621-C1-U3”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 42 - „Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2021 societății comerciale Biador Management SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1005/2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

dl. Madar Marius-Adrian - nu votează

De la subiectul 43 se va vota în bloc până la subiectul 55!

Proiectul numărul 43 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 7, înscris în C.F. nr. 18715, nr. topo 606/1/7"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 44 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 4A, înscris în C.F. nr. 72825, nr. topo 606/1 /4A”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 45 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1 -U1"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? >

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 46 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 5, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U5"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 47 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 2, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U4"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 48 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 1, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U2”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 49 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U12"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? 1

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 51 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 6/A2, înscris în C.F. nr. 164238-C1 -U15"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 52 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U3”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 53 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 164238-C1 -U13”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 54 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, ap. 4, înscris în C.F. nr. 164238-C1-U6"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 55 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, ap. 2, înscris în C.F. nr. 19536, nr. topo 606/1/2"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 împotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 56 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2021 - 2022"

Discuții dacă sunt?

Domnul Madar, vă rog!

dL Madar Marius-Adrian - consilier local

Vă mulțumesc doamna președinte!

Intervenția mea este în a spune că noi susținem acest material! Chiar l-am discutat și în departamentele partidului. Este o decizie managerială foarte bună! Ea corectează alte decizii luate din 2010 încoace în care a fost transferat managementul unitățiilor preșcolare către unitățiile școlare și care decizie, iată, se pare că trebuie amendată.

Susținem acest material!

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 57 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor lunare aferente anului 2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Oradea"

Discuții dacă sunt?

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian - consilier local

Da! Mulțumesc!

Salut această inițiativă, (chiar dacă ea nu vine la propunerea volutară să spun, a Primăriei Oradea) ea vine ca hotărâre de Consiliu local în baza legii prin care aceste burse vor fi achitate, sperăm noi, cum zicea ieri și domnul director Florea, să vină banii de la Guvern cât mai repede. Este dacă doriți, un proiect care a mai fost depus de consilierii locali PSD în madatul trecut și care a fost repsins de fiecare dată de majoritatea liberală de atunci, lată că, vine tot un Guvern liberal și ne obligă, dar ne și finanțează, ce-i drept, să facem sau să acordăm aceste burse.

Mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul primar!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Aici dragi colegi, vreau să vă fac o precizare. Actul normativ care ne obligă să dăm cei 100 de lei, cuprinde 4 tipuri de burse: burse de performață, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social. Toate cuantificate la 100 lei.

în urma unei analize am luat decizia în executivul Primăriei de a suplimenta bursele de performanță și bursele de merit, pentru că nu este nici normal, nici logic, ca o bursă de performanță și o bursă de merit să fie egală cu o bursă de studiu sau cu o bursă de ajutor social. Și atunci, bursele de performanță vor fi de 150 lei și bursele de merit de 120 lei pe lună. Aceste diferențe de 20 și 50 de lei fiind suportate de către bugetul local, asta însemană aproximativ 1,4 mii. lei pe an pe care îi vom plăti noi în plus față de banii pe care ni-i va da Guvernul să acordăm aceste burse.

Am și făcut o estimare cu Inspectoratul Școlar, urmează să mai verificăm și cu școlile., aproximativ 11.376 de elevi vor beneficia de aceste burse.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Mulțumim!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, di. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 59 - „Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Administrația Domeniului Public S.A., aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dna. Pop-Coman Ioana

Proiectul numărul 60 - „Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, aprobarea formei contractului de mandat și a indicatorilor de performanță pentru mandatele 2021-2025”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? J

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dna. Pop-Coman Ioana

Proiectul numărul 61 - „Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 15, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 62 - „Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 63 - „Proiect de hotărâre aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 64 - „Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, spațiu comercial, înscris în CF nr. 164238 - C1 - U1"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

 • 20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

 • 3 îmotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

 • 4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 66 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2021."

Discuții dacă sunt?

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian • consilier local

Mulțumesc!

Am să ridic un subiect care îmi este drag și l-am mai ridicat de câteva ori. Am căutat în buget mai ales pe partea de investiții capitolul Universitatea Oradea. Din păcate, din nou, nu punem ca prioritate dezvoltarea sau sprijinirea universității, cu excepția - și aici vin și cu o întrebare - partea de cercetare și inovare este bugetată la 1.027.000 lei (din ce îmi aduc aminte) respectiv, un credit bancar de 17.000.000 lei pentru căminele studențești.

Opinia mea este că, din nou, punem „carul în fața boilor" și nu tratăm sau nu sprijinim acolo unde ar trebuii universitatea, și anume acolo, în sensul în care să atragem sau să păstrăm în primul rând, elevii care urmează să devină studenți orădeni și să atragem în plus mai mulți studenți. Pentru acest ideal, să spun, din păcate facem mult prea puțin. Ar trebui să lucrăm mai bine împreună cu universitatea pentru a identifica strategii de dezvoltare a acestei structuri.

Al doilea aspect care vreau să-l ridic, în ceea ce privește bugetul, este legat din nou de finanțarea ONG-urilor în municipiul Oradea. Este o tradiție tristă prin care Primăria nu finanțează activitățiile ONG-urilor, nu finanțează asociațiile de sport, chiar dacă aceste lucruri se întâmplă în majoritatea (dacă nu în toate celelate municipii, reședințe de județ). Sigur, avem finanțări pentru fundația comunitară, avem finanțări pentru APTOR, cosiderabile chiar, dar eu consider - și este și moto-ul Uniunii Europene - unitate prin diversitate. Eu cred că acea diversitate nu o atingem atâta timp cât concentrăm bugetul strict în mana sau în jurul instituțiilor care țin de Primăria Oradea.

Pe partea de cultură, repet, pe partea de voluntariat cred că este nevoie de o bugetare mai serioasă și o scuză, precum e cea auzită ieri în comisie. Nu cred că poate fi acceptată - și anume faptul că nu avem un regulament care să asigure atât transparența folosirii banului public, respectiv eficiența acestor proiecte și, cum am numit-o eu ieri, o dezvoltare eventuală a anumitor proiecte, o scalare în anii ce urmează. Deci, vă rog frumos, în ceea ce privește strategia de dezvoltare a municipiului Oradea, să luați în considerare pentru a doua perioadă a acestui an, o rectificare bugetară, astfel încât să avem până atunci un regulament, respectiv o sumă alocată acestor ONG-uri lovite mai ales în această perioadă de lipsa de finanțare și datorită pandemiei.

Aceste două puncte am vrut să le ridic și vă mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Domnul Madar, vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Mulțumesc doamna perședinte!

Eu am avut astăzi o intervenție publică referitoare la buget unde am prezentat o perspectivă, să zicem „social-democrată” asupra acestuia.

Din capul locului, vreau să spun că este lăudabil efortul și dorința pe care administrația o are pentru acest an în ceea ce privește, în special, implementarea proiectelor de investiții care sunt în diverse stadii de scriere/licitare/derulare, ș.a.m.d. Deci nu vreau să fie a priori o critică această intervenție dar ceea ce am spus și în conferința de presă și repet și aici! Sunt două chestiuni la care noi avem observații, și anume: odată faptul că, continuă din punct de vedere al administrației, să spunem, o etalare triumfalistă a ceea ce înseamnă realizări, se asumă/se presupune/se dorește ca nivelul realizăriilor bugetare anul ăsta să fie record după record. Această chestiune sperăm să se întâmple. Vom face tot ce ține de noi ca să susținem acest deziderat, această propunere pe care o are Primăria.

Și o a doua chestiune pe care am menționat-o și o spun aici foarte pe scurt, este cea care ține de priorități. Și așa cum a spus și colegul meu faptul că acele priorități sociale și care, până la urmă, definesc orașul ăsta, lipsesc. Sau nu aș zice că lipsesc cu desăvârșire..sunt niște sume derizorii dacă ținem cont de execuția bugetară și de ceea ce ne propunem care sunt prinse pe partea de investiții în zona socială, pe proiecte în zona socială, pe zona de organizații non-profit și non-guvernamentale care le-a amintit și colegul meu și pe zona de tineret.

Votăm bugetul dar cred că este important ca această voce a Partidului Social Democrat să fie nuanțat în cadrul acestei întâlniri de consiliu.

Mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Am avut șansa să fiu prorector la Universitatea din Oradea și vreau să vă spun că, într-adevăr căminele sunt o prioritate în strategia universității care este extrem de logică, avem o problemă extrem de mare și chiar am salutat maniera de găsire a unor soluții potențiale pentru construirea căminelor. Ne referim la acea categorie de studenți care nu își pot permite gazdele, deci „batem” în același sens.

Mulțumesc!

Supun la vot subiectul 66!

Alte discuții dacă mai sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

22 de voturi „pentru”: dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

5 Abțineri: dl. Barabaș Călin-lulian, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 67 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 1.600.000 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținer: dl. Morar Grigore.

Proiectul numărul 68 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 3.500.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2021”

Discuții dacă sunt?

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian • consilier local

Vă mulțumesc!

Am primit ieri un răspuns la o întrebare cu privire la auditul intern efectuat la APTOR, audit finalizat, dacă nu mă înșel, în februarie, am solicitat să mi se pună la dispoziție acest audit. Răspunsul a fost unul șocant, adică..... (ianudibil) ...dacă firma/auditorul ne permite, vă vom pune la dispoziție întreg raportul. Or, nu cred că un raport comandat de către APTOR, o asociație care are un buget în proporție, zic eu, de 95-98% asigurat de Primăria Oradea și de Consiliul Local, poate să fie condiționat APTOR-ul de un auditor care, repet, a făcut acel audit la comanda asociației.

