Proces verbal din 18.02.2020

Încheiat azi 18 februarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  18 februarie 2020 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

                În baza Dispoziției Primarului nr. 172/11.02.2020  a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 18 februarie 2020.

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel,  d-l Felea Adrian-Ioan,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George,  d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 18 februarie 2020  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că sunt prezenți toți  consilierii locali  aleși în funcție, adică 27. În  condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri în condițiile legii. Înainte de a intra in ordinea de zi v-aș ruga să-mi permiteți să supun atenției dvs. înspre aprobare procesul  verbal  al  ședinței  ordinare a Consiliu local  din data de 28 ianuarie 2020.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Dau cuvântul președintelui de ședință, d-l președinte d-l Chiană.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Vă mulțumesc d-le secretar, bună ziua tuturor. Începem sedința consiliului local cu materialele cuprinse în borderoul de astăzi 18 februarie 2020. Supun la vot borderoul cu materialele propuse în integralitatea sa.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Cap. I. D.M.P.F.I.

                Pct. 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 274/ 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: ,,Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea’’

                Discuții dacă sunt? D-na Kirei, vă rog

                d-na. Kirei Melinda – consilier local

                La ședințele de comisii de vineri am făcut câteva observații și am avut câteva întrebări, la care atunci nu am primit răspuns concret, este vorba despre următoarele proiecte de hotărâri de reabilitare termică a blocurilor de locuințe așa că nu aș vrea să intervin la toate punctele, sunt întrebări pe care aș vrea să le pun la toate cele șase material care se referă la reabilitări. Aș vrea să subliniez că suntem „pentru” această inițiativă lăudabilă, dar totuși am avea câteva întrebări luând în considerare prevederile noului Cod administrative care ne spune că noi vom fi responsabili pentru aceste hotărâri pe care le luăm si  am dori să luăm o decizie corectă. Așa că, am vrea să știm dacă la baza acestor  aprobări, dacă acuma noi aprobăm termenul limită care este schimbat. Au fost postate aceste anunțuri cu aceste noi termene pe SICAP, sau nu? Dacă este o procedură internă în acest caz și dacă au fost respectate? Care este explicația pentru valoarea diferită din anunțul de participare, respectiv dacă procedura de achiziție aflată în derulare respectă prevederile Ordonanței de urgență 23 din 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. Pentru a lua decizia de a vota „pentru” sau să ne „abținem” la acest vot depinde de răspunsul la aceste întrebări.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-na Neag Mihaela, poftiți, vă rog.

                d-na. Neag Mihaela – D.M.P.F.I.

                Bună ziua, voi răspunde punctual. Modificarea pe care o avem azi în aceste HCL-uri nu se referă la modificările aduse documentațiilor de achiziție. Se referă la modificările aduse contractului de finanțare care se prelungește în concordanță cu lunile pe care noi le-am stipulat în această hotărâre. În ceea ce privește documentația de achiziții respectă toate prevederile legislației în vigoare și este menționată durata pe care noi am propus-o aici în anexă.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-l viceprimar Mălan, vă rog

                d-l Mălan Mircea – viceprimar al municipiului Oradea

                Aș vrea să mai aduc câteva completări pentru a ști care este realitatea. Având în vedere că în decembrie 2018 guvernul României de atunci a emis acea Ordonanță de urgență 114 care au obligat toate autoritățile contractante să majoreze prețul pe manoperă, având în vedere că în această perioadă s-au adunat foarte multe proiecte în faza de execuție atât în Oradea cât și în altă parte a țării. Având în vedere că sunt foarte multe proiecte în zona privată în domeniul imobiliar care se realizează în această perioadă a apărut un fenomen al crizei forței de muncă în acest domeniu care s-a tradus în ceea ce privește acest proiect în realitatea că am derulat până acum proceduri de achiziție publică de 3 ori pentru cele 47 de blocuri și am adjudecat un singur constructor pentru un singur bloc. Din această pricină venim acum în fața dvs. pentru a solicita prelungirea contractului de finanțare pentru că toate aceste etape au fost prelungite din rațiunile pe care le-am prezentat aici. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                 Mulțumesc. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

               

                Pct. 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”  

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

               

                Pct. 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitare termica blocuri de locuintePB135, PB136, PB137, PC139, PB140,PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea”

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”  

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte X 219, X 220, PB 118, Z 15, AN 7 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea.

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  “Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul – Cantemir”.

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

 

                Pct. 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investiti „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610"

               

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 80. Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:  „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871"

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 81. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 82. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții:“Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                II. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

                Pct. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada CORIOLAN POP și pentru abrogarea HCL nr. 752/26. 09. 2019

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE  PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019

 

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri? 

                Pct. 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”

 

                Discuții dacă sunt? D-l consilier Sabău

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Aș dori să rectificați la pct. 12 votul „împotrivă„ din partea grupului de consilieri PSD și o să și motivez prin prețul pe care nu am reușit să-l înțelegem, undeva la 10.000 lei pe metru liniar.  Undeva la 300 de metrii la 3 milioane mi se pare un preț care nu poate fi justificat pentru reabilitarea Pieței Tineretului.

                Referitor la pct. 13. In primul rând pe lista de exproprieri am văzut că sunt apartamente de locuit, sunt imobile cu 10 apartamente și nu considerăm necesar și normal ca dezvoltarea să fie o pedeapsă pentru alții. Cred că se pot găsi alte soluții astfel încât dreptul la proprietate să fie respectat, numărul de locuri de parcare care se face oricum este de 220, un număr total insuficient pentru zona respectivă și pentru aglomerația din zona respectivă. Costul per loc de parcare se apropie de 4.800 de euro, cost mai mult decât exagerat pentru o parcare de suprafață nu o parcare etajată sau supraetajată și considerăm că trebuie identificate pentru zona respectivă soluțiile în așa fel încât să nu-i pedepsim pe cei care au deja proprietăți în zonă. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-l primar, vă rog.

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

                Da, am să încerc să vă răspund. În ceea ce privește modernizarea Pieței Tineretului. Această lucrare este rezultatul bugetării participative . Am aprobat indicatorii într-o ședință anterioară, am derulat procedurile de licitație și nu s-a prezentat nimeni . Nu știu cum ați făcut dvs. calculul de câteva  mii  de lei per metru pentru că acolo sunt niște lucrări care presupun asfaltarea unor tronsoane încă nemodernizate între Dobrogeanu Gherea, la capătul acestei străzi. Amenajarea unor locuri de parcare, introducerea unei canalizări, a sistemului de iluminat, zone verzi ș.a.m.d. Deci, este un proiect  care nu poate fi estimat la ceea ce ați spus dvs. nu are nici o legătură cu o astfel de afirmație pe care ați făcut-o. Eu sunt convins că dacă piața ar constata că lucrarea este prea scumpă ar veni 10 firme la licitație. Dar noi am derulat o procedură de licitație și nu s-a prezentat nimeni, am întrebat firmele, de ce nu veniți la licitație, care toate sunt publice. Și toate  firmele spus că valorile sunt prea mici. Și atunci acest preț, am anunțat și în conferința de presă, l-am ajustat, cred, cu aproximativ 19 – 20% . Asta este legat de Piața Tineretului. Dacă aprobăm această valoare va fi o nouă licitație. Sunt convins că dvs. știind companii performante care lucrează la prețuri bune va fi o oportunitate pentru ele să vină și să prindă o lucrare de genul acesta care spuneți că este robustă. Îi puteți trimite la licitație. Este perfect.

În ceea ce privește a doua lucrare, observațiile din nou, datele pe care le aveți sunt deplasate. E adevărat că aici este prevăzută o expropriere. Și în prețul per metru pătrat este prevăzută și valoare de expropriere, ar trebui din nou să explicăm, că altfel livrăm în spațiul public date care nu au nici o legătură cu realitatea. Analiza acestor  zone în care se combină case rămase înainte de construirea blocurilor cu realitatea de astăzi ne duce in zona în care constatăm , că pentru a realiza acele circuite funcționale, acele străpungeri ca să circule mașinile, să existe spațiile verzi, da, acest studiu arată că trebuie să facem o expropriere, sigur repectând proprietatea privată, că o respectăm este prevăzută o sumă importantă de aproximativ 400.000 de euro din câte înțeleg pentru expropriere, pentru toate terenurile de acolo, inclusiv pentru acel imobil.Ca atare, în condițiile în care proprietarii vor constata că această sumă din punctul lor de vedere nu este corespunzătoare valorii de piață pot să uziteze de instrumentele legale pe care le au la dispoziție și sigur, să conteste in instanță această valoare care este dată de un evaluator autorizat. Dacă instanța în baza documentelor va constata că oamenii au dreptate, sigur că va hotărâ în consecință.  Prin urmare, teoria asta care sună frumos așa, electoralist, domnule să facem totul dar, să nu deranjăm pe  nimeni, nu funcționează în realitate pentru că nu ai cum să faci toate lucrurile fără să corectezi, iertați-mă, realitatea e istoria de 70 de ani, de 50 de ani, de 100 de ani ți-a lăsat. Gândiți-vă  că după logica asta nu se mai făcea drumul expres. Imi aduc aminte că acum vreo 4 ani erau niște reportaje cum nu se circulă pe drumul expres . Dacă vă aduceți amite, erau niște filmări, tot din sectorul cred că al dvs. erau aceste filmări. Astăzi e prea mare aglomerația pe drumul expres. Deci, logica acestui proiect este următoarea: fiind câștigat proiectul de reabilitare a b-dului Nufărul urmând să se realizeze în cursul acestui an și anul viitor proiectul de reabilitare, am luat decizia ca tot ce înseamnă lateralul b-dului Nufărul, inclusiv zona Cantemir stânga – dreapta, acum se lucrează pe partrea dreaptă în zona școlii Dimitrie Cantemir . Anul acesta în toamnă sau anul viitor se va termina și partrea stângă, cea pe care o propunem astăzi. Deci, propunem să rezolvăm toată zona în așa fel încât calitatea vieții în zonă, atât pe fronul principal la b-dul. Nufărul, dar și în spate unde lucrurile astăzi lasă de dorit. Vă rog să vă duceți să vedeți acolo că este o zonă neamenajată, cu tot felul de vecinătăți și așa mai departe, să se ridice la un nivel corespunzător. Aceasta este rațiunea acestui proiect și a celorlalte proiecte pe care anul treecut din nou cu dezbateri în contradictoriu Cnsiliul le-a adoptat și s-a dovedit corect, că orașul Oradea va câștiga o finanțare de 11 milioane de euro cu o contribuție de 3%, 1%, cheltuieli neeligibile, 2 % contribuția noastră și vom avea unul dintre cele mai importante bulevarde de la pasajul de la blocul Cicero și până la drumul național, până la centură complet reabilitat cu bandă de petoni pe partea dreaptă , dincolo de linia de tramvai, între linia de tramvai și blocurile de locuințe cu piste de biciclete și cu indicatorii care vor fi respectați pentru că altfel nu se justifică realizarea acestui proiect. Vă mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului secretar.

d-l Ionel Vila – secretar general al Municipiului Oradea

Am luat act domnule consilier de solicitarea dvs., la pct. 12 împreună cu dl președinte ne asumăm solicitarea dvs. dar pentru a consemna corect în procesul verbal de ședință vă rugăm să vă exprimați votul vizibil și punctual la întrebarea domnului președinte privind votul. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Pentru proiectul nr. 12. Supun la vot din nou.

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri? 

                Discuții nu mai sunt pentru proiectul nr. 13. Supun la vot proiectul nr. 13 pe care l-am discutat.

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

 

                Pct. 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție  AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 49. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de  investiţie: Legatura Calea Aradului - Strada Ogoruluiși abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019

               

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 51. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 52. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Rampei, str. Căii Ferate, str. Peței și str. Depozitului din municipiul Oradea

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 53. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Depoului, str. Nicolae Beldiceanu, str. Oituz, str. Emil Gârleanu și str. Izvorului din municipiul Oradea

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 54. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Muzicii din municipiul Oradea

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 55. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 56. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe  str. Feleacului din municipiul Oradea

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 57. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe  str. Apateului din municipiul Oradea

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                III. D.A.S.O.

                Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcții cu numărul de posturi al instituției

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr. 744/26.07.2018.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                IV. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

                Pct. 8. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                V. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

                Pct. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Oradea.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei  Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea, jud. Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială – comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova.

                VI. D.P.I.

                Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea

                Discuții dacă sunt? D-l primar poftiți

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, ne aflăm în situația de la Piața Tineretului. Am aprobat niște indicatori, am derulat  o procedură de licitație, din păcate nu s-a prezentat nimeni. Din nou am invitat toți constructorii din Oradea, din afară, veniți, ce probleme sunt? Știți valorile nu sunt bune , nu venim ș.a.m.d. Avem două abordări, să nu facem nimic și probabilitatea să nu se întâmple nimic este foarte mare, sau să ajustăm valoarea , cu o sumă rezonabilă de 10, 15% sperând ca la următoarea licitație, și vă rog să invitați toți constructorii pe care îi cunoașteți și care sunt priceputi la clădiri pentru că, clădirea este una modernă, să vină la licitație, vă dați seama că avem tot interesul să facă la prețuri cât mai bune și de cea mai bună calitate pentru că este un interes pe care-l avem cu toții . Dar, sper să se întâmple această chestiune. Avem încă două materiale în situația aceasta pe ordinea de zi. E o realitate cu care ne confruntăm și din păcate nu o putem evita,  v-a precizat și dl Mălan în ce situație suntem cu reabilitarea blocurilor de locuințe.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Nu sunt alte discuții, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 16. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 si  aprobarea noilor  indicatori tehnico - economici la faza DALI, in urma ajustarii preturilor in baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 17. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 21. Proiect de hotărâre aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat – proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrări de împăduriri.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren – proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. Piatra Craiului.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp,  respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea,  precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000,  în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 24. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, privind aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre” respectiv realizarea unei terase

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. 1053/2018, pentru înscrierea în C.F. a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp, constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo /  cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare str. poet Gh. Pituț (tronson cuprins între str. M. Corvin – Calea Bihorului)”.

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS, AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Împotrivă? 

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public – drum de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 – Sânmartin

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la familia Bica Constantin și Bica Nicoleta - Irina, a suprafeței de 192 mp teren, reprezentând cota neexpropriată din imobilul cu nr. cadastral 171652 - Oradea,  situat în str. Gheorghe Pituț

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203610, înscris în CF 203610 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 31. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 173139, înscris în CF 173139 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 32. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169270, înscris în CF 169270 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 33. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 167109, înscris în CF 167109 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 34. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169263, înscris în CF 169263 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 35. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 167367, înscris în CF 167367 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 36. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184628, înscris în CF 184628 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 37. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203608, înscris în CF 203608 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 38. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203611, înscris în CF 203611 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 39. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203607, înscris în CF 203607 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea,privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

               

                Pct. 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor ANL situate în mun. Oradea, str. Balogh Istvan, imobile înscrise în CF 203343-Cl, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347 – C1 și în CF 203348-C1 – Oradea.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 62. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 1824 din 08.05.2018 între Municipiul Oradea și dl. Ban Florian, referitor la modificarea termenului pentru obţinerea Autorizaţiei de construire pentru investiţia asumată pe terenul concesionat,

situat în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 63. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688, înscrisă în CF 192688 - Oradea,

reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă

 situată în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? 26 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 1 vot Sabău

 

                Pct. 64. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situat în fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp

               

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 65. Proiect de hotărâre pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului tip – aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic – școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A, din mun. Oradea, jud. Bihor.

 

                Discuții dacă sunt?  Vă rog, d-le consilier Sabău

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Mulțumesc. Mă voi referi și la pct. 65 și la pct. 66 pentru că sunt legate. In principiu suntem de acord cu construirea unui bazin de înot didactic dar modalitatea de identificare a locației  din nou prin expropriere ne face să ne abținem la acest punct. Considerăm că există suprafețe destule în Oradea și destule zone care să permită amenajarea unui asemenea bazin fără a fi necesară exproprierea. Expropriere care de altfel și ridică costul cu peste 300 de mii lei lei în cazul de față. Mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, acest amplasament a fost propus în baza unor realități. Prima realitate este că în zona respectivă avem un hub sportiv care cuprinde complexul de terenuri de tenis, pista de alergare, sala de sport Antonio Alexe, va fi zona tineretului. Știți că am recuperat partial Casa de cultură a tineretului. Se lucrează la proiectul  studiului de fezabilitate de modernizare a aqua parcului Ioșia. Prin urmare există un complex sportiv și de recreere din care această sală ar urma să facă parte.

Doi: pentru folosirea cât mai eficientă a sălii, este recomandat să utilizăm resursa de apă geotermală. În imediata vecinătate există puțurile Transgex, avem un acord pe această cale cu Transgex ca pe perioada rece, de toamna până în primăvară să folosim apa geotermală pentru încălzirea acestei săli. În așa fel încât costurile de operare în sezonul rece să fie cât se poate de mici.

Trei: se pretează din punct de vedere urbanistic, a fost o analiză a Instituției Arhitectului Șef, avem un acord in comisia municipală de urbanism. În fapt ce expropriem: în inteligența administrației orădene dintr-o anumită perioadă, a vândut un fost bazin din beton în care se stocau cantități mari de apă geotermală, mă gândesc că la un preț foarte mare l-au vândut, am să fac această verificare. Sigur, bazinul nu mai este acolo, dar a rămas o mica gropiță în obrăjorii orașului acolo, e la limita parcului verde. Având în vedere că efectiv această zonă am constatat că se supranune cu amplasamentul în inters public, vă dați seama că nu mai înotăm noi în acest bazin, vor înota copii orădenilor, am făcut această proounere. Din  nou, subliniez, în condițiile în care proprietarii acelui activ oricum vor fi despăgubiți cu niște sume zic eu destul de, la pretul pietei, mult mai mari decât pretul la care au cumpărat acel bazin de beton, dacă vor fi nemulțumiți sigur că vor putea uzita de procedura legală, dar orașul Oradea trebuie să propună un amplasament pentru că altfel dacă nu propunem acest amplasament care să respecte condițiile de urbanism și cele de eficiență energetică vom pierde un „tren” atunci când oprește prin gara noastră. E un „tren” pe care zic eu trebuie să-l accesăm.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Supun la vot proiectul nr. 65.

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă? 

                Abțineri? AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local:
”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă? 

                Abțineri? AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

 

                Pct. 68. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 53 mp, identificat cu nr. cadastral, înscris în CF 205653 - Oradea, situat în zona străzii Camil Petrescu

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 69. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 5 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203803 - Oradea, situat în zona străzii Calistrat Hogaș

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 70. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului,  în suprafaţă de 474 mp, identificat cu nr. cadastral 176407, înscris în CF 176407 - Oradea, situat în zona străzii Calea Borșului

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI , KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Abțineri? 

                Pct. 75. Proiect de hotărâre pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru realizarea lucrării de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

 

                Discuții dacă sunt?  Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Intervin și la acest material pentru că este o explicați asemănătoare cu cea de la  materialul anterior. Lângă stadionul „Motorul” avem posibilitatea să dezvoltăm zona sportivă pentru cei care vor să practice fotbalul, echipele de copii ale orașului Oradea care vor să se antreneze să poată să facă acest lucru, locuitorii din zonă, etc. Bucata de teren pe care o are orașul încă disponibilă acolo nu acoperă suprafața de aproximativ 13.000 mp care este necesară pentru o astfel de bază sportivă, un teren mare de fotbal, un teren mic de fotbal și un vestiar. Ca atare, am căutat cu urbanismul, cu Direcția de Patrimoniu să optimizăm amplasamentul bazei, am primit acord că avem dreptul să schimbăm amplasamentul bazei în așa fel încât să se optimizeze cu terenul, dar trebuie să facem o mică expropriere. Dacă vreți să vă duceți în zonă să vedeți niște bălării de 2 m pe terenul expropriat , este de vreo 20 de ani așa și nu ar trebui să plângem de mila vecinilor care nu-l îngrijește, eventual să-l mai amendeze poliția locală sau să-i aplicăm supraimpozitare pentru că dacă vă duceți acolo veți întelege că facem un lucru bun pentru orașul Oradea și pentru copiii  orădenilor în anii următori. Vă rog să susțineți acest material ca să putem să predăm amplasamentul și Compania națională de inverstiții să facă o investiție pe teritoriul municipiului Oradea. Nu vă gândiți la bălării, dacă vreți să le vedeți sunt acolo disponibile.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dacă nu mai sunt și alte discuții supun la vot proiectul nr. 75.

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS, AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Împotrivă?          

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 76. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor

               

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS, AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Împotrivă?          

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Cap. VII. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

                Pct. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate  în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

 

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare)

 

Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020.

 

                Discuții dacă sunt? D-na. consilier Kirei.

 

                d-na. Kirei Melinda – consilier local

 

                Admir ingeniozitatea executivului care s-a lăudat cu finanțări prin programe europene și am fost atenționată când am spus că veniturile sunt supraestimate și bugetul e prea roz. Nu mă bucur, dar simt o satisfacție când văd că la aprobarea bugetului consolidat desi fără nici o explicație în raportul de specialitate la valoarea veniturilor din fonduri europene este redusă. Mă bucur totuși că am primit răspunsuri la toate întrebările pe care le-am avut referitor la acest proiect de hotărâre și sugestionez să fie completat un pic mai mult pentru a fi mult mai clare valorile.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, conform prevederilor legale, echipa de la Direcția Economică a procedat, din punctul meu de vedere, cât se poate de corect , a convocat o ședință de comisie de buget ca să prezinte în detaliu toate chestunile care țin de proiect. De asemenea, conform prevederilor legale, cu o săptămână  înainte de ședința de consiliu proiectul în detaliu, cu toate pozițiile, subliniez, cu toate pozițiile din lista de investiții, cu toate detaliile, după ce a fost lucrat în interiorul Primăriei și fiecare direcție a acceptat această situație, a fost postat, ca membrii consiliului local și cei interesați să îl studieze. Toate sumele care sunt estimate în buget , am încercat să le estimăm cât mai corect posibil . Sigur, în cee ace privește fondurile europene sunt niște variabile care nu depind de noi, nu putem controla aceste estimări pentru că așa cum știți sunt proceduri de licitație. Să sperăm că aceste proceduri de licitație se desfășoară fără probleme, adică vin firmele la licitație, se adjudecă în termen, nu se lungesc procedurile. Apoi firmele după ce câștigă se apucă de lucru la modul serios, pentru că acești factori nu sunt întru totul in controlul direcțiilor din primărie. Oricât ar vrea colegii noștri să aibă un ritm de implementare cât mai bun posibil depindem de factori care nu sunt la îndemâna noastră. Mai avem tot felul de controale, mai avem tot felul de corecții, mai apar tot felul de elemente de genul acesta care sunt factori care … schimbări de legislație. Domnul Ghitea ne-a precizat de dimineață de ex., Parlamantul a fost foarte generos cu administrațiile publice și a modificat legislația, să ne ajute teoretic și deținătorii de rețele de electricitate și de gaz atunci de ex. când facem un proiect de interes public trebuie să suporte jumătate din costul relocării de utilități. Bineînțeles această situație nu a ajuns la ANRE, Electrica nu are in buget astfel de prevederi, prin urmare noi dacă vrem să facem proiectele avem de făcut două lucruri: sau ne asumăm răspunderea și dăm toți banii pentru că Electrica nu va face, nu este recunoscută de ANRE această prevedere legală, nu are bani în buget. Sau așteptăm vreun an de zile până când ANRE-ul înțelege că a apărut o nouă legislație în subordinea Parlamentului, Parlamanetul nu are autoritate, cum de altfel e recunoscută și probabil peste un an vor face modificarea de legislație ca Electrica și gazul să fie obligate să aloce imdiat bugetele de investiții. Și atunci vă ăuteți da seama că depindem de tot felul de factori, am luat o decizie să ne asumăm niște riscuri să vină Curtea de conturi să ne întrebe de ce am virat toți banii la Electrica dacă Electrica prevede că doar jumătate din bani trebuie să-I dăm și jumătate îi vor da ei nu știm când, pentru că ANRE nu a introdus această sumă în sumele pe care Electrica le poate deconta. Ei vor spune: „noi nu avem buget pentru asta, vă descurcați”. Deci, v-am dat niște exemple ca să înțelegeți că există niște variabile în  buget, vom avea rectificări, pe parcursul anului, dare  sunt convins că sumele care au fost trecute pe fonduri europene vor fi depășite. Pentru că suntem fortați să le depășim anul acesta, nu mai avem decât 3 ani de absorbție, sunt niște contracte mari de sute de milioane de euro și vrem nu vrem, poate cu anumite întârzieri, dar nu mai prea putem întârzia mult, trebuie să facem această absorbție, altfel înseamnă că lucrurile nu vor fi în regulă. Vom forța cât depinde de noi să absorbim bani europeni să progresăm cu toate întârzierile pe care le constatați uneori și dvs.  trebuie să mergem înainte.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Mulțumesc. D-l Sabău, vă rog.

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Aș vrea că încep cu precizarea că atât teoria bugetară cât și Legea 500, legea bugetului, alocă un atribut extrem de important unui buget, se numește realitatea bugetului. Posibilitatea de execuție a acestuia. Dacă ne uităm pes curt pe istoricul ultimilor ani vedem că în 2019 inițial au fost bugetați 1.355.000.000 , execuția est e de 1.104.000.000. In 2018 executia de a fost de 1.033.0000.000, în 2017 a fost de 1.031.000.000. Pentru anul 2020 administrația orădeană propune un buget de 1.767.000.000 lei . Doar pe fonduri europene avem 255 de milioane propuși a fi atrași. Vârful a fost în 2018 când au fost atrași 95 de milioane . Anul trecut au fost atrași 29 de milioane, în 2017 au fost atrași 65 de milioane. E putin propabil să  faci același lucru și să te aștepți la alte rezultate. Cât timp vedem că an de an au fost supraestimate atât veniturile cât și atragerea de fonduri europene  considerăm că cel putin principiul realității nu se respect în elaborarea acestui buget. De asemenea aș vrea să reamintesc executivului o promisiune din anii trecuți. A fost făcută în momentul în care am solicitat reducerea impozitelor la nivelul minim. S-a promis în clipa în care alocările de la buget vor crește se va trece la scăderea taxelor și impozitelor locale către nivelul minim. Promisiune făcută în 2017 dacă nu mă înșel. După cum vedem situația estimată a veniturilor de la buget considerăm că există toate premisele în momentul de față ca această promisiune să poată să fie respectată. Și de asemenea vrem să reamintim de propunerea de burse pentru elevi, propunere făcută în anii anteriori în fiecare an din partea grupului PSD, propunere ce ar reprezenta în total, imensa cheltuială de 0,3% din bugetul total. Burse de performanță, ca să fiu bine înțeles, așa cum a fost propusă atunci în hotărârea de consiliu local. Considerăm că în momentul în care găsim resursele necesare să finanțăm învățământul privat care se adresează unui segment extrem de redus de elevi, putem găsi și resursele de 0,3% din bugetul propus pentru copiii orădenilor, cei care vor fi generația viitoare care să ducă pe spatele lor acest oraș.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                În ceea ce privește observațiile colegului nostru, legate  de estimările de anii trecuți și de capacitatea de execuție. Stimate coleg, ați dat ordonanța 114 care ne-a umflat toate cheltuielile, ne-a pus să refacem toate studiile de fezabilitate, să reluăm de 2 – 3 ori toate licitațiile. Păi dacă nu violați legislația puteam să lucrăm stabil. Dar în condițiile în care Parlamentul României acuma a abrogat din nou modificarea la 114 ne gândim cum vom lucra, ce vom face pentru că în condiții de instabilitate legislativă, credeti-mă că nimeni, nici sectorul privat, nici cel public nu poate lucra cu niște estimări corecte cât timp guvernarea îți schimbă regula de mai multe ori în timpul jocului. Asta este realitatea. Dacă nu recunoaștem această situație înseamnă că abordăm niște discuții politice, deci am avut niște cauze principale pe care nu le  putem nega, dar se văd în toate administrațiile din România care se văd asupra mediul privat și trebuie să ne adptăm la ele. Sigur, putem admite că unele lucruri le puteam face mai bine, mai rău, nu vreau să spun că totul este perfect la primărie, dar sunt niște realități pe care nu le putem nega. Nimeni, subliniez, nici o administrație de la Consiliul Județean Bihor, ca să nu mai vorbesc de alte lucruri, nu poate... uitați-vă ce se întâmplă.

                A doua chestiune, în ceea ce privește partea de realism de fonduri, întotdeauna am spus că treptat, treptat anumiți factori perturbatori au fost eliminați, am semnat contractele de finanțare, am derulat o parte din licitații, unele sunt în curs, altele sunt licitate. Deci factorii perturbatori s-au redus, prin urmare gradul de acuratețe al bugetului se va dovedi anul viitor că este mult mai mare, subliniez, pentru că între timp am evoluat și  acești factori nu mai există. Sigur, în ceea ce privește discuțiile din anii anteriori, da, e adevărat că veniturile orașului Oradea au crescut, dar în același timp au crescut și cheltuielile, stimați colegi, că nu au stat pe loc. E adevărat că noi am ajuns la niște venituri care s-au apropiat de cele din anii anteriori sau de cele pe care le-am fi putut avea în anii anteriori dacă nu ar fi venit Guvernul Tudose cu revoluția fiscală, dacă vă amintiți de chestiunea aceasta. În care ne-au luat într-un singur an 8 milioane de euro. E adevărat că cota din IVG a crescut la 63%, dar dacă, cei care urmăresc bugetele știu, nu mai avem contribuția asigurată pentru asistența socială în proporție de 90% de la bugetul de stat ci doar de 50%. 50% trebuie să alocăm din bugetele și din veniturile orașului Oradea. Deci, datele bugetare sunt semnificativ schimbate, și cum să vă spun, noi nu putem fi o administrație care jucăm numai pe vouchere. E cel mai sipmlu lucru să fii administrația voucherelor. Trebuie să jucăm pe administrația investițiilor . Investițiile și dezvoltarea vor rezolva problemele sociale în viitor. Voucherele și împărțeala nu pot rezolva problemele sociale în viitor doar aparență de voturi, o pojghiță pentru anumite categorii, dar ele vor complica problemele sociale în viitor. Iar zona de termoficare mult criticată este un astfel de exemplu. Gândiți-vă câte avarii majore au fost în această iarnă în Oradea? E adevărat că toată România a fost ajutată pentru că nu am avut o vreme foarte aspră. E o realitate asta. Dar gânditi-vă cum a fost în alte orașe unde nu s-au făcut investiții. Aduceti-vă aminte de discuțiile de acum, 5 ani, de acum 7 ani, de acum 3 ani de zile și astăzi sigur, discutăm de Necula. Este un subiect important Necula. Dar nu mai e problema cu avariile, cu căderile ș.a.m.d. Deci, avem un subiect important. Dar subiectul adevărat care-l interesează pe cetățean nu mai este pe agenda publică, nu-l mai interesează pe cetățean, a dispărut. CET-ul devine neglijent, pentru că funcționează sistemul. Revin, nu putem să revenim la aceste chestiuni pentru că datele bugetare s-au schimbat în totalitate , am încredere că, colegii noștri de la Direcția economică, d-l Florea, după discuțiile pe care le-am avut cu toți directorii au făcut un buget cât mai realist cu putință în condițiile date, nu este umflat, nu este robust, sunt niște date bugetare pe care ne bazăm, care ne-au fost comunicate partea de finanțe a trebuit să ținem legătura și sigur, poate ne surprinde Consiliul Județean cu o alocare acum la aprobarea bugetului. Sunt convins că ne poate surprinde să facem o rectificare pozitivă foarte serioasă astfel încât să constatăm că și Oradea este pe teritoriul administrativ al jud. Bihor și generează 2/3 din PIB-ul județului.

                Celelalte chestiuni legate de gratuități, de facilități, am acordat în acest an facilități care generează la rândul lor dezvoltare. Bursa pentru IT-iști va genera dezvoltare sper eu în anii următori. Pentru că mai mulți tineri vor rămâne în Oradea, mai mulți tineri vor veni la Universitatea din Oradea pe specialitățile tehnice pentru că vor avea condiții de cazare mai bune, vor avea niște facilități, și indirect în felul acesta mediul economic din Oradea își va schimba putin structura și zona de servicii IT și de servicii specializate pentru firme va crește ca si pondere. Sigur  nu de pe o zi pe alta, va dura 5 ani, 7, ani, 10 ani, dar se va vedea în economia orădeană, și nu se va mai pune problema să mai dăm gratuități, pentru că este cel mai simplu de făcut bugetar. E mai greu după aceea să mai faci și alte lucruri.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dacă nu mai sunt și alte discuții supun la vot proiectul nr. 43.

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

 

                Pct. 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pe anul 2020

 

                Discuții dacă sunt:

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS, KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă?          

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Pct. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020.

 

                Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Referitor la partea de prețuri. Mă bucur că scad prețurile de producție, e un lucru îmbucurător, dar acest lucru ar trebui să se resimtă și în buzunarul orădenilor, cei care au investit în sistemul de termoficare, cei care sunt proprietarii de fapt ai sistemului de termoficare, cei care beneficiază de el și cei care in unele cazuri suportă poluarea făcută de  cărbunele cu  care merge CET-ul și cei care suportă facturile uneori mult prea mari față de orașele din jur, cărbune pe care vă rog să-l întrerbați pe dl Necula pentru că inclusiv anul acesta s-a folosit, dacă nu mă înșel, dacă este cineva de la CET și ne poate confirma . CAF-ul  nu a fost pornit tot anul?

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Vă spun eu. Vă înșelați. Nu se mai folosește cărbune de câțiva ani de zile. Dar, în anumite zone a rămas o nostalgie după cărbune. Eu știu asta. 

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Până se dezafectează există riscul de a fi folosit.

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Nu, nu. Nu aș vrea să dați niște informații eronate. Criticile pertinente sunt bune, asta este situația, dar la CET nu se mai folosește cărbunele de câțiva ani de zile, cred că de vreo 4 ani de zile nu mai folosim cărbune la CET, din 2016, nu am greșit mult.

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Un lucru îmbucurător. Punctul nostru de vedere e că, reducerea de tarife ar trebui să se resimtă înspre orădeni pentru că dacă ne uităm la nivelul veniturilor din Oradea și îl comparăm cu nivelul veniturilor din Timișoara sau Cluj și raportăm prețul gigacaloriei  din  Oradea  la venit, vedem că din păcate orădenii plătesc mult mai mult raportat la nivelurile salariale decât orașele înfrățite cu noi. Cred că ar fi bine dacă s-ar lua într-o discuție publică și s-ar privi cu atenție și de către municipalitate varianta unei subvenții diferențiate în funcție de venituri. Considerăm că ar fi varianta optimă de subvenționare pentru că până la urmă subvenția trebuie să se adreseze celor care sunt în nevoie și celor care au nevoie de această subvenție. Și cred că împreună cu asociațiile de proprietari cu executivul s-ar putea găsi o variantă în așa fel încât cheltuielile pe care le facem cu subvenția să meargă acolo unde într-adevăr este nevoie. Mulțumesc frumos.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Stimați colegi, care este situația de fapt. Prin niște chestiuni care pe care le putem numi arbitrare și care nu au întotdeauna legătură cu realitatea economică , autoritățile de reglementare, ANR-ul în acest caz, stabilește anual, de două ori pe an, tarife de producție, ș.a.m.d. Sigur, noi trimitem situații și alte lucruri. Dar acest tarif, de exemplu, care a fost stabilit pentru populație, cu 6% mai mic decât cel care era în vigoare, este dat pe baza Ordonanței 114 care stabilește niște prețuri pentru populatie mai mici la gaz în mod arbitrar. Deci, parlamentul a stabilit că astea sunt prețurile . Bun. Ordonanța 114 este valabilă până în toamnă. Eu întreb stimați colegi, în toamnă nu mai proroagă un guvern care va veni ordonanța. Ce facem? Ne ducem cu prețurile după cele din piață? Sau suntem niște oameni ponderați , lăsăm prețul așa cum este, nu-l coborâm cu 6%, pentru că e o realitate în piață ca să avem o rezervă în toamnă dacă Parlamentul României, știți ce legă dă Parlamentul României, nu te poți baza pe el, vedeți ce se întâmplă. Nu știm dacă vor fi alegeri anticipate, sau nu vor fi până la toamnă, dar în mod cert la toamnă când expiră prevederile ordonanței 114 prețul la gaz va reveni la valoarea aia veche. Și în această situație noi nu dorim să avem un șoc pe piață, nu vrem asta , considerăm că a ne menține un spațiu de subvenționare de rezervă, va face ca prețul gigacaloriei în Oradea să rămână predictibil și constant.

                Doi, ați dat informații greșite, eronate, ca și cu cărbunele, legat de prețul gigacaloriei, și iar legat de folclorul ăsta, l-am explicat de nenumărate ori, că prețul Termoficării din Oradea este cel mai mare, ș.a.m.d. Dacă vă aduceți aminte și LA Compania de apă era același folclor, s-a publicat tabelul cu toate prețurile, eram pe locul 38 în țară, nu conta că eram la coada clasamentului, dar ne explicați și atunci cât de mari sunt prețurile în Oradea. E adevărat prețurile ar putea fi mai mici, și așa ar fi bine să fie cât mai mică ponderea lor în coșul de consum al oricărui locuitor din Oradea. Dar există niște realități. Această scădere de tarif de 6% se vede în buzunarul orădenilor, știți cum se vede? Pentru că scăzând putin subvenția pe care tot noi o dăm, ajunge de la 18%, la 14% cât este acuma, acei bani se duc în investiții. În asfaltarea de străzi din cartiere, în amenajarea de spații de parcare, pentru că altfel nu ar fi acei bani acolo. Deci, în mod indirect nu-i ducem nicăieri ci se duc în niște investiții. Pe de altă parte, dacă la toamnă se va întâmpla ceva și vor fi modificări la această ordonnață , ceea ce va fi foarte probabil, pentru că v-am spus ea exiră deja, ea are un termen limitat, deci nu e ceva pe 5 ani de zile, să putem face planuri, nu e până la toamnă, până în octombrie. Exact la început de iarnă, parlamentul poate să spună gata ne-am săturat dde 114. Da? Poate că va o altă majoritate acolo în parlament. Ce facem atunci? O să veniți iar, câți ai scapă în viitoarul consiliu, să începem să spunem: domnule dar să nu majorăm. Păi e realitatea economică, o să fie în fața noastră. Și atunci cred că ceea ce facem și anume, să menținem prețul constant , este o chestiune corectă, v-am spus, nu creem perturbații. Oamenii știu pe ce se bazează, menținem o stabilitate, banii economisiți sub formă de subvenții îi ducem în investiții, cofinanțăm proiectele pe care le-ați aprobat cu toții, rețelele secundare, sistemele de recirculare a apei. Deci, ducem banii, ducem 15% din bani și câștigăm proiectele pe programul de eficiență energetică, pe programul de căldură și confort și în felul acesta acești bani se vor vedea direct în buzunarul celor care au fost termoficarea în anul următor pentru că nu vor mai plăti dimineața la 6 apa rece pe care nu o pot folosi până vine apa caldă. Și făcând aceste investiții se va vedea, vă spun că este o chestiune rațională. Și ceea ce vă spuneam la o intervenție anterioară, investițiile în termoficare rezolvă problemele din viitor. Doamne ferește să nu avem dreptate, nu știm ce înseamnă o iarnă grea, în multe orașe din România și o să vedeți efectele. Orașul Oradea, cu magistralele refăcute, cu grupurile noi pe gaz, nu pe cărbune de 4 ani de zile, cu rețelele secundare modernizate, cu punctele termice automatizate, cu priectele pe care sperăm să le semnăm cu ultimul proiect de geotermal din Nufărul vom fi într-o situație incomparabil mai bună ca alte orașe, și atunci sigur se va putea discuta dacă strategia asta a fost corectă sau nu. E cred că este o chestiune corectă. E adevărat că nu este populară, nu sună întotdeauna bine, dar cred că este una realistă și are perspective pe termen lung. 

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Poftiți d-l Sabău

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Ar fi o singură remarcă, nu am zis că prețul gigacaloriei ar fi prea mare în Oradea. Am zis prețul gigacaloriei raportat la venitul mediu din Oradea.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Supun la vot proiectul nr. 45.

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI , KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Abțineri? 

 

                Pct. 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din jud. Bihor și acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlu de contribuție financiară pentru anul 2020.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI , KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 8.351820 lei cu titlu dee cotizație pentru anul 2020.

 

Discuții dacă sunt? Dl Ionescu

 

d-l Ionescu Romeo – consilier local

 

În calitate de membru APTOR am să mă abțin la acest vot

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Cine este pentru?  BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

                Împotrivă?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

                Abțineri?  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA , IONESCU ROMEO

                Pct. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

 

                Pct. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pe anul 2020.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2020.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,  KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin H.C.L. nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al mun. Oradeas a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? unanimite

                Împotrivă? 

                Abțineri?

 

                Pct. 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,         

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI, KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                Pct. 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţiiTermoficare Oradea SA pe anul 2020

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? BIRTA FLORIN ALIN, BUHAŞ CAMELIA LIANA, CHIANĂ LAURENȚIU ALIN, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, DULCĂ CAMELIA MARIANA, DUŞE TRAIAN ADRIAN, FELEA ADRIAN IOAN, FILIMON TEOFIL LAVINIU, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, IONESCU ROMEO, LEZEU IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU, MĂLAN MIRCEA, MORAR GRIGORE, NEGREAN DANIEL DUMITRU, TAU IOAN, ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS,         

                Împotrivă? 

                Abțineri?  AVRAM NICOLAE IOAN, BLAGA MARIANA, MOHAN AUREL – GEORGE, NEGREA ADRIAN, SABĂU - POPA  LIVIU-MIHAI, KECSE GABRIELLA, KIREI MELINDA, KIS GÁBOR – FERENC, PETŐ DALMA CSILLA

                VIII. IAS

 

                Pct. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire imobil de locuințe P+3E+R cu spații complementare la parter (birou și spațiu comercial), str. Muntele Găina, nr. 16, nr. Cad. 150565 – Oradea.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă? 

                Abțineri?

 

                „Diverse”

 

                Pct. 9. Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                Pct. 59. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019.

 

                Discuții dacă sunt?

 

                La „Diverse” dacă sunt discuții?  d-l Sabău

 

                d-l Sabău -  Popa Liviu Mihai – consilier local

                Încerc să fiu scurt. In urma discuțiilor pe care le-am avut cu o parte din cetățenii din Cartierul Tineretului. Ar exista o doleanță din partea lor, și anume: toate cursele care sunt de la OTL să aibă capăt de linie în Cartierul Tineretului. În momentul de față, o parte din curse, din cee ace mi-au spus opresc în zona Romeur, este cazul mai ales în jurul orei 2,00, am înțeles că la 2,13 este cursa care pleacă spre Cartierul Tineretului, următoarea se oprește la Romeur. Majoritatea copiilor care ies de la școală în jurul acelei ore nu se încadrează pe 2,13 și rugămintea ar fi dacă se poate analiza și care ar fi posibilitatea ca măcar în intervalul în care e programul de ieșit de la școală și de la muncă să se prelungească capătul de linie de la Romeur până în Cartierul Tineretului. Mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

                Am reținut această propunere, o să o supunem atenției conducerii OTL, pe de o parte. Pe de altă parte e clar că orice fel de prelungire de linie indiferent unde se face în oraș, sau orice mărire de frecvență presupune autobuze în plus, oameni în plus. Urmează să vină primele autobuze noi și cred că este posibil în perioada următoare, pe măsură ce ne întregim flotele de autobuze să putem să extindem liniile, inclusiv frecvența și în această zonă. În cee ace privește ședința de consiliu local din luna martie, probabil că vom avea o ședință extraordinară în prima săptămână sau cel mai târziu în a doua săptămână, pentru că am înțeles de la colegii noștri din subordinea domnului Mălan că este nevoie să ajustăm strategia de termoficare pe care am aprobat-o în urmă cu câțiva ani de zile, în așa fel încât proiectele pe care dvs. le-ați aprobat astăzi în ședința de consiliu de reabilitarea rețelelor secundare, echilibrări pe aceste rețele pentru partea de recirculare a apei să fie cuprinse într-un document strategic în așa fel încât să fie eligibile pe proiectele de căldură și confort. Întrucât termenul final este luna martie, probabil că imediat ce colegii noștri modifică aceste documente, le ajustează, o să vă rog să acceptați să mai organizăm o ședință extraordinară cel putin cu aceste materiale. Ședința ordinară va fi probabil la sfârșitul lunii martie. Vă mulțumesc.

 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

                Vă mulțumesc și eu, declar ședința închisă.

                            

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             SECRETAR GENERAL,

                  Chiană Laurențiu Alin                                                                                               Ionel Vila

                      

 

 

 

                                 Întocmit,

                       Teodora Silaghi