Hotărârea nr. 364/2020

Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 347/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.