Hotărârea nr. 528/2020

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 iunie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

10 iunie 2020

Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 și alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

în baza art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal ai ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 10 iunie 2020, conform anexei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 528