Proces verbal din 26.09.2019

Încheiat azi 26 septembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

încheiat azi 26 septembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

              

În baza Dispoziției Primarului nr. 1982/20.09.2019 a fost convocată ședința ordinară a

Consiliului Local din data de 26 septembrie 2019

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, dnul. Chiană Laurențiu, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina Lavinia Silvia d-na. Kirei Melinda, d-nul Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Tau Ioan, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Kirei Melinda, d-l. Lezeu Ioan, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-na Blaga Mariana.

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director  Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O, d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            D-nul Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

            Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua, pentru astăzi 26 septembrie 2019 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți acum 22; lipsesc motivați următorii consilieri: dnul. Ionescu Romeo, dnul. Maci Mihai, dna. Buhaș Camelia, dnul. Sabău Liviu și dnul. Mohan Aurel. În situația aceasta ședința se poate desfășura în condiții legale și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 Înainte de a intra în ordinea de zi v-aș ruga să îmi dați voie să supun atenției dumneavoastră înspre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare și anume, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12 septembrie 2019

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Mulțumesc, dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți domnule președinte!

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar. Bună ziua, înainte de a începe ședința, doresc să supun la vot borderoul cu materialele care au fost discutate cu mențiunea că materialul nr.54 a fost retras.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 1

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada PIONIERILOR.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 2

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins între strada Nicolae Bolcaș și Aviatorilor.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 3

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Coriolan Pop.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 4

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “Regenerare urbană - spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului - strada Nojoridului - strada Leonardo da Vinci - strada Ciheiului”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?

Abțineri? 3  BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 5

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție MODERNIZARE STRADA LUCEAFĂRULUI.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr.6

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Înlocuire rețea apă, canal menajer și canal pluvial pe strada Dâmboviței de la intersecția cu Calea Clujului spre fabrica de ulei, Mun. Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție  „ Înlocuire rețea canal menajer pe strada M. Kogălniceanu Bl-1 -1b, Municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție  “ Înlocuire și extindere rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și SPAU cu branșament electric pe șase străzi din cartierul Episcopia Bihor, municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție “Extindere reţea apă și canalizare menajeră pe strada Ion Irimescu, municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr.10

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator , privind realizarea obiectivului de investiție “Înlocuire rețea de apă, rețea de canalizare menajeră și pluvială pe strada Piața Tineretului din  Municipiul  Oradea ”.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr.11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc.) în perioada 15.11.2019 - 15.03.2020.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii legale de achiziție a lucrărilor privind întreținerea, reparația și execuția de lucrări noi, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 4 ani (2020-2023) cuprinzând două loturi (Lot 1 și Lot 2).

Discuții? Dna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc, de multe ori am solicitat ca înaintea încheierii unui acord cadru, ulterior expirării acordului anterior să se facă o analiză de eficiență. Executivul nu dorește acest lucru, probabil degeaba aș cere și acuma, dar pun următoarele întrebări. Cum se explică necesitatea lotizării de acum trei ani dacă același SRL Deniflor Service din Livada a câștigat ambele loturi?. Cum se explică majorarea valorii maximă a lucrărilor de întreținere, precizez nu investiții, cu 241% de la 1.615.066 lei la 3.899.050 lei în trei ani. Care a fost rațiunea stabilirii acum  a valorii minime a acordului cadru atâta timp cât acum trei ani nu nu s-a stabilit o valoare minimă? E modelul venitului minim garantat? În caietul de sarcini supus aprobării apar prevederi ciudate, de exemplu la 3.1 se prevede: Ofertantul va prezenta trei oferte pentru achiziționarea coșurilor din care beneficiarul va aproba una. - știm toți cum se pot obține aceste oferte ca să fie sigur câștigătorul. Având în vedere cele expuse până nu primim lămuriri convingătoare nu votăm acest proiect de hotărâre.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dau cuvântul dlui Birta.

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

Lotizarea, așa cum am făcut și pentru întreținere străzi este un lucru normal. Dacă o firmă a venit la ambele licitații și a câștigat ambele loturi la fel se putea întâmpla și pe contractul de întreținere străzi. Acolo am avut norocul și a câștigat o firmă pe un lot, o firmă pe alt lot. Aici, data trecută, a câștigat o firmă pe ambele loturi, probabil la următoarea licitație sperăm să vină cât mai multe firme ca să nu câștige doar o singură firmă ambele loturi. Iar, în ceea ce privește valoarea minimă stabilită, cred că a fost stabilită în urma celor doi, trei ani pe care i-am avut până acum de contract și am văzut ce s-a întâmplat în această perioadă și câți bani am cheltuit pe aceste lucruri și bănuiesc că va trebui să folosim acei bani în continuare. Deci nu este nicio înțelegere a primăriei cu vreo anumită firmă, este o licitație publică, pe loturi, poate veni oricare firmă, nu e o licitație directă să spui – da domle primăria și-a ales o firmă cu care să lucreze. Dar, considerăm că, trebuie să întreținem în continuare acele locuri care, trebuie să spunem și acest lucru, câteodată mai sunt distruse inclusiv de către locuitorii orașului Oradea, dar trebuie să le întreținem pentru că după aceea iar veți veni în ședința de consiliu și ne veți întreba de ce e banca respectivă ruptă, de ce e locul de joacă nearanjat și tot nu va fi bine.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc pentru unele răspunsuri dar tot rămâne semnul întrebării la majorarea valorii lucrărilor de întreținere cu 241% și referitor la valoarea minimă eu aș considera că nu ar trebui să spunem care este o valoare minimă în momentul în care nu suntem fermi convinși că lucrările respective vor fi executate. Mulțumesc.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot Materialul nr.31

Cine este pentru? 18 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                              

Împotrivă?

Abțineri? 4 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator privind realizarea obiectivului de investiție “Execuție stație de repompare apă potabilă și branșament electric pe strada Piersicilor, municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 39

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator privind realizarea obiectivului de investiție “Extinderea și relocarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și canalizare pluvială pe străzile Emile Zola, Emil Cioran, George Bacovia, Victor Papilian și Denis Diderot, municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie „Construire magazie de materiale și piese de schimb” pe Calea Borșului, municipiul Oradea”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre pentru modificarea „ACORDULUI DE COLABORARE” dintre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA din România și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției de utilitate publică “Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de Centură al municipiului Oradea și strada Universității ”.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

           

CAPITOLUL II. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața măsurată de 522 mp, respectiv pentru dare acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 124 mp, din acest imobil în favoarea proprietarilor construcțiilor situate în municipiul Oradea, strada Măslinului nr. 24.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii în proprietatea privată a mun. Oradea, a cotei de 485/1.016 mp, din terenul înscris în CF nr. 186496 – Oradea, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a acestei suprafețe, în favoarea proprietarilor – casă edificată pe acest teren, imobil situat în mun. Oradea str. Prunilor nr. 1H.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu suprafața de 335 mp, reprezentând imobilul din mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei, în care funcţionează Punctul Termic nr. 127.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 203551, înscris în CF 203551 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 16

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 203552, înscris în CF 203552 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 180659, înscris în CF 180659 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.065 mp,  reprezentând – drum de acces, situat în mun. Oradea, în zona str. Santăului.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 203558, înscris în CF 203558 – Oradea,  haract în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 180440, înscris în CF 180440 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției – casă edificată pe acest teren

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 184629, înscris în CF 184629 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 22

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 203559, înscris în CF 203559 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției- casă edificată pe acest teren.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 23

 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 15 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANĂ  LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Împotrivă? 7 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                              

Abțineri?

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 25.422 mp și 24.235 mp reprezentând terenurile din Parcul I.C. Brătianu, situate în str. Aleea Ștandului, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 492 mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Parcul Traian.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 583 mp, reprezentând teren – proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Izvorului.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 637 mp, având categoria de folosinţă „curţi – construcţii” și înscrierea acestui teren, situat în zona str. Ion Bradu, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 34

Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 108 / 608 mp teren, identificat cu nr. topo 4824/9, înscris în CF 156896, situat în mun. Oradea, str. Aluminei nr. 45, în favoarea proprietarului construcției – spaţiu comercial, înscris în CF individual 156896 – C2 – U5.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea, destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști din domeniul sănătății.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei de închiriere pentru 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în favoarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, Termoficare Oradea S.A., Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a Asociației Platforma Oradea Civică 2017.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. a dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit pentru un număr de 15 imobile, proprietate publică a Municipiului Oradea, în scopul modernizării instalațiilor electrice de utilitate publică pentru alimentarea consumatorilor din zona Rogerius.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare cu suprafețele de 670 mp, 4782 mp și 679 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice aferente străzilor Aviatorilor, Pionierilor și Luceafărului.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 44

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.12 din 2019 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 3.721 mp, proprietate privată, afectat de obiectivul de investiții de utilitate publică de interes local “Modernizare stradă Ion Irimescu”, prin eliminarea poz. Nr. 3 din Anexa 1 și modificarea poz. Nr. 4 din Anexa 2,respectiv pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a cotei de 35 mp din terenul înscris în CF 202678 – Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 47

Proiect de hotărâre pentru aporbarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.934 mp teren, cu categoria de folosință “drum” proprietate publică a municipiului Oradea, reperzentând tronsonul 1 din strada Stupilor.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cadastral 196414 - Oradea, precum și pentru aprobarea concesionării suprafeţei de 36 mp în vederea extinderii construcţiei existente situată în munipiul Oradea, pe strada str. Republicii nr. 30, în favoarea societăţii Crişul Supermarket S.A.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 51

Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 348 din 12.04.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unui imobil, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes local.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 940 din 01.10.2018 privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a două imobile, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof.Dr. G.K. Constantinescu", în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unor investiţii de interes public local.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 837 din 31.08.2018 pentru aprobarea inițierii demersurilor de transmitere a imobilului, teren şi construcţii, înscris în Cartea Funciară nr. 177703 - Oradea, situat în municipiul Oradea, pe str. Ion Bogdan,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea Naţională Fitosanitară, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării investiţiei de interes public local "Coridor verde din strada Ion Bogdan".

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 5.111 mp, identificat cu număr cadastral 178683 și înscris în CF 178683 – Oradea, respectiv cu nr. topo 7345/3, înscris în CF 158650 – Oradea, situate în zona străzii Făcliei.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?

Abțineri? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 56

Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

Discuții dacă sunt, dna.Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Nu am nimic cu APTOR-ul deși în cursul zilei de astăzi nu o să mă credeți dar nu îmi convine să fim luați de neștiutori. Nu știu cum se promovează turismul cu transpalet cu cântar, cu autoutilitară Iveco și cu motostivuitor, o fi o explicație dar prezentarea contractului ca favorabil primăriei în sensul că APTOR își asumă toate cheltuielile de exploatare și de întreținere sunt ridicole. Bugetul APTOR-ului 99% este din bugetul municipiului, scoatem banii dintr-un buzunar și îl băgăm în altul ca să nu îi găsească Curtea de Conturi. Unii se vor folosi de aceste utilaje, nu suntem de acord cu acest proiect de hotărâre.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dau cuvântul dlui viceprimar.

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

Doamna Kirei vă promit că la primul eveniment organizat de APTOR vă chem să mergeți împreună cu mine să îi vedeți pe cei trei angajați ai APTOR-ului cum manipulează cu traspaletul și cu alte lucruri toate cele necesare organizării unui eveniment. Dar vă promit că vă chem, ca să vă convingeți cu ochii dumneavoastră că avem nevoie de aceste utilaje și nu le vor utiliza alții în scopuri proprii, în altele decât a organiza evenimente în Oradea.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuții, doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Numai o precizare, nu neg că și APTOR-ul va folosi aceste utilaje.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Supun la vot materialul nr.56.

Cine este pentru? 18 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                                

Împotrivă? 4 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA

Abțineri?

Materialul nr. 57

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii intr-o coală de C.F. a nr. cadastral 203485 – Oradea, rezultat din alipirea suprafeței de 1737 mp. imobil situat în mun. Oradea, str. Alexandru Andrițoiu.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, compus din teren cu suprafața de 73 mp şi construcţie cu suprafața de 47 mp, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind lărgirea drumului de acces din cadrul obiectivului de investiții: Extindere corp B - Unitatea de Primire Urgenţe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dreptului de concesiune referitor la suprafaţa de 214.800 mp teren, situat în municipiul Oradea, str. Matei Corvin, km. 3, în favoarea societăţii Samos Prodimpex SRL, ca urmare a ajungerii la termen a duratei contractului de concesiune nr. 446 din 02.07.1997.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâre privind declararea interesului local pentru realizarea proiectului "CARTIERUL DIASPORA - MUNICIPIUL ORADEA" şi definirea acestuia ca proiect la nivel local în cadrul Strategiei Naţionale pentru românii de pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020.

Discuții, doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc, acest proiect de hotărâre are un pic de iz electoral, nu rezultă cum se întorc cetățenii români care locuiesc peste graniță și lucrează în oraș că de aceea au plecat și au cumpărat casă acolo că este mult mai convenabil. Să nu mai vorbim care e sprijinul firmelor pentru oamenii aceia care deja lucrează aici la ei, acesta mi se pare, așa cum v-am mai spus, un proiect cu iz electoral pe care nu îl putem susține în forma actuală.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Domnul viceprimar.

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

Probabil are același proiect de iz electoral ca și Aeroportul din Oradea prin care ar trebui să se întoarcă cei din diaspora. Noi încercăm să facem cât de puțin dar încercăm să îi aduce pe oamenii aceia acasă, pentru că au altă mentalitate și cu siguranță doresc să se întoarcă acasă. Ar fi bine să și aibă cu ce să se întoarcă acasă dar, credeți-ne, nu cred că acest proiect are iz electoral, este un proiect real pe care o să vedeți că îl vom pune în aplicare și va avea succes.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

În proiectul de hotărâre este menționat că acești oameni care locuiesc peste graniță deja lucrează la noi. Spuneți-mi vă rog, de unde ar putea să vină, din Berettyoujfalu cu avionul până aci?!

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dacă mai sunt alte dicuții? Dacă nu supun la vot materialul nr.60.

 

Cine este pentru? 15 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Împotrivă? 4 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA

Abțineri?  3  BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                                

 

Materialul nr. 61

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu suprafața măsurată de 880 mp, situat în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 42, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 174893 – Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 30.01.2019, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate - Oradea”,   în sensul actualizării Anexelor nr. 2, 6, 9, 14, 15 și 16.

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?                                    

Abțineri? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a terenului, în suprafață totală de 2.236 mp, prin achiziția cotei de 1/2 , respectiv prin renunțare la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/2, de la societatea Sansuvio S.R.L., în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local "Drum de legătură între strada Anghel Saligny și strada Nojoridului".

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 734 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 3 din strada Coriolan Hora.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre pentru repartizarea a 5 locuințe din fondul locativ gestionat de Municipiul Oradea, persoanelor înscrise pe Lista de priorități aprobată prin HCL nr. 55/30.01.2019.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 71

Proiect de hotărâre aprobarea modificării unor articole din Caietul de sarcini - anexa nr. 4 la hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 30.01.2019 și a art. 1 din P.U.D. Cartierul Tineretului aprobat cu hotărârea Consiliului Local nr. 798 din 29.07.2004.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 524 din 13 iunie 2019 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea, în sensul corectării unei erori materiale.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre privind  integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie și Iulie 2019.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu ” în Colegiul Național  „Onisifor Ghibu” și actualizarea corespunzătoare a anexei nr.1 la HCL nr.18/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2019 – 2020.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Piața Unirii nr. 1, camera 111, către Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară TERMOREGIO, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre privind numirea unor membri în Comisia de Cenzori a ADI Termoregio.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?                                    

Abțineri? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019.

Discuții dacă sunt?

Cine este pentru? 15 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Împotrivă? -

Abțineri? 7 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA, BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                              

 

Materialul nr. 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Paleu și  Ineu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, majorarea cotizaţiei şi actualizarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

Discuții dacă sunt - doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc, cum v-am zis, nu o să mă credeți. Nu suntem de acor cu acest proiect de hotărâre în forma actuală, considerăm că în cursul acestei ședințe la punctul penultim, cu speranță vom aproba pentru DASO 2000 de lei pentru achiziționarea de pachete cadou, pentru persoanele vârstnice de Ziua Vârstnicilor și în momentul în care un eveniment nu are loc, eu înțeleg că și Centenarul Gojdu poate să folosească această sumă de 94.000 de lei dar aș fi considerat mult mai favorabil dacă din această sumă am putea aloca și pentru Ziua Vârstnicilor o sumă mai micuță, dat fiind faptul că 2.000 de lei care noi dăm pentru achiziționarea de produse la 75 de persoane, undeva ar veni 26 de lei pe pachet. Dacă am da încă un pic, încă 10.000 de lei dacă se poate, pentru evenimentul respectiv din această suma de 94.000 lei și restul sumei poată să primească Centenarul Gojdu.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Birta.

 

D-nul Florin Birta – viceprimar al municipiului Oradea

Acuma nu vreau să cred că această propunere este cu iz electoral de la dumneavoastră pentru că, știți, în fiecare an aprobăm această sumă, cel puțin eu îmi aduc aminte, poate dumneavoastră nu, aprobăm acei 2.000 de lei pentru organizarea Zilei persoanelor vârstnice. Dar până acuma niciodată nu ați venit cu propunerea să le acordăm sume mai mari, le-ați votat aceste sume, la fel cum le veți vota și acuma sper, pentru că este un lucru normal. Cred totuși că Centenarul Gojdu își are locul lui în cadrul evenimentelor din Oradea.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Vă mulțumesc mult, într-adevăr până acum nu am comentat acest lucru fiindcă până acuma înaintea Zilei Vârstnicilor niciodată nu s-a mânat sau efectiv nu s-a ținut un eveniment în cadrul evenimentelor listate de către APTOR, e prima dată când nu se ține un eveniment și după ce noi am am majorat deja contribuția orașului ca și cotizație pentru APTOR pentru anumite evenimente, eu consider că nu am zis cei 94.000 lei, eu am zis o sumă modestă din valoarea respectivă s-ar putea aloca anul acesta și nu numai efectiv anul acesta, la serbarea oamenilor vârstnici din oraș.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dumneavoastră aveți o propunere?

 

D-na Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

Da, dacă se poate.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Marinău.

 

D-nul Marinău Florin – consilier local al municipiului Oradea

Am o propunere, în măsura în care aveți o astfel de inițiativă eu propun, adresez o propunere întregului Consiliu Local ca toți consilieri locali ai municipiului Oradea să își doneze indemnizația pentru această lună și destinația acestei sume de bani să fie cea propusă de dumneavoastră. Înțeleg că avem acceptul dumneavoastră și o să propunem un astfel de material pe ordinea de zi în ședința viitoare. 

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Supun la vot propunerea doamnei Kirei.

Cine este pentru? 4 KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA

Împotrivă? 15 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Abțineri? 3  BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                              

 

Supun la vot materialul nr.66 așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 15 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL

Împotrivă? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE                              

Abțineri? 4  KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA

 

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA.

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?                                    

