Proces verbal din 25.02.2021

25.02.2021 Ședința Ordinară

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25 februarie 2021 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

În baza Dispoziției Primarului nr. 737/19.02.2021 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25 februarie 2021.

Participă următorii consilieri: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Invitați: dl. Birta Florin-Alin - primar, dl. Florea Eduard - director Direcția Economică, dl. Mihai Jurcă - city manager, dl. Lucian Popa - director Direcția Patrimoniu Imobiliar, dl. Moș Marius - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, dl. Ghitea Mircea - director Direcția Tehnică.

Ia cuvântul dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Bună ziua! Dacă toată lumea este prezent în sală aș dori să declar deschisă ședința de consiliu convocată pentru astăzi 25 februarie 2021 și pentru început aș supune la vot procesul-verbal al ședinței din data de 29.01.2021:

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

În continuare aș vrea să supun atenției Consiliului Local o plângere prealabilă înregistrată în atenția primarului și întrucât domnul primar nu are competență legală de a dispune revocarea unei hotărâri de consiliu, am considerat oportun să pun în discuția Consiliului Local această plângere prealabilă înregistrată de domnul consilier Madar împotriva Hotărârii de Consiliu 20 privind demisia domnului Căuș. Și pentru că știu că domnul consilier Madar a primit și un răspuns din partea prefectului l-aș ruga să dea citire articolului 55 aliniatul 6 din Ordinul 25/2021 cu privire la modalitatea de vot pentru aceste hotărâri prin care se ia act de demisia unui consilier local.

Vă rog domnule Madar!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Vă mulțumesc pentru oportunitate! Cred că oricine poate să dea citire unui paragraf dintr-un act normativ dar din politețe pentru dumneavoastră, bineînțeles că o să dau curs rugăminții pe care ați făcut-o, mai mult decât atât aș dori chiar să vă mulțumesc sau să vă felicit pe dumneavoastră și echipa dumneavoastră pentru gestul elegant de a posta pe site procesul-vrebal al ședinței precedente. A fost un efort pentru care echipa pe care o coordonați merită aceste felicitări. Întrucât materialul la care faceți referire l-am primit acum și întrucât face referire la ... nu sunt jurist, o să încerc să ma exprim cât mai pe înțelesul tuturor. Face referire la o chestiune care nu are legătură cu plângerea prealabilă pe care v-am înaintat-o, nu știu daca este cazul să răpim din timpul consilierilor cu parcurgerea acestui text, dar dacă dumneavoastră doriți, sigur pot să dau citire, să-l găsesc.

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Este pe pagina 2 a răspunsului pe care dumneavoastră l-ați primit.

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Dacă mă ajutați dumneavoastră ... Așa. Este vorba de Ordinul 25 pentru aceea dintre dumneavoastră, din 2021, pentru aceea dintre dumneavoastră care nu cunosc această speță. Ordinul 25 reglementează modele orientative pentru statutul UAT Oradea, respectiv pentru Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Oradea. Întrucât acest document orientativ inclusiv Ordinul 25 a fost emis ulterior votului și speței pe care o avem noi în discuție evident că nu are absolut nicio relevanță în discuția pe care ați provocat-o. Prin urmare, nu vâd, sigur din respect pentru dumneavoastră pot să citesc ce doriți adică este o chestie de condescendență. Eu aș zice să depășim momentul acesta pentru că nu cred că are relevanță.

Mulțumesc!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Pentru că insist să citim acest articol, o să îi dau eu citire ca să ne lămurim cu privire la aceste hotărâri pentru că vom avea pe Ordinea de zi încă o hotărâre privind demisia unui consilier local.

,,În situațiile prevăzute la aliniatul 2 litera a), c) și f) .... litera a) se referă la

demisie .... constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local precum și

vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori după caz a oricărui consilier local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată Judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului în condițiile articolului 8 precum și consilierului local. Această hotărâre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stări de fapt.”

Adică sper că ne-am lămurit cu privire la hotărârile prin care se ia act de demisia unui consilier local și cu privire la Ordinul 25, este dat în aplicarea prevederilor Codului Administrativ și anume a articolului 204 la care făceați referire într-o ședință anterioară. Dați-mi voie să termin! Mulțumesc! Am ținut să fac aceste precizări pentru că poate doriți să mai faceți o conferință de presă în care să reglementați și să lămuriți această gafă. Mulțumesc!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Deci, sigur că nu este în interesul cetățenilor din Oradea să folosim platforma numită Ședințele de Consiliu Local pentru o discuție dintre secretarul general și un consilier care are sau nu are dreptate dar pentru că ați promovat această ... dumneavoastră ați provocat această discuție, care după părerea mea nu vă avantajază, o să vă spun din nou, reglemenetarea pe care dumneavoastră o invocați nu se aplică în Municipiul Oradea decât eventual după ce vom modifica Regulamentul de organizare și funcționare. Dumneavoastră ați invocat o chestie care nu este în clarificarea legii ci este un model orientativ pe care Primăria Oradea încă nu a decis să îl aplice în Municipiul Oradea pentru că dacă ar fi să se întâmple chestiunea asta, va trebuii să veniți pe ordinea de zi cu un proiect de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare. La data prezentei, ca și la toate celelalte două demisii anterioare pe care din nefericire nu le-am supus votului și ... sigur am procedat de maniera în care ar fi posibil să se întâmple într-un UAT o dată ce regulamentul de organizare și funcționare se va fi aprobat de către consilieri s-ar putea ca dumneavoastră să aveți dreptate. Deci putem continua la nesfărșit, nu cred că este în interesul nimănui să facem chestiunea asta. Mulțumesc!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Nu vreau să prelungesc această dicuție la nesfârșit pentru că trebuie să intrăm în ordinea de zi dar Ordinul 25 vine în aplicarea Codului Administrativ și insist asupra acestui fapt pentru că în acest sens ați primit răspuns și de la prefectul județului Bihor. Mulțumesc!

În continuare aș dori să anunțe consilierii locali care au un interes, să se anunțe care au un interes cu privire la vreun proiect de hotărâre de pe ordinea de zi conform articolului 228 aliniatul 2 din Codul Administrativ. Vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Da. Deci am acest interes, o să fac acest anunț pentru că în cursul ședinței precedente a fost o discuție vis-a-vis de includerea sau nu în cvorum a consilierului care se află în această situație de a avea un interes și de a anunța interesul respectiv. Articolul 228 din Codul Administrativ prevede inclusiv această chestiune, este scos din cvorum și sigur nu participă nici la dezbateri și nici la vot. În ceea ce mă privește ca să trecem cât mai repede peste punctul acesta, am un interes la punctul 46, cel legat de litigiul dintre Camera de Conturi Bihor și Primăria Oradea. Mulțumesc! Și dacă ... A, ok!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte situații se va consemna în procesul-verbal! Dacă mai sunt alte situații? Aveți o situație de incompatibilitate domnule Pavel? Sau doriți să nu participați la vot în cazul unui material?

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mulțumesc! Am apăsat butonul aici, sigur dumneavoastră nu stați la ...

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Nu sunt președinte ca să vă dau cuvântul și ....

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Doamnă, am solicitat luarea de cuvânt pe procedură, dacă îmi permiteți am să vorbesc pe procedură. Vreau să vă întreb pentru că acest Ordin 25 din 2021 a fost publicat sau dat, semnat de către ministrul dezvoltării dacă nu mă înșel, în 25.01.2021. Dumneavoastră ca jurist considerați că un ordin de ministru, poate avea consecințe juridice în trecut? Vă rog să îmi răspundeți cu da sau nu, pentru că vreau ca acest lucru să fie consemnat în procesul verbal. Mulțumesc!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Dacă ați lecturat articolul 55 aliniatul 6 la care făceam referire și repet este dat în interpretarea Codului Administrativ acest ordin și în continuare vom trece și la alegerea președintelui de ședință. Vă rog să faceți propuneri!

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Dacă îmi permiteți, îmi pare rău să constat că am transformat această ședință de Consiliu Local într-un seminar de drept. Cred că ar trebui să încetăm aceste discuții pe această temă. Noi suntem aici ca să ne pronunțăm asupra unor proiecte de hotărâri, eventual la materialul diverse cine vrea să facă discuții și cine vrea să participe la discuții să asculte pe cei de aici care vor să facă discuții vor avea acestă ocazie. Nu cred ca trebuie să facem acest lucru acum, deja ne-a răpit 20 de minute din ședință tuturor consilierilor. Vă mulțumesc!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Avem un loc lângă domana Bungău, domnule consilier ... Mulțumesc!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință!

dna. Dulca Camelia - Mariana - consilier local:

Bună ziua tuturor! Eu am să fac o propunere și am să o propun pe doamna consilier Burtă Ligia.

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Doamna consilier Burtă dacă sunteți de acord?

dna. Burtă Olivia - Ligia - consilier local:

Da, sunt de acord!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Nu votăm electronic?

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Nu!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Bun. Să ni se comunice.

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

1 vot ABȚINERE (dna. Burtă Olivia - Ligia)

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

O să o rog pe doamna Burtă să vină la prezidiu. Am să dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Bună ziua! Dau cuvântul domnului Szabo înainte de a porni ordinea de zi.

dl. Szabo Jozsef - consilier local:

Mulțumesc doamna președintă, după atâtea discuții vă rog frumos să ne dați posibilitate și pentru un moment solemn, moment de reculegere pentru domnul consilier Sarkozi Zoltan, a fost consilier în perioada 2008 - 2016 din partea UDMR. Vă mulțumesc mult!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Da, domnule Madar intervenție, vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Pentru că este în firul unei anumite logici, eu am să fac un amendament și o să propun introducerea pe ordinea de zi și vă rog să supuneți la vot introducerea pe ordinea de zi a punctului 11 din ședința precedentă legat de demisia domnului doctor Dușe. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule Marinău, vă rog!

dl. Marinăi Florin - Liviu - consilier local:

Propun să nu fie pus pe ordinea de zi acest material și Consiliul Local să nu se pronunțe asupra lui deoarece prin ... înțeleg că este vorba despre plângerea prealabilă pe care dumneavoastră ați făcut-o.

dl. Lezeu Ioan - consilier local:

Nu, este demisia. Punctul 11.

dl. Marinăi Florin - Liviu - consilier local:

Ce material este?

dl. Lezeu Ioan - consilier local:

Punctul 11 de data trecută.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule Marinău hai să votăm și prescurtăm. Da?

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a punctului 11?

Împotriva?

Abțineri?

7 voturi PENTRU (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

17 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Deci nu s-a votat. Mergem pe ordinea de zi deja prestabilită. Da?

Cine este pentru ordinea de zi?

Împotriva?

Abțineri?

21 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim!

CAPITOLUL I. COMPARTIMENTUL CONSILIUL LOCAL

PUNCTUL 1

,,Depunerea jurământului de către consilierii supleanți din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea conform Încheierii Civile nr. 184/26.01.2021 și nr. 309/10.02.2021.”

Dau cuvântul doamnei Borbei!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

M-am înscris la cuvânt, dacă se poate!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Dacă așa mergem în ritmul acesta, va fi o problemă. Doamna Borbei, vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Păi spuneți-mi cum să fac și câte secunde am, că a mai fost discuția aceasta.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Urmează doamna Borbei ca intervenție!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Doamna Borbei citește jurământul, am înțeles nu? Asta voiați. Înainte de chestiunea aceasta, am o observație vis-a-vis de material, suntem la partea de discuție pe material dacă se poate. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Da chiar nu suntem la discuții.

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Tot materialul sau cum?

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Vă rog să aveți puțină răbdare!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Încă o dată, materialul constă în ce? Citirea jurământului?

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Vă rog să așteptați și veți vedea!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Avem materiale de 90 de pagini, le citim și pe acelea? Sau cum?

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Doamna Borbei vă rog!

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Mulțumesc domnule Madar că îmi dați voie să citesc încheierea civilă și să dăm voie și domnilor consilieri să-și depună jurământul.

,,Încheierea civilă numărul 184 din 2021 pronunțată în ședința din camera de consiliu din 26 ianuarie 2021 prin care se admite cererea formulată de către secretarul general al Municipiului Oradea și se validează mandatul consilierului local supleant domnul Calapod Flavius-Marian.”

Pe care îl rog să vină să depună jurământul.

dl. Calapod Flavius - Marian - consilier local:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Felicitări și success domnului consilier Calapod. În continuare dau citire Închiererii civile nr. 309/2021 pronunțată în camera de consiliu din 10 februarie 2021 potrivit căreia Instanța admite cererea secretarului general al Municipiului Oradea și validează mandatul consilierului local supleant doamna Popescu Anca - Magdalena din partea Partidului Național Liberal, pe care o rog să vină să depună jurământul.

dna. Popescu Anca - Magdalena - consilier local:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

dna. Eugenia Borbei - secretar general al municipiului Oradea:

Felicitări și succes doamnei consilier și dau cuvântul în continuare președintei de ședință.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Dau cuvântul domnului primar.

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Mă bucur că cei 2 colegi ai noștri au depus jurământul și pentru a încheia o dată aceste discuții, pentru că unora ne place să ne auzim mai mult în Consiliul Local decât este nevoie, cred totuși că ați auzit că nu noi i-am validat pe noii consilieri ci o instanță de judecată da? Care probabil la solicitarea secretarului general al primăriei a verificat toate documentele depuse la dosar și cred că un judecător nu își permitea să valideze un consilier local dacă nu erau toate procedurile îndeplinite. Așadar felicitări stimați colegi și vă doresc spor la muncă.

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Eu voiam să îi pun o întrebare doamnei secretar general în ideea în care ....

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Dar nu v-a dat nimeni cuvântul. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Mulțumim! Felicitări celor doi consilieri! Deci nu se poate, cum am spus, jumătate de oră pentru o singură bâlbâială care este evidentă. A lămurit-o deja domnul primar. Este deja exagerat să ne învârtim în jurul cozii. Este o decizie judecătorească. Îmi pare foarte rău! Am discutat. Ete reluarea unui punct din ședința trecută. De fapt ce contestați în momentul în care exită o hotărâre judecătorească? Despre ce discutăm aici? Suntem peste ei? Suntem autoritate? Nu vă dau cuvântul. Trecem la ordinea de zi. A fost votată majoritar, mergem la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Trecem la punctul 2. Vă rog frumos liniște! Vă rog foarte mult de ambele părți liniște!

PUNCTUL 2

,,Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Chiană Laurențiu-Alin, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta.”

Nu se votează. Domnul Pavel are cuvântul.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Îi mulțumesc domnului primar pentru îngăduința de a vorbi, de a avea dreptul să ridic anumite probleme în Consiliul Local, promit că am să îl laud pe facebook cu această ocazie. Sunt ironic pentru că nu este normal ca un consilier local ales al orădenilor să nu primească cuvântul la un punct pe ordinea de zi. Vreau să vă atrag atenția doamna secretar general interimar că cei doi colegi pe care îi felicit și le urez bun venit și sper că vor fi mai activi decât alți colegi în Consiliul Local, au votat și ordinea de zi. Dacă este legal sau nu că cei doi au votat ordinea de zi, au votat împotriva amendamentului propus de domnul consilier ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Suntem la punctul 2.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Dar nu mi-ați dat cuvântul ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Îmi pare rău, am trecut. Gata. A fost votat, mergem pe punctul următor!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Am pus o întrebare pe procedură ... Stimată doamnă, vă respect ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Nu. Vă rog frumos!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Stimată doamnă președintă!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Suntem la punctul 2, dacă aveți de comentat la punctul 2 vă rog frumos, dacă nu vă rog frumos, trecem mai departe!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Am de comentat pe procedură, dacă citiți, știu că sunteți nouă în această calitate de președinte de ședință.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Este un exercițiu și îmi face foarte mare plăcere să îl am.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mă bucur! Pe procedură .... trebuie să ne explice domna secretar general dacă cei

doi aveau dreptul de vot sau nu. Mulțumesc!

CAPITOLUL II DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PUNCTUL 50

La punctul 2 a fost de luare la cunoștință de demisia domnului Chiană. Mergem mai departe. Urmează pe ordinea de zi:

PUNCTUL 50

,,Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”.”

Dacă sunt discuții?

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local: Doamna președintă!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Vorbim despre punctul 50. Mergem cu respect pentru ordinea de zi votată de majoritate. Vă rog frumos să o respectați! Da? Mulțumesc! Discuții dacă sunt la punctul 50? Cine s-a înscris? Domnul Madar, vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Eu. Da, mulțumesc! Deci doamna președintă eu vă rog să ne calmăm, este o chestiune pur și simplu de procedură. Procedurile nu sunt cum vrea PNL sau PSD, ele sunt cum le stabilește legiuitorul că ne place că nu ne place. Dacă noi ca și consilieri locali să zicem, avem această scăpare din punctul dumneavoastră de vedere că vorbim pe lângă subiect, există electori, există persoane care urmăresc chestiunea asta. Din nefericire acest rol de echilibru pe care ar trebuii să îl joace secretarul general și cu domnul primar și cu dumneavoastră în primul rând, s-a pierdut, eu vă rog să ținem totuși barca pentru că e vorba de Municipiul Oradea și nu suntem la nu știu unde în vârful muntelui. În situațiile în care ... Vă rog frumos să mă lăsați să termin! Vă rog frumos să mă lăsați să termin!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule consilier, cu tot respectul, suntem la punctul 50. Dumneavoastră insistați pe punctul 11 din ședința anterioară, hai să trecem în realitatea reală a momentului. PCR-ul, real time. Vis-a-vis de punctul 50 dacă mai sunt discuții ,,Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Mondiale a Sindromului Down”, vă rog frumos! Supunem la vot!

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mergem mai departe.

CAPITOLUL III DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL 3

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „MODERNIZARE

STRADA GEORGE BACALOGLU”.”

Discuții? Vă rog domnule Pavel.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mulțumesc! Probabil că ați simțit că vreau să vă laud pentru punctul 41 și punctul 42 și am primit cuvântul la acest punct. Vă felicit pentru aceste două materiale, vreau să vă rog să veniți cu cât mai multe astfel de proiecte pentru că e nevoie de mișcare și de piste adecvate atât pentru bicicliști cât și pentru sportivii care, sau orădenii care doresc să alerge în spațiu deschis.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim pentru apreciere! Alte discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burta Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan)

1 vot ABȚINERE (dl. Kadar Hunor)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mergem mai departe pe ordinea de zi.

PUNCTUL 41

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Pistă de biciclete, alee de acces auto, împrejmuire și racord la rețeaua de canalizare a clădirii vestiarului bazei sportive în zona străzii Codrilor - Ștrand Dinamo”. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Trecem mai departe.

PUNCTUL 42

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare pistă de alergare str. Sovata - mal Crișul Repede”. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mergem mai departe.

CAPITOLUL IV. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR PUNCTUL 4

,,Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune aflate în derulare referitor la terenurile, situate în Cartierul Tineretului - în zona străzii Calea Clujului, ce au fost concesionate în scopul construirii de locuințe.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mergem mai departe.

PUNCTUL 5

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205632, înscris în CF 205632 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții? Vă rog domnul Morar. Mă scuzați, domnul Marinău.

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Propun să votăm în bloc acest material împreună cu materialele care urmează până la punctul 12, acestea fiind identice.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Adică? Până la ...?

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Până la punctul 12 inclusiv.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Atunci îi dau citire. Sunteți de acord?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Da scuzați-mă, domnule Madar vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Da, de la 5 la 12 întradevăr suntem de acord cu propunerea, cu propunerea de a se vota în bloc. Pe de altă parte noi vom vota împotrivă, am votat-o și la ședința precedentă datorită modului abuziv și care nu respectă prevederile legale în care au fost majorate cetățenilor respectivi costul la care pot să își procure terenul. În perioada cuprinsă între momentul când ei au cerut cumpărarea terenului și perioada la care semnăm și aprobăm aceste operațiuni, prețul terenului a fost majorat. Din acest motiv noi ne vom opune acestor materiale în bloc. E ok.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Deci votăm toate. Le citesc și după aceea le votăm în bloc. Mai este cineva? Deci de la punctul 5 la punctul 12 votăm în bloc.

