Proces verbal din 31.10.2019

Încheiat azi 31 octombrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 31 octombrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Cgiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l. Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na Kirei Melinda, d-l. Kis Gabor – Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l. Mohan Aurel - George, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na Peto Dalma Csilla, d-l. Tau Ioan, d-l. Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l. Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivat: d-na. Dulca Camelia Mariana, d-l Morar Grigore.  

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director  Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

D-nul Vila Ionel – secretar

Ședința ordinară aferetă lunii octombrie a fost convocată pentru astăzi, 31 octombrie 2019. Din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sut prezenți astăzi 25. Lipesec motivați următorii  consilieri: domnul consilier Morar Grigore și donmna Dulca Camelia.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituiă și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Înainte de a intra în Ordinea de zi supun atenției dvs. înspre aprobare două procese - verbale ale ședințelor anterioare și anume: procesul – verbal al ședinței ordinare din data de 26 septembrie 2019 și procesul – verbal al ședinței extraordinare din data de 12 octombrie 2019.

Vă spun atenției dvs. aprobarea în bloc a acestor două procese – verbale.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

În  condițiile acestea dau cuvântul președintelui de ședință.

-          Poftiți domnule președinte!

 

D-nu Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar.

Bună ziua!

Înainte dea începe ședința voi supune la vot  Borderoul cu materialele care au fost discutate:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

I. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

1 . Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Şcoala Gimnazială "Szacsvay Imre", str. Mihai Eminescu nr. 28, Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-           

Doamna Kecse Gabriela – consilier

Muțumesc.

Doar o întrebare: în această reabilitare intră și acel HCL în care sa votat asfaltarea terenului de sport?

 

D-nu Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar birta!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Verificăm să vedem dacă intră în acest HCL. Ori cum dacă nu intră Direcția de Patrimoniu Imobiliar a înceheiat un acord cadru pentru asfaltări teren de sport pentru școlile din oraș și cu sigurață va intra în acel acord dacă nu intră pe acest proiect.

 

Doamna Kecse Gabriela – consilier

Acel HCL nu a fost retras ... deci, a fost aprobat ...

 

D-nu Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

24 voturi pentru

1 vot abținere

15. Proiect de hotărâre aprobarea Studiului de fundamentare, a Caietului de sarcini și a Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind organizarea și exploatarea parcărilor în municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019, privind  indicatorii tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan” din Oradea)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 1161 - Sântandrei prin lotizarea imobilului situat în Oradea, str. Haţegului nr. 35 – 37

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din  teren și construcții - porţi de acces,aferente străzii Reményik Sándor din municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 315 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Podgoria

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 159 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 50 / 159 mp în favoarea proprietarului construcțiilor situate în mun. Oradea, str. Almașului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

33. Proiect de hotărâre aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182523, respectiv pentru înscrierea parcelei cu nr. cadastral nou 205986 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în str. Ceyrat

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectiv pentru aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vederea extinderii celulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

35. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 42 mp, identificat cu nr. cadastral 203255, constituit din nr. topo 698/1 înscris în CF 2593 - Oradea, situat în strada Emilian Mircea Chitul

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii într-o coală nouă de Carte Funciară a imobilului situat în mun. Oradea, str. Ogorului, identificat cu nr. cadastral 205731 - Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 7.664 mp

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind contractele de concesiune ce au ca obiect cote părţi de teren aferente apartamentelor din blocul de locuințe Z1, situat în str. Gheorghe Doja nr. 96

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

39. Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 92,5 / 370 mp teren, identificat cu nr. cadastral 153013, înscris în CF 153013, situat în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 88, în favoarea proprietarului construcției

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

40. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele, în suprafață de 720 mp, identificată cu nr. cadastral 192687și înscrisă în CF 192687 - Oradea, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

41. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 357 mp, identificat cu nr. cadastral 194127, înscris în CF 194127 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor, în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

42. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203545, înscris în CF 203545 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

43. Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 94.332 mp, identificat cu nr. cadastral 202179 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Warehouses de Pauw Romania S.R.L.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

44. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 621 din 31.07.2014 pentru aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului de Reintegrare Socială, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 34 A 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

45. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 28 februarie 2019

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului), respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., privind terenuri situate în str. Ogorului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în str. Calea Borșului, în str. Piața Bobâlnei și în str. Tabéry Géza, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

53. Proiect de hotărâre privind prelungirea până la 31 mai 2020 a transmiterii în administrare temporară a etajului 1 din imobilul constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 de voturi pentru

5 voturi abținere

 

54. Proiect de hotărâre privind repartizarea a 7 locuințe din fondul locativ gestionat de mun. Oradea persoanelor înscrise pe Lista de priorități aprobată prin HCL 55/2019.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

55.Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 4910 mp, identificat cu nr. cad. 160697 – Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea soc. Carbenta Com SRL.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

56. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 22.01.2019 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de amplasamentul proiectului lucrării de utilitate publică “Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul - Cantemir”, În sensul completării Anexei 2 la H.C.L. cu un nou proprietar, afectat de măsura exproprierii

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Judetului Bihor pentru transmiterea, din domeniul public al mun. Oradea, în domeniul public al jud. Bihor, a str. Șanțului – parte a drumului comunal DC 37, în vederea clasificării acestuia ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor sau din alte surse de finanțare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

73. Proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei contractului de comodat referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Gen. Magheru nr. 21 - demisol, în favoarea Instituției Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

74. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

24 voturi pentru

1 vot abținere

 

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14

-          Discuții dacă sunt?

Domnul viceprimar Birta.

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Aici aș vea să fac două propuneri care trebuie să facă parte din comisia de vânzare a acestui imobil.

Ca și membru titular vreau să îl propun pe domnul Lezeu Ioan, iar ca și membru supleant vreau să îl propun pe domnul Marinău Florin.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Sunteți de acord?

 

D-na Kecse Gbriela – consilier

Și noi aveam o propunere! Am vrea să îl propunem pe domnul consilier Kis Gabor.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Kis.

 

D-nul Kis Gabor – consilier

Dacă, ori cum propunerea a fost făcută de domnul viceprimar pentru doi membrii, unul titular șu unul supleant, ca să nu complicăm lucrurile eu mă retrag.

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Păi putem propune și noi pe ineva și atunci avem ….

 

D-nul Marinău Florin – consilier

-          Renunț eu la caitate ca domnul Kis Gabor să poată fi desemnat.

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Nu faceți târguri din acestea peste masă! Domnule președinte! Domnule viceprimar!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Bun, domnul Marinău renunță la propunerea dânsului de membru supleant! Acceptați propunerea de membru supleant domnul Gabor Kis?

 

D-nul Kis Gabor – consilier

Da!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Domnul Sabău!

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Noi am vrea și noi să îl propunem pe domnul Adrian Negrea ca și membru în comisie! Și dacă tot sa propus și domnul din partea grupului UDMR, dmnul Kis, s-ar respecta și paritatea numărului de membrii în comisie.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Domnul Negrea acceptați propunerea?

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Ideea este, nu cred că ar fi problem să mai fie un membru în plus în comisia de licitație, nu cred …nu?

 

D-nul Marinău Florin – consilier

Dacă îmi permiteți! Ar putea să fie un supleant în plus!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Domnul Vila cum e?

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Deci, noi aicea vorbim despre două propuneri. O prpunere de membru, calitatea de membru plin  și una de membru supleant. Ceilalți membri ai comisiei se numesc prin alte acte administrative. Noi asta hotărâm acum aicea!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Deci, din partea Consiliului Local sunt doar două persoane, un membru titular și un membru supleant.  

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Deci, domnul consilier! Sutem chemați, inclusiv dvs., astăzi aicea, la materialul 76, să … dvs. aveți dreptul să propuneți ce vreți! Eu nu vă pot opri să nu porpuneți, dar votăm astea acuma! Dacă aveți propunere de membru plin sau de lărgirea numărului  de membri, faceți propunerile acestea! Nu știu ce vreți să faceți!  Dvs. hotărâți aici!

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Propunerea tocmai asta era cu suplimentarea numărului de membri cu încă două personae, de la 1 la 3, ca reprezentanți ai Consiliului Local.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Supunem la vot propunerea domnului Sabău de a suplimenta locurile.

-          Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

9 voturi pentru

17 voturi împotrivă

 

Supun la vot materialul cu cele două propuneri: domnul Lezeu titular și domnul Kis supleant:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

7 voturi abținere

18 voturi pentru

 

 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului – teren, în suprafață de 30.435 mp, situat în str. Calea Sântandrei, identificat cu nr. cad. 205767 – Oradea, în vederea realizării de investiții, respectiv construcții pentru activități economice cu caracter terțiar.

-          Discuții dacă sunt? Domnul viceprimar!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Aici sunt trei propuneri în comisia de licitație! Eu atunci voi face o singură propunere: îl propun pe domnul Chiană Laurențiu!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Domnul Chiană acceptați?

 

D-nul Chiană Laurențiu – consilier

Da!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Alte propuneri dacă mai sunt?

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Propunem pe domnul Adrian Negrea din partea grupului PSD.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Domnul Negrea acceptați?

 

D-nul Negrea Adrian – consilier

Da!

 

D-na Kecse Gabriela – consilier

Domnul Kis Gabor!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Domnul Kis acceptați?

 

D-nul Kis Gabor – consilier

Da!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Supun la vot în bloc cele trei propuneri:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

3 voturi abținere

 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

3 voturi abținere

 

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție  „Extindere reţea primară termica pe str. Ciheiului”, municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, cu  introducerea unor suprafete noi, conform Anexei 1

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada RADU ENESCU

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului evenimentelor aferente anului 2019 organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 voturi pentru

9 voturi abținere

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Oradea pentru organizarea evenimentelor și promovarea creațiilor artistice în Cetatea Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată pentru o perioadă de 5 ani a sumei de 91.200 lei datorată de Fundația Mecena Mecenas Alapitvany Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 985/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

58.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, rspectiv modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea SA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi bținere

 

61. Proiect de hotărâre privind  stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. V. Alecsandri nr. 11, ap. 8 C, înscris în CF 154608 – C1 – U 13.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

62. Proiect de hotărâre privind   integrarea în domeniul public al mun. Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al mun. Oradea în luna august 2019.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 – 2020.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

64. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

65. Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 octombrie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 noiembrie 2019 (a doua convocare)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 voturi pentru

5 voturi abținere

4 voturi împotrivă

 

66. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

67. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare  pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

69. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

70. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2019.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

81. Proiect de hotărâre privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea în vederea selectării unui partener pentru dezvoltarea si administrarea parcărilor de pe raza Municipiul Oradea

Dau cuvântul domnului viceprimar Birta.

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Aici aș vrea să vă dau câteva detalii legte de acest material.

În acest moment Primăria Oradea a finalizat două parcări supraterane, una în strada Tribunalului, iar una în zona Spitalului de copii. Avem în lucru și este aproape de finalizare o parcre subterană în strada Independenței și totodată luni vor începe lucrările la parcarea din strada Brașovului și în cel mai scurt timp se vor depune ofertele pentru parcarea din strada Academiei de la Stadionul Voința.

Cu siguranță dorim să dezvotăm și alte parcări municipiului oradea și suntem obligați să găsim anumite surse de finanțare pentru că parcarea din zona Spitalului Județean care este o necesitate în viitor pentru acea zonă – cred că nu o poate contesta nimeni – parcarea din curtea primăriei pe care în viitor dormim să o construim, parcre din zona Catedralei Ortodoxe pe care dorim să o construim o dată cu amenajarea zonei și cu acele pasaje care vor veni în zona Parcului 1 Decembrie. Totodată parcarea de pe strada Iosif Vulcan, având în vedere că Aurel Lazăr va deveni pietonală nu vor mai fi locuri de parcare, va trebui să asigurăm oamenilor să parcheze în zona respectivă. Plus, în viitor, după ce vom finaliza aceste parcări avem nevoie să intrăm în cartiere cu parcări supraetajate pentru a asigura și persoanelor care locuiesc în zonele respective locuri de parcare.

Toate aceste proiecte pe vare vi le-am enumerat însumează peste 20 de milioane de euro. Cu siguranță Primăria Oradea nu are în acest moment sumele necesare pentru a executa aceste parcări și pentru a executa rapid aceste parcări. Din păcate fonduri europene pentru parcări nu se dau în aceste cicluri de finanțare decât pentru cele de la intrări din oraș, gen parck & ride și atunci am studiat ce se întâmplă în Europa și am studiat orașe ca și Bruj, contracte pe care marile firme de parcări – pentru că sunt trei firme, trebuie să știm chestia asta – Interparking, Apcoa și Vonsi le au cu cările ferate Germane de exemplu, le au cu aeroporturile din Polonia, cotracte care funcționează. Și atunci, aici, vrem să dăm un acord de principiu pentru întocmirea unui caiet de sarcini în 60 de zile și pentru pornirea unei licitații.

Acum aproximativ două săptămâni de zie am avut inclusiv la Primăria Oradea o întâlnire cu reprezentanții unei mai firme de parcări la care am invitat și grupurile de consilieri locali. Grupul PNL a fost reprezentat, grupul UDMR a fost reprezentat, grupul PSD atunci a fot plecat și u a putut să vină la acea întâlire dar știu și dânșii de acea întâlnire și atunci noi în 60 de zile vom ieși cu o propunere de caiet de sarcini pentru o formă de asociere. Ori o concesiune, ori un parteneriat, ori o firmă în care Primăria să aibă 50% , firma respectivă să aibă 50%. Acest caiet de sarcini trebuie să cuprindă 3 condiții pe care le aveți si dvs. expuse aici. Viitorul partener să fie un operator global de parcări publice, partenerul va trebui să susțină financiar viitorul program de investiții în sistemul public de parcăriși ceea ce este cel mai important ori cemodificare a tarifului de parcări în Oradea să fie făcuă cu acordul Consiliului Local.

Adică, dacă dorește operatorul de parcări să mărească tariful nu va putea să mărească tariful decât cu acordul dvs., a Consiliului Local, exceptând rata inflației care va putea fi actualizată fără aprobarea Consiliului Local.

Aceste ar fi rațiunile pentru care am dori să dăm acest acord de principiu pentru că altfel trebuie să înțelegem că Primăria municipiului Oradea în acest moment nu ar avea capacitatea să scoată 20 de milioane de euro să construiască aceste parcări. Iar alte soluții de finanțare – a-ți văzut, am încercat la celelalte parcări cu creditul furnizor, Curtea de Conturi ne-a spus că nu mai este în regulă să folosim acele credite furnizor. Cele două parcări pe care le construim pe strada Brașovului și pe strada Academiei le construim prin ADP cu un credit contractat de ADP și atunci în acest moment aceasta ar fi soluția cu care venim în fața dvs.

Vă mulțumesc. 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 voturi pentru

9 voturi abținere

 

IV. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - construite imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.cad. 161519, Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare  locuințe unifamiliale sau bifamiliale zona str.Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

7. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire  a 2-a casa pe parcela,  str. Meziadului, nr.72  nr.cad. 203973 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Supraetajare parțială, amenajare ap. 6-7, deschidere acces din str. Mioriței, reamplasare anexă aferentă ap.1, str. Mihai Eminescu, nr.73, ap.6-7, ap.1 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire ansamblu de locuinte colective aparthotel si functiuni complementare str.Grivitei, nr.6   nr.cad. 192089, 192090 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuMansardare apartament cu modificari interioare, str. Mihai Eminescu, nr.44, ap.2, nr.topo 1188/1/II – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str.Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire cu funcțiuni terțiare – servicii și comert (vânzări și service utilaje mici de construcții – Showroom Makita), refacere poartă acces, str. Matei Corvin, nr.58,  nr.cad. 199690 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan  Urbanistic Zonal de urbanizare  Parcelare teren pentru amplasare  locuinte zona str.Marin Preda – str.Vasile Carlova, nr.cad.201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Extindere zona industrială studiată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 946/2017, concesionare teren, construire hale de depozitare și logistice, service auto pentru camioane, zona str. Uzinelor, nr. cad. 184941, 184165, 200159, 200160, 202019 – Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desființare parțială și extindere biserică str. Corneliu Coposu, nr.cad.13061 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

V. D.A.S.O.

17. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 38/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

46. Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Porților Deschise” la Centrele de zi pentru copii și tinerii cu sindrom Down.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

VI. RESURSE UMANE

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul  de specialitate al Primarului municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

VII. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

21. SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului de 54 mp, din incinta Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu scopul amplasării de automate de băuturi nealcoolice calde și produse food, băuturi răcoritoare, automate vending (automate cafea + automate vending snack & food).

 

VIII. COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

20 voturi pentru

5 voturi abținere

 

IX. D.M.P.F.I.

47. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea art.3 din HCL 546/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului : Muzeul Francmasoneriei din Oradea” cod SMIS 116448.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul : „revitalizarea urbană la nivelul municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo de Vinci _ Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III” revizia III, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

82. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 748 /12.09.2019, abrogarea HCL nr. 5/22.01.2019 și aprobarea proiectului “Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

DIVERSE

-          Dacă sunt discuții?

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Aș vrea doar să vă supun atenției dvs. trei aspecte – executivului – primar ar fi cu rugămintea ca pentru Planul de reabilitare a infrastructurii rutiere pentru 2020să fie cuprinsă cu obligativitate și strada Louis Pasteur. În porțiunea de la Crișul și până către Spitalul Județean e o proțiune unde s-au efectuat foarte multe lucrări atât de gaze în ultima perioadă, acum câțiva ani de enegie electrică, de racorduri și în momentul de față starea carosabilului pe strada Loius Pateur este deplorabilă și este din câte știu eu una dintre cele mai circulate artere. Foarte mulți dntre bihoreni merg înspre Spitalul Județean, sunt foarte mulți angajați la Spitalul Județean șu rugămintea ar fi să fie prinsă cu celeritate pentru anul viitor într-un program de reabilitare.

Cel de-al doilea punct: aș vrea ca pe următoarea ședință ordinară, în măsura în care este posibil să primim în Consiliul Local o informare privind situația de la Spitalul Municipal. Au existat o serie de discuții, o serie de apariții și în presă. În special am vrea să se lămurească partea cu situația arieratelor, dacă acestea există sau nu există în momentul de față. Un listing cu procesele care le are Spitalul Clinic municipal Oradea, în instanță sau în diverse stadii, câștigate sau pierdute. Dacă au existat modificări ale statului de funcții și dacă s-au făcut cu aprobarea Consiliului Local și care este în momentul de față situația comitetului director de la Spitalul municipal, numirile, pe ce perioadă și alte informații ca și Consiliu Local, ca for tutelar a Spitalului clinic municipal cred că avem dreptul și căderea să cunoaștem aceste aspecte pentru că la rândul nostru trebuie să dăm seama cetățenilor de aceste aspecte.

Ar treilea punct ar fi tot așa pentru următoarea ședință ordinară o informare privind stadiul proiectelor de bugetare participativă din prima și a doua sesiune. O scurtă informare cu proiectele care au forst implementate, proiectele care sunt în implementare și stadiul proiectelor care sunt în stand by din diferite motive.

Iar ultimul punct, care a fost soluția propusă cetățenilor care sunt riverani în zona Enescu, Parcul Traian fie lucrează în acea zonă sau au probleme de justiție, sau probleme administrative la Prefectură, Consiliul Județean și alte instituții care sunt în acea zonă prin desfințarea unui număr însemnat de parcări de pe aceste străzi, capacitatea mult depășită a parcării supraterane, nu există în momentul de față o soluție viabilă de parcare în acea zonă. Din păcate nici transportul public local nu a fost suplimentat în acea zonă încât să poată face față unei afluențe sporite de călători și atunci am vrea să știm în mmentul în care s-a optat pentru aceste soluții care a fost soluția gândită și pentru cei care trebuie să ajungă în acele zone

Mulțumesc frumos.         

