Proces verbal din 14.08.2020

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 14 august 2020

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  14 august 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

                În baza Dispoziției Primarului nr. 1058/07.08.2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14 august 2020.

 

                Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

                Lipsesc  motivat următorii consilieri locali: d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda, d-l Negrea Adrian și d-l Mohan Aurel George

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media,  cetățeni, etc.

 

                d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 14 august  2020  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de   consilierii locali  aleși în funcție, sunt prezenti acum 23, lipsesc motivați următorii consilieri: d-na. Kirei Melinda, d-na. Kecse Gabriella, d-l Negrea Adrian și d-l Mohan Aurel.  În  condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri în condițiile legii. Înainte de a intra in ordinea de zi v-aș ruga să-mi permiteți să supun atenției dvs. înspre aprobare procesul  verbal  anterioar al  ședinței  ordinare a Consiliu local  din data de 24 iulie 2020, care a fost supus publicității prin afisare la compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Dau cuvântul președintelui de ședință, d-l președinte d-l Chiană.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Vă mulțumesc d-le secretar.  Stimați colegi, borderoul pe care l-ați primit dvs. contine și materialul nr. 19, menționez faptul că, executivul a luat decizia să se retragă.  Supun la vot borderoul cu materialele propuse mai putin pct. 19.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Cap. I. Direcția Economică

                Pct. 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe

                Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID – 19.

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

Vreau să precizez de la început că suntem de accord cu schema de ajutor de stat pentru sustinerea activității operatorilor aerieni, dar aș avea o mica întrebare. Am văzut că finanțarea se asigură din cei 5 milioane de lei din fondul de rezervă aflat la dispozitia Consiliului Local. Tin minte că acum două luni când am propus testarea comunitară pentru Covid mi s-a spus că acel fond este alocat către spitale și nu se mai primesc înapoi banii care au fost dați sub formă de împrumut. Să înțeleg că între timp spitalele au returnat o parte din banii împrumutați și exiată acest disponibil? Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului primar

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

Nu, să înțelegeți că între timp s-a câștigat un proiect european care la data alocării banilor nu aveam garanția că va fi câștigat. În situația în care cheltuielile făcute pentru achizitia de dotări în secțiile de terapie intensivă și unitatea de primire urgență se decontează din bani europeni înseamnă că există această rezervă la dispozitie.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Alte discuții dacă mai sunt? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre.  

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                d-l primar poftiți.

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

                Dar, am crezut că, colegul nostru se gândește să facă o propunere ca această schema de ajutor  să fie făcută de proprietarii aeroportului, pentru că Primăria și Consiliul municipal de unele singure fac aceste eforturi ca să atragă zboruri aeriene în Oradea. Trebuia deja luat de mult acordul de la Consiliul județean. Dar e mai simplu să faci declarații decât să faci ceva.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                d-l Sabău, poftiți

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                La consiliul județean, știu că există o anumită majoritate și poate trece ușor o astfel de schema … Nu cred că reprezintă o problemă pentru dvs. 

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Mergem mai departe

                Pct. 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 21.941 mp cu societatea Devega S.R.L.

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare)

Discuții dacă sunt? D-l Sabău, poftiți

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

Aș vrea să cer părerea d-lui secretar cu privire la legalitatea materialului invocând art. 131 din Codul administrativ. Art. 131 stipulează: ”Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale” Nu se face nici o stipulare cu obligativitatea unui anumit fel de vot a reprezentantului în AGA a consilierului local care este reprezentant în AGA și de asemenea din câte cunoaștem, Administrația Domeniului Public este o entitate juridică distinctă, cu personalitate juridică proprie. Prin hotărâre de consiliu local, care este temeiul legal care se poate impune unui reprezentant al ADP care este mai departe în AGA la alte societăți să voteze într-un anumit fel. Multumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

d-l secretar, poftiți.

d-l Ionel Vila – secretar general  al municipiului Oradea

Da, așa este art. 131 asta prevede, pe de o parte se vorbește despre actul politic de la masa ovală, să mă exprim plastic, să se respecte configurația politică în astfel de reprezentare iar acolo unde eu sunt trimis de către Consiliul local, mai simplist spus, eu nu mă reprezint pe  mine, eu reprezint Consiliul local, care este voința Consiliului Local. Mulțumesc.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

D-l Sabău, vă rog

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

Speța se referă și la cei de la ADP care nu sunt consilieri locali.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

D-l primar, poftiți.

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

Stimați colegi, este surprinzător pentru mine ca după 4 ani de mandat  ajungem să discutăm astfel de chestiuni la această ședință. Poate penultima, antepenultima din acest ciclu. Nu îmi vine să cred că poti să iei indemnizație de consilier degeaba dacă abordezi astfel de subiect pe final de mandat. Dar e păcat de această chestiune pentru că, eu înțeleg că este campanie electorală și trebuie să fim vocali, dacă mai suntem și filmați ca să avem ce posta, știm acest lucru, nu este o problemă, dar parcă totuși astfel de abordări se vede cât se poate de clar că nu au nici o legătură cu fondul problemei.

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Supun la vot proiectul nr. 17

Cine este pentru? 18  voturi

                Împotrivă? 5 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare) 

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 18  voturi

                Împotrivă? 5 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de colaborare nr. 280829/2018 aprobat prin HCL 602/2018, încheiat între mun. Oradea și soc.. ADL Oradea SA, respectiv mandatarea directorului general al societății ADL Oradea SA pentru luarea măsurilor necesare închirierii imobilului situate în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. Cad. 157023, înscris în CF 157023.

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                II. I.A.S.

                Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire locaș de cult- Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1,  nr.cad. 202565 – Oradea

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                III. D.P.I.

                Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a două imobile cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” – tronson 1

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 3 voturi

 

                Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 15.128 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” – tronson 2

 

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă?

                Abțineri? 3 voturi

 

                Pct.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” – tronson 4

 

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct.6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” – Ioşia din mun. Oradea, str. Octavian Goga nr. 26

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct.7. Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp,și a edificatelor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 8. Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Dimitrie Anghel

 tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct.9. Proiect de hotărâre penru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp, și a edificatelor – proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Viilor”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp teren din nr. Cadastral 205269 – Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică „Drum ollector în zona Piața 100 – municipiul Oradea.”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 12. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 189 mp, cu construcții, afectate de obiectivul de investiții Modernizare strada Trotușului, tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor              Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, și două construcții – anexe, afectate de obiectivul de investiții Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

 

                Pct. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 1042 / 2019 privind transmiterea în folosință grtuită a unei părți din imobilul  situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

                Pct. 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor - terenuri, cu suprafeţele de 3.042 mp și 468 mp, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

                IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

                Pct. 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

                Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Refacerea str. Ion Mihalache, mun. Oradea – tronsonul cuprins între Calea Borșului și str. Petre P. Carp”.

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

                V. D.M.P.F.I.

                Pct. 21. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic  în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din piata Magnolia, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

                Discuții dacă sunt? D-l Sabău, poftiți

d-l Sabău Popa  Liviu – Mihai – consilier local

Mă voi referi la pct. 21 și pct. 22.  Ne vom abține să votăm materialele. Principalul considerent fiind costurile la care se ridică aceste proiecte. De ex. pentru Magnolia un cost de 12 milioane pentru amenajarea parcului cu terasamente, instalații de iluminat și instalații sanitare pentru o suprafață de mai putin de 10.000 mp considerăm că este un cost exagerat. De asemenea, dacă privim cu atenție, doar costurile de proiectare sunt aproape de 100.000 de euro la acest proiect, sumă pe care o considerăm mare, pentru că există priorități și mai strigente în Oradea.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-l primar, poftiți

                d-l Ilie Bolojan – primar al Municipiului Oradea

                Aceste proiecte sunt finanțate din fonduri europene, aceste prețuri sunt estimative, în urma licitației, în baza ofertelor constructorilor care vor veni se va stabili cu exactitate prețul de piață. În condițiile în care prețurile, așa cum spune colegul meu, vor mai mari, atunci sigur că vor fi niște oferte care vor fi mult mai mici și care vor fi în piață așa cum le stabilește concurența. Prin urmare, eu cred că astfel de aprecieri în situația de față nu stau în picioare, în ceea ce privește structurile de costuri aceste documente sunt publice sunt la dispozitia celor interesați, va fi o licitație publică cu publicare în SICAP, cu toate documentele, deci nu este nici un fel de problemă din punctul de vedere al executivului legat de aceste proiecte. Le aprobăm, vom demara imediat procedurile de licitație pentru că contractele de finanțare sunt semnate.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Supun la vot proiectul nr. 21.

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

                Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic  în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufarului, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 20 voturi

                Împotrivă? 3 voturi

                Abțineri?

                Pct. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico – economice aferente Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020

                Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

                VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

                Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirilor ce se vor acorda comercianților afectați de inciendiul din Piața Cetate

 

                Discuții? Înainte de a supune la vot materialul dau cuvântul d-nei. Borbei

                d-na. Eugenia Borbei  - director executiv Direcția Juridică

                Bună ziua, în primul rând cred că inițiatorul trebuia să prezinte proiectul și apoi să spunem noi despre Raportul de specialitate.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                d-l Sabău, poftiți

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                Mulțumesc, am trimis în cursul zilei de astăzi o suplimentare, o modificare la material, ca să se încadreze și în condițiile de formă invocate de către cei de la Direcția Juridică, condiții care erau mai mult de virgule, decât de fond, dar vreau să vă reamintesc că art. 136 din Codul administrativ  care prevede că: „Proiectele de hotărâri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității administrative – teritoriale și al compartimentelor de resort” Vreau să vă spun că, Compartimentele de resort din păcate nu mi-a oferit deloc sprijinul în elaborarea și redactarea materialului conform art. 136 . De asemenea la motivările dvs. cum că nu ar intra în sfera consiliului local. Vreau să vă amintesc că, conform art. 129 din Codul administrativ : Consiliul local exercită următoarele atribuțiuni: dezvoltare economico – socială, administrarea domeniului public și privat, atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. Conform alin. 2 lit. b), c) și d). Deasemenea, conform alin. 4 lit. f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor.  Deci intră în sfera de interes a Consiliului local, prin atribuțiile consiliului local și v-am trimis modificările, exact cum ați obiectat dvs. în raport. În sensul în care am eliminat partea de retroactivitate pentru 6 luni și o stabilim ca și o despăgubire în cuantul de 6 luni de chirie, iar partea de gratuitate până la sfârșitul anului la chirie se traduce printr-o facilitate. Și astfel am armonizat atât textul cât și dispozitul hotărârii de consiliu local. V-aș ruga, când dvs. veți vota acest material să țineți cont că vorbim de aproximativ 100 de comercianți care de acolo trăiesc. Vorbim de 100 de familii, vorbim de niște oameni care au avut încredere într-un serviciu de utilitate publică . Să uităm că până la urmă ADP-ul este un serviciu de utilitate publică, înainte de a fi un agent imobiliar. El trebuia să le asigure conform contractului proprietatea. Din păcate nimeni nu cred că și-a dorit acest eveniment nefericit și nu cred că cineva poate să creadă altceva, dar trebuie să ne gândim și la acești oameni. Acești oameni, pe lângă familiile lor, trebuie să ne gândim că oferă un serviciu și orădenilor care vor să-și cumpere produse de la producătorii locali. Nu știu câți dintre dvs. ați vizitat locul unde au fost  mutați, de ex. cei cu lactate într-o hală fără curent electric, unde funcționau deja de 2 săptămâni fără a avea racordul la curent. Și nu știu câți dintre dvs. întelegeți ce înseamnă pentru micul producător sau mic comerciant un stoc de 5 sau 10.000 de lei. Probabil că pentru unii dintre dvs. reprezintă o sumă mica. Pentru un producător local probabil că reprezintă banii lui și a familiei lui pentru o lună întreagă sau mai multe luni. De aceea v-aș ruga să privim cu obiectivitate să lăsăm obiecțiile legate efectiv de virgulă, care au fost corectate în cursul zilei de astăzi și probabil că le corectam mai repede dacă aveam și suportul compartimentelor de specialitate. Mulțumesc frumos.

                d-na Eugenia Borbei – director executiv Direcția Juridică

                Referitor la art. 136, da, consilierii pot iniția proiecte de hotărâri, dar trebuie să și le asume. Dvs. ați depus un proiect de hotărâre nesemnat de către consilierii P.S.D., punând la  initiator  pe d-l primar Ilie Bolojan. Asta legat de formă. Nu ați invocat nici un temei legal în proiectul de hotărâre . Dacă cereați ajutorul Direcției Juridice sunt convinsă că îl primeați. Am primit un proiect de hotărâre transmis de către compartimentul consiliului local pe care ne-am și pronunțat. Dacă astăzi ați depus un alt proiect de hotărâre , nu ne-am pronunțat pe cel de-al doilea proiect de hotărâre pentru că nu l-am primit. Dar, procedural și potrivit Regulamentului Consiliului local, ne pronunțăm pe un raport de hotărâre care este înregistrat. Așa că pot să discut despre proiectul de hotărâre pe care l-am primit, care a ajuns la Direcția Juridică pentru Raportul de specialitate. Dar, în proiectul dvs. de hotărâre nu sunt corelate titul proiectului în care vorbeați de acordarea de despăgubiri și cu articolele hotărârii, adică cu dispozitivul hotărârii, în care vorbiți despre acordarea de scutiri. Practic , facilități. În art. 1 vorbiți despre acordarea unor facilități, retroactive .            Vreau să vă spun că nici un act administrativ nu retroactivează, produce efecte doar pentru viitor. Referitor la art. 2 din hotărâre, intră în sfera de competențe a ADP-ului, cum bine  spuneați mai devreme că este o societate comercială distinctă. Consiliul local are reprezentant în AGA la ADP, astfel că poate mandata reprezentantul de a vota un pachet de măsuri pentru comercianții de acolo. Legat de fondul problemei, nu avem încă un raport al organelor competente să spună cine a fost vinovat pentru acel incendiu pentru a calcula pagubele care au fost acolo, astfel încât ADP și nici Consiliul local nu se poate pronunța cu privire la despăgubiri acordate comercianților . Mulțumesc.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                d-l Sabău, poftiți

                d-l Sabău Popa Liviu - Mihai – consilier local

                Vreau doar să spun că nu am depus un alt proiect de hotărâre , ci o completare la proiectul de hotărâre care exista deja depus. Deasmenea, m-aș fi așteptat la aceeași înțelegele pe care o avem și noi atunci când primit materialele cu 5 minute înainte de ședință, după comisii..

                d-na. Eugenia Bordei – director executiv Direcția Juridică

                d-l Sabău cu toată bunăvoința nu am primit proiectul, dacă îl primeam și cu 5 minute înainte, eu v-am așteptat și la ședințele pe comisii. Poate am fi putut discuta atunci despre completarea proiectului dvs.

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                Este trimis de dimineață, pe e-mailul consiliului local, de pe care noi suntem informați, pe circuitul intern în interiorul primăriei nu cred că tine de mine. O rugăminte  ar fi, dat fiind faptul că nu ați apucat să analizați varianta cu completări să se retragă de pe ordinea de zi proiectul și să se  amâne pentru următoarea ședință de consiliu.

                d-na. Eugenia Bordei – director executiv Direcția Juridică

                Eu v-am spus argumentele Direcției juridice inclusiv pe fondul problemei care cred că este același. Acuma lăsând la o parte aspectele de formă. Fondul proiectului de hotărâre cred că a rămas același. Solicitările dvs. cred că sunt aceleași.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-l Sabău aș dori să formulați propunerea dvs.

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                Propounerea mea este să se amâne materialul până Direcția Juridică reușește să evalueze varianta completă a acestuia și să reprogramăm pentru ședința următoare, care, cred că este la sfârșitul lunii.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Dau cuvântul d-lui secretar

                d-l  Ionel Vila – secretar general al Municipiului Oradea

                Aș vrea să clarificăm o problemă legată de procedură. Știți bine că în Consiliul local inițiatorii despre care s-a făcut vorbire aici, respectiv primarul, consilierul sau cetățenii, ei pot să vină cu inițiativă. Cât privește aparatul de specialitate al primarului , sigură că da, se vine cu propunerea susținută de către executiv. Dar, aici în Consiliul local, am acceptat conform Codului administrativ , conform reguamentului de organizare și funcționare al consiliului local, completări la materiale. Lucru care se uzitează de multă vreme aici. Mai mult, se poate veni cu o propunere oricare ar fi ea cu suport scris, iar consiliul local analizează și vine cu o altă decizie. Deci nu este obligatoriu ca hotărârile, proictele de hotărâri care sunt supuse dezbaterii să fie adliteram admise de către consiliul local. Eu consider că această completare trebuie luată în seamă și nu este nevoie de o altă amânare a materialului, se poate decide aici, acum. Solicitarea este clară, dumnealor vor să știe despre ce este vorba, cât privește celelalte lucruri de procedură, nu este cazul să le mai discutăm. Deci, se poate vota materialul în deplină legalitate.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Dau cuvântul domnului Marinău

                d-l Marinău Florin Liviu – consilier local

                În conformitate cu art. 136 din Codul administrativ pot avea inițiativa de a depune proiecte de hotărâri ale consiliului local primarul, consilierii și cetățenii. Suntem în situația în care avem un proiect de hotărâre depus de către domnul consilier Sabău. Chiar dacă este intitulat ca venind din partea grupului de consilieri locali PSD este un proiect semnat de către domnul consilier Sabău. Din momentul în care consiliul local a aprobat borderoul cu ordinea de zi privind proiectele de hotărâri, eu apreciez că acest proiect nu mai poate fi retras. Oricine are inițiativa unui proiect de hotărâre poată să aibă inițiativa de a-și retrage proiectul de hotărâre, până în momentul în care borderoul a fost aprobat. În condițiile în care am aprobat borderoul noi suntem investiți să ne pronunțăm dacă votăm „pentru” sau „împotriva” acestui proiect de hotărâre. Faptul că acum dl consilier imi spune că proiectul ar fi viciat și că trebuie îndreptat, apreciez că nu mai poate fi primit în acest moment în cursul desfășurării ședinței. Cu privire la proiectul depus ni se propune consiliului local să aprobăm acordarea de despăgubiri comercianților care și-au desfășurat activitatea în Cetate. In conformitate cu Codul civil și cu sistemul juridic românesc, despăgubirile ce reprezintă? O compensație acordată de către o persoană care printr-o faptă ilicită a cauzat un prejudiciu altei persoane existând o legătură de cauzalitate între faptă și prejudiciu. Domnul consilier prin materialul pe care ni-l propune nu vorbește despre faptul că, autoritatea ar fi răspunzătoare pentru prejudicial cauzat cetățenilor care au desfășurat acolo activități comerciale. S-ar putea desprinde din solicitarea formulată în propunerea de hotărâre că de fapt se dorește să li se acorde subvenții. Subvenția este un ajutor nerambursabil care poate fi acordat de către autoritate. Cam asta înțeleg că se solicită chiar dacă s-a solicitat prin proiectul de hotărâre care și intitulat ca atare „acordare de despăgubiri”. Pe de o parte că administrația locală sau municipiul Oradea nu a creat nici un prejudiciu nimănui. Deci, nu se poate pune problema să despăgubească pe cineva, a existat un raport juridic între administratorul piețelor și comercianți. Între aceste două părți se poate dispune eventual problema de despăgubiri, dar nicidecum nu se poate discuta ca municipiul Oradea să acorde despăgubiri. Dacă s-ar discuta despre acordarea de subvenții ar fi o altă chestiune care ar trebui discutată, ar rămâne de văzut în ce constau acestea, dacă este adminsibil acest lucru și în mod cert acest lucru poate fi acordat doar pentru viitor și nicidecum retroactiv. Vă mulțumesc.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință 

                d-l  consilier Maci , vă rog

                d-l Maci Mihai – consilier local

                E o problemă de conținut, de principiu eu aș vrea să punem aici „pentru oamemii care au suferit în urma acestei nenorociri”, eu cred că este cel mai eficient ajutor pe care noi îl putem da este să urgentăm crearea unui cadru în care ei să își poată desfășura activitatea. Nici o formă de despăgubire și nici o formă de subvenție nu reprezintă nimic altceva decât paleative. D-l Popa dvs. ați spus foarte bine lucrul ăsta. Oamenii ăștia trăiesc și noi trebuie să le asigurăm cadrul să trăiască în continuare. Asta este menirea noastră, când intrăm pe terenul despăgubirilor și a subvențiilor, asta s-a văzut foarte des în România ultimilor ani, din păcate nu  cei mai defavorizați profită de toate lucrurile astea. Așa că, mi se pare că încă o data, noi trebuie să ne facem treaba noastră și să nu alunecăm în asemenea lucruri care dincolo de faptul, așa cum spunea d-l Marinău sunt foarte imprecise și creează confuzie, decât luminează problema.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Vă rog, d-l Sabău

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                Imbrățișez propunerea d-lui secretar de a formula modificări, mă bucur că, au venit totuși niște propuneri, m-aș fi așteptat să vină mai repede  de cum au fost publicate materialele poate reușeam să venim cu o formă mai bună, ideea e că principiul pe care vrem să mergem astfel propune înlocuirea, cum sugera și d-l Marinău, a despăgubirilor cu subvenții ca și termen ca să nu existe o problemă juridică din punct de vedere al interpretării sau un ușor iz de cult al cuiva, pentru că nu se pune problema de așa ceva și îmi susțin cele două modificări la art. 1 și art. 2 suma subvențiilor să fie în cuantum de 6 luni și să se acorde o suvbenție egală cu suma chiriilor până la sfârșitul acestui an astfel încât și din punct de vedere procedural materialul să corespundă cu legislația în vigoare.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                d-l Florin Marinău, vă rog

                d-l Marinău Florin Liviu – consilier local

                Îmi cer iertare, probabil că eu nu am înțeles, sau nu am fost atent, s-ar pune problema să le acordăm cu titlu, de subvenție contravaloarea chiriei. A chiriei pentru ce? Pentru că din câte cunosc eu, și așa este de fapt, acele spații nu mai există. Să dăm subvenție pentru ce? Contravaloarea chiriei pentru ce? Ei nu sunt în folosința unui spațiu pentru care ei ar trebui să plătească și noi să le acordăm subvenție un interval de timp ca să nu mai plătească  chirie. Deci, subvenția ar reprezenta ce? Contravaloarea chiriei? Ei nu au spații pe care le folosesc.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                D-l consilier Sabău

d-l Sabău Popa Liviu – Mihai – consilier local

                Ei sunt mutați în alte spații în cadrul Pieței Mari domnule consilier. De ex. cei care erau în hala de lactate sunt mutați într-o altă hală. Cei de la carne sunt mutați într-o altă hală unde ei plătesc chirie și utilități în continuare. Mulțumesc.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Supun la vot proiectul nr. 25 cu propunerile formulate de către d-l consilier Sabău

                Cine este pentru? 5 voturi

               Împotrivă? 18 voturi

                Abțineri? –

 

                La cap.„Diverse” d-l Ion Marin a solicitat cuvântul.

