Proces verbal din 08.01.2019

Încheiat azi 08 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  08 ianuarie 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l Chiană Laurențiu Alin,  d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai,  d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mohan Aurel George, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Tau Ioan,  d-l Sabău - Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Lipsesc  motivați următorii consilieri:   d-l. Dragoș Marcel – Daniel și d-l Ionescu Romeo

 

Invitaţi: d-na Vlad Simona - Direcția Economică,  d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian – director D.P.I., d-na Arina Moş – director D.A.S.O., d-nul. Liviu Andrica – director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

 

            d-l Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, este prima ședință din anul 2019 și vă spun „La mulți ani”, sănătate, bucurii dvs. și celor dragi dvs.   Vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 08 ianuarie 2019  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 25. Lipsesc motivat următorii consilieri : d-l  Dragos Marcel și d-l Ionescu Romeo.  În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. D-l președinte vă rog.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Bună ziua. Stimați colegi supun votului dvs. borderoul cuprinzând materialele  propuse spre analiza și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința extraordinară din data de 08 ianuarie 2019.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot borderoul

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018

Discuții dacă sunt? Nu

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Cap. I. RESURSE UMANE

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din  cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”  utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv, Direcția de  Asistență Socială Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea

Discuții dacă sunt? Nu

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Cap.II. D.P.I.

Pct. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE SI CONSOLIDARE CASA SCARII, IMOBIL SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 21

Discuții dacă sunt? Nu

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Dau cuvântul domnului primar.

d-l Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea

Stimați consilieri, după toate probabilitățile dacă nu vor fi alte evenimente care să impună convocarea unei sedinte extraordinare, ședința ordinară va fi organizată la sfârșitul acestei luni cel mai probabil în data de 30 sau în data de 31 ianuarie. „La mulți ani” și din partea executivului.

d-l Felea Adrian Ioan – președinte de ședință

Dacă la „Diverse” mai sunt alte discuții? Nu, atunci declar ședința închisă.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETAR,

        Felea Adrian Ioan                                                                Vila  Ionel

 

 

                                                                                                                                       Intocmit,

Silaghi Teodora