Hotărârea nr. 186/2020

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 martie 2020 cu ocazia şedinţei

extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

            În baza Dispoziției Primarului nr. 423/10.03.2020  a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 12 martie 2020.

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel,  d-l Felea Adrian-Ioan,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

 

Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Mohan Aurel George și d-l Marinău Florin – Liviu.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            D-nul  Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 12 martie 2020  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că sunt prezenți 25 consilierii locali  aleși în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Mohan Aurel George și d-l Marinău Florin – Liviu.

În  condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri în condițiile legii. Înainte de a intra in ordinea de zi v-aș ruga să-mi permiteți să supun atenției dvs. înspre aprobare procesul  verbal  al  ședinței  extraordinare de îndată a Consiliu local  din data de 28 februarie 2020.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

             Domnule președinte aveți cuvântul!

 

            D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

            Bună ziua tuturor!

            O să supun atenției dvs. și votului de asemenea Proiectul ordinii de zi cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea  în şedinţa extraordinară de îndată din data de 12 martie 2020:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

I.                     DIRECȚIA TEHNICĂ

      PUNCTUL NR. 1

      Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sponsorizări din partea Romsilva – Direcția Silvică Bihor cu un număr de 6000 de puieți de arbori din speciile: stejar roșu, frasin și mesteacăn, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

      PUNCTUL NR. 2

      Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II.                   DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației de funcțiune a spațiilor din corp J – Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III.                 DIRECȚIA ECONOMICĂ

      PUNCTUL NR. 4

      Proiect de hotărâre privind privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale  CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre privind privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

-          Discuții dacă sunt?

-          Doamna Kirei poftiți!

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Mulțumesc!

Proiectu de hotărâre 1282 din 2018 pe care noi l-am votat este de fapt pentru a acorda facilități acelor societăți care lucrează în domemniul IT. De fapt aceste facilități fiscale pe care noi le acordăm prin acest Proiect de hotărâre este destinat agenților imobiliari care dețin acele imobile în care lucreză aceste societăți comerciale în domeniul IT. Nu avem în momentul de față nici o garanție că această facilitate, numai verbală efectiv din partea proprietarior că aceste facilități ajung celor care lucrează în domeniul IT.

Aș dori să propun să avem un articol, să completăm această Hotărâre sau să dăm facilitățile firmelor și nu proprietarilor imobiliari.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului director Florea.

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică

Două argumente aș vrea să spun în susținerea materialului în forma în care avem de fapt o schema de ajutor. Foarte puține dintre firmele de IT sunt proprietare ale spațiilor. Ele de cele mai multe ori sunt chiriași sau au diverse forme de folosire aunor spații.

Doi la mână, faptul că am dat acest sprijin proprietarului poate fi considerat și un stimu ca proprietarul să mai ofere un spațiu firmelor de IT. Noi  ne dorim ca fenomenul de IT să crească în Oradea, indifferent sub orice formă prin angajați mai mulți, prin firme mai multe. Sumele de bani pe care le acordăm sau renunțăm la ele pot să se ducă în diverse direcții, important este ce obținem ca și ecosistem, dacă  numărul firmelor de IT va crește în Oradea cred că asta este ceea ce ne dormim.

Mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

-          Doamna Kirei poftiți!

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Eu am înțeles acest lucru domnul Florea și cu discuțiile pe care noi le-am purtat dar nu aș vrea ca cineva să clădească numai pentru chestia aia că clădire și vin firmele de IT care încearcă să vină la noi și din care de fapt în afară de spațiu ei nu primesc nimic, nici o facilitate de la noi, deși așa aapărut Hotărârea de Consiliu Local, că noi, de fapt ajutăm firmele IT. Adta și dvs. trebuie să recunoașteți că prin acest Proiect de hotărâre, în momentul de față putem să cerem o completare din partea proprietarilor, da să ne arate că banii respectivi într-un mod ajung și la destinatar pentru care noi am facut și acest Proiect de hotărâre.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului secretar.

 

D-nul Vila Ionel – secretar general

Am înțeles doamna consilier. Dacă este vorba despre o interpelare a dvs. acuma pentru executivul Primăriei atuncia va trebui să ne gândim la propunerea dvs. și să vă dăm un răspuns ulterior, ca primă variantă de lucru sau dacă vă mențineți propunerea, fiind o propunere punctuală acum, atunciaar trebui să o supunem la vot. Cum decieți dvs.! Luăm act de ia acuma – da – și venim sau cum considerați dvs. Decizia vă aparține ori cum!  

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta.

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Eu mai am o intervenție! Aici, în acea Hotărâre care am votato în 2018 scrie clar ,,facilități pentru clădirile utilizate în doemniul IT”, această clădire este o clădire utilizată în domeniul IT n-avem cum să-l scutim pe chiriaș de impozit, că impozitul îl pătește firma respectivă nu chiriașul, chiar dacă nu firma se ocupă de IT, da chiriașul se ocupă de IT și n-ai cum să-l scutești pe chiriaș de impozit că nu el plătește impozitul ci il plătește proprietarul clădirii și de aceea acea reducere se aplică proprietarului clădirii. Ori ce proprietar de clădire care va fi folosită în domeniul IT va beneficia de această prevedere a Hotărârii Consiliului local.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Poftiți domnule consilier Sabău!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Rugămintea ar fi ca dacă se poate ca pentru ședința viitoare Direcția Economică să ne rpezinte un punct de vedere privitor la posibilitatea implementării unei subvenții la chirie pentru cei care activează în domeniul IT și sunt în spații închiriate în așa fel încât reducerea care ar merge către impozitul pe clădiri să se traducă într-o subveție directă către firma care activează în IT. Un punct de vedere cu privire la posibilitatea implementării sistemelor informatice, dacă ar permite așa ceva și dacă s-ar putea urmări.

Mulțumesc frumos.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului consilier Negrea!

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Eu aș avea doar o scurtă întrebare tot către domnul director Florea! Firmele care închiriază acel spațiu bănuiesc că au un comtract de închiriere. Acolo trebuie să scrie clar suprafața care este închiriată! Da? Este atașată în momentul în care se crere această reducere?

Mulțumesc.

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică

Sunt contractele de închiriere atașate cu suprafețele respective.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc.

Doamna Kirei formulați o propunere de modificare care să o supunem la vot sau așteptați răspunsurile pentru ședința viitoare?

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Aștept răspunsurile pentru ședința următoare!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc.

Votăm proiectul în intergralitatea sa fără nici o modificare.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 voturi pentru

4 voturi abținere (Kis Gabor, Kirei Melinda, Cecse Gabriela, Peto Dalma –UDMR)

 

PUNCTUL NR. 5

      Proiect de hotărâre privind privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație, până la 30 aprilie 2020.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV.                D.P.I.

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor

UNANIMITATE PENTRU

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

21 voturi pentru

4 voturi abținere (Kis Gabor, Kirei Melinda, Cecse Gabriela, Peto Dalma –UDMR)

 

V.                  RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

21 de voturi pentru

4 voturi abținere (Blaga Mariana, Negrea Adrian, Sabău Popa Liviu, Avram Nicolae – PSD)

 

VI – D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”

 

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății;  respectiv  renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

            Borderoul a fost finalizat, la capitoul Diverse dacă vrea să ia cineva cuvântul?

            Domnul viceprimar

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

            Vă mulțumesc pentru votul acordat în această ședință. Ședinața ordinară a Consiliului Local dacă totul va fi în regulă va avea loc la finalul lunii, în data de 26, ultima joi din lună.

Mulțumesc.

O zi bună să aveți!

 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Vă mulțumim, declar ședința închisă!

 

 

                 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                             SECRETAR GENERAL,

                   Chiană Laurențiu Alin                                                                                            Ionel Vila

                      

 

 

                                 Întocmit,

                           Jurca Mariana

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

         

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

12 martie 2020

 

          Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 şi alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al şedinţei anterioare şi supunerii acestuia aprobării consiliului local,

          În baza art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12 martie 2020, conform anexei.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

                

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 186

               

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila