Proces verbal din 29.01.2021

29.01.2021 Ședința Ordinară

PROCES VERBAL

Încheiat azi 29 IANUARIE 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

În baza Dispoziției Primarului nr. 91/22.01.2021 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 IANUARIE 2021.

Participă următorii consilieri: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Bungău Florica, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Dușe Traian-Adrian - consilier demisionar, dl. Căuș Vasile-Aurel - consilier demisionar

Invitați: dl Florea Eduard - Direcția Economică, dl Fortiș Radu - Instituția Arhitectului Șef, dl Mircea Ghitea - Direcția Tehnică, dl Popa Dan Lucian - director D.P.I, dl Marius Moș - director D.M.P.F.I., reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

Bună ziua! Declar deschisă ședința convocată pentru astăzi 29 ianuarie 2021 - ședința ordinară. Avem un număr de 25 de consilieri în funcție, astfel că, cvorumul de la ședința de astăzi se va calcula în funcție de cei 25 de consilieri prezenți. Înainte să supun la vot procesele verbale ale ședințelor din 17 decembrie 2020 și 14 ianuarie 2021 o să-l rog pe d-l Suto Tibor să explice puțin modalitatea de vot.

În conformitate cu art. 228, alin. 2 și alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, d-l consilier local Madar Adrian nu va avea drept de vot la pct. nr. 16 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi.

d-l Suto Tibor

Există partea cu microfonul, care trebuie pornit și după terminarea discuțiilor trebuie oprit. Nu va porni microfonul până când celălalt microfon nu este oprit, doar dl. președinte poate avea microfonul deschis continuu, ceilalți trebuie să aibă microfonul închis, pentru ca un consilier să poată intra să vorbească. Nu se poate suprapune. În partea de jos aveți modalitatea de vot : da, nu sau abținere. Când se va vota aveți 10 secunde, și atunci veți mai putea schimba modul de vot dacă ați greșit. După ce s-a auzit sunetul final de vot nu se mai poate schimba, dar se mai poate vota câteva secunde. Mai există partea de mijloc la intervenție, dacă doriți să interveniți la tema care este în discuție, se apasă butonul normal, apare la d-l președinte care vă v-a da cuvântul, în ordinea în care ați apăsat butonul. Prezența va rămâne în roșu, asta este cel mai important.

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

Sper că s-a înțeles cum vom proceda la vot. În continuare voi supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 17 decembrie 2020 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 ianuarie 2021

Unanimitate de voturi „pentru”

În continuare voi da cuvântul președintelului de ședință.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

> 1 > > >

Bună ziua tuturor. Vreau să vă menționez că la numărul de voturi care apare acolo pe ecran vom mai adăuga și votul d-nei. Nica.

Supun atenției și votului dvs. borderoul cu ordinea de zi.

Cine este pentru?

Reluăm votul borderoului, cu mențiunea că se retrag două materiale pct. 22 și pct. 60.

Cine este pentru?

D-l primar, vă rog.

d-l Florin Birta - primar al municipiului Oradea

Bună ziua dragi colegi. Vă mulțumesc pentru prezența la ședință. Vă spuneam la ultima ședință pe care am desfășurat-o în sala mare a primăriei, că v-a fi ultima ședință acolo pentru că așa cum bine știți sala mare a Primăriei a intrat în reabilitare și pentru o perioadă de 3 - 4 luni nu vom putea desfășura ședințele de consiliu acolo, am anunțat initial că vom tine aceste ședințe de consiliu în sala de ședințe a Casei de cultură a Municipiului, fiind mai aproape de Primărie și cei implicați în desfășurarea ședințeilor, Secretariatul Consiliului Local, aveau un lucru mult mai ușor de făcut fiind mai aproape de primărie, dar nu am reușit să asigurăm spațiu suficient la masa din sala mare pe care am mutat-o acolo, și atunci am decis să avem o discuție cu Instituția Prefectului și cu Consiliul Județean pentru a desfășura ședințele de consiliu local, începând de azi, pe perioada cât sala mare a primăriei va fi în reabilitare să le desfășurăm aici. Totodată pentru că tehnica ne permite ședințele de consiliu local vor fi transmise începând de azi pe pagina de facebook a primăriei, iar în momentul în care ne vom muta în sala mare a primăriei vom avea și acolo tehnica necesară pentru a continua această transmisiune live. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Vă voi da cuvântul în ordinea înscrierii pe ecran, d-l Szabo

d-l Szabo Jozsef - consilier local

Mulțumesc d-l președinte. Dacă îmi permiteți la procedură aș avea o întrebare chiar la începutul ședinței, pentru d-na. Eugenia Borbei. Cu permisiunea dvs., începând cu data de 6 ianuarie lucrez la Ministerul Dezvoltării fiind directorul de cabinet al d-lui ministru Cseke . Din punct de vedere juridic vă rog să-mi dați un răspuns pentru a evita orice conflict de interes și deoarece primăria are foarte multe proiecte depuse și va avea foarte multe proiecte la acest minister, eu cum trebuie să votez în cazul acestor materiale care au, sau pot avea legătură cu acest minister ?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-na Borbei, poftiți!

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

În primul rând felicitări. Nu sunteți într-o situație de incompatibilitate. Deci puteți să participați la ședințele consiliului local. Dacă pe ordinea de zi va exista un proiect de hotărâre al municipiului care solicită fonduri de la ministerul la care dvs. activați atunci aveți varianta să vă „abțineți”. Acuma, dvs. apreciați dacă puteți să fiți prezent la toate ședințele de consiliu și în municipiul Oradea și veți putea fi prezent și la Ministerul Dezvoltării.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Szabo poftiți!

d-l Szabo Jozsef - consilier local

Nu vreau să pierd foarte mult din timpul prețios al colegilor dar citind cu mare atenție tehnic vorbind, art. respectiv îmi dă sugestie de gen: trebuie să consemneze în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței posibilele puncte din ordinea de zi care pot avea legătură cu acel minister sau job unde își desfășoară activitatea. Așa este?

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

Se va consemna în procesul verbal dacă vom avea materiale care au legătură cu Ministerul Dezvoltării astfel ca dvs. să puteți să vă „abțineți” de la respectivele materiale.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Pavel, vă rog.

d-l Pavel Emilian - consilier local

Nu doream să iau cuvântul la acest punct, dar din câte am citit și eu în Codul administrativ orice consilier dacă consideră că este într-un conflict de interese cu locul de muncă menționează acest lucru înaintea votului, sau înainte de începerea ședinței și este scos din cvorum. Dacă greșesc să mă corectați. Dar aș dori să iau cuvântul cu privire la lucruri pe procedură, după ce îmi răspunde d-na. secretar. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

d-na. Borbei

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

d-l Szabo dorea să știe dacă este în incompatibilitate, nu discutăm aici despre un conflict de interese. Dânsul se va abține de la materialele care au legătură cu Ministerul Dezvoltării.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Pavel, vă rog

d-l Pavel Emilian - consilier local

In primul rând aș dori să-i mulțumesc d-lui primar și d-nei secretar, responsabilă pentru organizarea ședințelor de consiliu local pentru că au acceptat propunerea mea de a ține ședințele aici. Dragi colegi, degeaba zâmbiți, pentru că d-l primar în încheiarea ultimei ședințe de consiliu local spunea că vom avea aceste ședințe de consiliu local în sala „Florica Ungur”, nicidecum la Prefectură sau la Consiliul Județean , eu propunând această locație. Sigur, că dacă d-na Nica putea participa la ședință, probabil că era ședința la sala „Florica Ungur”, pentru că fără prezența d-nei Nica, grupul P.N.L. are avea doar 17 consilieri locali, ceea ce însemnă că nu au destule voturi pentru a asigura 2/3. Dar, nu asta contează. Contează în primul rând cu suntem mai transparenți începând de astăzi cetățenii în aceste situații de restricții ne pot urmări în direct activitatea. Pot urmări modul în care votăm, în care dezbatem, pentru că acest consiliu local este în primul rând un loc unde noi trebuie să dezbatem proiecte pentru cetățeni. Apreciez și faptul că suntem primii care beneficiem de acest sistem de vot on-line chiar. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

D-l primar, vă rog.

d-l Florin Birta - primar al municipiului Oradea

Stimate coleg, dacă ați fi fost atent la ceea ce am spus eu înainte am anunțat că da, la finalul ședinței am spus că vom ține ședința următoare la sala „Florica Ungur”, dar pentru că masa de consiliu din sala mare nu a încăput acolo am hotărât și de comun accord cu Instituția Prefectului și cu Consiliul Județean am stabilit să facem aici ședințele. Credeți-mă că această sală este folosită intens în această perioadă de pandemie cu ședințe de CJUS ș.a.m.d. și vreau să vă informez că, știu că dați exemple din Codul administrativ, cât de documentat sunteți și aduceți acuze nefondate că am ținut această ședință aici pentru că d-na Nica era absentă. Avem doi consilieri care și-au dat demisia din consiliul local. Deci, în acest moment cvorumul se calculează la 25 de consilieri locali, așadar grupul P.N.L. avea majoritate, inclusiv cu absența d-nei. Nica . Deci, nu acesta este motivul pentru care am ținut aceste ședințe aici, ci cel pe care vi l-am spus eu initial, dar, cum vă place să politizați orice subiect de pe ordinea de zi, dar ne-am obișnuit deja. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

D-l Madar, poftiți.

d-l Madar Marius Adrian - consilier local

Mulțumesc. Cum suntem înainte de votul de pe ordinea de zi aș avea și eu o observație, am formutat și în scris în urmă cu mai multe zile referitoare la obligația pe care o avem ca și colegi față de d-l deputat Căuș , fostul nostru coleg, și anume obligatie legiferată prin art. 204 din Codul administrativ care prevede obligativitatea ca autoritatea deliberativă să constate actul unilateral de demisie a d-lui Căuș. Într-un alt paragraf se spune acolo: „Consiliul Local are obligația de a adopta hotărârea respectivă, în termen de 30 de zile de la introducerea proiectului pe ordinea de zi, ceea ce s-a întâmplat la precedenta ședință de consiliu. Să nu înțelegeți că prin chestiunea de a nu se vota de către noi, d-l Căuș este cumva legat. Demisia dânsului este valabilă, doar că, legea ne obligă ca pentru a se putea derula în continuare procedura de vacantare și de a vă oferi dvs. posiblitatea de a vă numi colegii care sunt următorii pe lista P.N.L. avem nevoie de acest gest, până la urmă formal, cu care vom fi cu toții de acord. Prin urmare, și termin, propun să includem pe ordinea de zi hotărârea prin care luăm act de demisia d-lui consilier și desigur vacantarea poziției dânsului, în formula propusă la precedenta ședință de consiliu. O am aici, pot să o pun la dispozitie.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Florin Marinău s-a înscris la cuvânt, vă rog.

d-l Marinău Florin - consilier local

Aș dori să-l felicit pe colegul meu dl consilier Pavel pentru realizarea pe care probabil și-o va nota în C.V. că a reușit să determine administrația ca să țină ședințele de consiliu în locul recomandat de dumnealui. Felicitări domnule consilier.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Cred că discuțiile sunt încheiate. Supun la vot borderoul în integralitatea sa cu mențiunea că proiectul nr. 22 și proiectul nr. 60 sunt retrase.

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Dacă votăm borderoul atunci îl votăm cu punctul suplimentar, sau nu.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Supun la vot propunerea d-lui Madar . Dar, înainte de vot, d-na. Borbei vă rog să-i explicați d-lui Madar.

d-na. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea

Demisia este un act unilateral. Hotărârea de consiliul despre care dvs. vorbiți este doar un act procedural. Codul administrativ prevede această hotărâre pentru că este un act al consiliului local. Este singurul act administrativ emis de consiliul local, nu există un alt act prin care să se ia act de demisia d-lui Căuș. Acuma dacă ne referim la un vot cu „da” sau „nu” , este impropiu spus vot pentru că nu poate fi supusă la vot demisia. Dar pentru că am avut un proiect pe ordinea de zi dvs. ați votat ordinea de zi la ședința anterioară, implicit ați votat și acest proiect care era pe ordinea de zi. Nu putem să introducem pe ordinea de zi de astăzi un proiect de hotărâre care deja a fost discutat într-o altă ședință și a fost trimis spre validare la judecătorie.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Ordinea de zi a fost pusă la supusă la vot. Trecem la discutarea materialelor.

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

d-l Pavel Emilian - consilier local

A fost făcută o propunere care trebuie supusă la vot.

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Nu s-a votat ordinea de zi

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Întrucât au fost foarte multe luări de pozitie înainte de votarea ordinii de zi pentru a ne asigura că lucrurile sunt fără echivoc mai supun încă o data la vot proiectul ordinii de zi, dar înainte de asta supun la vot propunerea d-lui coleg astfel încât să se lămurească lucrurile în acest sens.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a propunerii d-lui Madar.

Cine este pentru? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Abțineri? -

Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa, cu mențiunea că proiectul nr. 22 și 60 se retrag.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă? dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian

Abțineri?

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea societatății Termoficare Oradea SA a unor active fixe prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Nica Nicolae

Pct.2. Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Octombrie, Noiembrie și Decembrie 2020

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 38. Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef, dl. Nica Nicolae

Pct. 53. Proiect de hotărâre privind acceptarea numirii societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în calitate de administrator al societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

Discuții dacă sunt? D-l Szabo

d-l Szabo Jozsef - consilier local

D-le primar, aș dori să știu dacă s-au purtat discuții cu primarii care sunt implicați în proiectul legat de Parcul Științific și Tehnologic precum și la parcuri Industriale Bihor deoarece și ei au proprietăți, au o cotă parte, și evident că înainte să se ia o decizie de genul acesta să se discute și cu colegii noștrii, deci d-le primar s-au purtat discuții?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

d-na Silaghi, vă rog să dați un răspuns

d-na Silaghi Alina Teodora - director ADLO

Bună ziua, în societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor, asociații sunt: Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, Consiliul Județean Bihor precum și Universitatea Oradea. Deci, nu avem impletat proiectul legate de Parc Științific și Tehnologic Bihor.

d-l Szabo Jozsef - consilier local

Când spuneți „noi vom implementa” asta înseamnă că beneficiarul proiectului depus pentru finanțare europeană se va modifica. Acest lucru afectează proiectul sau nu?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-na Silaghi, poftiți

d-na Silaghi Alina - Teodora - director ADLO

Proiectul merge în continuare așa cum a fost depus spre finanțare.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumim. Supun la vot proiectul nr. 53.

Cine este pentru? 18 de voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

Pct. 54. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) și în data de 01 februarie 2021 (a doua convocare)

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă?

Abțineri? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Pct. 55. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2021 (prima convocare) și în data de 1 februarie 2021 (a doua convocare)

Discuții dacă sunt? Poftiți d-l Madar

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

La mat. 55 vom vota „pentru”. Intervenția mea dorește să semnaleze o problemă legată de transparență, am avut discuții pe materiale și argumentele prezentate de conducerea ADLO m-au edificat vis-â-vis de mandatul pe care-l dăm reprezentantului nostru în societate, pe de altă parte motivul pentru care intervin este o afirmație pe care a făcut-o d-na director referitoare la o decizie anterioară conform căreia în aceste adunări generale ale acționarilor care la societățile care intră sub incidența HCL 204 din 2014 și sunt de fapt toate societățile în care primăria deține participații majoritare, nu le mai enumăr acuma, spun, s-a luat această decizie de a nu se pune la dispoziția consilierilor locali materialele în baza cărora se acordă mandatul reprezentantului nostru. Eu nu sunt de acord și consider că este o logică greșită tocmai pentru că noi avem obligația și votăm aici și dăm un mandat reprezentantului nostru care nu are altă sarcină decât de a pune în aplicare mandatul nostru. Prin urmare decizia vis-â-vis de oportunitatea sau nu a votului respectivului reprezentant în adunarea generală ne apartine. Ca să luăm această decizie trebuie să fim informați și trebuie să fim în cunoștință de cauză. Soluția pe care v-o propun pentru a depăși această, zic eu, neclaritate, este aceea ca materialele de ședință, de consiliu local, care prevăd mandatarea colegilor nostrii în adunările generale să fie însoțite și de materialele în baza cărora se propune ordinea de zi și se susține decizia din respectivele adunări generale ale societăților comerciale. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

  • > 1 > > >

Executivul a luat act de propunerea dvs. Supun la vot materialul 55

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef,

Pct. 62. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6,  alin.6.4. din contractul de administrare nr.

258573 din 19.10.2015 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin încheiarea unui act adițional.

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 62.

Cine este pentru? 21 de voturi

Împotrivă? 2 voturi

Abțineri? 2 voturi

  • II. DIRECTIA TEHNICĂ

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. pictor Roman Mottl”.

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 3.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta a II-a recomandată de proiectant pentru „Modernizare str. Americii”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 4.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-

Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant pentru „Modernizare str. Caporal Constantin Mușat”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 5.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Veteranilor”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 6.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. episcop Radu Demeteriu”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 7.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Stație de pompare apă potabilă și branșament electric pe str. Ion Bogdan, municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr.12.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Coriolan Hora, municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 13.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 22 se retrage

Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Colector pluvial pentru Dealul Ciuperca, municipiul Oradea, județul Bihor”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 23.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru „Bretea de legătură între Magistrala 1 și Magistrala 3”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 24.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 56. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru “Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora”

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 56 .