                d-l Ioan Marin

                Bună ziua, mă numesc Marin Ioan și sunt locuitorul acestei cetăți căreia i se hotărăște soarta în aceasă  sală, mă simt onorat să mă aflu aici în fața dvs. Mă aflu aici pentru că aș vrea să îmi susțin o ofertă, pe care am făcut-o Primăriei pentru construirea unui stadion. În data de 10 iunie am ofertat  în persoana d-lui primar, prin telefonul meu personal, îmi cer scuze domnului primar că l-am deranjat cu această ofertă și am oferit un teren aferent stadionului, nu așa cum s-a interpretat până acum, în parteneriat, ci doar pentru Primărie, doar pentru oraș am oferit terenul pentru construirea stadionului. S-a interpretat greșit în răspunsul pe care mi l-au trimis. Ce vreau să menționez. Domnul primar s-a erijat în numele tuturor consilierilor locali și ai locuitorilor acestui oraș și într-o oră mi-a dat răspunsul că „nu ne interesează”. Ulterior am făcut oficial această ofertă, în data der 18 iunie, am primit răspunsul peste 17 zile fără să fie supus acestui consiliu local, d-l primar mi-a comunicat că nu coincide această intenție a mea cu ceea ce are in viziune primăria. Primăria are în viziune să construiască un „breloc”  de stadion pe un teren foarte mic de 12 – 15.000 de locuri. Eu am oferit un teren pentru construirea unui stadion cu 25 – 30.000 de locuri gratis. Se pare că, atâta timp cât nu este expropriat nici un locuitor al acestui oraș nu se poate construi în Oradea. Facem acolo un stadion „breloc” unde avem nu știu câte exproprieri, foarte putin spațiu. Și vă dau niște parametrii, Tg. Jiu a construit un stadion de 12,5  mii de locuri la 82.000 de locuitori, județul având vreo 300.000.  Noi construim un stadion identic cu acesta pentru 220.000 de locuitori ai acestui oraș, iar județul are vreo 500 – 600.000 de locuitori. Mi se pare halucinant să construim un stadion într-un perimetru atât de mic lângă o sală de sport de 5.000 de locuri, doamne  ferește să se creeze o competiție simultan în aceste două locuri pentru că vă spun, va exista un ambuteiaj fantastic . Pe lângă aceasta, s-au eliberat autorizații de construire a blocurilor în preajma acestor edificii și nu cred că acei oameni vor avea zile bune cu acel stadion de fotbal. Dar, eu am impresia că cine a inițiat acest stadion, nu umblă pe stadioane, nu știe ce înseamnă un meci de fotbal, iar noi acceptând, și dvs. acceptând să se facă un stadion atât de mic vă condamnați copii dvs., nepoții și generația care vine, să meargă pentru un meci de fotbal la Cluj sau la Timisoara sau la un concert gen Untold tot la Cluj sau la Timisoara pentru că noi nu vom avea niciodată această posibilitate la 15.000 de locuri pe un stadion niciodată nu va veni un VIP sau o personalitate artistică remarcată. Gânditi-vă că am oferit acest teren pentru construirea acestui stadion, drept mulțumire domnul primar după un an de zile și o lună m-a notificat că nu-mi mai preungește contractul de concesiune. Domnule primar cu ce v-am deranjat? Că v-am oferit acest teren gratis, în apropierea orașului la 2 km, lângă centură, cu toate utilitățile. Eu asigur curentul, eu asigur apa pentru constructia acestui stadion. Ați fost foarte deranjat că eu am oferit acest stadion. Domnilor consilieri, doamnelor consilieri gândiți-vă că nici un primar din acest oraș nu a rămas în cetate să trăiască în continuare. Astăzi sunt primari, mâine vor fi în alte localități sau în alte țări unde își construiesc case, iar noi vom rămâne aici cu acest edificiu ca și celelalte gen Ciuperca care a fost plătit de două ori și nici acuma nu este terminat, gen Podul Macio care  nici acuma nu este extraordinar de fluibil sau cum ar trtebui, și a fost plătit de două ori și mai sunt destule edificii care au fost plătite și nici acuma nu sunt gata. Domnul primar nici nu știa acum câteva zile că Ciuperca nu este gata. Așa vom păți și cu acest stadion va fi construit, iar noi vom trage ponoasele, noi vom rămâne aici pentru că dl primar după ce nu va mai fi primar va fi ca și ceilalți plecați prin alte părți. Vreau să-l întreb pe dl primar cum s-a putut erija în numele acestor consilieri locali să-mi dea răspuns că nu este interesat. Nu am făcut această ofertă domnului primar, eu am făcut această ofertă locuitorilor acestui oraș, consilierilor locali. Aș fi vrut să se facă un studio de fezabilitate și apoi să se dea un răspuns.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Mulțumim frumos dl Marin, cu tot respectul vă rog să încheiați.

                d-l Marin Ioan

                Lăsați-mă să termin.

                d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

                Vă mulțumim. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor. 

               

 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ORADEA,

             Chiană Laurențiu Alin                                                                               Ionel Vila

 

 

 

 

                  ÎNTOCMIT,

             Teodora Silaghi