Proces verbal din 17.04.2019

Încheiat azi 17 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  17 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kirei Melinda, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Kis Gabor-Ferenc Mohan Aurel, d-l Marinău Florin și d-l.  Lezeu Ioan.

 

Lipsește motivat d-na consilier d-na. Kecse Gabriela

 

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - director  Direcția Economică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 17 aprilie 2019 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenți 26; lipsește d-na consilier Kecse Gabriela.

 În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

 Propun adoptarea Procesului verbal al ședinței anterioare, din data de 27 martie 2019.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Să începem ședința cuprinzând aprobarea borderoului cu materialele propuse spre analiza Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară din data de 17 aprilie 2019.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Materialul nr. 1.

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019

 

Discuții, dacă sunt?

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

            La dezbaterea publică de luni am întrebat dacă această activitate este privită de executiv doar ca obligaţie legală, care trebuie bifată sau vor ţine cont de observaţiile noastre?  Domnul primar m-a contrazis, spunând că nu este obligaţie legală această dezbatere, ei și-au făcut datoria publicând pe site şi colectând opiniile, propunerile. În Legea 273/2006 articolul 8, litera b. prevede obligativitatea dezbaterii publice a bugetului local. Prin aceasta eu înţeleg discuţia - convorbirea pe această temă, ceea ce s-a şi întâmplat într-un anumit fel şi nu colectarea de propuneri.

            Dar trebuie să admit cu această ocazie, că 50% din observaţiile mele prezentate la dezbatere publică au fost însuşite astfel:

Am constatat că prin noua propunere de buget aferentă anului 2019 s-au regândit atât estimările pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli în aceeaşi proporţie, deficitul propus a se închide la sfârşitul anului fiind acoperit de excedentul din anii precedenti.

Totodată au fost completate la partea de venituri sume aferente donaţiilor precum şi unor subvenţii. Pe partea de cheltuieli au fost introduse sume aferente cultelor, aferente cheltuielilor materiale pentru asistenţii comunitari, recuperări FNNUAS DASO şi a fost mărită substanţial prevederea aferentă fondului de rezervă.

Cheltuielile de capital au fost detaliate permiţând o mai bună transparenţă a investiţiilor care se vor desfăşura în anul 2019, fiind anexat „Programul de investiţii finanţat din bugetul consolidat al municipiului Oradea în anul 2019”.

            Am putea privi şi partea goală a paharului. M-aş putea repeta, şi să spun ceea ce am spus în legătură cu prevederile la cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, sau la scăderile la sumele defalcate din TVA aducând ca şi comparaţie Clujul. Dar nu o fac.

Mă repet numai în ceea ce priveşte susţinerea activităţilor destinate tinerilor, deşi este obligaţie legală, nici în anul 2019 nu au fost prevăzute sume aferente Fondului destinat activităţilor de tineret. Şi aici aş sublinia, că educaţia copiilor noştri cât şi premierea lor pentru rezultate bune, sau motivarea lor pentru anumite domenii nu se confundă cu Fondurile destinat activităţilor de tineret.

            Şi o observaţie la final, din sumele pentru sprijinirea unităţilor de cult a fost uitată Episcopia Romano-Catolică.

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabau.

 

Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Ne bucurăm de partea de venituri la buget, având cel mai mare buget din ’90 încoace, ne bucurăm de sumele care sunt pe parte de IVG și pe parte de cote defalcate din TVA, sume care acoperă integral obligațiile atât cu partea de asistență social, cât și plata persoanelor cu handicap, din excedentul din IVG față de anul trecut plus sumele defalcate 28 mil. din TVA acopera cei 31 mil., Din păcate așa cum am zis și în cadrul dezbaterii publice și nu are rost să reluăm aceeași discuție și în cadrul ședinței de consiliu local, pentru că a fost o discuție mai lungă, ne-am prezentat obiecțiile noastre referitoare la buget, ne-am exprimat regretul că partea de burse pentru elevi nu a putut fi cuprinsă nici în acest an, și ne-am exprimat regretul pentru că așa cum s-a promis și în anul 2017 deși execuția pe anul 2018 a confirmat o creștere a veniturilor acea reducere pentru taxe și impozite, nu s-a întâmplat.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Nu o să intru într-o dispută cu colegii care au luat cuvântul până acuma, dar trebuie să corectez un lucru pe care l-a afirmat d-na conslier Kirei. Toate cultele au alocări direct proporționale cu numărul de credincioși declarați la recensământul populației. Cultele care beneficiază într-un an de sume mai mari, pentru că trebuie să finalizeze anumite obiective de investiții, nu mai primesc în anii următori până la amortizarea acestei sume. Dacă, spre exemplu, primăria Oradea a finanțat reabilitarea episcopiei Romano-Catolice de pe strada Republicii, a cărei valoare depășește alocarea anuală, până la acoperirea acestei sume, episcopia nu mai primește alte alocări. Dacă am finanțat reabilitarea episcopiei reformate de pe strada Independenței, valoarea de reabilitare fiind mai mare decât alocarea care se dă pe baza calculului proporțional, atunci episcopia reformată nu mai primește alți bani, până când nu se amortizează toată suma. La fel este cazul și la celelalte culte prin urmare n-aș vrea să induceți în eroare nici consilerii municipali, nici orădenii.Primăria Oradea, respect cel puțin de când sunt eu primar această regulă de repartizare direct proporțională și direct la culte, fără să îi întrebe despre ce este vorba, sume de bani pentru toate cultele din municipiul Oradea. Vă mulțumesc!

 

 

Alte discuțiiDiscuții, dacă sunt?

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 5

-          Abțineri? 3

 

 

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 2

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada NĂVODARILOR

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Matarialul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CĂRĂBUȘULUI.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 4

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CHEILE TURZII.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ARTURO TOSCANINI.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Aurora.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada GEORGE BOTA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ION MINCU.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DIGULUI, TRONSON INTRE STR. NAVIGATORILOR – STR. PIETRIȘULUI.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 1și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabau.

 

Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

La acest punct aș vrea să vă întreb? Știu că a fost depus o listă cu 124 semnături de către locuitorii din cartierul Podgoria, pentru suplimentarea numărului de curse din aceea zonă. Din material nu reiese că sunt cuprinse și acele modificări, întrebarea era, dacă vor fi cuprinse în viitorul apropiat sau nu se dorește suplimentarea acelui număr de curse. Mulțumesc!

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Până la achiziția unei flote noi de transport, nu vom suplimenta numărul de mașini în sensul extinderii de trasee majore sau creșteri semnificative de frecvențe. Așa cum am discutat în ultima ședință a Zonei Metropolitane Oradea, primăria Oradea, primăriile din Zona Metroploitană și OTL am căzut de acord aupra  unui proiect de dezvoltare, a unui sistem de transport integrat, în Oradea și în Zona Metrolopitană în următorii 3 ani, în urma căreia până la sfârșitul lunii iulie să avem un punct de vedere de la comunele care doresc să intre în Transregio în așa fel încât OTL-ul să-și dimensioneze flota care trebuie achiziționată și treptat, treptat în următorii ani, să extindem traseele de transport. În ceea ce privește relația Podgoria, în momentul în care Oșorheiul va intra în Transregio în etapa următoare prin legătura dintre Oradea-Fughiu-Oșorhei, va putea fi crescută frecvența și numărul de curse către relația Podgoria, va fi și drumul asfaltat până la finalul acestui an, și da, se poate pune problema începând de anul viitor a îmbunătățirii numărului curselor.

 

 

Alte, discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DÂMBOVIȚEI.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 

 

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţiiDrumuri interioare în Parcul Industrial  Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.425.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcţie Sală Sport pentru Liceul Teologic Penticostal „Betel” derulate de Biserica Penticostală „Betel” Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuirea contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 6.200.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2019.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Nu suntem de acord cu acest proiect de hotărâre având în vedere titlul cotizației. Nu avem și nu am găsit nici o bază legală pentru a putea acorda în acest fel. Considerăm că nu sunt îndeplinite condițiile pentru votarea acestui material. Suma de 6.200.00 lei prezentată ca și valoare de cotizație nu se regăsește nicăieri pe site, nu este făcută publică. Conform art. 1 din Statutul APTOR la pct. 5 este menționat faptul că, asociația este obligată ca să publice toate hotărârile ale adunării generale pe propria pagină de internet. Acele hotărâri care conform art. 27 alin. 2 pct. b aprobă, cuantumul cotizației anuale propusă de Consiliului director conform art. 40 alin. 2 pct. b. Am vrut să studiem aceste hotărâri, dar nu am găsit nicăieri nici pagina de web a APTOR-ului. Nu avem nimic cu evenimentele ce vor fi finanțate din bugetul APTOR-ului, ci doar cu titlul de cotizație anuală pentru suma respectivă.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Stimati colegi, inafară de cuantumul sumei de la înființarea APTOR-ului adică de câțiva ani se repetă aceași procedură. Nu poate fi aplicată legea selectiv numai când ne convine. O autoritate locală de ex., primăria Oradea să prezinte bugetul să facă prezentare publică și o altă autoritate de ex. consiliul județean să nu facă, dar desigur legea se aplică într-o clădire într-un fel, în altă clădire altfel. APTOR-ul înafară de elementele de transparență și dacă este ce spuneți dvs., îl rog pe domnul Jurcă să rezolve toate aceste probleme, este unul dintre puținele modele de bună practică, preluate în România din sistmele vest europene. În Germania, în Franța, în vestul Europei taxele care se colectează de la hotelieri, taxa hotelieră, nu sunt administrate de către primărie în mod direct, așa cum din păcate se întâmplă aproape în toate marile orașe din România, ci există asociații, ONG-uri de acest tip care sunt formate în parteneriat cu cei care generează aceste taxe, cu hotelierii cei mai importanți, cu marile mall-uri, cu partenerii lor de acolo și toate proiectele sunt aprobate de bord-urile acestor entități, în felul acesta. Cei care generează veniturile sunt factori de decizie și nu poți să vii cu proiecte care nu sunt validate de oameni profesioniști gen managerii de la Lotus sau President, Hilton, Ramada etc., pentru că aceste proiecte sunt girate indirect și de profesioniștii din aceste sectoare și în toată Germania acesta este mecanismul și eu consider că este un lucru bun. Nu cred că există vreun motiv de nelegalitate, pentru că așa cum v-am spus această procedură este aplicată de cel puțin 5 ani de zile.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului secretar

 

Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Nu cred că impică o problemă de legalitate, de când a fost înființată această structură, au fost alocate niște fonduri care presupune anumite activități, mai ales acum în an centenar. Este o chestiune de formă, fondul problemei este cu totul altul.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul doamnei consilier Negrea.

 

Negrea Adrian – consilier local al municipiului Oradea

 

Am avut și ieri în ședință și după ședință, aș avea o rugăminte. România deține președenția Consiliului Uniunii Europene în acest semestru, în acest an, aș dori ca pe lista evenimentelor organizate de către APTOR în data de 9 Mai, cu ocazia zilei Uniunii Europene să se realizeze o manifestare, astfel încât să se arate și apartenența noastră la această entitate. Mulțumesc.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Stimate coleg, vorbesc cu colegii de la consiliul județean și sunt convins că facem o activitate împreună și atunci. Nu este o problemă pe tema aceasta.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Va mai mențineți propunerea?

 

Negrea Adrian – consilier local al municipiului Oradea

 

Nu. Era doar o rugaminte.

 

Negrea Adrian – consilier local al municipiului Oradea

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Domnule primar, anul acesta am avut posibilitatea și vă mulțumesc pentru aceasta, că nu pe ultima sută de metri aflăm lucrurile mai repede, așa am putut studia și această problemă, si de aceea vin acum cu comentariile. Statutul nu acum a fost făcut, ci la înființarea APTOR, și a fost semnat de toată lumea inclusiv primăria Oradea, și cum am mai zis - art. 27 la alin. 2 ”atribuțiile adunării generale și a asociatiei cu provire la activitatea proprie sunt: pct. b – aprobarea cunatumului cotizației anuale, a periodicității și a modului de plată a acesteiaÎn momentul în care ceilalți membri ai APTOR-ului plătesc exact aceeași cotizație, nu este vorba pe care o primesc pentru evenimente, ci titlul cu care noi dăm acet lucru. Ceilalți membri plătesc exact aceeași cotizație, primăria Oradea anual mărește această cotizație, bănuiesc că a fost o adunare generală pe baza căreia s-au înțeles ca primăria Oradea din bugetul local mărește partea ei de cotizație și ceilalți pot să mențină acest lucru. Teoretic, tot pe baza acestui statut la art. 31 pct. 5 scrie că, asociația este obligată să publice, hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet. Domnule primar, de atunci nu s-a reușit să se facă pagină de internet, care se face din două în două secunde?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Mihai Jurca – director APTOR

