Proces verbal din 14.01.2020

Încheiat azi 14 ianuarie 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 14 ianuarie  2020 cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

În baza Dispoziției Primarului nr. 24/10.01.2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14 ianuarie 2020.

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai,  d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla,   d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc  motivat următorii consilieri locali: d-l Birta Florin-Alin, d-l Ionescu Romeo și d-l Felea Adrian-Ioan.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., Pop Viorel Mircea – director executiv OTL, d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Înainte de a intra în procedura  ședinței  extraordinare de astăzi, vă rog să îmi dați voie să vă spun, la început de an, pentru că e prima întâlnire în cadru organizat: La multi ani, sănătate, bucurii, fericire și tot ce vă dorți dumneavoastră pentru anul acesta și anii care vin.

 

d-l Marinău Florin-Liviu – consilier local

 

În numele consilierilor, consiliu local, vă dorim și noi asemenea.

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Multumim! Ședința extraordinară a fost convocată pentru astăzi, 14 ianuarie 2020, din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți 24, lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-l Ionescu Romeo și d-l Felea Adrian-Ioan.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Vă rog să-mi dați voie să dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți domnule Filimon.

 

 d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Multumesc! Înainte de a intra în ședință, în primul rând, vreau să vă doresc și eu: La multi ani, an nou fericit, multă sănătate, multe bucurii. Având în vedere că aceste patru materiale au fost discutate în comisiile de specialitate supun la vot borderoul cu materiale, așa cum au fost prezentate.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Dau cuvântul domnului secretar.

 

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Îmi cer scuze, că e început de an și domnul consilier Marinău m-a emoționat așa de puternic încăt am uitat efectiv să supun la vot procesul verbal al ședinței  din luna decembrie, deci supun înspre atenția dumneavoastră procesul verbal al ședinței  din 19 decembrie 2019.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Vă mulțumesc și pentru înțelegere.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Capitolul I, DMPFI, materialul numărul 1, “Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”.

Discuții dacă sunt? D-na Kirei..

 

d-na. Kirei Melinda – consilier local

 

Mulțumesc. Precizez de la început că suntem de acord cu participarea Municipiului Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației “ClusTherm Transylvania”.

Problema nu în cei 500 lei constă, ci în modalitatea prin care executivul tratează Consiliul Local. Atunci când comuna Vama din județul Satu Mare a aprobat deja în octombrie 2019 participarea la Asociație și sunt și alte orase care sunt după votarea acestui material, atunci noi de ce trebuie să votăm în ședință extraordinară în ianuarie acest material?

Aș putea avea mai multe observații legate de conținut și formă la acest material, dar nu vreau să se înțeleagă greșit problema și că suntem împotriva materialului.

Dar nu aș fi eu dacă măcar exemple nu aș duce:

-                      Documentația necorespunzătoare care însoțește materialul,

-                      Nu s-a prezentat motivația participării Municipiului Oradea la această Asociație deși trebuie să menționez că la ședința de comisii, înaintea acestei ședințe, prin vorbă, ne-a fost adusă la cunoștiință. Sunt proiecte bune, s-ar fi putut trece deja și în material. Și așa mai departe.

Dar și acest “dar” e cu litere mari. Suntem pentru această Asociere și propunem și noi ca sediul Asociației să fie mutat la Oradea. Ținând cont că deja acest lucru s-a cerut conform celor spuse de domnul Moș, în ședința pe comisii și de faptul că încă în materialul prezentat și supus aprobării apare sediul la Cluj, venim cu un ajutor care ar putea argumenta această schimbare: adică ținând cont de obiectivele propuse la articolul 5, punctul 2.6 din Statut și Act constitutiv, referitor la proiecte transfrontaliere care ar impune ca sediul Asociației să fie întrunul din județele limitrofe, putem să spunem că acesta ar fi un argument justificativ pentru a aduce sediul Asociației în Oradea. Multumesc!

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului viceprimar d-l Mălan Mircea.

 

d-l Mălan Mircea – viceprimar

 

Da. În primul rând, un an bun stimați colegi și din partea executivului, cu sănătate și multe realizări. În ce privește observațiile colegei noastre, aș face câteva mențiuni.

Întradevăr se vorbește despre ideea constituiri acestui cluster de câteva luni, însă lucrurile păreau să meargă într-o direcție în care și de această dată Clujul urma să aibă stabilit sediul clusterului acolo și să gestioneze interesul și interesele acestui cluster.

În discuțiile pe care le-am putrtat cu cei care doreau să devină membrii fondatori, am pus întrebarea firească: unde sunt zăcămintele de geotermalism ale Clujului și care sunt rațiunile pentru care și acest cluster alături de cel de IT și celelalte să-și aibă sediul la Cluj. Și am spus că Oradea, dacă nu se abordează această problemă într-un mod serios, în sensul în care toți cei care au o activitate relevantă în domeniul geotermalismului să fie invitați să facă parte din aceast cluster, nu participăm.

Am întrebat spre exemplu, retoric, care este motivația pentru care Salina Turda este membru fondator dar nu figurează printre membrii fondatori, orașul Beiuș, singurul oraș din România care are energie provenită din apă geotermală, și multe alte comune din judetul Bihor care au zăcământ de apă geotermală și care nu au fost invitate să facă parte din acest cluster. Și atunci s-au purtat negocieri și în final, se pare că am ajuns la concluzia general acceptată că sediul acestui cluster va fi în Oradea și că Primăria Oradea va prelua rolul acela de a conduce și coordona acest cluster.

Nu putem trece în această hotărâre de consiliu explicit asta, pentru că deocamdată suntem câteva zeci de doritori care să devină membrii fondatori, astăzi ar fi termenul limită pană la care toți cei care doresc să devină membrii fondatori, pot să o facă, ca urmare nu putem stabili noi că sediul va fi la Oradea dacă nu s-a luat o decizie de către membrii fondatori  în acest sens, dar din discuțiile pe care le-am avut cu ceilalți membrii fondatori, imensa majoritate a acestora sunt de parere că la Oradea va fi sediul, noi ne-am și gandit la fostul Hotel al Tineretului. Acum, rațiunile pentru care orașul Oradea trebuie să facă parte din acest cluster și participarea în acest cluster, ce ar aduce pentru noi?

După cum știți stimați colegi, avem câteva proiecte pe care le-am derulat cu succes în domneniul valorificării energiei de apă geotermală, aș aminti aici de exemplu sonda realizată cu fonduri norvegiene în zona Ceyrat, care este utilizată pentru reinjecția apei geotermale; avem un proiect care îl cunoasteți, acum se află în licitație, în Nufarul  1, un proiect de aproape de 20 mil de euro care urmarește valorificarea zăcamântului geotermal și înclazirea și asigurarea apei calde în Nufarul 1 din această resursă; În parteneriat cu Universitatea, am depus un proiect de 2,7 mil de euro pentru a mării capacitatea de extracție a sondei existente acolo, astfel încat toate corpurile Univeristății, și cele care există, și cele care se vor construi, să beneficieze de energie provenită din geotermal, iar cartierul care se dezvoltă în zonă, de o parte și de alta a străzii Ceyrat, inclusiv Sala Polivalentă care se construiește, să poată să fie încalzite și să aibă apă caldă menajeră provenită din geotermal.

De asemenea, am vorbit de ceva vreme și este cunoscută intenția orașului nostru de a face… să-i spunem un aqua park, sau mai degrabă o bază de tratament pe locul actualului Strand din Iosia, pentru că din analizele pe care le avem până acum, calitațiile apei din punct de vedere curativ și de tratament sunt foarte bune și ar fi foarte important pentru noi să putem realiza acest proiect.

Ne-am întalnit cu toti cei din zonă cu care am discutat și care au fost de acord să intre în acest cluster, este vorba de toate societățiile comerciale din 1 Mai și Băile Felix, care folosesc apă geortermală, este vorba apoi de cei de la Transgex, companie care deține în partea de vest a țării, licența pentru foarte multe sonde de explorare, respectiv exploatare, este vorba de de orașul Aleșd, Beiuș, Ștei, comuna Sânmartin, orașul Salonta, Marghita, comuna Nojorid, Sântandrei, Borș, Girișu de Criș, Tinca, practic toate comunele despre care noi am știut că au zăcamânt de apă geotermală, au fost contactate și i-am îndemnat să se înscrie dacă doresc, ca membrii fondatori în acest cluster. Și ne-am întalnit, cei din această zonă și chiar astăzi vom trimite catre ADR Nord-Vest, o propunere pentru primul proiect pe care acest cluster să îl depună spre finanțare, e un proiect pentru cercetare și inovare, un proiect la care am lucrat în parteneriat cu Universitatea Oradea, care la fel, face parte din acest cluster, sau va face parte din acest cluster, și proiectul se referă la laboratoare de cercetare și analiză a calităților apei geotermale, laboratoare care ar urma să se instaleze în sediul despre care am vorbit, fostul Hotel al Tineretului din zona Cazaban, e vorba de vreo 200 mp care ar urma să fie reabilitați în întregime cu bani europeni, proiectul ridicandu-se la aproape 2 mil. de euro, fonduri nerambursabile. Dar pentru că încă nu este constituit clusterul, nu putem vorbi de un proiect asumat de cluster, e propunerea noastră, a celor din această zonă, pentru membrii fondatori ai clusterlui, iar în data de 29, la Oradea, v-a avea loc sedința de constituire a acestui cluster, atunci vom știi care sunt membri fondatori și care sunt proiectele pe care acest cluster și le asumă pentru perioada de finațare care acum se deschide și pentru viitor.

Dacă mai sunt alte aspecte de lămurit eu vă stau la dispoziție.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Domnule Kis.

 

 

 

 

d-l Kis Gabor-Ferenc – consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte. Legislativul din perioada 2008-2012, a mai discutat această problematică a clusterului și a zăcământului geotermal. Acea hotărâre din noiembrie 2010, adică acestă hotărâre vine în completarea hotărârii din 2010 sau trebuie aborgată, sau ce se va întampla cu acea hotărâre? Pentru că discută tot așa despre un studiu tehinco-economic despre utilizarea și despre folosirea apei geotermale.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

d-l Mălan Mircea – viceprimar

 

Ca să lămurim foarte clar lucrurile, clusterul este o asociație pe care vrem să o constituim, toți cei care intenționăm să depunem proiecte pentru valorificarea zăcământului de apă geotermală, fie pentru utilizarea în domeniul energiei, fie pentru îmbutelierea apei, fie în domeniul  tratamentuli, fie în orice alt domeniu.

Clusterul este practic un instrument prin care vrem să accesăm finanțare europeană alocat acestui domeniu.

Primul proiect, prima idee de proiect pe care noi o propunem clusterului aflat în curs de înființare, dar pe care după ce acest cluster se înființează, să o depună ca și cere de finanțare, este amenajarea, realizarea acelor laboratoare de cercetare și inovare, care vor conține inclusiv laboaratoare de verificare și analiză a calitatiilor apei. Deci sunt lucruri diferite.

Ceea ce spuneți dumneavoastră, am aflat și eu de această idee care a fost în urmă cu multă vreme, de a se constitui un cluster care, nu s-a constituit. Aici vorbim de o entitate ce se cere constituită în aria de incidență a Agenției de Dezvoltare Nord-Vest.

Există finanțări, în special, în domeniul cercetării și inovării, finanțări semnificative din bani europeni, care poti fi accesate doar prin intermediul acestor clustere ca urmare, este absolut firesc ca orașul Oradea să încerce pe linia pe care și-a asumat-o de ani buni, să atragă aici orice finanțare ramburasbilă e cu putință.

 Acestea sunt rațiunile pentru care suntem astăzi în fața dumneavoastră cu propunerea de a susține ideea înființării acestui cluster și rolul pe care Oradea dorește să și-l asume în cadrul clusterului care se înființează.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului secretar. 

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

Îmi cer scuze domnule viceprimar!

Domnule consilier Kis, întrebarea este una punctuala: ce facem cu hotărârea adoptată în 2008 sau 2010? Mă duce gândul la modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor la care noi va trebui să dăm un răspuns, întradevar așa va fi dar vă promit că o să o luăm, o s-o analizam și să vedem ce se întampla cu ea, atata timp cât ea a n-a fost abrogată sau revocata.

 Ce se intampla cu ea?

 

                d-l Kis Gabor-Ferenc – consilier local

 

Vă rog ca în raspunsul respectiv să țineți cont și de acel studiu care a fost făcut pe vremea respectivă, că s-ar putea să ne folosim de acele rezultate care sunt cuprinse în acest studiu.

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

La proxima sedință, vă informez.

 

 

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dacă mai sunt alte discuții la acest material?

Dacă nu, supun la vot materialul numarul 1.

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Capitolul II, Direcția economică, Materialul numărul 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare.”

Discuții?

Dacă nu, supun la vot.. Doamna Kirei! Scuzați-mă!

 

d-na. Kirei Melinda – consilier local

 

Atragem atenția, referitor la punctul 3 din ordinea de zi care se referă la partciparea societății la constituirea asociatiei Clustherm Transilvalina. Atragem atenția că, conform materialelor prezentate la punctul 1 Termoficarea Oradea SA, nu se află printre membrii fondatori ai asociației.

Ținand cont de cele spuse de domnul viceprimar, adică astăzi este ultima zi și presupunand că totuși din motive indiferente nu se poate avea loc astazi sedința, atunci în ziua de maine degeaba se votează acest lucru dacă astazi este limita.

În plus ca observație generală, consilierilor locali nu le sunt prezentate forma materialelor discutate în AGA, pentru votarea cărora se solicită aprobarea mandatului. Așa că, susținem că nu suntem pentru, adică ne abiținem de la votul acestui material, în continuare.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

d-l Mălan Mircea – viceprimar

 

Da. Am precizat că, lista membrilor fondatori nu s-a închis, cele mai multe dintre entitățile despre care eu am vorbit aici și care au spus că au dorit sa devină membrii fondatori au și facut demersurile necesare nu se regasesc aici. Este propunerea de act costitutiv pe care am primit-o. Noi v-am prezetat-o ca să puteți întelege în linii mari despre ce este vorba dar nici sediul nu este stabilit, nici membrii fondatori nu sunt bătuți în cuie.

În data de  29, cu prilejiul ședinței de constituire, vom vedea cine sunt membrii fondatori și care este conținutul actului constitutiv care va fi adoptat de către adunarea generală a membrilor fondatori.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Dacă mai sunt alte discuții la materialul numărul 2?

Dacă nu, supun la vot.

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

 

15 voturi PENTRU

9 ABȚINERI:

 

d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Mohan Aurel George, d-l Negrea Adrian, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-na. Peto Dalma Csilla.

 

 

Capitolul III, Direcția Tehnică, materialul numărul 3, „Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru reţeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru reţeaua de autobuze)  la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate”

 

Discuții? Domnul Sabău.

 

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai – consilier local

 

Mulțumesc frumos. Aș avea numai o intrebare: am observat zilele acestea că stația care era folosită la Continental, nu se mai folosește de către autobuze acuma.

Știm ca a început școala și e o stație extrem de aglomerată. Nu țin sau nu rețin să fi avut o modificare a traseelor...dacă nu rețin îmi cer scuze și culpa mea...dacă ne pot lămuri cei de la OTL dacă s-a desfințat stația de la Continetal sau dacă este în continuare folosită măcar pe perioada școlii.

 

Pop Viorel Mircea – director executiv OTL

 

Traseul liniei 15 modificat din cauza lucrărilor de la pod. Au și aprobat prin consiliul local modificarea respectivă.... deci este deviat...2 stații  sunt deviate, pentru că se circulă pe celalat pod...deci nu nu vine....nu vin autobuzele înapoi la Dacia. Deci cine dorește să circule cu autobuzul 15, poate să circule dar nu pe vechiul traseu la ștrand. Deci vine și oprește la hotelul....după pod acolo...la hotelul acela...la Terra, la Terra este stație. Deci..între Continetal și Terra nu este nici o stație.

 

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai – consilier local

 

Îmi cer scuze, o să încerc să fiu mai specific, elevii de la Oltea Doamna, care foloseau tramvaiul pentru stația de la Continental, unde s-a mutat stația de transbordare pentru ei acuma cu autobuzul.

 

Pop Viorel Mircea – director executiv OTL

 

Lângă Liceul Grecocatolic. Deci pe linia de autobuz 17, deci este stație la Liceul Grecocatolic, lângă intrarea de la liceul Grecocatolic.

Lângă proiect Bihor după cum ar fi delimitat.

Nu cred că n-a oprit....

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

Domnule Sabău, vă rog nu faceți dialog. Ați primit răspunsul? Este în regulă?

Bun. Mulțumim domnul Pop .

.....

Bun. Dacă mai sunt discuții la materialul numărul 3?

 

Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

Capitolul IV, DPI, materialul numărul 4, „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp”

 

Discuții?

Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Abțineri?

 

                La capitolul Diverse dacă sunt discuții?

 

                Domnul Sabău.

 

 

d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai – consilier local

 

                Multumesc. V-aș ruga eventual pentru următoarea ședință, domnule președinte, să-mi ziceți de la început, câte minute ne permiteți să vorbim, ca să nu sărim peste timpul acordat de dumneavoastră. Vă mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

                Nu este nici un timp acordat pentru dumneavoastră, ci ați vorbit peste masă cu domnul Pop, dialogând fără să cereți permisiunea.

                Domnul Mircea Mălan.

 

d-l Mălan Mircea – viceprimar

 

                Da. Stimați colegi, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat în trecerea acestor materiale prin consiliu. Vă informez că, în data de 28 va fi probabil sedința ordinară pentru această lună. Pană atunci..toate cele bune.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu – președinte de ședință

 

                Declar ședința închisă.  Dupămasă plăcută.

 

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR GENERAL,

                Filimon Teofil Laviniu                                                                                                Ionel Vila

 

 

 

 

                      Întocmit,

                    Simina Burian