Hotărârea nr. 171/2020

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 28 februarie  2020 cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

În baza Dispoziției Primarului nr. 266/26.02.2020 a fost convocată ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 28 februarie 2020.

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc  motivat următorii consilieri locali: d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Maci Mihai, d-l Mohan Aurel George și d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

 

d-l Ionel Vila – secretar general al municipiului Oradea

 

În data de 28.02.2020 a fost convocată ședința extraordinară de îndată.

Vreau să vă informez că, din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți acum 22.

Lipsesc motivați următorii consilieri: d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Maci Mihai, d-l Mohan Aurel George și d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai.

În condițiile acestea, ședința este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Înainte de a intra în ordinea de zii propiu-zisă, supun atenției dumneavoastră înspre vot, procesul verbal al ședinței anterioare și anume, al ședinței ordinare din data de 18 februarie 2020.

 

Cine este pentru? Unainimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Domnule președinte aveți cuvântul!

Vă rog!

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mulțumesc domnule secretar!

Bună ziua tuturor!

Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi al borderoului cuprinzând materialele din ședința de îndată, cu mențiunea că există un material care s-a retras, proiectul numărul 4 se retrage.

Supun la vot borderoul în integralitatea sa.

 

Cine este pentru? Unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

I.                     Capitolul I – Direcția Economică

 

 

Proiectul numărul 1 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

19 voturi PENTRU

3 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-l Negrea Adrian

 

 

Proiectul numărul  2 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

21 voturi PENTRU

1 ABȚINERE: d-l Zdrîncă Ionel-Marius

 

 

Proiectul numărul 3 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

 

 

 

 

Proiectul numărul 18 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern.”

Discuții dacă sunt?

 

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 19 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului  Oradea pe anul 2020.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

15 voturi PENTRU

7 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla

 

 

Proiectul numărul 20 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

15 voturi PENTRU

7 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla.

 

 

Proiectul numărul  21 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

 

Proiectul numărul  22 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenurile situate pe str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

Proiectul numărul  23 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirea situată pe  str. Ion Cantacuzino, nr. 56.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 24 – „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 25 – „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr.1282/2018.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 26 – „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

 

Proiectul numărul 27 –„Proiect de hotărâre privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2020 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 28 – „Proiect de hotărâre privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014 .”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

 

II.                   Capitolul II – Direcția Tehnică

 

 

Proiectul numărul 4 – s-a retras

 

Proiectul numărul 6 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Iluminat arhitectural Casa Deutsch din strada Vasile Alecsandri nr. 4” din municipiul Oradea.”

                Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 7 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Iluminat arhitectural Casa Roth din strada Vasile Alecsandri nr. 3” din municipiul Oradea.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

 

 

 

Proiectul numărul 8 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție  „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 9 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Sinagoga Sion”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 10 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie  “Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 11 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati  pentru obiectivul de investitie “Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 12 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins între strada Nicolae Bolcas și Aviatorilor și pentru abrogarea HCL nr. 751/26. 09. 2019.”

Discuții dacă sunt?

 

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

Proiectul numărul 13 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 14 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR și pentru abrogarea HCL nr. 750/26.09.2019.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 15 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Modernizare strada LUCEAFĂRULUI” și pentru abrogarea HCL nr. 754/26. 09. 2019”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 16 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “REGENERARE URBANĂ - AMENAJARE PARC ÎN ZONA STRĂZII ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF - PĂUNULUI - ALEXANDRU D. XENOPOL”

Discuții dacă sunt?

 

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

18 voturi PENTRU

4 ABȚINERI: d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

 

 

 

 

 

 

 

III.                  Capitolul III – Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

Proiectul numărul  5 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 17 – „Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradea a construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentru  asigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

IV.                 Capitolul IV – D.M.P.F.I.

 

 

Proiectul numărul 29 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea.”

Discuții dacă sunt?

 

 

Cine este pentru? unanimitate

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

 

Proiectul numărul 30 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: “Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

15 voturi PENTRU

7 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla

 

 

 

Proiectul numărul 31 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

15 voturi PENTRU

7 ABȚINERI: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Negrea Adrian, d-na. Peto Dalma Csilla

 

 

 Proiectul numărul 32 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

18 voturi PENTRU

4 ABȚINERI: d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

 

 

Proiectul numărul 33 – „Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului.”

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru?

                Împotrivă?

                Se abține cineva?

 

18 voturi PENTRU

4 ABȚINERI: d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Peto Dalma Csilla

 

La capitolul „Diverse” dacă are cineva ...

Poftiți doamna Kirei!

 

 

d-na. Kirei Melinda – consilier local

 

Vă mulțumesc!

Ținând cont că, zilele trecute în Bihoreanul a apărut articolul cum, Codul Administrativ este considerat constituțional. Solicit ca propunerea mea cu privire la Regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare a Municipiului Oradea, să fie supus aprobării pentru a intra în legalitate cu acordarea acestui titlu, în viitor.

 

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar!

 

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului  Oradea

 

Stimați colegi!

Având în vedere că, în cursul acestei luni Curtea Constituțională s-a pronuțat vizavi de Codul Administrativ, va trebui să adoptăm mai multe hotărâri printre care și propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră: să le supunem aprobării Consiliului Local, atât în ceea ce privește reprezentarea orașului Oradea și a consilierilor municipali din Adunarea Generală a zonei metropolitane. Conform noului Cod, nu mai pot fi reprezentați decât primarii în funcție, deci va trebui să ne modificăm în ședințele următoare mai multe hotărâri de consiliu ca urmare a rămânerii, să zicem, definitive a acestor prevederi din Codul Administrativ și probabil la ședința ordinară din cursul lunii martie, materialul propus de dumneavoastră va putea fi pe ordinea de zi întrucât nu mai sunt probleme de interpretare.

Vreau să vă mulțumesc pentru participare la această ședință!

Am anunțat o ședință extraordinară la începutul lunii martie dar având în vedere că a trebuit să aprobăm câteva materiale legate de proiectele europene, am reușit să le finalizăm mai repede.

Și cu sprijinul dumneavoastră, vă mulțumesc că le-ați adoptat și în zilele următoare vom putea să depunem aceste materiale atât pe partea de termoficare dar și pe partea de semnare a contractelor de finanțare pe bulevardul Nufărul-Cantemir și pe piațete.

Sper că reușim undeva în prima jumătate a lunii martie să semnăm și aceste contracte. Votul de astăzi ne va permite ca prin indexarea valorii acestor contracte cu efectele ordonanței 114. Această creștere de preț să fie inclusă practic în contractul de finanțare din bani europeni și doar la bulevardul Nufărul-Cantemir, înteleg că va fi o economie de aproximativ 6 milioane de lei deci, peste 1 milion de euro, ceea ce este cred, un lucru bun pentru oraș.

Ședința din martie va rămâne probabil, ședința ordinară, cel mai probabil în ultima săptămână din luna martie. Dacă nu apar alte chestiuni.

Vă mulțumesc!

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mai este o propunere din partea domnului Lezeu.

Vă rog!

 

 

d-l Lezeu Ioan – consilier local

 

Vizavi de actele solicitate de Primărie de la contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, propun să fie acceptată și forma de plată online, mă refer la certificate ANAF, certificat fiscal, certificat constatator și CF-uri.

Dacă este legal, am discutat cu domnul secretar să verifice pentru că este mult mai simplu pentru contribuabili.

Vă mulțumesc!

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Domnule primar!

Poftiți!

 

 

 

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului  Oradea

 

Verificăm dacă este fezabil!

Eu cred ca este o idee bună.

Discutăm cu colegii noștrii de la juridic, de la direcția economică și vedem în ce măsură...scuzați-mă și cu domnul secretar!

Închidem aceste subiecte dacă putem!

 

 

d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dacă mai sunt alte solicitări?

Dacă nu, vă mulțumim!

Declar ședința închisă!

La revedere! O zi bună și o primăvară frumoasă doamnelor!!

 

 

 

 

 

 

 

 

               PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR GENERAL,

                          Chiană Laurențiu Alin                                                                                             Ionel Vila

 

 

 

                            Întocmit,

                          Simina Burian

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

         

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de

28 februarie 2020

 

          Având în vedere prevederile art. 138 alin. 13, alin. 14 şi alin. 15 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al şedinţei anterioare şi supunerii acestuia aprobării consiliului local,

          În baza art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 28 februarie 2020, conform anexei.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Chiană Laurențiu Alin

 

 

                

 

Oradea, 12 martie 2020

Nr. 171

               

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila