Proces verbal din 25.06.2020

PROCES-VERBAL ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 25.06.2020

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25.06.2020 cu ocazia sedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

În baza Dispoziției Primarului nr. 852 din 19.06.2020 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.06.2020.

Participă următorii consilieri: dl. Avram Nicolae Ioan, dl. Birta Florin Alin, dna. Blaga Mariana, dna. Buhaș Camelia Liana, dl. Chiană Lurențiu Alin, dl. Dușe Traian Adrian, dna. Dulca Camelia mariana, dl. Dragoș Marcel David, dl. Felea Adrian Ioan, dl. Filimon Teofil Laviniu, dna. Fonoage Corina Lavinia Silvia, dl. Ionescu Romeo, dna. Kecse Gabriela, dna. Kirei Melinda, dl. Kis Gabor Ferenc, dl. Lezeu Ioan, dl. Maci Mihai, dl. Morar Grigore, dl. Negrea Adrian, dl. Negrean Daniel Dumitru, dl. Tau Ioan, dna. Peto Dalma Csila, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai, dl. Zdrîncă Ionel Marius.

Invitați: d-l Florea Eduard - Direcția Economică, d-na Lipoveanu Aurora - Instituția Arhitectului Șef, d-nul Mircea Ghitea - Direcția Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na

Arina Moș - director D.A.S.O., reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea:

Doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor colegi!

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea aferentă lunii iunie a fost convocată pe data de astăzi 25 iunie 2020.

Din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți acum 26.

Întârzie puțin domnul Marinău, a sunat că este pe drum și vom consemna în procesul - verbal de îndată de dânsul va sosi în sală.

Înainte de a duce la bun sfârșit procedura legată de această ședință vreau să supun atenției dvs. procesele - verbale ale ședințelor anterioare și le supun în bloc:

 • - Dacă sunteți de accord să le supun în bloc spre aprobare?

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Atunci procesul - verbal al ședinței ordinare din 26 aprilie 2020, procesul - verbal al ședinței ordinare din 28 mai 2020 și procesul - verbal al ședinței extrordinare din 10 mai 2020, cu precizarea că aceste documente, aceste procese - verbale se află afișate la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local și pe site-ul Primăriei municipiului Oradea.

Supun înspre aprobare, tot așa în bloc:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

În condițiile acestea, ședința noatră și legată de prezență - bine înțeles - este legal constituită și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Dau cuvântul domnului președinte!

Poftiți domnule președinte!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc domnule secretar!

Înainte de a supune votului dvs. Borderoul și unele propuneri dau cuvântul domnului primar!

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Stimați consilieri! Așa cum a-ți văzut, cele peste 70 de materiale au fost postate anterior cu excepția a patru dintre ele care au fost discutete astăzi. Este vorba de două materiale care vin să închidă decizii ale Consiliului local aprobate acum două luni de zile. Este vorba despre colaborarea pentru realizarea Bazinului de înot didactic și a bazei sportive cu Compania Națională de Investiții. Cu cele două hotărâri de consiliu pe care sper să le aprobăm astăzi predăm practic amplasamentele cu toate studiile și avem un angajament verbal de la companie că în luna iulie vor demara procedurile de licitație pentru cele două obiective. Am zis, să le aducem acum să nu mai pierdem o lună de zile pănă la ședința de la sfârțitul lunii iulie.

De asemenea sunt două materiale care țin de proiectele europene. Unul legat de clusterul pe care am reușit să-l formăm cu sediul la Oradea, atât cu alte autorități locale dar și cu parteneri privați și în baza finanțărilor pe acest tip de clustere încercăm să accesăm o finanțare conform propunerilor colegilor noștri și conform convenției încheiate cu membrii clusterului în așa fel încât, în vederea consolidării viitoarei - să spunem - Stațiuni balneare Oradea să avem o bază de expertiză suplimentară în geotermalism pe teritoriul municipiului Oradea.

De asemenea este proiectul cu caracter social pe care colegii noștrii de la fonduri euorpene și cu cei de la Direcția de Asistență Socială încearcă să-l depună. Probabil că sunt ultimele proiecte - poate -europene pe care le mai depunem în acest ciclu de finanțare. Alte proiecte s-ar putea să mai depunem probabil dacă mai rămân anumite fonduri pe anumite axe și poate vom mai închide ceva, dar cred că axe noi nu se vor mai deschide, cam tot ce s-a putut deschide s-a deschis până acuma.

Vă mulțumesc pentru acceptarea și a acestor materiale pe Ordinea de zi.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc!

Supun votului dvs. proiectul ordinii de zi cuprinzând materialele propuse spre analiza și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința ordinară din data de 25 iunie 2020:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Vreau să vă rog să fiți de acord cu o modificare privind discuția materialelor, respectiv capitoulul II DPI să fie lăsat ultimul capitol de pus în discuție din cadrul Borderoului. Deci, practic, capitoul II se va discuta ultimul.

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Vă mulțumesc.

DIRECȚIA TEHNICĂ

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico - economici rezultați, privind realizarea obiectivului de investiție „Iluminare cu Led a trecerilor de pietoni nesemaforizate” din municipiul Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

2.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie „înlocuire retea de apa pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata si inlocuire retele de apa si canalizare menajera pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”.

Rog să se consemneze prezența domnului Marinău.

-   Discuții dacă sunt? Domnul consilier Sabău.

d-l Sabău Popa Liviu - consilier:

Mulțumesc frumos.

Proiectul îl vom vota, grupul de consilieri PSD, dar cu următoarea mențiune: credem că ar fi oportună pentru strada Louis Pasteur cel puțin și bine înțeles introducerea în planul de investiții și a străzii Olimpiadei și Oneștilor refacerea părții de canalizare.

Am văzut cu toții zilele acestea o problemă care se știe de peste 8 ani: intersecția Louis Pasteur cu Republicii unde investițiile nu sunt foarte mari pentru ce trebuie modificat ca și soluție tehnică și din păcate de 10 ani nu sa făcut absolut nimic pentru reabilitarea sistemului de canalizare în intersecția respectivă. Și din păcate vedem că la fiecare ploaie mai sănătoasă ajungem la aceeași situație de a bloca traficul.

Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Dau cuvântul domnului primar.

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Da, e adevărat că atunci că atunci când plouă torențial există câteva zone în Oradea unde capacitatea de preluare a apelor este depășită în astfel de situații, ceea ce înseamnă că o jumătate de oră, o oră, în zonele respective unde sunt adâncimi - nu știu -, golurile din pasaje de exemplu, subtraversări sau alte zone pot apărea astfel de probleme. Din păcate este o realitate, nu o putem nega și trebuie să căutăm să o rezolvăm în limitele unor capabilități tehnice pe care le avem.

Din discuțiile pe care le-am avut cu colegii noștrii de la Compania de apă situația este următoarea: în condiții normale canalizarea menajeră nu ar trebui să preia pluvialele, dar din păcate dvs. știți foarte bine că a fost o practică ani de zile prin care locatarii de la case de exemplu își betoanează curtea și își direcționează canalizarea de pe casă, tot ce înseamnă pluvial în menajer. Da, este foarte greu să dimensionezi canalizări menajere, să le supradimensionezi de fapt să preia tot ce aduce ploaia. Dar, am înțeles că în zona respectivă în termen de două luni de zile se va găsi o soluție în baza unui parteneriat între Apele Române și Compania de Apă în așa fel încât să existe niște drenuri de pluvială, subiliniez, nu de menajeră care să fie preluate surplusul de Pârâul Paris. Pârâul Paris a fost intubat tocmai pentru a rezolva alte probleme, pentru că nu știu dacă știți dar foarte multe canalizări menajere erau direcționate în Pârâul Paris, cei care locuiau pe strada Louis Pasteur

pe partea dreaptă la urcare și pe Gheorghe Doja pe partea stângă și care aveau casele sub nivelul drumului și a canalizării lăsau toate dejecțiile în Parâul Paris, această formulă aplicată anii trecuți de intubare și debranșare a acestor scurgeri a făcut ca să nu mai fie o problemă de mediu pe Pârâul Paris, am mai găsit câte ceva spărgând în zona Magheru - Aleea Ștrandului, dar îmi spun colegii că în două luni de zile se va găsi această formulă acolo. Asta nu înseamnă că la ploi torențiale nu vor mai apărea alte probleme prin oraș, dar asta este ceea ce putem să facem.

Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc! Nu mai sunt alte discuții, supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

26.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) si a indicatorilor tehnico - economici rezultați, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Iluminat arhitectural al cladirii Casa Venetiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

27.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici rezultați, privind realizarea obiectivului de investitie „Iluminat architectural imobilul din strada Vasile Alecsandri nr. 11” din municipiul Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

38.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor”

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

DIRECȚIA ECONOMICA

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflație a prețurilor și tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare - epurare și canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri - SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede - zona Pod Dacia.

-   Discuții dacă sunt? Domnul Primar!

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Stimați colegi, înafară de faptul că având rampele practicate acolo în zonă pentru a accesa lucrările la infrastructura podului, la consolidarea pilonilor de susținere, având în vedere că nu s-a mai făcut o decolmatare de foarte mulți ani și Pârâul Paris, vă dați seama, de zici de ani aduce tot feul de aluviuni. Am convenit cu apele Române să se facă o lucrare de genul acesta, pe de altă parte, în urma lucrării va rămâne această rampă de acces acolo și arocamentele pentru ca utilajele Apelor Române să poată să acționa în condiții de stabilitate și pe acel dig format din arocamente în etapa următore vom face o subtraversare pe sub Podul Dacia și pe malul drept, identică cu cea care este pe malul stâng în așa fel încât cei care vin din zona Parcului Brătianu - Aqua Parc și vor să o ia cu bicicletele, cu cărucioarele pentru copii sau pe pietonal înspre Parcul Libertății să poată să facă acest lucru. Ne propunem ca acum să realizăm o prima parte a acestei lucrări până la digul Crișului că e accesul din amonte, iar după finalizarea acestor lucrări împreună cu Aplele Române să realizăm accesul dinspre Parcul Libertății în așa fel încât până cel târziu în primăvara anuui viitor această traversare care să asigure un acces fără să intercalezi cu trecerile de pietoni sau cu pasajul de deasupra pietonal și care să faciliteze deci, circulația bicicliștilor să fie realizată și să fie funcțională.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

-   Domnul Liviu Sabău.

d-l Sabău Popa Liviu - consilier:

Da, mulțumesc frumos! Întrebarea era că materialul este destul de succint că practic decolmatarea presupune strict partea de curs sau presupune și partea de igienizare a malului? Iar dacă presupune și partea de igienizare a malului aici apărea undeva cu redarea comunității în scop recreativ, dacă presupune din nou tăieri de arbori?

Mulțumesc.

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Nu presupune tăieri de arbori, dar e adevărat că răchita care era acolo și care bara accesul camioanelor a trebuit tăiată. Da, dacă vreți să nu facem lucrare pentru doi corcoduși și o răchită eu sunt de acord să nu facem nimic! Dar nu putem să mergem pe această logică stimați colegi! Dar, vă asigur că nu se taie nici un arbore sau arboret decât dacă stă în calea unor lucrări și nu putem să evităm această situație.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

-    Poftiți domnul consilier!

d-l Sabău Popa Liviu - consilier:

Cu tot respectul și fără a dori să intru întro polemică pe tema asta, vă amintesc că de celalaltă parte copacul doamnei Maroși nu era nici o răchită, nici o salcie și nu bloca nimic.

Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumim.

Supun la vot proiectul nr. 5:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

37.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

40.

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea SA.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

41.

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

44.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2020 privind acordarea de facilități fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 1282/2018.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

50.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

-   Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

54.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

1 vot abținere: Negrea Adrian

26 voturi pentru

55.

Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

56.

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționartilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare).

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREIMELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

57.

Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 3.380 mp cu societatea Hyper Line Consult SRL.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

58.

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare).

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREIMELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

62.

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

’                  w

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

63

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 3i.i2.2019.                                                                 ’                           ’

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

’                  w

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

22 voturi pentru

64.

Proiect de hotărâre privind retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix „Stație hidrofor - SH 127”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

I.A.S.

28.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor nr. 77, nr. cad. 196446 - Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

29.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale si imprejmuire teren str. Henrik Ibsen, nr.cad. 182620 - Oradea

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

45.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative S(D)+P+E(M), str. Episcop Ioan Alexi, nr.cad.207780 (provenit din alipirea nr.cad.199564 si nr.cad.172993) - Oradea

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

46.

Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283- Oradea

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

47.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire cladire cu functiune mixta (locuinta, camere de inchiriat in regim hotelier, studio canto, sediu firma), str. Eroul Necunoscut, nr.31, nr.cad. 160388, Oradea

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

49.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local „Amenajare spațiul public urban - Piațeta Magheru, Municipiul Oradea”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

60.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum doua unitati locative, str. Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 si nr.cad.205622, Oradea

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

70.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire camine studentesti si centru educational (centru de transfer tehnologic), str. Universitatii, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 - Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

D.A.S.O.

48.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe - Oradea în anul școlar 2020 - 2021.

-   Discuții dacă sunt? Doamna Kirei Melinda!

Dna Kirei Melinda - consilier:

Mulțumesc.

În cadrul ședinței pe comisii am cerut explicații de ce s-a mărit costul mediu lunar de întreținere cu 33%? Mi s-a spus că este dată explicația în Proiectul de Hotărâre și raportul de specialitate! Aici se găsește propoziția pe care o citesc: ,, conform contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2020, execuția bugetară la subcapitolul 680211 Asigurări și Asistență Socială - Creșe - cheltuieli curente este de 8.159.315 lei.,, Am căutat și în execuția bugetară și am găsit tot acest rând fără nici o explicație.

Propunem amânarea acestui Proiect de hotărâre până când primim răspunsuri concrete la această mărire ținând cont și de faptul că la valoarea subcapitol 68.02.20, titlul bunuri și servicii care conține cheltuielile enumerate în art. 72 al HG 1252 din 2012 referitoare la creșe citesc: „contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în unitățile în care se oferă serviciile de educație timpurie, antepreșcolară, suportate de părinți, reprezentantul legal al acestora se determină în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienico - sanitare și alte asemenea precum și de numărul de zile frecventate de copil în aceste unități,,. La acest subcapitol creșterea este de numai 13% față de anul 2018.                                                 ’                                ’                                  ’

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Dau cuvântul domnului primar.

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Stimați colegi! Propunerea mea este să supunem materialul votului. Eu înțeleg că a fost o discuție și în comisie pe această temă. Nu cunosc în detaliu conținutul discuțiilor din comisie pentru că nu am participat. Vreau să spun dor numai că în ficare an așa cum știți indexăm și ajustăm aceste contribuții ale părinților care își duc copii în creșe funcți de cheltuielile pe care le avem. Când echipa UDMR era în executiv și aceste materiale erau

propuse de viceprimaru coordonator nu era nici un fel de problemă. Așa era și pe vremea când eram în coaliție cu PSD-ul. În momentul în care lucrurie se schimbă și nu mai sunt în coaliția de guvernare la fiecare ședință, mi-aduc aminte, exact aceeași discuție pe care o avem!

Stimți colegi! Nu vrea nimeni să majoreze prețurile pentru că la urma urmei nu este nici un fel de plăcere să soliciți cetățenilor niște contribuții suplimentare mai mari dar trebuie să fim foarte realiști. Dacă nu încasăm aceste sume de la cetățeni va trebui să le acopere bugetul Consiliului local care este așa cum este și îl știți și care au fost și efectele coronavirusului.

În afară de aceste lucruri noi am luat decizia să deschidem creșele și grădinițele începând de luni, dar în timp ce cheltuielile le vom avea aproape în integralitate, cele ca și cum am funcționa în regim normal, mo refer laa cheltuieli fixe, tot ce este de la - nu știu - , curent electric ș.a.m.d. vă puteți da seama că funcționăm cu efectivele de copii la jumtate. De asemenea avem niște cheltuieli suplimentare legate de materialele de protecție, dezinfectanți ș.a.m.d., decii sunt niște cheltuieli suplimentare mult mai mari pe care cel puțin câteva luni de zile de acuma înainte va trebui să le suportăm, cu certitudine 3-4 luni de zile și deci, ori cum per ansamblu bugetele noastre de cheltuieli, chiar dacă numărul de copii deserviți va fi mult mai mic, va fi la jumătate, chiar dacă eficiența acestor servicii va fi mult mai scăzută per copil costurile noastre vor fi mult mai mari.

Din aceste rațiuni, deci fără nici un fel de entuziasm să spunem legat de propuneri de creșteri, de contribuții, nu vom ajunge la un consens. Dacă doamna directoare Moș, dacă vă mai interesează anumite structuri de costuri, anumite chestiuni de genul acesta...

Eu înțeleg că au fost discuții în comisii pe tema asta, sigur, nu pot intra în detalii pentru că nu stăpânesc t oate aceste chestiuni dar astea sunt precizările pe care am dorit să le fac la interpelarea colegei noastre.

Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc.

Domnul Liviu Sabău, vă rog!

d-l Sabău Popa Liviu - consilier:

Mulțumesc frumos! Da, întradevăr și în alți ani au fost majorări ale costului mediu dar niciodată, nici întrun alt an nu a fost o majorare de 50% a costului domnule primar! De la 13,5 lei la peste 18 lei. Este prima dată când se aplică o majrare de 50% a costului per copil!

De asemenea perioada în care se aplică această majorare nu știm dacă este cea mai oportună. Întradevăr așa cum a-ți enunțat și dvs. bugetul local suferă la capitolul venituri datorită pandemiei dar din păcate dacă ne uităm pe parte de cheltuieli observăm că anumite cheltuieli cum ar fi către Internațional School Of Oradea sau alte entități private nu se reflectă o scădere a cheltuielilor către acestea.

Poate că ar fi mai bine să ne gândim la cei 401 copii orădeni care beneficiază de partea de creșă și să ne gândim că tot efortul financiar al primăriei pentru păstrarea tarifului actual de 13 lei este de 50.000 de lei pe lună. Pe când pentru o familie tânără cei 126 de lei în plus cât ar veni la o medie de 21 de zile reprezintă o sumă semnificativă, considerând că în Oradea avem și printer cele mai mici salarii din țară și avem din păcate cea mai mare rată de impozitare din zona de vest.

Considerăm că este normal să păstrăm un nivel de 13 lei măcar pentru anul în curs, 13,5 cât e în momentul de față și să amânăm luarea unei astfel de decizii pentru anul viitor în condițiile în care economia orașului va putea suporta niște salari care să permită familiile tinere să-și dorească să fie în continuare în Oradea.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului primar.

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Stimați colegi! Puteți să faceți propuneri, puteți să criticați dar nu trebuie să mințiți. Chiar dacă vine o campanie electorală! Și să fiți grețoși - iertați-m - grețoșenia se referă la afirmații de genul: cea mai mare impozitare, cele

mai mici salarii... Uitați-vă la statistică și renunțați la asemenea chestiuni care nu au nici o legătură cu realitatea. Situația în Oradea este ceea pe care o știm, unele lucruri depind de primărie, altele nu deipnd de primărie, unele lucruri deipnd de econmica locală, altele nu depind de economia loclă, de contexte ș.a.m.d., dar retorica asta trebuie să o lăsați de o parte.

În reste celelate chestiuni sigur le putem discuta, cei bine, cei rău. Nu cred că este corect nici măcar moral să faceți astfel de afirmații.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc.

Supun la vot propunerea doameni consilier Kirei de amânare a acestui Proiect.

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 9 voturi pentru: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

 • 18 voturi împotrivă

Supunem materialul la vot în integralitatea sa:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

9 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

18 voturi pentru

69.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în stăinătate - Municipiul Oradea,,

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

D.M.P.F.I.

61.

Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Racordare la SACET bloc P4 situat pe str. Oneștilor”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

71.

Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finantare a proiectului

”ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologicăși inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest”

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

D.P.I.

3.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 - Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate de împrejmuiri, a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent amplasamentului Parcul 1 Decembrie.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

8.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor situate în str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării unui parc public în zonă.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

9.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 526 mp, cu construcții, proprietatea d-nei Ghețe Doina, situate în perimetrul viitorului obiectiv de investiție „Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între str. Radu Enescu și str. Trotușului din mun.Oradea”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului).

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

11.

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 202879, înscris în CF 202879 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

12.

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren .

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării schemei de ajutor de stat și aprobarea dosarului tehnic pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Municipiului Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

14.

Proiect de hotărâre privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

15.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate situate în zona str. Uzinelor.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.453 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe în favoarea proprietarului construcțiilor situate pe terenul din mun. Oradea, str. Depozitului.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

17.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

18.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp, de 3.838 mp și de 2.237 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

19.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul

public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREIMELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

20.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

21.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

22.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

23.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor.

-   Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREIMELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA

18 voturi pentru

24.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

25.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

30.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

31.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

32.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019.

-   Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-   Cine este pentru?

- Împotrivă?

-   Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

33.

Proiect de hotărâre privind prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic „dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

34.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, proprietate privată a municipiului Oradea, situat în clădirea „Dispensar medical” din Piața Devei nr. 1 -6.                                                                                                                                                            ’

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

35.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

36.

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor proprietate privată, afectate de coridorul de lucrări de utilitate publică de interes local „Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe str. Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, jud. Bihor”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 9 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, Avram NICOLAE IOAN, kis gabor ferenc, kirei melinda, peto dalma, kecse GABRIELA GABRIELA

18 voturi pentru

39.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în zona str. Făcliei, Șanțului,

Molidului și Iacobinilor în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

42.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren din imobilul, cu nr. Cad. 168044, notat în CF 168044 - Oradea, situate în Parcul Traian nr. 14.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi abținere: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAMNICOLAEIOAN

22 voturi pentru

43.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, ca urmare a restricțiilor din perioada stării de urgență.

Discuții dacă sunt?

Domna Kirei poftiți.

Dna Kirei Melinda - consilier:

Grupul UDMR va vota acest Proiect de hotărâre și avem și o propunere de amendare a condiției al treilea de la art. 1 după cum urmează: concesionarul să nu aibă datorii restante către bugetul local la data de 16.03.2020.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Dau cuvântul domnului primar.

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Suntem de acord.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Executivul a luat act de propunerea dvs.

Supun la vot Proiectul de hotărâre în integralitatea sa cu admitrea propunerii doamnei Kirei.

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

51.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea contractelor - cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea / administrarea Municipiului Oradea.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

-   Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

52.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare ale unor imobile, în suprafață de 55.733 mp și 20.561 mp, identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții în Parcul Industrial nr. II - str. Ogorului

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

53.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.158 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Islazului.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

59.

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, cu suprafața de 125 mp, înscris în CF 199409, respective 199414 - Oradea, situate în zona str. Calea Sântandrei.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN,

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREIMELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

65.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația de „drum public”, a terenului, în suprafață de 279 mp, identificat cu nr. Cad. 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situate în zona str. Făcliei.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

 • 5 voturi împotrivă: SABĂU - POPA LIVIU MIHAI , BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL GEORGE, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAEIOAN,

 • 4 voturi abținere: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA, KECSE GABRIELA GABRIELA 18 voturi pentru

66.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea și Episcopia Romano - Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente Palatului Baroc.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

67.

Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurararea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, jud. Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cad. 207325 - Oradea”.

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

68.

Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. , a amplasamentului și asigurararea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47/A, municipiul Oradea, județul Bihor” pe terenul cu nr. cad. 207369 - Oradea.”

 • - Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

 • - Cine este pentru?

 • - Împotrivă?

 • - Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Toate Proiectele înscrise în Borderou au fost parcurse și supuse votului dvs.

La Capitulul DIVERSE dau cuvântul domnului primar!

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Stimați consilieri! Ședința ordinară din luna iulie ar urma să fie organizată în ultima joi din lună, în data de 30 iulie.

În condițiile în care pe parcursul lunii vor mai apărea situații care vor necesita convocarea unei ședințe extraordinare ar mai fi posibil să convocăm o ședință extraordinară la jumătatea lunii. Dacă nu vor fi astfel de situații va rămâne o singură ședință la finalul lunii iulie.

Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: > 1 > > >

 • - Dacă mai sunt alte luări de poziții?

 • - Domnul Sabău, poftiți!

d-l Sabău Popa Liviu - consilier:

Mulțumesc frumos.

Două întrebări aș avea, am să le adresez amândouă ca să nu am două intervenții.

Prima întrebare: am văzut în presă că s-a făcut o ofertă de donație imobiliară către Consiliul Local Oradea cu privire la un teren ce s-ar fi pretat pentru construcția unui stadion de o capacitate mai mare decât locația actuală. Întrebarea ar fi - nu am regăsit pe Borderou ca și material de la Direcția Patrimoniu Imobiliar oferta de donație făcută către consiliul Local - și care ar fi motivul?

Și de asemenea tot în presă am văzut că nu se dorește în continuare în Ioșia la acea bază sportivă din vecinătatea Sălii Sporturilor să se continue activitatea de terenuri de fotbal. Ce se dorește să se facă în zona respectivă și care e proiectul pentru zona respectivă pentru că din câte știu nu am văzut nici unul dintre materale să apară o regândire a funcționalității zonei.

A doua întrebare foarte scurtă și punctuală: dacă deschiderea parcării de pe strada Independenței se va face fără autorizație de la ISU și dacă din punct de vedere legal se poate face acest lucru?

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

> 1 > > >

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului primar!

d-l Bolojan Ilie - primarul municipiului Oradea:

Mă bucur că, colegii noștrii de la PSD citesc presa, sunt interesați de ce declarații se mai fac de unii, de alții. Există un contract pentru realizarea unui studiu de fezabilitate cu o companie profesionistă din Cluj Napoca, DICO ȘI ȚIGĂNAȘ în vederea proiectării stadionului și sigur, a analizei amplsamentului ș.a.m.d. baza acestei analize care s-a facut pe întreg teritoriul municipiului Oradea, pentru că inițial am propus un alt amplasament, s-a ajuns la concluzia că ampsamentul pe care se va lucra, pentru care s-a dat un acord de către Consiliul municipal Oradea și de către Consiliul Județean este amplasamentul situat între Peța - Grădina Zoologică - strada Traian Blajovici - strada Universității. Având în vedere că 90% din acel teren este teren în domeniul pubic al Consiliului Județean Bihor și municipiul Oradea, iar cele două instituții au dat un acord de principiu pentru ca acest teren să fie pus la dispoziția stadionului și trebuie să expropriem doar câteva amprente de bloc. Dacă vă aduceți aminte din anii anteriori, acum vreo trei mandate s-a concesinat unui constructor pentru realizarea unui cartier acolo, amprente de blocuri, se lucrează pe acel amplasament. Sigur, tot felul de entități private s-ar putea să ne facă propuneri să-l amplasăm la limita județului sau în altă parte, dar nu pot fi luate în calcul la modul serios astfel de propuneri pentru că, costurile, studiile ș.a.m.d. arată cât se poate de clar că nu sunt fezabile.

În ceea ce privește destinția pe care o va avea în viitor un amplasament situat în zona bazei sportive, eu înțeleg că dacă ne întrebați nu luați în calcul să câștigați alegerile viitoare de știți unde vă ve-ți poziționa. Anul viitor când va expira - după câte țin eu - acest contract se va lua o decizie legată de viitoarea destinație. Pentru municipiul Oradea suntem în următoarea situație dacă vom reuși să obținem anul acesta Statutul de oraș balnear atunci am putea avea în vedere ca pe o finanțare europeană să modernizăm și Ștrandul Ioșia în două etape. Într-o primă etapă partea dinspre Sala Sporturilor și atunci întreaga zonă de la piațeta de pe Cazaban, lucrările care sunt acolo ar putea fi modernizate, urmând ca în baza planurilor care se vor face odată cu poiectarea acestui aqua park să se ia o decizie și cu privire la ceea ce se va întâmpla în zona respectivă. Nu vă pot răspunde astăzi da este cât se poate de clar că interesul legitim al Consiliului local este să aibă amplasamentul liber de sarcini în așa fel încât să poată realiza un obiectiv de interes public sau care are o legătură cu dezvoltarea zonei.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

> I >                                         >                   >

Mulțumesc.

Dacă nu ma sunt alte luări de poziții declar ședința închisă.

O zi bună!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Chiană Laurențiu Alin

SECRETAR GENERAL,


Ionel Vila


Întocmit,

Jurca Mariana