Proces verbal din 14.01.2021

14.01.2021 Ședința Extraordinară

PROCES VERBAL

Încheiat azi 14 ianuarie 2021 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

În baza Dispoziției Primarului nr. 23/11.01.2021 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14 ianuarie 2021.

Participă următorii consilieri: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligiadl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivat următorii consilieri locali: dna. Bungău Florica, dl. Szabo Jozsef. dl. Căuș Vasile-Aurel - consilier demisionar

Invitați: dl Florea Eduard - Direcția Economică, dl Fortiș Radu - Instituția Arhitectului Șef, dl Mircea Ghitea - Direcția Tehnică, dl Popa Dan Lucian - director D.P.I, dl Marius Moș - director D.M.P.F.I., reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

....avem și o demisie pe ordinea de zi și lipsesc doi consilieri: doamna consilier Bungău Florica și domnul consilier Szabo Jozsef.

În continuare voi da cuvântul președintelui de ședință!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumesc doamna secretar!

Bună ziua stimați colegi!

Supun atenției dumneavoastră și votului dumneavoastră borderoul primit de fiecare dintre dumneavoastră, în integralitatea sa.

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Capitolul I - Direcția Patrimoniu Imobiliar

Proiectul numărul 1 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 12 (douăsprezece) noi coli de Carte Funciară pentru nr. cadastrale 209551 + 209562 -Oradea, constituite prin dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 208814, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora -în zona str. Izvorului”

Discuții dacă sunt?

Domnul primar!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

Dragi colegi! Aici este vorba de acel cartier al diasporei pe care vrem să-l înființăm, în zona străzii Izvorului. Cu terenul pe care îl avem, s-au dezmembrat zece parcele care vor fi puse la dispoziție pentru construcția de case cu suprafețe între 500 și 600 mp iar două parcele: una de 2300 mp constituie drumuri publice și accese iar una de 1005 mp, un spațiu verde.

Undeva până la finalul lunii martie vom finaliza și criteriile prin care cei care doresc vor putea să depună aceste solicitări după care vom da drumu procedurii de licitație pentru concesiunea acestor parcele.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Alte discuții?

Mergem la materialul următor!

Vă rog să mă iertați! Da! Scuzați-mă!

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 16 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața 1 Decembrie nr. 4 - 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-nei. Cătăniciu Steluța, deputat”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 17 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, b-dul. Dacia nr. 108, bl. AM 6, cu destinația de birou parlamentar, în favoarea d-lui. Bodog Florian - senator”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Capitolul II - Instituția Arhitectului Șef

Proiectul numărul 2 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu frimă și depozit Calea Sântandrei nr. 82, cadastral 186133 - Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 12 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil de locuințe colective, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr.19, nr.cad. 208530, Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 13 - „Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.49 din 30 ianuarie 2019 privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea „Piața Mihai Viteazul”

Discuții dacă sunt?

Vă rog domnul Kadar!

dl. Kadar Hunor - consilier local

Nu se aude? Se aude? Da!

Deci atât am vrut să zic că, în semn de respect pentru acele persoane care s-au născut în Oradea și care au realizat foarte multe lucruri importante, însemnate pentru Oradea, grupul UDMR o să voteze împotriva acestei propuneri, acestui proiect.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Alte poziții?

Mulțumesc!

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

21 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

3 voturi „împotrivă”: dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dna. Peto Dalma-Csilla.

Proiectul numărul 18 - „Proiect de hotărâre privind abrogarea parțială a HCL nr. 651/2006 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru „Ansambluri rezidențiale Calea Aradului (A) și strada Armatei române (B), Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

22 de voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

2 voturi „abținere”: dl. Madar Marius-Adrian, dl. Pavel Emilian.

Capitolul III - Direcția Economică

Proiectul numărul 3 - „Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deșeuri nepericuloase provenite din afara județului Bihor”

Discuții dacă sunt?

Domnul primar, vă rog!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

Aici, dragi colegi, vreau să vă dau o explicație! În 2017 Consiliul Local trecut, pentru a ajuta județele din jur care nu aveau depozite ecologice de a depozita resturile pe care le depozitau, le-au permis și le-am permis celor care vin - nu știu, din Cluj, din Alba din Caraș, din Maramureș - să depoziteze la depozitul nostru ecologic contra unei taxe suplimentare pe lângă tariful pe care îl plăteau pentru depozitare de 3,5 euro/tonă. Acum ce se întâmplă? Între timp, s-au deschis și alte depozite ecologice - nu știu în Cluj, în Timiș - dar am constatat că tot la noi vin să depoziteze! Și atunci, pentru a nu-i mai încuraja să depoziteze, creștem acea taxă specială de depozitare de la 3,5 euro la 10 euro/tonă ca să-și depoziteze fiecare unde își are sediul firma, da? Dacă vor dorii să vină în continuare la Oradea atunci să plătească pentru că noi avem niște cheltuieli cu închiderea celulelor pentru depozitare. Aceasta este rațiunea!

Important de știut că această taxă suplimentară nu se aplică operatorilor de salubritate din județul Bihor care depozitează acolo. Deci nu sunt afectați cetățenii municipiului Oradea și ai județului Bihor.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință > 1 > > >

Domnul Emilian Pavel!

d-l Pavel Emilian - consiler local

Mulțumesc!

An nou fericit tuturor! La mulți ani! Fiind prima ședință de Consiliu Local ...

Vreau să menționez că vom vota acest proiect de hotărâre de Consiliul Local! Suntem de acord cu mărirea acestui tarif, poate chiar și mai ridicat decât cel propus și ne bucurăm că după atâția ani de zile în care, doar în ultimii ani în care am avut, după calculele făcute de mine și informațiile primite din comisie, am primit undeva la 200 de tone de deseuri din alte județe, preponderent județe de o culoare politică asemănătoare a județului Bihor. Eu cred că acest tarif trebuia majorat de foarte mult timp pentru că nu noi, nu bihorenii, trebuie să plătim pentru lipsa deșeurilor ecologice respective.

Să nu uităm că 200.000 de tone înseamnă un buget sau un venit pentru municipiul Oradea de 3.200.000, conform informațiilor primite în comisie. 3.200.000 care cred că ne puteam lipsi de ele sau puteau fi mult mai mari dacă tot vroiam să-i ajutăm pe cei din jur. Dar repet, vom vota acest proiect de hotărâre de Consiliu Local care trebuia să vină cu mult timp în urmă!

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

I                               1 I                                      I                 I

Domnul primar, vă rog!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

Stimate coleg! Nu înteleg de ce politizați inclusiv gunoaiele?

Județele preponderente, de o anumită coloratură politică sunt aici la noi în zonă, nu avem ce face! Dar, nu doar județele au depus aici! Inclusiv unități adimnistrativ-teritoriale sau firme care colectează deșeuri de la unități adimnistrativ-teritoriale care au și o altă coloratură politică și o să vă fac informare să vedeți. Dar probabil trebuia să-i lăsăm să nu-și depoziteze la noi ci să le arunce pe câmpii sau prin râuri, pe acolo pe undeva. Dar e OK!

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 3!

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 9 - „Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie, Iulie, August și Septembrie 2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 10 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio”

Discuții dacă sunt?

Domnul Madar!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da, o intervenție foarte scurtă, tocmai pentru că am ridicat o problemă similară și în ședința precedentă când a fost vorba despre APTOR. E vorba despre o asociație despre care am o părere mult, mult mai bună. Sensul și rostul acesteia este bine definit și bine venit! Vorbim de Transregio, evident!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Țineți microfonul, vă rog, cum trebuie!

Vă rog!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da, nu știu! Fac tot ce pot!

Da! Mulțumesc!

Problema pe care am vrut să o transmit/care am vrut să o ridic este una de principiu și ține până la urmă de ceea ce înseamnă reflexul administrației orădene de a controla asociațiile în care este membru fondator sau membru implicat.

În cazul de față, modificăm statutul si există o scăpare care probabil/sper să fie remediată cu proxima ședință de Consiliu, referitor la obligația pe care cenzorul - mă refer la controlul a ceea ce se întâmplă în asociații. E vorba de discuția de audit de la ședința precedentă. Aici, sigur nu e același impact, repet! Dar vorbim de principiu ca cenzorii să publice și să transmită către organele de conducere din asociații rezultatul activității de control pe care o derulează acolo. E ..probabil e o scăpare! Repet! Dar e vorba de principiu și am crezut de cuviință să revin cu această precizare!

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Supun la vot materialul numărul 10!

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 14 - „Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr.196/1/06.08.2013”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

23 voturi „pentru”: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius

1 vot „abținere”: dl. Nica Nicolae.

Proiectul numărul 15 - „Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de mobilizare aprobată prin HCL nr. 853/2020 și prorogarea termenelor stabilite prin HcL nr.888/2020 și HCL nr. 887/2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 20 - „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 896/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 21 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la ACORDUL DE ASOCIERE încheiat în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare al Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții: ”DRUM EXPRES ORADEA-ARAD”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Capitolul IV - Direcția Tehnică

Proiectul numărul 4 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Branșament de apă și racord canalizare menajeră la Sala de Sport Polivalentă din mun. Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 5 - „Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DENIS DIDEROT”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 6 - „Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BETHLEN GÂBOR”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 7 - „Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VIRGIL MAXIM”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Proiectul numărul 8 - „Proiect de hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VICTOR PAPILIAN”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Capitolul V - Compartiment Consiliul Local

Proiectul numărul 11 - „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Căuș Vasile-Aurel, prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta”

Aici nu se votează! În borderou este trecut ca și “majoritate absolută” dar nu se votează.

Capitolul VI - D.M.P.F.I.

Proiectul numărul 19 - „Proiect de hotărâre aprobarea proiectului: „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din municipiul Oradea, în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020”

Discuții dacă sunt?

Domnul primar!

Domnul Pavel!

d-l Pavel Emilian - consiler local

Da! Salutăm acest proiect chiar dacă vine într-un moment târziu, aproape de data limită de depunere. Vă aducem aminte că anul trecut într-o ședință de Consiliu Local a fost acceptat un amendament al Partidului Social Democrat pentru a bugeta aceste materiale care ajută la combaterea răspândirii virusului Sars-Cov-2.

Sigur, noi sperăm că școala va reîncepe cât mai curând. În principiu noi ne-am fi bucurat ca măsurile luate de guvernanți să ducă la redeschiderea școlilor cu data de 11. Nu s-a întâmplat acest lucru! Următorul termen înaintat este data de 8 februarie. Sigur, până atunci acest proiect nu va fi implementat...deci este o perioadă de analiză! Este unul mai complex. Achiziția la fel. Sperăm că din bugetul alocat pe anul trecut și din ce vom putea aloca poate din fondul de rezervă sau din bugetul care stă la dispoziția noastră: 1/12 din cel de anul trecut. Să putem acoperii aceste nevoi ale școlilor în perioada imediat următoar. Repet, până la implementarea acestui proiect care îl vom vota cu mare drag astăzi.

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 19!

Domnul primar, vă rog să mă iertați!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

Pe perioada în care au funcționat fizic, toate școlile au fost asigurate cu toate materialele de porotecție necesară și cu siguranță, dacă în 8 februarie va începe școala, școliile din nou vor fi asigurate cu materiale de protecție.

Acest proiect este un proiect important care se reidică la aproximativ 2,8 milioane de euro și va fi depus pe POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) pentru a asigura - cred eu - siguranța copiilor și elevilor în școli pentru că eu nu cred că acest virus se va termina într-o săptămână, în două, în trei și va trebui să fim atenți pe tot parcursul anului în curs și probabil si anul viitor. De aceea, vreau să vă mulțumesc că veți susține acest proiect !

Vreau să îmi cer scuze că a fost introdus pe ultima sută de metrii dar colegii mei de la D.M.P.F.I. chiar au avut de lucru la el ca să-l pregătească ca să ne încadrăm cu termenul de depunere.

Totodată vă mulțumesc și pentru proiectul votat: „drum express Oradea-Arad” și acolo a apărut pe ultima sută de metrii dar tot așa, Zona Metropolitană au urgentat ca să poată intra acest proiect să fim în acord cu toate celelalte părți partenere.

Vă mulțumesc pentru susținerea, încă odată, a proiectului!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 19!

Cine este pentru?

Împortivă?

Se abține cineva?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Vă mulțumesc!

Domnul primar, vă rog!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Vila chiar dacă nu este de față pentru toată activitatea pe care a depus-o și vreau să-i urez succes doamnei Borbei care azi a participat în calitate de Secretar General Interimar la prima ședință de Consiliul Local.

Vreau să-i mulțumesc domnului Căuș pentru activitatea scurtă pe care a avut-o în Consiliul Local, azi încetându-i mandatul.

Ședința ordinară a Consiliul Local, în principiu va avea loc în data de 28 ianuarie, ultima joi din lună, cum stabilisem. Și vreau să vă informez că ea nu se va mai desfășura aici. Aceasta a fost ultima activitate pe care am desfășurat-o în sala mare pentru că de săptămâna aceasta sala mică a intrat în reabilitare iar de săptămâna viitoare și sala mare va intra reabilitare. Iar pe o perioadă de 3 luni de zile, ședințele de Consiliul Local se vor desfășura la Casa de Cultură a municipiului, sala Florica Ungur.

Vă rugăm să ne înțelegeți și înțelegem că după cele 3 luni de zile sala va arăta mult mai bine și ședințele de Consiliu se vor desfășura în condiții normale inclusiv din punct de vedere digital.

Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Domnul Emilian Pavel vrea să ia cuvântul la capitolul Diverse!

d-l Pavel Emilian - consiler local

Aș fi vrut să iau cuvântul înaintea propunerii domnului primar tot legat de activitatea noastră în ceea ce urmează...privind sala..

Am discutat înainte cu doamna Borbei. Îi urez și eu mult succes în noua activitate și noua poziție și o asigur pe dânsa de o colaborare cât mai sinceră din partea grupului PSD.

Legat de sală! Dacă tot avem aparatura necesară și tot trebuie să ne mutăm în cadrul sălii de la Consiliul Județean, am putea să beneficiem de tot ce înseamnă condiții digitale pentru a transmite on-line aceste ședințe ale Consiliului Local. Mai mult decât atât, am putea asigura prezența colegilor care sunt: fie infectați cu Sars-Cov-2, fie contacți direcți - cum avem astăzi cel puțin o persoană adică, persoana doamnei Florica Bungău - respectiv sunt plecați din localitate în interes de serviciu, cum este colegul nostru Szabo Jozsef. Deci propunerea grupului Partidul Social Dedemocrat este să avem o înțelegere cu Consiliul Județean să desfășurăm ședințele acolo, să nu ne încălecăm - să spun, în aceeași dată să ținem ședințele - astfel încât să fim și să oferim această posibilitate de a participa și online la ședințele Consiliului Local.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință > 1 > > >

Domnul Madar vrea să ia cuvântul!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da! Dacă tot suntem la capitolul Diverse am și eu o intervenție foarte scurtă!

Am urmărit cu atenție în presă, informațiile publice transmise de domnul primar referitoare la prioritățiile de investiții pentru 2021. Acum, în așteptarea bugetului de stat și a dezbaterii publice subsecvente publicării acestuia, care o să o avem pentru bugetul local, am pregătit o interpelare pe care am să o depun la Secretariatul General și care să ajungă la dumneavoastră - rugămintea e, bineînțeles, să primesc un răspuns cât mai rapid, tocmai în vederea în care am dorii/nu am găsit în informarea dumneavoastră informații referitoare la programul de reablitare termică a blocurilor. Am fost și pe la cele două șantiere care sunt în momentul acesta în termen de finalizare depășit...dar sigur, vremea nu a permis și nu cred că e cazul să facem o discuție pe subiectul ăsta.

Cert este că, am dorii să trecem printre priorități și acest program de reabilitare termică în 2021.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință 1 > > >

Domnul primar, vă rog!

dl. Florin Birta - primarul municipiului Oradea

Domnul Madar!

Așa după cum știți după luarea dumneavoastră de poziție într-o conferință de presă anterioară, Primăria s-a „excutat” și în 3 sau 4 zile au scos 30 de blocuri la licitație. Ele bineînțeles că au fost scoase la licitație după ce ați luat poziție, că altfel le uitam acolo în dulap și nu le mai scoteam la licitație. Trebuie să înțelegeți că au mai fost scoase de două ori la licitație, nu s-a prezentat nici o firmă, le-am scos din nou - oricum le scoteam și dacă interveneați dumneavoastră și dacă nu! Dar e bine oricum că ați subliniat acest lucru.

Important este, nu știu...ce ați face cel mai bine, vă spun eu ...dacă știți 1,2,3 firme de construcții din afara afara județului, de peste tot, vă rog să le invitați să vină la licitație, să participe la licitație, să câștige licitația, să reabiliteze blocurile pentru că este interesul nostru, al tuturor, nu numai al dumneavoastră ca să reabilităm aceste blocuri. Credeți-mă!

dl. Madar Marius-Adrian - consilier local

Da! Sunt convins!

dl Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință > 1 > > >

Vă mulțumesc frumos!

Doamna secretar, vă rog!

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Mulțumesc!

Mulțumesc pentru încurajări și pe perioada interimatului voi face tot posibilul ca să avem o colaborare cât mai bună.

În continuare, pentru că mandatul domnului Chiană expiră, ca președinte de ședință, o să vă rog să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni.

dna. Dulca Camelia-Mariana - consilier local

Am să vă spun și eu tuturor: „La mulți ani”! Felicitări doamna secretar Borbei!

Din partea grupului de consilieri PNL am să-l propun pe domnul Laurențiu Chiană!

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Dacă mai sunt și alte propuneri?

Dacă nu, domnul Chiană sunteți de acord?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

De acord!

dna Borbei Eugenia - secretar general al municipiului Oradea

Cine este pentru?

Împortivă?
Abțineri?

Unanimitate pentru: dl. Barabaș Călin-Iulian, dna. Buhaș Camelia-Liliana, dna. Burtă Ligia, dl. Chiană Laurențiu-Alin, dl. Crăciun Nicolae-Andrei, dl. Dragoș Marcel-Daniel, dna. Dulca Camelia-Mariana, dl. Dușe Traian-Adrian, dl. Filimon Teofil-Laviniu, dl. Hunyadi Istvan, dl. Kadar Hunor, dl. Lezeu Ioan, dl. Madar Marius-Adrian, dl. Marinău Florin-Liviu, dl. Morar Grigore, dna. Moș Patricia-Simina-Arina, dl. Negrean Daniel-Dumitru, dna. Nica Antonia-Monica, dl. Nica Nicolae, dl. Pavel Emilian, dna. Peto Dalma-Csilla, dl. Tau Ioan, dl. Tirla Ioan-Alexandru, dl. Zdrîncă Ionel-Marius.

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

O să vă rog să fiți de acord să mai așteptăm! Doamna Vioara Bara vrea să ia cuvântul...s-a înscris la cuvânt!

Vă rog, doamna Vioara!

Primiți un microfon imediat.

Vă rog vorbiți la microfon!

Dna Vioara Bara - perședinta artiștiilor plastici din Oradea

Bună ziua! Sunt Vioara Bara președinta Uniunii Artiștiilor Plastici din Oradea.

Probabil pentru dumneavoastră este o problemă foarte minoră, pentru noi artiștii plastici, o considerăm foarte gravă! Și în momentul în care Primăria nu are timp să se ocupe de noi nici să ne primească în audiență ...îmi pare rău domnule Birta, cu tot respectul domnule primar Birta .. cu tot respectul că am venit în această ședință.

Pe scurt, avem foarte multe probleme. Vă spun problema cea mai gravă - o să mai vin și altă dată cu alte probleme că niciodată nu se rezolvă - avem Galeria de Artă de pe strada Republicii nr.15 care este o galerie cu vânzare de unde se vând tablouri. Pentru că nu prea se cumpără tablouri, un an de zile am vândut noi, ne-am debranșat curentul - este foarte trist că artiștii nu sunt ajutați și nu cred că Primăria se îmbogățește din acea chirie care nu este mare dar pentru noi este foarte mare. Atunci am băgat și haine de designer... cumva ne-am reabilitat să putem plăti.

Datorită pandemiei, datorită faptului că s-a montat o schelă în fața galeriei și s-a blocat complet vitrina, nu mai intră absolut nimeni. Nu am mai putut nici pe decembrie să plătesc salariul galeristului. S-a vândut de 1300 de lei or noi plătim salariul galeristului din rabatul comercial.

Pe scurt, am scris inventar. Am închis-o când s-au pus schelele, am făcut o cerere unde am cerut să se micșoreze chiria, să ne ajutați cumva. Nu am primit nici un răspuns! Domnule Primar, ne-am văzut înainte de sărbători, v-am rugat să mă primiți în audiențe. Înțeleg că sunt foarte multe probleme ale orașului. Nu ați reușit după sărbători! Am făcut o altă cerere!

Vreau să spun, să vă întreb ce vom face în ...pe 1 martie, între 1 și 15 când trebuie să aduc, să plătesc 5500 lei chirie.

Să vă mai spun că pe vremuri plăteam ..în 3 ani de zile s-a ridicat chiria de la 3600 pe an la 25.000 pe an. Atunci, la un momendat am zis: „luați galeria” pentru că nu putem mereu să adunăm mână de la mână ...sau din cotizațiile artiștiilor ..se mai plătesc!

Sigur că adunam niște cotizații până în martie. Mai puneam noi din buzunar dar anul trecut am renovat toate galeriile din cetate care arată superb acum. 15 kg de vopsea ne-a cumpărat și doamna Lupșe, în rest din fonduri proprii. După care am împrumutat pur și simplu Uniunea cu 9000 de lei. Deci eu mai întâi trebuie să-mi plătesc datoria că ne-am renovat galeriile de expunere, de-abia după aia să trângem bani pentru cotizații.

Deci, nu vreau să vă mai rețin! Vă rog din suflet să ne scădeți pe perioada pandemiei și pe perioada cât avem schela. Lucu care s-a întâmplat și vizavi de noi cât a fost schelă și s-a făcut Palatul Apolo ...deci...o cunoștiință de-a mea avea doar 2500 impozitul pe clădire si pe terenul aferent pe când noi aveam 7500... nu vreau să intru în aceste detalii. Deci, noi suntem pe cale de a da faliment.

Trebuie să recunosc că sunt firme, S.R.L.-uri care pe perioada pandemiei au beneficiat de foarte multe ajutoare de la România ...întradevăr s-a achitat ca nimeni alta ...și cu șomaj tehnic ceea ce în Italia nu s-a dat dar galeria noastră nu este S.R.L.. Deci noi nu am putut primii nici un ajutor din cauza acestei pandemii. Suntem Uniunea Ariștiilor Plastici și suntem de utilitate publică, deci rămâne la latitudinea dumneavoastră domnule primar! Domnule primar să ne ajutați!

E păcat că este un oraș turistic! E păcat să nu fie o galerie de unde poți să cumperi niște tablouri profesioniste, pentru că este singura din oraș.

Azi vară, cu toată pandemia nu aș fi crezut că se vând tablouri. S-au vândut în august ....a ieșit bine salariul după care nu mai reușim. Deci asta este problema! Eu am scris...nu știam ce să fac...deocamdata am scris „inventar” și am închis-o, pentru că nu se mai vinde nimic.

Vă rog frumos să ne ajutați.....cu o soluție pozitivă!

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință > 1 > > >

Mulțumim!

Declar ședința închisă!

Vă doresc o zi bună și multă săntătate!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL,


Borbei Eugenia


Chiană Laurențiu Alin

Întocmit,

Burian Simina - Mihaela