Hotărârea nr. 562/2019

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 15 iulie 2019 (prima convocare) şi în data de 16 iulie 2019 (a doua convocare)

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!