       

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului vicerimar Birta.

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Referitor la calitatea străzii Louis Pasteur. Sunt câteva străzi în zona central și nu numai pe care s-au intervenit cu rețele de termoficare ș.a.m.d. și avem un plan pe anul viitor o serie de străzi și mai ales în zona centrală pe care vom trage niște covoare asfaltice. Ori la aceste covoare, ori la modernizare vor intra și stada Louis Pateur. Stați liniștit! O rezolvăm, știm de această problemă!

Referitor la Spitalul municipal. Așa cum spunea și ieri domnul primar la o conferiță de presă unde a fost întrebat de situația Spitalului municipal, pentru că dânsul are în subordine Compartimentul Management Spitale, săptămâna viitoare va face o analiză a Spialului municipal atât în ceea ce privește arieratele cât și celelate solicitări pe care le-ați spus și săptămâna viitoare, nu la ședința următoare de Consiliu ve-ți avea un raspuns, da nu numai dvs. ca și consilier local ci toată lumea pentru că probabil se va face o conferință de presă.

Trei: stadiul de implementare al proiectelor cu bugetare participativă cred că la orice oră poate fi pus la dipoziție, nu chiar pe ședința următoare, adică nu cred că a-ți întrebat vreo data despre un proiect și să u vi se răspundă care este stadiul de implementare al acestui proiect.

Iar patru: referitor la strada George Enescu și la circulația în Parcul Traian. În primul rând mă bucur că a-ți spus că parcarea din spatele Tribunalului este supra solicitată pentru că mi-aduc aminte atunci când s-a construit ințial unii dintre noi spuneau că de ce o construim, că nu are nici un rost,  că nu va fi folosită niciodată la capacitate maximă. Nu avm ce face în acea zonă, trebuie să transformăm strada George Enescu în stradă cu dublu sens pentru că de luni se va închide strada Parcul Traian. Riveranii care locuiesc pe acea stradă și au curți vor putea să intre cu mașinile în curtea respectivă, iar ceilalți pe perioada efectuării acelor lucrări va trebui să găsească alte soluții pentru a parca. Prin închiderea străzii Libertății – vă dau un exemplu – jumătate din stradă este cu locuri de parcare goale pentru că dacă nu se mai circulă pe acea stradă se poate intra și se poate parca pe acea stradă. Vă spun din proprie experiență! Așadar cei care locuiesc în zona centrală vor putea intra de exemplu pe strada Libertății și vor parca pe strada Libertății.

La fel sunt probleme și pe strada Aurel Lazăr care a intrat în reabilitare și s-au desființat locurile de parcare de acolo, dar sunt convins că pe perioada executării locurilor respective în acel areal locuitorii vor înțelege și vor găsi soluții prin care să parcheze. Cu siguranță tot de luni va fi deschisă și strada Mihai Eminescu care pe perioada în care a fost închisă nu a avut locuri de parcare, iar pe partea stângă cum se va merge dinspre Republicii înspre Piața Creangă vor fi din nou locuri de parcare sisponibile și mă gândesc că locuitorii din zona respectivă vor găsi soluții să parcheze în zonă.

Mulțumesc.      

Dar, nu puteam această construcție a pasajului în zona Magheru să o facem fără un deranj. Iar faptul că transformăm strada George Enescu în dublu sens este o solicitare a Poliției, inclusiv în capătul străzii Magheru va fi amenajat un sens giroatoriu pentru că altfel dacă nu găseam o altă soluție de ieșire din Parcul Traian blocam total zona respectivă și nu era normal și correct.

Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții?

Domnu Marinău.

 

D-nul Marinău Florin – consilier

Stimați colegi! La ultima ședință de Consiliu Local în 26 septembrie a existat o discuție relativ la bugetul APTOR cu privire la care grupul de consilieri UDMR s-au opus ca acesta să aibă în componență o anumită sumă alocată ,,Centenarului Colegiului Emanuil Gojdu,,, solicitând ca o parte din acea sumă să fie alocată evenimentului ,,Ziua persoanelor vârstnice,,!

Am avut o intervenție cu acea ocazie și am spus că inițiativa  - este neavenită, apreciez și acum că a fost una, am să spun demagogic că nu vreau să folosesc alte expresii care poate s-ar potrivi mai bine – și am spus că voi avea o inițiativă în sensul că voi propune ca consilierii municipali să își doneze o alocație, o indemnizație, pentru evenimentul pentru care doamna consilier Kirei apecia că este subfinanțat ,, Ziua persoanelor vârstnice,,! Între timp acest eveniment s-a consumat, a fost un eveniment reușit, cu bugetul propus de municipalitatea Oradea deoarece în toată presa s-a vorbit elogios despre modul în care acest eveniment s-a desfășurat.

Îmi mențin inițiativa și propun ca, consilierii municipali să iși doneze o alocație, dacă nu mai putem să o facem pentru ,,Ziua persoanelor vârstnice,, pentru ca aceasta s-a consumat deja, o astfel de inițiativă este caducă, propun să facem acest lucru pentru evenimentul pe care îl va organiza DASO, este la materialul nr. 46 : ,,Organizarea ziua porților deschise la centrele de zi pentru copii și tineri cu sindromul DOWN,,, în condițiile în care în data de 3 decembrie este ziua persoanelor cu dizabilități.

În condițiile în care această inițiatiă a fost generată de demersul grupului UDMR apreciez că aceștia vor achiesa la inițiativa pe care eu o am acum, lucru care a fost făcut de alt fel verbal de domna consilier Kirei la ședința trecută.

Cred de asemenea, îmi place să cred că vor achiesa și grupul consilierilor PSD deoarece în mod obișnuit asistăm la o poziție din partea dumnealor prin care se abțin de la materialele, de la cele mai multe dintre materialele propuse de municipalitate, care au ca obiect proiecte de dezvoltarea municipiului Oradea.

Din păcate prea mulți dintre noi au uitat prea repede jurământul pe care l-au depus la investirea în demnitatea de consilier să facă tot ce le stă în putință pentru binele cetățenilor. Nu înțeleg cum la un material propus pe Ordinea de zi pentru care cu câteva zile înainte este atașat un material justificativ cinva se abține fără să coemteze, fără să aibă nici o motivare și fără să aibe vre-o observație! Se abține pur și simplu! La material care, repet, de regulă sunt materiale care sunt poiecte de investiții ale municipiului Oradea!

Vă rog să vă gândiți la faptul că poate peste câteva zeci de ani când în cărțile de istorie se va scrie despre municipiul Oradea ca despre un Făt Frumos care a crescut în 3 ani când alții au crescut în 30 și o să vă întrebe nepoții: ai fost și tu acolo în Consiliul Local și ai participat la bunul mers a dezvoltării orașului? .. Să puteți să spuneți: da! Și să nu răspundeți: stii, eu am fost în Consiliul Local, da de fapt am pus frână cât am putut și deregulă m-am opus la material!  

În considerarea acestei poziții cred că ve-ți achiesa cel puțin la această inițiativă pe care eu o am ca să sprjinim cu o indemnizație pe cei cu care soarta a fost mai puțin generoasă decât noi!

Mulțumesc.      

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Alte discuții?

Domnu Maci.

 

D-nul Marinău Florin – consilier

O singură idee: am și pregătit o listă pe care eu am semnat deja în cee ace privește donația imndeizației pe această lună!

 

D-nul Maci Mihai - consilier

Aș avea o observație față de propunerea domnului Marinu! De altminteri am vorbit cu dânsul de prima variantă. Observația mea este următoarea: cred că ar trebui să distingem foarte clar între dimensiunea noastră publică și inițiativele noastre private. Sunt două lucruri complet diferite! Din punct de vedere public noi avem aici niște atibuții! Atunci când colegii noștri dintr-un alt grup politic nu sunt de accord cu inițiativele noastre rostul nostrum este să explicăm clar ce și de ce vrem!

În măsura în care am înțeles – eu nu am participat la ședința respectivă – că doamna Kirei a avut obiecții față de fondurile care se alocă Liceului Gojdu, puteam să-I spunem foarte frumos că la Liceul Gojdu nu au absolvit doar români, la Liceul Gojdu, de-alungul timpului au absolvit foarte mulți elevi de etnie maghiară, mulți dintre ei s-au realizat și, și pe ei îi cinstim cu fondurile care se alocă Liceului Gojdu!

În ceea ce privește celelalte lucruri, noi, în calitatea noastră de Consiliu Local, nu suntem nici organism de bine facere, nu suntem nici Fundația Rotary, nu suntem nici domnișoara Greta Thumberg. E vorba de initiative private și inițiativele private răspund unei solicitări personale. Cred că lucrurile astea trebuie distinse foarte mult ca să nu ajungem să cădem după aia în capcana bunelor intenții.

Vă mulțumesc.           

     

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Alte discuții?

Domnu Avram și după aceea domnul Sabău.

 

D-nul Avram Nicolae - consilier

O completare!

Aș vrea doar să îl rog pe domnul Marinău să meargă la Secretariatul Consiliului Local și să vadă că, grupul consilierilor PSD au votat, azi, în proporție de peste 95% materialele de pe Ordinea de zi! Pentru!

1. Cred că este dreptul nostru să votăm și nu este dreptul domniei sale să ne atace și să ne spună cum să votăm!

2. Dacă mă uit la Direcția tehnică, care sunt materiale de dezvoltare a orașului, le-am votat toate ,,pentru,, cu excepția unei singure ,,abțineri,,!

Cred că avem dreptul să votăm exact cum dorim!

Inițiativele dânsului …, îl rog să le păstreze pentru domnia sa!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Întăresc exact ceea ce spunea și colegul meu domnul Avram. Dacă priviți pe Borderou peste 90% din material sunt votate. Materialele care cuprind proiectele de dezvoltare sunt votate, cele care considerăm oportune și tocmai cred că suntem într-un stat unde pluralismul politic înseamnă libertate de opțiune și cred că din moment ce avem libertatea de a vota: pentru, împotrivă sau abținere putem să optăm pentru ori care din variantele acelea. Abținere înseamnă că da, în principiu un proiect poate fi bun dar nu e bine cum se vrea a se pune în practică!

De exemplu dacă luăm Piața Ferdinand: da e un proiect foarte bun că se reabilitează, dar nu putem fi de acord pentru că nu se lucrează de 6 luni și stăm cu un șantier în mijlocul orașului! Pentru asta cred că avem dreptul să ne abținem!

Și de asemena opțiunea fiecărui consilier de a susține anumite acțiuni sociale cred că este opțiunea fiecăruia.

DASO are o activitate lăudabilă susțiuntă din bugetul Consiliului Local! Vă rog să nu uitați că mai avem foarte multe ONG -uri pe lângă DASO care au nevoie de sprijinul nostru! Și vă invit și dvs. să le spijiniți cum puteți de mult!

Vă mulțumesc!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Dau cuvântul domnului secretar?

 

D-nul Vila Ionel – secretar

În mandatul pe care la avut domnul Filimon de 3 luni vreau să vă spun că a condus nu bine ci foarte bine ședințele de consiliu! Asta nu sună ca o recomandare este pur și simplu o constatare!

Vreau să vă spun că mandatul s-a încheiat, se încheie astăzi, după ședință și va-ș ruga să faceți propuneripentru următoarele 3 luni care vor fi noiembrie, decembrie și ianuarie!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Domnul Vila la lăudat pe domnul Filimon în asemena fel încât îl propun tot pe domnul Filimon pentru încă un mandat de președinte de ședință!

 

D-nul Vila Ionel – secretar

-          Acceptați domnul Filimon?

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

-          Accept!

 

D-nul Vila Ionel – secretar

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

1 vot abținere

24 voturi pentru

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil – președinte de ședință

Declar ședința închisă vă doresc o după masa frumoasă tuturor!

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

   Filimon Laviniu Teofil                                                           

                                                                                                                     Ionel Vila          

 

 

 

Intocmit,

         Jurca Mariana