Proces verbal din 30.01.2019

Încheiat azi 30 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  30 ianuarie  2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l. Ionescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na. Kecse Gabriela, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l. Mohan Aurel, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na Peto Dalma Csilla,  d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l. Tau Ioan,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director executiv Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Doamnelor și domnilor consilieri! Stimați invitați!

Ședința ordinară aferentă lunii ianuarie 2019 a fost convocată pentru astăzi 30 ianuarie 2019.

Vă informez că sunt prezenți toți consilierii locali aleși în funcție – 27 -. Înainte de a intra în Ordinea de zi aș dori să supun atenției dvs. aprobarea proceselor – verbale ale ședințelor ordinare și vă supun aprobării dvs. în bloc.

-          Dacă sunteți de acord?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Atunci supun atenției dvs. procesul – verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie 2018, procesul – verbal al ședinței extraordinare din data de 8 ianuarie 2019 și procesul – verbal al ședinței extraordinare din data de 22 ianuarie 2019, cu precizarea că aceste acte, aceste procese – verbale au fost supuse publicității la Compartimentul de Specialitate al Consiliului Local pe care a-ți putut să le vizualizați.

Vă rog să îmi dați voie să supun atunci tot în bloc cele trei procese – verbale:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

            În condițiile acestea ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu 18 voturi și cu majoritate calificată.

            Dau cuvântul președintelui de ședință!

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Bună ziua!

Stimați colegi, supun votului dvs. Borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară  din data de 30 ianuarie 2019, cu mențiunea că materialul nr. 32 se retrage!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

            PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Oradea pentru anul școlar 2019-2020

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

            PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 și actualizarea corespunzătoare a anexei nr. 2 la HCL nr. 16/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna decembrie 2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea domnului Dărăban Vasile-Mircea și a doamnei Khal Claudia-Rita constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 23

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre privinda probarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna noiembrie 2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Traian Goga, nr. 50, în cazul nerealizării lucrărilor stabilite prin nota de constatare a stării tehnice a clădirilor industriale și agrozootehnice, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 860/2018

-          Discuții dacă sunt? Domnul Negrea.

 

D-nul Negrea Adrian – consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Pentru că în material este vorba despre suspendarea acelei majorări cu 500% aș dori să se facă o mică modificare în textul HCL-ului, adică Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neângrijită și cu suspendarea majorării în anul 2019 cu 500%, pentru că există o fractură logică în textul HCL-ului și în material. Dacă în material se vorbește de suspendare aș dori să se vorbească și în textul HCL–ului tot despre suspendare. Atât pentru materialul 34, 35, 36 și 37.

Mulțumesc.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Are cuvântul domnul Florea.

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică 

Este destul de amplu, dar el are următoarea logică, aprobarea constatării străii tehnice de clădire neângrijită și majorarea în anul 2019 în cazul nerealizării condițiilor puse. Deci, în cazul nerealizării este majorarea de 500%. Eu cred că este corect așa.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Executivul a luat act...

-          Vă mențineți propunerea domnule Negrea!

-          Nu!

Bun, atunci votăm materiaul așa cum este el prezentat!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Coriolan Hora, nr. 2, în cazul nerealizăriilucrărilorstabiliteprinnota de constatare a stării tehnice a clădirilor industriale și agrozootehnice, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 860/2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Matei Corvin, nr. 35, în cazul nerealizăriilucrărilorstabiliteprinnota de constatare a stării tehnice a clădirilor industriale și agrozootehnice, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 860/2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2019 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor, nr. 12, în cazul nerealizăriilucrărilorstabiliteprinnota de constatare a stării tehnice a clădirilor industriale și agrozootehnice, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 860/2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de peordinea de zi a ședințeie xtraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

4 voturi abținere

5 voturi împotrivă

 

PUNCTUL NR 54

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 15 din schema locală de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Oradea care beneficiază de reducere impozitului pe clădirile utilizate de entități în domeniul IT

-          Discuții? Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Mulțumesc.

