Proces verbal din 14.05.2019

Încheiat azi 14 mai 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!