Hotărârea nr. 246/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de  pe malul drept al râului  Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 212140/1 din 09.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 212140/2 din 18.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea.

            Având în vedere că, prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafața de 264.108 mp, reprezentând un sector necadastrat din terenul public ce aparține Municipiului Oradea, ce se constituie din numerele topo indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

            Întrucât pentru declararea perimetrului de ameliorare și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a lucrărilor de împăduriri se solicită prezentarea documentelor de proprietate ale Municipiului Oradea.

            Ținând seama că, prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafețele de 264.108 mp, teren public având categoria de folosință neproductiv, ce se constituie din numerele topografice cuprinse în tabelul de la art. 2 din prezenta Hotărâre.

            Luând în considerare Protocolul nr. 85842 din 06.02.2001 privind stabilirea limitei administrative între UAT-urile învecinate Municipiului Oradea și art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

            Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c),  art. 139 alin. (3) lit g) și art. 286 alin. (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1.   Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a următoarelor suprafețe:

 

ü 3.835 / 64.993 mp, teren identificat cu nr. top 603 din CF 2092 - Sântandrei,

ü    302 mp, teren identificat cu nr. top 604/1 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.215 mp, teren identificat cu nr. top 604/2 din CF 161 - Sântandrei,

ü    691 mp, teren identificat cu nr. top 604/3 din CF 161 - Sântandrei,

ü      95 mp, teren identificat cu nr. top 605/1 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.122 mp, teren identificat cu nr. top 605/2 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.804 mp, teren identificat cu nr. top 605/3 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.480 mp, teren identificat cu nr. top 606/1 din CF 161 - Sântandrei,

ü 3.692 mp, teren identificat cu nr. top 606/2 din CF 161 - Sântandrei,

ü      57 mp, teren identificat cu nr. top 606/4 din CF 161 - Sântandrei,

ü 6.069 mp, teren identificat cu nr. top 606/5 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.824 mp, teren identificat cu nr. top 606/6 din CF 161 - Sântandrei,

ü 1.183 mp, teren identificat cu nr. top 608/2 din CF 161 - Sântandrei,

ü      70 mp, teren identificat cu nr. top 608/3 din CF 161 - Sântandrei,

ü 4.275 / 9.774 mp, teren identificat cu nr. top 460/2 din CF 1 - Sântandrei,

ü 1.865 / 2.575 mp, teren identificat cu nr. top 465/2 din CF 9 - Sântandrei,

ü 1.200 / 5.470 mp, teren identificat cu nr. top 466 din CF 125 - Sântandrei,

ü    198 mp, teren identificat cu nr. top 489 din CF 125 - Sântandrei,

ü    888 mp, teren identificat cu nr. top 472 din CF 37 - Sântandrei,

ü 1.909 / 9.451 mp, teren identificat cu nr. top 471 din CF 37 - Sântandrei,

ü 1.603 / 2.603 mp, teren identificat cu nr. top 473` din CF 115 - Sântandrei,

ü 1.604 / 2.863 mp, teren identificat cu nr. top 479 din CF 2366 - Sântandrei,

ü 1.580 / 2.607 mp, teren identificat cu nr. top 429 din CF 2366 - Sântandrei,

ü 1.736 mp, teren identificat cu nr. top 433 din CF 2366 - Sântandrei,

ü 4.636 mp, teren identificat cu nr. top 480/1 din CF 477 - Sântandrei,

ü 2.327 mp, teren identificat cu nr. top 480/2 din CF 476 - Sântandrei,

ü    435 mp, teren identificat cu nr. top 488/1 din CF   20 - Sântandrei,

ü    446 mp, teren identificat cu nr. top 488/2 din CF   19 - Sântandrei,

ü 3.201 / 11.833 mp, teren identificat cu nr. top 498 din CF 95 - Sântandrei,

ü 1.402 /   3.942 mp, teren identificat cu nr. top 414 din CF 141 - Sântandrei,

ü 1.500 / 3.668 mp, teren identificat cu nr. top 415 din CF 2352 - Sântandrei,

ü 1.855 / 4.258 mp, teren identificat cu nr. top 416 din CF 163 - Sântandrei,

ü    800 / 1.557 mp, teren identificat cu nr. top 417 din CF 1707 - Sântandrei,

ü    701 / 1.507 mp, teren identificat cu nr. top 418 din CF 2837 - Sântandrei,

ü 3.895 mp, teren identificat cu nr. top 419/1 din CF 2840 - Sântandrei,

ü 2.570 / 4.701 mp, teren identificat cu nr. top 420 din CF 265 - Sântandrei,

ü 1.953 mp, teren identificat cu nr. top 421/1b din CF 300 - Sântandrei,

ü    978 mp, teren identificat cu nr. top 421/2a din CF 300 - Sântandrei,

ü 2.931 mp, teren identificat cu nr. top 421/2b din CF   98 - Sântandrei,

ü 5.866 mp, teren identificat cu nr. top 421/1a din CF   73 - Sântandrei,

ü 3.348 mp, teren identificat cu nr. top 505/2 din CF     73 - Sântandrei,

ü 3.900 / 6.679 mp, teren identificat cu nr. top 422 din CF 149 - Sântandrei,

ü 2.335 / 3.870 mp, teren identificat cu nr. top 424 din CF   56 - Sântandrei,

ü 1.122 mp, teren identificat cu nr. top 511 din CF 56 - Sântandrei,

ü 3.750 / 5861 mp, teren identificat cu nr. top 425 din CF 171 - Sântandrei,

ü 1.127 mp, teren identificat cu nr. top 432/1 din CF 48 - Sântandrei,

ü    986 mp, teren identificat cu nr. top 432/2 din CF 452 - Sântandrei,

ü    999 / 1.499 mp, teren identificat cu nr. top 436 din CF 1670 - Sântandrei,

ü 2.518 mp, teren identificat cu nr. top 435 din CF 1670 - Sântandrei,

ü 4.079 mp, teren identificat cu nr. top 438 din CF 240 - Sântandrei,

ü    221 mp, teren identificat cu nr. top 437 din CF 240 - Sântandrei,

ü    532 mp, teren identificat cu nr. top 440 din CF 2440 - Sântandrei,

ü    314 mp, teren identificat cu nr. top 441/1 din CF 2759 - Sântandrei,

ü    463 mp, teren identificat cu nr. top 441/2 din CF 2759 - Sântandrei,

ü 1.369 mp, teren identificat cu nr. top 444 din CF 2799 - Sântandrei,

ü    921 mp, teren identificat cu nr. top 445 din CF 487 - Sântandrei,

ü 1.000 mp, teren identificat cu nr. top 448 din CF 2865 - Sântandrei,

ü 1.773 mp, teren identificat cu nr. top 449 din CF 169 - Sântandrei,

ü 1.773 mp, teren identificat cu nr. top 452/1 din CF 251 - Sântandrei,

ü 1.773 mp, teren identificat cu nr. top 452/2 din CF 494 - Sântandrei,

ü 1.302 mp, teren identificat cu nr. top 453 din CF 2923 - Sântandrei,

ü 5.611 mp, teren identificat cu nr. top 454 din CF 2923 - Sântandrei,

ü 1.399 mp, teren identificat cu nr. top 456 din CF   172 - Sântandrei,

ü 1.226 mp, teren identificat cu nr. top 458 din CF   170 - Sântandrei,

ü    489 mp, teren identificat cu nr. top 499/1 din CF 277 - Sântandrei,

ü    486 mp, teren identificat cu nr. top 500/1 din CF 277 - Sântandrei,

ü    331 mp, teren identificat cu nr. top 501/1 din CF 277 - Sântandrei,

ü    543 mp, teren identificat cu nr. top 499/3 din CF 268 - Sântandrei,

ü    147 mp, teren identificat cu nr. top 500/3 din CF 268 - Sântandrei,

ü    147 mp, teren identificat cu nr. top 501/3 din CF 268 - Sântandrei,

ü    475 mp, teren identificat cu nr. top 499/2 din CF   15 - Sântandrei,

ü    165 mp, teren identificat cu nr. top 500/2 din CF   15 - Sântandrei,

ü    104 mp, teren identificat cu nr. top 501/2 din CF   15 - Sântandrei,

ü 2.295 mp, teren identificat cu nr. top 499/4 din CF   14 - Sântandrei,

ü    309 mp, teren identificat cu nr. top 500/4 din CF   14 - Sântandrei,

ü    442 mp, teren identificat cu nr. top 501/4 din CF   14 - Sântandrei,

ü 3.028 mp, teren identificat cu nr. top 502 din CF   14 - Sântandrei,

ü    784 mp, teren identificat cu nr. top 503 din CF   99 - Sântandrei,

ü    921 mp, teren identificat cu nr. top 504 din CF 100 - Sântandrei,

ü 2.313 / 3.348 mp, teren identificat cu nr. top 505/1 din CF 401 - Sântandrei,

ü 2.284 / 4.413 mp, teren identificat cu nr. top 506 din CF 2937 - Sântandrei,

ü 1.482 mp, teren identificat cu nr. top 507 din CF 2703 - Sântandrei,

ü 1.208 mp, teren identificat cu nr. top 508 din CF 57 - Sântandrei,

ü 1.370 mp, teren identificat cu nr. top 509 din CF 84 - Sântandrei,

ü 2.020 / 3.187 mp, teren identificat cu nr. top 510 din CF 83 - Sântandrei,

ü 1.431 mp, teren identificat cu nr. top 514 din CF 25 - Sântandrei,

ü    762 mp, teren identificat cu nr. top 515 din CF 25 - Sântandrei,

ü    914 mp, teren identificat cu nr. top 516 din CF 25 - Sântandrei,

ü    795 mp, teren identificat cu nr. top 529 din CF 2889 - Sântandrei,

ü    978 mp, teren identificat cu nr. top 530 din CF 2889 - Sântandrei,

ü    669 mp, teren identificat cu nr. top 533 din CF 112 - Sântandrei,

ü    183 mp, teren identificat cu nr. top 534/1 din CF 2437 - Sântandrei,

ü    313 mp, teren identificat cu nr. top 535/1 din CF 2437 - Sântandrei,

ü    180 mp, teren identificat cu nr. top 534/2 din CF  144 - Sântandrei,

ü    317 mp, teren identificat cu nr. top 535/2 din CF  144 - Sântandrei,

ü      97 mp, teren identificat cu nr. top 536/4 din CF  144 - Sântandrei,

ü      58 mp, teren identificat cu nr. top 537/4 din CF 144 - Sântandrei,

ü    198 mp, teren identificat cu nr. top 536/2 din CF 2331 - Sântandrei,

ü    111 mp, teren identificat cu nr. top 537/2 din CF 2331 - Sântandrei,

ü    295 mp, teren identificat cu nr. top 536/3 din CF   108 - Sântandrei,

ü    162 mp, teren identificat cu nr. top 537/3 din CF   108 - Sântandrei,

ü      97 mp, teren identificat cu nr. top 536/5 din CF   502 - Sântandrei,

ü      54 mp, teren identificat cu nr. top 537/5 din CF   502 - Sântandrei,

ü 1.431 mp, teren identificat cu nr. top 538 din CF 2733 - Sântandrei,

ü 2.255 mp, teren identificat cu nr. top 539 din CF 2733 - Sântandrei.

 

            Art. 2.   Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața totală de 264.108 mp, astfel:

 

Suprafaţa

nr. cadastral

nou constituit

-mp-

Nr. CF sau

Adeverința

în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafaţa ce se dezlipeşte din

nr. topo

-mp-

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

-mp-

Reprezintă

 

C.F. 2092 - Sântandrei

603

3.835

64.993

 

 

 

 

 

 

 

Teren -    proprietate publică a Municipiului Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren -    proprietate publică a Municipiului Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604/1

302

302

 

 

604/2

1.215

1.215

 

 

604/3

691

691

 264.108

 

605/1

95

95

 

 

605/2

1.122

1.122

 

 

605/3

1.804

1.804

 

C.F.    161 - Sântandrei

606/1

1.480

1.480

 

 

606/2

3.692

3.692

 

 

606/4

57

57

 

 

606/5

6.069

6.069

 

 

606/6

1.824

1.824

 

 

608/2

1.183

1.183

 

 

608/3

70

70

 

C.F.       1 - Sântandrei

460/2

4.275

9.774

 

C.F.       9 - Sântandrei

465/2

1.865

2.575

 

C.F.   125 - Sântandrei

466

1.200

5.470

 

 

489

198

198

 

C.F.     37 - Sântandrei

472

888

888

 

 

471

1.909

9.451

 

C.F.   115 - Sântandrei

473`

1.603

2.603

 

C.F. 2366 - Sântandrei

479

1.604

2.863

 

 

429

1.580

2.607

 

 

433

1.736

1.736

 

C.F. 477 - Sântandrei

480/1

4.636

4.636

 

C.F. 476 - Sântandrei

480/2

2.327

2.327

 

C.F.   20 - Sântandrei

488/1

435

435

C.F.   19 - Sântandrei

488/2

446

446

 

C.F. 118 - Sântandrei

493

1.137

1.137

 

 

495

17.500

138.162

 

 

631

921

921

 

 

497

1.751

1.751

 264.108

 

513

1.396

1.396

 

 

1677/3

8.950

8.950

 

 

1677/5

5.308

5.308

 

C.F.    95 - Sântandrei

498

3.201

11.833

 

C.F.  141 - Sântandrei

414

1.402

3.942

 

C.F.  245 - Sântandrei

413/1

1.158

1.158

 

C.F.  139 - Sântandrei

413/2

1.158

1.158

 

C.F. 2352 - Sântandrei

415

1.500

3.668

 

C.F.   163 - Sântandrei

416

1.855

4.258

 

C.F. 1707 - Sântandrei

417

800

1.557

 

C.F. 2837 - Sântandrei

418

701

1.507

 

C.F. 2840 - Sântandrei

419/1

3.895

3.895

 

 

C.F.   265 - Sântandrei

420

2.570

4.701

 

 

C.F.   300 - Sântandrei

421/1b

1.953

1.953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teren -   proprietate publică a Municipiului Oradea

 

 

 

 

421/2a

978

978

 

C.F.     98 - Sântandrei

421/2b

2.931

2.931

 

C.F.     73 - Sântandrei

421/1a

5.866

5.866

 

 

505/2

3.348

3.348

 

C.F.   149 - Sântandrei

422

3.900

6.679

 

C.F.     56 - Sântandrei

424

2.335

3.870

 

 

511

1.122

1.122

 

C.F.   171 - Sântandrei

425

3.750

5.861

 

C.F.     48 - Sântandrei

432/1

1.127

1.127

 

C.F.   452 - Sântandrei

432/2

986

986

 

C.F. 1670 - Sântandrei

436

999

1.499

 

 

435

518

2.518

 

C.F.   240 - Sântandrei

438

4.079

4.079

 

 

437

221

221

 

C.F. 2440 - Sântandrei

440

532

532

 

C.F. 2759 - Sântandrei

441/1

314

314

 

 

441/2

463

463

 

C.F. 2799 - Sântandrei

444

1.369

1.369

 

C.F.   487 - Sântandrei

445

921

921

 

C.F. 2865 - Sântandrei

448

1.000

1.000

 

C.F.   169 - Sântandrei

449

1.773

1.773

 

C.F.    251 - Sântandrei

452/1

1.773

1.773

 

C.F.    494 - Sântandrei

452/2

1.773

1.773

 

C.F. 2923 - Sântandrei

453

1.302

1.302

 

 

454

5.611

5.611

 

C.F.    172 - Sântandrei

456

1.399

1.399

 

C.F.    170 - Sântandrei

458

1.226

1.226

 

C.F.    277 - Sântandrei

499/1

489

489

 

 

500/1

486

486

 

 

501/1

331

331

 

C.F.    268 - Sântandrei

499/3

543

543

 264.108

 

500/3

147

147

 

 

501/3

147

147

 

C.F.      15 - Sântandrei

499/2

475

475

 

 

500/2

165

165

 

 

501/2

104

104

 

C.F.      14 - Sântandrei

499/4

2.295

2.295

 

 

500/4

309

309

 

 

501/4

442

442

 

 

502

3.028

3.028

 

C.F.     99 - Sântandrei

503

784

784

 

C.F.   100 - Sântandrei

504

921

921

 

C.F.   401 - Sântandrei

505/1

2.313

3.348

 

C.F. 2937 - Sântandrei

506

2.284

4.413

 

 

C.F. 2703 - Sântandrei

507

1.482

1.482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teren -   proprietate publică a Municipiului Oradea

 

C.F.     57 - Sântandrei

508

1.208

1.208

 

C.F.     84 - Sântandrei

509

1.370

1.370

 

C.F.     83 - Sântandrei

510

2.020

3.187

 

C.F.     25 - Sântandrei

514

1.431

1.431

 

 

515

762

762

 

 

516

914

914

 

C.F. 2889 - Sântandrei

529

795

795

 

 

530

978

978

 

C.F.   112 - Sântandrei

533

669

669

 

C.F. 2437 - Sântandrei

534/1

183

183

 

 

535/1

313

313

 

C.F.   144 - Sântandrei

534/2

180

180

 

 

535/2

317

317

 

 

536/4

97

97

 

 

537/4

58

58

 

C.F. 2331 - Sântandrei

536/2

198

198

 

 

537/2

111

111

 

C.F.   108 - Sântandrei

536/3

295

295

 

 

537/3

162

162

 

C.F.   502 - Sântandrei

536/5

97

97

 

 

537/5

54

54

 

C.F. 2733 - Sântandrei

538

1.431

1.431

 

 

539

2.255

2.255

 

C.F. 3400 - Sântandrei

1683/1

5.101

21.350

 

 

1683/2

9.128

9.128

 

 

1684/1

2.320

22.959

 

1684/2

16.314

16.314

 

1715/2

5.959

5.959

 

 

1715/1

6.593

6.593

 

 

1714/3

5.053

142.597

 

 

1678/4

5.385

45.086

 264.108

C.F.       2 - Ep. Bihor

4143/27

5.420

35.420

 

C.F. 3020 - Ep. Bihor

4268/5

5.438

5.438

 

 

4268/6

7.841

7.841

 

 TOTAL suprafață

 

264.108

 

 

 

            Art. 3.   Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren cu categoria de folosință neproductiv și deschiderea unei noi coli de Carte funciară, pentru suprafața de 264.108 mp.

            Art. 4.   Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren neproductiv din perimetrul de ameliorare malul drept al Râul Crișul Repede, aval pod CFR linia ferată Arad-Oradea, conform celor propuse spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

            Art. 5.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 6.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
  • Primarul Municipiului Oradea;
  • PMO - Instituția Arhitectului Șef;
  • PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;
  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;
  • PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;
  • O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

                                                           

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 246

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila