Proces verbal din 26.03.2020

Încheiat azi 26 martie 2020 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  26 martie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

            În baza Dispoziției Primarului nr. 492/20.03.2020 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 martie 2020.

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel,  d-l Felea Adrian-Ioan,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Tau Ioan, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc motivați următorii consilieri locali: d-na. Kecse Gabriela și d-na. Peto Dalma Csilla.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

 

            d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului a fost convocată pentru  astăzi 26 martie 2020. Fac precizarea că din totalitalul de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți 25, lipsesc motivați d-na. consilier Kecse Gabriela și d-na. Peto Dalma. În aceste condiții ședința este legal constituită și se pot adopta hotărâri în condițiile legii. Înainte de a intra în ordinea de zi supun atenției dumneavoastră procesul verbal al ședintei extraordinare de îndată din 12 martie 2020.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

În condițiile în care v-am informat despre procedură dau cuvântul președintelui de ședință: domnule Chiană, poftiți!

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Bună ziua tuturor!

Mulțumesc domnule secretar!

Supun la vot proiectul ordinii de zi al borderoului de astăzi în integralitatea sa.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

Ținând cont de modul de vot transmis, o să solicit doamnei Silaghi ca la capitolul 1 I.A.S. să ne transmită modul de vot.

 

d-na. Silaghi Teodora – referent de specialitate Biroul Consiliului Local

 

La capitolul 1 – I.A.S.

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cladire de birouri str. Piata Cetatii, nr.26, nr.cad.4139 – Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Mercur, nr.cad.174563, 174562, Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Sofiei, nr.cad.200729, Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezlipire teren in doua loturi pentru amplasare 2 locuinte, str. Apateului, nr.cad. 188564 – Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire casa de locuit P+E, str. Facliei, nr.36D, nr.cad. 180188– Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 – Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuReconversie functionala din UTR Lip in M2 si construire imobil de locuinte colective  cu spatiu comercial/servicii la parter, str. Gradina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 – Oradea

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA                                                                            Împotrivă?

Abțineri? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  modificator la PUZ  aprobat cu HCL nr.1320/2018 – Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, generat de nr.cad. 201495, 196967,  zona str. Onestilor, Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire locuinta colectiva cu spatiu comercial la parter P+2E+Rsi imprejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 – Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si reabilitare casa  str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25  nr.cad. 199664 – Oradea    

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –   Parcelare teren pentru amplasare locuinte-+, zona str.Piersicilor, nr.cad.205558-:-205563, 205377 Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare învelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplării cu păstrarea destinației inițiale, str. Dunărea nr. 22, nr. cad. 157432 – Oradea.

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului,  nr.202C,  nr.cad.3780, 158882, 21160,  187530,  nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 82. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de inot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

dna. Silaghi vă rog să ne prezentați modul de vot.

 

Dna. Silaghi Teodora – referent de specialiate Biroul Consiliului Local

 

La capitolul II – Direcția Tehnică –  UNANIMITATE „PENTRU”

 

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelelor de gaze naturale presiune redusă pe str. Tuberozelor și str. Ion Luca Caragiale din municipiul Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Modernizare strada Drumul Hotarului

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Modernizare strada Ciucașului

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Modernizare strada Cântărețului

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie  „Modernizare strada Dealului

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie  Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului”

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie  „Modernizare strada Movilitei

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie  „Modernizare strada Valea Frumoasa

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Pct. 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din  municipiul Oradea

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mulțumim!

 

Capitolul III – Direcția Economică.

 

Dna. Silaghi Teodora – referent de specialitate Biroul Consiliului Local

 

Capitolul III – Direcția Economică,

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea”

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea  în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și 4 din HCL 563/2019 privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1325/19.12.2018

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului execuției bugetare și a situațiilor financiare ale municipiului Oradea pe anul 2019.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA                                                                            

Împotrivă?

Abțineri? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

Pct. 29. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor și str. Uzinelor.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al muncipiului Oradea.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare)

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,                                                                            

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

Pct. 59. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al soc. Distrigaz Vest SA prin creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al sociatății.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Vă Mulțumim!

 

Capitolul IV – Compartiment Management Spitale

 

Dna. Silaghi Teodora – referent de specialitate Biroul Consiliului Local

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocet

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS, SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

Împotrivă?

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Capitolul V – Direcția Juridică

 

Dna. Silaghi Teodora – referent de specialitate Biroul Consiliului Local

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru postul de manager – director al Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă?

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

 

Capitolul VI – D.P.I.

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203614, înscris în CF 203614 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203609, înscris în CF 203609 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203613, înscris în CF 203613 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184623, înscris în CF 184623 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203612, înscris în CF 203612 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției – casă edificată pe acest teren

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 şi încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei. Sabău Delia – Claudia, care nu şi-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486)

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral 206577, înscris în CF 206577 – Oradea, situat în zona străzii Afinelor

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

Pct. 45. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 190 mp, identificat cu nr. cadastral 205492, înscris în CF 205492 – Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

Pct. 46. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public  a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral 206094, înscris în CF 206094 – Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

Pct. 47. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 265 mp, identificat cu nr. cadastral 206299, înscris în CF 206299 – Oradea, situat în zona străzii Corneliu Baba

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN                                                                         

Abțineri? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA

            Pct. 48. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului,  în suprafaţă de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161 și înscris în CF 205161 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL,                    BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,                               MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE                                      ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,  KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA                                                                       

Abțineri?

Pct. 49. Proiect de hotărâre pentru înscrierea unor suprafețe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului în proprietatea privată a mun. Oradea.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad – Oradea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad – Oradea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană – amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului – str. Nojoridului – str. Leonardo da Vinci – str. Ciheiului” – tronson 2, precum și pentru reglementarea situației juridice a le unor terenuri necesare realizării obiectivului.

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,  MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,  KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA   

 

Abțineri?                                                                   

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 – Oradea, înscris în CF 177437, fferen în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoareasocietății Crictrans S.R.L.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și învelitoare la imobilului situat în Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 44.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp,  reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede   „Podul Intelectualilor”

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren – proprietate privatăa Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietatea Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 – Centura Oradea”

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,  MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS,

Împotrivă? SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,  KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA   

 

Abțineri?

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza PT  în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor – cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv  a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO,                             MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,  MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN, 

Împotrivă? KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA   

 

Abțineri?

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

 

Cine este pentru? DUŞE TRAIAN ADRIAN, BUHAŞ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN,  MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, SABĂU – POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN,  KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA   

Împotrivă?

 

Abțineri? CHIANA LAURENȚIU ALIN

 

Pct. 75. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren concesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL 1305/12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul – clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

               Pct. 80. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                   VII. D.A.S.O.

 

             Pct. 55. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al mun. Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza mun. Oradea.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VIII. CONSILIUL LOCAL

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IX. D.M.P.F.I.

 

Pct. 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

X. POLIȚIA LOCALĂ

 

Pct. 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Mai avem un material la diverse care nu se votează.

 

DIVERSE

 

Pct. 13. Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatărilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2018 la nivelul județului Bihor.

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mulțumim!

Votăm modul de vot transmis de către doamna Silaghi Teodora, astfel încât să nu existe nici o obiecție ulterioară.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

Abțineri?

 

UNANIMITATE „PENTRU”

 

Domnul Primar!

 

             d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

            Stimați colegi! Vreau în primul rând să muțumesc tuturor grupurilor de consilieri pentru că au acceptat să ținem ședința în aceste condiții rapide. Domnul secretar Vila a încheiat pregătirile pentru a putea derula începând de data viitoare ședințele în regim de online, ați votat modificarea regulamentului care ne permite acest lucru. Am solicitat sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale ca să nu mai facem achiziții. Veți fi sunați, aveți o procedură, o putem ține ședința de oriunde veți fi, trebuie doar să aveți un telefon și cu asta-basta. Aveți procedura acolo să pregătim acestă chestiune.

            Se cuvine să vă spun 2-3 minute în ce situație suntem din punct de vedere al coronavirusului pentru că sunteți Consiliul Local și cu toții avem răspunderea a ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere. În ce situație suntem: Așa cum probabil că știți, s-a luat decizia la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să se numească o conducere unică a spitalelor, ca să existe o coordonare între spitalele din județ pentru că acum, nu mai suntem fiecare pe cont propriu ci trebuie să fim în aceeași barcă. Ca atare, Spitalul Județean a preluat comanda prin dn.dr.Carp și această nouă situație a impus luarea unor decizii care să separe fluxurile de pacienți infectați cu coronavirus sau suspecți de celelalte. S-a luat decizia Spitalului Municipal, clădirea fostului Spital de Pediatrie, cum îl știu toți orădenii, să  fie spitalul în care se vor trata toate cazurile de coronavirus. Și astăzi se finalizează mutarea întregii secții de infecțioase și a tuturor cazurilor, cred că avem vreo 8 cazuri de pacienți, în clădirea principal a Spitalului Municipal. Și la etajele  3, 4 și 5, nu știu exact organizarea, pentru că s-a decis ieri-alaltaieri s-au închis aceste decizii, vor funcționa aceste secții. Iar fosta unitate de primire a urgen’elor pentru copii va funcționa ca aI o unitate de primiri urgențe de coronavirus. Asta este organizarea, celelalte secții au fost relocate și deci, acesta este modul în care funcționăm, sigur cu tot deranjul, vă puteți da seama că nu e o situație comodă să muți secții care au fost obișnuite într-un loc, în altă parte și așa mai departe.

            A 2-a problemă pe care trebuie să știți este chestiunea legată de stocurile de materiale sanitare. Nu stăm foarte bine, dar asta nu este o situație legată de Oradea, este în toată țara și în toată Europa. Avem stocuri pentru o săptămână, două, de la măști de tipul celor care îl aveți și dumneavoastră....am reușit să cumpărăm zilele trecute măștile profesionale FP2, FP3, combinezoane și așa mai departe, ca să ne facem niște stocuri pentru cei în prima linie dar este clar că trebuie să mai cumpărăm și suntem în negocieri să cumpărăm o cantitate mare...sper să și reușim să facem asta...aduse direct din extern în așa fel încât să putem distribuii mai mult în interiorul spitalelor pentru că astăzi este încă o formulă raționalizată, acesta este adevărul. Nu știm câte ne vor apărea în zilele următoare. Neștiind asta, încercăm să ne menținem un stoc de produse strategice ca să putem intervenii dacă este cazul. Dar e clar că aici avem un deficit...totuși s-a reușit ca în aceste zile niște companii din Oradea să producă viziere și începând de maine vom distribuii câte 500 pe zi la toată lumea care are nevoie de viziere, ele funcționează o zi – două, ele putând fi dezinfectate. De asemenea, vom distribuii inclusiv la celelalte forțe care lucrează, de la ambulanță la poliție, peste tot, pentru că și dânșii au aceleași probleme pe care le avem noi. Deci și ei au un deficit de produse de acest fel de materiale sanitare.

            O altă chestiune pe care căutăm să o gestionăm, este să ne facem stocuri de kituri, atât kituri pentru aparatele real time PCR. Mai cumpărăm un aparat acum, am dat drumul la achiziția unui aparat. Pentru că un astfel de aparat poate procesa cam 200 de probe pe zi dar ne mai trebuie încă vreo săptămână să ajungem la capacitatea maximă pentru că, trebuie pregătiți oamenii care lucrează pe ele, nu e doar aparatul este și hotă și o anumită extractoare, anumite chestiuni tehnice care nu le putem bate din palme, deci nu avem această capacitate să nu știu...să facem 400 de cazuri pe zi, ceea ce ar fi minunat, dar nu suntem în sitația asta ca să testăm personalul medical sau toate cazurile care vin la UPU, care ajung în spitale să nu pățim ceea ce s-a întâmplat la Suceava sau în alte părți. De asemenea, încercăm să ne cumpărăm kituri rapide și asta mi-a spus domnul Carp că acum se discută să vedem în ce măsură nu mai intrii în spital decât dacă ți se face kitul rapid. V-am spus, facem aceste eforturi în așa fel încât să ne mișcăm...nu doctorii, ci pacienții, da? Deci încercăm să facem aceste lucruri deci să ne creștem capacitatea de testare și cu probele cu acuratețe mai mare, inclusiv cu testele rapide. De asemenea, încercăm să colaborăm cu celelalte forțe care sunt implicate, de la ambulanță, UPU, poliție și așa mai departe pentru a asigura cazarea personalului pentru că trecem deja la o cazare....sunt oameni care s-ar putea să își fi organizat schimburile într-o altă formulă încât să nu mai ajungă acasă, să mai duci problemele și la tine acasă. Deci există posibilitatea să ajungem să cazăm într-un hotel. Deja există un spațiu de cazare care l-am preluat de la Apele Române dar vom trece probabil la un număr mai mare de spații de cazare în așa fel încât personalul medical care nu mai dorește să meargă acasă, să poată să se cazeze într-un astfel de spațiu.

            Cam asta este foarte pe scurt, nu vă mai rețin... credeți-mă facem toate eforturile, nu e o conjunctură ușoară pentru că nu banii sunt o problemă. Avem bani atât la Spitalul Județean, avem bani și la primărie, problema este că nu avem de unde cumpăra și problema este că dacă totuși găsim să cumpărăm termenele de livrare sunt...cum să vă spun...peste 3 săptămâni, peste o lună de zile, nu știm despre ce este vorba. În plus, prețurile s-au înmulțit de la 5 până la 10. Cam asta este foarte pe scurt situația. Am, ținut să vă informez, să știți, să facem toate demersurile pentru ca lucrurile să intre într-o logică, cât de cât. Sunt niște chestiuni pe care nu le putem controla și în rest, a doua direcție importantă este să menținem economia orașului în funcțiune. Pentru că înafară de problemele medicale, o problema majoră va fi cea economică. Și chiar dacă uneori am fost criticați, am luat decizia șă menținem toate șantierele primăriei în funcțiune, tot ce se poate. Am colaborat cu toate companiile mari pe care le avem în oraș ca să mențină angajații acolo unde sunt comenzi...sunt companii care au trebuit să își închidă activitatea, cei care lucrează în sectorul automotive pentru că nu mai au comenzi, dar sunt companii cărora le-au crescut foarte mult comenziile pentru că lucrează în domeniul medical...dimpotrivă au nevoie de angajați suplimentari... deci sunt niște perturbații în zona asta. Le-am cumpărat noi termometre cu citire la distanță, să-și testeze personalul care nu au avut. Am încercat să facem orice a fost posibil, am dublat numărul de autobuze dimineața la schimburi, ca oamenii să nu meargă unul lângă altul, să mențină o zonă de protecție cât de cât. Și deci am făcut tot ce a depins de primărie ca să menținem economia pentru că problemele mari în etapa a doua, vor fi cele legate de partea de economie dar asta va fi o chestiune dinamică pe care o ținem.

            Probabil că următoarea ședință va fi în format online, așa cum vi s-a explicat la început. Vă mulțumesc încă odată pentru disponibilitate, muțumesc încă odată grupurilor de consilieri pentru că au acceptat această formulă rapidă în așa fel încât ședința să se poată derula operațional și să mergem mai departe.

            Să auzim de lucruri bune pentru țara noastră și pentru toată Europa.

Doamne ajută!!

Mulțumesc pentru participare!

 

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

            Numai un minut vă rog!

            Referitor la aceste instrucțiuni: vă rog să vă notați un număr de telefon al colegului nostru. Dacă aveți ceva probleme de neînțeles, îl sunați pe el că sunt probleme imenament tehnice. Adi …. îl cheamă, colegul nostru de aici de la IT, 077…….

Noi vom ști din timp când vor avea loc ședințele următoare, o să vă anunțăm din timp și vom căuta ca materialele să le transmitem din timp ca dumneavoastră să puteți face corespondeța cu noi.

Vă muțumesc și eu încă odată pentru înțelegere și pentru participare!

Muțumim!

           

 

             d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

            Stimați colegi! Vă rog să părăsiți sala pe rând pe cât posibil! 

Cei mai aproape de ușă să plece primii și ceilalți ca să păstrăm distanța.

Vă mulțumim foarte mult!

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Declar ședința închisă!

Vă mulțumim!

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Ca să nu fie nici un fel de neînțelgere pentru presă domnul Simai...ca să nu fie niciun fel neîntelegere, am cerut încuviințarea Consiliului Local ca să începem înainte de ora 14, tocmai pentru motivele acestea speciale și noi ne-am făcut treaba.

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETAR GENERAL,

d-l Chiană Laurențiu Alin                                                                     Ionel Vila

 

 

 

                      Întocmit,

                Teodora Silaghi