Proces verbal din 27.03.2019

Încheiat azi 27 martie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  27 martie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel – Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Ionescu Romeo, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai,  d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mohan Aurel George, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Tau Ioan,  d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard – director Direcția Economică,  d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 27 martie 2019  a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 27. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a intra in ordinea de zi v-aș ruga să-mi permiteți să supun atenției dvs. înspre aprobare procesele verbale  anterioare ale ședințelor de consiliu local, fac precizarea că aceste procese verbale au fost supuse publicității la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 Dacă sunteți de acord să le votăm în bloc.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 februarie 2019 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13 martie 2019. Să le votăm în bloc .

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abțineri?

 

            Dau cuvântul președintelui de ședință, d-l președinte Chiană.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

            Mulțumesc domnule secretar. Începem ședință prin a supune la vot borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiza și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința de astăzi, 27 martie 2019.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abțineri?         

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? D-na Kirei, poftiți.

 

d-na. Kirei Melinda – consilier local

 

La începutul lunii februarie am solicitat executivului prezentarea cât mai repede a execuției bugetare pe anul 2018, pentru a avea o bază de  pornire de discuții privind bugetul Oradiei pe anul 2019.

Am pornit de la două considerente, respectiv:

-          Orice proiect este perfectibil, poate fi îmbunătățit;

-          Numai dictatorii se tem de o analiză obiectivă a rezultatelor deciziilor hotărârilor lor.

M-am bucurat foart mult că prima a fost luată în considerare și a fost publicat din timp acest material.

 

Am încercat să analizez execuțiile  bugetare pe anii 2016, 2017, 2018 și am solicitat părerile unor experți, eu nu mă consider expertă în acest domeniu.

Am întocmit un tablel centralizator cu cifrele execuțiilor bugetare pe anii 2016 – 2018,  pe care le înmânez acum domnului  pe care le înmânez acum domnului  pe care le înmânez acum domnului  pe care le înmânez acum domnului primar și grupurilor de consilieri, împreună cu observațiile științifice.

Acuma știu că, colegii mei sunt foarte obosiți să asculte observațiile știintifice am incercat să formulez într-o manieră pe înțelesul tuturor cu speranța că am și reușit acest lucru.  

Constatări

După cum reiese și din table, analiza bugetului consolidat evidențiază în ultimii 3 ani un trend crescător pe partea de venituri și un trend fluctuant pe partea de cheltuieli, permițănd obținerea de excedente bugetare în anii 2016 și 2018 și deficit datorat unor cheltuieli mai mari decât veniturile în anul 2017.

Ceea ce am observat legat de valori, este că există o practică cu privire la strategia atingerii obiectivelor, în sensul în care prevederile inițiale și definitive sunt stabilite în vederea obținerii unui deficit anual.

Aprobarea realizării acestui deficit anual, are drept consecință subestimarea unor prevederi inițiale ale veniturilor.

Pe acest fundal al prevederilor inițiale negative, urmate de suplimentări succesive în cursul anului, se observă obținerea unor rezultate positive, respectiv excedent bugetar.

In anul 2018 față de anii precedenți, excedentul bugetului local s-a bazat pe:

-          O creștere a componentei veniturilor (în special a creșterii impozitelor, încasărilor provenite din taxele hoteliere, dividendelor încasate, sumelor defalcate din TVA, donațiilor, veniturilor din valorificarea unor bunuri precum și sume primite de la UE pentru finanțarea unor proiecte)

-          O reducere semnificativă a componentei de cheltuieli la toate articolele bugetare (în special reducerea semnificativă a cheluielilor de personal).

Situațiile financiare din perioada 2016 – 2018  a eviedențiat o creștere semnificativă a vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv:

-          În anul 2016 a fost alocată secțiunii de dezvoltare suma de 55.025 mii lei,

-          În anul 2017 a fost alocată secțiunii de dezvoltare suma de 94.100 lei

-          În anul 2018 a fost alocată secțiunii de dezvoltare suma de 163.000 mii lei.

În anul 2018, suma vărsămintelor alocate secțiunii de dezvoltare din secțiunea de funcționare, a fost mult prea mare, contribuind la un excedent în secțiunea de dezvoltare, în valoare de 69.424 mii lei, pentru care nu a fost identificată o necesitate/o investiție (în contradicție cu aspectele evaluate la propunerea de adoptare a HCL nr. 978/2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2018, prin care Primăria Oradea propunea adoptarea de măsuri  compensatorii pentru acoperirea bugetului de investiții).

Totodată, pe segmentul cheltuielilor de capital în ultimii doi ani, realizările de la sfârșitul anului au fost sub 50% față de prevederile inițiale aprobate anual (în anul 2017 prevederea inițială a fost de a fost de 190.139 mii lei, iar la plăți în valoare de 90.265 mii lei, în anul 2018 prevederea inițială a fost de 135.468 mii lei, iar plățile în valoare de 68.319 mii lei). Se constată astfel, supraevaluarea prevederilor inițiale aferente cheltuielilor de capital față de capacitatea instituției de a realize investiții.

În cursul anului 2018, prin mai  multe hotărâri ale Consiliului Local s-a luat decizia utilizării fondului de rezervă. Cu toate acestea la sfârșitul anului 2018, suma totală folosită din fondul de rezervă pentru aceste cheltuieli nu poate fi identificată din situațiile financiare, iar raportul de specialitate nu asigură transparența modului de implementare a acestor hotărâri ale Consiliului Local.

Importanța susținerii activităților destinate tinerilor nu a constituit în anul 2018 o prioritate  pentru municipalitate, cu toate că la nivel guvernamental a fost aprobată Legea 266/2017 pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, conform căruia consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, fondul destinat activităților de tineret.

2. Recomandările noastre pentru bugetul de anul acesta:

- dimensionarea pe bază reală a cheltuielilor previzionate anual.

- includerea în bugetul pe anul 2019 a sumelor pentru fondul de rezervă iar execuția bugetară și raportul de specialitate care însoțește situațiile financiare să asigure transparența modului de utilizare a fondului de rezervă.

- constituirea la nivelul bugetului local pe anul 2019 a Fondului destinat activităților de tineret.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

Stimați colegi, în ceea ce privește observațiile doamnei consilier Kirei eu sunt în ceea mai mare parte de acord cu dânsa, spunând doar că în situația în care ne aflăm este aproape imposibil să fac niște estimări cu mare acuratețe, sunt într-adevăr niște trenduri care fluctuează, sunt niște estimări pe care le facem. Nimeni nici un executiv nu poate acoperi la virgulă, pentru că sunt factori care nu depind de noi, legate de ex. de investițiile pe care le facem la absorbția de fonduri europene. Și aș da două exemple: anul aceste ar fi trebuit imediat în luna ianuarie și februarie să organizăm procedurile de licitație pentru proiectele pe care le-am câștigat. Sigur, noi ne-am gândit că vom derula niște volume de investiții, dar pentru că Guvernul României a venit cu o Ordonanță de urgență 114 prin care mută verificarea procedurilor de achizitie de la ANAP la autoritatea care le verifică pe toate la autoritățile de management iar acestea nu au fost pregătite să facă aceste verificări, practic două luni și jumătate s-au blocat toate procedurile de achiziție. S-a venit cu o altă ordonanță care anulează practic acest articol și aproape primul trimestru l-am pierdut cu aceste întârzieri, efectiv nu am putut dat drumul la procedurile de licitație. O cauză. O altă cauză, de exemplu la proiectele europene vin corecții, aceste corecții le-am contestat pe toate, o parte le-am pierdut, o parte le-am câștigat. Dar, aceste procese pe care le avem pe rol continuă de exemplu. Acuma am primit o crecție pentru proiecte derulate și încheiate în perioada de finanțare trecută dar în același ti mp am câștigat un proces cu o sumă importantă pentru corecția pe care am avut-o la Aqua Parck de 1,5 milioane de euro. Ori nu avem garanție, când se termină aceste procese, cumse vor soluționa, sunt niște factori, pe care vă rog să mă credeți că este imposibil să-I controlăm, și sigur că există o dinamică, recitificări de bugete și taxe previzionate pe care nu le putem estima cu mare exactitate. Estimăm niște cheltuieli de capital dar nu știm la ce valoare se adjudecă aceste licitații, când se adjudecă licitațiile, cum lucrează constructorii. Deci, pur și simplu în acești ani cât timp avem aceste proceduri de absorbție de fonduri europene vom avea astfel de situații. Iar, în ceea ce privește fondul destinat activității tinerilor, sprijinirea tinerilor, noi credem că este foarte important să facem aceste proiecte care tin de regenerarea urbană, de spațiile verzi din cartiere, de terenurile de sport, de pistele de alergare, de coridoarele pietonale, care orice am spune sunt indirect niste acțiuni de susținere a  activității de tineret. Pentru că partea de mișcare, sigură că în primul rând e gândită pentru tineri.

Acestea sunt observațiile pe care le fac vis-à-vis de intervația colegei noastre. Vă mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

D-l Maci

 

d-l Maci Mihai – consilier local

 

Vis-à-vis de ceea ce a spus d-na Kirei, problema este următoarea: menirea administrației este aceea de a crea un cadru in care diversele organizații, că e vorba de tineri, de ecologiști, de minorități, ș.a.m.d.  să-și desfășoare activitatea, să se desfășoare cât mai bine. Nu e menirea administrației aceea de a crea clienți ai Primăriei. Asta să fie foarte clar. A subvenționa în permanență pe x sau pe y nu face altceva decât să-l aducă în situația asta, ceea ce chiar dacă acuma nu e o problemă în viitor poate să fie o problemă chiar pentru organizația respectivă. Deci repet, ideea de bază este aceea de a crea un cadru in care oamenii să-și desfășoare activitatea cât mai bine. Vă mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

d-na Kirei poftiți

 

d-na Kirei Melinda – consilier local

 

Mulțumesc pentru observație d-l Maci, dar ceea ce noi ceren este de fapt posibilitatea ca tinerii noștrii să organizeze evenimente, să atragem studenții să se facă în orașul Oradea un centru universitar, cum este Clujul sau Timisoara, ca să se bucure tinerii noștrii de ceea ce se dezvoltă acuma. Și pentru acest lucru în afara faptului că noi facem tot posibilul ca să aibă locuri unde să-și desfășoare activități, totuși le trebuie și un pic de finanțare, să se organizeze evenimente care să atragă studenții să vină la Oradea, în loc să plece copii noștri în alte orașe pentru a face o universitate.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mulțumesc, d-l primar, vă rog.

 

d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

Este ultima intervenție pe acest subiect, promit. Eu sunt de acord ca orașul să organizeze evenimente pentru ca Oradea să fie un oraș atractiv, să fie gândit pentru tineri. Ceea ce si facem prin bugetele pe care le alocă APTOR-ul, s-a văzut și anul trecut au fost mult mai multe evenimente pe care încercăm să le organizăm. Eu sunt convins că în discuțiile pe care le aveți de ex. la Consiliul Județean, având în vedere că Oradea face parte din județul Bihor, nu e în altă parte, în alt județ, Consiliul va aloca niște bani pentru a organiza niște evenimente în orașul Oradea, având în vedere că 2/3 din veniturile Consiliului Județean sunt generate de activitățile economice din Oradea. Sunt convins, de ex. excursia organizată pentru niște cetățeni din Arpășel la Șuncuiuș din banii Consiliului Județean nu este activitatea care să susțină nici tineretul și nici dezvoltarea județului. V-am dat doar un exemplu din cele câteva sute de proiecte pe care Consiliul Județean le-a gestionat anul trecut, peste 700.000 de euro pentru ONG-uri și pentru culte. Dar nu am văzut ceva proiecte făcute pe Oradea, deși v-am spus 2/3 din acești bani sunt generați de municipiu. Sunt convins că, cu un mic efort , cu un mic dialog la Consiliul Județean dvs. ve-ți putea gândi activități complementare pentru că nu doar Primăria Oradea și Consiliul Municipal Oradea este cel care are competențe pe teritoriul nostru administrativ ci sunt și instituțiile de cultură finanțate de către Consiliul Județean.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

d-l Negrea poftiți

 

d-l Negrea Adrian – consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte, două observații referitoare la materialul de la pct. 1. Am analizat incasrile din impozitul pe venitul global plus rambursările de TVA pentru redresarea bugetelor locale și am observat că suma de ridică la 193 milioane de lei. Anul trecut în 2017 aceste încasări au fost de 183 de milioane de lei. Deci, există o diferență de vreo 10 milioane de lei. Având în vedere că în anul 2017  când au fost discutate taxele și impozitele locale s-a luat hotărâre să se majoreze cu 20%, datorită faptului că în momentul în care s –a redus cota de impozitare pe venit de 16% la 10% s-a prognozat o pierdere de milioane de euro. Având în vedere datele și cifrele exacte pe anul 2018 putem să constatăm faptul că nu doar că s-a realizat venitul pe 2017, dar s-a și depășit cu 10 milioane de lei. Întrebarea mea era cu puteți să justificați în acest moment creșterea taxelor și impozitelor locale cu 20% din moment ce s-a depășit cu 10 milioane de lei, ceea ce reprezintă peste 5 procente veniturile din 2017.

Iar, al doilea aspect, tot în cadrul acestui material, anul trecut s-a luat hotărârea să nu se realizeze achiziția de anumite echipamente în cadrul spitalelor. Având în vedere faptul că, văzând datele din 2018, aceste spitale au excedent la cap. dezvoltare  bănuiesc că acele echipemente puteau fi achiziționate ca să imbunătățească condițiile medicale. Atunci ce de nu am votat atunci din moment ce aceste spitale au excedent la cap. dezvoltare. Vă mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

D-l primar poftiți.

 

d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

Voi răspunde colegului nostru.

Prima observație: da, e adevărat că orașul a realizat venituri cu putin mai mari. Dar, vă rog să nu uitați două lucruri, ca să menținem veniturile orașului am fost obligați să majorăm toate impozitele cu 20%. Dacă nu se făcea această majorare în  mod cert aveam venituri mult mai mici. Majorarea de impozit a insemnat între 4 și 5 milioane de euro. Pe de altă parte vă rog să analizați trendurile crescătoare ale bugetelor noastre an de an. In fiecare an bugetul de venituri al orașului Oradea creștea cu 15% aproximativ. Aceasta este media ultimilor ani. Această creștere  nu a mai existat, în același timp însă vă rog să analizați creșterea cheltuielilor cu iluminatul public de ex. 30%, datorită creșterilor de tarife. Creșterea cheltuielilor cu anumite cheltuieli de ex. zona de salarizare, creșterea altor cheltuieli pe care trebuie să le facem, care nu sunt imputabile autorităților locale ci sunt generate de decizii guvernamentale și practic dvs. aveți dreptate legat de această creștere dar dacă analizăm în contextual general și în creșterile anterioare și ne raportăm și la cheltuieli vom constata că în acești doi ani de zile municipiile reședință de județ au avut pierderi reale serioase generate de decizii guvernamentale.

In ceea ce privește a doua observație, da e adevărat că spitalele au un ușor excedent, dar vă rog să vă gândiți la investițiile mari care se fac anii aceștia în spitale. Construirea unității de primiri urgențe, jumătate finanțată prin creditul de la Banca Mondială contractat de Ministerul Sănătății, jumătate din bugetele orașului și ale spitalului. Reabilitarea termică a ambelor spitale. Din nou, co-finanțările pe care trebuie să le asigurăm. Construirea ambulatoriului. Proiectele care sunt cuprinse în proiectul strategic gestionat de Consiliul Județean, din nou pe care trebuie să le asigurăm partea noastră de co-finanțare. Deci, aici e vorba de sume foarte mari pe care pe care trebuie să le asigurăm, pe care aceste excedente nu le acoperă decât într-o mică măsură. În ceea ce privește acea achiziție de mici dotări, mă gândesc că vă referiți la ceea ce a propus colegul nostru, la acele aparate, da? Deci, aici am mai explicat, nu știu la ce vă referiți, la alte dotări pe care le propuneți. Aceste investiții se vor rezolva anii aceștia. De acolo provine această pregătire, ca să-și facă spitalele o sumă de bani la final de an cu care să contribuie și ei la aceste eforturi foarte mari pe care la facem. Vor fi investiții în sănătate în jur de  50 milioane de euro. Ori gânditi-vă că, contribuțiile noastre se ridică undela 5 – 6 milioane de euro. Numai pe sănătate anul acesta. Vă mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință  

 

d-l Maci, poftiți.

 

d-l Maci Mihai – consilier local

 

Vis-à-vis de prima chestie. Dvs. știți foarte bine că noi trăim într-o lume și mare, dar și mică, aici la scara țării noastre. La câtă instabilitate și imprevizibilitate financiară, asta din păcate este o realitate o cunoaștem fiecare după buzunarul lui, și atunci este absolut normal să ai în permanență să te gândești în permanență la o mică marjă care să-ți permit să nu rămâi descoperit în cazuri critice. Mir mi se pare ceva absolute necesar, că dacă nu, ne întoarcem la vremea studenției, despre care vorbea d-na Kirei, că nu mai acolo cât ai atâta consumi. Odată ce devii adult mai pui putin deoparte in fiecare lună pentru că nu știi ce o să fie. Eu cred că ceea ce este rațiune la nivelul fiecăruia dintre noi trebuie să fie rațiune și la nivelul comunității.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

d-l Negrea, poftiți.

 

d-l Negrea Adrian – consilier local

 

Foarte scurt, mulțumesc. Nu contest faptul că se realizează proiecte cu fonduri europene care necesită finanțare astfel încât cresc și cheltuielile. Dar, având în vedere că tot anul trecut și în anul 2017 PSD a fost arătat cu degetul pentru faptul că luăm bani, dar de fapt cifrele, discutăm pe cifre nu principii, pe cifre, arată faptul că PSD și-a onorat angajamentul față de municipiul Oradea și a acordat cu 10 milioane de lei mai mult decât trebuia, cu 10 milioane mai mult. Țin să precizez faptul că, din punctul nostru de vedere, taxele puteau să nu fie majorate cu 20%. Vă mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință  

 

Executivul ia act de propunerile dvs.

Supun la vot proiectul nr. 1

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri  datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr.118, 128 și 128A

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr.4 și 7

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Spartacus, nr. 35B și Ion Cantacuzino, nr. 56

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia  Reformată –Velența pentru imobilul amplasat  în Oradea, str. Grădinarilor nr. 16,

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirile situate în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2 și Șirul Canonicilor nr.15,21,23,25

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării, respectiv actualizării tarifelor practicate de Societatea Coral Impex SRL pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea și practicarea acestora de către operator începând cu data de 01.04.2019

 

Discuții dacă sunt? D-na. Kirei

 

d-na Kirei Melinda – consilier local

 

Noi sperăm că schimbarea produsului de dezinsecție Freedom, care a dat liber la toate insectele să trăiască liber, va fi mai efficient cu acest super killer care cu siguranță va ucide toate insectele și o să vedem eficiența acestor dezinsecții în orașul nostru. Dacă se poate să facem un fel de cercetare, după utilizarea acestui produs să vedem efectul, sau suntem acolo unde am fost și anul trecut fiecare gospodărie trebuie să-și facă propria dezinsecție pentru a scoate gândacii și insectele din locuință.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Mulțumim, executivul ia act de propunerea dvs. , votăm proiectul nr. 7

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  achitării în avans a cotizației datorate  de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio  pentru  anul 2020

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ Colegiului Național ”Iosif Vulcan” pentru menținerea denumirii de colegiu național

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale nr. 91/15.12.2004 cu societatea Distrigaz Vest SA Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcţiune ca urmare a încetării activității Pieței Ioșia și a retragerii delegării serviciului de administrare a acesteia de la operatorul Administrația Domeniului Public SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu având ca obiect darea în administrare a unor active fixe

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 12  voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în municipiul Oradea pentru anul 2019

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna februarie 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 26 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 1 vot

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 martie 2019 (prima convocare) şi în data de 28 martie 2019 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix cu numărul de inventar 015745, în vederea scoaterii acestuia din funcțiune

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Spitalului Clinic Dr. Gavril Curteanu să realizeze recepția finală pentru lucrările realizate la Centrul de Oncologie – Chimioterapie și Radioterapie.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, având ca obiect administrarea Bazelor sportive: Stadionul “Iuliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva Iosia, Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către EXEGET CONSULTING SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA  pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ACTIVE BASTIOR SRL pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale CETATEA NOUA SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale MAXIQ COMPUTRER SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2019 societății comerciale QUBIZ SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2019 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 908/2014 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare atestării Municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre privind transferul în gestiunea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural a tipăriturilor (broșuri) de promovare turistică și scăderea din gestiunea Primăriei Municipiului Oradea a celor care au fost distribuite gratuit în cadrul târgurilor de promovare turistică.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 82. Proiect de hotărâre pentru aprobarea mandatării Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco – Catolică, de Oradea în vederea efectuării demersurilor necesare recuperării creanțelor Municipiului Oradea înscrise la masa credală în cadrul procedurii de faliment a societății debitoare Zenith Retail SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II. DASO

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor cu sau fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

III: DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 al Documentului de Poziție, în scopul realizării și implementării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în jud. Bihor”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IV. RESURSE UMANE

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţă, garaj şi împrejmuire str. Dornei nr.19C,  nr.cad. 199413 – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuinta si acoperire terasa str. Mioritei, nr.17  nr.cad. 189727– Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 2 locuinţe parcelate pe aceeaşi parcelă, str. Prunilor nr. 7J,  nr.cad. 155656 – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Sucevei” cu denumirea „Evreilor deportați

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VI. D.P.I.

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.l. nr. 464/2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului – teren, în suprafață de 19 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 203323 – Oradea, situate în zona străzii Iederei

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului – teren, în suprafață de 64 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 203401 – Oradea,situate în zona străzii Jurcsak Tibor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului – teren, în suprafață de 666 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 202923 – Oradea, situate în zona străzii Avram Iancu

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 15 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 202170 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului, cu destinaţia “drum public”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 31 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 196258 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii, cu destinaţia “drum public”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 65 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 203484 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Strugurilor, cu destinaţia “drum public”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

            Pct. 32. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, referitoare la terenul, în suprafaţă de 157 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 203462 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Dinicu Golescu, cu destinaţia “drum public”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului, în suprafață de 8.232 mp, identificat cu nr. Cadastral 193976 în vederea construirii unei grădinițe în Parcul Industrial nr. I

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de actualizare date, pentru terenul înscris în CF nr. 203153 și în CF 203154 – Oradea, respectiv pentru modificarea amplasamentului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1128 din 2018, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Tineretului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a terenului, în suprafață de 954 mp,cu nr. Cadastral 166089 înscris în CF 168609 – Oradea, ituate în mun. Oradea, str. Czaran Gyula nr. 20,în favoarea societății Smart Fusion S.R.L., în vederea extinderii proiectului showroom cu hale de depozitare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe a terenului, în suprafață de 226 mp, identificat cu nr. Cadastral 202787, situat administrativ pe str. Caporal Constantin Mușat, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 681 / 1.381 mp, din terenul identificat cu nr. Cadastral 200208, situat pe str. Caporal Constantin Mușat,  în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 382 mp, aferent locuinței, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF 194118, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor,în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 811 mp,reprezentând teren public – drum de legătură între str. Joseph Haydn și str. Dimitrie Anghel

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică ce va fi organizată de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. S.A. la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Cluj, pentru închirierea suprafeței de 1.200 mp, din terenul înscris în 172591 – Oradea, situat pe str. Uzinelor, necesar realizării celui de-al doilea Centru de colectare selectivă în municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a Contractului de comodat nr. 139 din 18.02.2015, respectiv pentru aprobarea atribuirii în favoarea Societăţii de Binefacere „Don Orione” din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit,  pe terenul situat în mun. Oradea, str. Cazaban nr. 49/E, identificat cu nr. Cadastral şi înscris în CF nr. 196485 – Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă totală 3.936 mp - situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 69, (pe locația Pieței Ioşia)identificat cu nr. cadastrale 165847 și 165848 - Oradea, în vederea construirii unui complex comercial

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184492, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarilor construcției - casă edificată pe acest teren

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 59. Proiect de hotărâre pentru declararea interesului public local în vederea realizării unui proiect privind extinderea infrastructurii şcolare în zona cartierului Nufărul, respectiv pentru aprobarea de măsuri privind administrarea unor terenuri din această zonă

 

Discuții dacă sunt? D-l Avram poftiți

 

d-l Avram Nicolae Ioan – consilier local

 

Mulțumesc d-le președinte. Eu nu contest că infrastructura școlară trebuie exitnsă și pentru că orașul se extinde pe orizontală, dar, de ce această co nstrucție care presupun că se va face nouă trebuie arondată Liceului Onisifor Ghibu. Intrucât eu cunosc foarte bine situația și la aceată școală nu sunt probleme, dar datorită numărului mare de părinții care-și mută copii cu flotant, dar practic nu locuiesc acolo este cerere la clasele de primar, la celelalte clase să știți că nu este așa. A doua problemă, străzile din cartierul Grigorescu și noile cartiere de acolo sunt arondate astăzi la înscrierea în invățământul primar la Scoala Dimitri Cantemir, deci nu văd de ce această clădire nu ar fi arondată la Scoala Dimitri Cantemir. Doar la Gibu pentru că directorul de acolo are o anumită culoare politică?

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

d-l Ilie Bolojan – primarul Municipiului Oradea

 

Stimați colegi, sunt două aspecte diferite. Intenția de a construi un corp de clădire cu destinație școlară în zona Nufărul. Și a doua problemă cui va fi arondată această școală, sau cine va fi director. Observ că, colegul nostru este preocupat de partea a doua a chestiunii și nu de construcția propriu-zisă. Noi suntem preocupați de construcția propriu-zisă și vă spun de ce. Pentru că dacă nu rezervăm acest teren stimați colegi, în așa fel încât în anii următori să putem construi o clădire acolo cu destinație scolară, practic în zona Nufărul, zonă în care orașul se dezvoltă destul de mult, în anii următori nu o să mai avem unde să construim spații cu destinație scolară. Pe de altă parte problema arondării unei școli într-o parte sau alta, cu personalitate juridică independentă sau in structura altei clădiri, ține de consiliul municipal și după ce acea școală va fi gata dumneavoatră veți putea vota in cunoștință de cauză, in ciclul electoral următor va fi alt consiliu, cui va fi arondată, dacă va fi independentă sau nu, cu avizul Inspectoratului școlar al jud. Bihor respectăm procedurile legale. Prin urmare propunea mea este să nu punem carul înaintea boilor, să rezervăm această locație pentru destinație scolară, să demarăm procedura de realizare a unui studiu de fezabilitate pentru această viitoare școală, să putem după aceea proteja aceste terenuri pentru că asta facem acum, urmând ca anul viitor în funcție de proiectele de finanțare europeană care vor apărea pentru construcția de școli, în funcție de dinamica orașului să finanțăm această investiție. În ce măsură această școală va fi arondată la Ghibu sau la Cantemir va decide Consiliul municipal în următorul mandat, nu cred că trebuie să ne certăm pe cine va fi director acolo, din ce partid va fi și cine va fi inspector general din anul 2020 la inspectoratul școlar. Eu cred că nu are nici un rost. Nu trebuie să ocolim nici faptul că un corp de clădire care ține de Cantemir, cel de pe b-dul Cantemir, colț cu Muntele Găina, arată destul de rău, e o clădire veche, poate ar trebui să luăm în calcul în următorii ani de zile demolarea acelei clădiri, retragerea frontului clădirii pe  alinimentul corespunzător  inclusive o bandă de viraj dreapta de pe Muntele Găina pe bulevard și construcția unei clădiri parter cu câteva etaja pentru că se pretează și atunci trebuie să gândim orașul într-o anumită dinamică. Multumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Supun la vot proiectul nr. 59.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre pentru însușirea Acordurilor - cadru de parteneriat încheiate între UAT - Municipiul Oradea şi Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, în scopul realizării unor lucrări de interes public local finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 921 din 24.09.2018, cuprinzând imobilele, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de interes public local “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piaţa E. Gojdu - Etapa II”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 75 mp,  identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191350 - Oradea, situat în zona Calea Sântandreiului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea prelungirii duratei contractelor de închiriere privind locuințele sociale

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 779 din 28.09.2017, pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu 1 cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban nr. 52 bl. S110 et. 2, ap. 45

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre pentru repartizarea a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiul Oradea nr. 127 din 2019

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 74. Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării suprafeţei de 2.500 mp teren, din amplasamentul destinat obiectivului  „Sală de sport polivalentă cu capacitate de 5.000 locuri din municipiul Oradea, judeţul Bihor”,  necesare realizării investiţiilor cuprinse în proiectul Masterplan campus universitar Oradea şi în proiectul Pasaj pietonal şi ciclistic suprateran peste șoseaua de centură în zona străzii T. Blajovici

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

            Pct. 75. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 661 din 19.07.2018, cu noi articole privind însușirea planului topografic care conţine coridorul de expropriere şi
lista cu imobilele şi proprietarii afectaţi de traseul lucrărilor la obiectivul de investiție „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) - Autostrada A3 (Biharia)” 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 7.641 mp,reprezentând teren public - Piaţa Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona str. Calea Clujului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 77. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului - construcție și teren - înscris în CF nr. 172748 cu nr. cadastral 10898(-C1), situat în str. George Enescu nr. 14, precum și pentru aprobarea stabilirii destinaţiei acestui imobil ca fiind spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 81. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unui apartament situat în mun. Oradea, str. Alexandru D. Xenopol nr. 26, bl. PB13, et. 4, ap. 17, în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea - cu destinația de locuinţă de serviciu pentru medici

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VII. POLITIA LOCALA

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2019

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției Poliţia Locală Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VIII. D.M.P.F.I.

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului “Amenajare bretele pentru virare la dreapta și realizare coridor pietonal și ciclistic la intersecția DN 79 cu str. Ogorului”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului privind “Realizare coridor pietonal și ciclistic între Cetatea Oradea și podul proiectat în zona hotelului Hilton” respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre pentru aprobarea realizării proiectului “Creșterea mobilității urbane prin realizarea unui coridor pietonal și ciclistic între str. Sovata și str. Tudor Vladimirescu”, respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre pentru aprobarea derulării proiectului privind „Realizarea unui pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici respectiv pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, a documentației tehnico - economice, inclusiv a Anexelor, precum şi a coridorului de expropriere al acestei lucrări de utilitate publică de interes local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 181/2019 şi aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente investitiei “Reabilitare termica Bloc de locuinte G6 în vederea Cresterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, 2 și 3 ale HCL 931/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru achiziția autobuzelor și aprobarea studiului de oportunitate privind „Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 80. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului, și a asigurării cofinanțării aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IX. CONSILIUL LOCAL

 

Pct. 78. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii referiotare la evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Oradea pe anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 79. Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Oradea adoptate în anul 2018

 

 Acest material nu se votează.

 

„Diverse”

 

d-na Kirei poftiți.

 

d-na Kirei Melinda – consilier local

 

As avea o rugăminte, în momentul în care noi am introdus facilitățile  la plata impozitelor online atât pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice, dacă se poate găsi o metodă pentru avizarea acestor plăți pentru persoanele juridice, pentru că trebuie să stea pentru aviz și stampilă că ai plătit impozitul, exact la același ghișeu la care vin și ceilalți oameni pentru a face plățile. Tot așa stau la rând pentru un aviz ca și cum ar sta la rând pentru a face plata cash.

 

d-l Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea

 

Verificăm această chestiune și în măsura în care se confirmă sau poate fi optimizată o să discutăm cu d-l Florea această chestiune să vedem ce este de făcut. Mulțumesc.

 

            d-l Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Imi permiteți vis – a – vis de propunerea dvs. să vă spun din proprie experiență colega dvs. poate confirma, înainte de sedință am fost jos pentru impozite și vă confirm că doamnele de la ghișeu mi-au spus că s-au suplimentat zilele acestea personalul care deservește ghișeele. Eforturile din partea executivului se văd clar că se fac.

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 SECRETAR,

   Chiană Laurențiu Alin                                                                          Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Intocmit,

      Teodora Silaghi