Hotărârea nr. 600/2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local

al Municipiului Oradea din lunile august 2020, septembrie 2020 și octombrie 2020

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) și 4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În baza art. 139 alin.1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Chiană Laurențiu Alin se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile august 2020, septembrie 2020 și octombrie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020

Nr. 600

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila