Proces verbal din 10.06.2020

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.06.2020

PROCES VERBAL încheiat azi 10 iunie 2020 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

în baza Dispoziției Primarului nr. 805/05.06.2020 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 10 iunie 2020.

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-loan, d-l Birt a Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Duse Trai an-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-L Dragoș Marcel - Daniel, d-l Felea Adrian-loan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l lonescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu loan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau loan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Zdrîncă lonel-Marius,

Lipsesc motivat următorii consilieri locali: d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai și d-l Mohan Aurel George

Invitați: d-l Florea Eduard - Direcția Economică, d-l Fortiș Radu - Instituția Arhitectului Șef, d-nul Mircea Ghitea - Direcția Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D P I., d-na Arina Moș - director D.A.S.O., reprezentanții regiilor, mas-media, etc.

d-l Ionel Vila - secretar general al municipiului Oradea

Doamnelor și domnilor consilieri, iată ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea, a fost convocată pentru astăzi 10 iunie 2020.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți acum 25.

Lipsesc motivați: d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai și d-l Mohan Aurel George.

în condițiile acestea, ședința este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Dau cuvântul președintelui de ședință!

Poftiți domnule Chiană!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Supun atenției dumneavoastră și aprobării dumneavoastră, proiectul ordinii de zi cuprinzând materialele propuse spre analiză și aprobare a Consiliului, din ședința extraordinară de astăzi, 10 iunie 2020.

Supun la vot borderoul în integralitatea sa.

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc!

Capitolul I ■ D.M.P.F.I.

Proiectul numărul 1 - „Proiect de hotărâre privind modificarea art. I și II din HCL 904/31.10.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului" Muzeul Francmasoneriei din Oradea" cod SMIS 116448."

Discuții dacă sunt?

Doamna Kirei, poftiți!

d-na. Kirei Melinda - consilier local

Mulțumesc!

în primul rând sunt bucuroasă că acest proiect de hotărâre în cadrul comisiei a fost prezentat acum, înaintea ședinței. Măcar și executivul a văzut prezentarea acestui proiect și înțelege întrebăriile noastre.

Noi suntem „pentru” restaurarea muzeului și am dorii ca să se termine cât mai repede, ținând cont că acum 3 ani și jumatătate a fost votat primul HCL pentru această restaurare. Dar este greu de votat un proiect de hotărâre în care cheltuielile neeligibile ale proiectului, în ultimele 7 luni au fost dublate, fără să fie menționate în raportul de specialitate.

Pentru ce sunt aceste cheltuieli? Care este destinația acestor cheltuieli?

Noi spunem că nu avem bani, că după pandemia și în pandemia aceasta pe care o avem, avem probleme cu banii.

Am luat de la școli bani, ca să avem și să le putem da în alte locuri. Suntem de acord! Dar nu se menționează pentru ce dăm acești bani, ca să putem decide corect care sunt aceste cheltuieli de aproximativ dublarea cheltuielilor neeligibile care au fost votate anul trecut în luna octombrie.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Dau cuvântul domnului primar!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

O să dau un răspuns general și o să-l rog pe domnul viceprimar Mălan care coordonează direct acest proiect, să vă dea niște detalii sau domnul Moș.

Problemele, stimați colegi, nu sunt foarte complicate. Este practic imposibil ca la un proiect de reabilitare a unor clădiri vechi, a unor clădiri de peste 100 de ani, proiectantul să prevadă cu exactitate tot ce se poate găsi acolo...începând de la coloane, de la acoperiș, de la ziduri, de la fundații, de la utilități și așa mai departe.

Prin urmare, dacă ați urmărit în general ce se întâmplă, aproape la toate clădiriile care au presupus reabilitări, între valoarea inițială și ce se întâmplă ulterior, pot apărea diferențe uneori, destul de consistente.

Sigur, dorința noastră este să nu apară aceste diferențe, pentru că în cele mai multe cazuri: sau sunt contribuțiile orașului (gen cheltuielile neeligibile), sau uneori, (cum au fost clădirile a căror fațade au fost reabilitate) în cazul anumitor fațade foarte complicate, cu foarte multe cheltuieli care au apărut după aceea, a trebuit să le preluăm totuși pe bugetul local, pentru că trebuiau terminate acele clădiri.

Din datele pe care le-am primit de la colegii mei, această lucrare este în curs ...dacă totul este în bună regulă, la sfârșitul lunii august sper ca, clădirea propriu-zisă să fie reabilitată (deci să putem prezenta lucrarea finalizată), urmând ca într-o lună, două cât este necesar celor de la muzeu să vină cu mobilierul, să achiziționăm sau să transferăm exponatele...deci în această toamnă trebuie să se deschidă!

Suntem într-o situație identică cu casa Darvas. De exemplu astăzi este ziua art-nouveau! Era bine ca astăzi să dezvelim, să inaugurăm casa. Lucrăriile sunt gata 100%, dar în momentul de față dacă veți merge (și puteți merge după ședința de consiliu), se moțează mobilierul, se lucrează la decorațiuni, deci e o altă lucrare care ține de muzeu, încercăm să mai achiziționăm și acolo niște piese de mobilier care țin de frații Vago, în așa fel încât, până la jumăteatea lunii august efectiv, Casa Darvas să fie pusă în funcțiune din punct de vedere turistic, adică să fie deschis vizitatorilor.

Acestea sunt explicațiile! Acum, dacă domnul Mălan vrea să vă spună, să vă dea niște detalii, vi le poate da, dar la clădirile monument avem aceste probleme aproape de fiecare dată.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnule Mălan, poftiți!

d-l Mălan Mircea - viceprimar

Stimați colegi!

în concret, față de principiul enunțat de domnul primarJn acest caz, imaginați-vă că, atunci când s-au început lucrările s-a descoperit că în realitate, pardoseala clădirii era cu un metru mai jos decât ceea ce era..deci în forma ei inițială. Și devreme ce vorbim de un proiect de restaurare și vorbim de un muzeu al francmasoneriei cu toate acele proceduri speciale, era firesc să încercăm să revenim cât mai fidel la situația care exista înainte. Și atunci dacă, practic un metru din ce era acolo cu uși, cu accese, cu niveluri, cobora în jos, asta a avut în mod necesar și o influență destul de mare în ceea ce privește costurile.

în același timp, cu prilejul lucrăriilor de consolidare a clădirii, s-a constatat că e nevoie de o subzidire sub toată clădirea. Ori aceasta presupune să sapi sub fundația întregii clădiri, pe întregul perimetru, din loc în loc, să execuți acele lucrări și apoi iarași, zonele care au rămas să le execuți succesiv. Astfel de lucrări apar! Ele nu puteau fi prevăzute inițial și sunt realități care determină mărirea contribuției orașului, la realizarea acestui proiect.

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul Kis, vă rog!

d-l Kis Gabor-Ferenc - consilier local

Suprafața desfășurată a clădirii dacă puteți să-mi spuneți?

Că nu regăsesc în hotărâre și acest lucru determină în mod sigur valoarea reală a sumelor investite în această clădire.

d-l Mălan Mircea - viceprimar

în primul rând, nu vă pot da această informație cu exactitate acum. în primul rând, nu este vorba de clădirea principală, ci de toată incinta.

Se reabilitează întreaga incintă, cu anexele care sunt acolo, cu curtea interioară, cu absolut tot...nu e vorba numai de clădire. Spre exemplu: ulterior s-a descoperit că există un bazin despre care nu se știa și care iarași a generat costuri pentru a fi scos de acolo și a regândi nivelul de finisaj.

Nu pot să vă spun exact dar nu e vorba numai de clădirea principală ci așa cum am spus, de toată incinta care este aferentă acestui obiectiv.

Mulțumesc!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Domnule consilier! Indiferent de votul dumneavoastră de astăzi, rugămintea mea este să stabiliți cu domnul director Moș o întâlnire...mâine, poimâine, când doriți dumneavoastră... vi se dă tot proiectul la dispoziție, vedeți suprafața totală a incintei: cele trei clădiri: cea principală, cele două din spate și toate datele, în așa fel încât să puteți să vă documentați cu exactitate asupra acestor lucrări.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Domnul vicepripar!

d-l Mălan Mircea - viceprimar

Fac o precizare!

Evident că toate aceste lucrări suplimentare sunt în urma unor constatări făcute de către - între șantier și proiectant - și au la bază toate formalitățiile necesare: de la expertiză (acolo unde a fost cazul) până la dispoziții de șantier.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Doamna consilier Kirei! 12:32

d-na. Kirei Melinda - consilier local

Vă mulțumesc!

Noi o rugăminte am avea!

Toate aceste explicații au fost plauzibile și sunt de înțeles. Mulțumim pentru ele! Dar considerăm că, în linii mari, tot ceea ce ni s-a zis aici s-ar fi putut trece și în raportul de specialitate și atunci am fi putut evita această discuție.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Nu mai sunt discuții!

Supunem la vot proiectul numărul 1!

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

»

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 5 - „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art. 1 si a art. 4 din HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea" cod SMIS 121137”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 6 - „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3, 4 si 5 din HCL nr. 391 / 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea"

Discuții dacă sunt?

Domnul primar, poftiți!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Aș vrea să mai am o intervenție care ține de proiectele europene! Și ca o informare pentru consiliu.

Toate proiectele europene sigur, au dificultățiile lor... unele proiectele nu au fost poate foarte bine executate; la unele proiecte constructorii nu au respectat întru totul contractele, dinamica contractelor, ritmul de lucrări....dar cu bune, cu rele, aceste proiecte au avansat și lucrăriile merg înainte.

Una însă, dintre cele mai dificile zone este reabilitarea termică a blocurilor! Atât pentru că trebuie să lucrăm în parteneriat cu asociațiile de proprietari și dânșii având o contribuție...și este foarte greu să-i explici unei adunări de oameni (locatariilor de la un bloc), că da, acum 6 luni era un preț estimat dar între timp a venit OUG 114, iar între timp s-a mai scumpit manopera în construcții și nu s-au prezentat constructorii la lucrări și deci trebuie să majorăm prețurile! Asta este o chestiune destul de delicată dar până acum domnul viceprimar Mălan, căruia îi mulțumesc, s-a dus la toate întâlniriile și în linii mari sperăm că i-a convins ...

Iar a doua problemă este că, pur și simplu nu au venit firme la licitații cu toate că am făcut demersuri directe către toate companiile din Oradea, către cei din județele limitrofe! Și deci acest domeniu al reabilitării termice a blocurilor este cel mai întârziat dintre toate proiectele pe care le avem.

Sper că odată cu aceste ajustări...sper că după reluarea licitațiilor...poate chiar și cu unele efecte economice ale pandemiei de coronavirus, totuși să reușim să grăbim ritmul de reabilitare în așa fel încât banii pe care i-am câștigat, totuși să nu-i pierdem pentru că mai avem doi ani de zile, începând de anul viitor și ar fi chiar păcat de aceste lucrări. Dar este cel mai întârziat...să zicem..capitol de fonduri europene din portofoliul orașului.

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Supunem la vot proiectul numărul 6!

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

UNANIMITATE PENTRU

Capitolul II- Direcția Economică

Proiectul numărul 2 - „Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență.”

Discuții dacă sunt?

Doamna Kirei, poftiți!

d-na. Kirei Melinda - consilier local

Mulțumesc!

Suntem „pentru" acest proiect de hotărâre și mă bucur că, deși aceste lucruri eu le-am propus încă din starea de urgență, dar măcar acum am ajuns și putem oferii aceste facilități pentru divese societăți și comericale și... alții.

Vă mulțumesc mult!

d-l Chiană Laurentiu Alin - președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Domnule primar, poftiți!

d-l llie Bolojan - primar al municipiului Oradea

Legat de aceste materiale care sunt pe ordinea de zi, privitoare la sprijinul pe care Consiliul Municipal îl poate oferii economiei locale în vederea repornirii, este acest punct și ultimul punct pe ordinea de zi.

Sunt trei direcții pe care noi am acționat în așa fel încât, atât cât ne permit prevederiile legale dar și posibilitățiile orașului, să susținem revigorarea sectorului hotelier (restaurante, evenimente) atât prin această scutire de la plata impozitelor pe proprietate (atât pentru persoanele fizice și juridice care au fost afectate în mod direct dar și pentru cei care fiind chiriași, într-o formă sau alta, concesionari ai orașului, nu au putut să lucreze) ...și această facilitate, această reducere de 20% reflectă practic cele două luni și jumătate în care companiile nu au putut lucra.

A doua propunere care este astăzi, așa cum am spus, pe ordinea de zi, se referă la susținerea promovării turismului de tip city break în orașul Oradea, prin agențiile de turism, din țară, din toate orașele care au o are cât mai bună de acoperire...noi practic vom renunța la taxa hotelieră de pe o zi dacă companiile respective vând pachete turistice de cel puțin două zile în Oradea, în favoarea acestor agenții. Practic, în loc să încasăm..să spunem taxa hotelieră pentru două zile, una din zile va fi cedată pentru aceste pachete în favoarea acestor companii, în așa fel încât, sperăm noi, să existe flux suplimentar care să compenseze deficitul de turiști pe care îl înregistrăm în această perioadă....și deci, cazându-se în Oradea, participând la evenimente în Oradea, vizitând orașul, consumând în Oradea, să existe un efect de antrenare.

Iar al treilea pachet pe care îl încercăm să-l punem în practică dar nu este pe ordinea de zi, pentru că nu avem încă avizul Consiliului Concurenței, este cel prin care, profitând de o directivă europeană care ne permite finanțarea unei conectări aeriene mai bune decât am avut-o până acum; să încercăm să încurajăm atât o frecvență mai bună a zborurilor pe relația București (care este strategică pentru orașul nostru) dar și pentru a dezvolta noi curse externe. în aceste condiții în care, în cursul lunii iunie vom primii avizul Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene pentru aceste scheme de susținere a conectivității, deci a zborurilor aeriene. Ar urma ca la ședința ordinară de la finalul lunii iunie sau cel mai târziu în iulie la început, să venim și cu acest, al treilea material, în așa fel încât acest pachet pe care încercăm să îl punem în practică, să devină o realitate iar companiile din Oradea și economia locală să profite de aceste măsuri pe care Consiliul Municipal le-ar putea adopta.

Vă mulțumesc!

d-l Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

Mulțumesc!

Alte discuții nu sunt!

Supun la vot proiectul numărul 2!

Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

I

UNANIMITATE PENTRU

Proiectul numărul 3 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări SA și DAT Municipiul Oradea"

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? DUȘE TRAIAN ADRIAN, BUHAȘ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOȘ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN, MACI MIHAI, MARINAU FLORIN LIVIU,FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE ZDRÎNCA IONEL MARIUS, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA CSILLA, KECSE GABRIELLA

împotrivă? BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

Abțineri?

Proiectul numărul 4 - „Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare)”

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? DUȘE TRAIAN ADRIAN, BUHAȘ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOȘ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, NEGREAN DANIEL DUMITRU, FELEA ADRIAN IOAN, MACI MIHAI, MARINAU FLORIN LIVIU,FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS

ÎMPOTRIVĂ: BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

ABȚINERI: KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA CSILLA, KECSE GABRIELLA

Proiectul numărul 7 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hoteliere de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic,,Partenie Cosma”.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? DUȘE TRAIAN ADRIAN, BUHAȘ CAMELIA LIANA , FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA, LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENTIU ALIN, IONESCU ROMEO, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOȘ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, , FELEA ADRIAN IOAN, MACI MIHAI, MARINĂU FLORIN LIVIU,FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE, ZDRÎNCA IONEL MARIUS, KIS GABOR FERENC, KIREI MELINDA, PETO DALMA CSILLA, KECSE GABRIELLA, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE IOAN

împotrivă?

Se abține cineva? NEGREAN DANIEL DUMITRU

»

Proiectul numărul 8 - „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unitățile de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale."

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? împotrivă?

Se abține cineva?

t

UNANIMITATE PENTRU

La capitolul Diverse dacă vrea cineva să ia cuvântul?

Vă mulțumesc!

Declar ședința închisă!

0 zi bună tuturor!

SECRETAR GENERAL,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, »                                                  J                       >        'întocmit,

Teodora Silaghi