• Hotărârea 987/2020 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 986/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ (Etapa 2) – Parcelare teren pentru activitati economice tertiare, str.Ciheiului, nr.cad.207674- Oradea
 • Hotărârea 985/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire aparthotel P+4E+R cu spațiu comercial la parter, str.Calea Clujului, nr.cad.197095 (cad.vechi 8026), nr.cad.200137 - Oradea
 • Hotărârea 984/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire casa familială și împrejmuire teren, str. Zărandului nr. 13G, nr. cad. 13645 – Oradea
 • Hotărârea 983/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare Și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 982/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două case bifamiliale (max.4 unități locative) garaj auto și împrejmuire teren, str. Bunyitai Vince, nr.cad. 207621, nr.cad.207622 (provenit din dezmembrarea terenului cu nr.cad.202629) – Oradea
 • Hotărârea 981/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective P+2E+R cu spațiu comun pentru locatari la parter, str. Partenie Cosma, nr.11, nr.cad. 184982 – Oradea
 • Hotărârea 980/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017 Extindere și reconversie funcțională clădire administrativă în imobil cu destinația spații de cazare în regim hotelier și alimentație publică, zona str.Calea Borsului, nr.27B; nr.cad.196037, Oradea
 • Hotărârea 979/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință, str. Răspântiilor, nr.62, nr.cad.201650-:-201652 – Oradea
 • Hotărârea 978/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea
 • Hotărârea 977/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui contract de administrare între Parohia Ortodoxă ”Biserica cu Lună” și Municipiul Oradea având ca obiect parte din imobilul, înscris în CF nr. 150459, situat în str. Iuliu Maniu nr. 22
 • Hotărârea 976/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 208528 - Oradea, referitor la terenul situat în mun. Oradea, str. Piatra Craiului
 • Hotărârea 975/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 765 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Prunilor
 • Hotărârea 974/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.637 mp, reprezentând drum public în zona Cartierul Tineretului, strada George Bacaloglu - tronson 2
 • Hotărârea 973/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, disponibilă în Municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28 februarie 2019
 • Hotărârea 972/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 971/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii contractului de comodat aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Buzăului nr. 2B, în favoarea Fundației de Scleroză Multiplă Bihor
 • Hotărârea 970/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 98, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Oradea, pentru artistul plastic Fekete Tiberiu
 • Hotărârea 969/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății Conbril Com S.R.L.
 • Hotărârea 968/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 70, în favoarea Fundației Culturale “Cetate Durgheu”
 • Hotărârea 967/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 2 - 4, în favoarea Uniunii Democrată Maghiară din România
 • Hotărârea 966/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare pentru despăgubirea proprietarilor cu contravaloarea lucrărilor efectuate de aceștia pentru relocarea rețelei de utilități - gaze naturale - realizată odată cu construirea liniei de tramvai
 • Hotărârea 965/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri referitoare la terenul, situat în municipiul Oradea, str. Emilian Mircea Chitul nr. 1, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1495 din 2014 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Lotus Center S.A.
 • Hotărârea 964/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul în care funcționează Grădinița nr. 25, reprezentând teren și construcții situate în mun. Oradea, str. Zalăului nr. 11
 • Hotărârea 963/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 92 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 92 mp în favoarea proprietarului construcției (pivniță), situată în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă
 • Hotărârea 962/2020 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea directă a terenului, în suprafață de 295 mp, înscris în CF 204283 - Oradea, în favoarea societății West Residence S.R.L., în vederea extinderii construcțiilor conform Planului Urbanistic Zonal, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 2020, respectiv pentru aprobarea documentației cadastrale privind continuarea drumului public (nr. cadastral 182524) în zona str. Ceyrat
 • Hotărârea 961/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 178 mp, respectiv cu suprafața de 582 mp, reprezentând teren - proprietate a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Caporal Constantin Mușat
 • Hotărârea 960/2020 - Municipiul Oradea

  privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.042 mp, și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local \"Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”
 • Hotărârea 959/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205636, înscris în CF 205636, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 958/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205629, înscris în CF 205629, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 957/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205642, înscris în CF 205642, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 956/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205630, înscris în CF 205630, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 955/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184649, înscris în CF 184649, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 954/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205635, înscris în CF 205635, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 953/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 213 mp, identificat cu nr. cadastral 208307 și înscris în CF 208307 - Oradea, situat în zona străzii Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 952/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 85 mp, identificat cu nr. cadastral 208480 și înscris în CF 208480 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului
 • Hotărârea 951/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 15 mp, identificat cu nr. cadastral 208578 și înscris în CF 208578 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor
 • Hotărârea 950/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 2.329 mp, identificat cu nr. top 38, înscris în CF 157998 - Oradea, situat în zona străzii Bumbacului
 • Hotărârea 949/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.762 mp, identificat cu nr. top 39, înscris în CF 166819 - Oradea, situat în zona străzii Bumbacului
 • Hotărârea 948/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 358 mp, identificat cu nr. cadastral 208313, înscris în CF 208313 - Oradea, situat în zona străzii Valentin Silvestru
 • Hotărârea 947/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 132 mp, identificat cu nr. cadastral 187016, înscris în CF 187016 - Oradea, situat în zona străzii Paleului
 • Hotărârea 946/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 268 mp, identificat cu nr. cadastral 209001, înscris în CF 209001 - Oradea, respectiv a terenului, în suprafață de 131 mp, identificat cu nr. cadastral 209025, înscris în CF 209025 - Oradea, situate în zona străzii Suișului
 • Hotărârea 945/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 209034, înscris în CF 209034 - Oradea, situat în zona străzii Suișului
 • Hotărârea 944/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 122 mp, identificat cu nr. cadastral 208312, înscris în CF 208312 - Oradea, situat în zona străzii Podgoria
 • Hotărârea 943/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 121 mp, identificat cu nr. cadastral 208026, înscris în CF 208026 - Oradea, situat în zona străzii Vasile Lucaciu
 • Hotărârea 942/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 208368, înscris în CF 208368 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei
 • Hotărârea 941/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 24 mp, identificat cu nr. cadastral 203360, înscris în CF 203360 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor
 • Hotărârea 940/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 19 mp, identificat cu nr. cadastral 200949, înscris în CF 200949 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 939/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 6 mp, identificat cu nr. cadastral 208113, înscris în CF 208113 - Oradea, situat în zona străzii Paleului
 • Hotărârea 938/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1111 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADE CASA FUCHSL, ORADEA str.INDEPENDENTEI nr. 11 - 13
 • Hotărârea 937/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 din Oradea, str. Salcâmilor nr. 8
 • Hotărârea 936/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1113 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADE STRADALE SI ACOPERIS IMOBIL DIN ORADEA str.Episcop Mihai Pavel nr.8 (Casa Ertler)
 • Hotărârea 935/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1110 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITARE FATADE SI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA str. PATRIOTILOR nr.4, 6 – PALATUL ADORJAN I SI PALATUL ADORJAN II
 • Hotărârea 934/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Amatei Romane din municipiul Oradea
 • Hotărârea 933/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexei anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 932/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din SF, scenariul 1- Extindere de rețea termică de transport în zona Poarta 2 CET cu racord din magistrala M 7 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala M 7 în zona Poarta 2 CET” municipiul Oradea
 • Hotărârea 931/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației tehnico- economice faza SF, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din SF, scenariul 1- Extindere de rețea termică de transport pe str. Sf Apostol Andrei nr. 24 B cu racord din B-dul Decebal și instalarea unui minipunct termic recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Extindere rețea termică de transport pe strada Sf. Apostol Andrei nr. 24 B” municipiul Oradea
 • Hotărârea 930/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DUMITRU CHIRILA”
 • Hotărârea 929/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA FÁBIÁN IMRE”
 • Hotărârea 928/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA ȘTEFAN LUPȘA”
 • Hotărârea 927/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU PELE”
 • Hotărârea 926/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA IOSIF PERVAIN”
 • Hotărârea 925/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA MIHAIL G. SAMARINEANU”
 • Hotărârea 924/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VASILE STROESCU”
 • Hotărârea 923/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA STELIAN VASILESCU”
 • Hotărârea 922/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA MIRCEA ZACIU
 • Hotărârea 921/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2020
 • Hotărârea 920/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care acordă cu ocazia sărbătorilor de iarnă pachete cu dulciuri și alimente beneficiarilor acestora
 • Hotărârea 919/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Comunitar Gutenberg din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea aprobat prin HCL nr. 746/20.10.2018
 • Hotărârea 918/2020 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentanţilor Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al societății RER VEST SA
 • Hotărârea 917/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui Act adiţional
 • Hotărârea 916/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentului de funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 915/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.329 mp cu societatea SH MEDICAL S.R.L.
 • Hotărârea 914/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 noiembrie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 913/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 noiembrie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 912/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 911/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 910/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectorelor Canal I şi Reţele Apă aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 909/2020 - Municipiul Oradea

  privind numirea primarului Municipiului Oradea în organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO Oradea
 • Hotărârea 908/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 al HCL nr. 886/2020 privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2020-2021
 • Hotărârea 907/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scrisorilor de asteptari, profilurilor consiliilor de administratie, profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Termoficare Oradea si Agentia de Dezvoltare Locala SA
 • Hotărârea 906/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Termoficare Oradea SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativă
 • Hotărârea 905/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru anul 2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 904/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 903/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix Teren str. Ovid Densușianu nr. 1, 16.220 mp, identificat prin nr. de inventar 022380, înscris în CF 208807-Oradea în vederea transmiterii acestuia în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Hotărârea 902/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 901/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 900/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company
 • Hotărârea 899/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 898/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 din HCL nr. 762 din 12.10.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune
 • Hotărârea 897/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 1050/19.12.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr. 2, ap, 11, înscris în C.F. nr. 150619-C1-U11
 • Hotărârea 896/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021
 • Hotărârea 895/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12 noiembrie 2020
 • Hotărârea 894/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință, str. Avântului nr. 13, nr.cad. 207258– Oradea
 • Hotărârea 893/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone rezidențiale cu servicii și dotări; Parcelare teren pentru locuințe individuale și dotări zona str.Ogorului, nr.cad.202153, 201850, Oradea
 • Hotărârea 892/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de Formare Continuă de Abilități Practice în Domeniul Sănătății str. Nicolae Jiga, nr.29, nr.cad. 171834 – Oradea
 • Hotărârea 891/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului final al arealului balnear din Municipiul Oradea pentru atestare ca Areal Balnear cu caracter permanent
 • Hotărârea 890/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 1.478.500 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 în vederea completării infrastructurii existente, respectiv stimularea colectării selective
 • Hotărârea 889/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 888/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA în baza Contractului de delegare a gestiuni serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea nr. 355532/25.08.2020 și practicarea acestora începând cu 01.02.2021, precum și a unor măsuri privind facturarea serviciilor
 • Hotărârea 887/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului pentru deșeuri biodegradabile, respectiv modificarea tarifelor de depozitare a deșeurilor începând cu 01 februarie 2021 și încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft
 • Hotărârea 886/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2020-2021
 • Hotărârea 885/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 4 din HCL nr. 752/29.11.2011 privind aprobarea asocierii Municipiului Oradea cu Comuna Sînmartin şi constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu energie termică ,,TERMOREGIO”
 • Hotărârea 884/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA BUNYITAI VINCE”
 • Hotărârea 883/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA AUREL COVACI”
 • Hotărârea 882/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 48.748 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibili
 • Hotărârea 881/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public și în proprietatea publică a Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor, a terenului - în suprafață de 40.651 mp - cuprins în culoarul de expropriere necesar pentru realizarea obiectivului de investiții: „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor”, în scopul clasificării ca drum județean și în vederea realizării proiectului: ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană
 • Hotărârea 880/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață de 24.110 mp, și a construcţiilor - proprietate privată a unor persoane fizice / juridice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Centura ocolitoare a localității Oșorhei, județul Bihor”
 • Hotărârea 879/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată ale unor persoane fizice/juridice, în suprafață totală de 15.312 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”
 • Hotărârea 878/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru terenul, situat în zona str. Izvorului, pe care se va dezvolta Cartierul Diaspora din mun. Oradea
 • Hotărârea 877/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea protocolului încheiat între Municipiul Oradea, Consiliul Județean Bihor, Asociația „Sprijiniți Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor” și Spitalul clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea în vederea realizării unui nou spital în municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru aprobarea solicitării de trecere a unor imobile, situate în mun. Oradea, în zona str. Vlădeasa nr. 1, din proprietatea publică a Județului Bihor în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 876/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 octombrie 2020
 • Hotărârea 875/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 759 / 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 874/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului - Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor
 • Hotărârea 873/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea și completarea H.C.L. 777/2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local
 • Hotărârea 872/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 89/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 871/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construirea celei de-a 2-a case pe parcelă, în continuarea imobilului existent, str. Bradului nr.37, nr.cad. 187018 – Oradea
 • Hotărârea 870/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL nr.797/2018 -Construire unitate de turism - hotel 3* str.Calea Clujului, nr.12, nr.cad. 6895 – Oradea
 • Hotărârea 869/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire magazin universal \"MEGA IMAGE cu birouri si spatii comerciale/alimentatie publica\", amplasare post trafo, amplasare totem si amenajare incinta, str.Ion Bogdan, nr.31, nr.cad.207437, Oradea
 • Hotărârea 868/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54, nr.cad. 195555 – Oradea
 • Hotărârea 867/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 73/2011 - Reparceare teren pentru locuinte individuale si modificare reglementari la nivel de parcele, zona str.Calea Lactee, nr.cad.194442-:-194444, 194446-:-194453, Oradea
 • Hotărârea 866/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru construire locuinte si dotari – Cartier Diaspora , zona str.Izvorului, nr.cad.180014, 206039, Oradea
 • Hotărârea 865/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexei anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) și anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 864/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție \"Creșterea mobilității și sporirea siguranței rutiere prin amenajarea denivelată a intersecției în zona străzii Meșteșugarilor cu strada Ovidiu Densușianu și magistrala CF Timișoara - Arad - Oradea” din municipiu
 • Hotărârea 863/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2020-15.03.2021.
 • Hotărârea 862/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prestării serviciului public de salubrizare pe teritoriul Municipiului Oradea, ca urmare a finalizării procedurii de licitație publică, în urma căreia a fost atribuit contractul de concesiune nr.355.532 din data de 25.08.2020, către Asocierea Societatea Rer Vest SA și Societatea Rer Sud SA
 • Hotărârea 861/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 860/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stații de pompare ape uzate și menajere și branșamente electrice la stațiile de pompare în cartierul Viena, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 859/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA RÓMER FLÓRIS, din municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 858/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE STRADA SANTĂULUI ȘI MATEI CORVIN” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 857/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA FRANCISC HUBIC”
 • Hotărârea 856/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA IOAN CIORDAȘ”
 • Hotărârea 855/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRADA GHEORGHE IONESCU - SISEȘTI”
 • Hotărârea 854/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 770/12.10.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea”
 • Hotărârea 853/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul nr. 355532/25.08.2020 de delegare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea prin concesiune încheiat cu operatorul RER VEST SA având ca obiect prelungirea perioadei de mobilizare
 • Hotărârea 852/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 851/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2019
 • Hotărârea 850/2020 - Municipiul Oradea

  privind prorogarea până la 30.11.2020 a termenului stabilit prin HCL nr. 642/2020 pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice
 • Hotărârea 849/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 848/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 octombrie 2020 (prima convocare) şi în data de 30 octombrie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 847/2020 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile comerciale la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar
 • Hotărârea 846/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 10.226 mp cu societatea + Premium Part Group Development S.R.L.
 • Hotărârea 845/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.244 mp cu societatea Elka Prod Com S.R.L.
 • Hotărârea 844/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a terenului în suprafață totală de 53.116 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Petre Carp colț cu Eugeniu Carada, înscris în CF 205598 - Oradea în vederea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 843/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 300 mp teren din nr. cadastral 203563, situat în zona destinată extinderii Cimitirului Municipal Rulikowski Oradea, în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului în vederea edificării unei capele mortuare necesară procesiunilor de înmormântare în cimitir
 • Hotărârea 842/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184622, înscris în CF 184622, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 841/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 1.537 mp, respectiv pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul teren, situat în mun. Oradea, str. Calea Aradului nr. 11, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 426 din 12.01.1996 dintre Municipiul Oradea și societatea Telekom Romania Communications S.A.
 • Hotărârea 840/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, reprezentând terenuri și construcții industriale, în care funcționează Puncte Termice și / sau Posturi Electrice
 • Hotărârea 839/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea cererii de trecere a unui imobil, situat în municipiul Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul - Județean Bihor în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 838/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de comodat aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 7, în raport cu Asociația Româno - Germană Alsterdorf
 • Hotărârea 837/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de comodat aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Traian Moșoiu nr. 20, în raport cu Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Bihor
 • Hotărârea 836/2020 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5, în raport cu societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.
 • Hotărârea 835/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 18 locuințe prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 834/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării stării de indiviziune, cu sultă, referitor la imobilul situat în mun. Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 66, identificat cu nr. topo 1206/2, 1207/2, înscris în CF 2048, în favoarea coproprietarului acestui imobil, dna. Soare Marta - Olivia
 • Hotărârea 833/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184626, înscris în CF 184626, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 832/2020 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 618 din 14.08.2020, privind declanşarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp. teren din nr. cadastral 205269 - Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”, respectiv pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public” a terenului astfel necesar, în suprafaţă de 1.536 mp, situat
 • Hotărârea 831/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 744 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 97 / 744 mp în favoarea proprietarilor construcției, situată în mun. Oradea, str. Zalăului nr. 13
 • Hotărârea 830/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a suprafeței de 36 mp teren, înscrisă în CF 178364 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Dobrogei nr. 2, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren
 • Hotărârea 829/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 20.002 mp, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora - Construire complex sportiv, str. Făgărașului nr. 2” din municipiul Oradea, județul Bihor - etapa I
 • Hotărârea 828/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 91 mp, identificat cu nr. cadastral 208651, înscris în CF 208651 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei
 • Hotărârea 827/2020 - Municipiul Oradea

  pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 826/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 982 mp și 1.268 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Francisc Hubic
 • Hotărârea 825/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 2.345 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Ioan Ciordaș
 • Hotărârea 824/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 933 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Gheorghe Ionescu - Șișești
 • Hotărârea 823/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 119 mp, identificat cu nr. cadastral 208543, înscris în CF 208543 - Oradea, situat în zona străzii Cantonului
 • Hotărârea 822/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 102 mp, identificat cu nr. cadastral 208212, înscris în CF 208212 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor
 • Hotărârea 821/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 198113, înscris în CF 198113 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 820/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169271, înscris în CF 169271, situat în mun. Oradea, str. Émile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 819/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184483, înscris în CF 184483, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 818/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 158795 înscris în CF 158795, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarilor construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 817/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169263,înscris în CF 169263, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 816/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață totală de 49 mp, afectate de obiectivul de investiții „Reabilitare, Modernizare și Refacere scuaruri în Piața Ferdinand”, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 815/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 12891 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 564,66 mp, teren situat în zona străzii Oțelarilor
 • Hotărârea 814/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.148 mp, respectiv înscrierea acestui teren, situat în zona străzii Calea Borșului nr. 47, în proprietatea publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 813/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 17, aferent Grădiniței nr. 46
 • Hotărârea 812/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Ioan Cantacuzino nr. 68, aferent Grădiniței nr. 41
 • Hotărârea 811/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Anatole France nr. 59, aferente Grădiniței nr. 18
 • Hotărârea 810/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 15, aferente Grădiniței nr. 10
 • Hotărârea 809/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 34 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, în favoarea proprietarilor din CF 186675-C1-U3, în vederea extinderii construcţiei existente în mun. Oradea, str. Moldovei nr. 46
 • Hotărârea 808/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.300 mp, identificat cu nr. cadastral 206388, înscris în CF 206388 - Oradea, situat în zona străzii Kabos Endre
 • Hotărârea 807/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 237 mp, identificat cu nr. cadastral 205111, înscris în CF 205111 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei
 • Hotărârea 806/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală 4.246 mp, identificat cu nr. cadastral 207748 - înscris în CF 207748 – Oradea și nr. cadastral 207933 - înscris în CF 207933- Oradea, situat în zona străzii Ceyrat
 • Hotărârea 805/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 2.855 mp, identificat cu nr. cadastral 208502, înscris în CF 208502 - Oradea, și cu nr. cadastral 208503, înscris în CF 208503 - Oradea, situat în zona străzii Victor Papilian
 • Hotărârea 804/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 391 mp, identificat cu nr. cadastral 205468, înscris în CF 205468 - Oradea, situat în zona străzii Rimler Karoly
 • Hotărârea 803/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 243 mp, identificat cu nr. cadastral 186976, înscris în CF 186976 - Oradea, situat în zona străzii Rimler Karoly
 • Hotărârea 802/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 209 mp, identificat cu nr. cadastral 207268, înscris în CF 207268 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului
 • Hotărârea 801/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 186 mp, identificat cu nr. cadastral 17245, înscris în CF 156199 - Oradea, situat în zona străzii Rimler Karoly
 • Hotărârea 800/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 112 mp, identificat cu nr. cadastral 208223, înscris în CF 208223 - Oradea, situat în zona străzii Piatra Craiului
 • Hotărârea 799/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 46 mp, identificat cu nr. cadastral 178359, înscris în CF 178359 - Oradea, situat în zona străzii Rimler Karoly
 • Hotărârea 798/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 42 mp, identificat cu nr. cadastrale 207755 și 207764, înscrise în CF 207755 și CF 207764 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor
 • Hotărârea 797/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 39 mp, identificat cu nr. cadastrale 206597 și 206598, înscrise în CF 206597 și CF 206598 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 796/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 34 mp, identificat cu nr. cadastrale 195635 și 195786, înscrise în CF 195635 și CF 195786 - Oradea, situat în zona străzii Căpșunilor
 • Hotărârea 795/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral 207966, înscris în CF 207966 - Oradea, situat în zona străzii profesor Marin Dacian Bica
 • Hotărârea 794/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață totală de 27 mp, identificat cu nr. cadastrale 208247 și 208249, înscrise în CF 208247 și 208249 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor
 • Hotărârea 793/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 25 mp, identificat cu nr. cadastral 206594, înscris în CF 206594 - Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 792/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul publica terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral 205532, înscris în CF 205532 - Oradea,situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 791/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral 208001, înscris în CF 208001 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 790/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 73 mp, identificat cu nr. cadastral 172994, înscris în CF 172994 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Episcop Ioan Alexi
 • Hotărârea 789/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 43 mp, identificat cu nr. cadastral 208162 și înscris în CF 208162 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 788/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 22 mp, identificat cu nr. cadastral 201916 și înscris în CF 201916 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei
 • Hotărârea 787/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 786/2020 - Municipiul Oradea

  privind revocarea H.C.L. 536/16.07.2020 și actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 785/2020 - Municipiul Oradea

  pentru indreptarea unei erori materiale din HCL nr. 772/12.10.2020 privind revocarea HCL nr. 181/27.03.2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 784/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investiției: „Creşterea Eficienţei Energetice a Clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 783/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii art. 2 si art. 3 din H.C.L. nr.481/22.06.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 782/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei privind depunerea jurământului de către primarul ales al municipiului Oradea din data de 19 octombrie 2020
 • Hotărârea 781/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei privind depunerea jurământului de către primarul ales al municipiului Oradea din data de 19 octombrie 2020
 • Hotărârea 780/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 19 octombrie 2020
 • Hotărârea 779/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2020
 • Hotărârea 778/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea
 • Hotărârea 777/2020 - Municipiul Oradea

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local
 • Hotărârea 776/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 775/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile octombrie 2020, noiembrie 2020 și decembrie 2020
 • Hotărârea 774/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere privind obiectivul de investiții “Lucrări de interes public local pentru construcții cu caracter educativ și sportiv și infrastructura aferentă acestora - Construire complex sportiv, str. Făgărașului nr. 2” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 773/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 1, 4 și 5 din HCL 361/24.04.2019 “pentru aprobarea cheltuielilor aferente și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda”
 • Hotărârea 772/2020 - Municipiul Oradea

  privind revocarea HCL nr. 181/13.03.2019 şi aprobarea cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente investiției “Reabilitare termică Bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 771/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 770/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”
 • Hotărârea 769/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.09.2020
 • Hotărârea 768/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 767/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Școala Primară „Winnie Academy” în Școala Gimnazială ”Winnie Academy” Oradea și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la H.C.L. nr.1040/11.12.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 766/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 12 octombrie 2020 (prima convocare) şi în data de 13 octombrie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
 • Hotărârea 765/2020 - Municipiul Oradea

  privind diminuarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 764/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 763/2020 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unor active fixe proprietate publică și privată a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013
 • Hotărârea 762/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcţiune
 • Hotărârea 761/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 septembrie 2020
 • Hotărârea 760/2020 - Municipiul Oradea

  pentru semnarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Oradea și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în vederea finanțării documentațiilor tehnico – economice prin intermediul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020
 • Hotărârea 759/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentare sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 758/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 757/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării cotei de dezvoltare constituită conform H.C.L. nr. 568/2017 pentru îmbunătățirea metodei de colectare a deșeurilor din sticlă (parte a fracției uscate)
 • Hotărârea 756/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea și operatorul aerian Ryanair în baza schemei de ajutor de stat aprobată în contextul restrângerii efectelor crizei economice generate de epidemia Covid-19
 • Hotărârea 755/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 septembrie 2020
 • Hotărârea 754/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Sântandrei și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 753/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 • Hotărârea 752/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea primarului Municipiului Oradea în vederea realizării tuturor demersurilor, respectiv semnării Protocolului de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului în vederea obținerii finanțării lucrărilor de proiectare și execuție pe partea de restaurare interioară a imobilului - Palatul Episcopal Greco - Catolic în vederea introducerii acestuia în circuitul cultural
 • Hotărârea 751/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.159 mp, identificat cu nr. cadastral 164182, înscris în CF 164182 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Rox Davi 2007 S.R.L.
 • Hotărârea 750/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI pentru Reabilitare interioară Palat Episcopal Greco-Catolic, Oradea
 • Hotărârea 749/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 201719, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Borșului în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare
 • Hotărârea 748/2020 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat, nr. 335036 din 04.09.2018, dintre Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco - Catolic din Oradea
 • Hotărârea 747/2020 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea transmiterii, cu titlu gratuit, a imobilului situat în str. Ion Bogdan nr. 13B, înscris în Cartea funciară nr. 202429 - Oradea, din proprietatea publică al UAT - Municipiul Oradea, în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 746/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, având suprafața de 808 mp, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 4 din strada Coriolan Hora
 • Hotărârea 745/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 20322 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 463 mp, teren situat în zona străzii Lacul Roșu
 • Hotărârea 744/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 267 mp, respectiv pentru înscrierea acestui teren, situat în zona străzii col. Ion Buzoianu nr. 3, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 743/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 279 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe în favoarea deținătorului construcției, situată în mun. Oradea, str. Fântânilor
 • Hotărârea 742/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul, reprezentând clădire și terenul aferent, identificat prin nr. top 3124/6/I, înscris în CF nr. 31861 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 în scopul desfășurării activității parțiale a Şcolii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea
 • Hotărârea 741/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 740/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție\" CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”
 • Hotărârea 739/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK IN PARCUL 1 DECEMBRIE”
 • Hotărârea 738/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK în parcul Salca II”
 • Hotărârea 737/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi pentru obiectivul de investiţie „ Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv - Amenajare pista PUMPTRACK în zona cuprinsă între centura Oradea , strada Sovata și Crisul Repede”
 • Hotărârea 736/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 735/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona străzilor Traian Blajovici - Făgărașului - Islazului”
 • Hotărârea 734/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcării Subterane Independenței din municipiul Oradea
 • Hotărârea 733/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a unor active fixe proprietatea privată a Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache nr. 41, înscrise în CF 203197-Oradea în vederea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 732/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli si modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 la societatea Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 731/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 5.516 mp cu societatea Tamira Pan S.R.L.
 • Hotărârea 730/2020 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna Februarie 2020
 • Hotărârea 729/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str.Alexandru Macedonski- str.Alecu Russo, nr.cad.206976 , Oradea
 • Hotărârea 728/2020 - Municipiul Oradea

  Privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.198/2020 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare,zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea
 • Hotărârea 727/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 73/2009 -Reparcelare teren pentru locuințe, zona str.Graurilor, nr.cad.152789, 152792-:-152803, Oradea
 • Hotărârea 726/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 121/2013 – Reglementare functiuni, Parcelare teren pentru locuinte indididuale si colective, zona str. Eugen Lovinescu – str. G. Bacaloglu – str. Lascar Catargiu generat de terenul identificat cu nr. cad. 191829, Oradea
 • Hotărârea 725/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si mansardare corp C1 si creare acces auto nou din str. Sucevei, desfiintare corp C2, str. Sucevei, nr.95, nr.cad. 207158 – Oradea
 • Hotărârea 724/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire de birouri în regim de înalțime P+2E+1R, str. Tudor Vladimirescu, nr.65, nr.cad. 189197, nr.cad.152740 – Oradea
 • Hotărârea 723/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuințe colective S+P+2E+R cu birou la parter și parcare subterană, amenajare incintă și împrejmuire, str. Mestesugarilor, nr.20, nr.cad. 207311 – Oradea
 • Hotărârea 722/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiune mixtă (locuințe colective și birouri) str. Mestesugarilor, nr.44A, nr.cad.207858 – Oradea
 • Hotărârea 721/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții
 • Hotărârea 720/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 719/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Construire centru de antreprenoriat Piata Cetate; Reconstruire Corp C1 si organizare de santier”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Interreg V – A România – Ungaria
 • Hotărârea 718/2020 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr. 701 din 10.08.2017 pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Oradea nr.410 din 25.05.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 717/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 august 2020
 • Hotărârea 716/2020 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 277 / 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries”
 • Hotărârea 715/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Oradea si Universitatea din Oradea privind sprijinirea inovarii si transferului tehnologic
 • Hotărârea 714/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Șandor\"
 • Hotărârea 713/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 și ale art. 3 din H.C.L. 142/28.02.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - Coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 712/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției „Amenajarea zonei pietonale din Strada Alexandru Cazaban, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 711/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, ca urmare a reorganizării activităţii instituţiei
 • Hotărârea 710/2020 - Municipiul Oradea

  privind vânzarea cataloagelor “Salutări din Oradea” de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural
 • Hotărârea 709/2020 - Municipiul Oradea

  privind reprezentarea in instanță a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural
 • Hotărârea 708/2020 - Municipiul Oradea

  privind apărarea intereselor Municipiului Oradea în dosarul penal nr. 529/D/P/2014
 • Hotărârea 707/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii în domeniul public al Municipiului Oradea a terenului, situat în str. Universității nr. 1, în suprafață de 135.842 mp, identificat cu nr. cadastral 203648, înscris în CF 203648 - Oradea, respectiv darea acestui teren în administrarea Universității din Oradea
 • Hotărârea 706/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.300 mp, identificat cu nr. cadastral 206388, înscris în CF 206388 - Oradea, situat în zona străzii Kabos Endre
 • Hotărârea 705/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 237 mp, identificat cu nr. cadastral 205111, înscris în CF 205111 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei
 • Hotărârea 704/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 173379, înscris în CF 173379, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 703/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184475, înscris în CF 184475, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 702/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 156270, înscris în CF 156270, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 701/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 733 / 1.495 mp teren, înscrisă în CF 207188 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Izvorului nr. 105/A, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren
 • Hotărârea 700/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.045 mp, identificată cu nr. cadastral 203560,înscrisă în CF 203560 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în mun. Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 699/2020 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Art. 2 din Hotărârea Consiliul Local nr. 230 din 21.03.2013, referitor la punerea la dispoziţia Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, a imobilului identificat cu nr. cadastral 172091 - Oradea, teren situat în zona străzii Calea Aradului
 • Hotărârea 698/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației cadastrale având ca obiect actualizare date tehnice ale imobilului cu nr. cadastral 165847 reprezentând teren - proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru majorarea cu 61 mp a suprafeţei concesionată în favoarea societății DVI Grup Real Estate S.R.L.
 • Hotărârea 697/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea Bisericii Penticostale nr. 6 \"Maranata\", a terenului, în suprafață de 1.097 mp, înscris în CF nr. 159231 - Oradea, situat în str. Greierului nr. 17, reprezentând amplasamentul bisericii şi cantinei sociale
 • Hotărârea 696/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6.499 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Calea Clujului
 • Hotărârea 695/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 22.440 mp și 397 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent Parcului Petőfi Sándor
 • Hotărârea 694/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 489 mp, reprezentând teren public situat în municipiul Oradea, având destinația - drum de acces la proprietăți private din strada Rădăuților
 • Hotărârea 693/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 390 mp, reprezentând drum public situat în municipiul Oradea, zona străzii Cucului
 • Hotărârea 692/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 360 mp, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Matei Corvin nr. 110
 • Hotărârea 691/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 300 mp, reprezentând drum public situat în zona străzii Louis Pasteur
 • Hotărârea 690/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 257 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Calea Clujului
 • Hotărârea 689/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 46 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafețe de teren, necesară extinderii construcţiei existente, situată în mun. Oradea, Bd. Dacia nr. 56, în favoarea societății Dacor Exim S.R.L.
 • Hotărârea 688/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 860 din 31.10.2019, privind vânzarea prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14
 • Hotărârea 687/2020 - Municipiul Oradea

  privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 140 din 28.02.2019, pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele
 • Hotărârea 686/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a trei locuinţe sociale din fondul locativ al Municipiului Oradea persoanelor înscrise în Lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 603 din 2019
 • Hotărârea 685/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfășurării activității instructiv - educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea
 • Hotărârea 684/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 683/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 7 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 682/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28 februarie 2019
 • Hotărârea 681/2020 - Municipiul Oradea

  privind încetarea/numirea din/în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Oradea în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 680/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si modificare PUZ aprobat cu HCL 946/2008, zona str.Apateului, nr.cad.160041, Oradea
 • Hotărârea 679/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren în vederea concesionării, zona str.Borșului, nr.cad.201719, Oradea
 • Hotărârea 678/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil P+2, cu funcțiune HOSTEL (4 camere) si alimentație publică/fast food, la parter nr.cad. 176322 si 206391 – Oradea
 • Hotărârea 677/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea
 • Hotărârea 676/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire gradinita si centru de zi pentru copii cu situatie dezavantajata str. Digului, nr.31, nr.cad. 163381 – Oradea
 • Hotărârea 675/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str. Plantelor, nr.cad.164367, 194314, Oradea
 • Hotărârea 674/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit Dp+P+E, filigorie si imprejmuire teren, str. Soarelui, nr.6B, nr.cad. 208253 (rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr.cad.204078) – Oradea
 • Hotărârea 673/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit S+P+M, filigorie si imprejmuire teren, str. Iederei, nr.20, nr.cad. 204579 – Oradea
 • Hotărârea 672/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto in regim self service, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea, str.Ogorului, nr.127, nr.cad.164415, Oradea
 • Hotărârea 671/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire sediu de firmă cu showroom, birouri, hală depozitare, apartament de serviciu şi împrejmuire teren, str. Daliei nr. 11B, nr.cad. 204028 – Oradea
 • Hotărârea 670/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru locuinte individuale, modificare PUD aprobat cu HCL nr.340/2006, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.11193/1, 11193/2, 11194/1, 11193/3, 11194/5, Oradea
 • Hotărârea 669/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire hala de depozitare pe structura metalica, str.Uzinelor, nr.80 nr.cad.204290, Oradea
 • Hotărârea 668/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Dezvoltare zona de locuinte unifamiliale sau semicolective cu max.2 unitati locative, in zona str. Cucului-str.Ioan Pop Reteganul-str.Aurel Covaci; Construire casa, anexa si imprejmuire teren, str. Cucului, nr.46B, nr.cad. 201355– Oradea
 • Hotărârea 667/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Etajare ap.1 si ap.2 cu destinatia de casa bifamiliala, str. Iuliu Maniu, nr.20, ap.1, ap.2, nr.cad. 191418 – Oradea
 • Hotărârea 666/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desfiintare cladire
 • Hotărârea 665/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției
 • Hotărârea 664/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, și a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Drum de legătură între centura municipiului Oradea (cartier Grigorescu) și comuna Nojorid (DN79 / DC64)”
 • Hotărârea 663/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici rezultați, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Amenajare parc și spatii publice în Cartierul Tineretului”
 • Hotărârea 662/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Programului ORADEA ORAȘ VERDE destinat regenerării urbane și creșterii calității spatiilor verzi din municipiului Oradea
 • Hotărârea 661/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Programului ORADEA ORAȘ VERDE destinat regenerării urbane și creșterii calității spatiilor verzi din municipiului Oradea
 • Hotărârea 660/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de eliberare a Acordului şi a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Oradea și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum și spațiilor verzi (definite potrivit Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verz
 • Hotărârea 659/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexei 2.1.4 (lista stațiilor de autobuz) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 658/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ion Ratiu si Prutului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 657/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației necesare atestării unui areal balnear cu caracter permanent din cadrul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 656/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 655/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 august 2020 (prima convocare) şi în data de 01 septembrie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 654/2020 - Municipiul Oradea

  privind retragerea dreptului de concesionare asupra Halei de legume (C1) din Piața Cetate de la operatorul Administrația Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 653/2020 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Oraşului Oradea - Complex Cultural, Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune și Asociația Oradea Hub pentru organizarea de evenimente și promovarea unui program de coworking space pentru dezvoltarea domeniului IT&C din Oradea
 • Hotărârea 652/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 10.335 mp cu societatea Crictrans SRL
 • Hotărârea 651/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 650/2020 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Modernizare clădire și instalații la PT 710”
 • Hotărârea 649/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 648/2020 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea preluarii deseurilor in punctul de colectare separata a deseuor situate pe strada Thurzo Sandor de la persoanele fizice care au domiciliul in Comuna Nojorid, respectiv stabilirea costurilor asociate acestei activități pentru Municipiul Oradea, respectiv Comuna Nojorid
 • Hotărârea 647/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții pe anul 2020 respectiv rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 646/2020 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui Act Adițional la Contractul de administrare nr. 306.189/01.08.2018, încheiat între Municipiul Oradea și Muzeul Orașului Oradea - Complex Cultural
 • Hotărârea 645/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 644/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a inventarierii pe anul 2019
 • Hotărârea 643/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 14.716.654, 48 lei inclusiv TVA pentru realizarea obiectivului de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”
 • Hotărârea 642/2020 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale şi nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice
 • Hotărârea 641/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 640/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, spatiu comercial, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U20
 • Hotărârea 639/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 21, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U19
 • Hotărârea 638/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 14, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U1
 • Hotărârea 637/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 4, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U5
 • Hotărârea 636/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 9, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U8
 • Hotărârea 635/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 11, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U10
 • Hotărârea 634/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, AP. NR. 10, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U9
 • Hotărârea 633/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 21, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U6
 • Hotărârea 632/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 3, ap. 15/A, înscris în C.F. nr. 162569-C1-U11
 • Hotărârea 631/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Captare Tratare Apă aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 630/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 august 2020
 • Hotărârea 629/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 31 august 2020
 • Hotărârea 628/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de d-l Sabău Mihai – Liviu, privind acordarea de despăgubiri comercianților afectați de incendiul din Piața Cetate
 • Hotărârea 627/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din strada Nufărului, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”
 • Hotărârea 626/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect tehnic în vederea implementării investiției “Amenajarea zonei pietonale din Piața Magnolia, Municipiul Oradea” în cadrul proiectului “Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 625/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenție, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, scenariul 2, recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie “Refacerea străzii Ion Mihalache, muncipiul Oradea – tronsonul cuprins între Calea Borșului și strada Petre P. Carp”
 • Hotărârea 624/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție \"Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)”
 • Hotărârea 623/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor - terenuri, cu suprafeţele de 3.042 mp și 468 mp, având categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - strada Calea Alexandru Cazaban, respectiv str. Ovid Densușianu
 • Hotărârea 622/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 621/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 1042 / 2019 privind transmiterea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 620/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea coridorului de expropriere reavizat, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 306 mp, și două construcții - anexe, afectate de obiectivul de investiții “Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului”
 • Hotărârea 619/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri - în suprafață totală de 189 mp - cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Modernizare strada Trotușului tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor”
 • Hotărârea 618/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a suprafeței de 1.536 mp teren din nr. cadastral 205269 - Oradea, necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA”
 • Hotărârea 617/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 990 mp,
 • Hotărârea 616/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 375 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare strada Dimitrie Anghel tronson cuprins între strada Strugurilor și strada Izvorului”
 • Hotărârea 615/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 1.065 mp, și a edificatelor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local \"Modernizare strada Cireșilor tronson cuprins între strada Strugurilor și intersecția cu strada Piersicilor”
 • Hotărârea 614/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării unui nou termen pentru executarea și finalizarea construcției bisericii cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” - Ioşia din mun. Oradea str. Octavian Goga nr. 26
 • Hotărârea 613/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului cu suprafața de 12.456 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 4
 • Hotărârea 612/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 15.128 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 2
 • Hotărârea 611/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a două imobile, cu suprafața totală de 15.997 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, Drum expres” - tronson 1
 • Hotărârea 610/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu Construire locaș de cult - Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea - Conferința Banat, str. Calea Lactee nr.1, nr.cad. 202565 – Oradea
 • Hotărârea 609/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Acordului de colaborare nr. 280829/13.07.2018 aprobat prin H.C.L. 602/2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, respectiv mandatarea directorului general al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru luarea măsurilor necesare închirierii imobilului situat în Oradea, str. Uzinelor, identificat cu nr. cad. 157023, înscris în CF nr. 157023
 • Hotărârea 608/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II
 • Hotărârea 607/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 606/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 14 august 2020 (prima convocare) şi în data de 17 august 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 605/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 21.941 mp cu societatea Devega S.R.L.
 • Hotărârea 604/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de COVID-19
 • Hotărârea 603/2020 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agentia Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 602/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea depunerii fișelor de proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest în conformitate cu Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de documentații tehnico – economice aferente Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014 - 2020
 • Hotărârea 601/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 600/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local
 • Hotărârea 599/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 iulie 2020
 • Hotărârea 598/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 iunie 2020
 • Hotărârea 597/2020 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea plății eșalonate a sumei datorate cu titlu de taxă pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor stabilită prin H.C.L. nr. 1051/19.12.2019
 • Hotărârea 596/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 595/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2020
 • Hotărârea 594/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa II”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020
 • Hotărârea 593/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării şi contribuţiei proprii a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural în cadrul proiectului intitulat \"Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii comune ART NOUVEAU\" având acronimul ART NOUVEAU2
 • Hotărârea 592/2020 - Municipiul Oradea

  privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al Statului Român și din administrarea Inspectoratului Școlar Bihor, prin Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” în domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 591/2020 - Municipiul Oradea

  cu aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței totale de 1.645 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 3
 • Hotărârea 590/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 176780 - Oradea, privind terenul, situat în mun. Oradea, str. Graurilor
 • Hotărârea 589/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în proprietatea Municipiului Oradea a unor terenuri, respectiv pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața măsurată de 3.304 mp și 2.864 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, strada Năvodarilor și strada Digului
 • Hotărârea 588/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 102 mp., identificat cu nr. cadastral 207509 și înscris în CF 207509 - Oradea
 • Hotărârea 587/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 207619, înscris în CF 207619 - Oradea, situat în zona străzii Suișului
 • Hotărârea 586/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 128 mp., identificat cu nr. cadastral 192099 și înscris în CF 192099 - Oradea
 • Hotărârea 585/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 62 mp., identificat cu nr. cadastral 207283, înscris în CF 207283 - Oradea,
 • Hotărârea 584/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 73 mp., identificat cu nr. cadastral 207783 și înscris în CF 207783 - Oradea
 • Hotărârea 583/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 474 mp, reprezentând teren ocupat de construcții - pivniță cu anexă, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă
 • Hotărârea 582/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”
 • Hotărârea 581/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.420 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local ,,Modernizare strada Caișilor - tronson cuprins între strada Izvorului și strada Piersicilor”
 • Hotărârea 580/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Bază sportivă TIP 1 - Calea Clujului, nr. 202C, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 579/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 578/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii perioadei de dare în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 42, în favoarea Asociației Down Oradea România
 • Hotărârea 577/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului
 • Hotărârea 576/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Procesului verbal de negociere nr. B.2.2/432/30.06.2020 și a Contractului de închiriere nr. B2.2/C/6/30.06.2020, de preluare în folosinţa Municipiului Oradea de la S.N.T.F.M. \"CFR MARFĂ\" S.A. a terenului în suprafață de 10.968 mp, cu scopul utilizării ca zonă publică de agrement şi teren sportiv în favoarea cetățenilor din zonă
 • Hotărârea 575/2020 - Municipiul Oradea

  pentru încheierea unui nou contract de colaborare cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu, pentru îndepărtarea și recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică găsite pe terenurile din intravilanul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 574/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 156 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea privată a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în viitorul Cartier Diaspora din municipiul Oradea
 • Hotărârea 573/2020 - Municipiul Oradea

  entru aprobarea achiziționării de la d-nii. Tanca Florian - Teofil, Tanca Ana și Tanca Alina, a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 758 mp, înscris în CF nr. 199896 - Oradea, situat în perimetrul obiectivului de investiții „Amenajare spațiu public urban - zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 572/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 184630, înscris în CF 184630, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 571/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 184478, înscris în CF 184478, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 570/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 569/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp., identificat cu nr. cadastral 187754, înscris în CF 187754, situat în mun. Oradea, str. Emil Cioran (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 568/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203595, înscris în CF 203595 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 567/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 172555, înscris în CF 172555 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 566/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 1.587 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 6
 • Hotărârea 565/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.825 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea - Biharkeresztes”, prin realizarea unui drum rapid de legătură cu drumul european 60, „Drum expres” - tronson 5
 • Hotărârea 564/2020 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii,
 • Hotărârea 563/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 562/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 561/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 32 , bl. C 56,în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Bihor
 • Hotărârea 560/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 17 mp, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, parter, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Apostol Andrei” din Oradea
 • Hotărârea 559/2020 - Municipiul Oradea

  privind suspendarea, pe perioadă portive e, a obligației de plată a chiriei și a utilităților pentru spaţiul cu destinația de bufet de incintă cu servicii de catering, situat la demisolul clădirii Primăriei municipiului Oradea, utilizat de către societatea Select Catering S.R.L.
 • Hotărârea 558/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Stație de pompare ape uzate menajere și branșament electric pe str. Adevărului, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 557/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 556/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care pot fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe sociale.
 • Hotărârea 555/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea.
 • Hotărârea 554/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale/ bifamiliale si functiuni complementare, zona str.Victor Papilian, nr.cad.207970 și 207483, Oradea
 • Hotărârea 553/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire mică producție și comercializare materiale de construcții str. Santăului nr. 5B, nr.cad. 207512 si 207513– Oradea
 • Hotărârea 552/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere imobil pentru amenajare birouri si camere de inchiriat str. Aurel Lazar, nr.9, nr.cad. 195872, Oradea
 • Hotărârea 551/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Întărirea identității culturale în regiunea Dunării prin utilizarea moștenirii portiv ART NOUVEAU”
 • Hotărârea 550/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M) si reglementare acces la parcele, str. Calistrat Hogas, nr.cad. 170407, 199715, 174815, 185504, 205771, 199767, 199714, 199766 – Oradea
 • Hotărârea 549/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici, la faza SF, portive a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Lucrări de interes public local pentru amenajare de noi spații verzi și pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – Amenajare GRĂDINA URBANĂ NUFĂRUL în zona cuprinsă între strada Meiului, strada Lotus, Complex Lotus și strada Vavilov”
 • Hotărârea 548/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinte bifamiliale, str. Alba Iulia, nr.cad. 177466, 201689 – Oradea
 • Hotărârea 547/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hale depozitare str. Calea Santandrei, cad.196049 – Oradea
 • Hotărârea 546/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Calea Bihorului, nr.cad.194674, 201145, 201146, 179085 Oradea
 • Hotărârea 545/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familială P, anexă si imprejmuire str. Bulgarilor nr. 4B, nr.cad. 177260 – Oradea
 • Hotărârea 544/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. – desființare anexă (corp C2), extindere și recompartimentare casă familială (corp C1), str. Olteniei, nr. 50, nr. cad. 205617 – Oradea.
 • Hotărârea 543/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2020
 • Hotărârea 542/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.
 • Hotărârea 541/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală SA de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în datra de 24 iulie 2020 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2020 (a doua convocare).
 • Hotărârea 540/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Comania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui punct de lucru.
 • Hotărârea 539/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a modernizării Pieței Cetate respectiv retragerea dreptului de concesionare asupra acestora de la operatorul Administrația Domeniului Public SA.
 • Hotărârea 538/2020 - Municipiul Oradea

  privind solicitarea de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți de 58.716 mp, din terenul cu nr cadastral 194964, înscris în CF 194964 - Oradea, situat în zona străzii Armatei Române nr. 1/A
 • Hotărârea 537/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii \"Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dezvoltarea imobiliară pe str. Grigore Moisil și str. Romulus Guga\"
 • Hotărârea 536/2020 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții:
 • Hotărârea 535/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „ Înlocuire rețea de apă și branșamente pe str. Ion Mincu, str. George Bota, str. Arturo Toscanini, str. Dâmboviței”
 • Hotărârea 534/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico – economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiție „Trecere la 20 kv redresor Salca”.
 • Hotărârea 533/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Înlocuire rețea de apă pe str. Constructorilor și înlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. Simion Bărnuțiu din municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 532/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție “Iluminat architectural IMOBILUL din strada Vasile Alcsandri nr. 11” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 531/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminat arhitectural al clădirii Casa Venețiana (Palatul Rimanoczy)” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 530/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apă Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție „Înlocuire rețea de apă pe str. Sf. Ladislau, str. Louis Pasteur, str. Sovata și înlocuire rețele de apă și canalizare menajeră pe str. Sf. Apostol Andrei, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 529/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi, privind realizarea obiectivului de investiție ,,Iluminare cu LED a trecerilor de pietoni nesemaforizate”din municipiul Oradea
 • Hotărârea 528/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 iunie 2020
 • Hotărârea 527/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 mai 2020
 • Hotărârea 526/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 27 aprilie 2020
 • Hotărârea 525/2020 - Municipiul Oradea

  privind încheierea protocolului de colaborare pentru depunerea spre finantare a proiectului ”ClusTherm Transylvania - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare pentru valorificarea potențialului apelor termale, sărate și minerale din regiunea Nord-Vest”
 • Hotărârea 524/2020 - Municipiul Oradea

  privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii \"Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor\"
 • Hotărârea 523/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Proiect integrat de stimulare și sprijinire a participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate – Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 522/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în creşă pentru copiii care frecventează Creşe - Oradea în anul şcolar 2020-2021
 • Hotărârea 521/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cămine studențești și centru educațional (centru de transfer tehnologic), str. Universității, nr.1, nr.cad. 206353, 203647 – Oradea
 • Hotărârea 520/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuințe individuale unifamiliale sau familiale cu maximum două unități locative, str.Valentin Silvestru, nr.cad. 204517, nr.cad.204518 și nr.cad.205622, Oradea
 • Hotărârea 519/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local
 • Hotărârea 518/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire cu funcțiune mixtă (locuință, camere de închiriat în regim hotelier, studio canto, sediu firmă), str.Eroul Necunoscut, nr.31, nr.cad. 160388, Oradea
 • Hotărârea 517/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și anexă (carport) str. Calea Adevărului nr.22, nr.cad. 207282 si 207283– Oradea
 • Hotărârea 516/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PUZ URBANIZARE - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective cu max.2 unități locative S(D)+P+E(M), str. Episcop Ioan Alexi, nr.cad.207780 (provenit din alipirea nr.cad.199564 și nr.cad.172993) – Oradea
 • Hotărârea 515/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale și împrejmuire teren
 • Hotărârea 514/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Schimbare destinație din locuință în spațiu alimentație publică str. Aviatorilor, nr.77, nr.cad. 196446 – Oradea
 • Hotărârea 513/2020 - Municipiul Oradea

  privind retragerea concesionării de la societatea Compania de Apă Oradea SA a suprafeței de 17 mp din activul fix ,,Stație hidrofor – SH 127”
 • Hotărârea 512/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 511/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 510/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 509/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.380 mp cu societatea Hyper Line Consult S.R.L.
 • Hotărârea 508/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 25 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 26 iunie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 507/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea distribuirii de termometre cu infraroșu și scanare la distanță, firmelor și instituțiilor publice din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 506/2020 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.05.2020
 • Hotărârea 505/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 597/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 504/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 288/2020 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea prin H.C.L. nr. 1282/2018
 • Hotărârea 503/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 502/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A.
 • Hotărârea 501/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 500/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Protocol între Municipiul Oradea și Administrația Bazinală de Apă Crișuri – SGA Bihor în vederea realizării lucrărilor de decolmatare pe Valea Crișul Repede-zona Pod Dacia
 • Hotărârea 499/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării la inflaţie a preţurilor şi tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare şi canal pluvial, începând cu 01 iulie 2020
 • Hotărârea 498/2020 - Municipiul Oradea

  privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Bazin de înot didactic, str. Alexandru Cazaban nr. 47A, municipiul Oradea, județul Bihor”, pe terenul cu nr. cadastral 207369 - Oradea
 • Hotărârea 497/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Bază sportivă TIP 1 în municipiul Oradea, județul Bihor, str. Calea Clujului nr. 202/C, nr. cadastral 207325 - Oradea”
 • Hotărârea 496/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Oradea şi Episcopia Romano - Catolică Oradea, având ca scop asigurarea folosinței publice a grădinii aferente palatului baroc
 • Hotărârea 495/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 279 mp, identificat cu nr. cadastral 207818, înscris în CF 207818 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei
 • Hotărârea 494/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, cu suprafața de 125 mp, înscris în CF 199409, respectiv 199414 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei
 • Hotărârea 493/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.158 mp, reprezentând teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea strada Islazului
 • Hotărârea 492/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare ale unor imobile, în suprafață de 55.733 mp și 20.561 mp,identificate cu nr. cadastral 203289 și 202631, în vederea dezvoltării unor investiții în Parcul Industrial Oradea II - str. Ogorului
 • Hotărârea 491/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea contractelor - cadru de închiriere, de comodat și de dare în folosință gratuită având ca obiect spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiile comerciale aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 490/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui nou termen pentru obținerea autorizației de construire impus prin contracte de concesiune, ca urmare a restricțiilor din perioada stării de urgență
 • Hotărârea 489/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a cotei de 190 / 481 mp teren din imobilul, cu nr. cadastral 168044, notat în CF 168044 - Oradea,situat în str. Parcul Traian nr. 14
 • Hotărârea 488/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei
 • Hotărârea 487/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a construcțiilor și a amenajărilor, proprietate privată, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local “Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 486/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 3 (trei) spații cu altă destinație decât aceea de locuință / spații comerciale, gestionate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 485/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în clădirea ”Dispensar medical” din Piața Devei nr. 1 - 6
 • Hotărârea 484/2020 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea, până la data de 31 august 2020, a transmiterii în administrare temporară a imobilului constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor,în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA
 • Hotărârea 483/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2019
 • Hotărârea 482/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 14 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 481/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 480/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 16.265 mp și 25.657 mp, reprezentând teren în zona de intersecție a str. Calea Aradului cu Centura ocolitoare a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 479/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 110 mp, identificat cu nr. cadastral 206871, înscris în CF 206871 - Oradea, situat în zona străzii Poet Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 478/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor
 • Hotărârea 477/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 476/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren,situate în zona străzilor Făcliei, Șanțului, Molidului și Iacobinilor în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 475/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor
 • Hotărârea 474/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului
 • Hotărârea 473/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp., de 3.838 mp și de 2.237 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban
 • Hotărârea 472/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui
 • Hotărârea 471/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.453 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe în favoarea proprietarului construcțiilor situate pe terenul din mun. Oradea, str. Depozitului
 • Hotărârea 470/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate, situate în zona str. Uzinelor
 • Hotărârea 469/2020 - Municipiul Oradea

  privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.
 • Hotărârea 468/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea accesării schemei de ajutor de stat și aprobarea dosarului tehnic pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 467/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 466/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 202879, înscris în CF 202879, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 465/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 464/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a imobilului reprezentând teren, în suprafață de 526 mp, cu 3 construcții, proprietatea d-nei. Ghețe Doina, situat în perimetrul viitorului obiectiv de investiție „Pod peste Pârâul Peța, inclusiv legătura între strada Radu Enescu și strada Trotușului din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 463/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor situate în str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării unui parc public în zonă
 • Hotărârea 462/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent amplasamentului Parcul 1 Decembrie
 • Hotărârea 461/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 - Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate de împrejmuiri, a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp
 • Hotărârea 460/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4
 • Hotărârea 459/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale
 • Hotărârea 458/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hôtelière de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic ,,Partenie Cosma’’
 • Hotărârea 457/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 456/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Orade
 • Hotărârea 455/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activităţile întrerupte pe perioada stării de urgenţă
 • Hotărârea 454/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391/ 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 453/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economic eaferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137
 • Hotărârea 452/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Art. I si II din H.C.L. nr. 904 / 31 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448
 • Hotărârea 451/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri P.S.D. privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV 2 a locuitorilor Municipiului Oradea
 • Hotărârea 450/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr. 2 pe strada Măslinului nr. 5, Oradea
 • Hotărârea 449/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea
 • Hotărârea 448/2020 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 447/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 - Oradea, aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J
 • Hotărârea 446/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice şi juridice
 • Hotărârea 445/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169271, înscris în CF 169271, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 444/2020 - Municipiul Oradea

  entru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 443/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la d-na. Bako Irén, a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea,rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3
 • Hotărârea 442/2020 - Municipiul Oradea

  pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011, privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019, situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ” în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, în baza Legii nr. 239 din 2007
 • Hotărârea 441/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54
 • Hotărârea 440/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 8 (opt) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 439/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea, str. Aleea Sulfinei nr. 1
 • Hotărârea 438/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea,
 • Hotărârea 437/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 245 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 36 / 245 mp în favoarea proprietarului construcției - casă, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20
 • Hotărârea 436/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Traian Goga, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 435/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29
 • Hotărârea 434/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, respectiv a documentației de atribuire, aferente unei suprafețe de teren, situată în municipiul Oradea - în Parcul Libertății, în vederea amplasării și exploatării unui chioşc pentru comerțul cu flori
 • Hotărârea 433/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 al str. Morii
 • Hotărârea 432/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între str. Suişului şi calea Bihorului” - tronson 3, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2
 • Hotărârea 431/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata - Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4
 • Hotărârea 430/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri, identificate prin Planul de situaţie avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiţie ”Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”
 • Hotărârea 429/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal, în sensul corectării unei erori materiale
 • Hotărârea 428/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului
 • Hotărârea 427/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 207181, înscris în CF 207181 - Oradea, situat în zona străzii Făcliei
 • Hotărârea 426/2020 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 425/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 424/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 423/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180999,înscris în CF 180999, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 422/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203594, înscris în CF 203594, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 421/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio - Multifunctionala.
 • Hotărârea 420/2020 - Municipiul Oradea

  pentru completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 419/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier
 • Hotărârea 418/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 2 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier
 • Hotărârea 417/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier
 • Hotărârea 416/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16
 • Hotărârea 415/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2
 • Hotărârea 414/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 17, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 413/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 21, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 412/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 411/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 410/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 409/2020 - Municipiul Oradea

  privind scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență
 • Hotărârea 408/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 407/2020 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft
 • Hotărârea 406/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 405/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.
 • Hotărârea 404/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate
 • Hotărârea 403/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Man pentru clădirea situată pe str. Corneliu Coposu, nr. 12
 • Hotărârea 402/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 401/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societăţii Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune
 • Hotărârea 400/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 399/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 398/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 397/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie “ Inlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial Eurobusiness I , municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 396/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie “ Extindere retea de canalizare menajera pe strada Ion Pop Reteganul , municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 395/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Dealului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020
 • Hotărârea 394/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020
 • Hotărârea 393/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Drumul Hotarului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020
 • Hotărârea 392/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020
 • Hotărârea 391/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Valea Frumoasă”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020
 • Hotărârea 390/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului”,
 • Hotărârea 389/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico- economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul ”
 • Hotărârea 388/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator pentru obiectivul de investiţie „ Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu”
 • Hotărârea 387/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Termoficare Oradea SA , privind realizarea obiectivului de investitie “ Racordare la SACET imobil tip condominiu situat pe strada Jean Calvin nr.2A, municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 386/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investiti ,, Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 910 municipiul Oradea
 • Hotărârea 385/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,, Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 872 municipiul Oradea
 • Hotărârea 384/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investiti ,, Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 610 municipiul Oradea
 • Hotărârea 383/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,, Reparatii capitale la acoperis 48 de puncte termice”- PT 511 municipiul Oradea
 • Hotărârea 382/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,, Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice”- PT 125 municipiul Oradea
 • Hotărârea 381/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functională din UTR Et in UTR M3 – Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad.160462, Oradea
 • Hotărârea 380/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea
 • Hotărârea 379/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament si amenajare spatiu comercial str. Moldovei, nr. 46, nr.topo.4947/5/III – Oradea
 • Hotărârea 378/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de turism urbana cu piscina si imprejmuire teren str. Cantonului, nr.cad.195968 – Oradea
 • Hotărârea 377/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice tertiare; Construire hale zona str. Calea Santandrei, nr.cad.150382,Oradea
 • Hotărârea 376/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019Etajare şi extindere imobil, schimbare destinaţie în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129– Oradea
 • Hotărârea 375/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificatorla PUZ aprobat cu HCL 913/2014 - Parcelare teren pentru locuinte individuale, zona str.Paleului, nr.cad.189963-:-189969, Oradea
 • Hotărârea 374/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publica etajata str.Iosif Vulcan, nr.10-12, nr.cad.192765 – Oradea
 • Hotărârea 373/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 – Oradea
 • Hotărârea 372/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si imprejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 – Oradea
 • Hotărârea 371/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare cladire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piata Cazărmii, nr.15, nr.cad.154778 – Oradea
 • Hotărârea 370/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea
 • Hotărârea 369/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 368/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii contractului de superficie cu Omilos Oradea SRL în vederea realizării proiectului „Legătura Calea Aradului – strada Ogorului”
 • Hotărârea 367/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune, cu scopul de a acoperi toate cheltuielile studiilor tehnice necesare depunerii dosarului de atestare a arealului balnear de pe raza Municipiul Oradea, pregătirea în maxim 30 de zile a unei/unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltarea fluxurilor turistice (de tip city break la Oradea) și facilitarea accesibilității aeriene către destinația Oradea precum și realizarea unor plăcuțe trilingve în arealul stațiunii t
 • Hotărârea 366/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea - Complex Culturala spaţiului din Cetatea Oradea, corp C situat în Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41
 • Hotărârea 365/2020 - Municipiul Oradea

  privind necesitatea și oportunitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții
 • Hotărârea 364/2020 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 347/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"
 • Hotărârea 363/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 340/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610”
 • Hotărârea 362/2020 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 346/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"
 • Hotărârea 361/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 348/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 360/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. 343/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"
 • Hotărârea 359/2020 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 341/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871”
 • Hotărârea 358/2020 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificarii Anexei la HCL 345/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: ,,Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății, între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian“
 • Hotărârea 357/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. 344/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent”
 • Hotărârea 356/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii Anexei la H.C.L. 349/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”
 • Hotărârea 355/2020 - Municipiul Oradea

  Pentru aprobarea modificării Anexei la HCL 342/08.05.2020 privind eșalonarea cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 354/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 353/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19
 • Hotărârea 352/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea in scopul derulării achiziţiilor necesare gestionării infecţiilor cu COVID 19
 • Hotărârea 351/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea procedurii de selecţie a partenerilor publici și privaţi în cadrul programului pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate
 • Hotărârea 350/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție ”iluminat arhitectural POD DACIA” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 349/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”
 • Hotărârea 348/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero – Piața Cetății; uncta ive renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste uncta termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 347/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 346/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 345/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 344/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor pentru obiectivul de investiții:„Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 343/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 342/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 341/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 340/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea eșalonării cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 339/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 183/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 338/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.3 din HCL nr. 322/27.04.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții: „Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent\"
 • Hotărârea 337/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 184/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 336/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 182/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 335/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 185/12.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 334/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 181/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 333/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 70/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 332/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 72 /2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 331/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre Privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 71/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii “Reabilitarea reţelelor secundare de termoficare PT 104”
 • Hotărârea 330/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea Art. 1 si a Art.2 din HCL nr. 69/2020 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 329/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind modificarea art. 1 si a art.2 din HCL nr. 68/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice
 • Hotărârea 328/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare cu Asociația „Clus Therm Transylvania”
 • Hotărârea 327/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat si a cheltuielilor legate de proiectul „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 326/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 325/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Administrația Domeniului Public SA să voteze ,,pentru” în cazul încheierii unui Contract pentru drept de acces din Parcarea supraetajată de pe strada Brașovului către Centrul Comercial din vecinătate
 • Hotărârea 324/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe proprietatea Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache, înscrise în CF 203197-Oradea
 • Hotărârea 323/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii parțiale a operatorului Administrația Domeniului Public SA de la plata redevenței datorate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea nr. 21020/2019 începând cu luna aprilie 2020 și până la reluarea activităților suspendate
 • Hotărârea 322/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent.
 • Hotărârea 321/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din HCL 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: \"Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 2\"
 • Hotărârea 320/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a spațiilor din Cetatea Oradea corp J și corp L situate în Piața Emanuil Gojdu nr. 39 – 41.
 • Hotărârea 319/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural.
 • Hotărârea 318/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18
 • Hotărârea 317/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.12
 • Hotărârea 315/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA FAȚADELOR ȘI A ÎNVELITORII LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23.
 • Hotărârea 314/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren - cu suprafaţa de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului
 • Hotărârea 313/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 312/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superficie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren
 • Hotărârea 311/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1
 • Hotărârea 310/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 309/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 - Oradea
 • Hotărârea 308/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui
 • Hotărârea 307/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legatură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23
 • Hotărârea 306/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă \"Dinamo\", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Or
 • Hotărârea 305/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja
 • Hotărârea 304/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FATADE ȘI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9
 • Hotărârea 303/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42
 • Hotărârea 302/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 69 mp, identificat cu nr. cadastral 206407, înscris în CF 206407 – Oradea, situate în zona străzii Alexandru Macedonski
 • Hotărârea 301/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului
 • Hotărârea 300/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii
 • Hotărârea 299/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova
 • Hotărârea 298/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp reprezentând teren și construcție - casă, situat în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2
 • Hotărârea 297/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou cu suprafaţa de 1.008 mp în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007
 • Hotărârea 296/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 4(patru) louințe, prin Direcția Patrimoniu Imobliar
 • Hotărârea 295/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 (șase) spații cu altă destinație decât aceea de locuință / spații comerciale, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 294/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate
 • Hotărârea 293/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 – Oradea, privind terenul, situat în municipiul Oradea, strada Iza nr. 25/A, aferente blocului de locuințe, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate
 • Hotărârea 292/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor
 • Hotărârea 291/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) şi în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 290/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 289/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.
 • Hotărârea 288/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 287/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a municipiului Oradea la data de 31.03.2020
 • Hotărârea 286/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Top Gastro S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 285/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK-PUB KFT DEBRECEN Suc. Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 284/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio
 • Hotărârea 283/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public
 • Hotărârea 282/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 281/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, privind aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior
 • Hotărârea 280/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Staţie de pompare ape uzate şi branşament electric pe str. Ovid Densuşianu – POD CFR, Municipiul Oradea\" scenariul 2 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 279/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 277/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 276/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru”
 • Hotărârea 275/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării Art. 1 din HCL 1037/11. 12. 2019
 • Hotărârea 274/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str.Calea Santandrei, nr.2A nr.cad.205550, Oradea
 • Hotărârea 273/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Petru Maior – PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713, 200714 - Oradea Construire hala de productie, nr. cad.200713
 • Hotărârea 272/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de valori str. Retezatului, nr.4, nr.cad. 161011 – Oradea
 • Hotărârea 271/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 186/2018 - Modificare zonare functionala Activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea
 • Hotărârea 270/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare , servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea
 • Hotărârea 269/2020 - Municipiul Oradea

  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu birou la parter, str. Simion Stefan, nr.32, nr.cad. 190884 – Oradea
 • Hotărârea 268/2020 - Municipiul Oradea

  Hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 martie 2020
 • Hotărârea 267/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea
 • Hotărârea 266/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 265/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.
 • Hotărârea 264/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 263/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 262/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 261/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate
 • Hotărârea 260/2020 - Municipiul Oradea

  pentru completarea H.C.L. nr. 1305 din 12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA
 • Hotărârea 259/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren cocesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100
 • Hotărârea 258/2020 - Municipiul Oradea

  privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
 • Hotărârea 257/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 256/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 255/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 254/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27
 • Hotărârea 253/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”
 • Hotărârea 252/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor
 • Hotărârea 251/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea
 • Hotărârea 250/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 205 mp, reprezentând pasarelă pietonală peste Crişul Repede „Podul Intelectualilor”
 • Hotărârea 249/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE ȘI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. IULIU MANIU NR. 44
 • Hotărârea 248/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 6.747 mp, identificat cu nr. cadastral 177437 - Oradea, înscris în CF 177437, situat în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, în favoarea societății Crictrans S.R.L.
 • Hotărârea 247/2020 - Municipiul Oradea

  pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 2.202 mp, cu 9 construcții, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană - amenajare spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul str. Nufărului -str. Nojoridului - str. Leonardo da Vinci - str. Ciheiului” - tronsonul 2, precum și pentru reglementarea situației juridice ale unor terenuri necesare realizării obiectivului
 • Hotărârea 246/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 264.108 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul drept al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea
 • Hotărârea 245/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 60.138 mp, reprezentând domeniu public propus ca perimetru de ameliorare al terenurilor degradate de pe malul stâng al râului Crișul Repede, în aval de podul CFR aferent liniei ferate Arad - Oradea
 • Hotărârea 244/2020 - Municipiul Oradea

  pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în str. Prunilor, str. Năvodarilor, str. Adevărului și str. Calea Clujului în proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 243/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 205161, înscris în CF 205161 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria
 • Hotărârea 242/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 265 mp, identificat cu nr. cadastral 206299, înscris în CF 206299 - Oradea, situat în zona străzii Corneliu Baba
 • Hotărârea 241/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 220 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 206094 - Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandrei
 • Hotărârea 240/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului,
 • Hotărârea 239/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral 206577, înscris în CF 206577 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor
 • Hotărârea 238/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 625 din 31.07.2019, pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare aferente terenurilor, proprietate a Municipiului Oradea, situate în Parcul industrial Eurobusiness I şi în Parcul industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 237/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003 şi încetarea contractului de comodat prin reziliere, în cazul d-nei. Sabău Delia - Claudia, care nu şi-a îndeplinit obligația contractuală privind realizarea unei locuințe pe terenul identificat cu nr. cadastral 4925/146 (devenit ulterior 15753, actual 169486)
 • Hotărârea 236/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 171655, înscris în CF 171655, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 235/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203612,înscris în CF 203612, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 234/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184623, înscris în CF 184623, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 233/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184651, înscris în CF 184651 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 232/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203613, înscris în CF 203613, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 231/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203609, înscris în CF 203609, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 230/2020 - Municipiul Oradea

  pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203614,înscris în CF 203614, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren
 • Hotărârea 229/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Oradea
 • Hotărârea 228/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective şi a comisie de soluţionare a contestaţiilor, pentru postul de manager-director la
 • Hotărârea 227/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de asistență și reprezentare juridică calificată, în fața instanțelor de judecată, a Primăriei Mun.Oradea, prin intermediul unui avocat
 • Hotărârea 226/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării capitalului social al societății Distrigaz Vest SA prin creșterea valorii nominale a acțiunilor și modificarea corespunzătoare Actului Constitutiv al societății
 • Hotărârea 225/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 224/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MOBIVERSAL SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 223/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 martie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 martie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 222/2020 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea procedurii de preluare a rețelelor de alimentare cu energie termică, atât extinderi, cât și branșamente și/sau racorduri, executate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 221/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul schimbării denumirii unui punct de lucru
 • Hotărârea 220/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de operare a Punctelor de colectare separată a deșeurilor municipale situate pe str. Thurzo Sandor si str. Uzinelor
 • Hotărârea 219/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2020
 • Hotărârea 218/2020 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 215/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 și 4 din H.C.L. nr. 563/15.07.2019 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Atnom S.R.L.
 • Hotărârea 214/2020 - Municipiul Oradea

  privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Decembrie 2019 şi Ianuarie 2020
 • Hotărârea 213/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în domeniul privat și înscrierii în evidențele contabile ale Municipiului Oradea a investiției ,, Amenajare pistă de alergare în Parcul I.C. Brătianu, Oradea”
 • Hotărârea 212/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 211/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Amenajare alee pietonala in fata Gradinii Zoologice din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 210/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Valea Frumoasa”
 • Hotărârea 209/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Movilitei”
 • Hotărârea 208/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Amenajare parc și spații publice în Cartierul Tineretului”
 • Hotărârea 207/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Dealului ”
 • Hotărârea 206/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “ Modernizare strada Cântărețului“
 • Hotărârea 205/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului“
 • Hotărârea 204/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada Drumul Hotarului“
 • Hotărârea 203/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Tuberozelor și str. Ion Luca Caragiale din municipiul Oradea
 • Hotărârea 202/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bazin didactic de înot, str.Alexandru Cazaban nr. 47A, nr.cad. 189436, 165833 Oradea
 • Hotărârea 201/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire complex sportiv str. Calea Clujului, nr.202C, nr.cad.3780, 158882, 21160, 187530, nr.topo.7619/7, 150533 – Oradea
 • Hotărârea 200/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Modificări structurale și nestructurale corp C1 și C2, modificare invelitoare, renovare fațade, înlocuire tâmplarii cu pastrarea destinației inițiale, str. Dunarea, nr.22, nr.cad.157432 – Oradea
 • Hotărârea 199/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015 – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Culegatorilor, nr.cad.192324, Oradea
 • Hotărârea 198/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str.Piersicilor, nr.cad.205558-:-205563, 205377 Oradea
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și reabilitare casă str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, nr.25 nr.cad. 199664 – Oradea
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuință colectivă cu spațiu comercial la parter P+2E+R și împrejmuire teren, str. Nojoridului, nr.19C, nr.cad. 193300 – Oradea
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.1320/2018 - Ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, generat de nr.cad. 201495, 196967, zona str. Onestilor, Oradea
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Reconversie funcțională din UTR Lip în M2 și construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial/servicii la parter, str. Grădina de Fragi, nr.7, nr.cad. 199885 – Oradea
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau semicolective S(D)+P+E(M), str. Izvorului, nr.cad. 19224 – Oradea
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa de locuit P+E, str. Facliei, nr.36D, nr.cad. 180188– Oradea
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezlipire teren în două loturi pentru amplasare 2 locuințe,
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe și reglementare acces, zona str.Sofiei, nr.cad.200729, Oradea
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte,
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire de birouri str. Piața Cetății, nr.26, nr.cad.4139 – Oradea
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 722 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 413 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 850 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare Magistrala termică M2, pe str. Cicero - Piața Cetății; respectiv renunțarea la PT 806 și PT 810 și alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice”
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. Iosif Vulcan și Parcul Traian”
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Oradea

  privind declararea interesului public și aprobarea unor măsuri premergătoare pentru realizarea unei arene sportive în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv “Bihorul” și Grădina Zoologică din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Nojorid și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea pentru realizarea unui drum de legătură
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Oradea

  pentru amânarea termenului de plată a taxelor și impozite cu bonificație, până la 30 aprilie 2020
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale TRADECENTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schimbării destinaţiei de funcţiune a spaţiilor din corp J - Cetatea Oradea, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare parcaje interioare în Piața 100, Oradea”
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unei sponsorizari din partea Romsilva – Directia Silvica Bihor cu un numar de 6000 de puieti de arbori din speciile: stejar rosu, frasin si mesteacan, care se vor planta pe domeniul public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradeaa construcțiilor situate în zona străzii Ion Bogdan, în vederea demolării acestora, pentruasigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului „Coridor verde din strada Ion Bogdan”
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 15 spații cu destinația de locuință, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR și pentru abrogarea HCL nr. 750/26. 09. 2019
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, scenariul 2 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “ Reabilitare pasarela hobanată din beton armat peste râul Crișul Repede între Strada Libertății și Aleea Emanuil Gojdu din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural al cladirii situate pe strada Iosif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii din municipiul Oradea ”
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultati pentru obiectivul de investitie “ Iluminat arhitectural Biserica Sfantul Ladislau, Piata Unirii nr.1 din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Sinagoga Sion”
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție „Iluminat arhitectural al clădirii – Casa Darvaș la Roche”
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ILUMINAT ARHITECTURAL CASA ROTH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 3” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ ILUMINAT ARHITECTURAL CASA DEUTSCH DIN STRADA VASILE ALECSANDI NR. 4” din municipiul Oradea
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 acordată societății comerciale LECHPOL ELECTRONIC SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de munca în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale ALLEGRIA PARK SRL pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă în municipiul Oradea aprobată prin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale MAXIQ COMPUTER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entități din domeniul IT în municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Ion Cantacuzino, nr. 56
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 4 și 7
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică, pentru clădirile situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea demarării de către APTOR a procedurilor legale privind întocmirea documentației de atestare a Municipiului Oradea ca Stațiune Balneară cu caracter permanent și depunerea acesteia la Ministerul Sănătății
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat pe str. Republicii nr. 10 – 10A Palatul Stern
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în scopul derulării proiectului “Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul spitalului Dr. G. Curteanu din Oradea și Spitalulul Central Județean Bekes ”
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competiţional 2019-2020 şi a cotizaţiei anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării anexei la H.C.L. nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile – linie de finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului”
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul–Cantemir”
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Listei actualizate de investiții aferentă Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării unei sume de maxim 100.000 lei +TVA din cota de dezvoltare instituită prin HCL nr. 568/2017 necesară pentru achiziționarea și montarea pe domeniul public al Municipiului Oradea a unor platforme modulare închise pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2018
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2020
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din Fondul IID
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 2.540.750 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2020
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2020
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Agenţia de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2020
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 18 februarie 2020 (prima convocare) şi în data de 19 februarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente Sectorului Canal II SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 7.957 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului - Baze sportive TIP 1, astfel cum a fost aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2367 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de interes public Construire complex sportiv în zona străzii Calea Clujului nr. 202, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 923 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: ”Construire bazin de înot didactic, Cartier Ioșia, strada Alexandru Cazaban numărul 47A, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Oradea

  pentru însușirea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aferente proiectului tip - aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1605 din 2019, respectiv aprobarea coridorului de expropriere necesar pentru realizarea lucrării de utilitate publică Construire bazin de înot didactic - școlar, în cartierul Ioșia Nord, în zona străzii A. Cazaban nr. 47A, din municipiul Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind terenul atribuit, în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Spiridon al Trimtundei” din strada Corneliu Coposu, situatîn fața Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, respectiv pentru majorarea suprafeței atribuite inițial cu 37 mp
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării unei parcele, în suprafață de 1.800 mp, identificată cu nr. cadastral 192688 şi înscrisă în CF 192688 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situat în mun. Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocurilor A.N.L. situate în mun. Oradea, str. Balogh István, imobile înscrise în CF 203343-C1, CF 203344-C1, CF 203345-C1, CF 203346-C1, CF 203347-C1 și în CF 203348-C1 - Oradea
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea funcționării în Biroul nr. 10, situat la parterul clădirii Primăriei Municipiului Oradea, din Piața Unirii nr. 1, a unui punct de lucru pentru relațiile cu clienții a societății Electrica Furnizare S.A.
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România -Filiala Bihor, Asociației Județene Tir cu Arcul Bihor, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Sifi BH Retail S.A., respectiv prelungirea contractelor de închiriere în favoarea Asociației Pro Polis, și a Asociației Clubul Sportiv White Lion Oradea, privind 6 spații cu altă destinație decât aceea de locuință ale Municipiului Oradea
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.710 mp, reprezentând teren public - drumul de legătură de la fostul CET II Oradea la drumul cu nr. cadastral 65885 - Sânmartin
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Anexei 3 la H.C.L. nr. 1053 din 05.11.2018, pentru înscrierea în Cartea funciară a imobilului, cu suprafața de 8.870 mp., constituit prin alipirea suprafețelor din nr. topo / cadastrale afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare stradă poet Gheorghe Pituț (tronson cuprins între str. Matei Corvin - Calea Bihorului)”
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Oradea

  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655 din 09.09.2013, pentru aprobarea extinderii spațiului comercial învecinat, înscris în CF nr. 150228-C1-U2, prin închirierea suprafeţei utile de 99,08 mp, înscrisă în CF nr. 73083 - Oradea cu nr. topo 776, pentru reabilitarea şi amenajarea „Pasajului de trecere între str. Republicii şi str. Madách Imre”, respectiv realizarea unei terase
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 298 mp, respectiv a propunerii de alipire a acestuia cu nr. cadastral 158078 - Oradea, precum și pentru majorarea cu 298 mp a suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 640 din 2000, în favoarea societăţii Inflor Com S.R.L.
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.003 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Piatra Craiului
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea ameliorării suprafeței totale de 65,3199 ha teren degradat - proprietate publică a Municipiului Oradea, prin efectuarea unor lucrăride împăduriri
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 27 noiembrie 2017 și aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza DALI, în urma ajustarii preturilor în baza OUG nr.114/2018, pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si modernizare Bazin Olimpic, Aleea Strandului nr.5, Oradea.
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530/2019 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universitătii , nr. 1, Oradea
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea încheierii unui acord de principiu de înfrățire între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.154/26.02.2018, modificat prin H.C.L. nr.744/26.07.2018
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al instituției
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Apateului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Feleacului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Muzicii din municipiul Oradea
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Depoului, str. Nicolae Beldiceanu, str. Oituz, str. Emil Gârleanu și str. Izvorului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Rampei, str. Căii Ferate, str. Peței și str. Depozitului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Piața Regele Ferdinand și str. Emilian Mircea Chitul din municipiul Oradea
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Oradea

  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 3 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiţie: “Legatura Calea Aradului - Strada Ogorului” și abrogarea HCL nr. 664/14. 08. 2019
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție AMENAJARE PISTĂ DE ALERGARE DIN TARTAN ÎN ZONA STRĂZII BARCĂULUI
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare accese auto și parcări în zona străzilor Dimitrie Cantemir - Theodor Aman - Ștefan Luchian”
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE PIATA TINERETULUI DIN VELENTA și abrogarea HCL nr. 150/28. 02. 2019
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: “Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872”
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții: „Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104”
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 871\"
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii:„Modernizare retele de distributie a energiei termice aferente PT 610\"
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii: „Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice\"
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii „Modernizarea sistemului de termoficare pe str.Aurel Lazar si Andrei Saguna”
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect : „Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul – Cantemir”
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului „Construirea grădiniţei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educationale pentru educaţia timpurie anteprescolară şi prescolară în municipiul Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la H.C.L. 279/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la H.C.L. 358/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4”
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 359/24.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: „Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice în Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 472/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL 278/17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea anexei la HCL nr. 274 / 17.04.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea H.C.L. nr. 646/28.06.2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF, inclusiv Anexa 1, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea Grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 ianuarie 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile februarie 2020, martie 2020 și aprilie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea anexei H.C.L. 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea proiectului, și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană”,
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Oradea

  privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 142 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 4000 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediţii a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcţia de Asistenta Socială Oradea, în luna martie 2020
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Oradea

  privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A.
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Oradea

  privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării licitaţiei publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14 imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren,
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea H.C.L. nr. 300/27.03.2018 și aprobarea noilor indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Extinderea creșei și grădiniței nr. 53 cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară și prescolară în municipiul Oradea
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea, cod SMIS 122087
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Oradea

  pentru întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A., în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” - scenariul 1 recomandat de proiectant
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100”
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu luna ianuarie 2020 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achitării parţiale a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare)
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II ”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și dotări de cartier, zona str.Cedrilor – str.Plopilor- str.Castanilor, nr.cad.206058-:-206086, Oradea
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respectiv pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea şi în folosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru reţeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru reţeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania”
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 decembrie 2019