Hotărârea nr. 423/2020

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180999,înscris în CF 180999, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.