Abțineri? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Rozoti Prodcom, act aprobat prin HCL nr. 26/2018.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL IV.  INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea  unei zone destinate activităților economice terțiare, zona str.Ogorului – str.Nojoridului; Construire service auto, str.Ogorului; nr.cad.172143 – Oradea pentru dezvoltarea unei zone destinate activităților economice terțiare.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD -  Construire locuințe, anexa și împrejmuire teren str. Ion Pop Reteganul,  nr.cad. 193002, 192234 – Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUD aprobat cu HCL nr.151/2010, nr.cad.190742, 190744, 190743, 204699, 174920, 18228, 18229, 18230, zona str.Ogorului  - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 45

Proiect de hotărâre privind aprobarea Aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare în vederea dezvoltării unor activități economice cu caracter industrial pe zona studiată; Construire hală servicii, str.Uzinelor, nr.cad. 196566 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hale depozitare, magazin și birouri str. Ciheiului, nr.64A  nr.cad.203150 – Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere pe orizontală casă existentă P+E, modificări interioare și recompartimentări, str. Ion Heliade Rădulescu, nr.6,  nr.cad. 164812 – Oradea.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD -  Construire locuințe si imprejmuire teren, nr.cad. 199630, 199631, str. Cireșilor – Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL V.  D.A.S.O.

 

Materialul nr. 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a sumei de 2.000 lei reprezentând cheltuielile ocazionate de sărbătorirea zilei de 1 octombrie 2019 – Ziua internațională a persoanelor vârstnice.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL VI.  RESURSE UMANE

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții contractuale pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Cine este pentru? 19 DUŞE TRAIAN ADRIAN, FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA,  LEZEU IOAN, TAU IOAN, CHIANA LAURENȚIU ALIN, MĂLAN MIRCEA, DULCA CAMELIA MARIANA, DRAGOŞ MARCEL DANIEL, BIRTA FLORIN ALIN, MARINĂU FLORIN LIVIU, FILIMON TEOFIL LAVINIU, MORAR GRIGORE,  ZDRÎNCA IONEL MARIUS, FELEA ADRIAN IOAN, NEGREAN DANIEL, KIREI MELINDA, KECSE GABRIELLA, KIS GABOR, PETO DALMA CSILLA                                 

Împotrivă?                                    

Abțineri? 3 BLAGA MARIANA, NEGREA ADRIAN, AVRAM NICOLAE

DIVERSE

Dacă sunt luări de cuvânt la capitolul Diverse.

 

D-nul Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

Cei care v-ați înscris pentru a lua cuvântul, cei din zona Nufărul, doriți? Dați-le un microfon vă rog.

Am să vă rog să vă prezentați, nume, prenume cine sunteți și unde locuiți.

 

D-na. Dumitru Doina – coproprietar casă str. Liszt Ferencz nr.23

Bună ziua, mă numesc Dumitru Doina și sunt coproprietarul unei case de pe Liszt Ferencz nr.23 nu mi se pare normal să aud din presă că voi fi expropriată, deci să vă spun că este bloc cu trei etaje și să aflu că mi se va demola pentru o parcare de mașini. Deci toată munca de o viață, înțeleg trebuie să se dezvolte orașul, nu sunt împotrivă dar cred că totuși se pot găsi și alte variante nu să fim distruși, că eu consider că proprietatea este cea mai importantă. Dintotdeauna am muncit pentru casă, nu pentru mașină, nu pentru altceva și acuma cred că totuși, dacă s-ar dori s-ar găsi și alte variante. Peste drum de Nufărului, unde este Lotusul sunt parcările alea acolo care nu aparțin de Lidl, e neamenajat, de ce nu se poate face acolo o parcare?! Este în spate la Salca, între Leonardo Davinci și Salca este o parcare mare, de ce nu se face acolo e parcare etajată?! Eu consider că și casa mea este cât un bloc, de ce să se dărâme casa mea, dărâmați domle un bloc dacă doriți atunci parcări pentru cei de la bloc. Nu am nimic cu ei dar și eu sunt contribuabil în acest oraș și chiar l-am ales pe domnul Bolojan dar nu mi se pare normal să mi se distrugă casa pentru parcare și spațiu verde. Eu consider că sunt și alte variante deci nu cred, așa gândesc eu și dacă totuși toți plătim aici taxe și impozite să ni se ia în considerare și dorința noastră. Nu e vorba despre bani, este vorba despre casă, deci eu așa văd problema și nu cred că nu s-ar găsi alte variante pentru parcări, pentru că ni se spune că s-a alocat o sumă, de nu știu care dar totuși parcările astea pe lângă demolat vor mai costa până vor ajunge parcări și atunci nu mai bine construim ceva nou, mulțumesc.

 

D-na Galea Dorina – proprietar

Bună ziua domnilor consilieri vă rugăm tare mult să luați în calcul și să analizați o dată, de două ori, de câte ori este nevoie situația caselor din Nufărul, nu este normal să treceți la exproprieri, la demolări, care termen îl doriți dumneavoastră pentru că nu mi se pare normal, dacă veniți acolo ca să vedeți ce case sunt, nu cred ca dumneavoastră v-ar părea bine să treceți printr-o asemenea situație. Vă rog tare mult să analizați această situație pentru că noi am trecut deja în 80, am trecut deja de o perioadă din aceasta, părinții noștri, sunt proprietăți acolo pe care le moștenim, ne leagă tot felul de amintiri deci sunt foarte multe lucruri de care trebuie să aveți grijă domnilor consilieri și să le țineți în cont. Vă rog tare mult să analizați această situație, să nu o treceți așa foarte ușor pentru că este chiar o situație foarte, foarte dificilă. Noi ne-am autosesizat din presă, nu mi se pare normal, poate că nu este, poate este doar un zvon, am vrea să rămână doar la nivel de zvon și vă rog foarte mult să ne dați și nouă un răspuns, să analizați situația, mă repet pentru că ni se pare strigător la cer ce se întâmplă. Galea Dorina mă numesc.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Domnul Kis.

 

D-nul Kis Gabor – consilier local al municipiului Oradea

            Dat fiind faptul că am trecut, adică și familia noastră a trecut în Nufărul când am fost demolați cu două case și terenuri, eu cred că știu despre ce vorbiți și vreau să fac numai o precizare. Propunerile vin din partea executivului, Consiliul Local are foarte puțină tangență cu această problemă fiindcă se apasă pe butonul de 18 voturi. Deci cele 18 voturi nu reprezintă tot Consiliul Local, deci vă adresați nouă și noi nu putem rezolva această problemă, cel puțin grupurile noastre de consilieri nu sunt în stare și eu propun ca să vină executivul cu altă locație, locația nu este cea fericită.

 

D-na. Galea Dorina – proprietar

Bun, atunci vă rog să ne spuneți cui să ne adresăm?

 

D-nul Kis Gabor – consilier local al municipiului Oradea

Primarului și viceprimarilor.

 

D-na Galea Dorina – proprietar

Bun, mulțumim dar vă rog frumos ce vă stă în putință să faceți, vă rog din suflet să analizați situația noastră.

 

D-nul Kis Gabor – consilier local al municipiului Oradea

Acuma am venit cu o propunere, am venit cu propunerea ca să găsiți o altă locație, de exemplu.

                             

D-na. Galea Dorina – proprietar

Exact, sunt atâtea soluții, dacă doriți vă dăm și noi soluții, sunt atâtea soluții pentru parcările de domiciliu, nu să dărâmați casele noastre, vă rugăm din suflet.

 

D-nul Kis Gabor – consilier local al municipiului Oradea

Vă așteptăm.

 

D-nul Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt declar ședința închisă, vă doresc o după masă plăcută.

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

     Filimon Teofil-Laviniu                                                                     Ionel Vila           

 

 

 

                                                                                                                            Întocmit,

            Ligia Oala – consilier juridic