Vom vota împotriva acestui buget din considerente de lipsă de transparență. Bugetul APTOR pentru 2021 nefiind 3,5 milioane, el este undeva la 5,5 milioane având (cel puțin așa am primit informația ieri) și o sumă de 2 milioane rămase necheltuite în anul 2020.

Deci vom vota împotriva acestui material.

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Domnul primar!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Acel raport de audit vă va fi pus la dispoziție, da? Bun!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Votăm subiectul 68!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

3Îmotrivă: dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 69 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 60.071 mii lei din Fondul IID."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? i

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Nica Nicolae.

Proiectul numărul 90 - „Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor"

Discuții dacă sunt?

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

La finalul anului trecut am mai avut o modificare de taxă suplimentară pentru cei care vin să depoziteze deșeurile la noi din alte județe și de la 3 euro am ridicat la 10 euro această taxă suplimentară, cu scopul de a descuraja alte județe și alte unități administrativ-teritoriale de a depune deșeurile la noi.

Avem în continuare cereri. Acum propunem creșterea de la 10 la 15 euro a aceastei taxe suplimentare. Bineînțeles această taxă se adaugă tarifului de 20,5 euro/tonă depozitată plus costului de transport pe care îl suportă cei care vin și depozitează la noi. Vă dau un exemplu, chiar săptămâna trecută am avut o solicitare de la municipiul Alba lulia să-i lăsăm să depoziteze la noi, pentru că ei depozitau în Tragu Jiu, acolo s-a închis halda din cauza nerespectării anumitor norme și până în 15 mai când se deschide halda lor, nu au ce face. A trebuit să le dăm o mână de ajutor dar încet, încet, trebuie să-i descurajăm pe toți să mai vină să depoziteze în Oradea.

Acesta este raționamentul măririi acestei taxe în continuare și va mai trebui, cu siguranță o vom facem și mai mare astfel încât să-i descurajăm total să vină să depoziteze în Oradea.

încă un lucru, această taxă nu se aplică operatorilor din județul Bihor. Adică ce se colectează de la populația din județul Bihor nu se aplică această taxă.

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 115 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Calapod Flavius-Marian.

Proiectul numărul 116 - „Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dna. Pop-Coman Ioana.

Proiectul numărul 118 - „Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local SA a unor active fixe reprezentând autobuze, proprietatea privată a Municipiului Oradea

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 119 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținerie: dl. Nica Nicolae.

Proiectul numărul 120 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii Grădinița cu Program Prelungit „Eurobusiness", unității de învățământ nou înființate, fără personalitate juridică.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 121 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. pe anul 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dna. Pop-Coman Ioana.

Proiectul numărul 126 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2021"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru.

1 Abținere: dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 128 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru" în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare) și în data de 01 aprilie 2021 (a doua convocare)."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? împortivă? Abțineri?

21 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

6 Abțineri: dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 129 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru" în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 31 martie 2021 (prima convocare) și în data de 01 aprilie 2021 (a doua convocare)"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

21 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

6 Abțineri: dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 132 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2021”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 133 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a gestiunii directe ca modalitatea de administrare a serviciului de iluminat public în Municipiul Oradea"

Discuții dacă sunt?

Doamna Peto, vă rog!

dna. Peto Dalma-Csilla - consilier local

Mulțumesc!

Un proiect de hotărâre așa de important nu se aduce la cunoștiința consilierilor locali cu 12 ore înainte. Din păcate așa cum o să arăt la raportul de activitate a Direcției Economice, în ultimii 5 ani, deși UDMR a propus, nu s-a analizat eficiența contractelor-cadru multianuale. Până în iulie avem timp să analizăm proiectul de hotărâre, de aceea, propun amânarea votului pentru ședința din luna aprilie.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul Madar, vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da! Oarecum o intervenție similară cu a colegiilor de la UDMR.

Probabil că ar trebuii supus la vot și în ipoteza în care va trece, atunci intervența nu mai are sens. Dacă nu, aș vrea să spun că și din partea grupui PSD o să ne abținem tocmai datorită.... în esență este vorba despre același lucru: faptul că, un proiect de asemenea importanță și care funcționează de multă vreme are un studiu de oportunitate pe 3 sau pe 4 pagini, în care pur-și-simplu nu se prezintă, impicațiile financiare.

Am înțeles, din discuțiile pe care le-am avut ieri în comisii, că sunt cvasi-evidente aceste avantaje financiare pe care le avem din perspectiva implementării soluției pe LED-uri și din faptul că, o parte din servicii le facem oricum direct..

Pe de altă parte varianta asta de lucru că „om vedea ce-o fi” - ca să zic așa - cu faptul că o să o luăm o nacelă de acolo și una de dincolo și dacă vor fi probleme o să ne mișcăm repede și totul va fi bine. După parerea mea, iese din contextul unui contract de o asemenea importanță.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi! Vă rog să susțineți și să votați acest material. Nu avem cum să-l retragem de pe ordinea de zi și să-l susținem la o ședință ulterioară pentru că colegii noștrii de la ADLO au de parcurs anumiți pași pentru autorizare, pentru avizare și vrem ca în momentul în care expiră contractul de concesiune cu firma Luxten, ADLO să fie pregătit să se ocupe de întreținerea iluminatului public în oraș, care să funcționeze fără nici cea mai mică problemă. Dar vă asigur că lucrurile sunt bine puse la punct, vor sta mai bine și iluminatul public din Oradea se va moderniza ceea ce va însemna o economie majoră la bugetul local.

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim!

Votăm subiectul 133...cine este pentru?....

dl. Pavel Emilian - consilier local

Votați propunerea doamnei consilier!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

...pe procedură.... propunerea doamnei consilier!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Supunem la vot propunerea doamnei consilier Peto de amânare a acestui subiect de pe ordinea de zi, pentru o altă ședință ulterioară!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

7 voturi „pentru”: dna. Bungău Florica, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

20 împotrivă: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Trecem la votul materialului nr. 133!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

20 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

7 Abțineri: dna. Bungău Florica, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Capitolul II - Direcția Tehnică

Am să vă cer permisiunea să mergem tot așa, doar cu citirea părții a doua a subiectului fiindcă partea inițială este identică pentru următoarele teme.

Proiectul numărul 21 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe str. Libertății, municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 22 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a l-a recomandată de proiectant pentru „MODERNIZARE STRADA EUGEN GROZA"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 23 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a l-a recomandată de proiectant pentru „MODERNIZARE STRADA JEAN SĂNDULESCU”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 24 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a l-a recomandată de proiectant pentru „MODERNIZARE STRADA BODA OSZKÂR”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 25 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii-Mestecănișului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? »

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 26 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea termică primară pe str. Oneștilor-3 imobile"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 33 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE STRADA JURCSÂK TIBOR” din municipiul Oradea, județul Bihor”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

3 îmotriva: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla

1 Abținere: dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 34 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere necesar realizării lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE STRADA EUGEN POTORAN" din municipiul Oradea, județul Bihor”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

3Îmotriva: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla

1 Abținere: dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 50 - „Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) și anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate”

Discuții dacă sunt?

Domnul Pavel, vă rogi!

dl. Pavel Emilian - consilier local

Vă mulțumesc!

Vreau să salut această extindere a traseului din Podgoria și să vă rog frumos să vă adresați celor de la OTL să extindă transportul public local prin noi stații și în cartierele Eminescu, Gutenberg și în Grigorescu, pentru că sunt foarte multe solicitări care au ajuns și la noi pentru un acces mai facil la un transport public local și în aceste zone.

Văzând harta atașată acestui material mi-a sărit în ochi exact acea zonă Eminescu - Gutenberg, o zonă lipsită de....adică are o singură stație la trecerea de cale ferată industrială din zona Plastor.

Mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Trecem la vot!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna, Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 95 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a l-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare strada FĂGĂRAȘULUI tronson strada Universității-strada Ceyrat"

Discuții dacă sunt?

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Aici, Direcția Tehnică propune amenajarea străzii Făgărașului pe traseul linei de tramvai, lângă linia de tramvai, de la strada Universității până la strada Ceryrat. Cred că fi o investiție foarte eficientă pentru locuitorii de acolo din zonă, având în vedere că zona Ceyrat s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp. Și pe lângă această stradă, această investiție va cuprinde și un pod peste Peța și va face legătura cu strada Feldioarei, deci un acces mult mai facil în parcul 22 decembrie, atât auto cât și pietonal.

Așadar consider că este o investiție foarte importantă în infrastructura orașului nostru care va scurta mult anumite trasee.

Totodată vă mulțumesc că ați susținut și ați votat cele 5 străzi din cartierul Grigorescu care au fost propuse de către Direcția Tehnică. Așa cum vă spuneam, încet-încet vom intra în toate cartierele din Oradea și le vom asfalta. Iar referitor la extinderile OTL-ului în aceste cartiere - credeți-mă, după ce străzile vor fi reabilitate și asfaltate, atât în cartierul Grigorescu cât și în cartierul Gutenberg, cu siguranță vom avea discuții cu OTL-ul pentru a extinde aceste trasee și acolo.

