Hotărârea nr. 375/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificatorla PUZ aprobat cu HCL 913/2014 - Parcelare teren pentru locuinte individuale, zona str.Paleului, nr.cad.189963-:-189969, Oradea

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.