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

  • III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hală, sediu firmă, stație betoane str. Ogorului, nr. 2L, nr.cad. 194326, Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 8.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Etajare parțială casă existentă, închidere terasă acoperită, modernizare casă, modificări interioare-exterioare, reabilitare fațadă, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.8, nr.cad. 206707 - Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 20.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidențiale; Parcelare teren pentru locuințe individuale zona str.Răspântiilor, nr.cad.12123, 12124, 18975, 206036, Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 35.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire piscina de inițiere și anexe, str. Bârsei, nr.20, nr.cad.188863, nr.cad.157275, nr.cad. 206218, nr.cad.191184 - Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 45.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Restructurarea fostei incinte Rovex Desființare, refuncționalizare și extindere corpuri existente Construire corpuri noi cu funcțiune mixtă str.Griviței, nr.9-11 nr.cad. 208805 - Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 48.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea conținutului-cadru al documentației pentru emiterea certificatelor de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (adeverințe notare), executate fără autorizație de construire, (mai vechi de trei ani) pentru care împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, nu mai permite aplicarea sancțiunilor

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 49.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 50. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, aflate în prelungirea unor străzi existente

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 50.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 51. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.451 din 30 iunie 2003 privind atribuirea de denumiri unor strazi nou create in municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 51.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-

Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 52. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 52.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de regenerare urbană - Centrul Cartierului Rogerius - și a planului de acțiuni.

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 57.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activităților industriale PUZ pentru subzona 1 din masterplan - construire 4 hale, zona str.Uzinelor- str.Beothi Odon, Oradea nr.cad. 171427, 171440, 171441, 171444, 171446, 171447, 171449, 171450

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 58.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale sau semicolective (maxim 2 unitati locative), str.Piersicilor, nr.cad.179455, Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 59.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 60 se retrage

  • IV. D.A.S.O.

Pct. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2021 - Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 9.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 47. Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare a serviciului social fără personalitate juridică - Centrul social cu destinație multifuncțională „CANDEO” situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 20 din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea înființat prin HCL 147/10 martie 2015

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 47.

Cine este pentru? 19 de voturi

Împotrivă? 6 voturi

Abțineri?

  • V. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 872/2020 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 10.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 11. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Dușe Traian - Adrian, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta.

Discuții dacă sunt? Se votează acest punct d-na secretar?

d-na Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Se ia act de acest proiect de hotărâre, repet impropriu spus vot. Se ia act de proiectul de hotărâre.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Vă mulțumesc.

Pct. 61. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al Municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare - încorporare.

Discuții dacă sunt? D-l Pavel

d-l Pavel Emilian - consilier local

Vreau totuși să se consemneze în procesul verbal că cei trei consilieri P.S.D. ar fi votat „pentru” pct. 11 dacă s-ar fi supus la vot. Noi considerăm că cele menționate de d-l Madar sunt conform Codului Administrativ. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l viceprimar Dragoș

d-l Dragoș Marcel - viceprimar al municipiului Oradea

Am o propunere, d-l Morar Grigore.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Dacă mai sunt și alte propuneri pentru nominalizare din partea Consiliului? Nu mai sunt. D-l Morar acceptați?

d-l Morar Grigore - consilier local

Da, accept.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Supun la vor proiectul nr. 61.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Morar Grigore

  • VI. D.P.I.

Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.123 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația „pistă de biciclete”, situată în str. Mircea Emilian Chitul

Discuții dacă sunt?

Supun la vot proiectul nr. 15.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica,

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 581 din 24.07.2020,pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcțiilor constând în garduri -proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Discuții dacă sunt? D-l Madar

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Intervenția mea nu are legătură cu fondul materialului ci cu faptul că locuiesc și sunt afectat direct de acest proiect, și prin urmare solicit să fiu retras din cvorum, s-a menționat deja dar, vreau să repet chestiunea aceasta pentru că sunt colegi care înțeleg incompatibilitatea prin a se abține votând că se „abțin”. E o diferență, să fie clar pentru toată lumea.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

d-l Marinău poftiți

d-l Marinău Florin - consilier local

Domnule consilier, în măsura în care aveți interes cu privire la un material care este pe ordinea de zi aveți obligația legală de a vă „abține” de la deliberare și vot. Nu să fiți exclus din cvorum. Când se dezbate materialul cereți să se ia act de faptul că vă abțineți de la dezbateri și de la vot. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Deci, nu vă putem retrage din cvorum, vă retrageți de la dezbaterii

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Deci, nu votez, nu votez nici măcar prin „abținere”, dar cred că dacă vă uitați deja la votul pe care l-am făcut deja, la voturile anterioare, această observație făcută de dvs. nu s-a aplicat, de aceea am ținut să precizez acest lucru.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Supun la vot proiectul nr. 16.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă? Dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef Abțineri?

Pct. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 616 din 14.08.2020,pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 17.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef Abțineri?

Pct. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020,pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 18.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl.

Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef Abțineri?

Pct. 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 617 din 14.08.2020, pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Viilor”, în sensul actualizării Anexelor 1 și 2

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 19.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Împotrivă? Dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef Abțineri?

Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la faza PT, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 25.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă? -

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Mierlei nr. 12,în favoarea Asociației „Amia Suflet de Copil”

Discuții dacă sunt? D-l Madar

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Mulțumesc domnule președinte. Noi am decis să ne abținem nu pentru că am avea ceva cu fundația „Amia”, din contra, ci doar pentru că sticto-senso, Codul administrativ permite închirierea fără organizarea unei licitații publice exclusiv atunci când vorbim de transmiterea în folosință cu titlu, gratuit, ori acest proiect se referă la închirierea care are altă valoare juridică.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumesc. Supun la vot proiectul nr. 27.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Împotrivă? -

Abțineri? dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 28.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă? -

Abțineri? -

Pct. 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 29.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă? -

Abțineri? dl. Szabo Jozsef

Pct. 30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 615/2020, privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a construcțiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Cireșilor -tronson cuprins între str. Strugurilor și intersecția cu str. Piersicilor” în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre.

Discuții dacă sunt? Supun la vot proiectul nr. 30.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Abțineri? -

Pct. 31. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren - în suprafață totală de 2.730 mp - cu construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului - str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsoanele 1 și 4, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului primar

d-l Florin Birta - primar al municipiului Oradea

Este vorba de o hotărâre de consiliu pe care noi am aprobat-o în trecut în integralitate pentru a expropria 4 tronsoane din zona bulevardului Nufărul - Cantemir, un tronson l-am expropriat anul trecut vis-a-vis de Lotus Center, el deja a și fost pregătit pentru începerea lucrărilor, urmează ca Direcția Tehnică după ce se va finaliza proiectul să înceapă amenajarea locurilor de parcare în acea zonă iar acum în ședința de azi expropriem încă două tronsoane, tronsolul 1 și tronsonul 4 din cadrul acestui coridor de expropriere. De ce facem aceste lucruri, pentru că am început, ați văzut și dvs. lucrările la b-dul. Nufărul - Cantemir. Lucrările au început pe zona pietonală dinspre piața mare și încet, încet vor avansa înspre Nufărul - Cantemir și trebuie să asigurăm locuri de parcare celor care azi parchează între linia de tramvai și blocurile existente acolo. Au fost făcute evaluările de către un evaluator specializat și autorizat, banii vor fi virați în contul celor expropriați, iar în termen de 6 luni de zile vor putea să folosească acești bani pentru a-și găsi alte construcții și pentru a elibera locațiile respective. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

d-l Emilian Pavel

d-l Emilian Pavel - consilier local

Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și domnului primar pentru explicații, cunoșteam proiectul. Însă la fel cum am mai spus-o în Consiliul local nu credem în soluția folosită de dvs. de a expropria acele case și de a distruge de fapt munca de o viață a unor oameni. Erau acolo în zonă, foarte aproape, anumite plombe pentru care Consiliul local de altfel a și votat P plus 3 sau P plus 4, dacă nu mă înșel, deci erau și alte soluții. Ne vom abține pentru că nu vrem să politizați acest vot și să considerați că suntem împotriva proiectului european pentru acel culoar. Dar vreau să și adresez câteva întrebări, îmi pare rău că nu le-am putut adresa ieri în ședința de consiliu, nu am văzut completarea la materialul 31 cu sumele actualizate și l-aș întreba pe d-l Popa, dacă ne poate spune cum a făcut evaluatorul acea evaluare despăgubire, de la valoarea notarială a crescut pentru două garaje a crescut cu 31 %, iar pentru o casă cu 260 de mp construiți, respectiv subsol și garaj plus o suprafață de 130 mp a oferit o majorare care să acopere disconfortul, pentru că trebuie să se mute de acolo, a luat în calcul gradul de finisaje, ș.a.m.d. cu 33%? Am făcut și anumite calcule cu privire la valoare pe mp și ce ar putea să facă acea familie de ex. de la pct. 6. cu acei bani, în următoarele 6 luni pentru a se muta de acolo. Recunosc că am vorbit și cu ei la telefon și, cu lacrimi și cu vocea apăsată, doamna de acolo îmi spunea că mama ei, atunci când se va muta, se muta direct la Rulikovski . Pentru că din banii respectivi ei nu-și vor mai putea cumpăra aceeași suprafață sau condiții similare. Sigur, am mai primit și un răspuns, zic eu arogant, din partea unui reprezentant al primăriei, nu o să-i dau numele până când nu am și mărturia doamnei, „Doamnă dvs. știți cum sa construit Parisul? Cum a construit Napoleon Parisul?” A spus că aici se construiește și dincolo se dărâmă. Eu cred că drepturile noastre fundamentale, inclusiv la o despăgubire justă nu trebuie comparate cu drepturile francezilor, cu Napoleon. Trebuie să asigurăm, pentru interesul public, să despăgubim oamenii cu o sumă corectă, sumă care să le acopere inclusiv acel deranj de a-și părăsi casa, munca lor de o viață. Repet vom vota „abținere”, dar l-aș ruga pe d-l Popa să ne spună dacă a verificat cât de cât aceste evaluări și de ce, repet pentru două garaje s-a oferit o mărire de 31% față de valoarea notarială, respetiv pentru o casă de 260 mp, plus 130 mp plus un garaj plus beci, de 33% . Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Popa, poftiți

d-l Popa Dan - Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

Bună ziua. Am să clarific acea afirmație făcută de d-l Pavel pe care împreună cu o doamnă într-o convorbire telefonică personală, au scos-o din context, era vorba de o discuție liberă, nu are nici o legătură cu casele expropriate de pe Nufărului, era chiar o discuție foarte liberă, ați scos din context anumite fraze, nu e nici o problemă, e afirmația mea, dar nu are legătură cu această expropriere și nu am înțeles întrebarea dvs. S-a ridicat prețul de când până când, la care valoare vă referiți? La valoarea din studiul de fezabilitate versus evaluarea efectivă, care este întrebarea că nu am înțeles?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Reformulați întrebarare d-le Pavel.

d-l Emilian Pavel - consilier local

În coloana despăgubiri conform grilei notariale 2021 în lei, este o sumă. Iar în ultima coloană despăgubiri valoarea de plată în lei notarială, este o altă sumă. Diferența la garaj este de 31%, iar la casa respectivă cu toate detaliile menționate este de 33%. Dacă a fost făcută de direcția dvs. măcar o minima verificare a acestor valori dacă totuși corespund sau nu cu realitatea. Dacă ați făcut cât de cât o comparatie cu prețul de vânzare de pe piață pentru o casă similară, într-o zonă similară.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumim. D-l Popa, vă rog.

d-l Popa Dan Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

Am să răspund la aceste întrebări tendențioase, după părerea mea, după cum bine știți, și cred că dvs. cunoașteți foarte bine legea exproprierii, legea 255, primăria prin Direcția Patrimoniu Imobiliar cum intervene în rapoartele de evaluare? Tocmai de aceea pe lege este supusă licitației publice atribuirea unui evaluator. Dânșii au competența să stabilească valorile de expropriere la ce faceți dvs. Referire, valorile din ghid sunt valorile minime pentru care se oferă o valoare de despăgubire, probabil d-l evaluator a ridicat acea valoare a respectivelor imobile adaptându-l la prețul de piață. Noi nu avem permisiunea să mergem să întrebăm evaluatorul dacă putem ajusta sume în sus sau în jos. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumesc d-l Popa. D-l Pavel, poftiți.

d-l Emilian Pavel - consilier local

Să înțeleg că dacă un evaluator face un abuz și pune acolo 2 lei pentru o casă de 260 mp dvs. nici măcar nu îndrăzniți să-l verificați. Sigur nu aștept răspuns, totul este tendentious și politic când este vorba de drepturile cetățenilor.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

d-l primar, vă rog.

d-l Florin Birta - primar al municipiului Oradea

D-l Pavel, există un ghid al notarilor, sub care acel evaluator nu poate să coboare. Deci, nu are cum să facă o evaluare cu 2 lei, așa cum spuneți dvs. În rest acel evaluator autorizat, dacă își riscă autorizația să nu facă o evaluare cum trebuie, este problema lui, noi am organizat o procedură de licitație publică pentru atragerea lui și dânsul sub semnătură și sub ștampilă își asumă ceea ce evaluează. Nu poate primăria să conteste un evaluator. Dacă dvs. Puteți, vă rog frumos să o faceți. De aceea, orice persoană expropiată are dreptul legal de a contesta în instanță sumele pe care le-a primit. Și nu îi interzice nimeni acel drept. Și instanta va putea la vremea respectivă să spună dacă evaluatorul a stabilit corect acel preț sau nu. Dar nu ne cereți nouă, primăriei, să facem ilegalități.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Poftiți, d-le Lezeu

d-l Lezeu Petru - consilier local

Vis-a-vis de majorările de preț de care ați spus, de 31 și 33%. Comparația nu este foarte bună pentru că nu-i totuna la 50.000 de euro, spun o sumă, să dai 30%, sau la 250.000 de euro să dai 30%. Așa că nu are nici un sens comparația, după mine, că majorarea de preț era grila notarilor. Este vorba de o sumă în plus pentru deranj.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Supun la vot proiectul nr. 31.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius

Împotrivă? dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Abțineri? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Pct. 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în zona str. Calea Clujului - Uzina de apă.

Discuții dacă sunt? D-l Madar, vă rog.

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Vă mulțumesc d-le președinte. O să cuprind prin intervenția mea, 4 puncte de fapt. Sunt cele 4 puncte de pe ordinea de zi care se referă la vânzări de terenuri și votul nostru va fi nuanțat, respectiv la pct. 32, 33 și 34 ne vom „abține”, iar la pct. 40 vom vota „pentru”. Și asta pentru că la pct. 40 în evaluările care s-au făcut, tot s-a făcut vorbire aici despre...

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Discutăm de pct. 32, vă rog

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Știu, dar nu vreau să intervin de 4 ori, concentrez într-o singură intervenție. Deci, la pct. 40, o să ajungem și la el, acolo se fac rapoarte de evaluare ca să zic așa standard, la valoarea de piață.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă rog frumos d-l Madar, aceste chestiuni le vom discuta la pct. 40, colegii nostril urmăresc materialele de pe borderou, nu sărim de la un material la celălalt.

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

D-le președinte, termin. In timp ce la pct. 32, 33 și 34 se utilizează ca și metotă de evaluare cea menționată deja aici specifică exproprierilor, care din punctul nostru de vedere este inadecvat. Mulțumesc domnule președinte. Grila notarială se potrivește la exproprieri ca și metodă de evaluare, iar în cazul de față, după părerea mea acestea trebuiau să fie rapoarte la valoarea de piață.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Supun la vot proiectul nr. 32.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Împotrivă?

Abțineri? dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate construcții situate în str. Veteranilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri referitoare la vânzarea acestor terenuri, valabile pentru anul 2021.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 33.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Împotrivă?

Abțineri? dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a 13 parcele, reprezentând suprafețe de teren fără acces direct la stradă, utilizate de „curți - grădini” situate între str. Henrik Ibsen și Veteranilor, valabil -pentru anul 2021.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 34.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Pct. 36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. General Magheru nr. 7, încheiat cu Partidul Național Liberal - Filiala Bihor

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 36.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian

Împotrivă?

Abțineri? dna. Bungău Florica

Pct. 37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere având ca obiect spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Menumorut nr. 4, bl. D105, parter, încheiat cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 33.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 29 mp, identificat cu nr. cadastrale 209106 și 209113, înscrise în CF 209106 și 209113 - Oradea, situate în zona străzii Șanțului

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 39.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 40.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din proprietatea publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a două parcele, identificate cu nr. cadastral 209175 - Oradea, în suprafață de 2.076 mp, respectiv cu nr. cadastral 209177 - Oradea, în suprafață de 1.264 mp, situate în Parcul Industrial Eurobusiness 3 - str. Uzinelor

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 41.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 42. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.879 din 12.11.2020 pentru declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 42.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă? dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef Abțineri?

Pct. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotei de 270 / 643 mp teren cu nr. topo 2420 din CF 169363 - Oradea, reprezentând suprafața de teren aferentă apartamentului nr. 1, (CF 169363-C1-U1) din casa colectivă notată în CF 169363-C1, situată în str. Jean Calvin nr. 13

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 43.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.106 mp teren, proprietate publică a mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” - pista de biciclete, str. Emilian Mircea Chitul - Sfântul Apostol Andrei.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 44.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Pct. 46. Proiect de hotărâre pentru aprobarea lucrărilor cadastrale și notariale necesare efectuării publicității imobiliare la parcelarea reglementată prin PUZ-ul aprobat cu HCL 726/2020 privind terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (Cartierul Tineretului)

Discuții dacă sunt? D-l Madar

d-l Madar Adrian - Marius - consilier local

Mulțumesc. Aș vrea să spun că este o procedură foarte ingenioasă, e clar că cei care au venit cu această idee reglementată prin material, sunt niște persoane care-și cunosc meseria, îi felicit sincer pentru chestiunea asta, pe de altă parte, probabil că ține de modul nostru prudent de a analiza lucrurile, ne vom „abține” pentru că aș vrea să vedem dacă putem extinde acest mod de lucru și în cazul altor situații. Asta este singura motivație pentru care noi ne vom „abține”. În rest, felicitări echipei care a gândit această formula. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Supun la vot proiectul nr. 46.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef,

Împotrivă?