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim! Supunem la vot subiectul 95!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Capitolul III - Instituția Arhitectului Șef

Proiectul numărul 27 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală metalică - service auto și amenajare parcare, str. Calea Clujului, nr.251, nr.cad. 173853, Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 28 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă și împrejmuire teren, str. Teleki Mihaly, nr.30A, nr.cad. 204706 - Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 87 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință (pe orizontală și pe verticală) str. Olteniei, nr.47 nr.cad.208025 - Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 88 - „Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. Oradea aprobat cu H.C.L. nr. 50/2016."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 93 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință, foișor și împrejmuire, str. Afinelor nr. 91, nr. cad. 200981 - Oradea "

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 94 - „Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire depozit piese de schimb, str. Calea Sântandrei nr. 40, nr. cad. 204634 - Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 97 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și spațiu prestări servicii nepoluante str. Calea Sântandrei, nr. 108, cad.205491 - Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

»

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 98 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case pe parcelă și garaj, str. Sofiei, nr.26B, nr.cad. 209356 - Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 117 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - construire casă D+P+E, împrejmuire și creare acces- str. Calea Adevărului nr.59D, nr.cad. 209797 - Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 127 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamilale și semicolective cu maxim 2 unități locative, zona str. Ep. Ion Alexi și Ion Pop Reteganul- Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 130 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala parter, str. Făcliei, nr.56B, nr.cad. 186360 - Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 131 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Demolare casa parter si construire corp C1 locuința unifamiliala P+Mp, corp C2 locuința unifamiliala Sp+P si modificare poarta de acces, str. Dobrogei, nr.14, nr.cad. 174887 - Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Capitolul IV - Direcția de Asistență Socială Oradea

Proiectul numărul 29 - „Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale de conștientizare a autismului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 91 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? »

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 92 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Capitolul IV - Poliția Locală

Proiectul numărul 31 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 32 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2021

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Capitolul VI - Direcția Patrimoniu Imobiliar

Proiectul numărul 58 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale și modernizare Bazin Olimpic, Aleea Ștrandului, Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 70 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 19 mp - identificat cu nr. cadastral 209207, înscris în CF 209207 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 71 - „Proiect de hotărâre pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, -teren cu suprafața de 12 mp - înscris în CF 162801 - Oradea, ocupat de o construcție, situat în str. Republicii nr. 3 -5, ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului de concesiune nr. 300 din 1996”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 72 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, în favoarea proprietarilor din CF 154216-C1-U20, în vederea extinderii construcției existente în mun. Oradea, str. Transivaniei nr. 28”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 73 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.644 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Santăului nr. 3A"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 74 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 2.822 mp, reprezentând terenuri - proprietatea a Municipiului Oradea - situate în zona străzilor Plugului și Valea Nucului "

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 75 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 950 mp, respectiv 82 mp, reprezentând terenuri situate în zona străzii Făgetului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 76 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.590 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în str. Atelierelor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 77 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea soluționării favorabile a cererii înaintată de Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului, de transmitere a imobilului, situat în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 13B, județul Bihor, înscris în Cartea funciară nr. 202429 -Oradea, din domeniul public al municipiului Oradea și din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în domeniul public al statului pentru a fi dat în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 78 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 960 din 26.11.2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor în suprafață totală de 2.042 mp și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)" în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărârea inițială"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 împotrivă: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 79 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 1.261 mp, și a construcțiilor - proprietate privată aparținând unor persoane fizice și juridice - afectate de coridorul lucrării de interes public local „Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat, str. losif Vulcan", din municiiul Oradea, județul Bihor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 împotrivă: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 80 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 877 mp, și a edificatelor (gard și pivnițe) - proprietate privată ale unor persoane fizice - afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Drumul Hotarului""

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 împotrivă: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 81 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.010 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată ale unor persoane fizice - afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dealului"”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 împotrivă: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 82 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 154 mp, și a construcțiilor (pivnițe) - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local „Modernizare strada Ciucașului""

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 împotrivă: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 83-„Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 32 mp, identificat cu nr. cadastral 209825, înscris în CF 209825 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 84 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 71 mp, identificat cu nr. cadastral 209698, înscris în CF 209698 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 85 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 28 mp, identificat cu nr. cadastral 210056, înscris în CF 210056 - Oradea, situat în zona străzii Făgetului”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 99 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 2.880 mp - identificat cu nr. cadastral 206041, înscris în CF 206041 - Oradea, situat în zona străzii Bajor Andor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

23 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

4 Abțineri: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef.

Proiectul numărul 100 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 203563 - Oradea, respectiv trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 8.320 mp teren, precum și pentru efectuarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea LIDL România SCS”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

