Proces verbal din 16.07.2020

PROCES-VERBAL ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 16.07.2020

PROCES VERBAL

Încheiat azi 16 iulie 2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

În baza Dispoziției Primarului nr. 952/10.07.2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 16 iulie 2020.

Participă următorii consilieri: dl. Avram Nicolae Ioan, dl. Birta Florin Alin, dna. Blaga Mariana, dna. Buhaș Camelia Liana, dl. Chiană Lurențiu Alin, dl. Dușe Traian Adrian, dna. Dulca Camelia Mariana, dl. Dragoș Marcel David, dl. Felea Adrian Ioan, dl. Filimon Teofil Laviniu, dl. Ionescu Romeo, dna. Kecse Gabriela, dna. Kirei Melinda, dl. Kis Gabor Ferenc, dl. Lezeu Ioan, dl. Maci Mihai, dl. Marinău Florin Liviu, dl. Mălan Mircea, dl. Morar Grigore, dl. Negrean Daniel Dumitru, dna. Peto Dalma Csila, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai, dl. Tau Ioan, dl. Zdrîncă Ionel Marius.

Lipsesc următorii consilieri: dna. Fonoage Corina Lavinia Silvia, dl. Mohan Aurel-George, dl. Negrea Adrian.

Ia cuvântul dl. Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea:

Doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor colegi pentru astăzi 16 iulie 2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Din totalul de 27 de consilieri locali în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivat următorii: doamna consilier Fonoage Corina și domnul consilier Mohan Aurel. În condițiile de față ședința este legal constituită și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Domnule președinte Chiană, vă rog!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc domnule secretar! Bună ziua tuturor! Începem ședința extraordinară de astăzi, prin supunerea la vot de către dumneavoastră a proiectului privind ordinea de zi, a borderoului cuprinzând materialele propuse spre analiză și aprobare în ședința de astăzi.

Supun la vot borderoul în integralitatea sa.

Cine este pentru? UNANIMITATE

Împotrivă?

Abțineri?

dl. Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea:

Domnul Negrea lipsește?

Rectificăm prezența și vor fi 24 consilieri prezenți. La cei care lipsesc îl adăugăm și pe domnul Negrea. Mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc domnule secretar!

Vă supun discuției și votului proiectele din această ședință:

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție ,,Trecerea la 20 kv redresor Salca”.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? UNANIMITATE

Împotrivă?

Abțineri?

PUNCTUL NR. 2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții ,,Înlocuire rețea de apă și branșament pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței”.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? UNANIMITATE

Împotrivă?

Abțineri?

II. D.M.P.F.I

PUNCTUL NR. 3 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții: ,,Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? UNANIMITATE

Împotrivă?

Abțineri?

PUNCTUL NR. 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții “Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga”.

Discuții dacă sunt?

Domnule Sabău, vă rog!

dl. Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier PSD:

Mulțumesc! Dat fiind faptul că vorbim de investiții pentru dezvoltatori imobiliari privați, întrebarea ar fi: Care este perioada de recuperare a investiției? Mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Vă mulțumesc! Reprezentantul de la Termoficare vă rog!

dl. Lucian Pop - reprezentant Termoficare Oradea S.A.:

Perioada de recuperare a investiției este 11 ani și 9 luni dar această investiție permite racordarea a cel puțin unei capacități duble decât cea care se racordează acum, respectiv cele două blocuri situate pe str. Romulus Guga cu câte 72 de apartamente.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

Mulțumesc! Poftiți domnule Sabău!

dl. Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier PSD:

11 ani și 9 luni începând de la data finalizării construcției, care când va fi? Mulțumesc!

dl. Lucian Pop - reprezentant Termoficare Oradea S.A.:

Prima construcție este practic finalizată, așteaptă montarea minipunctului termic și poate să dea drumul la căldură iar a doua construcție probabil că în cursul iernii va fi pusă în funcțiune și ea conform graficului de execuție a dezvoltatorului imobiliar.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: Mulțumesc! Alte discuții dacă mai sunt?

Supun la vot proiectul numărul 4.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

21 voturi PENTRU.

3 voturi ÎMPOTRIVA: dl. Avram Nicolae Ioan, dna. Blaga Mariana, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc!

III. D.P.I.

PUNCTUL NR. 5 Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți de 58.716 mp., din terenul cu nr. cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, situat în zona străzii Armatei Române nr. 1/A.

Discuții dacă sunt?

Domnule Sabău, poftiți!

dl. Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier PSD:

Mulțumesc! La acest punct grupul consilierilor PSD se va abține să îl voteze din următorul considerent:

O bază sportivă, respectiv un stadion sunt necesare în momentul de față, stadionul existent nefiind la capacitate și nefiind situat într-o zonă care să permită desfășurarea de evenimente. Dar, și această locație din păcate este în proximitatea blocurilor din Ioșia, inclusiv a străzii Calea Aradului. Există un proiect de dezvoltare a unui cartier în imediata vecinătate a lui, pe locul fostului Cominca și nu credem că un loc pentru evenimente cu 15.000 de persoane se potrivește într-un cartier rezidențial și în mijlocul unui cartier. Credem că ar trebuii identificată o locație care să nu genereze disconfort. Mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință:

9           1-9            9      9

Mulțumim! Domnule viceprimar Mălan!

dl. Mălan Mircea - viceprimar:

Stimați colegi, în primul rând executivul local vrea să mulțumească Consiliului Județean, în special consilierilor grupului UDMR pentru că sunt de acord ca acest teren de aproape 6 ha să treacă în proprietatea orașului, pentru ca apoi să realizăm unul dintre cele mai frumoase și importante proiecte pentru viața socială și sportivă a orașului nostru. Vă mai aduc la cunoștință faptul că în aceste zile am primit avizul de la Ministerul Educației pentru ca ceea ce reprezintă astăzi ca și active, liceul sportiv să treacă de asemenea în proprietatea orașului și acel teren împreună cu terenul primit de la Consiliul Județean ajungând la o suprafața de 7,6 ha va fi folosit pentru amenajarea unui complex sportiv în valoare, undeva între 40.000.000 EUR și 50.000.000 EUR, spun asta pentru că acum se lucrează la studiul de fezabilitate și încă nu este finalizat, însă acest complex sportiv va conține un stadion de aproximativ 15.000 de locuri, un hotel cu toate dotările de la SPA și piscină, apoi baza sportivă, Stadionul Tineretului existent astăzi, într-o stare necorespunzătoare, va fi refăcută, va exista acolo un stadion pentru atletism cu 8 piste, cu vestiare, cu pistă pentru antrenament, astfel încât să poată fi folosit acest stadion pentru competiții interne și internaționale, de asemenea în acest complex va exista un bazin de înnot didactic, vor exista 2 săli de sport, vor exista mai multe terenuri și pentru mini fotbal dar și terenuri de antrenament pentru stadionul care se va construii, terenuri de handbal, terenuri de baschet. Noi credem că este un proiect foarte important în condițiile în care în prima parte a zilei Colegiul Eminescu, Liceul Sportiv și Universitatea Oradea vor putea accesa această bază iar după-masa orădenii vor putea să folosească baza respectivă, mai mult decât atât, atunci când vor exista competiții va exista un loc potrivit pentru asta. Acest complex va fi legat prin două poduri peste Peța, va fi legat de Sala Polivalentă care se află acum în construcție, pentru ca și acele parcări care sunt acolo, atunci când nu există evenimente concomitent să poată fi folosite de o funcțiune sau cealaltă. Grădina Zoologică se va reloca iar acea zonă va face parte din acest complex sportiv. Practic, conceptul este ca acest complex să existe în cadrul unui parc. Ca urmare rugămintea noastră este să votați acest material pentru că nu vedem niciun motiv pentru care noi să votăm împotriva ideii de a primi un teren chiar și de la Consiliul Județean.

Vă mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc! Domnul Liviu Sabău poftiți!

dl. Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier PSD:

Mulțumesc! Pe scurt aș vrea doar să întăresc încă o dată că nu ne opunem construcției unui complex sportiv, ca să fim bine înțeleși. Este necesară o bază sportivă și în zona de Ioșia, pentru că din păcate câți dintre noi au copii care sunt de vârstă preșcolară sau școlară știm ce înseamnă la cluburile de copii să nu avem unde să facem orele de fotbal, să mergem prin Sântion sau în alte localități pentru că nu găsim disponibilități în Oradea unde să avem în momentul de față, poate ar fi o idee bună să regândim și pentru stadionul ce se vrea a fi dărâmat din fostul stadion, să îl transformăm într-o zonă sportivă pentru că vorbim totuși de un cartier ca și Rogerius cu cei mai mulți locuitori alături de Ioșia și care ar merita o bază sportivă pentru cei din zonă. Dar un loc pentru evenimente cum este un stadion, unde pe lângă meciurile de fotbal se doresc și evenimente în aer liber cu 20 -25.000 de persoane, nu este locația potrivită între blocuri. Aceasta era observația noastră, în rest suntem perfect de acord și cu trecerea dar nu cu destinația.

Mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc! Alte discuții dacă sunt?

dl. Mălan Mircea - viceprimar:

Stimați colegi, este acolo planșa cu prezentarea la nivel de concept, rugămintea mea este când se termină ședința să aruncați o privire. Cam aceasta este propunerea arhitecților. Echipa de arhitecți care lucrează este “Dico și Țigănaș” o companie din Cluj care au făcut mai toate stadioanele din România în ultima perioadă inclusiv Cluj Arena și dacă aveți sugestii vă stăm la dispoziție, am spus și repet, suntem doar în faza în care lucrăm la studiul de fezabilitate, ca urmare orice idee este bună.

Vă mulțumesc!

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții supun la vot proiectul numărul 5.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

21 voturi PENTRU.

3 ABȚINERI: dl. Avram Nicolae Ioan, dna. Blaga Mariana, dl. Sabău-Popa Liviu Mihai.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumesc! Capitolul diverse dacă vrea cineva să ia cuvântul.

Doamna Kirei, vă rog!

dna. Kirei Melinda - consilier UDMR: Mulțumesc!

Aș vrea să anunț Consiliul Local că la începutul săptămânii am depus o plângere prealabilă pentru revocarea Hotărârii 522 din 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copii care frecventează creșele și a fost o adresă înaintată și către prefectură pe această temă.

dl. Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință: 9           1-9            9      9

Mulțumim că ne-ați anunțat. Dacă mai sunt alte intervenții?

Nu mai sunt!

Vă mulțumim! Delar ședința închisă!

Vă doresc o zi buna! Multă sănătate!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL, Ionel Vila


Chiană Laurențiu Alin

Întocmit,

Lazăr Oana