Hotărârea nr. 501/2019

privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 8.131 mp cu societatea Comodi Prod S.R.L.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!