Proces verbal din 27.04.2020

proces - verbal sedinta ordinară a consiliului local al municipiului oradea din data de 27.04.2020

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 27.04.2020 cu ocazia sedinței

ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

            În baza Dispoziției Primarului nr. 685 din 22.04.2020 a fost convocată ședința ordinară în sistem audio a Consiliului Local din data de 27.04. 2020.

            Participă următorii consilieri: dl. Avram Nicolae Ioan, dl. Birta Florin Alin, dna. Blaga Mariana, dna. Buhaș Camelia Liana, dl. Chiană Lurențiu Alin, dl. Dușe Traian Adrian, dna. Dulca Camelia mariana, dl. Dragoș Marcel David, dl. Felea Adrian Ioan, dl. Filimon Teofil Laviniu, dna. Fonoage Corina Lavinia Silvia, dl. Ionescu Romeo, dna. Kecse Gabriela, dna. Kirei Melinda, dl. Kis Gabor Ferenc, dl. Lezeu Ioan, dl. Maci Mihai, dl. Morar Grigore, dl. Negrea Adrian, dl. Negrean Daniel Dumitru, dl. Tau Ioan, dna. Peto Dalma Csila, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai, dl. Zdrîncă Ionel Marius.

 

            dl. Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea:

Sunt Ionel Vila – secretarul general al municipiului Oradea. Doamnelor și domnilor consiglieri, bună ziua! Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea, aferentă lunii aprilie a fost convocată pentru astăzi, 27 aprilie 2020. Această ședință a fost convocată în temeiul art. 134 alin. 2 și art. 137 alin. 1 din OUG 57/2019 nr. 195 din 16 martie 2020.

Pentru porcedură o să facem prezența prin apel nominal și v-aș ruga să răspundeți prezent  privind Codul Administrativ și art. 50 din anexa 1 la decretul Președintelui Româneiei. Vreau să facem prezența prin apelare nominal și v-aș ruga să răspundeți present! .

            Dl. Ionel Vila face apelul nominal:

            Dl. Avram Nicolae - Prezent

            Dl. Birta Florin - Prezent

            Dna. Blaga Mariana - Prezentă

            Dna. Buhaș Camelia - Prezentă

            Dl. Chiană Laurențiu - Prezent

            Dl. Dragoș Marcel - Prezent

            Dl. Dulcă Camelia - Prezentă

            Dl. Dușe Traian - Prezent

            Dl. Felea Adrian - Prezent

            Dl. Filimon Teofil - Prezent

            Dna. Fonoage Lavinia - Prezentă

            Dl. Ionescu Romeo - Prezent

            Dna. Kecse Gabriela - Prezentă

            Dna. Kirei Melinda - Prezentă

            Dl. Kis Gabor - Prezent

            Dl. Lezeu Ioan - Prezent

            Dl. Maci Mihai - Prezent

            Dl. Marinău Florin - Prezent

            Dl. Mălan Mircea - Prezent

            Dl. Mohan Aurel - Prezent

Dl. Morar Grigore - Prezent

            Dl. Negrea Adrian - Prezent

            Dl. Negrean Daniel - Prezent

            Dna. Peto Dalma - Prezentă

            Dl. Sabău Liviu - Prezent

            Dl. Tau Ioan - Prezent

            Dl. Zdrîncă Ionel - Prezent

             

dl. Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea:

Doamnelor și domnilor consilieri! În unanimitate ședința conisliului Local este legal constituită! În aceste condiții v-aș ruga să îmi dați voie să supun atenției dvs. procesul – verbal al ședinței anterioare înspre aprobare!

-          Dacă se abține cineva?

-          Dacă e împotrivă cineva? Mulțumesc. În unanimitate procesul-verbal a fost aprobat!

 

            În continuare dau cuvântul domnului președinte Chiană pentru a vă prezenta Ordinea de zi și procedura de lucru pentru această întrunire, desigur, în condiții speciale așa cum bine știți și dvs.! 

            Vă mulțumesc!

            Domnule președinte, vă rog!

 

dl. Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință:

 Bună ziua stimați colegi!

Supune spre aprobarea dvs. Borderoul privind materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea  în şedinţa ordinară din data de astăzi,  27 aprilie 2020:

           

            dl. Ilie Bolojan - primar:

-          Domnul președinte vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul!

 

dl. Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință:

            Dau cuvântul domnului primar!

 

            dl. Ilie Bolojan - primar:

            Stimați consilieri! Față de Borderoul pe care dvs. l-ați primit în cursul săptămânii trecute și pe care l-ați discutat există un material suplimentar și o compltare la rectificarea de buget. Materialul suplimentar este cel cu nr. 55 de la Direcția pentru fonduri europene și se referă la actualizarea indicatorilor tehnico-economici la unitatea de producție de cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent. Este un material pe care Consiliul municipal la discutat și la aporbat și întrucât noi încercăm să obținem o cofinanțare pentru a asigura realizarea acestui nou bloc energetic, la finalul acestui an, pentru a putea beneficia de această finanțare este nevoie de un aviz de conformitate de la ANRE de la Agenția Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei. Analizând documentele care au fost depuse până acum ni s-au solicitat anumite completări și modificări care nu schimbă sub nici o formă sensul Horărârii de Consiliu, doar, așa cum știți la proiectele europene sunt observații ale avizatorilor. Prin umare vă rog sa acceptați ca acest material să intre pe Ordinea de zi în așa fel încât să putem să depunem mâine sau poimâine toate răspunsurile cu observațiile și până la sfârșitul săptămânii viitoare să putem avea acest aviz ca proiectul să fie eligibil.

            A doua completare este legată de proiectul privitor la rectificarea bugetului și este legată de o corespondență cu Inspectoratul Școlar al Județului Bihor privitoare la cursurile online pentru copii care nu pot fi la școală, nici un copil nu este la școală. Suntem în situația în care avem aproape 400 de copii din Oradea a căror situație de familie și financiară nu le permite părinților să le cumpere tablete sau calculatoare.  Prin urmare, pe baza unei situații care a fost realizată de Inspectoratul Școlar și de către directorii de școli. Din aceste situații au rezultat că avem 388 de cazuri în care copii nu pot să beneficieze de cursuri online și atunci propunerea este să alocăm o sumă de aproximativ 80.000 de euro suplimentar care să fie repartizată școlilor, în așa fel încât acestea să achiziționeze tablete la un preț de aproximativ 200 de euro/bucată și aceste tablete să fie date în folosință și acestor copii în cursul acestei săptămâni pentru a putea beneficia de aceste cursuri online. Inspectoratul asigurând împreună cu directorii distribuția acestora și sigur cartelele sim de la operatorii de telefonie mobilă în așa fel încât să poată fi pentru toți copii din Oradea aceste cursuri operaționale.

            Vă mulțumesc.

 

dl. Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință:

            Mulțumesc.

            Cu precizările primite de către dvs. anterior și conform procedurilor stabilite Poriecturl ordinii de zi a ședinței de astăzi a fost votat în unanimitate.

            O să vă supun atenției dvs. și spre aprobare următorul mod de lucru, respectiv voi da citire pe capitole de lucru, fiecare proiect în parte, conform procedurilor stabilite o să vă anunț numărul de ordine al proiectului, voi anunța conform procedurilor stabilite modul de vot. 

           

 

VOT

 

I.                     I.A.S.

 

unanimitate

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu birou la parter, str. Simion Stefan, nr.32, nr.cad. 190884 – Oradea

 

 

unanimitate

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ  aprobat cu HCL nr.560/2017 – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare , servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea

 

 

unanimitate

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ  aprobat cu HCL 186/2018 -  Modificare zonare functionala Activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630,  str. Augustin Maior, Oradea

 

unanimitate

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de valori str. Retezatului,  nr.4,  nr.cad. 161011  – Oradea

 

 

unanimitate

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  de Urbanizare  pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Petru Maior – PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713, 200714 - Oradea Construire hala de productie, nr. cad.200713

 

 

unanimitate

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str.Calea Santandrei, nr.2A  nr.cad.205550, Oradea

 

 

 

II.                   DIRECȚIA TEHNICĂ

unanimitate

6

Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici  rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării Art. 1 din HCL 1037/11. 12. 2019

unanimitate

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii  si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie  „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru”

 

 

unanimitate

30

Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie  Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea

 

 

unanimitate

31

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “Canalizare pluvială strada Uzinelor în Parcul Industrial  Eurobusiness III” Oradea, BIHOR”- scenariul 1

 

22 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

32

Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

 

 

unanimitate

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie Staţie de pompare ape uzate şi branşament electric pe str. Ovid Densuşianu – POD CFR, Municipiul Oradea" scenariul 2 recomandat de proiectant

 

 

 

III.                 DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

 

 

 

 

 

 

Dna. Kirei Melinda – consilier:

Aș dori să iau cuvântul domnule președinte! Melinda Kirei sunt!

Aș dori să menționez că la punctul nr. 35, referitor la rectificarea bugetară aș vrea să subliniez cp grupul UDMR este pentru a da aceste calculatoare copiilor pentru a învăța online, dar nu putem să fim de acord cu întregul Proiect de hotărâre așa cum v-am timis și observația noastră cauzată scăderii valorilor cu 1.000.000 de lei la școala Szacsvay.

 

dl. Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului secretar.

 

 

dl. Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea:

Doamna Kirei, așa cum ne-am înțeles la discuțiile avute anterior observațiile dvs. vor fi consemnate în procesul – verbal de ședință, iar cât privește votul dvs. l-am luat în calcul așa cum am spus.

Vă mulțumesc.

 

dl. Ilie Bolojan - primar:

Vă pot informa legat de rectificarea de buget două chestiuni, una foarte importantă așa cum a-ți văzut probabil, datorită blocajului economic pe care îl înregistrăm datorită Corona virusului în cursul lunii martie am avut peste 10.000 de orădeni în șomaj tehnic, în cursul lunii aprilie avem peste 20.000 de orădeni în această situație și estimarile noastre sunt că în luna mai se va reveni, în jur la 10.000. Toate aceste măsuri legate de blocajul economic, de închidere a companiilor ne-au dus în situația de a adapta bugetul orașului la realitatea pe care o parcurgem și, deci este această rectificare negativă care se bazează, să zicem, pe o rectificare pozitivă, un minus de aproximativ 5.000.000 de euro și pe una pesimistă de aproximativ 9.000.000 de euro. Ca atare, a trebuit să tăiem de peste tot, sigur, am tăiat și de la lucrările de investiții, și deci, în condițiile în care lucrurile se vor îmbunătăți, sigur, că peste tot vom corecta lucrurile în așa fel încât proiectele să meargă mai departe.

În ceea ce privește reabilitarea Școlii Szacsvay – a doua chestiune – licitația este în curs de derulare, lucrările vor începe fără nici un fel de probleme. Am estimat, că în condițiile în care avem această scădere de venituri o parte din suma alocată initial poate fi redistribuită urmând să fie achitată în cursul anului viitor. Deci, lucrarea nu se va opri, colegii noștri nu trebuie să-și facă probleme din acest punct de vedere. A avut și o discuție telefonică înainte de ședința de Consiliu, deci, lucrarea de la Szacsvay va continua fără problem.

Vă mulțumesc.     

 

18 pentru

9 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

8

 

 

 

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, privind aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

unanimitate

9

Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

 

 

unanimitate

10

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public

 

22 pentru

5 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

26

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei   Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

23 pentru

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

27

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK-PUB KFT DEBRECEN Suc. Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

23 pentru

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

28

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Top Gastro S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

22 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

29

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a municipiului Oradea la data de 31.03.2020

23 pentru

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

34.

 

Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

23 pentru

4 împotrivă

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

35.

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

23 pentru

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

45.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

18 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

 

 

 

51.

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) şi în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

 

 

 

IV.                D.P.I.

 

unanimitate

11

Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor

 

 

unanimitate

12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 – Oradea, privind terenul, situat în municipiul Oradea, strada Iza nr. 25/A, aferente blocului de locuințe, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate

 

 

unanimitate

13

Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate

 

 

unanimitate

14

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 (șase) spații cu altă destinație decât aceea de locuință / spații comerciale, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

unanimitate

15

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 4(patru) louințe, prin Direcția Patrimoniu Imobliar

 

unanimitate

16

Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou cu suprafaţa de 1.008 mp în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007

 

 

unanimitate

17

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp reprezentând teren și construcție - casă, situat în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2

 

18 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

18

 

 

 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public  a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova

 

18 pentru

9 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

19

 

 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului,  în suprafaţă de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii

18 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

20

 

 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public  a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

18 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

21

 

 

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public  a terenului, în suprafață de 69 mp, identificat cu nr. cadastral 206407, înscris în CF 206407 – Oradea, situate în zona străzii Alexandru Macedonski

 

unanimitate

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42

 

 

unanimitate

23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE  FATADE  ȘI  SCHIMBARE  INVELITOARE LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9

 

 

unanimitate

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja 

 

 

unanimitate

37.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv  modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local

 

 

23 pentru

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

38.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legatură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23

 

unanimitate

39.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui

 

 

unanimitate

40.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 – Oradea

 

 

unanimitate

41.

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

 

 

unanimitate

42.

Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1

 

 

unanimitate

43.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superficie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren

 

 

unanimitate

44.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului)

 

22 pentru

5 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

46.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren - cu suprafaţa de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului

 

unanimitate

47.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA  FAȚADELOR ȘI  A ÎNVELITORII LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23.

 

 

unanimitate

48.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE  FAȚADE  ȘI  SCHIMBARE  ÎNVELITOARE LA  IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 13

 

 

unanimitate

52.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC  în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea,  str. Primăriei, nr.12

 

 

unanimitate

53.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC  în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea,  str. Primăriei, nr.18

 

 

 

V.                  DIRECȚIA JURIDICĂ

18 pentru

5 împotrivă

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

4 abțineri

KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 

49.

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.

22 pentru

5 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

50.

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a spațiilor din Cetatea Oradea corp J și corp L situate în Piața Emanuil Gojdu nr. 39 – 41.

 

 

VI.                D.M.P.F.I.

22 pentru

5 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

54.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din HCL 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 2"

 

23 pentru

4 abțineri

SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 

55.

 

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent.

 

 

DIVERSE

 

33

Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea pe anul 2019

 

 

 

            La capitolul Diverse dacă cineva dorește să ia cuvântul?

            Declar ședința închisă.

 

 

            Dna. Kirei Melinda – consilier: ( INTREBARI SI PUNCTE DE VEDERE REFERITOARE LA MATERIALE PROPUSE pentru ȘEDINȚA CLMO din 27.04.2020 trimise pe e-mail)

 

 

1.       Referitor la pct. 6, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cazul obiectivului de investiție: ”Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătura între str. R. Enescu și str. Trotușului”

Întrebări:

-          Studiul de fezabilitate a fost deja aprobat, de ce este necesară reaprobarea lui?

-          Care sunt motivele promovării acestei HCL? De ce nu au fost prezentate consilierilor locali?

-          Ce elemente justifică majorarea cu 35% a valorii din SF din decembrie 2019? De ce lipsește devizul general?

-          De ce nu au fost informați consilierii despre faptul că această documentație face obiectul unei proceduri de achiziție în derulare CN1018834/13.02.2020?

-          Procedura de achiziție include și proiectare, prin urmare majorarea SF anterior unui proiect tehnic cum o justificați? Se cunoaște deja câștigătorul?

-          Ce impact are aprobarea prezentei HCL asupra procedurii de achiziție?

 

2.       Referitor la pct. 36, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în cazul obiectivului de investiție: ”Stație de pompare ape uzate și branșament electric pe str. Densușianu – pod CFR, Municipiul Oradea”

Întrebări:

-          Documentația supusă aprobării CLO are la bază SF sau Nota de Fundamentare? Cine a întocmit SF?

 

3.       Referitor la pct. 10, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea unui act adițional la contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea.

Întrebări:

-          Care este explicația pentru care se face acum această operațiune? Contractul este anterior anului 2008, și urmează să expire peste 1 an (din 20 de ani întinderea contractului)

-          Primăria intenționează să păstreze această modalitate de lucru și la viitorul contract de concesiune a sistemului de iluminat public?

-          Care este calculul economic la baza acestei propuneri? Care este economia estimată (anuală)?

-          Activitatea de optimizare, parte din contract, este preluată de primărie. Cine va prelua activitatea de gestionare și optimizare a consumului de energie electrică? Este oportună eliminarea art. 1, alin. (2), lit. (c) din contract?

-          Cine este compania care va furniza energie electrică în mun. Oradea? Care este perioada de valabilitate a contractului?

-          Cine a aprobat procedura de achiziție a furnizorului de energie electrică?

 

4.       Referitor la pct. 27, 28 și 45, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorate bugetului local de către 3 societăți comerciale care dețin spații închiriate în cetate.

 

Față de cele menționate în materialele prezentate sunt mai multe observații:

-          Chiar dacă solicitarea este normală și justificată este în afara legii, fiind necesară modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Întrebări:

-          În ce măsură propunerea primarului municipiului Oradea respectă prevederile art. 456, alin (3) și respectiv art. 464, alin. (3) din Legea 227/2015, prin care se menționează că scutirile se aplică începând de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documente justificative?

-          De ce nu se promovează o HCL unitară pentru toate spațiile din Oradea care sunt în aceeași situație? Dacă ar ști că există această interpretare a legii și alte companii afectate ar aplica, fiind private de atitudinea primăriei.

-          De ce nu se fac demersuri pe lângă guvern pentru reglementarea unitară a situației, astfel încât să se respecte cadrul legal în acordarea acestor scutiri, firești și necesare de altfel?

 

5.       Referitor la pct. 34, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea acordarea facilităților fiscale pe anul 2020 SC Dacor Exim SRL în baza HCL nr. 1282/2018 privind schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii care beneficiază de reducerea impozitului pe clădirile utilizate de entități din domeniul IT.

 

Față de cele menționate în materialele prezentate sunt mai multe observații:

-          Cu referire la prevederile HCL 1282/2018:

1.       nu acordă facilități fiscale entităților din domeniul IT, ci proprietarilor care închiriază spații acestora; prin urmare, se încurajează dezvoltarea imobiliară (domeniu speculativ, fără valoare adăugată) și nu industria IT;

2.       nu sunt definite activitățile economice reglementate prin sintagma domeniul IT;

3.       nu este menționat profilul de activitate al beneficiarilor eligibili, deși este criteriu de eligibilitate.

-          Conform HCL 1282/2018 facilitățile se acordă din anul următor celui în care a fost depusă cererea, iar termenul limită pentru acordarea facilității este cf. Art. 14 31.12.2020. Prin urmare, în forma propusă HCL nu respectă condițiile prevăzute în HCL 1282/2018.

-          Posibil să fie o revizuire și nu o acordare cum este formulat. Chiar și în acest caz,, conform art. 23, acesta trebuia realizat până la data de 1 martie.

Întrebări:

-          Care este motivul pentru care această schemă de minimis nu apare pe site-ul Consiliului Concurenței?

-          Cu referire la facilitățile reglementate de HCL 1282/2018, a beneficiat compania de facilități până în prezent și care este valoarea acestora?

 

6.       Referitor la pct. 29, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea contului de execuție bugetară ale mun. Oradea la data de 31.03.2020.

 

Față de cele menționate în materialele prezentate sunt mai multe observații:

-          Remarcăm însușirea observațiilor anterioare referitoare la prezentarea la timp a contului de execuție bugetară trimestrială.

Întrebări:

-          Care este explicația nerealizării unor venituri de 77 mil. lei pentru primul trimestru în secțiunea de dezvoltare? Care sunt aceste venituri?

 

7.       Referitor la pct. 35, prin care se supune spre dezbaterea CLO aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea:

 

Față de cele menționate în materialele prezentate sunt mai multe observații:

Bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al Municipiului Oradea pe anul 2020 a fost aprobat prin HCL 125/18.02.2020, fiind ulterior rectificat prin HCL 225/26.03.2020.

 

Întrebări:

-          De ce sunt diminuate agresiv estimările de încasare a impozitelor și taxelor (de exemplu impozit și taxă pe clădiri prevăd o scădere de cca. 20%, nejustificată după încasările la 3 luni)? Cum s-a ajuns la aceste sume? Ce măsuri de scutiri de taxe se au în vedere? Când se vor anunța aceste măsuri?

-          Ce se întâmplă cu evenimentele organizate de APTOR în mai și iunie (1,025,000 lei)? De ce nu sunt incluse în rectificare?

-          Care este baza legală pentru alocarea sumei de 16,9 mil. lei la fondul de rezervă bugetară, adică pentru majorarea unui tip de cheltuială netransparent, în contrapartidă la  ”valoarea neîncasărilor previzionate pentru impozitul pe venitul global”? Nu este respectat art. 36 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

-          Unde se regăsește în buget suma de 16,9 mil. lei menționată în raportul de specialitate ca fiind scăderea anticipată a sumelor provenite din impozitul pe venitul global? De ce nu se actualizează rectificarea cu această sumă? Ce alte cheltuieli vor fi diminuate cu suma de 16,9 mil. lei conform celor de mai sus?

-          Practic cheltuielile cu destinație concretă scad cu 43 mil. lei; câte din aceste cheltuieli sunt aferente unor proiecte care beneficiază de finanțare europeană? În ce măsură sunt  afectate proiectele cu finanțare europeană de aceste diminuări drastice?

-          Care este sursa veniturilor suplimentare la Muzeul orașului Oradea? Ce cheltuieli suplimentare au apărut (444,000 lei)?

-          Ce se întâmplă cu contractele sportivilor în această perioadă de repaos forțat?

-          Cum se va realiza concret scăderea costurilor cu 1,3 mil. lei a costurilor cu întreținerea spațiilor verzi (renegociere tarife, renunțarea la servicii)? Rugăm explicitați.

-          Cât din suma de 3,5 mil. lei cu care se prevede scăderea cheltuielilor cu salubrizarea și deszăpezirea este aferentă salubrizării? Cum se va realiza concret această scădere a costurilor cu salubritatea (renegociere tarife, renunțarea la servicii)? Rugăm explicitați.

-          Care este stadiul procedurii de atribuire a delegării de gestiune iluminat public (contract care expiră în iunie 2021)? Care este agenda acestuia de a fost nevoie acum de această alocare (73,000 lei)?

-          Care este conținutul Sentinței civile nr. 5253/10.07.2017, care este suma în discuție și cine este furnizorul beneficiar?

-          Ce prevăd Dispozițiile Primarului nr. 554/2020, 585/2020 și 670/2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli? Care este baza legală pentru aceste dispoziții?

 

 

PROPUNERI

 

1. Scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 33 prin care se supune spre dezbatere CLO aprobarea raportului de activitate al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea pe anul 2019, și includerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare din mai, după expirarea situației de urgența, pentru a da posibilitatea consilierilor sa dezbata pe larg acest Raport.

 

Propunem ca la rectificarea bugetara la poziția 71.01.30 Reabilitare școala Szacsvay Imre sa nu se taie suma de 1.000.000 lei având în vedere existența HCL-urilor votate, din care cel mai vechi de acum 3 ani,  neaduse la indeplinire nici pana astăzi. Cu suma respectiva se diminueaza Fondul de rezerva de la poziția Cap. 54.02.05

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR GENERAL,

                          Chiană Laurențiu Alin                                                                                             Ionel Vila

 

 

 

                            Întocmit,

                         Jurca Mariana