Hotărârea nr. 17/2021

Hotărâre pentru pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BETHLEN GÁBOR”

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!