Hotărârea nr. 549/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, la faza SF, portive a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici, la faza SF, respectiv a coridorului de expropiere pentru obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.314597 din 14.07.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.314592 din 14.07.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre, elaborat de Instituția Arhitectului Șef în colaborare cu Direcția Patrimoniului Imobiliar, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici, la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov”.

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului obiectivului de utilitate publică constând în ”Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv -Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 35330 din 07.04.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 111/2020.

În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Legii nr.255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

În baza art.129 alin. (2), lit. b), c) și d), alin. (7) lit. k), respectiv art.139 alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFARUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov.

Se propune aprobarea scenariului V1

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICIAI INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite:.......................................................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:...............................................................................................Municipiul Oradea

 • a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:

 • 4.1. Construcții și amenajări

Prezenta investiție este împărțită în 5 obiecte, după cum urmează:

 • OBIECTUL 1 - SERA

 • OBIECTUL 2 - CITY OF KIDS

 • OBIECTUL 3 - TURN BELVEDERE

 • OBIECTUL 4 - PASARELA PIETONALĂ

 • OBIECTUL 5 - AMENAJĂRI EXTERIOARE

Regim de înălțime:

 • CITY OF KIDS: P + 1, H max = 13.75 m,

 • SERA: P + 1, H max = 13.00 m,

 • TURN: H max = 27.25 m,

 • PASARELA: H max = 7.00 m (cu parapet), cota calcare 6.00 m.

Suprafața teren (conform acte): 76.235 mp,

Suprafața teren (conform măsurători): 76.235 mp,

POT (Procent de ocupare a terenului)*: 5,70 %,

CUT (Coeficient de utilizare a terenului)*: 0.062,

*indicii POT, CUT au fost raportați la suprafața lotului (cei 76.235 mp + suprafața Baza sportivă Salca)

Suprafața construită (La sol):

 • CITY OF KIDS: 2.223,70 mp,

 • SERA:         2.193,95 mp,

 • TURN:          61,75 mp,

 • PASARELA:     419,5 mp,

TOTAL: 4.898,9 mp

Arie construită desfășurată:

 • CITY OF KIDS: 2.743,14 mp,

 • SERA:          2.244,17 mp (cu spații tehnice),

1.912,70 mp (fără spații tehnice),

 • TURN:          265,28 mp,

 • PASARELA:     419,5 mp,

TOTAL: 5.340,62 mp

Suprafața utilă:

 • CITY OF KIDS: 2.503,2 mp,

 • SERA:          2.181,91 mp (cu spații tehnice),

1.886.60 mp (fără spații tehnice),

 • TURN:         265,28 mp,

 • PASARELA:     419,5 mp,

Amenajările exterioare:

 • zonificarea întregii parcele și propuneri de plantări pentru fiecare zonă în parte,

 • accesibilitatea pe parcelă atât auto cât și pietonal,

 • accesibilitatea se asigură prin 3 categorii de alei:

 • - alei Cat 1: acces auto + pietonal și mentenanță,

 • - alei Cat 2: acces predominant pietonal, uneori pentru intervenții de mentenanță,

 • - alei Cat 3: strict pietonale,

 • punerea în valoare a canalului de apă existent prin curățarea renaturarea și replantarea pe malurile acestuia,

 • propunerea de platforme minerale în proximitatea construcțiilor propuse pe sit,

 • podețe de traversare canal apă,

 • propunerea unui lac ecologic, cu nuferi, denumit în prezentul proiect “Nufărul Magic”,

 • irigarea tuturor zonelor plantate,

 • delimitarea parcelei de la vest de Baza Sportivă Salca cu o împrejmuire ușoară,

 • doua parcări: prima, în proximitatea serei, cu acces din strada Meiului, cea de-a 2-a cu acces din str. Lotus, spre Lotus Mall, care deservește City of Kids

 • 4.2. Zone plantate

ZONELE PROPUSE ÎN GRĂDINA URBANĂ SUNT:

Z1: Lanul vrăjit

Liniile de ierburi diferite înconjoară zona spre râu. Acestea creează diferite zone pentru loisir și joacă. În loc de peluze, suprafețele cailor din pietriș de râu sunt ca un înlocuitor ușor de îngrijit.

Conține: Miscanthus mai mare, Pennisetum sferic, Calamagrostis.

Z2: Grădina focului

Zona de intrare este evidențiată prin culori vii ca focul. Acest lucru poate fi obținut cu arbuști persistenți, plante perene și bulbi. Pentru opulență suplimentară se poate suplimenta și cu flori de vară.

Conține:

 • • copaci predominanți: fag cu frunze închise la culoare, măr decorativ și soc cu frunze închise la culoare,

 • • arbuști cu aspect plăcut iarna: cornus, salcie portocalie, mimoză cu frunze întunecate, Paulowie,

 • • plante perene care rezistă tot anul în nuanțe de roșu închis, portocaliu-roșu, cupru, galben și puțin alb

 • • arbuști ornamentali cu frunze: fohera, ferigi, hosti,

 • • bulbi înfloriți și tuberculi: lalele, Kniphofia, Crocosmia,

 • • plantarea de vară: dalii, salvii, gălbenele, zinnii.

Z3: După dealuri

Zona de intrare din jurul parcării cu dealuri pline cu plante albe și albastre ca cerul.

Conține:

 • • plante lemnoase: conifere verzi - albastre care cresc în formă de pernă sau con,

 • • ciulini de câmp în nuanțe albastre și albe cu flori lungi, atractive,

 • • suculente rezistente cu frunze albastru - cenușiu (Yucca),

 • • ierburi albastre tolerante la secetă.

Z4: The swamp

Flori galbene și albe strălucesc deasupra frunzelor de un verde deschis și puternic variat.

Conține:

 • • arbori predominanți: Gleditsia cu frunze galbene,

 • • arbuști: conifere și arbuști de foioase cu frunze galbene, frunze variegate albe și galbene, arbuști cu scoarța galbenă pe timp de iarnă,

 • • plante lemnoase cu flori galbene și albe ca buruienile,

 • • suculente rezistente și ierburi mereu verzi în nuanțe deschise.

Z5: Valea cântecului

De-a lungul râului malul este modificat și o ramificație este creată. În acest fel, o insulă este creată. S-au creat mai multe poduri care traversează peste această zonă. Malurile sunt supraîncărcate cu trestii și tufe, iar salciile plângătoare oferă o imagine destul de pitorească.

Conține:

 • • copaci: salcii plângătoare și arini,

 • • arbuști: salcii,

 • • iarbă: trestii, tufe.

Z6: Labirintul parfumat

Acest peisaj arată ca o vacanță la Marea Mediterană. Plantele selectate deasupra zonelor extinse de lavandă și ierburi arată ca măslini, pini și chiparoși.

Conține:

 • • copaci: salcie oleaster, pinus nigra și chamaecyparis columnar,

 • • arbuști: lavandă, Perovskia,

 • • iarbă și suculente: Calamagrostis, Euphorbia.

Z7: Poiana fermecată

În inima grădinii se ridică un turn acoperit cu tendril, care se află într-o grădină roz. Turnul este înconjurat de plante cățărătoare și în acest fel pare că se ridică din grădină.

Combinația de arbori înfloriți albi și roz, arbuști și ierburi cu frunze roz și violet colorate este punctul central al parcului. Un loc perfect pentru nunți și alte evenimente care urmează să fie închiriate.

Conține:

 • • arbuști: plante de acoperire, cum ar fi tisă sau carpen, Syringa swegiflexa, Weigela, Philadelphus, agrișă,

 • • copaci: tamariski,

 • • plante cațărătoare: glicină înflorită roz, aristolochia, trandafiri cățărători,

 • • iarbă: Eragrostis.

Z8: Valurile somnului

Această parte albă a grădinii radiază puritate și pace. Dealurile blânde modelează zona. Trunchiurile albe ale mesteacănului modelează imaginea și creează umbre ușoare. Arbuști diferiți cu flori albe creează parfum și eleganță tot timpul anului.

Conține:

 • • arbori: mesteacăn cu mai multe tulpini înalte,

 • • arbuști: Philadelphus, deuția, Viburnum, liliac alb, spirea, trandafiri arbustivi,

Z9: Bamboostic

Aceasta zonă se situează în proximitatea lacului ecologic cu nuferi și constă într-o zonă întinsă inierbată, unde vizitarorii Grădinii Urbane se pot odihni în iarbă sau pot face picnicuri. Totodată, în această zonă s-au propus bambuși, care conturează un alt acces în Grădina Urbană și au rol de a delimita parcela grădinii de terenurile de sport din imediata vecinătate.

Conține:

 • Gazon,

 • Graminee,

 • Bambusi.

Z10: Nufărul magic

Zona lacului găzduiește frumoși nuferi și alte plante de apă. Malul arată atmosfera calmă și relaxată a plantelor asiatice. În fundal, plantele mari de bambus te protejează de împrejurimi.

Conține:

 • • copaci: cireși japonezi, pini scoțieni, Acer palmatums japonezi,

 • • arbuști: Cercidiphyllum japonicum, rododendroni pereni multicolori,

 • • iarbă, bambus.

Z11: Codrul Crișului

Pădurea de foioase este preludiul zonei extinse de pădure. Speciile de copaci și plante alese arată flora autohtonă a României.

Conține:

copaci: fag,

plante de acoperire între copaci: arbuști și ferigi, tufișuri de alun, plante native,

Z12: Deșertul cu capul în nori

Locul de joacă pentru copiii din jurul clădirii este proiectat ca peisaj de plajă și găzduiește plante din regiunile de coastă, care găsesc o locație ideală în zonele de nisip. Multe ierburi protejează zona înconjuratoare și formează multe zone de joacă mici.

Conține:

arbuști: salcie, Dasiphora fruticosa și pin,

ierburi: Ammopgila breviligulata, Pennisetum, Stipa, iarbă de prerie,

Z13: Tărâmul copiilor: Satul Sălciilor

Aici veți regăsi instalații, tunele și căsuțe realizate din sălcii plantate care își schimbă aspectul pe tot parcursul anului, fiind atractive atât când salcia este înflorită cât și când frunzele se usucă. Acestea oferă locuri umbrite natural și stimulează creativitatea pentru modalitățile de joacă ale copiilor. De asemenea, aici se regăsesc și multe variante de joacă utilizând elemente din natura precum apa, nisipul, bușteni de lemn, instalații din lemn, pietre și multe altele.

Z 14: Zona Gramineelor

Această zonă este plantată integral cu graminee, marcând astfel o zonă densă cu graminee stufoase.

Gramineele din această zonă delimitează zona de joacă pentru copiii de pakingul de la City of kids, oferind astfel o zonă ferită pentru locul de joacă, ferită de circulația de pe strada Lotus. Aceste plante sunt atractive în fiecare sezon și necesită o mentenanță foarte redusă.

Z15: Pădurea nopții

Această secțiune este dedicată coniferelor. Alături de binecunoscutele conifere se vor găsi și chiparoși de mlaștină și sequoia, care, datorită creșterii lor mari, vor forma locul ideal pentru implementarea unei păsărele printre copaci. Forme ciudate de creștere sunt prezentate și aici, completând astfel gama largă de diversitate a plantelor.

Conține:

 • • copaci: pini, molizi, pâlcuri, sequoia, chiparoși de mlaștină,

 • • plante perene: ferigi, ierburi și arbuști de pădure.

Indicatorii economici ai investiției:

 • Valoarea totală a investiției:

  110.147.716 lei + TVA

  79.468.604 lei + TVA


  42 luni

  24 luni


 • Din care C + M:

 • Durata de realizare a investiției:

 • Durata de execuție lucrări:

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul propriu al municipiului Oradea și / sau alte surse de finanțare accesibile în perspectivă.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea obiectivului: ”Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov", astfel cum este identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 35330 din 07.04.2020, respectiv cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 111 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef, Direcția Patrimoniui Imobiliar și Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Instituția Arhitectului Șef;

 • - Direcția PatrimoniuI Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

 • - Direcția Economică;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 24 iulie 2020 Nr. 549


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru” și 4 “abțineri”