Proces verbal din 28.05.2020

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020

PROCES VERBAL încheiat azi 28 mai 2020 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

în baza Dispoziției Primarului nr. 766/22.05.2020 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 mai 2020.

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

Lipsesc motivat următorii consilieri locali: d-l Birta Florin-Alin și d-na. Kecse Gabriela

Invitați: d-l Florea Eduard - Direcția Economică, d-l Fortiș Radu - Instituția Arhitectului Șef, d-nul Mircea Ghitea - Direcția Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D P I., d-na Arina Moș - director D.A.S.O., reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, stimați colegi: bună ziua!

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea aferentă lunii mai a fost convocată pe data de astăzi 28.05.2020.

Din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți acum 25.

Lipsesc motivați următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin și d-na. Kecse Gabriela.

în condițiile acestea, ședința este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

înainte de a intra în ordinea de zi v-aș ruga să-mi dați voie să supun atenției dumneavoastră înspre aprobare, procesul verbal al ședinței anterioare și anume, al ședinței extraordinare din data de 08 mai 2020.

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? »

UNANIMITATE PENTRU

Domnule președinte aveți cuvântul!

Vă rog!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar!

Bună ziua tuturor!

înainte de a începe ședința dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Bună ziua stimați colegi!

Pe ordinea de zi au fost introduse de ieri trei materiale. Este vorba de materialul de la Compartimentul Meanagement Spitale, poziția 94 și de la Direcția Juridică, două poziții: 96 și 97.

Materialul 94 este o propunere a grupului de consilieri PSD, pe care colegul nostru domnul Sabău ne-a rugat să o introducem pe ordinea de zi. Am vorbit cu colegii de la Spitale să întocmească o notă și nota a venit ieri după amiază și deci, este pe ordinea de zi.

Materialul nr. 96 este legat de partea de pregătire de către A.P.T.O.R. a unor propuneri legate atât de obținerea statutului de stațiune balneară în completarea celei turistice, lucru care necesită alocarea unor bugete pentru ca Institutul Național de Balneologie să realizeze studiile pentru a obține acest statut. Sunt câteva condiții care trebuie să le respectăm, inclusiv realizarea a trei studii de către acest institut și de asemenea, mandatarea Agenției să vină cu un pachet. Am vrea să facem o ședință extraordinară la începutul lunii iunie pentru a susține relansarea sectorului HORECA în Oradea.

De asemenea, punctul 97 este o finalizare a unei discuții cu grupul Omilos...sunt cei care dețin mall-ul ERA Shopping, așa cum știu orădenii...e vorba de drumul de legătură dintre pasajul care se realizează acuma de pe srada Ogorului la colțul cimitirului Rulikowsky, cu drumul către Arad. O bucată din acest proiect este în proprietatea Omilos, drumul din spate de la ERA...ei sunt în reorganizare judiciară și abia ieri am reușit să primim acordul Comitetului Creditorilor și să luăm acest drum în superficie. Licitația este făcută, nu am semnat contractul de execuție până nu avem toate documentele de proprietate. A trebuit să mă duc la București să semnăm la notariat un document pe tema asta și de aceea acest material impunea și el o anumită urgență.

Vă mulțumesc pentru acceptarea acestor materiale pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale, drept pentru care supun votului dumneavoastră, borderoul cuprinzând materialele propuse pentru ziua de astăzi, a ședinței de Consilul Local.

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

încep să citesc proiectele promovate în ședința de astăzi:

  • I. Capitolul I - Instituția Arhitectului Șef

Proiectul numărul 1 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 2 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Desființare clădire corp C1 (etapa 1), construire carport și punct termic (etapa 2), str. Piața cazărmii, nr.15, nr.cad.154778 -Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 22 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, amenajare incintă și împrejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 - Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 23 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633- Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 24 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publică etajată str.losif Vulcan, nr.10-12, nr.cad. 192765 - Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 25 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 913/2014 - Parcelare teren pentru locuințe individuale, zona str.Paleului, nr.cad.189963-:-189969. Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 32 - „Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019 Etajare și extindere imobil, schimbare destinație în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129- Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

>

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 33 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activități economice terțiare: Construire hale zona str.Calea Santandrei, nr.cad. 150382,Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 34 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire unitate de turism urbană cu piscina și împrejmuire teren str. Cantonului, nr.cad. 195968 - Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 35 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament și amenajare spațiu comercial str. Moldovei, nr.46, nr.topo.4947/5/lll - Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 91 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

Proiectul numărul 95 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcțională din UTR Et în UTR M3 - Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad. 160462, Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

9

22 voturi PENTRU: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

3 ABȚINERI: d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla,

  • II. Capitolul II - Direcția Tehnică

Proiectul numărul 3 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice” - PT125 municipiul Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 4 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DAU, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice" - PT 511 municipiul Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 5 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DAU, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice"- PT 610 municipiul Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

f

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 6 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DAU, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice”- PT 872 municipiul Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 7 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DAU, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DAU, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice"- PT 910 municipiul Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

J

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 8 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Termoficare Oradea SA , privind realizarea obiectivului de investiție " Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe strada Jean Calvin nr.2A, municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt?

Dl. Sabău poftiți!

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai - consilier local

Mulțumesc!

La acest material voi lua cuvântul și pentru următorul.

Grupul PSD va vota împotrivă, datorită cel puțin a tratamentului discriminatoriu aplicat în acest caz, față de alți cetățeni ai municipiului Oradea care solicită același racord și care și-l plătesc. E cazul atât a termoficării cât și cazul canalizării și racordurilor de apă.

Nu e prima dată când ne întâlnim cu o asemenea situație în care, pentru anumite lucrări se finanțează din bugetul local, când pentru marea majoritate a orădenilor trebuie să finanțeze din fonduri proprii, chiar având și un regulament prin care sunt preluate gratuit aceste lucrări în domeniul public.

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului prmar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi!

Există o strategie care reglementeză modul de încălzire al locuințelor din municipiul Oradea sau al clădirilor care țin de persoanele juridice. în sensul în care orașul Oradea este împărțit în două, zona de blocuri în totalitate ține de termoficare, cu câteva excepții care au fost aprobate în anii anteriori: la blocurile noi care au fost construite unde s-a introdus gazul și în general zona de case, zona de dealuri ține de compania de operatorul de gaz.

Dacă vă aduceți aminte anul trecut a fost semnat un memorandum, o înțelegere prin care o zonă să-i spunem gri, care avea rețele improvizate de termoficare amestecate cu cele de gaz, a fost tranșată în sensul în care Compania de Termoficare se va retrage treptat pe baza unei planificări în anii următori din în aceste zone, rețelele fiind vechi, fiind cu pierderi, fiind improvizate și tot treptat pe măsura retragerii Companiei de Termoficare, va intra rețeaua de gaz, în așa fel încât cetățenii care locuiesc: riveranii, firmele care au acolo sedii, să nu aibă de suferit, existând și niște proceduri legale prin care trebuie notificați cu un anumit timp înainte.

Aceste locații pentru care noi realizăm conectarea la sistemul de termoficare sunt în zona care va rămâne cu termoficare pentru că sunt pe marginiile unor magistrale, deci este zona care rămâne la termoficare și în general atunci când niște agenți economici vin și fac clădiri care sunt de tip codomeniu, deci blocuri de exemplu sau clădiri care au mai multe apartamene, atunci cât se poate de clar dacă rețeaua de termoficare este în imediata vecinătate, peste tot am mers pe aceasta logică de-a le oferim acest serviciu. Asta facem și acum și aceasta este regula.

Prin urmare, subliniez, orice fel de investiție care se face în zona rețelei de termoficare de tipul acesta, este urmată de conectarea la termoficare și orice fel de investiție se face în zona de gaz, unde ai rețea, presupune branșarea fiercărei companii la sistemul de gaz.

E adevarat că există o cerere de racordare la rețelele de gaz care nu a putut fi onorată de către Distigaz în acești ani, pe măsură ce străziile s-au existins și pe măsură ce sigur, oamenii și-au terminat casele și cu acest lucru presăm compania dar avem doar contractul care îl avem la dispoziție încheiat acum foarte mulți ani de zile. Avem legislația în vigoare ne care permite un anumit tip de acțiune cu această companie dar orice s-ar spune în acești ani s-a văzut foarte clar că în fiecare an, suma alocată de către Distrigaz, de exemplu pentru conectare a crescut an de an și treptat, treptat aceste probleme se vor rezolva.

Aceasta este realitatea deci nu este nici o chestiune preferențială, nu este nimic, este o regulă și vă rog să o verificați să vedeți dacă se respectă sau nu se rescpectă.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 8

Cine este pentru? unanimitate

împotrivă?

Se abține cineva? I

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurentiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 9 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

împotrivă?

Se abține cineva? »

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Îmi cer scuze că intervin post-factum!

Aici este o investiție de câteva milioane de euro, un centru oncologic. Eu cred că dacă oamenii aceia au investit câteva milioane de euro dotări și așa mai departe, care va fi un centru oncologic care va venii complementar la sistemul oncologic public orădean cred că este o chestiune care va oferii un serviciu suplimentar bihorenilor sau celor care vor venii acolo. Era anormal ca noi să le impunem să se racordeze la termoficare să nu le permitem să se racordeze la gaz fiindcă este magistrala acolo dar să nu venim cu, nu știu, 100 de metrii, cât mai este ca să facem acest racord.

Vă mulțumesc pentru înțelegere!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Proiectul numărul 10 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- economici rezultați, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție „Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 12 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucasului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 205 din 26.03.2020.”

Discuții dacă sunt?

Domnul Sbău poftiți!

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai - consilier local

Vă mulțumesc!

O să iau cuvântul o singură dată cu aceeași observație pentru materialul 12,13,14,15,16 și 17.

Este vorba la coridoarele de expropiere apare la proprietari statul român, fără a fi individualizată forma sub care..proprietate publică, proprietate privată a statului român sau dacă acele bunuri ale statului român se află în momentul de față în administrare unei instituții publice sau a UAT-ului.

După cum bine știm, nu se poate expropria domeniul public al statului român decât transferul prin hotărâre de guvern, în cazul în care nu este în administrarea UAT-ului sau a unei instituții publice. De aceea, ne vom abține la materialele acestea până când vom vedea efectiv partea OCPI, cum apar aceste terenuri proprietatea statului român în documentele respective.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi! Aceste materiale practic închid pachetul de proiecte pe care le-am aprobat cred că acum două luni de zile, cred că domnul Ghitea știe mai bine.

Data trecută țineți minte că am aprobat indicatorii tehnico-economici ai acestor străzi dar la data respectivă nu aveam toate documentele de patrimoniu clarificate, în așa fel încât să putem să stabilim exact coridorul de expropiere. Dar totuși faptul că le-am aprobat acum două luni de zile ne-a permis să pregătim procedurile de licitație pentru că, e normal ca după ce drumul expres se termină, să racordăm și să asfaltăm aceste străzi din zona Episcopia de pe dreapta, atât la Matei Corvin asfaltat dar și la noul drum. Și atunci ce facem acum? Venim și practic închidem această procedură. Licitația va fi publicată într-o zi două, deci am câștigat două luni de zile.

Conform prevederilor legale, ca să nu putem fi atacați, se aprobă din nou atât indicatorii cât și coridorul de expropiere, în aceeași hotărâre, pentru că e o interpretare juridică pe tema asta și nu facem decât să mergem înainte cu aceste proiecte.

Nu există nici o situație în care Primăria Oradea expropiază un domeniu public al statului român pentru că nu ar fi în regulă. Subliniez!

Faptul că, pe anumite coridoare de drumuri există teren care figurează pe statul român, faptul că nu s-a clarificat prin notare în carte funciară de 30 de ani anumite lucruri, ce facem? La fiecare material care se adoptă, nu venim decât să clarificăm aceste situații. Statul Român poate să fie reprezentat de către unitatea administrativ teritorială, pe teritoriul căreia se găsește, de exemplu, o stradă care figurează pe statul român, sau sigur dacă este un minister....știți că am preluat prin hotărâri de guvern în toți acești ani diferite active..ultima dată de la Ministerul Agriculturii, ca să facem parcul de pe Ion Bogdan, de lângă Apele Române de exemplu; atunci sigur dacă figurează pe domeniul public al statului român în inventarul statului certificat printr-o hotărâre de guvern, în administrarea unui minister, sigur, ce facem? Ne ducem și ne zbatem și ne certăm cu ministerele să ni le transfere ca să clarificăm lucrurile. Dar înțeleg și de la domnul secretar că lucrurile sunt clare, sunt în administrarea noastră deci nu există nici un fel de probleme de legalitate la aceste hotărâri.

Stimați colegi, dacă le votăm, putem să dăm drumul mai repede la acele lucrări deci oamenii care locuiesc acolo sigur, o să circule pe asfalt, nu știu...cu 6 luni de zile mai devreme, nu peste nu știu câți ani de zile.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Votăm proiectul numărul 12.

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 13 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Valea Frumoasă”, din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 14 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Movilitei" din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? >

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 15 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Drumul Hotarului”, din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020."

Discuții dacă sunt?

Domnul Avram, poftiți vă rog!!

d-l Avram Nicolae-loan - consilier local

Mulțumesc domnule președinte!

Doar o scurtă întrebare adresată domnului secretar.

Dacă aceste materiale, de la 12 până la ...nu știu cât este trecut aici...inclusiv expropiere care ține de intrarea în posesia municipiului Oradea, aceste materiale nu trebuiau să fie cu majoritate calificată?

De ce este majoritate absolută?

Vă mulțumesc!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Dacă vă uitați bine la titlul fiecărui proiect, scrie foarte clar!

Vorbim despre un coridor, vorbim despre o fază prealabilă expropierii.

d-l Avram Nicolae-loan - consilier local

Am înțeles!

Vă mulțumesc pentru clarificare!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt?

Mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 15.

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinau Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 16 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Cântărețului" din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

Proiectul numărul 17 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada Dealului", din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020"

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi din grupul UDMR!

Având în vedere că în această zonă locuiesc preponderent votanți care țin de comunitatea maghiară, vă rog când se va vota expropierea ca să putem totuși face lucrarea...dacă cumva grupul PNL mai are un absent din motive justificate, totuși să dați atunci un vot! Pentru că nu eu o să mă duc pe acele străzi să explic una și alta.

Eu cred că oamneii de acolo merită să le asfaltăm și aceste străzi.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt?

Vă mulțumesc!

Supun la vot proiectul numărul 17.

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

J

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

8 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 36 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Ion Pop Reteganul, municipiul Oradea ”

Discuții dacă sunt?

Domnul Sabău, poftiți!

d-l Sabău • Popa Liviu-Mihai - consilier local

Mulțumesc frumos!

Dacă la discuția anterioară referitoare la termoficare, să zicem că pot fi acceptate o parte dintre argumentele legate de zona unitară și alegerea între cei doi furnizori, între gaz și termoficare și susținerea SACET.

în cazul extinderii rețelei de canalizare menajeră cu racorduri pentru proprietăți private, în condițiile în care majoritatea orădeniilor, ca să își facă canalizarea și racordurile de apă, și le plătesc din fonduri proprii și le donează mai departe către domeniul public pentru a fi preluate în administrare de către C.A.O....și avem aproape în fiecare lună materiale cu sute de astfel de cazuri. Probabil dacă ne-ați putea spune acum care sunt criteriile care fac diferența între unii orădeni care primesc racordurile gratuit și alții care trebuie să și le facă din banii lor.

Vă mulțumesc!!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Dau cuvântul domnului Ciursași de la Compania de Apă!

d-l Ciursasi Radu - Compania de Apă

Proiectul de extindere cuprinde întregirea rețelei de canalizare de pe strada Ion Pop Reteganu pentru a putea fi asfaltată.

Toate proiectele de extindere pe care noi le-am promovat au fost și sunt cu racorduri și branșamente în funcție de extinderiile care au avut loc. Toate!

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumim!

Nu mai sunt alte discuții!

Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 36:

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinau Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 37 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „înlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache în Parcul Industrial Eurobusiness I, municipiul Oradea ’’

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

J

UNANIMITATE PENTRU

  • III. Capitolul III - Direcția Economică

Proiectul numărul 11 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrația Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 26 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019 ”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

1

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 27 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 28 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii din funcțiune"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 30 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-l Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

Proiectul numărul 38 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Man pentru clădirea situată pe str. Corneliu Coposu, nr. 12"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

24 voturi PENTRU: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

1 ABȚINERE: d-l Mohan Aurel George

Proiectul numărul 59 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-l Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 60 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, în vederea administrării Bazelor sportive: Stadionul "luliu Bodola”, Stadionul "Motorul", Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva losia, Bazinul Olimpic "loan Alexandrescu" și Bazinul acoperit “Crișul”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 61 - „Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? »

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinau Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 62 - „Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 63 - „Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinau Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 64 - „Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

j

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 68 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2020."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 69 - „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune si diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlu de cotizație pentru anul 2020."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

împotrivă?

Se abține cineva? f

24 voturi PENTRU: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

1 ABȚINERE: d-l lonescu Romeo

Proiectul numărul 87 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? f

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 88 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor”

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi!

Sunt câteva materiale care aprobă indicatori pentru reabilitarea fațadelor.

Datorită pierderilor de fonduri pe care le-am avut, am stopat practic noi proiecte de fațade, dar am luat în considerare o excepție, și anume: faptul că pe Republicii pietonal, imediat după palatul Apolo care ar trebuii să se termine în luna iule cel mai târziu. Mai avem două - trei clădiri pe o parte și pe alta care sunt nereabilitate. Și atunci am spus că merită să mai facem un efort și să fie posibil să se închidă până la finalul anului, sau cel mai târziu în primăvara anului viitor, clădirile de pe pietonala Republicii. Acestea sunt excepțiile. Alte proiecte, până la finalul anului nu vom mai promova întrucât, așa cum știți am avut acele rectificări negative la ședințele anterioare.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Alte discuții nu sunt!

Supunem la vot proiectul numărul 88:

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 89 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 21, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? 1

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 90 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 93 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS - CoV-2."

Discuții dacă sunt?

Domnul Sabău!

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai - consilier local

Mulțumesc frumos!

Citind ordinul Ministrului învățământului, am văzut că acele kituri ar trebuii să conțină inclusiv parte de covorașe de dezinfecție, parte de dozatoare pentru dezinfectanți, măști... Sunt binevenite materialele de la punctul 93. Nu au reprezentat nici un efort financiar nici pentru Spitalul Județean, nici pentru Primărie, fiind din materialele confiscate în vamă și ne bucură să le avem. Dar cred că ar trebui alocate sume pentru școli, pentru dotarea cu aceste kituri prevăzute în ordinul de ministru, măcar până în septembrie, kituri care odată cu începerea școlii vor fi necesare.

Nu am văzut la rectificarea de buget nici o sumă cuprinsă pentru dotarea școlilor cu cele stipulate în ordinul de ministru. Sper ca măcar, până la următoarea ședință ordinară la rectificarea de buget să avem sume alocate și pentru dotarea școlilor.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi!

Practic fiecare profesor și fiecare elev care va participa la aceste activități, va primii un dezinfectant personal, care îl ține în buzunar, care îl poate folosii ori de câte ori intră la pregătire sau la examene. De asemenea, acele șervețele care sunt acolo...e adevărat că nu am dat bani pe ele dar puteam să dormim ca alții, să nu vedem că ies din țară în mod ilegal.

Noi facem tot ce ține de Primărie pentru ca aceste examene să poată să se desfășoare în condiții normale. Ne dorim asta! Și cred că asta merită copii orădeniilor.

Măștiile vor fi asigurate conform prevederilor legale de către Guvern și probabil că în zilele următoare, mă gândesc că până marți vor ajunge și măștiile. Ele se distribuie printr-un sistem organizat de Inspectoratul Școlar, printr-un depozit care află la școala Generală Avram lancu și noi nu facem decât să venim suplimentar să facem aceste chestiuni.

în ceea ce privește alte dotări, alte lucruri, vă spun foarte deschis că în această perioadă noi am încercat să fim rezervați. Vă aduceți aminte de primăriile care dezinfectau carosabilul deși nimeni nu circula pe carosabil? Vă aduceți aminte de dezinfecția cu apă oxigenată din elicopter, deși nu există nici o normă a Ministerului Sănătății sau a Organizației Mondiale a Sănătății care să impună astfel de chestiuni? Tot felul de preșuri mici sau mai mari, introduse în zone care nu au competențe cu Primăria. Dar asta înseamnă milioane de euro, pe care noi nu ne-am permis să le, pur și simplu aruncăm pe geam...că aceasta este situația, acesta este adevărul.

Vom încerca să facem tot ce trebuie, în așa fel încât să nu fie nici un fel de problemă și vă asigur că pe măsură ce vedem cum evoluează coronavirusul în această perioadă de vară. Dacă se va impune, vom face toate dotăriile necesare pentru ca școala când începe de la toamnă, să vedem cum va începe și în ce condiții, să înceapă în cele mai bune condiții date în Oradea.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Alte discuții dacă sunt?

Supun la vot proiectul numărul 93:

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

*

UNANIMITATE PENTRU

  • IV. Capitolul IV-D.P.I.

Proiectul numărul 18 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității architectural - ambientale a clădirilor pentru imobilul situate în Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 1, înscris în CF nr. 189313 - C1 - U16.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 19 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

9

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 20 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 2, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 21 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

I

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 29 - „Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

9

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 31 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sala Studio - Multifuncțională."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

9

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 40 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203594, înscris în CF 203594 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 41 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180999, înscris în CF 180999 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 42 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

>

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 43 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 44-„Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Ne^rean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

3 ABȚINERI: d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

Proiectul numărul 45 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George.d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

3 ABȚINERI: d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

Proiectul numărul 46 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

17 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Necjrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVA: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

3 ABȚINERI: d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

Proiectul numărul 47 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal în sensul corectării unei erori materiale."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 48 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând teren, identificat prin Planul de situație Avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiție "Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Șoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente - ETAPA a lll-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 49 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 50 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Suișului și calea Bihorului” - tronson 3. respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? J

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ÎMPOTRIVĂ: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 51 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 din str. Morii în sensul corectării unei erori materiale"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 52 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, respectiv a documentației de atribuire, aferente unei suprafețe de teren, situată în municipiul Oradea - în Parcul Libertății, în vederea amplasării și exploatării unui chioșc pentru comerțul cu flori."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

J

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 53 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții,situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 54 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Traian Goga, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 55 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 245 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 36 / 245 mp în favoarea proprietarului construcției - casă, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

1

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 56 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea, str. Aleea Sulfinei, nr. 1.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 57 - „Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13, respectiv pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 803 din 2015, modificată, prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 58 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 (opt) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 65 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeței de teren concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

*

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 66 - „Proiect de hotărâre pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011,privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019, situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ" în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, în baza Legii nr. 239 din 2007."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 67 - „Proiect de hotărâre pentru achiziționarea de către Municipiul Oradea, de la d-na. Bako Iren, a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea, rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului -tronson 3."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 71 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CP 203546 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

>

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 72 - „Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169271, înscris în CF 169271 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

I

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 73 - „Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice și juridice."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? I

20 voturi PENTRU: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

5 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

Proiectul numărul 74 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 75 - „Proiect de hotărâre pentru înscrierea unor suprafețe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 98 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universității, nr. 1, Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

i

UNANIMITATE PENTRU

  • V. Capitolul V - Compartiment Management Spitale

Proiectul numărul 39 - „Proiect de hotărâre privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr.2 pe strada Măslinului nr.5-Oradea."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 94 - „Raport de specialitate privind respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri PSD - reprezentat de dl Sabău Liviu privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS -CoV-2 a locuitorilor Municipiului Oradea.”

Discuții dacă sunt?

Domnul Sabău!

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai - consilier local

Mulțumesc frumos!

Aș dorii în primul rând să clarific câteva aspecte din raportul de specialitate. Cu permisiunea dumneavoastră am să fiu umpic mai lung decât sunt de obicei, o să vă rog un pic de răbdare să-mi acordați.

Proiectul se referă la atestarea orădeniilor, deci vorbim de locuitorii municipiului Oradea, vorbim de testarea a 5000 de persoane ceea ce reprezintă un eșantion de 2,5% din cei aproximativ 200.000 de orădeni. Un eșantion care conform oricărei teorii științifice și practice a statisticii medicale, reprezintă un eșantion mai mult decât semnificativ.

Finanțarea se asigură din cei 16.000.000 de lei aflați la dispoziția Consiliului Local, nu ai anumitor direcții, ci ai Consiliului Local. Fonduri care conform ordonanțelor și recomandăriilor venite inclusiv de la Prefectură, sunt fonduri care se cheltuie pentru combaterea covid.

Chiar dacă am decontat lucrări de termoficare la rectificarea anterioară, aceste fonduri au destinația principală: combaterea pandemiei cu covid. De asemenea, în cazul în care capacitatea de testare a Spitalului Județean este depășită, există posibilitatea de a se face testăriile și la alte unități sanitare, publice sau private, în limita celor 200 de lei decontați per pacient, în coordonarea tehnică și operativă a Spitalului Județean.

Vă reamintescă că la Spitalul Județean se face testarea tip „pooling” nu individual. Ceea ce înseamnă că se face o testare cu un număr multiplu de persoane pe un singur test. E propunerea din presă, ieșită de către Spitalul Județean și este un comunicat de aproape acum o lună, în care se lăuda această metodă inovativă de testare care este aplicată de către Spitalul Județean.

Revenind la raportul de specialitate, la punctul de vedere medical, eu consider că s-a omis faptul că proiectul se referă la Oradea. Ni s-au prezentat o serie de persoane care sunt în momentul de față testați, persoanele aflate în carantină care, din cum bine știm, din datele statistice, mare majoritatea lor nu sunt orădeni. Pacienții aflați în spitalele din municipiu unde o bună parte nu sunt orădeni, persoane cu grupe de risc ridicat, personal medical, personal din azile, angajați ai instituțiilor publice. Aici înafară de personalul din Spitalul Municipal sau Spitalul Județean, există foarte mulți care sunt cadre medicale și care nu au fost testați în această perioadă deși sunt în prima linie. Atât angajați ai DSP-urilor, ai Serviciului de Ambulață și alți angajați care au contribuit activ, plus angajați din instituții publice din structuriile MAI.: Jandarmi, Poliție, Poliție de Frontieră, care au fost în prima linie, în fiecare zi, 24 de ore din 24 și nu au beneficiat de testări în această perioadă.

De asemenea, majoritatea celor 13.000 de teste ....o bună parte din cele 13.000 de teste de care se face referire că s-ar fi efectuat în această perioadă, nu s-au prezentat câte s-au făcut pentru locuitorii municipiului Oradea și câte pentru cei din județ.

Sunt sigur că, din pacate cred ca nu aveți datele nici în momentul de față. O bună parte din aceste teste sunt pentru locuitorii județului Bihor, nu pentru orădeni, astfel încât nu avem o imagine clară asupra a ceea ce s-a întâmplat, deși avem un număr de 13.000 de teste efectuate. Cât timp sprijinim testarea masivă în focare, gen Vadul Crișului unde alocăm 500 de teste, cred că din punct de vedere medical, și e o decizie asumată de Comitetul Județean de Situații de Urgnță, cred că și în Oradea se poate să se facă o testare pentru 5000 de persoane.

De asemenea, s-au dat ca de exemplu angajații din firmele mari din parcurile industriale și eu aș completa și din afara platformelor industriale, pentru că avem angajatori mari precum Plastor, precum U.A.M.T., care au un număr semnificativ de angajați și pentru care o stare de sănătate bună a angajațiilor reprezintă o prioritate în momentul de față. Haideți vă rog frumos să spunem și în mod real! Noi le-am ofierit posibilitatea să-și testeze angajații contra cost. Haideți să le oferim posibilitatea aceasta ca sprijin să-și testeze angajații gratuit, pentru că sunt sigur, cu toții au întâmpinat dificultăți și știm foarte bine ca mediul economic, în momentul de față, întâmpină multe, multe probleme și orice sprijin este bine venit.

Mai era un punct extrem de interesant în care ni se zice...și aici citez din ceea ce ni s-a scris: testarea se face doar în scop de diagnosticare, pentru a se putea diagnostica subiecții, la momentul testării aceștia putând lua virusul covid-19 chiar și în următoarele 5 minute. Acum, asta înseamnă că din punct de vedere medical, nu are rost să ne mai testăm pentru nici o infecție în Oradea pentru că, după ce ne testăm putem să ne infectăm cu acel virus în următoarele 5 minute. Mi se pare un punct de vedere nelalocul lui, ca și argument, în momentul de față.

Păi corect așa putem să luăm și gripa, atunci haideți să nu mai folosim teste de gripă, doamna doctor!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Continuați domnule consilier!

d-l Sabău • Popa Li vi u-Mi hai - consilier local

Vă mulțumesc!

Așteptam să îmi permită colegii să continui.

De asemenea, ni s-au făcut referirea că, acești un milion de lei pot fi folosiți pentru alte scopuri de luptă împotriva covid-19. V-aș ruga frumos dacă ne puteți detalia care sunt acele alte scopuri?

Ni s-a precizat că, testarea pentru cele 5000 de persoane ar dura aproximativ 3 luni, în condițiile în care se folosește tehnologia tip „pooling". Aș fi curios dacă ar putea cei care au redactat răspunsul sau cei care au redactat raportul de specialitate să ne dea în scris efectiv, o notă de fundamentare pentru acest timp de 3 luni, referitor la cele 5000 de teste. Chiar dacă am continua în rata de acuma a numărului de teste, fără scăderea care e evidentă și trendul descendent, păstrând nivelul actual..să ne explice cum au ajuns la acele 3 luni.

Referitor la răsunsul din punct de vedere economic, o să-i rog pe directorul direcției economice să citească atent hotărârea de consiliul local privind rectificarea. Hotărârea nu prevedea, așa cum ați zis dumneavoastră: „propune alocarea definitivă a sumei de 8 milioane", ci propune acordarea de împrumut de 8 milioane de lei către cele două spitale; către fiecare câte 8 milioane.

V-aș ruga să nu vă substituiți consiliului local în deciziile care le ia ci să interpretați cum doriți dumneavoastră acestea.

în încheiere v-aș ruga doar atât: să votați așa cum vă dictează conștiința și cunoștiințele care le aveți și conștiința față de comunitate. Și v-aș ruga să ne gândim și la firmele orădene care ar trebuii să fie partenerii comunității și nu pușculița comunității, în momentul de față.

Mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi!

înainte de a explica foarte concret argumentele pentru care propunem respingerea acestui proiect, vă spun că este un proiect electoral, în contextul unei posibile campanii care va venii. Dovadă este faptul că, fotografii PSD-ului îl filmează ca niciodată...desigur este dreptul oricărui cetățean...să vină la ședința de consiliu. Dacă ar fi venit toți cei patru. Nu era problemă dar se vede foarte clar caracterul electoral. Și înafară de media care relatează ce se întâmplă în Consiliu..sigur, ne bucurăm că ședința va fi promovată! Sper să fie promovată într-o formă obiectivă și nu altfel.

Acum, nu este foarte clar de ce propunem să testăm 5000 de oameni? Ca să ajutăm firmele sau ca să avem niște date statistice să putem lua măsuri? Pentru că, din argumentația colegului nostru, putem înțelege orice. Sigur, să presupunem că am aprobat să testăm 5000 de angajați pentru firme, cum i-am selecta? Pentru că avem 95.000 de angajați în Oradea, da?

Pe ce criterii? Dacă sunt dintr-o industrie, dacă sunt din altă industrie, în funcție de numărul de angajați? Nu funcționează așa ceva și știți foarte bine!

Dacă ar fi să facem lurcuri care țin de a avea niște date statistice, din nou, aceste chestiuni nu au nici o relevanță, vă spun și de ce: pentru că Guvernul a anunțat, prin Ministerul Sănătății și prin Institutul Național pentru Sănătate Publică, că v-a face un test la nivel național (30.000 de teste), la finalul acestei perioade, pentru a vedea întradevăr câți au fost infectați, care este situația, ca să se facă, să se ia niște măsuri la nivel național, să se facă un plan împotriva acestei chestiuni.

Deci nici dintr-o rațiune și nici din alta, nu se justifică această chestiune.

Din punct de vedere medical, noi am făcut tot ce a ținut de Primărie și de spitale în această perioadă, pentru ca gestionarea epidemiei să se facă în județul Bihor într-o formă bună. Și cel puțin până acuma ne-a ajutat Dumnezeu și ceea ce s-a întâmplat aici și față de alte județe aflate în tranzit...vezi de exemplu județul Arad, vezi Hunedoara... cu toate că am fost un județ de tranzit cred că lucruriile au fost gestionate într-o formulă bună. Deci din punct de vedere medical am mai face niște teste..putem să invităm să se înscrie...putem să ieșim în piața unirii, pe stadion cum au făcut alții. Și asta e o problemă și putem face aceste chestiuni dar lucrurile, să ne înțelegem bine, nu au nici o rațiune. Și faptul că epidemiologi, care nu au nici un fel de componentă politică, ca să ne înțelegem bine, au arătat în această notă, care sunt rațiuniile medicale pentru care nu se justifică ca să facem aceste teste ca să ne aflăm în treabă. Impune cum să vă spun, o decizie rațională.

Noi cred că am făcut bine și acum am să încep să îi răspundem colegului nostru, că din punct de vedere financiar, am alocat pentru spitale acele sume de bani...luații-le la categoria virtual, dacă se întâmplă ceva, în așa fel încât să se poată face procedurile de achiziție. Acești bani pe care îi avem, sunt niște prognoze de buget, dacă lucruriile arată că pierderile nu sunt atâta de mari, dar s-ar putea să constatăm în iunie-iulie că mai venim cu o rectificare negativă, și lucruriile nu o să arate atât de bine ...deci această rezervă care a fost costituită la propunerea direcției economice, este o diferență dintre varianta proastă și varianta bună pentru noi.

Alocarea pentru spitale a creeat baza legală pentru a se face achiziția de dotări fizice pentru covid, asta înseamnă injectomate, ventilatoare mecanice și toate dotăriile care au fost decise la propunerea șefiilor de secții de la ATI și de la Unitatea de Primire Urgențe de la ambele spitale și deci acești bani au fost folosiți în acest scop. Noi ceea ce sperăm este că cea mai mare parte a lor să fie decontată din bani europeni. Dar din nou, aceasta este o chestiune care se va vedea peste două-trei luni de zile, în momentul în care cererea noastră de finațare care a fost depusă, va fi evaluată. Vom vedea cât la sută din ceea ce au achiziționat colegii noștrii se va accepta. Dacă vom avea corecții sau nu, pentru că cei care gestionează fonduri europene știu ce înseamnă acest tip de proiecte și nu avem nici un fel de garanție că 100% tot ce am achiziționat va fi decontat.

Deci din punct de vedere al alocării de bani pentru rezolvarea problemelor medicale am făcut tot ce s-a putut în această perioadă.

Testele care au fost făcute, nu au fost date din bugetul local să se facă preferențial. Au fost 3-4 categorii de sume, atât donațiile importante pe care le-au făcut companiile din Oradea și le mulțumesc pentru acest lucru; pentru că au fost sume importante donate. Apoi a fost alocarea de către Consiliul Județean, a acelei sume pentru a face testele pentru comunitățiile sărace și s-au făcut testări în toate comunitățiile de romi în județul Bihor, unde numărul de cazuri a depășit 56, în așa fel încât să vedem dacă infecția s-a extins în toată comunitatea sau doar sunt niște cazuri restrânse. Deci peste tot s-a făcut asta și sigur, a treia categorie de bani, au fost plățiile făcute de firme.

Nimeni nu împiedică astăzi o firmă, așa cum firmele din parcul industrial care au dorit să-și testeze angajații, au făcut-o. Să plătească testele de tip „pooling”, care oricum sunt la o sumă rezonabilă, subliniez, și nu oprește nimeni nici un fel de firmă să facem această chestiune.

în ceea ce privește duratele de testare, astăzi, cele trei aparate care sunt folosite cu personalul aferent, au probabil două treimi din activitate angajată în testarea celor care sunt dați în rapoartele epidemiologice, a paciențiilor care intră în spital, a celor care mai sunt în carantiă. Și cred că aceste testări pe care le-am făcut, care nu sunt plătite de la bugetul de stat, deci care nu ne sunt impuse..au fost plătite sau din bugetele spitalelor sau din donațiile pe care le-am explicat. Au făcut ca, cei care au plecat din carantină din Bihor, să nu plece pozitivi ci să-i ținem până s-au negativat și să menținem corpul medical neinfectat....totuși la cei peste 3500 de colegi: medici, asistenți, infirmiere care lucrează în cele două spitale, am avut foarte puține ...cred că două sau trei infectări..asta s-a făcut pentru că, sigur, au avut dotări și pentru că au respectat procedurile și pentru că cazurile care au fost identificate au fost imediat izolate. Deci n-am mai văzut înafară de București care, stimați colegi, știți care este venitul pe cap de locuitor al Bucureștiului? 9000 de lei, pentru că sediile de multinaționale și sediile de mari companii sunt în capitală.

Știți care este venitul pe cap de locuitor în Oradea? 1400 de lei. Sigur când ai avea venituri de IvG de 6 ori mai mari, credeți-mă că îți permiți și astfel de chestiuni. Alminteri, astfel de lucruri, înafară că dau bine, să recunoaștem: înscrieți-vă ca să vă testăm, ca să ai comfortul mental că ești testat...ceea ce poate fiecare dintre noi: „m-am testat să văd..sunt în regulă sau nu sunt în regulă,,. înseamnă totuși niște bani, care sunt folosiți, nu pentru ceea ce trebuie în momentul de față.

Din aceste rațiuni, atât medicale cât și economice, propunerea noastră ca executiv este să respingem acest material. Asta nu înseamnă că nu facem tot ceea ce ține de noi și nu vom face în continuare, pentru ca lucruriile să meargă bine și pentru ca numărul de cazuri de coronavirus să fie limitate la maxim posibil în condițiile date.

Deci cei care sunteți de acord cu acestă propunere de respingere..înțeleg de la domnul secretar că votăm „pentru" la acest material.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt?

Da domnul Sabău, poftiți!

d-l Sabău ■ Popa Liviu-Mihai - consilier local

Partea de statistică cu partea de stimulare a firmelor, domnule primar, în propunerea noastră merg mână în mână, nu se exclud reciproc. De asemenea, principiul pentru care s-a mers pe un număr de 5000 de persoane e pentru că e o testare voluntară.

Nu poți în momentul de față să obligi 95.000 de angajați din Oradea să se testeze sub nici o formă. Nu există nici o pârghie legală în momentul de față, să obligi testarea decât dacă există cadru legal cum e în cazul celor care sunt simtomatici, care au intrat în contact sau altele. Pe cineva asimptomatic, în momentul de față nu avem pârghiile și cadrul legal să îl obligăm. Tocmai de aceea, cifra de 5000, este o cifră care să ofere și o reprezentativitate statistică eșantionului la care se referă și este o cifră care să fie suportabilă din punct de vedere economic din bugetul local.

Vă rog să nu confundăm cu achizițiile din cele două spitale în valoare de 8.000.000 la fiecare, cu care am votat materialul, am fost de acord și cu care suntem perfect de acord, fără nicio problemă.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!!

Domnul consilier Marinău, vă rog!

d-l Marinău Florin-Liviu - consilier local

Aș dorii să lămuresc o chestiune de procedură care a mai fost discutată în Consiliul Local și cu altă ocazie.

Suntem chemați să acordăm un vot pentru proiectul de hotărâre propus de către colegul nostru, domnul consilier Sabău și grupul PSD.

Dacă votăm „pentru”, înseamnă că se aprobă hotărârea, respectiv proiectul de hotărâre propus de domnul consilier Sabău. Chiar dacă raportul de specialitate este negativ, noi votăm proiectul de hotărâre și nu raportul de specialitate.

Deci, dacă dorim să votăm pentru proiectul de hotărâre, vom vota „pentru” când se va supune la vot, dacă dorim să votăm împotriva proiectului de hotărâre, va trebuii să votăm „împotrivă".

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Pentru clarificare, dau cuvântul domnului Secretar!

Vă rog!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Numai puțin, vă rog!

Domnule Marinau, domnule consilier, domnule avocat!

Este adevărat că am mai dezbătut această problemă. V-aș ruga să faceți distincție în procedurile administrative și celelalte, în ideea în care, vin la materialul supus discuției și propun în felul următor, eu, cine eu? Executivul, da?

Propun: „Raport de specialitate privind respingerea". Dat fiind faptul că suntem în două situații în care inițiativa adoptării hotărâriilor, știm cu toții că o are primarul, viceprimarii, consilierii și cetățenii. Fiind într-o situație diferită, adică consilierii PSD propun adoptarea, aprobarea acestui proiect iar noi în urma analizei făcute venim și spunem că, ea nu se poate aplica acum, deci propunem respingerea., vă rog să mai observați pe punctele următoare de pe borderou că vin cu altă formulare, și vin să spun, de exemplu la materialul 78: „Proiect de hotărâre... pentru aprobare" ori în situația materialului 93 vin cu „raport de specialitate" în susținerea mea..deci eu vin și susțin respingerea acestui proiect.

E foarte simplu! E o chestie de logică simplă, domnul consilier! Și mai mult decât atât, e tehnică legislativă bazată pe legea 24 din 2000.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Poftiți domnule consilier!

d-l Negrea Adrian - consilier local

Tot pentru o clarificare! Ca să fie 100% sigur tot!

De regulă, fiecare material, hotărâre de consiliul local, supusă aprobării/ repingerii/ abținerii, are la bază după aceea, raportul de specialitate, nu?

Deci noi votăm materialul! în baza raportului putem vota „pentru", "împotrivă" sau „abținere", nu votăm raportul, votăm materialul.

Adică este proiect de hotărâre la care se adaugă acest raport de specialitate, nu?

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Mie îmi pare bine că acum, la sfârșit de mandat, dezbatem aceste subiecte de proceduri! Nu vă supărați!

Deci vin încă odată să vă spun..este adevărat că proiectul de hotărâre este însoțit de raport de specialitate, referat de aprobare și alte documente de ședință care să facă obiectul de dezbatere aici. Ori....

d-l Negrea Adrian - consilier local

Scuzați domnule secretar dar apare proiectul de hotărâre, nu raportul de specialitate!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Nu e important! Aceasta este o chestiune de....Domnul profesor, iertați-mă! Iertați-mă încă odată! Lucruriile sunt simple! Eu vin cu poziția mea, nu cu poziția lui!

Eu vin cu poziția mea, a executivului și vă spun: domniilor, resping proiectul dumneavoastră! Acum nu este momentul lui! Va fi și momentul lui probabil într-o altă zonă de climă.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Doamna Kirei, vă rog!!

d-na. Kirei Melinda - consilier local

Domnule secretar! Fiind grupul UDMR liderul în proiectele respinse.

Toate proiectele au fost votate în felul următor, cum au spus și domnul Marinău, adică a fost votat de grupul UDMR și PSD „pentru" proiect și „împotrivă” de celălalt grup, conform respingerii proiectului. Dar nici un proiect nu a fost votat...adică niciodată nu a fost votat raportul de specialitate.

întotdeauna ați corectat și atunci ați spus că: „Bine! Să vă iertăm proiectul de hotărâre" și toată lumea si-a luat în considerare faptul că raportul de specialitate este împortiva proiectului de hotărâre.

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

E ora secretarului! Nu e nici un fel de problemă!

Vom face ca rabinul: și așa e bine, și așa e bine!

Dacă facem acest exercițiu de logică simplă pe care îl propuneți dumneavoastră, ajungem tot acolo! Adică, vin și mă exprim în vot acum: va ieși un număr de vot, o cifră absolută privind respingerea iar dacă vin să aprob proiectul, va ieși același număr de voturi. Bun! Dar dat fiind faptul că eu am venit acuma cu această propunere, dumneavoastră, Consiliul Local în totalitatea lui aici, puteți hotărî dacă mergem așa sau nu...vă stă în putere!

Dacă veniți și spuneți: „domnule, noi nu hotărâm așa la acest punct ci votăm proiectul de buget!”...nu aveți decât, puteți hotărî, că rezultatul este același! Dar pentru procedură, eu acum sunt în poziția rabinului că: și așa e bine, și așa e bine!

Așa că vă rămâne să hotărâți dumneavoastră!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Doamna consilier Mariana Blaga, poftiți vă rog!

d-na. Blaga Mariana - consilier local

Stimați colegi! Am putea vă rog mult, să terminăm cu contradicția, să putem vota proiectul, apoi raportul?

Ca să nu avem probleme, să fie clar și transparent: votăm proiectul și după care raportul, ca să fie bine pentru toată lumea!

Vă mulțumesc!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Este adevărat că la noi se ține cont de jurisprudență. Dar haideți să facem un pas înainte și hotărâm acum!

Dacă dumneavoastră doriți propunerea care a făcut-o domnul Marinău și hotărâți aici că așa se votează, eu nu am nimic împotrivă! Și nici executivul nu are nimic împotrivă!

Mergând, vă spun încă odată, pe jurisprudență aceasta administrativă.

Vă rog să faceți o propunere în acest sens!

d-na. Blaga Mariana - consilier local

Dați-mi voie să vă spun că nu este primul caz de genul când materialul în ședința de comisii de ieri a fost într-o formulă iar azi este în altă formulă, drept pentru care, vă solicit să votăm odată proiectul, odată raportul.

Vă mulțumesc!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Dumneavoastră trebuie să le fiți recunoscători executivului și domnului primar pentru că materialul acesta a fost făcut aseară și astăzi pentru că a venit foarte târziu!

Acum iertați-mă! Dar haideți să nu facem ......

Da domnule Marinău!

d-l Marinau Florin-Liviu - consilier local

Vă rog să îmi permiteți, să putem să încheiem subiectul!

Eu propun grupului de consilieri PNL care doresc să voteze împotriva acestui proiect să se abțină de la vot. Ca să nu existe discuții că am votat „pentru" și se interpretează că s-a votat pentru proiectul de hotărâre când noi ne gândim că votăm „pentru" raportul de specialitate. în aceste condiții proiectul nu va fi adoptat deoarece nu va avea voturile necesare.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi! Dacă domnul secretar a spus că, Consiliul, și întradevăr așa este, poate să se voteze indiferent în ce formă pentru că rezultatul trebuie să fie același, ca să putem depăși chestiunea asta!

Eu îi înțeleg pe colegii de la PSD că nu pot să voteze, să zicem „împotriva" propriului proiect, ca s-ar putea să se înțeleagă din filmare că fac o prostie, da?

Și atunci, ca să evităm această chestiune, stimați colegi, propunerea mea este ca până la finalul acestui mandat și de acum înainte, să intre proiectul inițiat de către cei care l-au propus: executiv sau grupuri de consilieri, și noi votăm proiectul sau nu!

Sigur, se ține cont de raportul de specialitate, dacă este favorabil sau dacă este nefavorabil și în felul acesta vin și vă propun să fiți de acord să votăm propunerea domnului Marinău, care să rămână ca procedură ....dacă domnul Secretar a spus că oricum este în regulă! Intră proiectul, cine este deacord votează pentru, cine nu e deacord votează împortivă și atunci nu mai este fractura asta și știrea dă bine la colegii noștrii de la PSD și totul este în regulă.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Supun la vot propunerea domnului consilier Marinău!

Cine este pentru?

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Deci propunerea domnului Marinău este aceea de a se vota proiectul de hotărâre, da?

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Domnule președinte vă rog supuneți la vot!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Supun la vot poiectul numărul 94!

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? »

8 voturi PENTRU: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George,d-I Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

17 ÎMPOTRIVĂ: d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurentiu Alin, d-l Duse Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-I Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

  • VI. Capitolul VI-D.M.P.F.I.

Proiectul numărul 76 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 342/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 77 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 349/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104"."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 78 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 344/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: "Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent".”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 79 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:,.Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. losif Vulcan și Parcul Traian"."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 80 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: "Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 81 - „Proiect de hotărâre Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

*

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 82 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice’’.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

9

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 83 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 84 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: "Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 85 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 347/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice".”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? J

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 92 - „Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico - economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare."

Discuții dacă sunt?

Domnul primar, poftiți!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Stimați colegi! Acest pachet practic închide eforturile depuse de către colegii noștrii de la Termoficare și de la Fonduri Europene. Vreau să le mulțumesc pentru eforturile care le-au făcut în cursul săptămânii trecute, pentru a închide toate documentațiile în așa fel încât, toate proiectele depuse pe finanțarea de căldură și comfort, să fie eligibile. Vă pot informa că în urma ședinței de comisii de săptămâna aceasta de luni, 13 proiecte care au fost depuse pe căldură și comfort au fost acceptate, deci vor fi finanțate.

Este vorba despre aproximativ 10.000.000 de euro. Noi avem aici o contribuție, cred că de 25%, deci avem o contribuție mai mare decât la proiectele europene, dar asta înseamnă că, în completarea celor două proiecte mari, rețele de termoficare etapa a IIl-a și Nufărul geotermal, care se ridică la aproximativ 50.000.000 de euro. Aceste lucrări vor face ca într-un an și jumătate - doi ani de zile sperăm noi, sistemul de termoficare să-și reducă în continuare pierderile și să fie mai eficient și să avem mult mai puține avarii. Deci încă odată le mulțumesc colegiilor noștrii pentru că a fost un efort important pe care l-au făcut!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumim!

Supun la vot proiectul numărul 92!

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? j

UNANIMITATE PENTRU

  • VII. Capitolul VII - Direcția Juridică

Proiectul numărul 86 - „Proiect de hotărâre aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural a spațiului din Cetatea Oradea, corp C situat în Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

f

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 96 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea A.P.T.O.R., cu scopul de a acoperi toate cheltuielile tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza mun. Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii turistice de interes național.”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva? 1

22 voturi PENTRU: d-l Avram Nicolae-loan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau loan, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

3 ABȚINERI: d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla,

Proiectul numărul 97 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului “Legătura Calea Aradului - strada Ogorului."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Diverse

Proiectul numărul 70 - „Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Oradea adoptate în anul 2019".

La capitolul diverse dacă este cineva?

Domnule Primar, poftiți!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Vă mulțumesc pentru ședința de astăzi!

înafară de colegii consilieri care sunt cadre medicale, care sunt experimentați., sigur..nu a fost foarte comod să stăm aproape două ore cu măștiile dar asta este situația cu care trebuie să ne obijnuim probabil în perioada următoare.

Intenționăm să convocăm ședința următoare cât mai repede posibil, în prima jumătate a lunii iunie, o ședință de consiliu extraordinară, în care ar urma să aprobăm, dacă totul va fi în regulă, acestă schemă de susținere a relansării sectorului HORECA în municipiul Oradea. De asemenea și alte materiale care trebuie să le aprobăm și care nu au putut fi finalizate pentru ședința de astăzi.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Dau cuvântul domnului viceprimar Mălan!

d-l Mălan Mircea - viceprimar

Stimați colegi!

După cum știm, în ultimii ani orașul nostru a făcut investiții importante în reabilitarea sistemului centralizat de termoficare. Practic, avem o centrală nouă și cea mai mare parte a conductelor magistralei au fost înlocuite.

Cu toate aceste investiții însă, sunt situații în oraș în care apar diferențe foarte mari între costurile de la o asociație de proprietari în raportare cu alta și în ceea ce privește calitatea serviciilor care ajung efectiv la orădean.

Ca urmare, noi credem că, sunt cauze ce nu țin de sistemul de termoficare ci țin mai degrabă de modul în care fiecare bloc, fiecare scară, fiecare asociație de proprietari își gestionează problematica termoficării în plan intern, acolo unde practic, orașul și Termoficarea Oradea nu au acces. însă nu putem rămâne indiferenți față de această realitate și ne-am gândit să facem un studiu, în care să cuprindem 10 blocuri din orașul nostru, un studiu care să identifice cauzele acestor discrepanțe și care să ofere soluții pentru a îmbunătății calitatea serviciilor de termoficare, înăuntrul asociației de proprietari, în cadrul fiecărui bloc.

în acest sens, vă rog să ne dați o mână de ajutor și dacă cunoașteți blocuri unde problema termoficării este una acută, unde sunt multe nemulțuniri, să ne semnalați pentru ca să prindem aceste blocuri în studiul de care vă vorbesc.

Este o primă etapă! Ulterior, urmând ca împreună cu Termoficarea și în colaborare cu Asociația de proprietari, să trecem chiar la realizarea efectivă a acelor propuneri care vor rezulta în urma studiului, pentru a arăta că atunci când reabilităm sistemul dar și reabilităm rețeaua interioară, beneficiile pentru orădean se văd la modul cel mai concret.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Secretar!

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Doamnelor și domniilor consilieri! Am o misiune specială, să zic așa...de citit o scrisoare a Asociației Down din Oradea, care se adresează Consiliului Local.

Scrisoare de mulțumire către consilierii locali care au donat pentru Asociația Down din Oradea.

Asociația Down din Oradea România, înființată în anul 1991 la inițiativa unor părinți de copii cu sindromul down, cu scopul de a avea o viață activă de socializare continuă și după terminarea formei de învățământ, când toate ușiile se închid pentru ei, rămânând în totalitate doar în grija familiei, neavând nicio oportunitate de integrare în societate, singura șansă rămânând acest centru de zi înființat de părinți.

Vă mulțumim tuturor celor care ați donat pentru noi, gestul dumneavoastră a însemnat foarte mult. Vă facem cunoscut faptul că donația dumneavoastră a avut un impact puternic pentru noi, mai ales că de doi ani eram în campania de a strânge fonduri pentru cumpărarea unui mijloc de transport foarte necesar. Așa că donația dumneavoastră a contribuit din plin la achiziționarea autoturismului Ford 8+1, achitat în totalitate.

Aveam nevoie de această mașină pentru transportul tinerilor noștrii la centru, având în vedere dependeța totală a beneficiariilor nostrii, de o persoană și vârsta înaintată a părințiilor lor 65 - 83 de ani, ceea ce face din ce în ce mai dificilă venirea și plecarea lor la centru.

în fiecare zi luptăm pentru acest centru ca să îl întreținem așa cum putem, pentru a avea un loc de socializare pentru tinerii și copii noștrii.

Vă așteptăm în vizită la noi, să ne cunoașteți, să ne vedeți ce facem. Cu siguranță, veți pleca cu multă putere de muncă, cu încărcătură pozitivă și veți constata că donația dumneavoastră a ajuns unde trebuie.

Mulțumim din suflet în numele tuturor beneficiariilor noștri!

încheiem cu moto-ul nostru: „binecuvântat ești tu, care mă iubești și mă respecți așa cum sunt!”

Colectivul Asociației Down din Oradea, prin președinte fondator Lucia Ciobanu.

Mulțumim!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

La rândul nostru transmitem prețuriea noastră pentru obiectivul ce și l-au asumat și îi felicităm!

Stimați colegi, vă rog să aveți răbdare să ascultăm un punct de vedere al doamnei doctor Mihăilă, privind proiectul numărul 39 care a fost votat în ședința de consiliu de astăzi.

Vă rog doamna doctor!

dna doctor Mihăilă

Vă mulțumesc frumos!

Vreau să vă aduc în atenția dumneavoastră proiectul de mutare a Centrului de Permanență de pe strada Anton Bacalbașa, pe strada Măslinului numărul 5, la distanță de 15 minute sau un kilometru de un Centru de Permanență existent deja pe strada Kievului.

Vreau să citez în acest scop din norma metodologică cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin Centrele de Permanență. La articolul 14, centrele de permanență trebuie să aibă arondate niște zone.

Direcția de Sănătate Publică, prin decizia de aprobare a mutării Centrului de Permanență, nu precizează care sunt zonele arondate noului Centru de Permanență, mai ales în condițiile în care se mută din cartierul Velența, unde exista o adresabilitate destul de crescută a paciențiilor de etnie romă, majoritatea dintre ei neasigurați, adică cu un acces limitat la asistență medicală, în cartierul Cantemir.spun încă odată, la distanță de un kilometru de un centru de permanență existent. Mulțumesc!

Aceasta este prima luare de poziție. A doua, legată de propunerea numărul 94, vreau să îi spun domnului primar că nici dacă am avea venitul de 9000 de euro pe cap de locuitor, testarea Realtime PCR, făcută aleator la 5000 de oameni, nu se justifică! Este o testare care are scop de diagnostic și care are ca scop de a prevenii răspândirea bolilor. Luând 5000 de persoane aleator din Oradea, nu facem nimic bun nici pentru sătătatea orădeniilor, nici pentru cea a bihoreniilor!

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumim frumos!

Dacă mai sunt alte discuții?

Declar ședința închisă!

Vă dorim o zi bună!

Multă sănătate!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Chiană Laurențiu Aii


Laurențiu