Discuția de modificare e bine venită, dar am avea o altă popunere de modificare, în sensul în care perioada de deducere să curgă de la data depunerii acelei solicitări. Deci, pentru că, e vorba inclusiv de spații comerciale sau clădiri de birouri care am înțeles că dacă însumează 200 de metri pătrați către servicii în IT beneficiază de reducerea de 50% a impozitului pe proprietate. Ei pot să închirieze și la jumătatea anului sau în a doua parte a anului, ei nu își fac toate contractele de închiriere până în luna martie sau cei care vor termina lucrările de investiții la complexe noi sau reabilitări nu e sigur că termină toți până în martie ca să poată să facă această cerere să și aibă contractele încheiate. Și de aceea rugămintea ar fi de modificare să meargă din data de 1 a lunii următoare depunerii cererii, lucru care se poate face ușor prin regularizare și la sfârșitul anului.

Mulțumesc.  

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim. Domnul Florea.

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică 

Din păcate propunerea dvs. nu e în concordanță cu Codul fiscal. Impozitul este anual, se calculează o singură dată în luna decembrie. Până în 2016 era această posibilitate de calculare pe fracțiuni, dar impozitul este calculat o singură dată și el este înghețat pe tot anul următor. În cazul în care se vinde nu există nici un fel de regularizare. Impozitul este o singură dată calculat și rămâne valabil pentru întregul an chiar dacă se vinde acea proprietate.

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Impozitul va fi calculat o singură dată dar nu se calculează la data martie, se poate calcula la momentul în care ...

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică 

Nu! Se calculează la datele de 31 decembrie, o singură dată pe an! Ori, cine dobândește o proprietate în cursul anului nu datorează impozit, datorează doar începând cu 1 ianuarie a anului următor! Așa este noul Cod fiscal!

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

-          Deci nu vă mai mențineți punctul de vedere?

Supunem la vot propunerea domului Sabău!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 voturi pentru

18 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

Bun, votăm atunci materialul așa cum este prezentat pe Borderou!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare) 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi abținere

4 împotrivă

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre privind privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 ianuarie 2019 (prima convocare) şi în data de 31 ianuarie 2019 (a doua convocare)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi abținere

4 împotrivă

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la societatea Administraţia Domeniului Public SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi abținere

4 împotrivă

 

PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărârepentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 986/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Oradea Transport Local SA pentru mandatul 2017-2021

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 69

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind consumul de combustibil aferent autoturismelor care deservesc activitatea Primăriei Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

23 voturi pentru

4 voturi abținere

 

II. D.A.S.O.

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărârepentruaprobareaorganigrameiDirecției de AsistențăSocială Oradea, a organigramei Creșe - Oradea,  a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 2 000 lei în vederea organizării unui seminar cu caracter social având ca temă “Educațía unu icopil începeodată cu educația MAMEI. Comunicare în cadrul familiei”, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, care va avea loc în data de 05.02.2019

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi împotrivă

 

 

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Reconversie functionala a terenului care a generat PUZ-ul din UTR Lc_A in UTR M2; Construire spatiu comercial si spalatorie auto, str. Matei Corvin, nr.15A, nr.cad.202316, nr.cad.202317 (nr.cad.vechi 176233) – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanului Urbanistic de DetaliuConstruire locuinta familiala S+P+E si imprejmuire teren, str. Stanisoarei, nr.9, nr.cad.184184 (nr.cad.vechi 18715) – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre privindaprobareaPlanului Urbanistic de DetaliuConstruire service auto cu birouri, amenajare incinta si imprejmuireteren, str.Tompa Mihaly, nr.1  nr.cad.171095, Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre privind   Urbanistic de DetaliuConstruire locuinta unifamiliala P+E+M cu garaj si imprejmuire teren, str. Avantului, nr.19, nr.cad.188355 – Oradea

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire locuinta P+E cu spatiu de birou la parter si imprejmuire teren, str. Ovidiu Densusianu, nr.62D, nr.cad. 193277 – Oradea

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre privinda probarea Planului Urbanistic de Detaliu –Construire biserica si gradinita str. Cap. Constantin Musat, nr.cad. 189277 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Facliei nr. 16,  nr.cad.203025, 203026 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuDesfiintare cladiri existente (corp C2 sicorp C3) si construire imobil P+3E cu camere de inchiriat in regim hotelier, str. P-ta Unirii, nr.12 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

23 votrui pentru

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuConstruire locuinta unifamiliala D+P si imprejmuire teren, str. Calistrat Hogas, nr.16, nr.cad. 179975 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru constructii in domeniul serviciilor tertiare, turism, activitati industriale si tehnice nr.cad.6576, 190433, 201873-:- 201893, 200281, zona str.Ciheiului  - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii “Sucevei” cu denumirea “Evreilor deportați”.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Piața Emanuil Gojdu” cu denumirea ”Piața Mihai Viteazul”

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi împotrivă

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre privinda probarea Planului Urbanistic Zonal –Restructurarea unei foste incinte industriale, în zonă mixtă; Reconversie funcţionala clădire industriala în clădire de locuinţe colective,Str. Dimitrie Cantemir nr. 24, nr.cad.54,161539, 161541, 16601 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire de locuinte str. EpiscopIoan Alexi, nr.14, nr.cad.200054-:-200061 – Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 860/2018 referitoare la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza mun. Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

IV. RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii  şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de  Evidență  a  Persoanelor al  municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 voturi abținere

 

V. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Mun. Oradea – dl. Ilie Bolojan în vederea inițierii și semnării procedurii de aderare a Municipiului Oradea la Rețeaua Europeană a Orașelor Sănătoase – Organizația Mondială a Sănătății, Faza a VII-a (2019-2024)

-          Discuții dacă sunt? Doamna Kirei!

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Mulțumesc.

Suntem de acord cu Proiectul de hotărâre, mai mult propunem completarea, îmbunătățirea lui în sensul punerii accentului pe nevoia de a se implica în cazul inegalității în ceea ce privește sănătatea și sărăcia în mediul urban precum și pe nevoile grupurilor vulnerabile. Chiar dacă acum ne înscriem în faza a șaptea și nu suntem ca la școală în sensul obligativității trecerii prin fazele anterioare propun să acordăm prioritate sănătății și echității. Ar fi lăudabil dacă aveam anexat și planul de dezvoltare a sănătății orașului, document strategic care conține o imagine cuprinzătoare a eforturilor concrete pe care un oraș le face pentru dezvoltarea sănătății. Acest plan trebuie să depună accent pe factorii sociali, de mediu și economici, determinanți ai sănătății.

În concluzie, propunem întocmirea acestui plan, în sensul celor prezentate și anexarea la acest Proiect de hotărâre după aprobarea lui în consiliu ca să avem un țel pe viitor. Dar, propunerea această, Proiectul de hotărâre, grupul UDMR va vota.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Răspunde domnul primar!  

 

D-nul Ilie Bolojan – primar

Stimați colegi! Rugămintea mea este să votăm materialul așa cum este propus pentru că este în urma unei negocieri cu reprezentanții organizației. În condițiile în care începem această procedură vă ținem la curent și vom discuta propunerea colegei noastre la una din întâlnirile viitoare, în condițiile în care vom parcurge această etapă și n-avem nimic împotrivă ca tot ceea ce este fezabil să fie inclus. Dar, ideea de a include niște lucruri care nu sunt dicutate cu cei cărora urmeză să le cerem acordul de agreere nu este o chestiune funcțională.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Mulțumesc.

Domnul primar! Acuma nu a-ți fost atent!

Am spus că votăm Proiectul de hotărâre așa cum este și dorim ca să fie completat cu planul de viitor.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

Votăm atunci materialul așa cum este el pe Borderou:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

VI. D.P.I.

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilorde repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, privind dosarele depuse de către cetățeni în sesiunea august 2018 - septembrie 2018

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre pentru darea în administrare în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, pe perioada de 5 ani, a trei locuinţe de serviciu destinate medicilor situate în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 60B

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii contractului de închiriere în favoarea Asociației Pensionarilor Maghiari din Parțium, respectiv pentru aprobarea prelungirii contractelor de închiriere în favoarea S.C. Active Media S.R.L., Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România - Filiala Bihor și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor privind 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR.  21

Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită unei persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică - Asociația Națională a Surzilor - Filiala Bihora unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre pentru repartizarea unei locuinţe din fondul locativ municipal, cu destinația de locuință de serviciu în favoarea d-lui. Duluș Marius - Mircea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, însuprafață de 25 mp, identificat cu nr. cadastral și înscrisîn CF 203035 - Oradea, situatî n zona străzii Nojoridului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral și înscrisîn CF 202951 - Oradea, situat în zona străzii Ovidiu Cotruș

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 89 mp, identificat cu nr. cadastral și înscrisîn CF 203091 - Oradea, situat în zona străzii Aurel Covaci

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, însuprafață de 68 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201872 - Oradea, situat în zona străzii Popasului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

5 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcții, situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan nr. 20, aferente Grădiniței nr. 14

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unainimitate pentru

 

PUNCTUL NT. 28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzăriit erenului, însuprafață de 7.049 mp, identificat cu nr. cadastral 198363 Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Industrial Robotic Manufacturing Solutions S.R.L.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor terenuri în proprietatea privată a municipiului Oradea, imobile situate pe strada Ogorului, respectiv pe strada Brașovului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre în vederea modificării art. 1 din HCL 289/27.03.2018 privind aprobarea lansării procedurii de achiziție publică pentru lucrarea “Modernizare sistem unic de supraveghere video a domeniului public din municipiul Oradea”

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării poziției nr. 264 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

9 voturi abținere

18 voturi pentru

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 158613, 158622 și 158616 – Oradea, reprezentând terenuri situate pe str. Denis Diderot și Victor Papilian (în Cartierul Tineretului).

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafața de 250 mp fiecare, proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Calea Clujului (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuințe familiale.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 44.055 mp, reprezentând teren liber de construcții, identificat cu nr. cad. 169000 și 172787 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 voturi abținere

2 voturi pentru

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Schimbare de destinație și recompartimentări interioare, imobil situat pe strada Ion Bogdan nr. 13, Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărârepentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată,reprezentând terenuri, în suprafață totală de 1.516 mp,  cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Amenajare accese pentru autovehicule şi spaţii de parcare în zona studiată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 votrui abținere

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 886 mp, cu construcţii, afectate de obiectivul de investiții Amenajare accese pentru autovehicule şi spaţii de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Lalelelor - H. Ibsen - Corniţelului” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 votrui împotrivă

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipirea terenului identificat cu nr. cadastrale 192692 și 192693 - Oradea, respectiv pentru aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a 3 Loturi de teren, având suprafaţa totală de 3.059 mp, situate în municipiul Oradea, Aleea Lavandei - în zona străzii Ceyrat, în vederea construirii unor locuinţe colective

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

22 voturi pentru

5 votrui împotrivă

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 25 mp, 2.594 mp, 37 mp, 51 mp, 3.080 mp şi 170 mp,  reprezentând terenuri ce aparțin Municipiului Oradea, afectate de obiectivul de investiție "Legătură centura Oradea (girație Calea Sântandrei) / Autostrada A3 (Biharia)"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor  terenuri, în suprafață de 613 mp, precum și a construcţiilor - proprietăți private, afectate de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local“ Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate - Oradea”

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 68

Proiect de hotărâre pentrua probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 169772 - Oradea, respective pentru înscrierea înproprietatea privată a Municipiului Oradea şi înfolosinţa Universităţii din Oradea a terenului identificat cu nr. cad. nou 203648, în suprafață de 135.842 mp

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

VII. DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv acoridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcareîn zona situată între străzile CaleaAradului - Lalelelor - Henrik Ibsen - Cornițelului” din mun. Oradea, jud. Bihor

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 voturi împotrivă

22 voturi pentru

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate varianta V1 recomandată de proiectant, respectiv acoridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona situată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din mun. Oradea, jud. Bihor

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 voturi împotrivă

22 voturi pentru

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate, Oradea”

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate pentru RELOCARE REȚELE ELECTRICE IN ZONA CALEA MARESAL AVERESCU – STRADA CELE TREI CRISURI

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

VIII. D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL 13 / 29.01.2018 pentru aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.2 și nr.3 din HCL nr. 430 din 03 mai 2018 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul ”Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare”

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Unanimitate pentru

 

IX. DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Domnul Avram.

 

D-nul Avram Nicolae – consilier

Trebuie făcute câteva modificări la material. La poziția nr. 30 Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși se numește Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș și este pe strada Cazaban nu pe Menumorut. Iar, Colegiul Tehnic Transilvania nu mai există, probabil domnul Revinc, nu știu la ce consiliu de administrație va merge.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

Va răspunde domnul primar.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, da, mulțumim pentru observație domnule consilier, luăm act, o să mă ocup personal de acest lucru și vom întocmi hotărârea completă și legală.

Mulțumesc.

 

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

-          Alte intervenții?

Dacă nu votăm materialul așa cum este el prezentat:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 voturi pentru

4 voturi abținere

5 voturi împotrivă

 

DIVERSE

PUNCTUL NR. 49

Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998.

-          Discuții?

Dau cuvântul domnului primar.

 

 

D-nul Ilie Bolojan – primar

Legat de această informare și nu numai. Înainte de ședința Consiliului Local am primit un comunicat oficial de la Ministerul de Finanțe care ne anunță că forma sub care bugetul de stat va pleca pentru dezbatere în Parlament, mă refer la capitolele care ne interesează direct pe noi, sumele care urmează se se repartizeze direct autorităților locale. În urma negocierilor care au avut loc ieri la București, la care am participat și eu până destul de târziu, Guvernul prin Ministerul de finanțe propune ca din cota din impozitul pe venit 60% să rămână direct la bugetele locale, iar diferența să se ducă la consiliile județene pentru echilibrări bugetare ș.a.m.d. Așa cum știți prin reducerea cu 40 % a cotei din impozitul pe salarii de la 16% la 10 %, s-a diminuat deci cu 40% fondul la care se aplică acest impozit. Ar fi trebuit pentru a ne menține să spunem, încasările din 2017, să fie o cotă de 66%, dar se propune această cotă de 60%. În plus se propune ca autoritățile locale să preia alte cheltuieli suplimentare, este vorba de plata persoanelor cu handicap, asistenților acestora, cheltuială care până acuma era asigurată de către bugetul de stat. În această situație, din datele care mi le-a furnizat domnul Florea, așa, foarte rapid, ar însemna ca această cheltuială totală se ridică la aproximativ 26 de milioane de lei anual, ceea ce reprezintă peste 5 milioane de euro. Deci, anunțul acesta că viitorul sună bine sau ca să citesc tot din clasici win-win, e o găselniță de fapt și dacă această, întradevăr, propunere de buget va și fi votată în Parlament trebuie să ne așteptăm la niște ușoare corecții financiare, nu avem altă posibilitate pentru că va fi o presiune suplimentară pe bugetul local pe de o parte. Iar în condițiile în care ni se va da și această competență, sigur va trebui făcută o evaluare a situației persoanelor cu handicap, în condițiile în care noi asigurăm integral cheltuielile pentru că cel puțin în anii anteriori – nu am date legate de municipiul Oradea – dar când eram prefect țin minte că existau niște densități suspecte de persoane cu astfel de certificate în județul Bihor, de la o localitate la alta și cred că în zona asta, de-a lungul ultimilor 20 de ani s-au făcut niște acumulări cel puțin discutabile. Va trebui văzut cum va ieși forma bugetului. Chiar i-am predat domnului Florea această notă care am primit-o de la Ministerul de Finanțe. Asta, apropo și de acordarea serviciilor de asistență socială. Deci, anul viitor va fi un raport probabil mai consistent, cu un domeniu suplimentar.

Vă mulțumesc.

  

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

Domnul secretar.

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Da, îmi cer scuze domnilor consilieri și de materialul 70, asta este o consecință a faptului că acest material a intrat astăzi la noi. Nu am avut timp să-l verificăm, dar vă asigur că îl vom repune în legalitate.

Ia uitați-vă doamnelor și domnilor consilieri că două mandate a domnului președinte, în doi ani diferiți ... a dus la îndeplinire cu brio, a biruit, poate cine știe al treilea mandat! În acest sens îi mulțumesc pentru cele două madate și dacă aveți propuneri pentru un nou președinte pentru o perioadă de trei luni.

Vă rog!

Domnule Birta.

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Mulțumesc.

Îl propun de domnul consilier Laurențiu Chiană pentru următoarele trei luni să fie președinte de ședință.

 

D-nul Vila Ionel – secretar

-          Acceptați domnule Chiană?

 

D-nul Chiană Laurențiu – consilier

Da!

 

D-nul Vila Ionel – secretar

-          Vă rog, cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

1 vot abținere

26 voturi pentru

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

-          Dacă mai sunt alte intervenții?

 

D-nul Sabău Popa Liviu – consilier

Mulțumesc frumos.

Prima intervenție ar fi legată de întâlniri care le-am avut cu cetățenii din Cartierul Oncea. Și rugămintea ar fi dacă ne-am putea, Direcția Tehnică să-și canalizaze atenția și asupra străzii Viilor și străzile adiacente. Sunt niște străzi cu un potențial foarte bun de extindere în următoarea perioadă, sunt pretabile construcțiilor, terenurile sunt încă la prețuri relativ decente în zonele respective și ar fi oportunități foarte bune pentru familiile care vor să se stabilească în Oradea sau să rămână în Oradea în momentul de față.

De asemenea, pe domnii de la Direcția Tehnică i-aș ruga dacă ne pot ajuta cu situația din față de la Spitalul Județean, unde de la începutul lunii decembrie, zi de zi trecem prin niște tranșee ca să putem ocoli și stația taxi, să putem trece pe acolo. Acum, nu mi se pare normal nici să înceapă lucrările în decembrie, nici să se asfalteze când sunt temperaturi cu minus! Ori nu trebuia dată autorizația de desfacere a pavajului ci trebuia dată ulterior, ori trebuie remediată situația că nu se poate ca mii de orădeni care vin zilnic la Spitalul Județean să ne stricăm mașinile, să le lovim în șanțurile și canalurile de zeci de metri care sunt acolo și cu adâncime destul de mare!

Și a doua rugăminte. Mă bucur că domnul primar ne-a prezentat modificările în ceea ce privește bugetul, sperăm ca în comisii să treacă sub forma aceasta de 60% și sperăm ca în cazul în care trece să revenim cu nivelul de impozitare măcar la nivelul orașelor Cluj, Timișoara și Arad cu care ne-am înfrățit de alt fel și ar fi bine să păstrăm măcar același nivel de impozitare. Când facem calculul să ne amintim și sumele care le-am primit de la fondul de rezervă a Guvernului pentru susținerea sistemului de termoficare și care acoperă undeva pe o perioadă de doi ani cheltuielile sociale ce le-ați enunțat adineaori cu persoanele cu handicap și să facem distincția între persoanele cu handicap și persoane cu pensii de boală. Nu cred că trec pensiile de boală la autoritățile locale decât strict persoanele cu handicap.

Mulțumesc frumos.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan – primar

Da, stimați colegi, legat de zona Oncea, dacă aveți informații că avem proprietăți pe strada Viilor care ar putea fi scoase în concesiune – eu  nu știu să avem acolo proprietăți, dar poate avem  - și puse la dispoziție, putem să o facem. Dacă ne cereți să asfaltăm strada ... nu știu ... asta?  Pentru că acolo s-ar putea construi case, vă dați seama că în toată zona de dealuri este o astfel de situație, dar trebuie să fim corecți față de realitățile bugetare și față de proiectele pe care le avem în curs. Străzile pe care se va lucra anul acesta sunt cunoscute pentru că dvs. le-ați aprobat prin hotărâri de Consiliu, vor mai intra cel mai probabil până în primavara câteva strazi, cele care au legătură directă cu strada Bihorului în așa fel încât pe măsură ce se finalizează lucrările la strada Bihorului să poată începe și asfaltarea acestor străzi în așa fel încât norioiul de pe dealuri să nu fie adus pe o stradă nouă asfaltată. Da, practic nu avem capacitatea financiară să garantăm locuitorilor de pe dealuri că am putea să intrăm pe toate străzile, mai ales acolo unde nu există case făcute doar ca să creăm niște oportunități pentru niște terenuri. Deci, trebuie să ne ducem totuși pe străzile unde există case făcute cu prioritate. Eu cred că nu ați citit comunicatul decât textul de facebook, comunicatul arată foarte clar că – da, e adevărat că s-a dat o cotă solicitată, da ne au fost date și cheltuieli suplimentare care sunt destul de mai, adică ne-a anulat creșterea de cotă – citind doar comunicatul pe facebook care sună bine, n-ați citit și ce ni s-a mai dat în plus și credeți-mă eu spre să nu se voteze în Parlament această propunere că altfel ar însemna că ni se taie din bugetele locale în traducere liberă. Da, sigur că studiind mai bine partea asta economică cei intereseați o să își dea seama de fapt de realitate. Gândiți-vă că n-ar fi ieșit toți primarii de toate culorile politice pe scări sau nu mergeau în vizită pe la Guvern dacă lucrurile erau win – win, ca să citesc de pe facebook.

Vă mulțumesc.

 

            D-nul Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Mulțumim.

-          Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu, declar ședința închisă!

La revedere!

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                            SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

     Felea Adrian Ioan                                                                                                    Ionel Vila                

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Jurca Mariana