Hotărârea nr. 908/2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) și 4)din Ordonanța de Urgențănr. 57/2019 privindCoduladministrativ

În baza art. 139 alin.1) din Ordonanța de Urgențănr. 57/2019 privindCoduladministrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Filimon Teofil Laviniuse alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile noiembrie 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Lavinu

Oradea, 31 octombrie 2019 Nr. 908


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 24de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”