PUNCTUL 5

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205632, înscris în CF 205632 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 6

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205644, înscris în CF 205644 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 7

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205626, înscris în CF 205626 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 8

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205634, înscris în CF 205634 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 9

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203590, înscris în CF 203590 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 10

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203589, înscris în CF 203589 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian(în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 11

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 166872, înscris în CF 166872 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

PUNCTUL 12

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203603, înscris în CF 203603 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Deja am votat în bloc. Acela a fost votat deja. Ba da. În sfărșit la cererea specială a domnului Madar.

Cine este pentru votul în bloc?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Și atunci, votăm de la ... calupul de proiecte, de la 5 la 12.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 13

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului - în suprafață de 382 mp -identificat cu nr. cadastral 194124, înscris în CF 194124 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumesc!

PUNCTUL 14

,,Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 1.007 mp, identificată cu nr. cadastral 192691, înscrisă în CF 192691 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat pe această parcelă, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei nr. 7A, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 15

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 65 / 447 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178316, înscrisă în CF nr. 178316 - Oradea, situată în str. Liszt Ferenc, la prețul stabilit prin Raport de evaluare. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 16

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 695 mp teren, identificată cu nr. cadastral 207265, înscrisă în CF nr. 207265 - Oradea, situată în str. caporal Constantin Mușat, la prețul stabilit prin Raport de evaluare.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 17

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 53 mp teren, identificată cu nr. cadastral 208182, înscrisă în CF nr. 208182 - Oradea, situată în str. Aleea Sulfinei, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 18

,,Proiect de hotărâre pentru vânzarea directă a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificată cu nr. cadastral 153013, înscrisă în CF nr. 153013 - Oradea, situată în str. Cuza Vodă, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 19

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 834 mp teren, identificat cu nr. cadastral 204430, înscris în CF nr. 204430 - Oradea, situat în str. Piatra Craiului, la prețul stabilit prin Raport de evaluare.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 20

,,Proiect de hotărâre pentru vânzarea suprafeței de 528 mp teren, identificată cu nr. cadastral 184985, înscrisă în CF nr. 184985 - Oradea, situată în str. Fabricilor, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 21

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cotei de 300 / 612 mp teren, identificată cu nr. cadastral 196355, înscrisă în CF nr. 196355 - Oradea, situată în str. Graurilor, la prețul stabilit în Raportul de evaluare.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 22

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe a suprafeței de 1.258 mp teren, identificată cu nr. cadastral 178759, înscrisă în CF nr. 178759 - Oradea, situată în șoseaua Borșului, la prețul stabilit prin Raportul de evaluare, în favoarea

societății Lampart Trade S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 23

,,Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cad. 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea

Vancol Com S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 24

,,Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 67 / 367 mp teren, înscrisă în CF 206973 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja nr. 46, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 25

,,Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 474 mp, înscris în CF 209447 - Oradea, situat în str. Valea Frumoasă, în favoarea proprietarului construcției edificate pe acest teren.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 26

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 504 mp, cu o construcție -casă din cărămidă, situată în str. Slatinei nr. 27, ce urmează a fi parte din amplasamentul aferent unui proiect de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiu public urban - zona Rogerius, Municipiul Oradea”.”

Discuții dacă sunt? Domnule Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mulțumesc doamna președintă! Ne vom abține de la acest vot pentru că, sigur prețul nu este unul mare, oportunitatea când va apărea ea pentru că nu avem încă un proiect concret de interes public, amenajare spațiu public urban și pentru că nu l-am găsit în raportul de regenerare urbană Rogerius - Oradea, votat de Consiliul Local și care cel puțin în utlima ședință când l-am votat ni se spunea că va fi luat în considerare atunci când vor fi intervenții din punct de vedere al regenerării urbane în Rogerius. Uitându-mă în acel raport, nu am găsit această parcare, care, probabil va fi o parcare cu utilități publice de asupra, să zicem terenuri de sport sau cine știe ce beneficii pentru locatari. Deci nu am găsit în acel raport de regenerare urbană și aici aș avea și o întrebare, poate îmi răspunde cineva. Ieri în comisie nu am primit un răspuns. Este acest raport totuși obligatoriu sau este unul consultativ, când dorim îl respectăm, când nu dorim nu îl respectăm?

Acolo în zonă erau prevăzute alte parcări, în alte locații de tip park and ride, evident la marginea centurii, nu în mijlocul orașului, unde să parcheze cei care vizitează populația din zonă. Deci dacă mergi în vizită pe Slatinei la un prieten, lași parcată mașina undeva pe lângă Podul Densușianu unde este prevăzută o prcare de acest gen. Repet întrebarea este acest raport votat de Consiliul Local, elaborat de o firmă din Olanda pentru o sumă de aproximativ 100.000 de lei cu TVA inclus, obligatoriu sau nu pentru astfel de proiecte regenerare în Rogerius, denumite amenajare spațiu public urban zona Rogerius?

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Dau cuvântul domnului primar.

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg vă rog în primul rând să vă hotărâți când vă convine regenerarea, când se expropriază sau când se achiziționează direct de la proprietar? Pentru că aici este o achiziție directă de la un proprietar cu care ne-am înțeles, care este mulțumit cu prețul conform raportului de evaluare și lucrurile sunt în bună regulă da? Vă invit dacă doriți, vă invit într-o zi săptămâna viitoare să vizităm de exemplu acea locație care este între blocuri total și care are inclusiv o toaletă în fundul curții. Da? Cred că sunt condiții civilizate de a trăi în mijlocul orașului Oradea în curtea unui bloc. Cu siguranță acea zonă va intra într-un proiect de regenerare urbană și consider că dacă oamenii vin să vândă aceste proprietăți, primăria trebuie să le cumpere, ca să nu mai ajungem din nou în aceeași discuție pe care o avem veșnic că nu suntem de acord cu exproprierea dar nu suntem de acord nici cu achiziția terenurilor sau a clădirilor de către primăria Oradea. Așadar vă rog frumos să vă hotărâți care dintre cele două variante vă convine cel mai mult. Vă mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar! Mergem mai departe. Vă rog domnule Pavel.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Da, suntem hotărâți, nu suntem de acord cu exproprierea. Ați văzut că și instanța ne-a dat dreptate. Au fost niște sentințe care cumva vă pun într-o situație neplăcută și ați putea să vă abțineți cel puțin de la astfel de comentarii. Pentru că repet, o instanță care mai înainte o lăudați ca fiind cea care nu greșește și care are pregătirea necesară v-a invalidat anumite exproprieri din Nufarul, spunând chiar că ați fost abuzivi, dar revenin la această, la acest proiect de pe ordinea de zi, dumnevoastră în raportul, care l-am votat, repet, în unanimitate noi, ați stabilit sau noi am stabilit niște priorități pentru cartierul Rogerius. Aici vorbim despre o oportunitate. Vrem sau nu vrem să prioritizăm această parcare în detrimentul altora care sunt prioritizate într-un raport plătit, repet de către primărie și aprobat în Consiliul Local de către noi toți, indiferent că vorbim de PNL, UDMR sau PSD.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog frumos!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Domnule Pavel, referitor la acele exproprieri pe care instanța le-a suspendat, noi spre deosebire de alții, ținem cont de hotărârile judecătorești. Da? Au fost șapte suspendări ale hotărârilor de expropriere din care trei au și fost expropriați pentru că au renunțat după ce au avut hotărârea de suspendare pentru că au fost mulțumiți cu suma pe care au primit-o. Da? Patru hotărâri de expropriere din acea zonă sunt suspendate și vom respecta acele hotărâri și nu vom merge mai departe cu exproprierea pentru că nu putem. De aceea respectăm acele hotărâri, nu anumite hotărâri, toate hotărârile judecătorești, nu cum vin și se propun aici că dacă este un consilier local validat de către o instanță de judecată, noi apreciem că nu au fost îndepliniți pașii legali. Vă mulțumesc! Vă rog să treceți la vot!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar! Discuții? Bun. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

dl. Lezeu Ioan - consilier local:

Domnul Marinău mai are ceva de spus.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule Marinău scurt și la obiect vă rog.

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Doamna președintă, foarte scurt. În conformitate cu Codul Administrativ și cu Regulamentul de organizare și funcționare a ședințelor Consiliului Local Oradea, consilierii au dreptul să ia cuvântul cu privire la anumite materiale și după ce li se răspunde, consilierii au dreptul la replică doar pentru chestiuni de ordin personal. Deci dacă i-a fost adusă atingere sau i s-a adus o leziune onoarei sau s-a făcut vorbire despre numele lui personal. Nu ai drept la replică pentru că ești nemulțumit de răspunsul pe care l-ai primit la discuția pe care ați solicitat-o sau la materialul pe care l-ai ... (sunet indescifrabil).

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim!

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Trecem mai departe. Supunem la vot.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mergem mai departe.

PUNCTUL 27

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafață de 377 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Moviliței.”

Discuții vă rog?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 28

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafață totală de 710 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului.”

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 29

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafață de 3.073 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Apateului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 30

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 11 mp, identificat cu nr. cadastral 208674, înscris în CF 208674 - Oradea, situat în zona străzii Nufărului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl.

Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 31

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 42 mp, identificat cu nr. cadastral 206788, înscris în CF 206788 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 32

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 96 mp, identificat cu nr. cadastral 191227, înscris în CF 191227 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 33

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 98 mp, identificat cu nr. cadastral 208843, înscris în CF 208843 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 34

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului - în suprafață de 182 mp -identificat cu nr. cadastral 209579, înscris în CF 209579 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 35

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 201 mp, identificat cu nr. cadastral 209203, înscris în CF 209203 - Oradea, situat în zona străzii Suișului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 36

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului - în suprafață de 68 mp - identificat cu nr. cadastral 209424, înscris în CF 209424 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 37

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului - în suprafață de 71 mp - identificat cu nr. cadastral 209474, înscris în CF 209474 - Oradea, situat în zona străzii Petru Maior.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 38

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului - în suprafață de 72 mp - identificat cu nr. cadastral 209117, înscris în CF 209117 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 39

„Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 17.575 mp, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Drum de legătură între strada Santăului și Matei Corvin” din municipiul Oradea, județul Bihor.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

19 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius)

4 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 40

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.401 mp, și a edificatelor (garduri) - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Cântărețului”.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

19 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius)

4 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi

Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 51

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 110 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Moviliței”.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

19 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius)

4 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor,)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 52

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.266 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Valea Frumosă”.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

19 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae,

dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius)

4 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica,)

PUNCTUL 55

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 56

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea eliminării unui criteriu de calificare pentru închirierea locuințelor aparținând Municipiului Oradea, gestionate de Direcția Patrimoniu Imobiliar.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar

Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 57

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor libere aparținând Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 58

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere/ comodat/ administrare, și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință / spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 59

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiului comercial de tip chioșcsituat în incinta Sălii Sporturilor ”Antonio Alexe” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 60

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu comercial situat în incinta Bazei Sportive ”Ioșia” din mun. Oradea, cu destinația - unitate de alimentație publică cu terasă.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 61

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință,situat în mun. Oradea, str. Ana Ipătescu nr. 9, destinat activităților educative.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 70

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați la faza SF și a variantei 1 recomandate de proiectant în vederea realizării obiectivului de investiții: Realizarea rețelei cu utilități publice în Parcul Industrial Eurobusiness IV în municipiul Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 72

,,Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 181191, înscris în CF 181191, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-

Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 73

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 18.829 mp, înscris în CF 209898 - Oradea, situat în Parcul Industrial

Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Hanning Motors Romania S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim!

PUNCTUL 74

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a cotei de 178 / 8.803 mp din nr. cadastral 202627 - Oradea, precum și pentru extinderea cu 178 mp a suprafeței de teren concesionată, situată în str. Ogorului nr. 169, în baza contractului nr. 2100 din 21.01.2021 în favoarea societății Champion Car Wash S.R.L.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU(dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-

Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 75

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de trecere a Anexei - Boxă parter SC = 30 mp, situată în municipiul Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 76

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 209649, înscris în CF 209649 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim!

PUNCTUL 93

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 753 mp, respectiv pentru transmiterea dreptului de servitute auto pe cota de 358 / 753 mp, în favoarea imobilului cu nr. cadastral 189917 - Oradea, deținut de societatea Euro Bison S.R.L., în mun. Oradea - str. Transilvaniei.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim!

PUNCTUL 97

,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Anexei nr. 1 pentru obiectivul de investiții: “Extinderea creșei și grădiniței nr. 28 cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

CAPITOLUL V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL 43

„Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 44

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației parțiale a Municipiului Oradea pentru anul 2021 la Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910, aferentă sezonului competițional 2020-2021.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

La următorul subiect domul Madar nu va vota.

PUNCTUL 46

,,Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor unui avocat pentru consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Municipiului Oradea și a instituțiilor subordonate în fața instanțelor de judecată, în dosarul 1198/111/2020.”

Discuții? Domnul Pavel.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Da, mulțumesc mult! Am primit câteva informații ieri în comisie, între timp am mai cercetat și interesul unor astfel de servicii nu este unul public al Primăriei Municipiului Oradea, deoarece angajații care au primit acele sume și Curtea de Conturi le-a constatat ca fiind nelegitime, nu mai pot fi, cum să spun, trași la răspundere de către primărie, adică sumele nu mai pot fi recuperate de către primărie de la angajați. Sigur, Curtea de Conturi a câștigat deja în instanță aceste procese sau au fost mai multe procese acolo. Singurul care poate fi tras la răspundere în acest caz, în opinia noastră este că, este ordonatorul principal de credite, de aceea noi nu vedem un interes direct al Primăriei Oradea în accesarea acestor servicii juridice și aș avea două întrebări. Nu le-am avut ieri pentru că nu aveam informațiile pe care le am astăzi, poate mi se răspunde, chiar dacă sigur, nu sunteți obligați. Cum veți accesa aceste servicii juridice, prin licitație sau prin atribuire directă? Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare dacă e să dau crezare unor zvonuri dar nu le spun aici pentru că nu aduc în fața Consiliului Local unele zvonuri. Ce sumă ați bugetat pentru aceste servicii juridice pentru a merge în recurs? Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg, nu toate deciziile Camerei de Conturi sunt perfecte, unele au fost invalidate de instanțele de judecată la fel ca și unele hotărâri ale Consiliului Local pentru că nu putem fi perfecți întotdeauna și trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă noi considerăm că suntem perfecți înseamnă că ne vedem prea mari decât suntem. Da? Bun. A câștigat în primă instanță Curtea de Conturi, avem un recurs, nu este o decizie definitivă și irevocabilă și facem tot posibilul să ne apărăm în acest proces. Cred că avem acest drept să ne apărăm sau dacă considerați că nu îl avem, puteți să nu îl votați. Suma cu siguranță va fi sub plafonul care ne obligă să facem o licitație, va fi inclusiv sub 15.000 EURO și probabil se va face o încredințare directă pentru că nu este o sumă care să necesite o procedură de licitație.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar. Alte discuții? Supun la vot.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl.

Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

2 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 47

„Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 48

,,Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 53

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației datorate de

Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru anul 2021.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 62

„Proiect de hotărâre aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12-12A, Palatul Apollo.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 63

,,Proiect de hotărâre aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 - 10A Palatul Stern. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 64

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1551 din 2020.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 66

„Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a încheiaîn numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 8.050 mp cu societatea IZO CONCEPT S.R.L.”

Discuții dacă sunt? Domnul Madar.

dl. Madar Marius - Adrin - consilier local:

Da mulțumesc doamna președinte. Din capul locului aș vrea să spun că vreau să depersonalizez această intervenție deci sub nicio formă nu are legătură intervenția mea cu firma X sau Y care este în parcul industrial și care probabil în aceste momente complicate transpiră din greu pentru bugetul orașului, pentru salariați și așa mai departe. În schimb, vreau să repet ceea ce am spus și ieri în comisie și anume ... o să o fac și în scris deși am văzut că aveți obiceiul pe care eu personal nu îl agreez, de a răspunde promt doar atunci când răspunsul vă avantajază, dar mă rog, o să repet încercarea. O sa trec la subiect. Deci există acest obicei pe care chiar vreau să îl semnalez, el s-a reflectat și la hotărârea 50, la punctul 56, se repetă și aici, punctul 58, se repetă și aici, acela de a legifera prin hotărâri de Consiliu Local, prevederi care depășesc cadrul instituit de lege. În cazul de față, noi aprobăm de fapt ca un contract de concesiune cu un partener din parcul industrial să se transforme inițial, sine die printr-o decizie de consiliu într-un contract care conferă un drept de superficie. Acuma din punctul meu de vedere, din dorința de a ajuta partenerii din parcul industrial de fapt îi încurcăm. Niciodată nu o să facem un serviciu unui partener în momentul în care îi oferim un drept într-o modalitate care poate să fie contestabilă din punct de vedere legal. Din contră, trebuie căutate acele soluții care sunt legale, sunt la dispoziția UAT-ului, evident cu o susținere din partea legiuitorului care evident nu este Consiliul Local ce este la nivel național. Prin urmare, noi ne vom opune de fiecare dată când în Consiliul Local vor fi propuneri de hotărâri care exced cadrului legal. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg, nu cred că aveți dumneavoastră calitatea să vă pronunțați că noi, în Consiliul Local sau dumneavoastră în Consiliul Local legiferați peste ceea ce ne permite legea să legiferăm. Da? Aveți dreptul să votați pentru, aveți dreptul să vă abțineți sau aveți dreptul să votați împotrivă. Aveți dreptul să contestați și o Hotărâre de Consiliu în instanță, hotărâre pe care o considerați nelegală iar dacă aceasta va fi considerată și de către instanță nelegală, cu siguranță va fi anulată dar până atunci am o rugăminte dacă tot ați primit explicațiile în ședințele de comsii, haideți să încercăm să trecem peste acest punct, să nu mai reluăm din nou acele discuții și în ședințele de plen. Altfel, v-aș propune să nu ne mai prezentăm la ședințele de comisii, să îi lăsăm pe directorii din primărie să își facă treaba pentru că oricum vă va explica de două ori și în ședința de comisie și în ședința de consiliu despre ce este vorba.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar. Alte discuții dacă sunt?

dl. Madar Marius - Adrin - consilier local:

Vă rog, un drept la replică foarte scurt! Deci domnu Birta, vă rog să nu faceți confuzia între a cere o explicație și nu a o primi, care teoretic ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Ați primit-o ieri în comisie, cu tot respectul, ați primit ieri în comisie explicație.

dl. Madar Marius - Adrin - consilier local:

Dacă mă lăsați să termin, este dreptul la replică. Deci hai să nu facem o confuzie între a cere o explicație și a nu o primi și a trnsmite în Consiliul Local acest lucru cu faptul că cerem de două ori același lucru. Sunt două lucruri complect diferite. Da? Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Revin și vă aduc aminte că ieri în ședință ați primit toate aceste lămuriri. Erau o serie de intercondiționări, nu a fost inițiativa primăriei să facă acest demers, este cu totul și cu totul o situație aparte, dezvoltată și explicată ieri în comisie. Mulțumesc frumos că ne-ați dat voie să facem această complectare. Alte discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius - Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 68

,,Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea S.A. a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013. ”

Mă scuzați! Să îl votăm pe acesta și revin. Discuții dacă sunt? Da, la 68 și revenim apoi la 67.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius - Adrian)

1 vot ABȚINERE (dl. Nica Nicolae)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Și revenim la subiectul 67.

PUNCTUL 67

,,Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului

Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 februarie 2021 (prima convocare) și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare).”

Discuții dacă sunt? Domnule Madar vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Este corect să intervin și să apreciez răspunsul pozitiv pe care l-am primit la o solicitare din ședința de consiliu anterioară. În fiecare ședință de consiliu am avut cel puțin o apreciere la adresa unei direcții sau a unei societăți care propune materiale în Consiliul Local. De data aceasta adresez felicitări sau mă rog adresez mulțumiri doamnei director de la A.D.L.O.. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim! Alte discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 69

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea S.A. care va avea loc în 25 februarie 2021 (prima convocare) și în data de 26 februarie 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl.

Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius - Adrian,)

1 vot ABȚINERE (dl. Nica Nicolae)

PUNCTUL 77

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizației datorate de Municipiul Oradea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2021.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 78

,,Proiect de hotărâre privind concesionarea către societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a unor active fixe, proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar

Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 79

,,Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Oradea Transport Local S.A. a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 80

,,Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Ianuarie 2021.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 83

,,Proiect de hotărâre privind retragerea din concesiunea societății Termoficare Oradea SA a unor active fixe și concesionarea acestora către societatea Oradea Transport Local S.A.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius - Adrian, dna. Bungău Florica)

1 vot ABȚINERE (dl. Nica Nicolae)

PUNCTUL 84

,,Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare stabilită prin contractul de delegare a serviciului public de salubrizare nr. 355532/2020 și prorogarea termenelor stabilite pentru aplicarea tarifelor aferente activității de salubrizare și a celor de depozitare deșeuri.”

Discuții? Domnul Madar vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Da, mulțumesc doamna președinte! Vreau să vă spun că astăzi se împlinesc 6 luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. Ar trebui să fie un un moment festiv chestiunea aceasta. Din păcate până în urmă cu două luni, practic singurul gest pe care l-a făcut administrația pentru rezolvarea acestei probleme a fost să se îngrijască ca, în tariful de salubrizare să fie cuprinsă și o marjă de 10% la o altă taxă impusă de primărie, respectiva taxă de depozitare. Ceea ce nu este în regulă. Iată că ne trezim astăzi în situații semnalate de către asociațiile de proprietari și de către cetățeni cu numeroase probleme la care nu ne-am gândit până acum. Din punctul meu de vedere explicația pentru această situație este lipsa dezbaterii și chestiunea aceasta, stimați colegi, cu tot dragul, s-a văzut și astăzi. În condițiile în care am avut în dezbatere publică și acești cetățeni care astăzi constată numeroasele probleme pe care le ridică acest demers important și lăudabil pe care încercăm să îl facem, ne arată că nu avem dezbatere în oraș, ne arată că acest mod autocratic de a conduce lucrurile, nu conduce la nimic bun și dacă nu vrem să ținem cont de acest semnal pe care ni-l transmit cetățenii, această stare de fapt va continua. Și o ultimă observație domnu Birta, dacă dumneavoastră credeți că majorarea cu 1 leu a taxei de salubrizare, domnule primar, da, mulțumesc. Corect!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Nu, nu. Termin. Dacă majorarea cu 1 leu a taxei de salubrizare, considerați că este soluție, nu 100 de lei sau nu creșterea ei la 100 de lei cât ne-ați sugerat că aveți puterea să o faceți și întradevăr aveți puterea aceasta, recunoaștem, mă fac să cred că rețeta financiară a acestui contract este mult mai mare decât această marjă de 10% pe care am aprobat-o între două alegeri, la sfârșitul anului trecut. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeuna că, colectarea selectivă va fi mai scumpă ca și aruncatul gunoiului de-a valma într-o pubelă sau într-un tomberon. Bun. De aici vine și reticența oamenilor, cel puțin celor de la blocuri, de la asociațiile de proprietari să semneze acele contracte cu RER-ul. De aceea am explicat săptămâna trecută într-o conferință de presă că personal mă voi duce cu cei de la RER pe tot parcursul lunii martie să ne întâlnim cu președinții asociațiilor de proprietari să le explicăm și să le facem simulări pentru noile tarife. Dar cu siguranță cu cât vei selecta mai mult cu atât vei plăti mai puțin, cu cât nu te va interesa vei plăti mai scump dar este un lucru normal și rațional, care se întâmplă peste tot în lume. Dar știți, grupul din care faceți parte încă mai are primari, poate îi întrebați cum au încheiat noile contracte de salubritate și la ce prețuri. Vă spun eu cum. Le-au trecut direct în impozit ca să nu își mai bată capul cu locuitorii comunelor respective sau orașelor respective unde aveți primari. Și noi puteam să facem la fel. Nu am ales această cale pentru că este normal ca cei de la RER să meargă să le explice cetățenilor ce contract semnează și unde cei de la RER nu se descurcă noi le vom da o mână de ajutor și le vom explica oamenilor ce înseamnă noul tarif și noul contract pentru colectarea selectivă. Deci, asta înseamnă transparență. Credeți-mă.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Emilian Pavel - consilier local:

Da, mulțumesc! Sigur este ușor să generalizăm, sunt primari care au făcut așa cum spuneți dumneavoastră și pe partea PNL, sunt primari și pe partea PSD, fiecare a ales sau s-a descurcat cum a putut. În schimb dumneavoastră nu ați făcut nimic în 6 luni. Veniți acuma și ne spuneți că veți media între asociațiile de locatari, lucru pe care îl puteați face acum 6 luni și probabil că nu am mai avea a treia oară pe ordinea de zi o prelungire a acestui termen dar vreau să vă adresez o întrebare domnule primar. Poliția Locală are deja atribuții în ceea ce privește încheierea de contracte noi între RER și agenții economici din diferite spații închiriate către persoane juridice? Știți de ce vă întreb? Am primit o sesizare, marți a venit o instituție care are foarte multe spații închiriate pentru punct de lucru către alte persoane juridice, a venit Poliția Locală, s-a legitimat și a cerut lista cu chiriașii. Vă întreb, există undeva în atribuțiile Poliției Locale o astfel de prevedere? Doi, credeți că datele cu caracter personal care le-au primit, corespund legislației în vigoare în ceea ce privește GDPR-ul? Dacă nu este așa, eu cred că ar trebui să luați măsuri și să atenționați conducerea

Poliției Locale să nu mai practice astfel de lucruri.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnul primar, vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Îmi place cum ați dat-o la întors că sunt primari PSD, primari PNL care au hotărât să introducă taxa, să introducă în impozit tariful, să încheie contracte, da, vă place, când nu vă place ceea ce auziți, o dați la întors. Referitor la Poliția Locală, Poliția Locală a avut tot timpul atribuție să verifice cine are contract de salubritate cu firma de salubritate sau nu. Pentru că dacă dumneavoastră nu vi se pare normal, mie mi se pare normal că orice locuitor al acestui oraș, trebuie să aibe un contract cu firma de salubritate pentru că produce niște deșeuri și noi vrem să avem un oraș curat, nu vrem să ne trezim cu deșeuri pe marginea drumului, nu vrem să ne trezim cu resturi lângă țarcurile de gunoi și dacă ai un contract, să îl folosești și să îți depozitezi deșeurile acolo unde trebuie. De aceea și nu este de acum, domnule Pavel, este de mult, Poliția Locală verifică toți cetățenii Municipiului Oradea dacă au contract sau nu cu firma de salubritate, pentru că este o normalitate acest lucru. Poate pentru noi dar pentru dumneavoastră nu.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim frumos domnule primar. Trecem la vot.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERI (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius - Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 87

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company.”

Discuții dacă sunt? Vă rog! Domnul Kadar.

dl. Kadar Hunor - consilier local:

Se aude? Noi o să votăm împotriva acestui proiect și nu pentru motivul că avem vreo problemă în ceea ce privește amânarea executării acestei scheme de sprijin, ci avem problemă cu însăși, cu schema de sprijin pentru că, considerăm că legalitatea acestei scheme de sprijin nu este tocmai corectă, adică nu este o schemă care este perfect legală ca și temei juridic. Nu este o problemă care se referă la faptul că afectează dreptul la concurență pentru că întradevăr Comisia Europeană a avizat favorabil această schemă de sprijin. Problema noastră se referă la faptul că nu ... adică se plătește din bugetul unității administrativ teritoriale o sumă de bani către o persoană juridică privată, fără să ofere un serviciu adică la asta se poate răspunde că da, serviciul constă în acele transporturi, acele curse aeriene care se vor asigura de către societatea de ... compania aeriană, însă problema este că acele servicii sunt plătite de către clienții societății aeriene, deci este de fapt o plată din bugetul unității administrativ teritoriale către o persoană care nu oferă un serviciu contra acestei plăți și considerăm că temeiul juridic al acestei plăți este îngrijorător.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg, acest ajutor de stat se acordă și este posibil în urma aprobării Comisiei Europene. Dacă dumneavoastră puneți la îndoială aprobarea Comisiei Europene, atunci, chiar nu știu ce să zic din acest punct de vedere. Vă dați seama că nimeni nu își permitea să acorde acest ajutor de stat, totuși vorbim despre o sumă destul de importantă, fără să avem o bază legală și fără să avem o aprobare. Credeți-mă este un Consiliu al Concurenței în această țară, care funcționează și își dă avize, avem aprobată schema de ajutor de Comisia Europeană, deci nu văd unde ar fi problema de legalitate. În ceea ce privește amânarea, am explicat-o. Puteam să dăm drumul la zboruri, de acum din 28 februarie, puteam da drumul la zboruri, să ne lăudăm că am readus zborurile pe aeroportul din Oradea. Nu acesta este interesul, interesul este ca lumea să circule cu aceste avioane și atâta timp cât în Italia, în Anglia, în Germania, când te întorci în România stai în carantină, încă oamenii nu vor circula cu avioanele, cel puțin nu pe destinația Oradea care a fost întreruptă o perioadă de timp. Și atunci noi, nu avem, nimic de pierdut dacă începem din 15 iulie, acordăm acel ajutor de stat în continuare dar mărim perioada cu care am amânat acum, deci noi trebuie să avem un interes legitim și comun ca aceste zboruri, nu doar să zboare avioanele goale pe deasupra pe banii bugetului local, ci de aceste zboruri să profite locuitorii orașului Oradea care merg în alte părți sau tot noi prin turiștii care vin în Oradea, deci este o chestiune foarte simplă.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Discuția aceasta a fost și ieri în comisie și ați primit un răspuns în care s-a și estimat un număr de 17 pasageri la un avion de sute de ... Domnul Madar vă rog!

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Da, mulțumesc doamna președinte! Eu cred că, politizarea excesivă a acestui subiect cu scopul evident de a lovi în principal în PSD la nivelul județului Bihor și în liderul acestuia a fost un trofeu pe care l-ați obținut. L-ați obținut domnule primar, dar, ok ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Vă rog frumos, treceți la subiect.

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Din păcate prețul pentru această victorie din perspectiva orașului s-ar putea să fie distrugerea aeroportului Oradea datorită imensului nivel de așteptare pe care l-ați creat artificial. Din acest punct de vedere la cum arată lucrurile astăzi și la contextul pe care-l avem astăzi, senzația mea este că schema de ajutor de stat se îndreaptă din păcate și spun asta din păcate către obștescul sfârșit. De ce spun asta? În condițiile în care un colos de dimensiunea și cu ... vă dați seama, Rayanair nu este lider de piață just like that. În momentul în care o asemenea companie acceptă să deschidă linii în data de 15 iulie în condițiile în care are un background cu curse cu 10-15-20 de bilete la un avion de 180 de pasageri vândute la 15 EURO, este clară intenția companiei de a lua banii municipalității și punct. Prin urmare trebuie, este necesar ca această schemă să producă efecte pentru comunitate, pentru oraș, trebuie să ne gândim și la soluții alternative în afara acestei scheme de ajutor de stat. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Le așteptăm. Domnule primar.

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Stimate coleg, nu știu ce sunteți, economist sau jurist, dar văd că vă pricepeți la toate. Ideea este în felul următor, dacă Ryanair nu va opera curse pe aeroportul din Oradea nu va primi niciun ban. În baza încheierii acelui contract, avem o scrisoare de garanție bancară oferită de banca, care finanțează firma Ryanair, cred că știți ce înseamnă acel lucru da? Interesul nostru este să nu mergem cu niciun avion gol, doar să ne plimbăm deasupra ca să martirizăm pe nu știu cine, nu avem niciun interes aici ci să folosim acești bani în scopul interesului orașului, nu al nimănui personal.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar. Domnul Jurcă, vă rog!

dl. Jurcă Mihai - city manager:

Nu aș vrea să discut despre cine a distrus sau cum s-a distrus aeroportul, cert este că la momentul anului trecut nu exista niciun zbor internațional de pe Oradea. O companie de dimensiunea Ryanair nu se joacă și nu va face niciodată greșala de a pune în vânzare bilete de două ori și de a le retrage. Nu există la nivelul acesta un joc atât de copilăresc. Totuși trăim îmtr-o perioadă destul de dificilă de pandemie și forțați de împrejurări compania a trebuit să anuleze aceste zboruri. Noi avem o scrisoare de garanție care nu va permite niciun moment ca bugetul local să sufere și în același timp demersul acesta nu este un demers pe care noi îl facem. Gândițivă că Lufthansa a primit peste 2 miliarde de EURO deci există un context legal și economic în Europa și nu numai în Europa, în lume, care ne permite să facem acest lucru, ba mai mult cred că datorită contextului este obligatoriu dacă vrem la un moment dat să avem zboruri pe aeroportul din Oradea.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim! Domnul Pavel mai doriți o intervenție?

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mulțumesc! Sunt multe de discutat. Vreau să vă spun că vom vota pentru. Pentru că vrem întradevăr să vă ajutăm să introduceți schema, să vă duceți schema de ajutor de stat, sigur cu mențiunile făcute deja de colegul meu. Ați mai făcut un lucru în ultima perioadă, ați anulat o licitație care era cel puțin în caietul de saricini făcută cu dedicație pentru exact aceeași firmă deci suma de 800.000 EURO va fi suplimentată probabil când veți relua licitația. Sigur, ați anulat licitația, aș fi curios să primesc un răspuns de ce ați anulat-o. Sigur, ea putea fi desfășurată, câștigătorul desemnat și aplicarea amânată exact așa cum amânăm această schemă de ajutor de stat. Vreau să îi mulțumesc însă domnului Jurcă pentru o informație pe care am obținut-o pentru prima dată ieri în comisie și anume numărul de bilete care s-au rezervat pentru aceste curse pe care iată, le amânăm. Între 5 și 17 a fost răspunsul dânsului. Este trist având în vedere că alte aeroporturi, chiar cu aceste restricții, cu aceste limitări, cu carantină la întoarcere, sigur, carantina nu se aplică pentru cei vaccinați, pentru cei cu anticorpi și așa mai departe, dar este altă discuție. Chiar dacă acele aeroporturi zboară, introduc chiar curse noi și spre Anglia, noi ne cramponăm de acest argument doar pentru că nu vrem să recunoaștem că Municipiul Oradea și luăm și județul Bihor, nu s-au dezvoltat și nu au o cerere atât de mare, permanentă pentru astfel de curse. În loc să tratăm sursa problemei împreună și avem un punct pe ordinea de zi și voi lua cuvântul acolo, care atacă exact această problemă, sursa acestei probleme, noi vorbim vorbe.

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Aveți dreptate domnule Pavel, unii dintre noi vorbesc vorbe, pe bune, v-ați dat o replică perfectă în această intervenție. Cred că aveți informații, dacă nu aveți, pot să vi le caut eu, să vi le dau. Care era gradul de încărcare al avioanelor în momentul în care zburau pe aeroportul din Oradea. Poate le aveți, nu cred că erau între 5 și 17 bilete, da totuși nu știu ce s-a întâmplat, nu au mai venit avioanele în Oradea dar atunci Oradea avea capacitate să atragă turiști și județul Bihor, acum nu mai are dintr-o dată, s-a întâmplat ceva întradevăr în doi ani de zile. Referitor la acea licitație pentru promovarea curselor pe care am anulat-o, să știți că știam de două săptămâni de intenția Ryanair de a amâna pe 15 iulie cursele dar nu aveam dreptul să vorbim despre acest lucru și atunci de aceea am anulat procedura de licitație și o vom repeta și o vom relua în jurul datei de 15 iulie pentru că nu avem ce să promovăm dacă nu avem încă cursele pe aeroportul din Oradea.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim domnule primar. Votăm? Eu acuma deja cred că s-au dezvoltat subiecte paralele cu subiectul. Deja am vorbit pe lângă subiect, licitația nu este în subiectul acesta.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

22 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius - Adrian, dna. Bungău Florica)

4 voturi ÎMPOTRIVA (dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

CAPITOLUL VI. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF PUNCTUL 45

,,Proiect de hotărâre privind modificarea capitolului III alin. A) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat cu HCL nr. 983/26.11.2020.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 49

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil de apartamente în regim hotelier și alimentație publică str. Avram lancu nr. 12, nr. cad. 184240 - Oradea. ”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 54

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Desființare corp C1 și C2, construire locuință unifamilială și împrejmuire teren, str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 1A, nr. cad. 172774 - Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 71

,,Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 81

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Extindere, recompartimentare și reabilitare casă, str. Locotenent colonel Ion Buzoianu, nr. 21, nr. cad. 205255 - Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 85

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltarea unei zone de activități economice cu caracter industrial (Ei) și a unei zone de instituții și servicii (Is); Construire depozit logistic și birouri, str. Corneliu Baba, nr. cad. 12225, nr. cad. 162064 - Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 86

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-Construire spălătorie auto în regim self service, str. Calea Borșului, nr. 49, nr. cad. 198263, Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 94

,,Proiect de hotărâre privind corectarea erorii materiale din planșa ”06-Reglementări urbanistice, unități teritoriale de referință”, aferente PUG aprobat cu HCL nr. 501/2016, privind încadrarea parcelelor identificate cu nr. cad. 19162, 19109, 159162, 159171, str. Ogorului, Oradea, din UTR Lip în UTR Et.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

4 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius - Adrian,dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 95

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare zonă rezidențială și parc public; Parcelare teren pentru locuințe individuale zona str. Valentina Bostina - str. Nicolae Toma, nr. cad. 170439, 198562-:198603, Oradea.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

CAPITOLUL VIII. POLIȚIA LOCALĂ

PUNCTUL 65

,,Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisia Locală de Ordine Publică și constituirea acesteia.”

Aici va fi nevoie de o propunere. Vă rog să faceți propunere. Domnul Pavel!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Vă mulțumesc și mă bucur pentru că mi-ați dat mie primul cuvântul, aș dori să fac un amendament, sigur, în alte locuri ține de cutumă, eu totuși aș vrea să reintroducem aici ca și amendament la acest proiect de hotărâre de consiliu local și anume dintre cei trei reprezentanți ai Consiliului Local, unul să fie desemnat de opoziție și vă fac acest amendament cu mențiunea că nu îmi doresc eu personal acea funcție care probabil nici nu știu dacă este remunerată sau nu dar o fac din motive ce țin de anunite plângeri la adresa Poliției Locale din partea cetățenilor care nu cred că vor fi transmise mai departe de către ... sau nu toate, de către, doar de către reprezentanții puterii. Fac acest amendament și vă rog să îl supuneți la vot.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Faceți propuneri.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Nu vreau să ... repet nu vreau să ne lungim cu vot secret dacă ...

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Suntem la sectorul propuneri. Vă rog frumos faceți o propunere.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Eu am propus un amendament. Dacă fac o propunere în speță unul dintre colegii din opoziție ... dacă îmi dați voie. Și dumneavoastră mai depuneți încă trei propuneri, vom avea patru și intrăm la vot secret. Nu vreau să vă rețin dar repet eu am făcut o propunere pentru un amendament la acest proiect de hotărâre de consiliu local pe care îl solicit a fi supus la vot.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Deci repet motivarea a fost ușor forțată. Dacă nu avem încredere în onestitatea unor consilieri, colegi de-ai noștri pe care tocmai i-am felicitat și (sunet indescifrabil). Domnul Marinău vă rog!

dl. Marinău Florin - Liviu - consilier local:

Eu propun ... Eu vă propun să supunem la vot propunerea colegului meu, ca o parte dintre membrii acestei comisii să facă parte dintre consilierii din opoziție. Dacă va trece la vot acest material se vor face propuneri din partea lor dacă nu, poate în continuare să facă propuneri.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Să facă propuneri. Nu facem amendamente la o comisie. Fac propuneri și apoi votăm. Nu scrie nicăieri în acest material că opoziția nu poate să facă propuneri. Ce amendament să facem la un text care nu necesită? Deci domnul Pavel aveți vreo propunere de făcut? Deci nu aveți. Domnul Lezeu, vă rog!

dl. Lezeu Ioan - consilier local:

Deci pot sa fac o propunere? Da, eu vreau să fac propunerile pentru Comisia pentru Poliția Locală: domnul Morar Grigore, doamna Buhaș Camelia și domnul Barabaș Călin.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Deci sunteți de acord? Vă rog, domnul Morar!

dl. Morar Grigore - consilier local:

Da, eu sunt de acord.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Doamna Buhaș? Domnul Barabaș?

dna. Buhaș Camelia - Liliana - consilier local:

Da.

dl. Barabaș Călin - Iulian - consilier local:

Da.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian)

3 voturi ABȚINERE (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dl.

Morar Grigore)

CAPITOLUL VIII. DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

PUNCTUL 82

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat valoric, a indicatorilor tehnico - economici actualizați valoric ai proiectului, a analizei cost - beneficiu actualizată și a cheltuililor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I -Oradea”.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

24 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

2 voturi ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef, dl. Kadar Hunor)

PUNCTUL 89

,,Proiect de hotărâre privind abrogarea Art. 2 și Art. 3 din HCL nr. 676/19.07.2018 și aprobarea bugetului cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, în conformitate cu O.U.G. 114.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă

Ionel-Marius, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

1 vot ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef)

PUNCTUL 90

,,Proiect de hotărâre privind abrogarea Art. 2 și Art. 3 din HCL nr. 677/19.07.2018 și aprobarea bugetului cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției: “Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea”, în conformitate cu O.U.G. 114.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

1 vot ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef)

PUNCTUL 91

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și a Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Parteneriatului.”

Discuții?

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar

Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

PUNCTUL 92

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, și a contribuției proprii aferente investiției ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”.”

Discuții? Vă rog frumos domnul Pavel.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Da, este punctul la care făceam referire în discuția despre aeroport, astfel de proiecte pot contribui la creșterea, să îi spun necesarului de zboruri în Municipiul Oradea, mă refer la zboruri permanente, să spun și iarna către diferite destinații când nu mai avem parte de turism sau nu atât de intens. Astfel de proiecte trebuie susținute nu doar la nivel de clădire, inclusiv financiar prin scheme de ajutor de tip local și sunt sigur că le aveți în vedere și vă felicit pentru acest proiect. În schimb aș vrea să vă atrag atenția că sub o guvernare liberală Consiliul Județean a mai avut un centru de afaceri în zona unde este astăzi OPC-ul, ITM-ul și i s-a schimbat destinația. Recent am schimbat destinația unei investiții pe partea socială, s-a schimbat destinația la un proiect ... rugămintea mea este ca după cei 5 ani de zile în care acest proiect trebuie să rămână cu această destinație conform Ghidului Solicitantului și legislației în vigoare, să nu-i schimbăm, să-l dezvoltăm, să creem cât mai multe, să sprijinim inclusiv mediul privat care dezvoltă astfel de proiecte în municipiul nostru. Repet, vă felicit pentru acest proiect și îl votăm cu mare drag

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

25 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

1 vot ABȚINERE (dl. Szabo Jozsef)

CAPITOLUL IX. DIRECȚIA JURIDICĂ PUNCTUL 96

,,Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea.”

Discuții dacă sunt? Vă rog domnule Szabo.

dl. Szabo Jozsef - consilier local:

Doamna președinte, deoarece materialul l-am primit chiar înaintea ședinței și nu am avut posibilitatea să analizăm fiecare punct. Foarte scurt dacă cineva ne explică unde s-a făcut modificări față de ultima propunere votată acum câteva luni în ședința Consiliului Local?

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar, vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Domnule Szabo, au fost trei consilieri locali ai PNL Oradea, care și-au dat demisia din funcția de consilier local, ei erau reprezentanți ai Consiliului Local în diferite Consilii de Administrație la școli și atunci acei colegi ai noștri au fost înlocuiți pentru că și-au dat demisia și din acea postură. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule Pavel, vă rog.

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Da. Una caldă, una rece. Mai înainte vă lăudam, acum ... permiteți-mi să vă critic pentru modul în care ați reușit să politizați aceste poziții și anume doar dacă ai o anumită culoare politică sigur cu mici excepții acolo unde vă obligă legea să aveți reprezentant al unei minorități, ați numit doar membrii PNL. Sigur, legea vă permite, asta este.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Ne puteți da niște exemple acum pe loc?

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Noi, grupul nostru nu a fost consultat pe această temă nici data trecută deși ni s-a promis. Vă repet, ni s-a promis că vom avea o discuție, sigur, nu a mai avut loc acea discuție, lista a venit gata pregătită. Este o decizie politică, ați luat-o, vă permite legea, noi doar ne exprimăm părerea de rău, să spun așa, că nu există un interes către dialog pe această temă. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim! Trecem la vot.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

23 voturi PENTRU (dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana dna. Burtă Olivia-Ligia, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl.

Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius, dl. Szabo Jozsef, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor)

3 voturi ABȚINERE (dl. Pavel Emilian, dl. Madar Marius-Adrian, dna. Bungău Florica)

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

La diverse, avem un singur subiect care nu se votează.

PUNCTUL 88

,,Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020.”

Domnul Pavel, vă rog!

dl. Pavel Emilian - consilier local:

Mulțumesc! Sunt trei subiecte, aș vrea să le ridic la punctul diverse. Primul s-a discutat și am ridicat această problemă și în prima conferință de presă din acest an a Partidului Social Democrat. Sigur, ea a apărut, citez din cuvintele domnului Birta, domnului primar ,,ciorbe reîncălzite”, s-a ,,reîncălzit această ciorbă” și săptămâna trecută în presă, corecțiile financiare. Și poate nu găsiți de cuviință să răspundeți astăzi dar poate pregătiți un material pentru următoarea ședință de Consiliu Local fie ea extraordinară în care să ne prezentați stadiul acestor corecții financiare care se ridică la 17 milioane de EURO. Corecții financiare care poate dacă și aici vă indic una din sursele care au dus la aceste corecții financiare, dacă ele nu existau, puteam să angajăm la Direcția de Fonduri Europene unde există întradevăr foarte multe documente care trebuie analizate și pregătite. Puteați angaja undeva la 100 de oameni cu un salariu net de 1.000 EURO sigur dacă le dădeați și acele prime de 75% puteați angaja doar 57 de experți cu 2.000 EURO/lună pe o perioadă de 7 ani de zile. Deci pe de o parte sunt de acord cu anumite economii care le facem atunci când reducem personalul din primărie dar sunt direcții care au foarte mult de lucru și îi felicit că au foarte multe proiecte dar care nu fac față și au scăpări în aceste proiecte. Sigur altele au alte probleme care țin de transparență și aici sigur, dacă doriți răspundeți sau nu. Al doilea subiect care vreau să îl ridic la punctul diverse sau închei acest subiect și revin? Cum doriți. Continui. La Muzeul Orașului Oradea se comite în această perioadă un abuz. Este părerea mea personală și mi-o exprim în cadrul Consiliului Local și vă atrag atenția asupra unei legi care este încălcată de către doamna directoare interimar, sigur, este încă interimar dar după cum arată ... adică cerințele pentru concursul pentru postul de director, va fi tot dânsa și după acel concurs dar este, dacă doriți, o presupunere de a mea. Care este legea care este încălcată? Avem Legea avertizorului de integritate. Cei 3 care sunt disponibilizați astăzi prin decizia doamnei director au fost evaluați, au fost evaluați în schimb fără a respecta această lege. Lege care le dă dreptul ca la evaluare să participe alți reprezentanți, inclusiv mass-media pentru a ne asigura că cei care au semnalizat de bună-credință anumite abuzuri din acea instituție nu sunt evaluați incorect sau abuziv dacă doriți. Sunt multe de spus dar rugămintea mea este pentru următoarea ședință de Consiliu Local și vă rog să treceți în procesul verbal ca și o solicitare direct către executive, să veniți cu doamna director și să ne explice în ce mod a organizat aceste evaluări și motivul pentru care acești angajați care repet sunt conform Legii Avertizor de Integritate, au fost disponibilizați. Al treilea subiect și promit că mă grăbesc, am depus o solicitare, sigur probabil că ați văzut am primit număr de înregistrare, pe Lacul Roșu, dar v-aș întreba pe dumneavoastră și pe doamna viceprimar, domnule primar, dacă în campania electorală atunci când ați avut o întâlnire pe Lacul Roșu cu acei cetățeni ați spus sau nu adevărul când le-ați spus că nu se va realiza acel proiect MC Drive iar pe doamna viceprimar și îmi cer scuze, este prima intervenție dacă îmi răspunde în plenul Consiliului Local, îmi pare rău că va trebui să fie la un astfel de subiect. Dacă în 16 decembrie când ați fost la fața locului iar cetățenii care v-au identificat v-au abordat cu privire la acest subiect și ați răspuns, citez din cele spuse de către cetățeni că nu este vorba despre acel proiect, vizita dumneavoastră acolo este doar pentru a lămuri niște lucruri din teren. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnule primar.

dl. Birta Florin - Alin - primar:

Domnul Madar. Dați-i cuvântul domnului Madar.

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnul Madar.

dl. Madar Marius - Adrian - consilier local:

Pentru operativitate cred că mai bine să fie toate chestiunile și atunci într-un răspuns să le cuprindeți pe toate. Deci prima parte a intervenției este absolut identică cu cea din urmă cu o lună pentru că, ba din contră s-a mai adăugat o adresă la care nu am primit răspuns. Sunt 3 adrese și o plângere prealabilă, la care aștept un răspuns. Am primit întradevăr acum o adresă dar care este un răspuns al Instituției Prefectului comunicat prin dumneavoastră. Numărul 1. Numărul 2 pentru doamna secretar general este întrebarea care voiam să o pun la disputata deschidere de ședință și mă bucur că acum lucrurile sunt mai calme și lumea este mai liniștită și așa trebuie să fim, mai liniștiți pentru că până la urmă teoretic toată lumea ne dorim binele acestei comunități dar întrebarea era dacă din punct de vedere legal să spunem că la un moment dat în viitor se vor fi invalidat pentru diverse vicii de legalitate mandatele colegilor care sunt astăzi și evident nu este nimic personal aici legat de persoana dumnealor, dacă sunt consecințe legale asupra valabilității hotărârilor de consiliu pe care le-am votat astăzi, asta este pentru doamna secretar general. Iar pentru domnul primar, aș vrea să spun că din punctul meu de vedere nu este elegant și nu este ceea ce ar trebuii să livrăm noi cetățenilor afirmații de genul ,,am hotărât să respectăm hotărârile instanței”, mi se pare o chestiune de o normalitate absolut evidentă deci nu cred că trebuie să facem act sau caz de faptul că respectăm legile, din contra ar trebui să ne sesizăm în momentul în care nu le respectăm și ultima întrebare de data asta este din cu totul alt ton și cu totul altă abordare, mă scuzați. În momentul de față în diverse orașe cu o calitate a vieții ridicată și la care tindem și noi, se pune tot mai serios problema autobuzelor școlare. Aș vrea să vă întreb dacă la nivelul Municipiului Oradea există în plan sau la ce nivel există, sau la ce nivel s-a ajuns cu o discuție legată de funcționarea autobuzelor școlare. Mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Domnul Szabo, vă rog!

dl. Szabo Jozsef - consilier local:

Mulțumesc doamna președinte. Cum știți, investiția privind realizarea parcării subterane tip park and ride din vecinătatea cetății se derulează într-o zonă 100% în mijlocul uni sit arheologic pe care se știa că se află o serie de vestigii arheologice. Informațiile respective se regăsesc și în PUG-ul orașului și în literatura de specialitate. Pentru orice asemenea sit, legea prevede obligativitatea rezervării vestigiilor sau după caz descărcarea de sarcină arheologică. De la bun început ar fi trebuit să se știe că existența ravelinului și a bisericii medievale împiedică din start realizarea investiției din forma dorită. Această investiție ar fi trebuit să aibă la bază un studiu de fezabilitate care pornește de la investigarea și cunoașterea prealabilă a terenului adică de la cunoașterea rezultatelor unor cercetări arheologice prealabile efectuate. Vă întreb domnule primar dacă există sau nu certificatul de descărcare de sarcină arheologică și dacă există, unde publicați, unde apare pe site-ul primăriei acest document? Vă mulțumesc!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mai sunt alte propuneri? Mulțumim! Domnule primar vă rog!

dl. Birta Florin - Alin - primar:

O să încep prin a-i răspunde domnului Szabo. Cred că acea construcție a parcării se desfășoară conform normativelor în vigoare, cred că acea supraveghere arheologică la care am fost obligați să o facem în timpul execuției lucrărilor, am făcut-o. Am încheiat un contract cu arheologi și cu muzeografi de la Muzeul Țării Crișurilor, nu au fost de ajuns, că totuși fiind un sit trebuiau mai mulți, am luat și de la Muzeul Orașului Oradea și cred că puteți să îi întrebați, că bănuiesc că îi cunoașteți. Lucrările se desfășoară doar cu acordul lor în acea zonă, dar repet încă o data, am spus și în cadrul conferinței de presă, noi, ținem la istoria orașului nostru. Sau descoperit anumite lucruri acolo, anumite oseminte, un zid. Arheologii și muzeografii de la muzeu fac cercetări. Ieri am fost în teren special ca să văd care este situația acolo, am discutat cu ei, mi-au spus că au nevoie de 30 de zile pentru a se documenta și pentru a face cercetări să vedem exact ce se află acolo iar după 30 de zile vor face un raport arheologic care va fi pus la dispoziția inclusiv a dumneavoastră, a consilierilor locali ca să îl stabiliți, plus ei vor veni cu anumite măsuri ce trebuie făcute acolo în zonă. Tot ce vor scrie în acel raport arheologic, noi vom respecta pentru că așa trebuie să facem și așa este normal să facem dar de aici până la a insinua că noi facem niște lucrări ilegale e o cale lungă. Nu. Toate lucrările au fost făcute cu autorizație, cu respectarea normativelor în vigoare și v-am spus, la final ceea ce se stabilește că va fi făcut, va trebui făcut. Haideți să vedem ce s-a descoperit acolo. Suntem perfect de acord, dorim și noi acel lucru. Dorim să vedem ce s-a descoperit acolo. Este istoria orașului nostru, pe care nu trebuie să o negăm ci trebuie să o respectăm, punct.

dl. Szabo Jozsef - consilier local:

Există certificatul?

dl. Birta Florin - Alin - primar:

La final, la finalul cercetărilor veți avea un raport arheologic, domnu Szabo. Bun. Referitor la respectarea hotărârilor instanței, stimate coleg, nu mă refeream că ne-am hotărât să le respectăm, am spus că dacă un consilier local a fost validat printr-o hotărâre a instanței pentru că nu mai este, dacă până acum era atributul Consiliului Local să-i valideze pe consilierii locali, conform modificărilor legislative, acum este atributul instanței să-i valideze pe consilierii locali și am spus că totuși dacă o instanță a validat mandatul unui consilier local, chiar dacă nu a fost votat raportul de specialitate și hotărârea pe care dumneavoastră susțineți că trebuia votată, dar l-a validat, înseamnă că a fost totul în regulă și trebuie să respectăm acea hotărâre. Noi respectăm hotărârile instanței și nu ne-am hotărât doar de ieri, de alaltăieri să le respectăm. Da? Referitor la autobuzele școlare, nu avem ... avem discuții dar încă nu avem un plan cum vom face cu aceste autobuze școlare. Da, este clar că va trebui pentru a elimina aglomerația în zonele școlilor, încet, încet să ajungem și noi la transportul școlar și cu autobuzele școlare, dar aici va trebui să lucrăm mai întâi la transportul în comun încă în continuare pentru că mai avem de modernizat transportul în comun și doi să încercăm să îi convingem pe părinți, pe toți dintre noi să ne lăsăm copii să meargă cu autobuzul școlar la școală și să nu îl ducem cu mașina în fiecare dimineață. Mă bucur domnule Pavel că vă faceți griji pentru D.M.P.F.I. dar nu am crezut că puteți să îi acuzați că din cauza lor avem aceste corecții de 17 milioane de EURO. Aceste corecții, sunt corecții tranzitorii, nu sunt corecții definitive dar din nou revin la o hotărâre a instanței care va rămâne definitivă și vom vedea ce corecții vom avea la momentul respectiv și da, întradevăr de fiecare dată văd că ,,reîncălziți această ciorbă” dar nu m-am gândit până în acest moment că puteți să îi acuzați pe colegii noștri că au corecții de 17 milioane și nu să-i felicitați că au adus în două cicluri electorale 650 de milioane de EURO în Oradea dar ok, am înțeles aceasta este abordarea dumneavoastră. Referitor la evaluările de la Muzeul Orașului Oradea, cred că tot așa cei care au fost evaluați dacă au anumite motive să considere că nu au fost evaluați cum trebuie, vor contesta în instanță acele evaluări și eu vă garantez că dacă cineva a făcut un abuz va răspunde pentru acel abuz. Doi, directorii din primărie au libertatea să-și evalueze angajații, pentru că nu pot eu ca și primar să mă duc să-i spun domnului Ghitea, domnului Popa Lucian cum să îl evalueze pe angajatul cu care lucrează, are libertate să îl evalueze. A ... că sunt și alte căi de atac a raportului de evaluare, cu siguranță nu poate primarul să le judece, dar cred că sunt instanțe competente care vor face acest lucru, după care vom avea un rezultat și vom vedea ce facem. Da? Și mă bucur că ați rămas tot acolo în campanie electorală, văd că nu ați putut depăși acel moment din campanie electorală dar credeți-mă, avem în dezbatere publică acea propunere pentru un restaurant MC Donald’s, care există în acest moment în Nufaru, domnu Pavel, între blocuri. Nu am avut până acum nicio reclamație de la acel restaurant MC Donald’s că ar deranja pentru că totuși am ști de câțiva ani de când în zona Nufaru funcționează acel restaurant MC Donald’s. Acolo este un teren privat domnule Pavel și aveam două posibilități, ori să îl lăsăm să își facă investiția ori să îl expropriem dar bănuiesc că iar nu erați de acord cu exproprierea și atunci din nou ne învârtim în cerc și căutăm să vorbim doar ca să ne aflăm în treabă. Da? Bun! Deci cam astea ar fi explicațiile pe care vi le-am dat la fiecare în parte și punctual. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați susținut materialele de pe ordinea de zi, presupun că vom face o ședință extraordinară, vom avea anumite materiale care vor trebui aprobate undeva în jurul datei de 15 - 16 martie iar ședința ordinară în funcție de cum ne înțelegem cu cei de la Consiliul Județean, va avea loc în 25 sau în 26. Chiar dacă suntem în sala de la Consiliul Județean care are toate instituțiile de cultură în subordine, astăzi unii dintre noi au jucat un teatru ieftin. Dacă nu din respect față de colegii noștri, măcar din bun simț, ar fi trebuit, nu știu, să îi fi lăsat pe colegii noștri noi să depună jurământul, să nu intervenim peste ei, din respect pentru doamna secretar general să nu ridicăm tonul și să intervenim peste ea când vorbește, din respect pentru doamna președintă la fel, cred totuși că ar trebui să fim mai cumpătați câteodată și să înțelegem că suntem un deliberativ local care putem discuta anumite lucruri civilizat, fără să insistăm și fără să insinuăm de multe ori anumite lucruri. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!

dna. Burtă Olivia - Ligia - președinte de ședință:

Mulțumim frumos tuturor! Să ne vedem cu bine data viitoare! Declar ședința închisă!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Burtă Olivia - Ligia

SECRETAR GENERAL, Borbei Eugenia


Întocmit,

Lazăr Oana Paula