Proces verbal din 12.10.2019

proces - verbal sedinta de indata a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 12.10.2019

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  12 octombrie 2019  cu ocazia şedinţei de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

            În baza Dispoziției Primarului nr. 2104/11.10.2019 a fost convocată ședința de îndată a Consiliului Local din data de 12 octombrie 2019.

 

Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana,   d-l Dușe Traian-Adrian, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l. Dragoș Marcel – Daniel,  d-l Felea Adrian-Ioan,  d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George,  d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru,  d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc  motivați următorii consilieri locali: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Blaga Mariana, d-l Chiană Laurențiu Alin, d-l Ionescu Romeo,  d-na. Kecse Gabriela,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Tau Ioan, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai

 

Invitaţi: d-l Tifor Dorel,  d-l Florea Eduard - Direcția Economică,  d-l Fortiș Radu - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

            Bună ziua! Dau cuvântul domnului secretar general!        

 

            d-l Ionel Vila – secretar general  al municipiului Oradea

            Bună ziua! Doamenlor și domnilor consilieri voi da citire cv-ului domnului profesor Tifor Dorel:

 

 


 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Tifor Dorel

Adresă(e)

Oradea,General Magheru,7,Bloc M7

Telefon(oane)

Fix: 0359418237

Mobil:

0741390194

Fax(uri)

 

E-mail(uri)

Dorel_tifor@yahoo.com

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

 

 

Data naşterii

28 mai 1942

 

 

Sex

Masculin

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

 

Pensionar

 

 

Experienţa profesională

 

ona

 

Perioada

1965-2009 Colegiul National „Emanuil Gojdu” Oradea

Funcţia sau postul ocupat

Profesor(1965-2009);Director(2001-2007)

Activităţi şi responsabilităţi principale

Profesor,metodist al I.S.J.Bihor(1972-2007)

Responsabil al cercului profesorilor de Limba Română pe municipiu(1975-2007)

Coordonator revista ”Țara visurilor noastre”(1989-2005)

Membru în consiliul artistic al Teatrului de Stat Oradea

Membru în consiliul de administrație al C.N. ”Emanuil Gojdu” (2009-2016 ) şi al Liceului ortodox „Roman Ciorogariu” (2009-2019)

Profesor coordonator al schimburilor școlare cu Bernardinuscollege, Herlen, Olanda (1993-2007)

Profesor coordonator al schimburilor școlare cu Institut Saint Roch, Theux, Belgia (2004-2009)

Consilier local (2008-2012)

 

 

Numele şi adresa angajatorului

I.S.J.Bihor

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Didactic

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

1960-1965 Facultatea de filologie,Universitatea”Babes-Bolyai” Cluj-Napoca,Cursuri de perfectionare.Grade didactice

Calificarea / diploma obţinută

Profesor .Diplomat universitar in specialitatea Limba si literatura romana

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de filologie a Universitatii’Babes-Bolyai’ Cluj-Napoca/Invatamant superior

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Profesor evidențiat (ordin al Min. Inv. 5135/1983)

Profesor grad didactic I

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Limba romana

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba franceza

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

 

 

 

Limba franceză

 

Bună

Bună

Bună

Limba maghiară

 

Bună

Medie

Medie

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizarea a nenumărate întâlniri între gojdiști și oameni de cultura ca: Marin Sorescu, Ana Blandiana, Ileana și Romulus Vulpescu, Leopoldina Bălănuță, Ion Caramitru, Gheorghe Pituț, D. R. Popescu, Augustin Buzura, ș.a.m.d.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

 

Medii

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

 

Organizarea și regizarea spectacolului  „Semicentenar Liceul E. Gojdu”

Organizarea spectacolelor cu elevii

Organizarea teatrului de păpuși în cadrul Liceului ”Emanuil Gojdu”; spectacolul ”Alina și Gâscănelu”  distins cu premiul I la Festivalul Național ”Cântarea României”

Regizarea unor spectacole de teatru cu elevii: ”Chirița în provincie” și altele

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Membru în Comisia Națională a Olimpiadei de Limba Română, Cluj 1992

 

 

 

Permis(e) de conducere

Nu

 

 

 

 

Informaţii suplimentare

2005- Diploma de excelență a Primariei si a Consiliului local ale municipiului Oradea în domeniul învățământului preuniversitar

2006- Diploma de Merit pentru merite deosebite in managementul unității de învatamant a M.Ed.C

2007- Diplomă de excelență ”Gheorghe Lazăr” din partea M.E.C pentru întreaga carieră didactică și pentru activitatea remarcabilă desfășurată la Limba și literatura română

2007- Diplomă de merit din partea M.E.C pentru merite deosebite în managementul unității de învățământ

2003- Diplomă de onoare pentru contribuția deosebită în activitatea de cinstire a eroilor și martirilor care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune și înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc conferită de Asociația Națională Cultul Eroilor

2004- Diplomă jubiliară acordată la împlinirea a ”500 de ani de la trecerea în veșnicie a drept credinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt” conferită de Asociația Națională Cultul Eroilor

2007- Medalia omagială a Colegiului Național ”E.Gojdu” ca semn de prețuire a contribuției la perpetuarea spiritului gojdist

2008- Diploma și medalia Emanuil Gojdu (1802-1870) pentru calitatea de luptător al cauzei recuperării patrimoniului Fundației Gojdu (1871-2008)

2008- Diploma de membru de onoare al Cercului profesorilor de Limba și Literatura Română pentru abnegația și dăruirea în slujba nobilei și dificilei misiuni de a sădi în sufletele elevilor dragostea și respectul pentru limbă, pentru valorile literaturii și a culturii române- Oradea-Gyula, 8 mai 2008

 

2003- Volumul ”Lecturi eminesciene. Antologie, note și comentarii”, editura Vasile Goldiș- University Press, Arad, 2003 (coautor)

Colaborări la revista ”Limba și Literatura Română”

Colaborări la revista ”Țara visurilor noastre”

Colaborări la elaborarea Decenalelor monografice ale Liceului ”Emanuil Gojdu” și a celor 2 anuare

 

Prezența în volumul ”Oameni din Bihor” de Stelian Vasilescu, însoțită de caracterizarea ”un om cu har pentru predare, unul dintre cei mai stimați și mai iubiți profesori din Bihor”

Prezența în ”Enciclopedia personalităților din România”, ediția 2006

Prezența în volumul  "Oamenii cetăţii şi nopţile lor albe" de Dimitrie Bălan

Prezența în volumul ”Efemeride” de Alina Gâdoiu

Prezența în volumul ”Oameni din Bihor” sub coordonarea lui Mircea Bradu

 

as

 

 

 

 

 

 

L A U D A T I O

 

 

În onoarea Domnului Profesor

DOREL TIFOR,

cu ocazia acordării titlului de

„Cetățean de Onoare”

al Municipiului Oradea

 

 

 

12  Octombrie 2019

 

 

L A U D A T I O

 

În onoarea Domnului Profesor DOREL TIFOR,

cu ocazia acordării titlului de

„Cetățean de Onoare”  al Municipiului Oradea

 

 

                        Marile sărbători din luna octombrie ale municipiului nostru se împlinesc, în acest an, cu centenarul Colegiului Național „Emanuil Gojdu”.  Se sărbătorește orașul cu peste o sută de ani de administrație românească, se sărbătorește primul său liceu românesc, se cinstesc oamenii acestei comunități, care și-au împletit destinele cu cele ale cetății, care au dat sensuri noi istoriei acestor locuri.

Astăzi suntem în prezența unei personalități orădene de excepție, Domnul Profesor Dorel Tifor, pe care dorim să îl onorăm prin Hotărârea Consiliului Local, aceea de a-i conferi titlul de „Cetățean de Onoare”  al Municipiului Oradea.  Data de 12 octombrie, când sărbătorim deopotrivă Ziua Orașului Oradea, reprezintă ocazia potrivită de a onora distinsa personalitate a domnului profesor de limba și literatura română, onorând astfel, implicit, comunitatea orădeană.

Prin cei 54 de ani petrecuți la „Gojdu” ca elev, ca profesor sau ca director, domnul profesor Dorel Tifor a intrat defintiv în legenda bătrânului liceu. În acest „semicentenar” gojdist al domniei sale, peste țară au trecut vremuri istorice tulburi, dar școala căreia i-a dedicat întreaga sa carieră profesională și-a păstrat caracterul de elită printr-o atmosferă elevată de exigență și seriozitate, prin calitatea profesorilor și a elevilor, care s-au constituit într-o adevărată dinastie a inteligențelor creatoare.

Unul dintre cei mai bine pregătiți profesori ai liceului care a știut întotdeauna să îmbine în fața elevilor săi pedagogia „ex catedra” cu pedagogia fraternității, este sărbătorit aici, acum.

Parcursul biografic și profesional al profesorului de limba și literatura română Dorel Tifor este cunoscut, dar ne permitem să aducem în atenția dumneavoastră câteva considerații.

Născut la 28 mai 1942 în localitatea Drăgești, județul Bihor, a urmat cursurile Liceului „Emanuil Gojdu” din Oradea, mai apoi ale Facultății de Filologie din cadrul „Universității Babes-Bolyai” din Cluj Napoca, precum și cursuri de perfecționare și grade didactice în perioada 1960-1965, în cadrul aceleiași facultăți.

Și-a început cariera de profesor în anul 1965, revenind astfel la Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, de data aceasta în calitate de cadru didactic, activitate pe care a continuat-o în cadrul acestei instituții școlare pe întreg parcursul distinsei sale cariere de aproape cinci decenii, respectiv până în anul 2009 când s-a pensionat.

În perioada 2001 – 2007 a ocupat și prestigioasa funcție de Director al Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, iar mai apoi cea de membru în Consiliul de administrație al liceului, între anii 2009 - 2016.

Deși a predat în special elevilor de liceu, a preluat inclusiv clase de gimnaziu și  merită a menționa aici despre pasiunea domniei sale pentru teatru, Domnul Profesor Tifor fiind cel care a inițiat teatrul de păpuși din cadrul liceului, spectacolul „Alina și Gâscănelu” fiind distins cu premiul I la Festivalul Național „Cântarea României”. De asemenea a organizat și regizat spectacole de teatru cu elevii cum ar fi „Chirița în provincie” sau „Semicentenar Liceul Emanuil Gojdu”. Astfel nu este deloc întâmplător faptul că a fost membru în Consiliul Artistic al Teatrului de Stat „Regina Maria” din Oradea.

În cadrul activității sale didactice Domnul Profesor Tifor a ocupat și funcția de profesor metodist în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor vreme de treizeci si cinci de ani, fiind de asemenea responsabil al cercului profesorilor de Limba română din municipiul Oradea, în perioada 1975 – 2007.

Pentru a transmite generațiilor sale de elevi pasiunea pentru literatură Domnul Profesor Dorel Tifor a organizat nenumărate întâlniri între gojdiști și oameni de cultură români precum Marin Sorescu, Ana Bladiana, Ileana și Romulus Vulpescu, Leopoldina Bălănuță, Ion Caramitru, Gheorghe Pituț, D.R. Popescu, Augustin Buzura și alții.

Dintre numeroasele distincții și recunoașteri ale meritelor domniei sale de către instituții publice, fundații și alte organizații  amintim azi doar câteva precum:

- Diploma de Excelență în domeniul învățământului preuniversitar conferită de către Primăria și Consiliului local al municipiului Oradea (2005);

- Diploma de Merit pentru merite deosebite în managementul unității de învățământ  de către Ministerul Educației și Cercetării (2006 și 2007);

- Diplomă de Excelență ”Gheorghe Lazăr” din partea Ministerul Educației și Cercetării pentru întreaga carieră didactică și pentru activitatea remarcabilă desfășurată la materia Limba și literatura română;

- Diplomă de onoare pentru contribuția deosebită în activitatea de cinstire a eroilor și martirilor care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune și înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc conferită de Asociația Națională Cultul Eroilor (2003);

- Medalia omagială a Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” ca semn de prețuire a contribuției la perpetuarea spiritului gojdist (2007);

- Diploma de membru de onoare al Cercului profesorilor de Limba și Literatura Română pentru abnegația și dăruirea în slujba nobilei și dificilei misiuni de a sădi în sufletele elevilor dragostea și respectul pentru limbă, pentru valorile literaturii și a culturii române  (Oradea-Gyula 2008);

În ceea ce privește contribuțiile literare ale Domnului Profesor Dorel Tifor menționam calitatea sa de coautor la Volumul „Lecturi eminesciene. Antologie, note și comentarii”, editura Vasile Goldiș - University Press, (Arad 2003), colaborările la Revistele „Limba și Literatura Română”, „Țara visurilor noastre” și aportul său la elaborarea Decenalelor monografice ale Liceului „Emanuil Gojdu” și a celor două anuare.

În contextul aniversar al Centenarului Colegiului Național „Emanuil Gojdu se cuvine a include volumul omagial „Jurnal de gojdist”, o inițiativă a unui grup de absolvenți ai liceului, dintre care domnul profesor Tifor și-a adus un aport semnificativ, fiind o lucrare ce reprezintă tiparul recunoaşterii unor semnificaţii din cei 100 de ani de existenţă de şcoală românească la Oradea.

Considerații cu privire la personalitatea Domnului Profesor Dorel Tifor au fost totodată remarcate într-o suită de scrieri  ale unor autori locali și naționali, din diverse domenii de activitate, dintre care menționam prezența în:

- volumul „Oameni din Bihor” de Stelian Vasilescu, însoțită de caracterizarea ”un om cu har pentru predare, unul dintre cei mai stimați și mai iubiți profesori din Bihor”

- Enciclopedia personalităților din România”, ediția 2006

- volumul  Oamenii cetăţii şi nopţile lor albe" de Dimitrie Bălan

- volumul Oameni din Bihor” sub coordonarea lui Mircea Bradu

- volumul „Efemeride” de Alina Gâdoiu

Domnia sa a îndeplinit de asemenea și demnitatea publică de consilier local, fiind președinte al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea în mandatul 2008 – 2012. Astfel rămâne de apreciat activitatea Domnului Profesor Dorel Tifor și după pensionarea sa când, în calitate de consilier municipal, s-a străduit și a reușit să contribuie la creșterea bazei materiale a Colegiului Național „Emanuil Gojdu” pentru ca elevii să poată fi pregătiți la aceleași standarde de excepție și după plecarea sa.

Elev al triadei de aur Roșu – Blajovici – Țârulescu care i-au fost modele de la început, coleg apoi cu ei în sala profesorală, Domnul Profesor Dorel Tifor a devenit el însuși model pentru alți elevi care acum sunt părinți, sunt personalități ale orașului, ale țării, deschizători de drumuri în diverse domenii de activitate.

Întrebat fiind cum anume a reușit să nu se blazeze de-a lungul anilor în meseria de profesor, presărată nu de puține ori cu provocări, domnul Tifor a răspuns fără ezitare dragostea și pasiunea pentru elevi”, dublate de „chemarea de a fi dascăl”, pe care a urmat-o fără ezitare vreme de aproape jumătate de veac.

Finalul acestui „Laudatio” nu poate fi exprimat mai bine decât prin mărturisirea Domnului Profesor Dorel  Tifor:

 

„Mulțumirea sufletească e ceea ce rămâne din drumul nostru de dascăli”.

La mulți ani, Domnule Profesor!

 

Felicitări pentru bucuria de a ne fi

„Cetățean de onoare al Municipiului Oradea! ”.

 

 

 

Secretar general al Municipiului Oradea

                                                                 Ionel Vila

 

 

            d-l Filimon Teofil-Laviniu – președinte de ședință

            Mulțumim domnule secretar!

            Supun la vot materialul : PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Oradea” domnului profesor de limba și literatura română TIFOR DOREL

-          Cine este pentru? 

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Unanimitate pentru

 

Dacă mai sunt alte discuții?

Declar ședința închisă.

Mulțumesc.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 FILIMON TEOFIL LAVINIU                                                                                                  IONEL VILA

 

 

 

 

 

                                                                                                ÎNTOCMIT,

OALA LIGIA MELINDA