Hotărârea nr. 268/2020

Hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

26 martie 2020

Având în vedere prevederile art 138 alin. 13, alin. 14 și alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

în baza art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare de îndată a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 martie 2020, conform anexei.Oradea, 26 martie 2020 Nr. 268