Abțineri? dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

  • VII. RESURSE UMANE

Pct. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot proiectul nr. 43.

Cine este pentru? dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica

Împotrivă?

Abțineri?

D-l primar, vă rog

d-l Birta Florin - primar al municipiului Oradea

Vă mulțumesc pentru susținerea materialelor de pe ordinea de zi stimați colegi, probabil în data de 11 sau 12 februarie, în funcție de disponibilitatea sălii vom organiza o ședință de consiliu local, după discuțiile pe care le vom avea cu Consiliul Județean pentru a nu ne suprapune ședințele. Vreau în final să vă fac un anunț pentru că privește membrii consiliului local, începând cu data de 01 februarie d-na. Maria Silaghi a renunțat la funcția de manager al Spitalului municipal din Oradea și, așadar în cursul zilei de azi voi semna o dispozitie pentru numirea ca și interimar în funcția de manager pe d-l Chiană Laurențiu, care este consilier local, colegul nostru la al doilea mandat, are o experiență în domeniul medical privat și militar și sper că va duce spitalul acolo unde îi este locul și va reuși să trecă cu bine peste această perioadă. Totodată vreau să-i mulțumesc d-nei Silaghi pentru că a reușit să gestioneze în această perioadă grea pentru noi, mai ales spitalul municipal care este un spital de covid și am reușit până acum să trecem cu bine peste această pandemie. Îi mulțumesc încă o data d-nei. Silaghi pentru toată activitatea pe care a avut-o și îi urez succes d-lui Chiană în funcția de manager interimar, urmând ca în perioada viitoare Consiliul de administrație al Spitalului să organizeze un concurs pentru ocuparea postului pe perioadă definitivă. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Domnule primar vă mulțumesc pentru încrederea acordată, sunt onorat pentru această încredere. Stimați colegi vă mulțumesc pentru că m-ați suportat. Ce o să mai faceți d-le Madar?

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Mai sunt cereri de intervenție d-le președinte

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Am înțeles, este în regulă, dar măcar atâta, se poate să-mi duc mai departe mandatul, da? Sunteți disperat, așa să luați cuvântul?

Vă mulțumesc mult de tot pentru încredere, deocamdată am să dau cuvântul în ordinea înscrierii, d-l Pavel Emilia, poftiți.

d-l Pavel Emilian - consilier local

Vreau să vă felicit și eu, nu am avut onoarea de a colabora foarte mult timp, dar pot să constat că încercați să fiți cât de cât echidistant chiar dacă faceți parte din acest grup P.N.L. majoritar în Consiliul Local al Municipiului Oradea și chiar dacă există presiune asupra dvs. să mai scurtați ședințele pentru că d-l Tau are parcarea plătită și mai sunt și alte intervenții de genul acesta. Dânsul a spus-o că din cauza noastră mai trebuie să plătească o oră de parcare de fiecare dată. Am făcut o mica glumă. Permiteți-mi să iau cuvântul pe ceea ce mi-am propus la „Diverse”. Subiectul este Muzeul Orașului Oradea. După cum ați văzut în presă și în spatiul public în general pe rețelele de socializare, unde doriți dvs., au apărut foarte multe nemulțumiri cu privire la activitatea de acolo, mai exact la conducerea muzeului. Sigur, cei care au depus o plângere penală unde au făcut anumite acuzații de infracțiuni împotriva intereselor Uniunii Europene uzurparea de calități oficiale, vă mai pot citi, dar nu cred că este relevant, au fost astăzi de dimineață evaluați de către d-na director, d-na director a Muzeului orașului Oradea care nu are pregătirea necesară pentru a ocupa această funcția. Am o întrebare aici, dacă-mi permite d-l primar, sau dacă-mi răspunde d-l primar acum la final de ședință, în baza cărui act d-na director ocupă în continuare acea funcție.

Doi, când preconizați că se va reorganiza acel concurs care a fost anulat și vin și cu o propunere la final de ședință, să vă spun și calificativele primite de răzvrătiții din Muzeul orașului Oradea: satisfăcător, nesatisfăcător, nesatisfăcător, iar la finalul evaluărilor nu au primit nici măcar o copie după acea evaluare. Atunci să vin și cu propunerea, până atunci poate se pregătesc și răspunsurile la cele două întrebări. Vin cu o propunere în fața Consiliului local să înființăm conform Codului Administrativ art. 127 alin. 1 o comisie specială de anchetă. Sigur, există această plângere la D.N.A., dar cred că, lucrurile sunt atât de grave și noi consilierii locali ar trebui să analizăm mai exact ceea ce se întâmplă la Muzeul orașului Oradea și să ne uităm mai atent asupra activității de acolo și la aceste acuzații aduse. Sigur, că cei 5 ani au trecut, lucrurile sunt mai simple, dar pe partea administrativă sau legală, dar, acuzele aduse sunt extrem de grave și cred că ar trebui să facem o comise specială pentru a analiza și a veni în fața Consiliului Local cu răspunsuri. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumesc. D-l Madar

d-l Madar Marius - Adrian - consilier local

Mulțumesc d-le președinte. Să știți că ceea ce urmează să spun, nu știam de propunerea d-lui primar, eu doream să vă felicit pentru prestația dvs. din ședința de astăzi, numai cine nu muncește nu greșește, și numai cine nu este la prima experiență nu știe ce înseamnă... Eu zic că v-ați descurcat foarte bine. Pentru asta am vrut să vă felicit de la bun început.

A doua întrebare, sau mă rog, un fel de aducere aminte, sunt două adrese pe care le-am depus la Primăria Oradea, consecinta unor discuții anterioare pe le-am avut în Consiliu, nu am primit încă un răspuns, sper că se lucrează pe ele. Asta era o aducere aminte, sau o rememorare, ca și prioritate a acestor solicitări. Și în fine, ultima intervenție la cap. „Diverse” se referă la un subiect care cred că ne interesează pe toți și anume planul national de redresare și reziliență. Și aș vrea să vă întreb retoric, e posibil să nu fiți neaparat acuma pregătit cu un răspuns, dacă sunt proiecte ale administrației care în momentul de față sunt pe masa ministerelor pentru a fi introduse în acest document foarte important. Aș face chiar o propunere în sensul acesta, pentru că nu cred că este un subiect care interesează pe consilierul PSD sau UDMR sau oricare, cred că ne interesează pe toți și aș propune ca la următoarea ședință să fie o notă de informare vis-a-vis de acest subiect. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l Szabo, vă rog.

d-l Szabo Jozsef - consilier local

Mulțumesc d-le președinte. Deoarece nu s-a discutat despre acest proiect foarte important pentru oraș permiteți-mi vă rog ca la „Diverse” să am totuși o idee. E bine de menționat că în vara anului trecut s-a depus un proiect forate important la Ministerul Dezvoltării în privința înlocuirii vechiului cazan și a modernizării rețelei de termoficare. Pe vremea d-lui ministru Ion Ștefan, ministru de la P.N.L., acest proiect a rămas blocat și după doar trei săptămâni d-l ministru, ministru de la U.D.M.R. a reușit să deblocheze situația actuală, și da, în ziua de marți d-l primar Florin Birta a și semnat contractul. Contractul are o valoare de 157 de milioane lei și mi se pare că este o mare șansă și pentru primăria Oradea și pentru orădeni, deoarece în urma investițiilor probabil cheltuielile de funcționare vor fi mai suportabile pentru oraș dar și calitatea serviciilor va fi mai bună. Doar un mesaj, dacă îmi permiteți, pentru că am mai discutat acest subiect cu dl primar, dar așa este corect să vorbim despre importanța acestui proiect și în cadrul ședinței de consiliu local, s-a dovedit că dacă se dorește se poate și aș avea o propunere foarte concretă pe viitor în privința colaborării și comunicării mai bune și mai eficiente pentru proiectele mari care sunt importante, la fel a tuturor locuitorilor județului Bihor și a municipiului Oradea. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

d-l primar, vă rog

d-l Birta Florin - primar al municipiului Oradea

D-le Szabo, cu siguranță este un proiect important pentru Oradea, de aceea am și dat un comunicat de presă în care am spus că am semnat cu dl ministru Cseke Attila acel contract de finanțare. Bănuiesc că se înțelege de acolo că l-am semnat cu d-l Cseke Attila și nu cu altcineva . Am greșit cu ceva într-adevăr, pentru că nu am multumit în acel comunicat colegilor mei din primărie și de la Termoficare care s-au ocupat de pregătirea lui pentru că acest proiect nu s-a făcut în trei săptămâni, s-au lucrat vreo doi, trei ani înainte la el, s-a pregătit, și să știți că acest proiect a fost pregătit de către colegii mei cu multă muncă. Și da, este o finanțare importantă, este meritul colegilor mei care au lucrat la acea finanțare, este meritul ministerului și a miniștrilor care au trecut prin acel minister și bineînțeles meritul d-lui Cseke Attila care a semnat contractual și nimeni nu a negat acest lucru. Dar cred că orice proiect care va fi implementat, semnat sau adus de către Ministerul Dezvoltării în Oradea, sau în jud. Bihor sau oriunde în țară este un proiect binevenit pentru toți locuitorii acestui oraș, acestui județ, țării noastre, și cred că toți vor fi recunoscători dacă se vor face lucruri pentru toți cetățenii.

În altă ordine de idei, d-le Madar, referitor la PNRR încă el este în discuție la Ministerul Fondurilor Europene, noi avem o serie de proiecte pregătite deja, așteptăm să vedem pe ce caracteristici trebuie să mergem, greending, verde, infrastructură și în funcție de cum va ieși acest PNRR și ghidurile de finanțare vom pregăti proiectele și cu siguranță vi le vom pregăti și vi le vom prezenta pentru a le vedea și a le discuta.

Să-I răspund și d-lui Pavel. Am crezut că totuși fiind un tânăr politician aveți alte abordări, dar văd că sunteți obișnuit cu comisiile de anchetă din parlament, pentru că tot timpul în parlament se constituiau comisii de anchetă, pentru nu știu, a minimaliza justiția probabil, da? Eu cred că cei de la Muzeu, așa cum am mai spus-o și într-o conferință de presă au făcut o sesizare către organele abilitate să cerceteze cele sesizate. Cred că organele abilitate vor verifica dacă acele lucruri se adeveresc sau nu, au tot sprijinul nostru să verifice, iar dacă vor constata că s-au făcut anumite nereguli acolo, cine a făcut acele nereguli cu siguranță va suporta rigorile legii. În ceea ce privește organizarea concursului vă anunț că am semnat dispozitia pentru organizarea concursului și urmează să fie publicat acel anunț. Așadar, oricine care va fi interesat să participe la funcția de director al Muzeului Orașului Oradea și care va îndeplini condițiile, îi invit de pe acum să vină să se înscrie la concurs.

Vreau în final să vă atrag atenția d-l Pavel, deși v-am spus la începutul ședinței faptul că suntem în această sală și că am ținut ședința aici nu se datorează faptului că nu avem 18 voturi cum dezinformați alegătorii sau opinia publică într-o postare pe o pagină de socializare. V-am spus, cvorumul la această ședință se calcula la 25 de voturi, nu la 27 de voturi. Da, așa cum vă place de obicei, dezinformați în continuare. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Vă mulțumesc . Declar ședința închisă. Bună ziua tuturor. Multă sănătate vă doresc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Chiană Laurențiu Alin

SECRETAR GENERAL, Borbei Eugenia


Întocmit, Silaghi Teodora