Hotărârea nr. 714/2019

privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                                                 

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                           

CONSILIUL LOCAL                                                                                          

                                                        

H O T Ă R Â RE

privind modificarea calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul  bugetului

Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

 

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 301011 din 23.08.2019  și Raportul de specialitate nr. 301015 din 23.08.2019  prin care Direcţia Economică solicită aprobarea modificării calendarului de evenimente pe anul 2019 în cadrul   bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune

Văzând dispoziţiile:

- Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

- Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014  privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune,

- Hotărârii Consiliuluii Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive şi a contribuţiei Municipiului Oradea în cadrul Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune,

- Hotărârii Consiliului Local nr.297/2019 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 6.200.000 lei  cu titlul de cotizație pentru anul 2019,

- Hotărârii Consiliului Local nr.616/2019 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi suplimentarea sumei alocate  din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019

- prevederile art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

         În temeiul art.129 alin.2 lit.b),d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.d),  art.139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se respinge Bugetul evenimentelor aferente anului 2019 organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

-          Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-      Primarul Municipiului Oradea

-          Direcţia Economică

-          Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune

               

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

Oradea, 29 august  2019

Nr. 714

                          

Hotărârea a fost adoptată  cu 10  voturi  „pentru”, 8 voturi „împotriva”  și 3 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Municipiul OradeaAnexa
Bugetul evenimentelor aferente anului 2019
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""11,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
FEBRUARIE
1Conferință experți în cadrul Președenției României Consiliului Uniunii Europene "8, 14""Concerte, defilări, spectacol pirotehnic. "Piața UniriiAPTOR"11,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""845,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
APRILIE
1Centenar Orădean 19-21"Concerte, defilări, spectacol pirotehnic. "Piața UniriiAPTOR"770,000"
2Târgul de Paști Oradea19-29"Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice sărbătorii "Cetatea Oradea APTOR PMO "75,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""315,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
MAI
1Festum Varadinum 5-19Evenimente Culturale
2Târgul de Carte Gaudeamus8-12Târ de Carte Piata Unirii "TVR în parteneriat cu PMO, APTOR.""20,000"
3Street Food Festival 17-19Festival Culinar Cetatea Oradea "45,000"
4Centenarul Vizitei Familiei Regale 191923ConcertePiata Unirii "250,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""729,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
IUNIE
1Festivalul Copiilor31 Mai-2 Iunie"Spectacole Copii, "Cetatea Oradea PMO/APTOR "100,000"
2Festivalul Internațional de Teatru Scurt (parteneriat teatrul Regina Maria)2Spectacol de deschidere Piața Unirii
3X Men România 1 Competiție sportivă Piata Unirii "RAMADA Oradea în parteneriat cu PMO, APTOR.""29,000"
4Turul Ciclist al Bihorului 6-9Competiție sportivă Piata Unirii "RAMADA Oradea în parteneriat cu PMO, APTOR.""30,000"
5Salonul Vinurilor Millesime7-9Salon de Vinuri Cetatea Oradea 0
6European Music Open11-16"Concerte, lansari de carte opera ""Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Zion, Catedrala Barocă ""PMO/APTOR cu sprijinul Muzeului Țării Crișurilor, Episcopiei Romano-Catolice și a Treatrului Regina Maria ""480,000"
7Ziua Internațională Art Nouveau 15-16Spectacole de stradă"Piața Unirii, centrul istoric "0
8The Collor Run 22Concurs sportiv Piața Unirii "PMO/APTOR cu sprijinul Muzeului Țării Crișurilor, Episcopiei Romano-Catolice și a Treatrului Regina Maria "0
9Zilele Sfântul Ladislau22-24Festival Cetatea Oradea "Fundația Sf. Ladislau în parteneriat cu PMO, APTOR. ""90,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""709,200"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
IULIE
1Festivalul Medieval al Cetății Oradea4-7Festival Medieval Cetatea Oradea PMO/APTOR "550,000"
2Festivalul Internațional de Folclor12-14Festival de Muzică TradiționalăPiața Unirii0
3Concurs Interna'ional de atelaje Osorhei19-21Competitie sportivaPasunea Berkes Osorhei"114,200"
4Cetate Delivery 28-29Concert/eveniment cultural Cetatea Oradea"45,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""690,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
AUGUST
1Anatolian Food Fest-Festival Turcesc2-4Festival culinar Piața Unirii PMO/APTOR cu sprijinul CSM Oradea 0
2Oradea Summer Film 3-26 Cinema in aer liber Santul cetatii PMO/APTOR cu sprijinul Digi FILM "100,000"
Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor 20-21Care alegorice cu flori "Piața Unirii, Cetatea Oradea "PMO/APTOR "570,000"
6The Big Picnic 30.08 - 01.09Muzica și Picnic in Parc Parcul 1 Decembrie "20,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""303,600"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
SEPTEMBRIE
1Rapsodia Toamnei4Eveniment cultural Piața Unirii "28,600"
2Zilele Culturii Slovace6-7Eveniment cultural Cetatea Oradea "Centrul Cultural Slovac în parteneriat cu PMO, APTOR. ""45,000"
3TIFF Oradea 6-8Eveniment cultural "Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema"APTOR "100,000"
4Zilele Culturii Iudaice 13-15Eveniment culinar si artistic "Sinagoga Sion,""APTOR, Comunitatea Evreilor din Oradea""25,000"
5Oradea Jazz Festival 14-16Festival "Sinagoga Zion,"" Teatrul Regina Maria în parteneriat cu PMO, APTOR. ""45,000"
6Sarbătoarea Recoltei 27-29Festival Cetatea Oradea "APTOR, Muzeul Cetății în parteneriat cu Asociația producătorilor Crișana""60,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""1,040,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
OCTOMBRIE
1Toamna Oradeană5-8Festival Piața Unirii/Cetatea Oradea PMO/APTOR "900,000"
2Ziua Orașului Oradea12Evenimente artisticePiata Unirii"140,000"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200"0"71,400"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
NOIEMBRIE
1România ne unește 25Concert Folcloric Sala Antonio AlexePMO/APTOR "71,400"
Buget Total 2019Buget Total Buget Lună
"5,684,200""5,601,800""970,000"
Nr crt.Denumire eveniment DatăActivitate Locație OrganizatorBuget APTOR
DECEMBRIE
2Târgul de Crăciun Oradea29.11 - 31.12Târg Piața Unirii/Cetatea Oradea PMO/APTOR "900,000"
3Spectacol Revelion 31Conert Piața Unirii PMO/APTOR "70,000"