 

Problema de legalitate pe care ați invocat-o din punctul nostru de vedere nu stă în picioare. În urma unui control al Curții de Conturi în Constanța, asociația omoloagă a fost desființată pentru că, alocările nu s-au făcut cu titlul de cotizație. Este singura variantă legală existentă azi în România. Legat de transparență și de publicarea hotărârilor AGA aici aveți perfectă dreptate le vom publica pe site-ul primăriei într-o secțiune dedicată asociației, acesta este un lucru pe care ni-l asumăm. În ceea ce privește hotărârea AGA, hotărârea AGA urmează după ce avem hotărârea din Consiliul Local. Noi probabil săptămâna viitoare sau după Paști vom avea ședință AGA în care vom aproba bugetul pe care dvs. îl aprobați azi. La fel în Statutul pe care l-ați citat, se menționează foarte clar că oricare dintre membri poate contribui suplimentar față de cotizația pe care și-o aprobă cu alte sume. Deci contribuția primăriei care este fluctuantă de la an la an este perfect legală și se înscrie în prevederile statutului.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Sabau.

 

Sabău Popa Liviu – consilier local al municipiului Oradea

 

Referitor la APTOR cât și la Fundația pentru Protejarea Monumentelor, sugestia ar fi sau propunerea, am văzut în bugetele amândurora servicii de consultanță pentru achiziții. Propunerea ar fi ca achizițiile să se facă de către compartimentul propriu al primăriei având mult mai multă încredere în cei din interiorul primăriei care sunt obișnuiți cu altfel de achiziții complexe, decât cu firme terțe care propbabil nu au experiența și amplitudinea proiectelor derulate de către aparatul propriu de achiziții. De asemenea nu am înțeles discrepanța între cotizații, între cotizația primăriei Oradea și a celorlalți participanți în ascoiație care au o sumă mult, mult mai mică decât contribuția primăriei Oradea, ei fiind probabil principalii beneficiari din punct de vedere economic al evenimentelor derulate de asociație. A treia și ultima remarcă este legată de o parte de evenimentele derulate de asociație care în mod normal și în mod tradițional erau organizate de către Departamentul de Evenimente Monitorizare din cadrul primăriei, inclusiv cei pentru parada sărbătoririi cei 100 de ani de la eliberarea Oradiei și care nu știu dacă are neaparat legătură cu atragerea de turiști care a fost promovat la nivel național și internațional și ar intra neaparat în sfera de atribuții a acelei contribuții date pentru APTOR. Poate că, acest lucru ar fi trebuit organizat de către primărie și APTOR-ul să se focuseze pentru atragerea de turiști.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Sunt niște pseudo-probleme pe care le ridicați, dar vă dau răspuns și la acestea.

1.       Problema de organizare a unor licitații, personalul de licitații este înebunit”, și așa nu reușim să publicăm procedurile la timp mai ales cele pe fonduri eruopene, avem întârzieri și legislația se schimbă, dacă se mai ocupă și de alte lucruri sigur nu mai achiziționăm nici tramvaie, nici pasajele... aceasta este o chestiune cât se poate de clară. Dacă mai suplimentăm personal și îl mai și specializăm pe artiști etc., dar nu le putem face pe toate.

2.       Din acest punct de vedere, în momentul în care se face un eveniment este clar că APTOR-ul are contactele, are știința de a le face mai bine decât noi. Întodeauna evenimentele care înseamnă concerte necesită niște specializări, și asta a făcut APTOR pentru toate concerte din Oradea. Partea de evenimente oficiale, armată, le face APTOR-ul împreună cu colegii din primărie, pentru că asta presupune alte corespondențe și cred că în acești ani le-au făcut într-o formulă responsabilă. Ceea ce n-ați înțeles sau care ca și colega noastră doriți să duceți discuția într-o zonă de rea intenție este că nu hotelierii noștri sunt principalii beneficiar ai APTOR, ei sunt principalii contributori, banii pe care primăria îi are pentru eveneminte alături de cei pe care îi votăm noi, mai mult sau mai puțin, vin din taxa hotelieră. Era important ca cei mai importanți hotelieri să vină și să facă parte. I-am invitat pe toți inclusiv pe S.C.T., ca să clarificăm încă o dată lucrurile, cei care au dorit să participe, fără nici un fel de probleme au aceptat. Prin urmare, nu facem evenimente la sediul hotelului Hilton sau la President in Băile Felix ca să-i avantajeze pe ei, ci se fac evenimente în oraș. Dânșii participă pe partea economică pe care o gestionează, pentru că noi din această activitate noi încasăm o taxă hotelieră pe care am mărit-o an de an, taxă din care ne constituim aceste venituri. Este logic să aibă o contribuție rezonabilă și prin experiza pe care o au, prin contactele pe care le au, prin ceea ce au acumulat în acești ani să ne ajute să nu facem mari erori care să nu aducă nici un beneficiu indirect orașului. Aceasta este realitatea. Vă mulțumesc!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului consilier Ionescu.

 

Ionescu Romeo – consilier local al municipiului Oradea

 

Simt nevoia să spun și aici două lucruri, dat fiind faptul că noi suntem membri în APTOR. O dată principalul beneficar al APTOR și al bugetului est tot orașul Oradea și nu hotelierii, pentru că s-a văzut de 3 ani încoace că a crescut foarte mult turismul, iar oamenii aceia consumă: parc de distracții, restaurante, ștranduri etc. firme care nu participă la bugetul APTOR, doar hotelierii iar taxa hotelieră este cea mai mare din țară  de 3% și a crescut față de 1% față de acum 3 ani de zile. Multumesc.

 

 

Alte discuții? Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 8

Abțineri?

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâreprivind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Aș vrea să subliniez din prima clipă că grupul UDMR este pentru acest proiect de hotărâre dar avem o singură întrebare,

Cum se justifică creșterea cu 27% a cheltuielilor cu salariile pe 2019 când la Compania de Apă aceste creșteri sunt numai de 13%, la OTL 8,52% și la Termoficare de 13%?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

O mică creștere de personal și creșterea normal de salarii. Colegul meu vă poate da mai multe detalii.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

Dau cuvântul domnului Kovacs.

 

Kovacs Laszlo Attila – economist ADLO

 

Este vorba despre două HCL-uri, în uma se modifică organigrama aprobată în septembrie 2018, având în vedere că eram 6 persoane acum vom fi 7. Iar prin HCL din ianuarie s-a modificat statul de funcții, este vorba de o creștere de 9,9%.

Supun la vot, materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate..

 

Discuții dacă sunt?

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei.

 

Kirei Melinda – consilier local al municipiului Oradea

 

Nici în proiectul de hotărâre, nici în raportul de specialitate, nici în studiul de oportunitate, nici în caietul de sarcini şi nici măcar în Anexa 1 cu legislaţia cu privire la transportul public local de călători nu se menţionează Legea 328 din 21 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1106 din 28 decembrie 2018.

Având în vedere că această lege în peste 90 de articole modifică Legea 92/2007 care a stat la baza întocmirii documentaţiei supuse aprobării noastre, propun scoaterea de pe ordinea de zi şi amânarea pentru o dată ulterioară.

Solicit amânarea având în vedere art. IV din Legea 328/2018, care prevede, citez: „În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) va elabora şi va aproba prin ordin al preşedintelui contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local şi judeţean de persoane.”

Din informaţiile primite de la preşedintele A.N.R.S.C. domnul Tescaru Ionel, proiectul contractului cadru este gata şi până la sfârşitul lunii va fi aprobat şi publicat pe site-ul A.N.R.S.C.

