Proces verbal din 16.06.2021

16.06.2021 Sedinta extraordinara

PROCES VERBAL încheiat azi 16 iunie 2021 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

în baza Dispoziției Primarului nr, 1341/11.06.2021 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 16 iunie 2021.

Participă următorii consilieri: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Burtă Olivia-Ligia, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Lipsește motivat: dna. Moș Patricia-Simina-Arina

Invitați: dl. Florea Eduard - director Direcția Economică, dl. Lucian Popa - director Direcția Patrimoniu Imobiliar, dna. Aurelia Țenț-director Direcția Tehnică, reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Bună ziua!

Dacă toată lumea este prezentă în sală, aș dori să declar ședința deschisă .

Ședința este legal constituită. Lipsește motivat doamna viceprimar Arina Moș. Dl Szabo am înțeles că va.....inaudibil....

Dacă sunt situații de neparticipare la vot referitor la ordinea de zi vă rog să le anunțați.înțeleg că nu sunt, înainte să dau cuvântul președintelui de ședință, voi da cuvântul domnului primar.

dl.Primar-Florin Birta

Bună ziua dragi colegi, îmi cer scuze pentru întârziere, dar împreună cu câțiva colegi din cadrul consiliului local am fost la înmormântarea domnului profesor Dorel Tifor, cel care a fost un dascăl care a educat foste multe generații în orașul nostru, cel care a fost coleg în consilul local în 2008-2012 și cel care a fost cetățean de onoare al orașului Oradea în baza hotărârii de consilu local din anul 2019, de aceea vă rog ca la începutul ședinței să ținem un moment de reculegere în memoria domnului profesor Tifor.Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pace.

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Și pentru a intra în ordinea de zi voi da cuvântul președintelui de ședință, domnului Barabaș.

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Mulțumesc, aș dori să începem parcurgerea materialelor care sunt prezentate pentru azi 16 iunie 2021.

A, mă scuzați, să supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinau Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Urmează să parcurgem materialele:

Capitolul I DIRECȚIA ECONOMICĂ

Proiectul numărul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de încetare a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea încheiat între Municipiul Oradea și societatea Luxten Lighting Company SA

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 2 - Proiect de hotărâre privind darea acordului de către Municipiul Oradea pentru participarea Societății Eco Bihor SRL la achiziția publică „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a instalației de tratare mecano-biologică Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Bungău Florica, dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu loan, dl. Madar Marius-Ădrian, dl. Marinau Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dna. Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Szabo Jozsef, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius.

Proiectul numărul 3 - Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Județean Bihor pentru finanțarea în comun a activității muzeale prestate de Muzeul Țării Crișurilor - Complex Muzeal

Discuții dacă sunt?

Dl Madar, vă rog.

dl. Madar: o propunere fără niciun comentariu, un amendament la punctul 5.2, acela ca durata acestui contract de asociere să fie până în anul 2024. Mulțumesc.........Inaudibil...........este vorba despre valabilitatea acestui contract de asociere, nu este precizată, eu o propun ca amendament până în anul 2024, rog să supuneți la vot propunerea mea. Mulțumesc.

dl.Primar -Florin Birta: trebuie să vedem exact care este situația pentru că această hotărâre a fost votată și de Consiliul Județean, să vedem cum au votat-o și cei de la Consiliul Județean, analizăm această situație și dacă într-adevăr trebuie trecută fără nicio problemă în ședința din cealaltă săptămână ordinară vom veni cu o modificare.

dl. Madar: Atuncea ca să fiu și eu activ, retrag această propunere și o să o discutăm la următoarea ședință de consiliu.Mulțumesc.

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Mulțumin domnule Madar. Supun la vot materialul.

Cine este pentru?

împortivă?

Abțineri?

Voturi “pentru”-19 : dl. Barabaș Călin-lulian, dna. Burtă Olivia-Ligia, dna. Buhaș Camelia-Liliana, , dl. Calapod Flavius-Marian, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu loan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Popescu Anca-Magdalena, dna. Pop-Coman Ioana, dl. Tau loan, dl. Tirla loan-Alexandru, dl. Zdrîncă lonel-Marius

Voturi “împotrivă”-4: dl. Hunyadi Istvan , dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Szabo Jozsef

Voturi “abțineri”- 3 : dna. Bungău Florica, dl. Madar Marius-Adrian,dl. Pavel Emilian

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Materialul nr.4

Proiectul numărul 4 - Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 398/27.05.2021 pentru completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021.

Discuții dacă sunt pe acest material ?

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Domnule primar, vă rog.

dl.Primar —Florin Birta: Situația de la Gojdu din punct de vedere al reprezentantului în consiliul de administrație sau al reprezentanților de acolo vă poate fi făcută cunoscută ca și rezultate, Gojdu are rezultate foarte bune, este o școală foarte bună în Oradea și în Județul Bihor.în ce privește celelalte probleme nu cred că reprezentantul consiliului local în consiliul de administrație poate interveni într-un scandal dintre inspectorul general și directorul de acolo, a intervenit instanța, cred că știți foarte bine rezultatul, deci, nu știu ce informare vă poate face reprezentantul consiliului local în consilul de administrație.V-am spus pe rezultate sau alte lucruri cu siguranță fără nicio problemă.Iar materialul va intra în ședința ordinară din data de 29. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Ne vedem în 29 iunie.

dl. Barabaș Călin-lulian - președinte de ședință

Declar închisă ședința din 16 iunie 2021.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Juridic

Adriana Milielea