J

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 101 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea instrumentării dosarului tehnic privind accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 102 - „Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din 29.01.2021, referitoare la aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr. 726 din 2020, privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului)"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 103 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 177291, înscris în CF 177291 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 104 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 4.262 mp, având ca obiect actualizarea datelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară referitoare la nr. cadastral înscris în CF 155149 - Oradea, situat în zona - șoseaua Borșului"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 105 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.494 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Căpșunilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 106 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața totală de 4.357 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 107 - „Proiect de hotărâre pentru prelungirea locațiunii referitoare la spațiul situat în mun. Oradea, str. Bumbacului nr. 24, bl. AN30, în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle" din mun. Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 108 - „Proiect de hotărâre pentru închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. luliu Maniu nr. 64, în favoarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor -Organizația Județeană Bihor.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 109 - „Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 110 - „Proiect de hotărâre pentru repartizarea spre închiriere a trei locuințe sociale, devenite libere, din fondul locativ aflat în proprietatea Municipiului Oradea în favoarea persoanelor înscrise în Lista de priorități aprobată prin H.C.L. nr. 921 din 2020."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 111 - „Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a unui imobil cuprinzând spații cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață utilă de 782,5 mp, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 12."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 112 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 1.835 mp, reprezentând imobilul - teren și construcții - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 32 - 34.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 113 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață totală de 367 mp - identificat cu nr. cadastral 205483, înscris în CF 205483 - Oradea, respectiv nr. cadastral 205486, înscris în CF 205486 - Oradea, situat în zona străzii Aurel Covaci"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 125 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului de preluare în folosință gratuită a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Cuza Vodă nr. 4 A, în vederea desfășurării activității didactice pentru o parte din clasele gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea.’

Discuții dacă sunt?

Domnul primar...domnul Szabo, vă ascultăm!

dl. Szabo Jozsef • consilier local

Vă ascult domnul primar!

Nu știu dacă după aceea o să aibă sens intervenția mea.

Vă ascult cu mare atenție!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Eu am vrut doar să aduc o mulțumire Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, pentru că acolo aveam o problemă cu spațiul închiriat de la comunitatea evreiască și prin punerea la dispoziție a acestui spațiu din strada Cuza Vodă nr. 4 s-a rezolvat această problemă legată de clasele de la școala Bălcescu.

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Domnul Szabo, vă rog!

dl. Szabo Jozsef - consilier local

Bună ziua! Mulțumesc!

Mulțumesc domnul primar pentru clarificări și aș atrage atenția ..oferta proprietarului clădirii respective ne-a ajutat - evident, cu titlu gratuit - cu un anumit scop. Și vă rog frumos, ca Primăria municipiului Oradea, în momentul în care încheie contractul de predare-primire să țină cont și de toate opțiuniile care apar în scrisoarea/adresa trimisă de domnul episcop.

Vă mulțumesc mult!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Supunem la vot subiectul 125!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri? J

25 de voturi „pentru”: dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

2 Abțineri: dl. Barabaș Călin-lulian, dl. Calapod Flavius-Marian

Capitolul VII - Resurse Umane

Proiectul numărul 89 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 114 - „Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Capitolul VIII - Direcția Juridică

Proiectul numărul 122 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice, pentru domeniul public al Municipiului Oradea, respectiv în Cetatea Oradea, amplasament din Parcul Șanț Est, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 123-„Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea - Complex Culturala spațiilor din Cetatea Oradea, corp G și H situat în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 124 - „Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural, Univeristatea Oradea - prin Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură și Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor pentru punerea în valoare a patrimoniului arhitectural din Oradea”

Discuții dacă sunt?

Doamna Peto, vă rog!

dna. Peto Dalma-Csilla - consilier local

Mulțumesc!

Apreciez semnarea parteneriatului, în primul rând pentru că singura instituție de cultură a municipiului, adică Muzeul orașului Oradea, va fi implicat, și Fundația de Protejarea Monumentelor a arătat în ultimii ani că derulează proiecte corect.

Prin implicarea domnului consilier Morar Grigore ca președinte, sigur se vor face lucruri bune. Doresc pe această cale să îmi ofer și eu, în calitate de consilier local, ajutorul în toate activitățiile.

Vă mulțumesc!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim!

Supunem la vot materialul 124!

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

26 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Pop-Coman Ioana, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

1 Abținere: dl. Morar Grigore.

Diverse

Subiectul numărul 30 - „Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998."

Discuții?

Subiectul numărul 65 - „Raportul de activitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea pe anul 2020.”

Discuții?

Doamna Peto, vă rog!

dna. Peto Dalma-Csilla - consilier local

Mulțumesc!

în cazul rapoartelor anuale de activitate propun ca în viitor să nu se mai tot repete legsilația subsecventă și atribuțiunile fiecăruia, astfel am mai reduce din 50, 563 de pagini. încercarea de a prezenta în culori roz activitatea direcțiilor este de înțeles, dar umpic de moderație nu ar strica.

Dau câteva exemple: Direcția Economică. Toate calculele în procente se raportează la excecuția 2020, față de execuția 2019. Lipsește o analiză auto-critică necesară pentru îmbunătățirea activității. Concret, la 20 februarie 2020, deja în pandemie, s-a aprobat un buget supra-evaluat la capitolul venituri dar veniturile proprii s-au realizat în procent de numai 85%, fondurile nerambursabile în procent de 35%. Explicațiile ulterioare erau previzibile și în momentul aprobării bugetului. Deși consilierii UDMR au cerut în repetate rânduri analize eficiente a contractului-cadru multi-anual, acest lucru nu s-a făcut nici în 2020, doar acum se intenționează rezilierea contractului cu Luxten.

Direcția Management cu Finanțare Internațională. Se înșiră detaliat toate proiectele și programele în curs, dar nu se specifică nimic cu privire la situația penalizărilor aplicate de autoritatea de management.

Direcția Juridică. înafara faptului că își expune propria importanță, cu care sunt de acord, nu spune nici o vorbă despre cele 27 de dosare pierdute, reprezentând 38,6% din dosarele finalizate în 2020. Care sunt aceste dosare, cine le-a inițiat, care este hotărârea Instanței? Noi, consilierii locali, dar și opinia publică avem dreptul la această informare refuzată sistematic.

Compartimentul Presă, site-ul Primăriei. Deci pe site-ul Primăriei la informații de interes public figurează rapoartele Curții de Conturi din 2018. Nu s-a mai publicat nici un raport și acum ni se aduce la cunoștiință, la proiectul de hotărâre numărul 86 doar un extras din raportul anual privind finanțele publlice locale pe anul 2019.

Există și exemplu pozitiv, Direcția Patrimoniu Imobiliar își prezintă detaliat activitatea complexă care s-a ridicat la nivelul așteptărilor în 2020.

Mulțumesc!

dna. Burtă Liqia - președinte de ședință

Mulțumim!

Următorul subiect...

Subiectul numărul 86 - „Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatărilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2019 la nivelul județului Bihor."

Discuții?

Subiectul numărul 96-„Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a H.C.L. pe anul 2020." Discuții?

La diverse, discuții dacă sunt?

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian - consilier local

Trei subiecte pe scurt!

Primul este unul redundant. Am mai ridicat această problemă și în ultimele ședințe de Consiliu local și aș dorii să protestez din nou public față de ceea ce se întâmplă la Muzeul orașului Oradea și cu privire la cum a fost organizat concursul, cu dedicație în opinia mea dar mai ales cu privire la ceea ce îi trimit acum domnului primar -sunt niște poze cu privire la locația (sigur, o recunoaște și dânsul, o vom recunoaște și noi) a fost locul unde s-a lansat campania dumneavoastră pentru funcția de primar al municipiului Oradea, campanie care ați și câștigat-o.

Sunt niște surpări în ceea ce privește zona bastionului Bethlen, o zonă care, atunci când s-au făcut lucrările, nu s-au făcut prospecțiuni geologice - sigur, era necesară inagurarea respectivă - și ulterior când s-a lucrat cu anumite utilaje deasupra, iată că o lucrare proaspăt finalizată, va trebui refăcută sau reparată. Sigur, doamna director nou ...acum putem să-i spunem director „plin”, a avut două deplasări săptămâna trecută, din informațiile mele, la Cluj despre care nu știm foarte multe. Cert este că încă acest proiect, deși s-a finalizat în 16 decembrie, confrom informațiilor primite ieri, nu a fost încă recepționat. Sper că aceste probleme apărute nu vor duce la noi penalizări din partea finanțatorului ...sigur mai sunt și alte probleme sesizate de către foștii angajați deja, pentru că au fost dați afară cei care au criticat și aceștia s-au adresat instanței.

A doua problemă - și aici aș dorii un răspuns din partea departamentului pentru relația cu consilierii, în data de 18 februarie am depus o hârtie prin mail adresată domnului primar dar și Instituției Arhitectului Șef și încă nu am primit un răspuns. Suntem în 31 martie, cred că depășim cu 13 zile termenul de răspuns. Aș prefera să ne ținem de aceste termene mai ales că în anii anteriori, înainte de Codul administrativ consilierii locali primeau un răspuns în termen de 10 zile, nicdecum în 43... iată câte au trecut de la solicitarea mea.

A treia problemă care vreau să o ridic și este un apel - dacă doriți - amical, prietenesc, colegial, către toți membrii Consiliului Local și către executiv de a ne poziționa ferm, public, astăzi, pentru a susține vaccinarea în România și pentru a susține măsuri decente, logice și coerente de combatere a pandemiei și să adresăm cumva un mesaj de unitate către locuitorii municipiului Oradea. Avem aceste proteste care în primul rând se datorează unei lipse de încredere în autorități. Nu vorbesc aici de autoritățiile locale, vorbesc de măsurile luate la nivel central și cred că mesajul Consiliului Local al municipiului Oradea, ar trebui să fie că singura, sau cea mai bună măsură de a scăpa de această pendemie este să ne vaccinăm cu toții, cât mai repede și cât mai eficient.

M-am uitat domnule primar, deși vă prindeți de cap, m-am uitat pe contul dumneavoastră de Facebook și din păcate nu am găsit un material în acest fel. Am văzut în schimb, declarațiile după ce v-ați vaccinat și vă felicit. Repet! Aș dorii să dăm un mesaj de unitate în acest capitol.

Numai bine!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Cred că ați greșit contul, că nu am dat nici o declarație după ce m-am vaccinat dar în fine! Văd că oricum, din nou, dacă vă spun ceva iar vă supărați! Dar văd că iar rămâneți la campania electorală din septembrie anul trecut că așa e..a trebuit să aduceți în discuție campania...

Acea lucrare, nu este o lucrare recepționată și nu va fi recepționată până nu va fi bine executată iar dacă sunt anumite probleme se vor remedia și nu are de ce să fim pasibili de anumite penalități de la finanțator, atâta timp cât nu este o lucrare recepționată. în rest, acolo trebuie să verificăm și veți primii răspunsul..nu știu ce s-a întâmplat..n-a ajuns la mine acea adresă să vedem unde este ca să vă răspundem în termenul legal ...dar cu siguranță vă vom răspunde.

Iar doamnei Peto vreau să-i dau ...nu cred că a scris nimeni cu roz acolo, cred că e scris cu negru raportul de activitate. Dar totuși, cine vă face textele să se documenteze puțin mai bine, da? Mai ales în ceea ce privește Direcția Juridică.

Vă mulțumesc!

Vreau să vă mai anunț că, probabil vom avea o ședință extraordinară de Consiliu, vom stabili cât de repede data pentru că așa cum știți avem anumite proiecte pe care trebuie să le aprobăm în ședința de Consiliu Local. Studiile de fezabilitate, ca să le putem depune pe finanțare cel puțin pe programul național de reziliență și atunci, probabil în prima parte a lunii aprilie vom avea o ședință extraordinară de Consiliu Local.

Eu vă mulțumesc pentru susținerea bugetului pentru că astfel și Primăria și instituțiile din subordine pot să demareze obiectivele noi de investiții și să le continue pe cele existente fără să fie condiționate de acea 1/12 din buget.

Vă mulțumesc și vă doresc o zii bună.

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Mulțumim! Domnul Madar vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da! Deci nu mi-am dorit să vorbesc după dumneavoastră și deaia o să îmi permit să fiu - ca să zic așa -destins și detașat în intervenție.

Mă gândeam că dacă am pune așa în oglidă precedenta ședință și cea de astăzi, evident că am „coborât foarte mult în altitudine". M-am exprimat eu poate tot așa în virtutea ședinței de data trecută că am fi aproape de vârful muntelui. Cred că astăzi am fost în centrul unui municipiu cu 200 și ceva de mii de locuitori. Aș vrea prin urmare, să o felicit pe doamna președintă care a muncit cel mai mult în această ședință si felicitări pentru prestație, da?!

Ca să zic așa, un singur element seamănă, cel puțin din punctul meu de vedere cu intervenția de data trecută și anume, cele trei - deci am mai multe decât domnul Pavel, decât colegul meu - sunt trei interpelări pe care vi le-am adresat la care nu am răspuns. îl „bat” și în ceea ce privește/îl depășesc și în ceea ce privește tremenul la care le-am depus. Cea mai veche ste din 14 ianuarie, nu știu ce să fac. Probabil că voi intervenii, sper că nu până la precedentul madat sau până la predarea mandatului, cu această rugăminte expresă să primim răspuns la aceste adrese.

Mulțumesc mult!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

Veți primii răspunsul la acele adrese și azi am fost mai civilizați cu toții și putem avea puncte de vedere diferite de fiecare dată. Dar totuși v-am spus și la ședința anterioară, trebuie să ne respectăm și atâta timp cât ne respectăm cred că lucruriile vor funcționa chiar dacă nu suntem deacord toți de fiecare dată.

Vă doresc o zii bună!

dna. Burtă Ligia - președinte de ședință

Domnul Pavel! îmi permit să fac o intervenție fiind medic și fiind implicată direct în această situație pandemică. Sigur că suntem decenți și moderați în ceea ce spunem să se vaccineze lumea. Nu putem intra intempestiv! Eu zic că un bun simț și o civilizație care trebuie să ne repezinte, și comportamental și ca și ținută, este esențială. Fiecare dintre noi ne-am postat, repet, într-o manieră decentă faptul că ne-am vaccinat. Este prin asumare și vaccinul, prin asumare este și nevaccinarea.

Cu ce se întâmplă în stradă este trist, este extrem de trist pentru că lumea nu înțelege ce se întâmplă în spitale și e păcat. Dar nu putem face un bloc comun.

Eu zic că prin noi înșine putem da un mesaj pentru comunitate.

Mulțumesc!

dl. Birta Florin - primarul municipiului Oradea

O zi bună!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, BurtăzOIîvia - IZigia