Hotărârea nr. 357/2020

pentru aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. 344/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.