Hotărârea nr. 604/2020

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.337174/05.08.2020 și raportul de specialitate nr.337182/05.08.2020, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea:

 • aprobarea schemei locale de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19,

 • perioada de valabilitate a procesului de selecție pentru accesarea schemei: 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri,

 • valoarea shemei de stat acordată de Municipiul Oradea la nivelul sumei de 1 milion de euro, dar nu mai mult de 800.000 euro/companie,

 • numirea Aeroportului Oradea ca administrator al schemei de stat

 • utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei de 5.000.000 lei pentru acordarea ajutorului de stat operatorilor aerieni.

Luând în considerare:

 • situația excepțională generată de pandemia COVID 19 care a produs tulburări grave ale economiei,

 • măsura de ajutor aprobată prin Decizia Comisiei Europene pentru aprobarea ajutorului de stat ,,SA. 57817 (2020/N) - România - COVID-19 - Oradea Schema de asistență aeroportuară către companiile aeriene’’ și care are drept scop sprijinirea companiilor aeriene grav afectate care au operat zboruri pe aeroportul Oradea.

 • Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19

În temeiul prevederilor art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2), lit b), alin. (4) lit. a), lit f), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Schema de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19 în valoare de 1 milion de euro.

Art.2. Perioada de valabilitate a procesului de selecție pentru accesarea schemei este de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.1. Se aprobă Schema de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19 în valoare de 1 milion de euro, dar nu mai mult de 800.000 euro/companie (calculat la cursul de schimb euro/leu al Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare).

Art.2. Perioada de valabilitate a procesului de selecție pentru accesarea schemei este de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri.

Documentele care stau la baza accesării schemei criteriile accesării acesteia, bugetul alocat schemei, cerintele necesare pentru întocmirea structurii planului de afaceri precum și declaratia privind încasarea altor ajutoarele de stat si Decizia Comisiei Europene pentru aprobarea ajutorului de stat ,,SA. 57817 (2020/N) - România - COVID-19 -Oradea Schema de asistență aeroportuară către companiile aeriene’’ sunt cele din anexele atașate prezentei hotărâri:

 • Anexa nr.1 -,, Comisiei Europene pentru aprobarea ajutorului de stat ,,SA. 57817 (2020/N) - România -COVID-19 - Oradea Schema de asistență aeroportuară către companiile aeriene’’’’

 • Anexa nr.2 - ,,Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea de ajutor financiar conform schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia COVID- 19’’

 • Anexa nr.3 - ,,Angajament’’

 • Anexa nr.4 - ,,Structura planului de afaceri’’

 • Anexa nr.5 -,,Declarație’’

 • Art.3. Se aprobă numirea Aeroportului Oradea ca administrator al schemei mai sus amintite cu rolul de a analiza, evalua, puncta și selecta propunerile operatorilor aerieni, conform documentației procedurii publice de selecție.

Art.4. Se aprobă utilizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei de 5.000.000 lei pentru acordarea ajutorului de stat operatorilor selectati în urma procedurii de selecție si rectificarea bugetului în sensul acesta conform anexei nr. 6 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și R.A. Aeroport Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Primarul Municipiului Oradea

 • Instituția Prefectului județului Bihor

 • Direcția Economică

 • R.A Aeroport Oradea, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 14 august 2020

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


Nr. 604

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


EUROPEAN COMMISSION


Brussels, 27.7.2020

C(2020) 5221 final

PUBLIC VERSION

This document is made available for information purposes only.

Subject:      State Aid SA.57817 (2020/N) - Romania - COVID-19 - Oradea

airport support scheme to airlines

Excellency,

 • 1. Procedure

 • (1) On 25 June 2020, Romania pre-notified to the Commission an aid scheme that provides for aid to airlines operating at Oradea airport (the “measure”) under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (“the Temporary Framework1”). During the pre-notification phase, two telephone conferences between the Romanian authorities and the Commission services took place. On 16 July 2020 and 17 July 2020, Romania submitted supplementary information on the measure following the Commission request for information.

 • (2) By electronic notification of 17 July 2020, Romania notified the measure under the Temporary Framework.

 • (3) Romania exceptionally agrees to waive its rights deriving from Article 342 of the Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”), in conjunction with

Article 3 of Regulation 1/1958,2 and to have this Decision adopted and notified in English.

 • 2. description of the measure

  • 2.1. Objective and justification of the measure

 • (4) As a result of the COVID-19 outbreak, Romania implemented certain restrictive measures in order to limit the spread of the virus. The measures were put in place gradually as of March 2020. Romania considers that the COVID-19 outbreak affects the real economy. Private consumption, the main driver of growth in recent years, is expected to be severely affected by the lockdown measures. Uncertainty on the markets caused by the COVID-19 crisis (and the restrictive measures) is expected to hurt investment decisions, while net exports are projected to contribute positively to growth. Unemployment is set to increase while inflation is forecast to ease due to the drop in oil prices. Real GDP3 is projected to contract by 6 % in 2020 and rebound by 4% in 20214.In 2021, real GDP is projected to rebound, though not to pre-crisis levels. The budget deficit is projected to increase significantly as the fiscal measures required to fight the COVID-19 crisis come on top of past fiscal slippages.

 • (5) On 16 March 2020, Romania declared the state of emergency in the country and the majority of business and social activities including travelling were prohibited. On 29 March, 4 and 16 April, by respective military ordinances, Romania reinforced the ban on international travel already in placeby imposing additional flight suspensions to all flights by all air carriers. The flight restrictions did not apply to flights performed by State aircraft, cargo and mail flights, humanitarian or providing emergency medical services, technical services, and non-commercial technical landings.

 • (6) On 18 May 2020 the government agreed on the introduction of a state of alert until mid of July, at which moment the restrictive measures would not be suspended but rather relaxed with concrete details for each sectorRegarding aviation, flights were resumedfrom 23 June 2020 at all airports in Romania to and from the countries subject to the exception of the quarantine/isolation, according to the Romanian green list, updated weekly5. Due to the suspension of flights, temporarily closed borders and travel restrictions there has been a serious negative effect on the connectivity of the country with European countries and the rest of the world. Specifically, the lockdown of the country for the period from mid-March 2020 to mid-June 2020 has substantially affected the activity among others of Oradea Airport6 and consequently the airlines operating in that airport.

2.1.1. Oradea Airport

 • (7) Oradea Airport is an important factor in the regional connectivity, as its presence supports many jobs connected to aviation services. Businesses in production, commerce and tourism are heavily relying on connectivity, especially for the economic recovery and viability of the region. Airlines in particular face significant liquidity shortages and working capital problems, since they still have to cover on-going expenditures. Some may have difficulty surviving the disruption. In addition, economic operators providing services related to travel and tourism are already facing losses that are likely to be non-recoverable.

 • (8) Airports in Romania were allowed to resume operations on 23 June 2020 but the lifting of the restrictive measures on flights is gradual and passenger traffic is still limited. The primary requirement for the resumption of flights remains the epidemiological situation with complementary measures, such as the requirements for health safety.

 • (9) Romania notes that due its geographical position, the Oradea region experiences an unprecedented decline in revenues and cash flow in aviation and its dependent tourism branch.

 • (10) Oradea is located near the Hungarian border and is easily accessible for transport and travel in Central Europe.. From Oradea, tourists can explore the nearby Apuseni mountains with their numerous caves7, and a number of protected natural areas of the region. Pilgrim tourism (wooden churches of Maramureș), as well as thermal springs, constitute also a significant reason for people travelling in the area.

 • (11) According to the National Statistics Institute, the city attracted 223 000 tourists in 2018, exceeding the number of local residents. Oradea's hotel industry estimates that more than 45 % of its revenues depends on Oradea's air connectivity. In addition, more than 50 % of the Oradea hotel market is covered by business travel to Oradea, almost entirely dependent on air transport. As a result of the COVID-19 outbreak, accomodation income at city and regional levels is estimated to be 50% - 70% lower by year end. The COVID-19 outbreak is causing disturbances to the local market, with already visible negative effects on the economy as a result of measures taken to manage the medical crisis, tourism being one of the heavily affected areas as a result of the outbreak. Many events regularly attracting tens of thousands of tourists have been cancelled or postponed, and the prospect of their redeployment is uncertain. The tourism and transportation industries, especially air travel, are among the most affected industries at global level, in the context of the COVID-19 pandemic. The tourism industry was the first to be affected and, according to forecasts, it will be the one to see the slowest return to normal. The recession of the Oradea tourism industry will also lead to a drop in the local economy due to the COVID-19 outbreak. Revitalising it in general, and in Oradea in particular, is tied to the gradual lifting of operational and travel restrictions. The latter are also linked to the destination's accessibility for potential tourists and visitors.

 • (12) Along with the COVID-19 crisis and the accompanying measures all States imposed, the tourist traffic fell to zero, distrupting all preparation and planning from the local authorities and individuals, who counted on a pay-off of such expenses. Airlines were grounded for over 3 months and face insufficient liquidity. Those restrictions resulted in a decrease in income from passenger transport and tourism, both being vital for the economy in the Oradea region and Romania. The total number of passengers handled at Oradea Airport between January and April 2019 was 23 379, which dropped to, the same period of 2020, only 10 141. According to the records, there was a gradual decrease of 65% in the number of passengers in March 2020, compared to March 2019 (from 6 353 to 2 275) and in April 2020 the number of passengers decreased by 100% compared to the same month of 2019, given the travel restrictions.

 • (13) Considering the exceptional situation that generated serious disturbances of the economy, the notified aid measure is aimed at supporting the seriously affected air companies that operated flights at Oradea Airport. Given that airports are an essential infrastructure to maintain regional connectivity, the granting of State aid to airlines that will resume or start the operation of regular domestic and international flights from / to Oradea Airport will help reduce the negative effects felt by the community. Recovery of airline traffic is essential for the full economic recovery and structural viability of the region and the whole economy of Romania8.

 • (14) The objective of the measure is to to support the activity of air operators operating flights from Oradea Airport in the context of the economic crisis generated by the COVID-19 outbreak by providing support to them in a comprehensive manner. The measure forms part of an overall package of measures and aims at remedying the liquidity shortage faced by undertakings and ensuring that the disruptions caused by the COVID-19 outbreak do not undermine their viability.

 • (15) Taking all those factors into account, the Municipality of Oradea proposed a series of pro-active measures meant to increase the market demand so that the industry returns to normal. The Romanian authorities consider that subsidising the air travel accessibility of the destination, along with a promotional campaign, are two of the measures that create the best prerequisites for the revival of demand so that directly affected actors can cover their financial gaps by restarting activity. The measure is expressly based on Article 107(3)(b) TFEU, in light of sections 2 and 3.1 of the Temporary Framework.

 • 2.2. The nature and form of aid

 • (16) The proposed measure consists of an aid scheme that provides for direct grants that cannot exceed in RON the equivalent of EUR 800 000 per company to airlines that resume or start flights from Oradea Airport. 910.

 • 2.3. National legal basis

 • (17) The legal basis for the measure is the Resolution concerning the approval of the State aid scheme for supporting the activity of air operators in the context of the economic crisis generated by the COVID-19 pandemic of Oradea Local Council.

 • 2.4. Administration of the measure

 • (18) The Oradea Municipality will be responsible for granting the aid. R.A. Oradea Airport will be the authority responsible for administering the measure9 10 11.

 • (19) The call for applications for aid under the measure will set out in detail the conditions to receive the aid, the procedure to follow and documents to submit to apply for the aid, the commitments to be taken by the aid beneficiaries and the controls and reports to be done by R.A. Oradea Airport.

 • 2.5. Budget and duration of the measure

 • (20) The Romanian authorities confirm that no more than EUR 1 million (RON 4 842 90012) in aid will be granted under the measure. The aid will be financed from the local budget of the Oradea Municipality. The Oradea Municipality will grant the aid directly to beneficiaries. The aid per undertaking cannot exceed EUR 800 000 (equivalent in RON).

 • (21) The scheme will enter into force upon its approval by the Commission and the aid will not be granted later than on 31 December 2020. The selection period for the beneficiaries is 45 days starting from the date of entry into force of the provisions of the Decision of Oradea Local Council, and the period in which the grant can be paid is between the date of entry into force of the provisions of the granting decision and the date of 31 March 2021.

 • 2.6. Beneficiaries

 • (22) The beneficiaries of the measure are airlines that resume or start operating flights at the Oradea Airport. Romania estimates that three (3) airlines will benefit from the measure.

 • (23) Air operators that operated at Oradea Airport, which undertake to resume their regular flights at Oradea Airport and the air operators that want start their operations at Oradea Airport, may benefit from State aid if they fulfil all of the following criteria:

 • a) The candidate airline must have an air operating license issued in accordance with Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing the European Union Aviation Safety Agency13;

 • b) The candidate airline must have compulsory accident insurance covering passengers, cargo, mail, and civil liability in accordance with the conditions of EC Regulation 785/200414;

 • c) The candidate airline should not be on the European Commission's blacklist of airlines that fail to meet safety standards, published at: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/;

 • d) The candidate airline must have a European Air Operators Certificate (AOC) or other similar document issued by a competent authority in their country of origin;

 • e) The candidate airline must not have received any other aid in Romania under section 3.1 of the Temporary Framework, or if it has received it, the sum of the aid received under this measure and the aid received in addition to that received under this measure in Romania must not exceed EUR 800 000;

 • f) No decisions to recover State aid have been issued against the candidate airline or, if such decisions have been issued, they have been enforced in accordance with the legal provisions in force;

 • g) The candidate airline was not already in difficulty, as defined within the meaning of the General Block Exemption Regulation (the “GBER”)15 on 31 December 2019;

 • h) The candidate airline must submit a written business plan by which it undertakes to resume or start the operation of the regular flights from Oradea

Airport. The business plan must contain the way in which the company estimates that the aid received will compensate the need for liquidity so that its activity is resumed or started in good conditions at Oradea Airport.

 • 2.7. The scope of the measure

 • (24) The measure is open to airlines that resume or start the operation of flights at Oradea Airport.

  • 2.8. Basic elements of the measure

 • (25) Airlines that face a sudden liquidity shortage or even the unavailability of liquidity, can benefit from a direct grant that cannot exceed in RON the equivalent of EUR 800 000 per company. The validity period of the measure includes (i) the selection period of forty-five (45) days from the date of entry into force of this decision and (ii) the payment period of the grant from the date of entry into force of this decision and 31 March 2021.

 • (26) Only airlines meeting the eligibility criteria described in recital (23) can apply for the aid.

 • (27) The measure will be granted to beneficiaries fulfilling the eligibility criteria and in accordance with the score calculation (as explained in recital (28) below). There is no other prerequisite. The verification of data will be done by R.A. Oradea airport.

 • (28) The grants will be providedto interested airlines fulfilling the eligibility criteria (recital (23) in a transparent manner following the score calculation16. There will be an open call for applications regarding the proposed measure, in which the terms and conditions that need to be met by the interested airlines will be stated in a clear and non-discriminatory manner. The beneficiary must submit an application for the aid and demonstrate, through the documentation submitted, that it undertakes to start or resume the operation of regular routes and to take all necessary measures to ensure their viability by promoting them in order to remedy the difficulties as soon as possible. In particular:

 • - Airlines will have to submit to R. A. Oradea Airport, service proposals, business plans, specifying the proposed routes to be started or resumed and operating frequencies, the aircraft to be used and its capacity, expected levels of traffic, period of operation, route operation and how the aid influences the resumption of air traffic.

 • - R. A. Oradea Airport will verify that the eligibility conditions set out in this measure are met.

 • - For the selection of the beneficiaries, in order to allocate the State aid, the following will be used as evaluation factors: number of destinations proposed to be operated, number of flights / week (flights / week x operating frequencies), number of passengers estimated to be generated within a period of 1 year from the receipt of state aid. The score for each evaluation factor will be as follows:

  Evaluation Factor

  Max points

  1. Number of destinations proposed to be operated

  40

  2. Number of flights / week (destinations / week x operating frequencies)

  30

  3. Estimated number of passengers to be generated within 1 year of receiving State aid

  30

Calculation method

 • (29) The score for each applicant will be calculated as follows:

 • a. For each of the evaluation factors the best offer will receive the maximum score. For example: For the largest number of routes proposed to be resumed, the maximum score allocated to the evaluation factor will be awarded, respectively 30 points.

 • b. For other offers below the maximum, the score will be calculated proportionally as follows:

P (score) = (offer x maximum score) / best offer.

 • (30) After verifying the eligibility and the selection criteria by R. A. Oradea Airport, the Municipality of Oradea will pay the State aid after signing the financing contracts with the beneficiary. The aid will be paid by the Municipality of Oradea in two installments: the first upon signing the contract, and the second until 31 March 2021.

 • (31) Applications for aid will be submitted electronically and processed by R.A. Oradea Airport, which will perform compliance checks to ensure the correct implementation of the measure. Records with the necessary supporting documents will be kept for a period of ten years from the date of award of the aid.

 • (32) If a beneficiary does not comply with the granting conditions provided by the scheme and with the business plan proposed, the Municipality of Oradea will proceed to the cessation / recovery, as the case may be, of the State aid in accordance with the provisions of the Government Emergency Ordinance no. 77/2014 on national procedures in the field of State aid.

  • 2.9. Cumulation

 • (33) The Romanian authorities confirmed that a beneficiary of the measure may also benefit from other measures under the Temporary Framework and/or from de minimis aid17 and/or from aid under the the GBER. The aid cannot be cumulated with aid or de minimis aid received from other local, regional or national aid to cover the same eligible costs. The Romanian authorities have however confirmed that insofar as a beneficiary may benefit from multiple measures under the Temporary Framework and/or from de minimis aid and/or from the GBER, the maximum thresholds on aid amounts per beneficiary, as specified in the Temporary Framework, in the de minimis Regulation and in the GBER, will be respected.

 • (34) In order to verify the compliance with the Temporary Framework cumulation rules, undertakings applying for State aid under thr scheme will have to submit a declaration on their own responsibility for other State aid received, referred to in recital (23) letter e). Furthermore, the Municipality of Oradea will verify the declaration of each potential beneficiary in the General Register of State aid granted in Romania (RegAS). Romania confirmed that it will monitor the aid schemes at all Romanian airports, as well as general schemes available to all types of enterprises, to enforce the cumulation rules.

 • (35) The Romanian authorities confirm that if the beneficiary receives aid on several occasions or in several forms under the measure or aid under other measures approved by the Commission under section 3.1 of the Temporary Framework, the overall maximum cap per undertaking, as set out in point 22(a) of that framework, will be respected.

  • 2.10. Monitoring and reporting

 • (36) The Romanian authorities confirm that they will respect the monitoring and reporting obligations laid down in section 4 of the Temporary Framework.

 • (37) R. A. Oradea Airport, as the administrator of the State aid scheme, must transmit to the Competition Council all the data and information necessary for the monitoring of State aid at national level18, as well as the data and information necessary for the elaboration of the inventory of State aids and of the reports and information necessary for the fulfillment of Romania's obligations as a Member State.

 • (38) R. A. Oradea Airport, as the administrator of the State aid scheme, must upload in the RegAS platform this scheme, financing agreements, payments made and possible recoveries19.

 • 3. Assessment

  • 3.1. Existence of State aid

 • (39) For a measure to be categorised as aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, all the conditions set out in that provision must be fulfilled. First, the measure must be imputable to the State and financed through State resources. Second, it must confer an advantage on its recipients. Third, that advantage must be selective in nature. Fourth, the measure must distort or threaten to distort competition and affect trade between Member States.

 • (40) The measure is financed from the local budget of the Oradea Municipality (recital (20)). Resources of local authorities are, for the application of Article 107 TFEU, State resources.20 The measure granted by the Oradea Municipality (recital (18)) is imputable to the State, i.e. granted by the State itself or by any intermediary body acting by virtue of powers conferred on it. Therefore the Commission considers that the measure is financed from State resources and is imputable to the State.

 • (41) The measure confers an advantage on its beneficiaries in the form of direct grants. The measure thus relieves those beneficiaries of costs that they would have to bear under normal market conditions.

 • (42) The advantage granted by the measure is selective, since it is awarded only to certain undertakings active in Romania, in particular the airlines that resume or start to operate at Oradea Airport, fulfilling the conditions set out in recital (23).

 • (43) The measure is liable to distort competition, since it strengthens the competitive position of its beneficiaries. It also affects trade between Member States, since those beneficiaries are active in sectors in which intra-Union trade exists.

 • (44) In view of the above, the Commission concludes that the measure constitutes aid within the meaning of Article 107(1) TFEU. The Romanian authorities do not contest that conclusion.

 • 3.2. Lawfulness of the measure

 • (45) By notifying the measure before putting it into effect, the Romanian authorities have respected their obligations under Article 108(3) TFEU.

 • 3.3. Compatibility

 • (46) Since the measure involves aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, it is necessary to consider whether that measure is compatible with the internal market.

 • (47) Pursuant to Article 107(3)(b) TFEU the Commission may declare compatible with the internal market aid “to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State”.

 • (48) By adopting the Temporary Framework on 19 March 2020, the Commission acknowledged (section 2) that “the COVID-19 outbreak affects all Member States and that the containment measures taken by Member States impact undertakings”. The Commission concluded, “State aid is justified and can be declared compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(b) TFEU, for a limited period, to remedy the liquidity shortage faced by undertakings and ensure that the disruptions caused by the COVID-19 outbreak do not undermine their viability, especially of SMEs”.

 • (49) The objective of the measure is to to support the activity of air operators resuming or starting operation of flights from Oradea Airport in the context of the economic crisis generated by the COVID-19 outbreak by providing support to them in a comprehensive and non-discriminatory manner. The granting of State aid to airlines that will resume or start the operation of regular domestic and international flights from and to Oradea Airport will help reduce the negative effects felt by the community. Recovery of air traffic is essential for the full economic recovery and structural viability of the region and the whole economy of Romania.

 • (50) The measure forms part of an overall package of measures and aims at remedying the liquidity shortage faced by undertakings and ensuring that the disruptions caused by the COVID-19 outbreak do not undermine their viability21. Furthermore, the measure has been designed to meet the requirements of a specific category of aid (“Limited amounts of aid”) described in section 3.1. of the Temporary Framework.

 • (51) The measure notified by Romania meets all the conditions provided for in point 22 of the Temporary Framework. In particular:

 • i. The aid will be granted in the form of a grant of maximum EUR 800 000 per undertaking. The maximum aid amount per undertaking under the measure will not exceed the ceiling set out in point 22(a) of the Temporary Framework (recitals (20), (25) (23) and (34));

 • ii. The measure is granted on the basis of a scheme with an estimated budget of EUR 1 million (equivalent in RON); hence the condition set out in point 22(b) of the Temporary Framework is met (recital (20));

 • iii. The aid will not be granted to undertakings that were already in difficulty on 31 December 2019 (within the meaning of the GBER), hence the condition set out in point 22(c) of the Temporary Framework is met (recital (23) g));

 • iv. The aid will be granted no later than 31 December 2020; therefore the condition set out in point 22(d) of the Temporary Framework is met (recital (21));

 • v. The aid does not concern undertakings active in the processing and marketing of agricultural products22, hence the condition set out in point 22(e) of the Temporary Framework is not applicable.

 • (52) The Commission accordingly considers that the measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of Romania and meets all the relevant conditions of the Temporary Framework.

 • (53) The Romanian authorities have committed to comply with all the monitoring and reporting provisions laid down in section 4 of the Temporary Framework. The Commission may request additional information regarding the aid granted, to verify whether the conditions laid down in the Commission decision approving the measure have been met.

 • (54) The Romanian authorities have confirmed that they will respect cumulation rules regarding combination with de minimis aid and/or other aid. The Romanian authorities have stated that the aid will not be cumulated with aid or de minimis aid23 received from other local, regional or national aid24 to cover the same eligible costs.

 • 4. Conclusion

The Commission has accordingly decided not to raise objections to the aid on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(b) TFEU.

This decision is based on non-confidential information and is therefore published in full on the Internet site: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Yours faithfully,

For the Commission

Margrethe VESTAGER

Executive Vice-President

CERTIFIED COPY For the Secretary-General,

Jordi AYET PUIGARNAU

Director of the Registry

EUROPEAN COMMISSION

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Anexa nr.2

ANUNȚ de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea de ajutor financiar conform Schemei de ajutor de stat pentru susținerea

activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia

COVID-19

Primăria Municipiului Oradea, în calitate de furnizor al Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 și R.A. Aeroportul Oradea, în calitate de administrator al acesteia, anunță prin aceasta deschiderea apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului financiar în valoare totală de 1 milion de euro.

 • 1. Obiectivul schemei

Obiectivul măsurii este de a sprijini activitatea operatorilor aerieni care reiau sau încep operațiunile de zboruri de pe aeroportul Oradea în contextul crizei economice generate de focarul COVID-19, oferindu-le sprijin într-un mod nediscriminatoriu.

Acordarea de ajutor de stat companiilor aeriene care vor relua sau vor începe operarea zborurilor regulate interne și internaționale de la și către Aeroportul Oradea va contribui la reducerea efectelor negative resimțite de comunitate. Recuperarea traficului aerian este esențială pentru recuperarea economică completă și viabilitatea structurală a regiunii și a întregii economii a României.

 • 2. Solicitanți eligibili

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei operatorii aerieni care își iau angajamentul de a opera zboruri regulate pe Aeroportul Oradea, și îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • a) Trebuie să aibă o licență de operare aeriană eliberată în conformitate cu Regulamentul CE 1008/2008 al Consiliului privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in UE;

 • b) Trebuie să aibă o asigurare obligatorie împotriva accidentelor care să acopere pasagerii, marfă, poștă, și răspundere civilă în conformitate cu condițiile Regulamentului CE 785/20041;

 • c) Nu trebuie să fie pe lista neagră a Comisiei Europene privind companiile aeriene care nu reușesc să îndeplinească standardele de siguranță, publicată la adresa: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/;

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave, modificat și completat prin Regulamentul (CE) 1137/2008 și prin Regulamentul (CE) 285/2010

 • d) Trebuie să aibă un certificat european de operator aerian (AOC) sau alt document similar eliberat de o autoritate competentă din țara lor de origine;

 • e) Nu au mai primi un alt ajutor conform secțiunii 3.1 din Comunicare, sau daca au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește 800.000 euro;

 • f) Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;

 • g) Nu se aflau în dificultate, așa cum aceasta noțiune este definită la art. 2 pct. d) din prezenta schemă, la data de 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;

 • h) Depun un plan de afaceri scris prin care se angajează să opereze zboruri regulate de pe Aeroportul Oradea. Planul de afaceri trebuie să conțină modul în care compania estimează că ajutorul primit va compensa nevoia de lichiditate astfel încât activitatea acesteia să fie desfășurată în bune condiții pe Aeroportul Oradea;

 • 3. Bugetul

Bugetul schemei este echivalentul în lei a sumei de 1 milion euro.

Cursul de schimb euro/leu este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare

Ajutorul de stat se suportă din bugetul local, prin bugetul Primăriei Municipiului Oradea și se virează în doua tranșe până la data de 31.03.2021.

Ajutorul per întreprindere nu poate depăși 800.000 euro (echivalent în lei).

 • 4. Criterii de selecție a beneficiarilor

Solicitantul ajutorului trebuie să depună o cerere de ajutor și să demonstreze, prin documentația depusă că se angajează să opereze curse regulate de pe Aeroportul Oradea și să ia toate masurile necesare pentru a asigura viabilitatea acestora prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp.

Companiile aeriene vor trebui să prezinte administratorului schemei, propuneri de servicii, planuri de afaceri, în care să specifice rutele propuse a fi operate și frecvențele de operare, aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, niveluri așteptate de trafic, perioada de operare a rutei și modul în care ajutorul influențează reluarea traficului aerian.

Pentru departajarea beneficiarilor pentru alocarea ajutorului de stat se vor utiliza ca și factori de evaluare : număr de destinații a fi operate, număr de curse/ săptămâna (curse/săptămână x ferventele de operare propuse) , numărul de pasageri estimat a fi generat într-o perioada de 1 an de la primirea ajutorului de stat.

Punctajul aferent fiecărui factor de evaluare va fi următorul :

Factor de evaluare

Punctaj maxim

1. Nr. de destinații propuse a fi operate

40

2. Nr de curse/ săptămână (curse/săptămâna x ferventele de operare propuse)

30

3. Numărul de pasageri estimat a fi generat într-o perioada de 1 an de la primirea ajutorului de stat

30

Algoritm de calcul :

 • a. Pentru fiecare dintre factorii de evaluare cea mai buna oferta va primi punctajul maxim. De exemplu : Pentru numărul cel mai mare de rute propuse a fi operate se va acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 40 puncte;

 • b. Pentru celelalte oferte sub maxim, punctajul se va calcula proporțional astfel :

P (punctaj) = (oferta x punctaj maxim) / cea mai buna ofertă

Modul în care se va face repartizarea sumelor/ beneficiar va fi proporțională, în funcție de punctajele obținute

După verificarea eligibilității de către administrator, furnizorul va plăti ajutorul de stat ulterior semnării contractelor de finanțare cu beneficiarul respectiv. Ajutorul va fi plătit în două tranșe: prima la semnarea contractului, iar cea de-a doua până la data de 31.03.2021.

În urma analizei planurilor de afaceri propuse de solicitanții ajutorului de stat, administratorul schemei, are posibilitatea de a propune refuzarea acordării ajutorului pentru ofertele care nu îndeplinesc nivelul așteptărilor stabilite de obiectivele și scopul prezentei scheme, în sensul reluării traficului în bune condiții și la parametrii care să contribuie la dezvoltarea economiei locale.

 • 5. Data, locul și modul de depunere a cererilor

Data începerii acceptării cererilor - ( data la cate se aproba schema prin HCL)

Data de închidere pentru acceptarea cererilor - (presupun ca 30 de zile de la data începerii acceptării cererilor)

Solicitantul ajutorului trebuie să transmită, prin email, o solicitare de ajutor, semnată de o persoană autorizată însoțită de următoarele documente:

 • - angajamentul de a opera curse regulate de pe Aeroportul Oradea care va cuprinde și măsurile necesare ce urmează să fie implementate pentru a asigura viabilitatea acestora prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp; - Anexa nr.1

 • - propuneri de servicii/plan de afaceri, în care să specifice rutele propuse a fi operate și frecvențele de operare, aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, niveluri așteptate de trafic, perioada de operare a rutei și modul în care ajutorul influențează reluarea traficului aerian. - Conform structurii prezentate în Anexa nr. 2

De asemenea se vor depune documente relevante pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 2 lit. a, b,c,d,e;

În plus, pentru a verifica normele de cumulare, companiile care solicită ajutor de stat în cadrul acestei scheme vor trebui să depună o declarație pe propria răspundere pentru alte ajutoare de stat primite, menționate la art. 7 alin. (1) - (3) din cuprinsul Schemei - Anexa nr. 3

Toate documentele vor fi elaborate în limba engleză.

Adresa către care se vor transmite solicitările împreună cu toate documentele suport este : airport@aeroportoradea.ro.

Pentru a fi luată în evidență solicitarea, este obligatorie confirmarea primirii acesteia.

 • 6. Datele de contact ale furnizorului/administratorului schemei

Orice întrebări cu privire la apelul de solicitări trebuie trimise în timpul apelului de solicitări la următoarele adrese de email:

 • - airport@aeroportoradea.ro;

 • - adresa primariei


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Anexa nr. 3

ANGAJAMENT

Numele sau denumirea companiei....................................................

Adresa (sediul) ..................................................................

..........................                                , cod poștal ..........................

Telefon ........................................................................

........................                            , Fax ......................................

E-mail .........................................................................

...................................................................

Data înregistrării companiei ........................................................

.................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .....................................

...................................................................

Codul de identificare fiscală ..................................................

Nr. AOC..................................................

Subsemnatul(a), ..........................................                                                        , identificat(ă) cu B.I./C.I.

seria ....... nr.................., eliberat(ă) de ..................                        la data de ..........

......       , cu domiciliul în localitatea ..............................., str.................

......................                               nr.........            , bl........, sc......, ap.......         , sectorul/județul ....

................., funcția ..............................., în calitate de reprezentant legal al companei ............................

prin prezentul angajament, compania............se obligă sa respecte Planul de afaceri propus in

vederea accesării ajutorului de stat furnizat de Primăria Municipiului Oradea in conformitate cu SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR AERIENI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19.

În caz contrar, înțeleg că, dacă se constată că compania........... nu a respectat condițiile de

acordare prevăzute de schemă și planul de afaceri propus, furnizorul va proceda la sistarea / recuperarea, după caz, a ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat.

De asemenea, înțeleg că ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății acestuia, până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Numele.....................................

Funcția......................................

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului...................

......... Data semnării.........................


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Anexa nr. 4

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI

l.Detalii despre companie

Va conține: Numele companiei, adresa acesteia, date de contact si orice alte informații relevante precum număr de angajați, flota, viziune, misiune, valori, istoricul companiei, aspecte de ordin legal.

Trebuie să ofere informații clare despre întreprindere, serviciile prestate, date concrete cu privire la potențialul pieței, volumul vânzărilor preconizate, nivelul rentabilității, calificarea personalului, etc.

Se vor anexa:

 • Situația financiara a companiei auditată la 31.12.2019

 • Istoric al situației curselor operate in ultimii 5 ani

 • 2 .Analiza pieței și a industriei:

Analiza cât mai clară a industriei și pieței relevante prin indicarea stării actuale a pieței, cât si tendințele cele mai importante, jucătorii majori, competitorii direcți, segmentele de piață etc; Analiza se va face specific, la nivelul Aeroportului Oradea astfel încât să reiasă relevanța curselor propuse.

 • 3 .Descrierea businessului

Acest capitol trebuie să cuprindă propunerea rutelor ce urmează a fi operate de pe Aeroportul Oradea, frecventele de operare, ore de operare, aeronavele care urmează să fie utilizate și capacitatea acestora, nivelurile de trafic așteptate și numărul de pasageri estimat a fi generat într-o perioada de 1 an de la primirea ajutorului de stat și modul în care ajutorul influențează reluarea traficului aerian.

De asemenea, trebuie prezentat modul în care compania estimează că ajutorul primit va compensa nevoia de lichiditate astfel încât activitatea acesteia să fie desfășurată în bune condiții pe Aeroportul Oradea;

 • 4 .Planul de operațiuni:

Va cuprinde o descriere a modului în care se va realiza efectiv începerea operării curselor.

Informații precum logistica existentă, parteneriate strategice (contracte cu aeroporturile, spre ex), aspecte legale, facilitați, asigurări necesare, termene limită, sunt necesare

Aceasta parte trebuie sa fie cât mai exactă, să includă date certe.

Trebuie menționate resursele necesare utilizate, și prezentată dovada existentei acestora:

 • - număr de aeronave disponibile pentru efectuarea curselor propuse;

 • - sistem propriu de rezervări și plăti;

 • - licența de transport;

 • 5 .Planul de marketing:

Trebuie sa conțină o strategie clară, cu obiective concrete, cu plan de acțiune având în vedere că beneficiarul are obligația conform schemei, de a lua toate masurile necesare pentru a asigura viabilitatea curselor, prin promovarea lor cu scopul remedierii dificultăților în cel mai scurt timp.

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Anexa nr. 5

DECLARAȚIE

Numele sau denumirea companiei...................................................

............................................................................... . .

Adresa (domiciliul sau sediul social).................................................

..........................................., cod poștal.......................... Telefon........................................................................

........................, Fax................................................... ............. .......... E-mail.........................................................................

.........................................................................Data înregistrării companiei............................................................

...................................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului..........................................

....................................................................Codul de identificare fiscală................................................................

................................................................. Nr. AOC.................................................

Subsemnatul(a),.........................................., identificat(ă) cu

 • B.I. /C.I. seria.......nr.................., eliberat(ă) de..................la data de . . .

............., cu domiciliul în localitatea..............................., str.......... .............................nr........., bl........, sc......, ap......., sectorul/județul....................., funcția..............................., în

calitate de reprezentant legal al companiei............................, declar :

 • Nu am beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile secțiunilor specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;

 • Am beneficiat de alte ajutoare de stat acordate în conformitate cu dispozițiile secțiunilor specifice ale diferitelor secțiuni ale Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19.

 • Nu am beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;

 • Am beneficiat de alte ajutoare acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 dar sprijinul total primit nu depășește 800.000 EUR.

 • Nu am mai beneficiat de ajutor de minimis sau alt ajutor care intra domeniul de aplicare al Regulamentului de scutire pe categorii,

 • Am beneficiat de ajutor de minimis / ajutor care intră în sfera de aplicare a reglementărilor de minimis sau cu ajutorul care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului de scutire pe categorii, dar acesta respectă toate condițiile prevăzute în regulamentele specifice referitoare la cumul.

Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete.

Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele.....................................

Funcția......................................

Semnătura autorizată și ștampila solicitantului...................

.........

Data semnării.........................

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.6


Rectificare buget local pe anul 2020

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

CHELTUIELI

8,003.64

8,003.64

0.00

CAP.54.02.Alte servicii publice generale

8,003.64

3,003.64

-5,000.00

CAP.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

8,003.64

3,003.64

-5,000.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

Functionare

8,003.64

3,003.64

-5,000.00

Cap.84.02 Transporturi

0.00

5,000.00

5,000.00

Cap. 84.02.06.01 - Aeroporturi

0.00

5,000.00

5,000.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

0.00

5,000.00

5,000.00

Page 1 of 1

1

Communication from the Commission - Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, 19 March 2020, OJ C 91I, 20.3.2020, p. 1, as amended by Communication from the Commission C(2020) 2215 final of 3 April 2020 on the Amendment of the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, OJ C 112I , 4.4.2020, p. 1, by Communication from the Commission C(2020) 3156 final of 8 May 2020 on the Amendment of the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, OJ C 164, 13.5.2020, p. 35 and by Communication from the Commission C(2020) 4509 final of 29 June 2020 on the 3rd Amendment to the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak, not yet published.

Mr. Bogdan AURESCU

Minister of Foreign Affairs

Aleea Alexandru nr.31, Sector 1, 011822 Bucharest

Romania

Commission europeenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIE - Tel. +32 22991111

2

Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community, OJ 17, 6.10.1958, p. 385.

3

Real gross domestic product (real GDP) is a macroeconomic measure of the value of economic output adjusted for price changes (i.e. inflation or deflation). Essentially, it measures a country's total economic output, adjusted for price changes. Governments use both nominal and real GDP as metrics for analyzing economic growth and purchasing power over time.

4

European Economic Forecast - Summer 2020 (Interim), Institutional Paper 132 - July 2020, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs available online under https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132 en.pdf

5

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

6

In this decision, the term “Oradea Airport” or “the airport” is used when referring to the airport infrastructure and the term “R.A. Oradea Airport” is used when referring to the manager of the airport infrastructure.

7

http://romaniatourism.com/oradea.html#attractions

8

As stated by Romania, Oradea is one of the top 5 tourist destinations in Romania, it has the largest and most visited thermal bath in Romania, Băile Felix. Oradea is among the top 10 economic engines in Romania and it has the highest investment GDP/inhabitant in Romania and according to a public survey is the most efficient city in Romania and the first in terms of attracting EU funding.

9

The measure is directed at airlines that operated at Oradea Airport before the COVID-19 crisis but also the airlines that would like to start new operations there.

10

The EUR/RON exchange rate for calculating the maximum ceiling of EUR 800 000 is the exchange rate of the Central Bank of Romania valid at the date of granting of the aid.

11

The aid will be granted by Municipality of Oradea to beneficiaries directly, not through R.A. Oradea Airport. The airport will deal only with the verification of eligibility criteria and selection.

12

Based on the exchange rate EUR/RON of the Central Bank of Romania valid on 16 July 2020.

13

Regulation (EC) No. 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air transport operators and aircraft operators, (OJ L 138, 30.4.2004, p. 1-6).

14

Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (OJ L 212, 22.8.2018, p. 1-122).

15

As defined in Article 2(18) of Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, OJ L 187, 26.6.2014, p. 1.

16

Romania explained that considering the overall losses and cost for air transport and in order to be relevant in terms of the amounts for each beneficiary, they estimate that the scheme may be awarded to a maximum of three beneficiaries. Based on Romanian authorities, given the overall small amount of the aid (EUR 1 million) in comparison with the high losses of the industry and in order to respond to the challenges of the medical crisis and to the objective of the Temporary Framework, a higher number of beneficiaries would make the aid not relevant. The way in which the amounts / beneficiary is distributed will be proportional, according to the obtained scores. For example, in the situation of the existence of 5 beneficiaries with the following scores: 85,70, 65, 60, and 55, the first 3 scores will receive the amounts proportional to the score obtained, respectively 39%, 32%, and 29% of the total budget of the scheme.

17

Granted in line with Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid (the “de minimis Regulation”) (OJ L 352, 24.12.2013, p.1).

18

This data and information shall be in the format and within the term provided by the Regulation concerning the state aid scheme registry approved by the by the Order of the President of the Competition Council no. 437/2016.

19

In accordance with the provisions of the Order of the President of the Competition Council no. 437/2016 for the implementation of the Regulation on the State aid register.

20

Judgment of 12 May 2011,  Nord-Pas-de-Calais,  Joined Cases T-267/08 and T-279/08,

EU:T:2011:209, paragraph 108.

21

The Commission has approved a RON 4 billion (approximately EUR 800 million) Romanian scheme to support companies affected by the coronavirus outbreak. (SA.57408 COVID-19: Framework scheme for State aid in the form of subsidised loans and guarantees on loans). Romania also notified to the Commission under the Temporary Framework a RON 16 billion (approximately EUR 3.3 billion) scheme to support SMEs affected by the coronavirus outbreak. Moreover, the Romanian authorities adopted or initiated the pre-notification/notification procedures for the measures such as: technical unemployment compensations for the period of suspension of the employment contract, postponement of the payment of bank rate, allowance for parents staying at home with children during the state of emergency, guarantee of tourism vouchers (informal discussions with the Commission), support grants for small-enterprises etc.

22

As defined in Article 2(6) and Article 2(7) of Commission Regulation (EC) No 702/2014 of 25 June 2014 declaring certain categories of aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ L 193, 1.7.2014, p. 1.

23

Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid (OJ L 352, 24.12.2013, p. 1) and Commission Regulation (EU) No 717/2014 of 27 June 2014 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid in the fishery and aquaculture sector (OJ L 190, 28.6.2014, p. 45).

24

Union funding centrally managed by the Commission that is not directly or indirectly under the control of the Member State does not constitute State aid. Where such Union funding is combined with other public funding, only the latter will be considered for determining whether notification thresholds and maximum aid intensities are respected, provided that the total amount of public funding granted in relation to the same eligible costs does not exceed the maximum funding rates laid down in the applicable Union legislation.