Hotărârea nr. 659/2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile august 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile august 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) și 4)din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privindCoduladministrativ

În baza art. 139 alin.1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privindCoduladministrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Filimon Teofil Laviniuse alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile august 2019, septembrie 2019 și octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 31 iulie 2019

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 659

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 23de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”