Hotărârea nr. 86/2021

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2021, martie 2021 și aprilie 2021

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2021, martie 2021 și aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În baza art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Doamna consilier Burtă Olivia - Ligia se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2021, martie 2021 și aprilie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Burtă Olivia - Ligia

Oradea, 25 februarie 2021

Nr. 86

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei