Proces verbal din 24.04.2019

Încheiat azi 24 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  24 APRILIE  2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Chiană Laurențiu Alin, d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l. Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na Peto Dalma Csilla, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l. Tau Ioan,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii consilieri: d-l Kis Gabor, d-l Ionescu Romeo, d-l Morar Grigore, d-na Dulca Camelia, d-l Zdrâncă Ionel, d-l Filimon Teofil și d-l Mohan Aurel.

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director executiv Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

D-nul Vila Ionel – secretar

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi! Pentru astăzi 24 aprilie 2019 a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți acum 20. Lipsesc motivați următorii consilieri: Kis Gabor, Ionescu Romeo, Morar Grigore, Dulca Camelia, Zdrâncă Ionel, Filimon Teofil și Mohan Aurel.

În condițiile acestea ședința este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.   Dau cuvântul președintelui de ședință, domnul Chiană. Poftiți!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar!

Bună ziua tuturor!

            Supun atenției dvs. și aprobării prin vot Borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa extraordinară  din data de astăzi 24 aprilie  2019:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și SC Transgex SA în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire si apă caldă în zona sălii polivalente”.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

 

I.                    D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelulcererii de finantare:,,Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte Brâncoveanu nr. 5 A, PB 63, Q 1/II, C4”.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatie itehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC 82, PB81,PB83, PB74 SI P-TA Bucuresti, in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre pentrua probarea cheltuielilor aferentesi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente,” aprobareaîncheieriiunui Acord de parteneriat cu firma Mannvit Islanda

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

II.                  DIRECȚIA ECONOMICA

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul de Evidenţă a Datoriei Publice Locale,  Registrul de Evidenţă a Garanţiilor Locale şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.700/31.08.2009

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri.

-          Discuții dacă sunt? Doamna Kirei, vă rog.

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Mulțumesc.

Având în vedere procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, prevăzute în HG nr. 841/1995, proiectul de HCL 4/24.04.2019 nu îndeplinește condițiile legale conform art. 1 din HG 841.1995 potrivit carora „Transmiterea, fără plata, de la o institutie publică la o alta institutie publică a unor bunuri, altele decat cladiri, aflate în stare de functionare, se realizează cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.”

Proiectului de HCL nu prevede:

·        Bunurile care se doresc a fi transmise cu titlu gratuit;

·        Nu se evidențiază instituțiile publice către care se dorește transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor;

De asemenea, nu vedem cum pct. 1 al Anexei 1 la HG 841/1995 ar putea fi aplicabil în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor pentru instituții publice, de către Municipiul Oradea.

Întrebarea care se pune este, dacă aceste instituții au fost consultate referitor la această transmitere a bunurilor și de unde vor avea fondurile necesare întreținerii acestora?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul director Edi Florea, vă rog.

 

D-nul Florea Eduard – director Direcția Economică

Bună ziua!

Este vorba în special de instituții din subordinea municipalității, e vorba de școli, de spitale. Am luat decizie în urmă cu câțiva ani, avem contracte de administrare cu dânșii. Partea de inventar au rămas în evidențele noastre și doar în folosința lor, este o dublare de documente. Am cerut prin această hotărâre un mandat pentru ordonatorul de credite, pentru primar, pentru a conveni cu fiecare dintre aceste entități procesul – verbal de predare – primire. Adică, atunci vom face identificarea când și partea care este partener este de acord cu acea listă. Toate aceste liste urmează apoi să intrăm în Consiliul Local, pentru fiecare independent. În această fază am cerut un acord de principiu și un mandat pentru ordonatorul de credite.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

-          Doamna Kirei, vă rog.

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Este o explicație bună dar nu stă!

Mulțumim!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumim!

Domnul Liviu Sabău, vă rog!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Mare parte astea erau și observațiile noastre de natură legală, dat fiind faptul că procedura privind transmiterea bunurilor prevede o bublicitate, o anumită perioadă de timp, în așa fel încât instituțiile să își poată manifesta interesul pentru preluarea gratuită a acestor bunuri. De asemenea punctul 4 nu are expunere de motive pentru caracterul de urgență, caz în care nu ar avea ce să caute pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare. Deci, rugămintea ar fi să fie scoasă atâta timp cât nu are îndeplinită condiția de legalitate obligatorie de existență a expunerii de motive.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Această hotărâre este o hotărâre de principiu care îi permite domnului Florea și colegilor de la Direcția Economică să lucreze și să pregătească materialele în așa fel încât în cursul lunii mai, în cursul lunii iunie pentru obiectivele de inventar cu care Direcția Economică și o anumită școală au căzut de acord să se administreze într-o anumită formulă, executivul vine din nou per ordinea de zi a Consiliului Local și vi le supune bucată cu bucată, nominal, așa cum prevede legea, prin urmare, din nou dvs., veți avea posibilitatea ca punctulal să aprobați sau să nu aprobați dacă nu vi se dau explicațiile de rigoare. Dar, cea mai proastă formulă este să nu clarificăm aceste aspecte. Asta este situația! Deci, nu are nici un fel de efect juridic decât permisiunea Direcției Economice de a lucra pentru a pregăti materiale pentru ședințele ordinare sau extraordinare viitoare.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul secretar!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Domnule consilier, cât privește legalitatea, vă spun că Proiectul de hotărâre și Hotărârea este legală! Expunerea de motive – este adevărat – că legiuitorul a prevăzut și spune că la ședințele extraordinare se vor prezenta urgența – de ce este obligatoriu ca această hotărâre să fie discutată și adoptată astăzi. Ceea ce a făcut domnul primar acuma, tocmai asta a făcut, adică v-aș ruga să observați că el a fost – Proiectul de hotărâre – a fost depus astăzi, el a apărut ca o necesitate și prin el se dorește crearea unui cadru juridic pentru pașii imediat următori care se vor face, ceea ce spunea domnul director Edi Florea. Urmând ca apoi aceste liste, aceste anexe să vină în Consiliul Local să fie aprobate. Dar din momentul în care eu, ca și municipiu am bunuri date școlilor, adică am aceste școli în custodia mea, este firesc și normal pe undeva să dau și aceste mijloace fixe. Eu mă întreb că trebuiau date mai de mult! Dar, dat fiind faptul că acuma am ajuns la această hotărâre, eu zic că este corect și legal și se poate vota fără nici un fel de probleme.

  

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul Kirei!

 

D-na Kirei Melinda – consilier

Mulțumesc.

Dacă ar fi vorba numai despre mandatarea domnului primar atunci numai articolul 4 susținem că ar fi trebuit să rămână în acest Proiect de hotărâre prin care domnul primar, prima dată îndeplinește, adică duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri și nu vorbim de primele trei articole în care deja zice că: ,,aprobarea transmiterii cu titlu gratuit,, , ,,trecerea cu titlu gratuit,,. Aia înseamnă că de ce nu îl trimitem pe domnul primar prima dată să facă inventarierea cu școlile respective, cu spitalele respective, când e gata atunci dăm acordul!   

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Propunerea mea e să supunem votului acest material, estimez un rezultat, nu-l spun care, prin urmare, cum să vă spun se va putea discuta într-o altă ședință, probabil mai în detaliu, pe structura articolelor așa cum vă doriți sau alte elemente de genul acesta!   

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Vă mulțumesc!

Supun votului dvs. proiectul nr. 4:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru

3 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 24aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 25 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru

4 voturi împotrivă

3 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de Termoficare Oradea SA pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat precum și aprobarea elementelor care vor fi luate in calcul la intocmirea de către Termoficare Oradea SA a devizelor de lucrări aferente lucrărilor executate către terți

-          Discuții dacă sunt?

Domnul Liviu, vă rog!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Referitor la materialele 11, 12 și 13, - ca să nu iau cuvântul de mai multe ori -, sunt materiale nici la momentul comisie sau chiar în momentul comisiei au fost urvcate sus pe site. Unul are 20 de pagini, celălalt tot vreo 20, nu sunt materiale care într-o jumătate de oră să le putem parcurge și mai ales nu e vorba nici despre un subiect legat de CF – uri sau altele. E un subiect care e o vulenrabilitate pentru municipiul Oradea sistemul public centralizat de încălzire, sunt decizii și mai ales punctul nr. 13 și punctul nr. 12 care generează și costuri mari pentru municipalitate și rugămintea ar fi să fie amânate până la următoarea ședință probabil extraordinară care am înțeles că ar trebui să aibă loc la începutul lunii mai.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

E cert că așa cum arată structura prezenței de astăzi, dacă grupul PSD și grupul UDMR nu le votează, vom lua act de un vot, așa cum s-a dat și la materialul anterior și deci ori cum materialeul să spunem nu pot fi adoptate.

Pe de altă parte lucrurile stau în felul următor. În ceea ce privește de exemplu următorul punct, cel legat de degazor, această lucrare în momentul de față este contractată, este în lucru, este una absolut necesară pentru ca, calitatea apei, a agentului termic să fie cea corespunzătoare în așa fel încât să nu se cordeze noile instalații. Nu facem decât să îl preluăm, să preluăm această investiție pe un credit contractat de la Banca Europeană de Investiții.     

Iar următorul material este cel legat de faptul că așa cum știți pentru a ne crea o rezervă de capacitate energetivcă pe timp de iarnă, pentru a nu mai primi amenzi de la Garda de Mediu – pe bună dreptate ca să ne înțelegem bine -  trebuie să facem o procedură de achiziție. Cu cât o lungim mai mult cu atâta riscul să nu se finalizeze în această toamă și la iarnă să devină operaționale investițiile este mai mare. Deci, o putem amâna pe luna mai dacă nu o votați, nu e nici un fel de problemă, dar v-am spus, înseamnă două trei săptămâni până se ține ședința ș.a.m.d.

Deci, aceste investiții trebuie să le facem pentru că ele sunt de natură tehnică, nu sunt niște abordări să spunem politice sau politici care pot fi interpretabile , sunt niște chestiuni obligatorii de făcut. Dacă nu le votați ori cum le vom amâna, nu e nici un fel de problemă pentru că este o constatare vis-a-vis de prezența consilierilor astăzi la ședință. 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Spun la vot punctul nr. 11:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru

3 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Oradea a obligațiilor de plată aferente contractului de lucrări nr. 10661/09.08.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare încheiat între societatea Termoficare Oradea SA și societatea Energomontaj SA

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru

7 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre privinda probarea asocierii dintre societatea Termoficare Oradea SA și Municipiul Oradea în vederea realizării investiției "Unitatea de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului energetic 1"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

16 voturi pentru

4 voturi abținere

 

III.                D.P.I.

PUNCTUL NR. 5

            Proiect de hotărâre privind însușirea Planului de situație privind terenul, identificat cu nr. cad. 203248, în suprafață de 65.163 mp, atribuit în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., în vederea obținerii titlului de parc industrial.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

            Unanimitate pentru

 

            PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniul privat al municipiului Oradea, în favoarea Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune.

 

-          Discuții dacă sunt?

-          Domnul Liviu Sabău, vă rog!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc frumos!

Observația referitor și la acest material e că nu l-am primit decât la comisii, lucru care nu cred că e neapărat nu lucru bun . De asemena doar în comisii ni s-au comunicat și care sunt cele trei ... o mașină și două echipamente care am înțeles că vor trece. Întrebarea era legată de urgența materialului? Nevând expunere de motive și de asemena dacă există personal angajat care să utilizeze aceste echipamente că sunt echipamente care necesită anumite schiluri speciale, abilități, cetificate, atât pentru transpalet, pentru ce mai era acolo, manitu și toate celelalte, presupun personal autorizat. Știu că în momentul de față schema de personal e de 3 sau 4 persoane și nu curpind aceste posturi, stivuitorist, respectiv șofer profesionist.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumesc!

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

Aceste dortări a-ți văzut deja că și-au facut datoria în Piața centrală, dezafectând, lucrând, facând ceea ce este nevoie și în Cetate pentru că de exemplu târgul de paște a trebuit să fie montat ș.a.m.d. și nu facem decât – să spunem – să punem în realitate elementele scriptice.

În ceea ce privește angajarea de personal nu vor fi angajați oameni suplimentari, vom lucra într-o formulă cu cei de la Direcția de Patrimoniu în așa fel încît ... fără să angajăm personal suplimentar, să putem opera aceste mașinării în așa fel încât la final de săptămână sau în perioadele când sunt altfel de evenimente să ne putem face datoria.

  

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Poftiți domnul Sabău!

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Și atunci nu ar fi mai eficient să rămână la Direcția Patrimoniu dacă acolo sunt și există și personalul necesar să fie folosite doar la sfârșit de săptămână sau când sunt evenimente și în restul timpului să poată desfășura activități pentru Direcția Patrimoniu unde sunt achiziționate în momentul de față?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Domnul Popa, vă rog!

 

D-nul Popa Dan Lucian – director DPI

Bună siua.

Având în vedere că Asociația pentru promovarea turismului gestionează planificarea evenimentelor și punerea în practică a lor noi vom veni doar cu suportul de personal, ei gestionează și trebuie să-și deducă niște cheltuieli pentru folosirea acelor utilaje. Aceasta este motivația pentru care le dăm lor utilajele acestea, iar urgența este dată de faptul că suntem în mijlocul evenimentelor. Săptămâna viitoare va fi Gaudeamus, Street Food Festivals și dânșii au solicitat în regim de urgență aceasta. A venit pe ultima sută de metri, de asta este băgată așa! Aceasta e urgența! A fost o procedură de înmatriculare a acelui utilaj, acum s-a finalizat... cam asta ar fi explicația!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Mulțumim.

Supun la vot punctul nr. 14:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

13 voturi pentru

3 voturi împotrivă

4 voturi abținere

 

IV.                DIRECTIA TEHNICĂ

            PUNCTUL NR. 6

            Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord termic si punct termic la imobilul situat pe strada Uzinelornr. 4” – VARIANTA 1

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

            Unanimitate pentru

 

            PUNCTUL NR. 7

            Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord record termic primar la imobilul din Parcul Petofi nr. 6, municipiul Oradea - scenariul 1

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

            Unanimitate pentru

 

-          La Capitolul Diverse dacă vrea cineva să ia cuvântul?

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Mandatul domnului Chiană s-a încheiat așa că vă rog să faceți propuneri pentru funcția de președinte pentru următoarele trei luni.

Vă rog!

 

D-nul Birta Florin – viceprimar

Îl propun pentru că s-a descurcat foarte bine tot pe domnul Chiană pentru încă un mandat!

 

D-nul Vila Ionel – secretar

Acceptați domnule Chiană?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

De acord!

 

D-nul Vila Ionel – secretar

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

            19 voturi pentru

            1 vot abținere

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Domnul primar, poftiți!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Vă mulțumim pentru colaborarea de luna aceasta, vă dorim sărbători fericite celor care sărbătoriți, să ne vedem cu bine după data de 1 mai cel mai probabil.

Vă mulțumesc pentru votul pentru materialele care trebuiesc depuse de urgență. E vorba de blocurile a căror indicatroi le-ați aprobat astăzi și de asemenea pentru proiectul de geotermal care are termen data de 7 mai, deci nu va mai trebui să facem o ședință extraordinară chiar la început. Funcție de clarificările care ne vor fi solicitate la evaluarea proiectelor europene sau de alte urgențe vom organiza cel mai probabil până la jumătatea lunii mai o ședință extraordinară urmând ca ședința extraordinară să o ducem către finalul lunii.

Vă mulțumesc încă o dată.

 

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Declar ședința închisă!

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                      SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Chiană Laurențiu Alin                                                               Ionel Vila            

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Jurca Mariana