Până atunci se poate reverifica întreaga documentaţie, eventual actualiza studiul de oportunitate cu datele din 2018 care sunt cunoscute.

Cu această ocazie propun ca să se studieze şi problema integrării tarifare parţiale în abonamentele de călătorie, a abonamentelor de parcare din parcările tip P+R ce urmează a fi construite.

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, vă rog să votați materialul în forma în care este propusă, din două rațiuni. Cea mai importantă este legată de accesarea fondurilor europene, ca să putem cumpăra tramvaie pentru operator este nevoie sa ai un contract care să respecte anumite lucruri și avem niște termene în acest sens și acest contract respectă normativele de astăzi și ne rezolvă o problemă de eligibilitate pe care noi trebuie să o respectăm până la un anumit termen. Al doilea, el nu influențează bugete, tarife este doar o chestiune în raporturile cu OTL și cu autoritățile de management de la Programul Operațional Regional, nu putem dota cu tramvaie decât un operator care un anumit contract de delegare. În ceea ce privește faptul că autorități ale statului nu respectă termenele prevăzute prin legi, nu este culpa Consiliului Local, în condițiile în care apar alte reglementări îl modificăm, îl aducem la zi. Mă gândesc că nu doriți să pierdem contractual de finanțare pentru că nu știu care președinte v-a spus dvs. că peste o lună va publica, deși de 4 luni trebuia să facă această chestiune. Când vor apărea acele norme, care cum v-am spus nu schimbă cu nimic tarife, bugete, s.a.m.d. le putem actualiza. Să facem un lucru pe care trebuie să îl facem, după aia sunt de acord să le aducem la zi cu respectarea oricăror norme care mai apar. 

 

Alte discutii? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 8

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului desuperficie încheiat cu societatea Sapient SRL, act aprobat prin HCL nr. 320/2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 57

Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare)  .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 58

Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 61

Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 8

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

Discuții dacă sunt?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului Negrea

 

Negrea Adrian – consilier local al municipiului Oradea

 

 

Multumesc domnule presedinte. Colegul meu, liderul de grup a luat cuvântul la punctul 1 unde a spus că taxele municipiului Oradea sunt oricum destul de mari, noi vom vota împotriva acestui material. Nu dorim indexarea cu rata inflației. Multumesc

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

 

Nici noi nu dorim indexarea cu rata inflației doar că guvernarea înțeleaptă a PSD a generat o inflație de 4,6%. Dacă era o guvernare cu 0% sau negativă sigur indexam cu acea valoare.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru cofinanțarea cheltuielilor de exploatare pentru transportul de persoane prin curse regulate

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019-30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna martie 2019.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota “pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

Materialul nr. 77

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

III. RESURSE UMANE

Materialul nr. 18

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de  Evidență  a  Persoanelor  al  Municipiului  Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

IV. DPI

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 199541 și înscris în CF 199541, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 20

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 199542 și înscris în CF 199542, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. Cadastral 180186 și înscris în CF 180186, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 302 mp, reprezentând teren public - drum de acces în zona str. Adevărului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre privind împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării unor lucrări de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților parcurilor industriale din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 30.01.2019, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Reabilitare și extindere rețea de apă, canal menajer și canal pluvial în Piața Cetate - Oradea”în sensul actualizării/ eliminării unor poziții din Anexele nr. 2, 18, 20 și 21.

 

Discuții dacă sunt?

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 81 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203566 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 51 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 204055 - Oradea, situat în zona străzii Piersicilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 6 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203866 - Oradea, situat în zona străzii Jurcsák Tibor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în cota de 18 din 41 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 201993 - Oradea, situat în zona străzii Podgoria.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 29

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului - teren, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 204102 - Oradea și a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 203753 - Oradea, situate în zona străzii Renașterii.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 34

Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a 11 locuinţe din fondul locativ gestionat de Municipiul Oradeapersoanelor înscrise pe Lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 30.01.2019.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a cotei de 418 din 1006 mp înscrisă în CF nr. 189225 situată în municipiul Oradea, str. Constantin Noica nr. 27, în favoarea Parohiei Reformate Oradea – Seleuș ca teren aferent acestei biserici.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 42

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului – teren, în suprafață de 155 mp,  identificat cu număr cadastral și înscris CF 202690 – Oradea, situat în zona străzii Constantin Brâncoveanu

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 3

 

Materialul nr. 43

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, reprezentând cota de 57 / 423 mp, din imobilul identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 195170 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja, la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 44

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în cotă de 363 din 737 mp, din imobilul identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 174206 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Traian Blajovici, la prețul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 45

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în cotă de 85 / 685 mp,din imobilul identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 203011 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor, la prețul rezultat din procedura de negociere directă

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 46

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 18 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 202876 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pitagorala preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 47

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în cotă de 116 din 349 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 172576 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Liliaculuila preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 48

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 263 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 202932 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Caișilorla preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 49

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 132 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 172465 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. V. P. Filatovla preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 112 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 182431 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 51

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 154 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 194914 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Piața Bobâlnei,la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în cotă de 43 din 256 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 194908 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă, la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 303 mp, identificat cu nr. cadastrale şi înscrise în CF nr. 201468 și 201957 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 54

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 637 din 12.305 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 202731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Clujului, la preţul rezultat din procedura de negociere directă.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață de 243 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 202700, situat  în mun. Oradea, pe str. Plugului, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acest teren..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului cu nr. cadastral 184529 - Oradea, precum și pentru aprobarea extinderii cu 59 mp a suprafeţei concesionate inițial în baza contractului nr. 1487 din 09.05.2014, situată în mun. Oradea, pe strada str. Zorelelor, în favoarea d-nei. Sălăgean Teodora - Diana.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune în derulare privind terenurile din Cartierul Tineretului – în zona străzii Calea Clujului concesionate în scopul construirii de locuințe familiale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 76

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe fond de stat, aflate în municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 78

Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp,a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea,  în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul "Protejarea, promovarea şi dezvoltarea parcului Palatului Baroc".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire administrativa (birouri, sediu firma) si hale de depozitare si de productie, str. Calea Borsului, nr.38C2, nr.cad. 175563 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare Reglementare aces în vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevărului, nr. 122A, nr. Cad. 200352 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte zona str.Nojoridului – str.Alexandru Macedonski, nr.cad.10010, 10012, Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Suisului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; Construire pensiune turistica, nr.cad.197640.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –   Construire imobil de locuinte colective  si spatii comerciale la parterstr. Roman Ciorogariu, nr.40 nr.cad. 196910 – Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 40

Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Construire doua case str. Izvorului, nr.cad. 199930, 199931 – Oradea.

 

Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 71

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vizează regenerarea și refuncționalizarea sitului Piața agroalimentară Velența și a loturilor adiacente, respectiv aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind „Amenajare spațiu public urban – zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 21

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre privindaprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766, Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de colaborare si a unui Protocol de Colaborare între Municipiul Oradea şi Arhivele Nationale ale Romaniei, respectiv Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural si Arhivele Nationale ale Romaniei în vederea realizării unei expozitii documentare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VII. D.M.P.F.I.

 

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 275.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 79

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN123, AN124, AN122 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 80

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 81

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 82

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries””.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 83

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:“Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 84

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

 

Diverse

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

 

Stimați consilieri, pentru că este nevoie să mai adoptăm câteva hotărâri de consiliu local, suntem obligați să convocăm săptămâna viitoare, exact peste o săptămână în data de 24 aprilie, o ședință extraordinară de consiliu.

 

Vă mulțumesc pentru înțelegere și disponibilitate.

 

Vă invit în funcție de programul pe are îl aveți să participați în zilele următoare la evenimentele care se organizează în Oradea cu ocazia centenarului, în principal este vorba despre evenimentul de mâine de la ora 12 de dezvelire a statuii Iuliu Maniu și în data de 20 aprilie la cele din centru cu începere de la ora 12.00.

 

Celor care sărbătoresc la finalul acestei săptămâni Paștele catolic le urez în numele executivului Sărbători fericte alături de cei dragi!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin – președinte de ședință

 

 

Dacă mai sunt și alte intrvenții, dacă nu declar ședința închisă.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

   Chiană Laurențiu Alin                                                          

                                                                                                                            Vila            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia