Hotărârea nr. 497/2019

privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri

Analizând Raportul de specialitate nr. 223.422 din 05.06.2019, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • -    aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de îvățământ și unități sanitare a bunurilor prezentate în anexele 1-32 necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prin încheierea unor procese verbale de predare preluare.

 • -    aplicarea procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de învățământ, unități sanitare și instituții subordonate a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri și în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor de către Municipiul Oradea cu această destinație, în cazul în care există solicitări în acest sens.

În conformitate cu HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata și de valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice

Având în vedere prevederile art. 112 din Legea 1/2011 a educației

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c), d), alin. 5 lit. a), alin (6) lit. a) pct. 1 și art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a mijlocului fix „Asfaltare teren de sport-Liceul teologic Penticostal Betel”, nr. inventar 502614 în vederea transmiterii acestuia cu titlu gratuit Liceului teologic Penticostal Betel.

Art. 2 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de îvățământ și unități sanitare a bunurilor prezentate în anexele 1 -32 necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri prin încheierea unor procese verbale de predare preluare.

Art. 3. Aplicarea procedurii de transmitere cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul instituțiilor publice, unități de învățământ, unități sanitare și instituții subordonate a bunurilor (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității, altele decât terenuri și clădiri și în cazul bunurilor ce vor fi achiziționate în viitor de către Municipiul Oradea cu această destinație, în cazul în care există solicitări în acest sens.

Art. 4. Actualizarea contractelor de administrare încheiate cu instituțiile publice cărora li se transmit în proprietate bunuri conform articolului 1.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea, Direcția Economică, Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente și Instituțiile Publice beneficiare.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • -         Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • -        Primarul Municipiului Oradea;

 • -        Direcția Economică;

 • -        Direcția Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente;

 • -         Instituțiile beneficiare, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 13 iunie 2019 Nr. 497


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 4 voturi “abtinere”

I.


COLEGIUL ECONOMIC „PARTEIMiE COSMA" - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr.

crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data darii in folosința

DNU

Valoare de inventar

1

Sistem de console de baschet

- console de baschet

010321

3.4.

01/08/2016

180

38.084,94

2

Sistem electronic

- sistem electronic de scor destinat competițiilor si antrenamentelor

010323

2.1.22.6.1.

01/08/2016

180

66.341,36

3

Sistem de supraveghere video

 • - proces verbal nr 78517/16.03.2018

 • - serviciu proiectare si execuție sistem supraveghere video

015692

3.3.5.

01/12/2018

144

130.683,11

4

Consola de baschet retractabila

 • - Consola de baschet retractabila pt terenuri de antrenament traversate

 • - proces verbal nr 38/10.08.2016

-factura nr3560//10.08.2016

■ 015749

3.4.

01/08/2016

96

30.137,11

5

Casuta de lemn demontabila

004547

1.5.12

30/11.2001

120

1.212,74

Total

266.459,26

CAMPUS ȘCOLAR - PARTENIE COSMA

1

Masa refrigerare cu top inox si dulap refrig cu 2 usi

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015256

3.1.1.

12/11/2018

180

3.417,32

2

Masa preparare refrigerata 2 usi GN 1/1 si re bord

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015257

3.1.1.

12/11/2018

180

3.417,32

3

Mașina de tocat carne 12/SqO inox monofazica

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015258

3.1.5.

12/11/2018

72

2.729,38

4

Dospitor suport laterali PT 8 TĂVI 60X40

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015259

3.1.5.

12/11/2018

72

4.071,70

5

Cuptor convectie commenzi manuale 4 tăvi 60x40 indirect

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015260

3.1.1.

12/11/2018

72

4.636,59

6

Cuptor convectie comenzi manuale 4 tăvi 60x40 indirect

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015261

3.1.5.

12/11/2018

72

4.636,59

7

Vitrina ingrediente cu baza refrigerata si blat de granit

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018 -factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015262

3.1.1.1.

12/11/2018

60

3.769,68

8

Vitrina ingrediente cu baza refrigerata

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015263

3.1.1.1,

12/11/2018

60

3.098,52

9

Mixer planetar Kitchenaind K50 Alb

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015264

3.1.5.

12/11/2018

72

3.629.85

10

Mixer planetar Kitchenaind K50 Alb

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015265

3.1.5.

12/11/2018

72

3.629,85

i

11

Cuptor Combi el digital boiler 11 tăvi 1/1

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015266

3.1,5.

12/11/2018

72

• 25.464,93

12

Dulap refrigerat alb O-J-8

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015267

3.1.1.

12/11/2018

180

2.818,87

13

Motor hota ventilare direcția 1 viteza

 • - proces verbal nr 45/12.11.2018

 • - factura nr 9543/02.10.2018

 • - SC Fresco Expert SRL

015268

3.1.5.

12/11/2018

72

3.820,00

14

Motor Hota ventilare

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015269

3.1.5.

12/11/2018

72

3.820,02

15

Cuptor pizza 4 pizze.32 cm control mecanic

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015270

3.1.5.

12/11/2018

72

4.340,17

16

Mixer spiralat 4 kg

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015271

3.1.5.

12/11/2018

72

3.042,59

17

Aparat sterilizare

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015272

3.1.5.

12/11/2018

72

4.026,96

18

Masa Calda Bain Mărie

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015273

3.1.5.

12/11/2018

72

7.712,74

19

Masa Calda Bain Mărie

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015274

3.1.5.

12/11/2018

72

7.712,74

20

Grill electric suprafața neteda si suport inchis 2 usi

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015275

3.1.5.

12/11/2018

72

13.109,99

21

Fripteusa electrica cu 2 cuve

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015276

3.1.5.

12/11/2018

72

9.362,68

22

Mașina de gătit cu 4 plite rotunde si cuptor

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015277

3.1.5.

12/11/2018

72

7.052,77

23

Mașina de gătit cu 4 plite rotunde si cuptor

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015278

3.1.5.

12/11/2018

72

7.052,77

24

Motor 1 viteza 6000M3H

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015279

3.1.5.

12/11/2018

72

3.490,03

-

25

Masa refrigerata cu 3 usi

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015280

3.1.5.

12/11/2018

72

5.967,73

26

Congelator 700 litri inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015281

3.1.5.

12/11/2018

72

6.571,78

27

Mașina de curatat cartofi

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015282

3.1.5.

12/11/2018

72

4.966,58

28

Mașina de curatat cartofi

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015283

3.1.5.

12/11/2018

72

4.966,58

29

Cuter legume 5 discuri

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015284

3.1.5.

12/11/2018

72

2.768,54

30

Masa rece Bain Mărie

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015285

3.1.5.

12/11/2018

72

10.218,41

31

Modul rece cu dulap refrigerat si vitrina

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015286

3.1.5.

12/11/2018

72

13.529,47

32

Modul casa de marcat

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015287

3.1.5.

12/11/2018

72

2.958,70

33

Cărucior Banquett cald

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015288

3.1.5.

12/11/2018

72

5.391,65

34

Marmita electrica

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015289

3.1.5.

12/11/2018

72

9.122,18

35

Marmita electrica

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015290

3.1.5.

12/11/2018

72

9.122,18

36

Tigaie basculanta 60 It

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015291

3.1.5.

12/11/2018

72

11.918,68

37

Tigaie basculanta 60 It

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015292

3.1.5.

12/11/2018

72

11.918,68

38

Refrigerator 700 It inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015293

3.1.5.

12/11/2018

72

5.363,68

39

Refrigerator 700 It inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015294

3.1.5.

12/11/2013

72

-------------

5.3133,68

40

Refrigerator 700 It inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015295

3.1.5.

12/1-1/2018

72

5.363,68

41

Refrigerator 700 It inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

 • - factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015296

3.1.5.

12/11/2018

72

5.363,68

42

Refrigerator 700 It inox

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr .9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015297

3.1.5.

12/11/2018

72

5.363,68

43

Masa intrare pe dreapta

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015298

3.1.5,

12/11/2018

72

3.059,34

44

Mașina de spalat farfurii

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015299

3.1.5.

12/11/2018

72

11.432,09

45

Hota centrala cubica cu iluminare integrata

 • - proces verbal de recepție nr 46/12.11.2018

-factura nr.9606/15.10.2018

 • - Sc Fresco Expert SRL

015300

3.1.5.

12/11/2018

72

10.481,28

46

Raft din pal 4000x2000800

 • - proces verbal nr 50/05.12.2018

 • - factura nr .AVI8F1690/04.12.2018

015307

3.1.1.1.

04/12/2018

60

3.570,00

47 i l...

Raft din pai 4000x2000800

 • - proces verbal nr 50/05.12.2018

 • - factura nr .AV18F1690/04.12.2018

015308

3.1.1.1.

04/12/2018

60

3.570,00

i

Raft din pal 4000x2000800

 • - proces verbal nr 50/05.12.2018

 • - factura nr .AV18F1690/04.12.2018

015309

3.1.1.1.

04/12/2018

60

3.570,00

49

I Iota centrala 3000*1200*500MM

- proces verbal nr 54.05.2018 -factura nr9769/05.11,2018

015394

3.1.5.

05/11/2018

72

5.173,52

50

Hota centrala 3000*1200*500MM

- proces verbal nr 54.05.2018 -factura nr9769/05.11,2018

015395

3.1.5.

05/11/2018

72

5.173,52

51

Aparat de preparat cafea

- proces verbal nr 54/05.11.2018

-factura nr 9769/05.11.2018

015396

3.1.5.

05/11/2018

72

6.879,39

52

Masa inox procesare peste 1000*700*850MM

-factura 9769/05.11.2018

- proces verbal nr 54/05.11.2018

015397

3.1.1.

05/11/2018

180

2.583,97

53

Spălător inox cu 2 cuve si picurator stanga si polițe inf 1800*700*850MM

 • - factura nr .9769/05.11.2018

 • - proces verbal nr 54/05.11.2018

015398

3.1.5.

05/11/2018

72

3.383,76

Total

324.980,49

TOTAL GENERAL

591.439,75

Anexa nr.

COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL - Mijloace fixe ia 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. cri:.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011821

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011822

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

Anexa nr. 3

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA (Proiect SMIS 10992 Colegiul Andrei Saguna) Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr.de inventar

• Cod, de clasificare.

,pața punerii in .funcțiune

dNu

Valoare de. . inventar

1

Switch SMC 615212 EU

fact.111201547/09.12.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443414

.2.2,9..

„21/12/2011..

48.

1.910,92 .

2

Switch SMC 615212 EU

fact.111201547/09.12.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443415

. 223. ;.

. 21412/2011 .

. 48

1.9.10,93 .

o

Stimulator auto

Grup școlar Andrei Saguna fact.21104155/21.10.2011

2443447

2.2.9.' ‘

21/12/2011 '

V                                  *

48

25.238,70

4

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443448

? 2.2.9..

21/12/2011 ■

48-

, ; 2.041,05

5

Stalii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.201 î Grup Școlar Andrei Saguna

2443449

•-2,2.9:.

21/12/2011

48

; 2.041,05

o |

I

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443450

2.2.9. ,

21/12/2011

48;

•' 2.041,05 .

7

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443451

2.2.9, _____________L

■2^.12/2011. ■

\.48

2.041,05 , -------------------------------2____________

8

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar /Andrei Saguna

2443452

.,,-2.:2:9.;.,

.21/12/20.11

■48 J

.• '.2:04.1,0$'^

9

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443453

2.2.9? :

48

' -2.041,05

10

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443454

.2.2.9.

.21/12/2011

. 48

. 2.041,05 .

11

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443455

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,05

12

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443456

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,05

13

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

14

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

15

Statii de îucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

16

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

17

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

18

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/2 <1.0.20 Tl Grup Școlar Andrei Saguna

19

Statii de lucru ASUS VO-PSGdiE

f:?G.211'.l4155/2 i. 1j

Grup Sco:.:r 7 rA.vi ■A?    ?

20

Statii de lucru ASUS V6-P5C-.4!':

rac-.211 "5/21.} A

... . ‘ -

i

L..„

Statii ce iucru ./‘■SUS VGA *’■'

h

SAAii ce ;î;cru ASUS \c-P5\V’ ÎS

\ ; J ?      ,                  . j -

i2-'

Statii do lucru ASUS Vo-Pu -UIE

./.ci:/.'.'. -/•■,-..

24

Statii de luciu ASUS V6-P5G41E

f;:ct.211G4T55'21.1p.2J:;

Grup ScoAr Andro:

25

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21..10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

26

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Scalar Âridro; Sagua::

27

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

28

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.2Î104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

29

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

30

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.2Î104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

2443457

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,05

2443458

2.2.9.

21/12/2011

48

2,041,05

2443459

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,05

2^-4‘■’*z! 33

2.2.9.

21/12/2011 -

48

2.041,05

2443-561

2.2. V.

c" -------------

.. 2 VI2/20 n

48

- 2.041,05 '

....... . J

n.-.i

2 9

’ , ■

"1 “1 / ».

1 l i z. i r- J i J

-7 .

2.2 41 fî

• /■* ■ ■ -;.

i;

J. ■

• 7 ■ _ - \      - r

■         f<r. /i . .:

’4?î!C

.f. i/ îxjzd • ;

» V        ■

1 - ■

7 ■/

2443459

2.2.9?

21/12/2011

i ■ ■ • ■■             *

' 43

: 2.041,0:5

2443470

7?......

■ 2.2.9. -

21712/201 î, ■'

:. \       ■ f.’

2.041,05

........

>:•>: :7:

L.

2.041‘o

r _________

r

2443472

2.2.9;. ’

21/12/201 1

43-

2,041,03

2443473

2.2.9.

2.1/12/2011

48

2.041,06

2443474

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,06

31

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443475

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,06

32

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443476

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,06

33

Statii de lucru ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10:2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443477

2.2.9.

21/12/2011

48

2.041,06

34

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443478

2.2.9.

21/12/2011

48

2.023,29

35

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443479

2.2.9.

21/12/2011

48

2.023,30

36

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443480

' 2.2.9.

21/12/2011

48

2.023,30

37

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443481

2.2.9.

21/12/201 î

48

2.023,30

w I .co ■ I __________1

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

2443482

2.2.9.'. '

21/12/2011

48

2.023,30

•39 ‘

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443483

' 2.2.9.

• . 21/12/2011

'48

'2.023,30

40

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443484

2:2.9. • T

21712/2011 ‘

”48

2.023,30

41 .

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443485

- 2.2.9.

.21/12/2011

48

2.023,29 ’

42

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443486

','2.2.9.

21/12/2011

?

48

. 2.023.29

43

calculator ASUS V6-P5G41E

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443487

2.2.9.'

21/12/2011

48

2.023,29

44

Server HUSKrech

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443488

2.2.9.

21/1'2/2011

48

3.393,32

45

Laptop HP ProBook 6550b

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443489

2.2.9.

21/12/2011

48

4.157,79

46

Laptop HP ProBook 6550b

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443490

2.2.9.

21/12/2011

48

4.157,80

47

Videoproiector BENQ MX761

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443491

3.2.1.

21/12/2011

72

4.597,05

48

Videoproiector BENQ MX761

fact.21104155/21.10.2011 Grup Școlar Andrei Saguna

2443492

3.2.1.

21/12/2011

72

4.597,05

49

Videoproiector BENQ MX761

fact.21104155/21.10.2011

Grup Școlar Andrei Saguna

50

Osciloscop

Proces verbal nr.3815/11.01.2012

51

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

52

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

53

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

54

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

55

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

56

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

57

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

58

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

59

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

60

Tabla SMART

Grup școlar Andrei Saguna

|61

A

■63-

L L.....

Set Echipamente Pneumatica si

FJectropneurnatica

Set Accesorii (Oabluri Sursa Tensiune ațiQ ~   ______ ___

(viouui sie teme p ne ut fonice ■

iViooul unitate poziționare

 • - Factura nr. 102/21.12.2611

•• Proces verbal nr.'3792/l 1.01.2012

 • - factura 102/21.12.2011..

 • - proces verbal de recepîte 5792/11 Gi

Grup școlar Andrei Sapunu

 • - factura nr. 102/21.12.2011

•• proces verbal de recepție

nr.3792/11 01.2012

65

Senzori proximitate

 • - factura nr. 102/231.12.2011

 • - proces verbal de recepție ■ nr.3792/11.01.2012

66

Senzori distanta

 • - factura nr. 102/21.12.2011

 • - proces verbal de recepție nr.3792/11.01.2012

67

Senzori forța si presiune

 • - factura nr. 102/21.12.2011

 • - proces verbal de recepție nr.3792/11.01.2012

2443493

3.2.1.

21/12/2011

72

4.597,06

2443494

2.2.32.

11/01/2012

216

1.868,68

2443495

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443496

2.2.32.

11/01/2012

216

1.868,68

2443497

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443498

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443499

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443500

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443501

2.2.32.

11/01/2012

216

1.868,68

2443502

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443503

2.2.3.2.

11/01/2012

216

1.868,68

2443504 '

2.2.3.2.

11/01/2012

216

11.067,00

2443505

2.1.5.8,

11/01/20'12

144

21.650,40 (

--fa—.

« —----- — — fa fa fa. l .fa- , _ «   > I

———1

201

2443505

2.Î. 5.3.

il/0i/2012

144

'16-504.40

n-A. ■ •--» • v** fa——

.-au       * — ---* fa—     ■

__ fa .fafafafa a      fa fa     v_ J.fa L. Li_. -m

2443507

21.5.8.

• 11/91/2012

144

17,597 03 ;

----------------------.„

.......

• ■

2443508

.2.1.5.8.

11/0 5'2012

14'4‘ ■

32.144,52

-------—

____1__________

----

--------------.--fa-.

2443509

2,1.5.8.

11/01/2012

144

15.129,24

2443510

2.1.5.8.

11/01/2012

144

26.962,56

2443511

2.1.5.8.

11/01/2012

144

11.765,12

68

Aparat pt.determinarea rezistentei

la fiecare si a pillingului materialelor textile -Martindale cu 1 cap nepneumatic

2443541

2.1.11.5.

21/02/2012

144

23.303,50

69

Aparat ptdeterminarea permeabilității la aer

Grup școlar Andrei Saguna

2443542

2.1.11.5.

21/02/2012

144

44.532,05

70

Aparat ptdeterminarea rezistentei benzilor de material fibros

Grup școlar Andrei Saguna

2443543

2.1.11.5.

21/02/2012

144

5.361,14

71

Aparat ptdeterminarea fineții fibrelor

Grup școlar Andrei Saguna

2443544

2.1.11.5.

21/02/2012

144

19.023,40

72

Planimetria liniar/polar

Grup școlar Andrei Saguna

2443545

2.1.11.5.

21/02/2012

144

4.323,50

73

Dinamometru mecanic

Grup școlar Andrei Saguna

2443546

2.1.11.5.

21/02/2012

144

60.745,18

74

Dirîamometru mecanic

Grup școlar Andrei Saguna

2443547

2.1.11.5.

21/02/2012

144

60.745,17

75

Fibrometru mecanic

Grup școlar Andrei Saguna

2443548

2.1.11.5.

21/02/2012

144

29.572,74

76

Fibrometru mecanic

Grup școlar Andrei Saguna

2443549

2.1.11.5.

21/02/2012

144

29.572,74

77

Planiscop

Grup școlar Andrei Saguna

2443550

2.1.11.5.

21/02/2012

144

10.592,58

78

Planiscop

Grup școlar Andrei Saguna

2443551

2.1.11.5.

21/02/2012

144

10.592,57 .

79

Aparat pt.determinarea rezistentei

la frecare a materialelor din piele pt.talpa

2443552

2.1.11.5.

■ 21/02/2012

- 144

3.242,63

80

Aparat pt.determinarea rezistentei

la ploaie a materialelor din piele

2443553

2.1.11.5.

21/02/2012

J144

4.820,70

81 .

Etuva/aparat ptuscarea materialelor fibroase

Grup școlar Andrei Saguna

2443554

2.1.11.5.

■ 21/02/2012"-

144

9.079,35 '

82

Aparat pt.determinarea rezistentei

la ploaie a materialelor textile

2443555

2.1.11.5.

21/02/2012- 1

’ 144

4.820,70

83

Aparat de laborator pt. vopsele textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443556

2:1.11.5.

21/02/2012

144

60.529,00

84

Aparat ptdeterminarea permeabilității la apa

Grup școlar Andrei Saguna

2443557

2.1.11.5.

21/02/2012

144

41.505,60

85~

Vartelnita manuala

Grup școlar Andrei Saguna

2443558

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,55

86

Vârtelnița manuala

Grup școlar Andrei Saguna

2443559

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,54

87

Balanța de finețe

Grup școlar Andrei Saguna

2443560

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.961,60

88

Balanța de finețe

Grup școlar Andrei Saguna

2443561

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.961,60

89

Balanța de finețe

Grup școlar Andrei Saguna

2443562

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.961,60

90

Balanța de finețe

Grup școlar Andrei Saguna

2443563

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.961,60

91

Balanța de finețe

Grup școlar Andrei Saguna

2443564

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.961,59

92

Aparat pt determinarea torsiunii fibrelor textile (manual)

Grup școlar Andrei Saguna

2443565

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,55

93

Aparat pt. determinarea torsiunii fibrelor textile (manual)

Grup școlar Andrei Saguna

2443566

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,55

94

Aparat pt. determinarea torsiunii fibrelor textile (manual)

Grup școlar Andrei Saguna

2443567

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,55

95

Aparat pt. determinarea torsiunii fibrelor textile (manual)

Grup școlar Andrei Saguna

2443568

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,54

96

Aparat pt. determinarea torsiunii fibrelor textile (manual)

Grup școlar Andrei Saguna

2443569

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.355,54

97

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443570

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

98

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443571

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

99

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443572

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

100

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443573

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

101

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443574

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

102

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443575

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

103

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443576

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33

104

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443577

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,38

105

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443578

2.1.11.5"

21702/2012

144

3.372,33

106

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna

2443579

2.1.11.5.

21/02/2012

144

' 3.372,33

107

Microscop binocular

Grup școlar.Andrei Saguna

-2443580

2.1.11.5.

2W2/2012

144

F 3.372,33

108

Microscop binocular

Gnjp școlar Andrei Saguna

2443581

2.1.11,5.

21/02/2012 1

144

3.372,33 ’

109 i"îo

Microscop binocular ____ _ _ _

Microscop binocular ___________ _

Grup școlar Andrei Saguna Grup școlar Andrei Saguna

„ 2441382_ 2443533'

2.1.11jL "TîjTsa

. 21/02/201'2

144-' 144

_ 3.372,33 '■3.372Z33"'

111

Microscop binocular

Grup școlar Andrei Saguna .

. 2443584

2.1.11.5.

21/02/2012

144

3.372,33 '

112

Microscop cu proiecție

Grup școlar Andrei Saguna

2443585

2.1. li. 5/

..21/02/2012

144

' 5,058,50

113

Microscop cu proiecție

Grup școlar Andrei Saguna

2443586

2.1.11.5.

'21/02/2012

144

5.058,49

114

Plotter

Grup școlar Andrei Saguna

2443587

2.1.1-1.5.

21/02/2012

144

51.570,71

115

Digitizor

Grup școlar Andrei Saguna

2443588

2.1.11.5.

21/02/2012

144

7.661.24

116

Video microscop

Grup școlar Andrei Saguna

2443589

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.507,63

117

Mașina de tricotat rectinilie

Grup școlar Andrei Saguna

2443590

2.1.11.5,

21/02/2012

144

11.673,45

118

Mașina de tricotat rectinilie

Grup școlar Andrei Saguna

2443591

2.1.11.5.

21/02/2012

144

11.673,45

119

Mașina de cusut cu platforma pt. piele

Grup școlar Andrei Saguna

2443592

2.1.11.5.

21/02/2012

144

4.280,27

120

Mașina de incheiat surfilat cu trei fire

Grup scolar Andrei Saguna

2443593

2.1.11.5.

21/02/2012

144

4.107,33

121

Mașina de incheiat surfilat cu patru fire

Grup scolar Andrei Saguna

2443594

2.1.11.5.

21/02/2012

144

4.237,03

122

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup scolar Andrei Saguna

2443595

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,40

123

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup scolar Andrei Saguna

2443596

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,40

124

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup scolar Andrei Saguna

2443597

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,40

125

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443598

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,40

126

Mașina simpla de cusut ptmateriale textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443599

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,39

127

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443600

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,39

128

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443601

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,39

129

Mașina simpla de cusut pt.materiale textile

Grup școlar Andrei Saguna

2443602

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.464,39

130

Mașina de cusut

Grup școlar Andrei Saguna

2443603

2.1.11.5.

21/02/2012

144

6.182,61

131

Mașina de taiat cu cutit vertical

Grup școlar Andrei Saguna

2443604

2.1.11.5.

21/02/2012

144

2.421,16

132

Cal tinichigerie pt.tras caroserii + pompa de ras ■

Grup școlar Andrei Saguna

2443605

2.1.5.8.

23/02/2012

144

4.767,80

133

Rigla telescopica pt. masurat caroserii

Grup școlar Andrei Saguna

2443606

2.1.5.8.

23/02/2012

144

2.967,32

134

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443607

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

135

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443608

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

136

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443609

2.1.5.8.

23/02/201.2

144

3.969,24

137

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443610

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

138

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443611

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

139

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443612

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

140

Banc de lucru cu sertare

Grup, școlar Andrei Saguna

2443613

2.1.5.8.

23/02/2012

144

3.969,24

141

Banc de lucru cu sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443614

2.1.5.8.

23/02/2012

144-

3.969;24

142

Tester diagnostice

Grup școlar Andrei Saguna

2443615

2.1.5.8.

23/02/2012

'144

12.469,44

143

Presa hidraulica 20T

Grup școlar Andrei Saguna

2443616

2.1.5.8.

23/02/2012

144

2.648,64

144

Cărucior scule cu 6 sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443617

2.1.5.8.

23/02/2012

144

2:768,92

145

Cărucior scule cu 6 sertare

Grup școlar Andrei Saguna

2443618

2.1.5.8.

23/02/2012

144

2.768,92

146

Compresor aer 200 litri + dulap scule

Grup școlar Andrei Saguna

2443619

2.1.5.8.

23/02/2012

144

8.170,36

147

Dispozitiv pt. reglaj faruri

Grup școlar Andrei Saguna

2443620

2.1.5.8.

23/02/2012

144

2.580,44

148

Dispozitiv pt. reglat geometria roților

Grup școlar Andrei Saguna

2443621

2.1.5.8.

23/02/2012

144

37.698,48

149

Tabla SMART

Grup școlar Andrei Saguna

2443622

2.2.3.2.

23/02/2012

144

10.146,92

150

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443623

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

151

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443624

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

152

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443625

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

153

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443626

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

154

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443627

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

155

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443628

22.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

156

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443629

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

157

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443630

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

158

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443631

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.989,44

159

Sistem electric 1

Grup școlar Andrei Saguna

2443632

2.23.2.

23/02/2012

144

9.989,44

160

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443633

2.2.3.2.

23/02/2012

144

3.891,12

161

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443634

2.2.3.2.

23/02/2012

144

3.891,12

162

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443635

2.23.2.

23/02/2012

144

3.891,12

163

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443636

2.2,3,2.

23/02/2012

144

3.891,12

164

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443637

22.3.2.

23/02/2012

144

3.891,12

165

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saga'.',a

2443638

2.23.2.

23/02/2012

144

3.891,12

166

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443639

272.3.2.

23/02/2012

144

3.891,12

167

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443640

2.2.3.2.

23/02/2012

144

3.891,12

168

Sistem electric 2

Grup școlar Andrei Saguna

2443641

2.2.3.2.

23/02/2012

144“

1 '3.891 J2‘

169

Sistem electric 2 ‘

Grup scolar Andrei Saguna

2443642

. 223.2.

23/02/2012

144

3.891,12

170

Osciloscop

Grup școlar Andrei Saguna

2443643

22.3.2.

“□tJ/02/2012 '

144

“□.155,12

171

Sursa de alimentare J.T.

Grup scolar Andrei Saguna

2443644~!

2.2.3.2 ‘

23/02/2012 '

144

3.58673

1 7Z

Sursa de alimentare J.T.

Grup scolar Andrei Saguna

2443645

i ■ !■ .1 1^1 i"?j H I 1

: 23/02/2012

144 | 3.586,08

173

Sursa de alimentare J.T.

Grup scolar Andrei Saguna

□2443646 .

2.2.3.2.

23/0272012

144

3.586,08

174

Sursa de alimentare J.T.

Grup scolar Andrei Sagi ■ j m

2443647

2 2.3.2. >

23/02/2012

144

' 3.58378' "

175.

Sursa de alimentare J.T. '           .

Grup scolar Andrei Saguna

2443648

22.3.2.

23702/2012

“I44"*1

3.586,03

H76

Transformator demonstrativ

Grup scolar Andrei Saguna

2443649

2.2 3.2., '.

23/02/2012

î-14

2.208.4*;

177

Transformator demonstrativ

Grup scolar Andrei Saguna

2443650

223.2.:

□ 23/02/2012 ’

2.208,44

178

Transformator trifazat de mica putere

Grup scolar Andrei Saguna

2443651

2.2.3.2.

23/02/2012

144

" 3.553,84 ’

179

Transformator trifazeit de mica putere

Grup scolar Andrei Saguna

2443652

2.23.2

^23/02/2012

’144^

3.553,84

180

Megohmetru

Grup scolar Andrei Saguna

2443653

22.3.2.

23/02/2012

144

1.877,36

181

Ohmmetru serie

Grup scolar Andrei Saguna

2443654

223.2.

23/02/2012

144

4.100,68

182

Ohmmetru derivație

Grup scolar Andrei Saguna

2443655

2.23.2.

23/02/2012

144

4.368,52

183

Ohmmetru derivație

Grup scolar Andrei Saguna

2443656

223.2.

23/02/2012

144

4.368,52

184

Ohmmetru derivație

Grup scolar Andrei Saguna

2443657

2.2.3.2.

23/02/2012

144

4.368,52

185

Ohmmetru derivație

Grup scolar Andrei Saguna

2443658

2.23.2.

23/02/2012

144

4.368,52

186

Puntea Wheastone

Grup scolar Andrei Saguna

2443659

22.3.2.

23/02/2012

144

4.100,68

187

Wattmetru

Grup scolar Andrei Saguna

2443660

2.23.2.

23/02/2012

144

2.365,92

188

Wattmetru

Grup scolar Andrei Saguna

2443661

22.3.2.

23/02/2012

144

2.365,92

189

Set de 5 reostate

Grup scolar Andrei Saguna

2443662

2.2.3.2.

23/02/2012

144

3.680,32

190

Ser de aparate pt.masurarea parametrilor electrici

Grup școlar Andrei Saguna

2443663

2.2.3.2.

23/02/2012

144

7.886,40

191

Punte RLC

Grup școlar Andrei Saguna

2443664

2.2.3.2.

23/02/2012

144

7.097,76

192

Tester de aparate

Grup școlar Andrei Saguna

2443665

2.2.3.2.

23/02/2012

144

4.879,40

193

Tester de izolație

Grup școlar Andrei Saguna

2443666

2.2.3.2.

23/02/2012

144

1.877,36

194

Motor sincron

Grup școlar Andrei Saguna

2443667

2.2.3.2.

23/02/2012

144

9.848,08

195

Osciloscop 30MHZ

Grup școlar Andrei Saguna

2443668

2.2.3.2.

23/02/2012

144

2.844,56

196

Analizator de gaze +opacimetru + turometru

Grup școlar Andrei Saguna

2443687

2.1.5.8.

23/02/2012

144

27.070,44

197

Gratar patiserie/brutarie

Grup școlar Andrei Saguna

2443689

3.1.5.

12/03/2012

72

. 9.138,38 ‘

198

Set 6 cuptoare electrice

Grup școlar Andrei Saguna

2443690

.3.1.5.

12/03/2012

72

22.615,07

199

Set 6 blaturi de lucru

Grup școlar Andrei Saguna

2443691

3.1.5.

12/03/2012

72

10.072,41

200

Set 6 hote

Grup școlar Andrei Saguna

2443692

3.1.5.

12/03/2012

72

6.610,56

201

Set 6 plite de gătit - electrice

Grup școlar Andrei Saguna

2443693

3.1.5.

12/03/2012

72

6'958,48

202

Set 6 chiuvete cu 2 cuve pentru legume

Grup scolar Andrei Saguna

2443694

3.1.5.

12/03/2012

72

20.062,02

203

Modul patiserie

Grup scolar Andrei Saguna

2443695

3.1.5.

12/03/2012

■ 72

1.961,85

204

Set ustensile de bucătărie '

 • - Modul cutite+linguri+furculite

 • - platou+boluri

2443696

3.1.5.

12/03/2012

72

2.395,74

205

Set 6 pite electrice pentru clătite

Grup scolar Andrei Saguna

2443697

3.1.5. •

12/03/2012.....

- 72

5.798.74

206

Modul gratar electrice

- 2 gratare mari si 2 gratare mici marca PHILIPS

2443698

3.1.5.

12/03/2012

72

2.194,80

207

Mașina de taiat legume

Grup scolar Andrei Saguna

2443699

3.1.5. .

12/03/2012

72

2.706,08 .

208

Mașina de tocat carne electrica

Grup scolar Andrei Saguna

2443700

3.1.5.

12/03/2012

72

2.147,68 :

209.

Mașina paste făinoase.

Grup scolar Andrei Saguna

2443701

3.1.5.

12/03/2012

72

.5.890,55

210

Mașina feliat mica

Grup scolar Andrei Saguna

2443702

3.1.5.

12/03/2012

72

7.440,00 ■

21.1

Frigider 350 litri

Grup scolar Andrei Saguna

2443703

3.1.5.

12/03/2012

72

2.947,69

212

Frigider 550 litri

Grup scolar Andrei Saguna

2443704

3.1.5.

12/03/2012

.72

4.397,37

213

Camere refrigerare

Grup scolar Andrei Saguna

2443705

3.1.5.

12/03/2012

72

14.797,52

214

Mașina de portionat

Grup scolar Andrei Saguna

2443706

3.1.5.

12/03/2012

72

4.553,08

215

Plita de gătit cu gaz

Grup scolar Andrei Saguna

2443707

3.1.5.

12/03/2012

72

2.587,95

216

Cuptor pizza

Grup scolar Andrei Saguna .

2443708

3.1.5.

12/03/2012

72

4.150,39

217

Celula afumare

Grup scolar Andrei Saguna

2443709

3.1.5.

12/03/2012

72

5.578,39

218

Mașina pt. modelarea aluatului baghete

Grup scolar Andrei Saguna

2443710

3.1.5.

12/03/2012

72

4.638,99

219

Malaxor pt. aluat

Grup scolar Andrei Saguna

2443711

3.1.5.

12/03/2012

72

8.069,91

220

Mașina de divizat aluat baghete

Grup scolar Andrei Saguna

2443712

3.1.5.

12/03/2012

72

4.638,99

221

Mașina de divizat aluat pt. chifle

Grup scolar Andrei Saguna

2443713

3.1.5.

12/03/2012

72

4.638,99

222

Boiler apa calda

Grup școlar Andrei Saguna

2443714

2.1.24.7.

12/03/2012

216

4.960,00

223

Mașina spalat vase automata

Grup școlar Andrei Saguna

2443715

3.1.5.

12/03/2012

72

6.255,12

224

Set pt.analiza fizico-chimica a laptelui

Grup școlar Andrei Saguna

2443716

3.4.

12/03/2012

180

5.580,00

225

Gheridon mobil (masuta)

Grup școlar Andrei Saguna

2443717

3.1.1.1.

12/03/2012

60

1.825,53

226

Gheridon mobil ( masuta)

Grup scolar Andrei Saguna

2443718

3.1.1.1.

12/03/2012

60

1.825,53

227

Covor mare

Grup scolar Andrei Saguna

2443719

3.1.4.

12/03/2012

144

1.930,98

228

Covor mare

Grup scolar Andrei Saguna

2443720

3.1.5.

12/03/2012

72

3.720,00

229

Model resuscitare - sistem pt.instruire

factOOl 132/15.05.2012

2443900

3.2.4.

22/05/2012

60

6.169,00

230

Copyboard color

Grup scolar Andrei Saguna

2443901

3.2.1.

22/05/2012

72

3.943,20

231

Copyboard color

Grup scolar Andrei Saguna

2443902

3.2.1.

22/05/2012

72

3.943,20

232

Tabla electronica

Grup scolar Andrei Saguna

2443903

3.2.4.

22/05/2012

60

3.943,20

233

Aparat de sudura electrica - monofazat GYSMI 161

Grup scolar Andrei Saguna

2443905

2.1.5.5.

22/05/2012

120

2.255,56

234

Aparat de sudura electrica - trifazat LINEAR 410 TELWIN

Grup scolar Andrei Saguna

2443906

2.1.5.5.

22/05/2012

120

7.504,48

235

Aparat de sudura electrica - tip INVERTOR -

Grup scolar Andrei Saguna

2443907

2.1.5.5.

■ 22/05/2012

120

■3.990,92 i

SUPERIOR 400CE

--------

2.1.5 5.

236

Aparat de sudura in puncte TELWIN

Grup scolar Andrei Saguna

2443903

L__________

22/05/20'12

120

-                               i

5.125.60 i

DIGITAL CAR SPOTTER 5500230V

.. . _ „J

Aparat de sudura in mediu protejat. -MÎG -

237

MAG TELWIN DIGITAL MIG 220.

SYNERGIC

Grup scolar Andrei Saguna

2443909 ,

2.1.5.5.

22/05/2012

'120

7.272,60 '

238

Microscop metalografic vertical

Grup scolar Andrei Saguna

2443915

2.2.10.

22/05/2012

144

4.948,16

239

Set micrometre pentru interior

Grup scolar Andrei Saguna .

2443916

2.2.10.

22705/2012

144

3.441,00

240

PH - metru de masa

Grup scolar Andrei Saguna

2443917

2.2.10.

22/05/2012

144

3.532,76

241

PH - metru portabil

Grup scolar Andrei Saguna

2443918

2.2.10.

22/05/2012

144

3.681,87

242

Psihometru

Grup scolar Andrei Saguna

2443919

2.2.10.

22/05/2012

144

2.218,30

243

Biureta digitala

Grup scolar Andrei Saguna

2443920

2.2.10.

22/05/2012

144

5.482,66

244

Strung ISPA

Grup scolar Andrei Saguna

2443921

2.1.5.2.

22/05/2012

144

7.506,22

245

Strung cu comanda numerica CNC

Grup scolar Andrei Saguna

2443922

2.1.5.2.

22/05/2012

144

169.179,65

246

Mașina de frezat universala

Grup scolar Andrei Saguna

2443923

2.1.5.2.

22/05/2012

144

131.320,47

247

Mașina de găurit cu coloana

Grup scolar Andrei Saguna

2443924

2.1.5.2.

22/05/2012

144

28.976,82

248

Mașina de găurit in coordonate

Grup scolar Andrei Saguna

2443925

2.1.5.2.

22/05/2012

144

56.048,00

249

Raboteza

Grup scolar Andrei Saguna

2443926

2.1.5.2.

22/05/2012

144

4.511,87

250

Mașina de frezat

Grup scolar Andrei Saguna

2443927

2.1.5.2.

22/05/2012

144

5.610,41

251

Mașina de frezat prin copiere______________

Grup scolar Andrei Saguna

2443928

2.1.5.2.

22/05/2012

144

3.742,25

252

Strung semiautomat cu copiator tip TORNADOCL 1200

Grup școlar Andrei Saguna

2443929

2.1.5.2.

22/05/2012

144

18.310,89

253

Mașina de șlefuit canturi

Grup școlar Andrei Saguna

2443930

2.1.5.2.

22/05/2012

144

5.610,41

254

Mașina simpla de celuit

Grup școlar Andrei Saguna

2443931

2.1.5.2.

22/05/2012

144

4.685,62

255

Aspiratoare mobile pentru așchii si praf

Grup școlar Andrei Saguna

2443932

3.1.5.

22/05/2012

72

2.390,45

256

Polizor dublu pe banc de lucru

Grup școlar Andrei Saguna

2443933

2.1.5.2.

22/05/2012

144

2.690,31

Total genera!

2.069.653,08

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumise

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

ONU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica_______

factura nr 7595/05,09,2017

011823

3.1.6.

05/09/2017

120

5.030,37

r*(

Mașina de gătit electrica

factura nr 7595/05,09,2017

011824

3.1.6.

05/09/2017

120

5.030,55

------

total generat

10.060,92

GRĂDINIȚĂ NR.14 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. cri.

----—----------

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Complex de joaca din metal

2 buc tunuri; 3 buc tobogane; 1 buc pod fix; joc interactiv

015330

3.1.6

20.11.2018

120

7.031,71

____ Total general

7.031,71

GRĂDINIȚA NR.20 - Mijloace fixe ia 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Plita electrica - ASE41

factura nr.7536/2007

011770

3.1.6

07.08.2017

120

5.030,37

2

Plita electrica - ASE41

factura nr.7536/2007

011771

3.1.6

07.08.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

GRĂDINIȚĂ NR.23 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Plita electrica ASE41

factura nr.7536/2007

011768

3.1.6 |

07.08.2017

120

5.030,37

_2__

Plita electrica ASE41

factura nr.7536/2007

011769

3.1.6 |

07.08.2017

120

5.030,37

I

Total generai

I

10.060,74

Anexa nr.

GRĂDINIȚĂ NR.25 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

k

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Leagan cuib LC.01

factura nr. 170925/01.11.2017

011870

3.1.6

20.11.2018

120

3.355,80

____

Total genera!

3.355,80

GRĂDINIȚĂ NR.28 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data pi func

nerii in tiune

DNU

Valoare de inventar

1

Echipamente de Joaca - Grădiniță nr.28

balansoar pe arc Safari Horse; ansamblu de leagane Galway; barcuta Safari; balansoar pe arc Vacuta Joiana

005624

3,4

19.12

.2011

180

7.999,42

2

Carusel 6 persoane orizontal

panou de informare cu fixare pe stalpisori din țeava rectangulara

005634

3,4

30.05

.2012

180

2.269,20

3

Complex de joaca multifuncțional

complex de joaca multifuncțional; 4 buc tobogane; 1 buc hinta

005648

3.1.6

31.12

2012

120

18.426,40

4

Hota bucătărie pt. mașina de gătit

tubulatura hota 1 buc; tablou electric; regulator 1 buc; hota centrala 1 buc

003939/2

3.1.5

11.11

2015

72

13.392,00

5

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011809

3.1.6

05.09

2017

120

5.030,37

6

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011810

3.1.6

05.09

2017

120

5.030,37

Total general

52.147,76

GRĂDINIȚĂ NR.34 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

.....

Nr.

ort.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

i

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011811 -

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011812

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

3

Complex de joaca

1 buc tobogan dubiu; 2 buc hinteCJ18

011869

3.1.6

01.11.2017

120

5.554,92

____

____Total general_______

15.615,66

Anexa nr. ft

r>

GRĂDINIȚĂ NR.35 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr.

crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificai

e

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011819

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011820

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

GRĂDINIȚĂ NR.41 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

2

Plita electrica ASE41

factura nr.7536/2017

011766

3.1.6

07.08.2017

120

5.030,37

Plita electrica ASE4Î

factura nr.7536/2017

011767

3.1.6

07.08.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

GRĂDINIȚĂ NR.42 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr.

Cft.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011829

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

__2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011830

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

_

10.060,74

Anexa nr. ]j

GRĂDINIȚĂ NR.45 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificar

a

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Complex de joaca

1 buc tobogan dublu; 1 buc tobogan simplu CJ22

011867

3.1.6

01.11.2017

120

5.269,32

2

Complex de joaca

1 buc tobogan spirala; 1 buc tobogan geam an; 3 buc cățărători

011871

3.1.6

01.11.2017

120

12.465,25

_______________Total general

17.734,57

GRĂDINIȚĂ NR.46 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. cit.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Grădiniță nr.46 - Leagan tip cuib

Contract de sponsorizare SC Ziegler Romania SRL nr.0032/12.10.2010;

Proces verbal de predare - primire nr.57778/29.10.2010

669001

3.1.1.1

29.10.2010

60

11.111,62

Total general

11.111,62

GRĂDINIȚĂ NR.50 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011815

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011816

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

3

Tobogan drept cu turn de lemn

panou de informare cu fixare pe stalpisori din țeava rectangulara

005635

3,4

30.05.2012

180

2.574,24

4

Complex de joaca multifuncțional

complex de joaca multif.din lemn cu un tobogan si o hinta

005651

3,4

03.09.2012

180

5.022,00

Total general

17.656,98

Anexa nr. 0\

GRĂDINIȚĂ NR.52 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

d

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011813

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011814

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

.         IU

Anexa nr.

GRĂDINIȚĂ NR.53 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011831

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011832

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

3

Complex de joaca

1 buc tobogan tub; 1 buc toboga spirala; catatoare CJ25.02

011872

3.1.6

01.11.2017

120

10.410,12

4

Complex de joaca multifuntional

2 buc topogan; 1 buc hinta; 1 buc panou de informare cu fixare pe stalpisori din țeava rectangulare

005631

3,4

30.05.2012

180

11.383,20

Total general

31.854,06

a V;

Anexa nr. m

GRĂDINIȚĂ NR.55 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011817

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011818

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

GRĂDINIȚĂ NR.56 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. ort

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

GPP L Ferencz Proiectare -execuție clădire noua

sistem de securitate 1 buc; interfon audio 1 buc; tag acces magnetic 10 buc

005695

3.3.5.

02/09/2012

144

7.044,44

2

Paturi pentru copii aferente grădiniței

păturii pt copii ctr nr 151506/30.08.2012; 1buc paturi pt copii ctr 151506/30.08.2012; 159buc

005696

3.1.1.

31/10/2012

180

33.430,42

3

Mobilier la grădiniță 60

ctr 150750/29.08.2012

Dulap mascator 5buc ; corp inferior cu usa 15buc

Dulap mascator; 5 /buc ; corp inferior cu usa +raft 5/ buc

Corp superior ; 5 / buc ;corp sup + etaj 5 /buc

Corp sup cu usa 5/ buc; corp sup cu raft 5/ buc corp inf cu us

005697

3.1.1.

01/10/2012

180

18.748,80

4

Mobilier grădiniță 60 ctr 15070/29.08

Corp inf cu usa 3 /buc ;dulap mascator 3/buc ;

Corp superior + etajera 3 /buc; corp sup +etaj 3/buc

Corp sup + usa 3 buc ;corp sup + rafturi 3 buc

Corp inf cu usa + raft 4 buc;corp inf pol regi 4 buc

Corp inf cu 2 sertare 4 buc; corp inf cu usa

005698

3.1.1.

01/10/2012

180

15.524,80

5

Mobilier ctr 15070/29.08.12

Corp sup + etajere 4 buc; corp sup - bara 4 buc Etajera 4 buc ; corp sup cu usa 4 buc Corp sup cu raft 4 buc ; etajera 2 4 buc

Dulap cuier pt copii 37 buc; catedra educator 12 buc Scaun copii 240 buc; masa copii 120 buc

005699

3.1.1.

01/10/2012

180

49.339,60

6

Hota bucătărie

factura 7301/15,11,2016

010729

3.1.5.

15/11/2016

72

2.500,00

7

Panouri sistem fotovoltaire -Grădiniță nr. 56 Liszt Ferencz nr.75

 • - factura nr 804/13.06.2017

 • - pt contractul nr. 131282/04.07.2014 SA Amper Proiect SRL

011520

2.1.16.6.

01/07/2017

216

5.717,95

Total general

132.306,01

LICEUL ADY ENDRE - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011825

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011826

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

LICEUL AUREL LAZAR - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011827

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

2

Mașina de gătit electrica

factura nr.7595/05.09.2017

011828

3.1.6

05.09.2017

120

5.030,37

Total general

10.060,74

LICEUL LUCIAN BLAGA »Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Complex de joaca

1 buc tobogan dublu; 2 hinte CJ18

011868

3.1.6

01.11.2017

120

5.554,92

______________Total general

5.554,92

LICEUL ORTODOX EP.ROMAN CIOROGARIU - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Balansoar cu 2 locuri

figurine pe arc 1 buc; cataratoare 1 buc; panou de informare cu fixare pe stalpisori din țeava rectangulara 1 buc;

005633

3,4

30.05.2012

180

3.729,92

Total general

3.729,92

LICEUL REFORMAT LORANTFFY ZSUZSANNA Proiect SMIS 5201- Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Pichet de incendiu complet echipat

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444147

3.4.

25/06/2012

180

5:719,50

2

Pichet de incendiu complet echipat

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444148

3.4.

25/06/2012

180

5.719,50

3

Videoproiector CANON XEED S*80 mark

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444164

3.2.1.

27/07/2012

72

12.350,49

4

Videoproiector CANON 7490

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444165

3.2.1.

27/07/2012

72

5.165,99

5

Set echip. pt.elevi ptrealiz.exper.in botanica etc.

- set echipament ptelevi pt. realizarea experimentelor in botanica ecologie

psihologie si microscopie

2444208

2.2.10.

04/09/2012

144

2.837,12

6

Set echip, pt.elevi pt.realiz.exper.in botanica etc.

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444209

2.2.10,

04/09/2012

144

2.837,12

7

Set echip. pt.elevi pt.realiz.exper.in botanica etc.

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444210

2.2.10.

04/09/2012

144

2.837,12

8

Set echip. pt.elevi pt.realiz.exper.in botanica etc.

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444211

2.2.10.

04/09/2012

144

2,837,12

9

Set echip. pt.elevi pt.realiz.exper.in botanica etc.

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444212

2.2.10.

04/09/2012

144

2.837,12

10

Electrod de măsurare oxigen

Electrod de măsurare oxigen; pt.a măsură

conținutul oxigenului al lichidelor

2444213

2.2.10,

04/09/2012

144

1.861,24

11

Senzor pt.masurarea frecventei pulsului

Liceul Lorantffy Zsuzsanna

2444214

2,2.10.

04/09/2012

144

1.941,84

12

Set echipament pt.efec.exper.de baza in electricitate

Set echipamente pentru efectuarea experimentelor de baza in electricitate (circuit electric legea Ohm dioda magnet inducție conductibilita)

2444215

2.2.10.

04/09/2012

144

1.996,40

13

Set echipament pt.efec.exper.de baza in electricitate

Set echipamente pentru efectuarea experimentelor de baza in electricitate

(circuit electric legea Ohm dioda magnet inducție conductibilita)

2444216

2.2.10.

04/09/2012

144

1.996,40

14

Set echipament pt.efec.exper.de baza in electricitate

Set echipamente pentru efectuarea experimentelor de baza in electricitate

(circuit electric legea Ohm dioda magnet inducție conductibilita)

2444217

2.2.10.

04/09/2012

144

1.996,40

15

Set echipament pt.efec.exper.de baza in electricitate

Set echipamente pentru efectuarea experimentelor de baza in electricitate (circuit electric legea Ohm dioda magnet inducție conductibilita)

2444218

2.2.10.

04/09/2012

144

1.996,40

16

Set echipament pt.efec.exper.de baza in electricitate

Set echipamente pentru efectuarea experimentelor de baza in electricitate

(circuit electric legea Ohm dioda magnet inducție conductibilita)

2444219

2.2.10.

04/09/2012

144

1.996,40

|Total general

56.926,16

LICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SHILLER - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. Cft.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Leagan cu 2 locuri

figurina pe arc 1 buc; panou de informare cu fixare pe stalpisori din țeava rectangulara

005632

3,4

30.05.2012

180

2.440,32

__Total generai

2.440,32

Or-'

Anexa nr. j 4

ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. ort

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Tabla interactiva+stand+Pen RICOH IWB D6510

- proces verbal nr 56/27.12.2018

-factura nr 12062/27.12.2018

015434

2.2.9.

27/12/2018

48

25.168,50

2

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015435

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

3

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015436

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

4

Sistem interactiv fix Smart Board. SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015437

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

5

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ

NEC '

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015438

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

6

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018.

-factura nr.12062/27.12.2018

015439

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

7

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verba! nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015440

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

8

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015441

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

9

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015442

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

10

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

-procesverbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015443

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

11

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015444

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

12

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015445

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

13

Sistem interactiv fix Smart Board SB480WPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015446

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

14

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

• factura nr. 12062/27.12.2018

015447

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

15

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr. 12062/27.12.2018

015448

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

16

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015449

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

17

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015450

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

18

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018 -factura nr.12062/27.12.2018

015451

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

19

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VP J NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015452

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

20

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015453

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

21

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018 -factura nr.12062/27.12.2018

015454

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

22

Sistem interactiv fix Smart Board :SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27/12.2018 -factura nr.12062/27.12.2018

015455

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

23

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015456

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

: 24

Sistem interactiv fix Smart Board .SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015457

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

25

Sistem interactiv fix Smart Boaird SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015458

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

26

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015459

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

27

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015460

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

28

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

 • - proces verbal nr .56/27.12.2018

 • - factura nr. 12062/27,12.2018

015461

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

29

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015462

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

30

Sistem interactiv fix Smart Board SB480+VPJ NEC

- proces verbal nr .56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015463

2.2.9.

27/12/2018

48

8.948,80

31

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil

Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015464

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

32

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015465

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

33

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015466

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

34

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015467

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

35

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015468

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

36

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015469

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

37

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil. Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015470

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

38

Sistem interactiv mobil Smart Board

SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil

Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015471

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

39

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015472

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

40

Sistem interactiv mobil Smart Board SB480+VPJ NEC M333XS+Stand mobil Avtek 1MV032

- proces verbal nr.56/27.12.2018

-factura nr.27.12.2018

015473

2.2.9.

27/12/2018

48

9.367,68

41

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015474

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

42

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015475

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

43

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr. 12062/27,12.2018

015476

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

44

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015477

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

45

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015478

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

46

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015479

2.2,9.

27/12/2018

48

4.560,08

47

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015480

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

48

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015481

2.2.9.

27/12/2018

48

4,560,08

49

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015482

2.2.9,

27/12/2018

48

4.560,08

50

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015483

2:2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

51

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015484

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

52

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015485

2,2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

53

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015486

2,2.9,

27/12/2018

48

4.560,08

54

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015487

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

55

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015488

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

56

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015489

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

57

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015490

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

58

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015491

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

59

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015492

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

60

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015493

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

61

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015494

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

62

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015495

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

63

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015496

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

64

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015497

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

65

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015498

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

66

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015499

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

67

Calculator Desktop de tip All-Irv-Oue Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr. 12062/27.12.2018

015500

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

68

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015501

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

69

Calculator Desktop de tip Alt-In-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015502

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

70

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015503

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

71

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015504

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

72

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015505

2.2.9.

27/12/2018

27/12/2018

48

4.560,08

73

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015506

2.2.9.

48

4.560,08

74

Calculator Desktop de tip Ali-ln One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015507

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

75

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr. 12062/27.12.2018

015508

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

76

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015509

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

77

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015510

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

78

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015511

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

79

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015512

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

80

Calculator Desktop de tip All-ln-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015513

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

81

Calculator Desktop de tip All-in-One Dell Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015514

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

82

Calculator Desktop de tip All-ln-One Del! Optiplex 7460

- proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015515

2.2.9.

27/12/2018

48

4.560,08

83

Multifuncțional A3 Color Canon imageRunner Advance C353OI

-proces verbal de recepție nr 56/27.12.2018

- factura nr.12062/27.12.2018

015516

3.2.1.

27/12/2018

72

16.639,77

84

Multifuncțional A3 Monocrom Canon imageRunner Advance 4525

- proces verbal de recepție nr 27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015517

3.2.1.

27/12/2018

72

13.004,32

85

Multifuncțional A3 Monocrom Canon imageRunner Advance 4525

 • - proces verbal de recepție nr 27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015518

3.2.1.

27/12/2018

72

13.004,32

86

Multifuncțional A3 Monocrom Canon imageRunner Advance 4525

- proces verbal de recepție nr 27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015519

3.2.1.

27/12/2018

72

13.004,32

87

Multifuncțional A3 Monocrom Canon imageRunner Advance 4525

 • - proces verbal de recepție nr 27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015520

3.2.1.

27/12/2018

72

13.004,32

88

Multifuncțional A3 Monocrom Canon imageRunner Advance 4525

- proces verbal de recepție nr 27.12.2018

-factura nr.12062/27.12.2018

015521

3.2.1.

27/12/2018

72

13.004,32

89

Multifuncțional Monocrom de Birou A4 Canon

-proces verbal de recepție nr 56/27.12.2018

- factura nr.12062/27.12.2018

015522

3.2.1.

27/12/2018

72

3.636,64

90

Switch cu management Cisco SG350-52

-proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

- factura nr .12062/27.12.2018

015523

2.2.9.

27/12/2018

48

3.467,66

91

Echipament de securitate a rețelei Fortigate 61 E

- proces verbal de recepție nr .56/27.12.2018

-factura nr 12062/27.12.2018

015524

2.2.9.

27/12/2018

48

10.404,17

92

Server Dell PowerEdge R440

-proces verbal de recepție

nr.56/27.12.2018

- factura nr 12062/27.12.2018

015525

2.2.9.

27/12/2018

48

26.595,31

93

Rețea de date wireless Ubiquiti Unifi AC Meah - Pentru Școala Balcescu

- proces verbal de recepție nr .56/27.12.2018

-factura nr 12062/27.12.2018

015526

2.2.9.

27/12/2018

48

30.675,82

94

Sistem de sonorizare mobil Dynacord Powermate 1000-3+Sennheiser EW 135-P G3 - Pentru Școala Balcescu

 • - proces verbal de recepție nr.56/27.12.2018

 • - factura nr.12062/27.12.2018

015527

2.1.22.6.1.

27/12/2018

180

144

39.392,57

96

Rețea cu fir

 • - factura nr î2202/31.01.2019

 • - proces verbal nr 24988/28.01.2019

015703

2.1.22.9.

31/01/2019

81.654,93

97

UPS 2200 VA Eaton. 5PX- 2200 - '

-factura nr 12202/31.01.2019

-- proces verbal nr 24988/28.01.2019

015704

2.2.9

31/01/2019 — 31/01/2019

7                                    1

1

144

4.111,45

3.635,45

98 .

Pagina Web SC Balcescu.R.0

-factura nr 12202/31.01.2019

- proces verbai nr 24988/28.01.2019

015705

------------------

2.1.22.9.

î

Total general

855.119,23

ȘCOALA GIMNAZIALA AVRAM lANCU-Proiect SMIS 5274 - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr.de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Panou temporar 2*3 + stâlpi si fundație

Școala A.lancu -Corp B si Corp C

301689

3.1.2.

23/11/2010

48

3.100,00

2

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443785

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

3

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443786

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

4

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443787

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

5

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443788

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

6

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443789

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

7

Calculatoare complet echipate-modelRPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443790

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

8

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443791

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

9

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443792

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

10

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443793

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

11

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443794

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

12

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443795

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

13

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443796

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

14

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443797

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

15

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443798

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

16

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443799

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

17

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443800

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

18

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443801

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

19

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443802

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

20

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443803

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

21

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443804

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

22

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443805

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

23

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443806

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

24

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443807

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

25

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443808

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

26

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443809

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

27

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443810

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

28

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443811

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

29

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443812

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

30

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443813

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

31

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443814

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

32

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443815

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

33

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443816

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

34

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443817

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

35

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443818

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

36

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443819

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

37

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443820

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

38

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443821

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

39

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443822

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

40

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443823

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

41

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443824

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

42

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443825

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

43

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443826

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

44

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443827

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

45

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp.B

2443828

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

46

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443829

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

47

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443830

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

48

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443831

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

49

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443832

2.2.9. .

26/04/2012

48

2.014,31

50

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443833

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

51

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443834

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

52

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443835

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

53

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443836

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

54

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443837

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

55

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443838

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

56

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443839

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

57

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443840

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

58

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443841

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

59

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443842

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

60

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443843

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

61

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443844

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

62

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443845

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

63

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443846

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

64

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443847

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

65

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443848

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

66

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443849

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

67

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443850

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

68

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443851

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

69

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443852

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

70

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443853

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

71

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443854

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

72

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443855

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

73

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443856

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

74

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443857

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

75

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443858

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

76

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443859

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

77

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443860

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

78

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443861

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

79

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443862

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

80

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443863

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

81

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443864

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

82

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443865

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

83

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443866

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

84

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443867

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

85

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443868

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

86

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443869

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

87

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443870

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

88

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443871

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

89

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443872

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

90

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443873

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

91

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443874

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

92

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443875

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

93

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443876

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

94

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443877

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

95

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443878

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

96

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443879

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

97

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443880

2.2.9.

26/04/2012

48

2.014,31

98

Calculatoare complet echipate-model RPC LINK

Școala Avram lancu - Corp B

2443881

2.2.9.

26/04/2012

48

2.015,09

99

Panou definitiv - Sc.A.lancu

Școala Avram lancu - Corp B

2443882

3.1.2.

02/05/2012

48

1.860,00

100

Proiector portabil

Școala Avram lancu - Corp B

2443896

3.1.5.

08/05/2012

72

4.823,60

101

Ecran de protecție cu stativ

Școala Avram lancu - Corp B

2443897

3.1.5.

08/05/2012

72

2.666,00

Total general

207.838,45

Anexa nr.

LICEUL PENTICOSTAL BETEL - Mijloace fixe Sa 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. cri

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Investiție Teren de sport

Asfaltare teren ele sport - Liceul Penticostal Betel

502614

1.6.2.1

12/1/2008

504

96,207.98

Total general

96,207.98

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA ORADEA - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Aparat de inhalosedare digital tip DMDM

Seria nr.A3S2-11156; Contract de comodat nr.240431/09.08.2017

007960

2.1.25.1

18.12.2015

144

50.000,00

Total

50.000,00

PROIECT VIVA ANIMA - HURO/ 0802/129_AF

1

Angiograf mixt cardiovascular

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000653

2.1.25.2.

24/05/2013

144

3.063.373,48

2

Ecograf cardiovascular cu sonda transesofagiana

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000660

2.1.25.2.

24/05/2013

144

367.191,29

3

Defibrilator cu monitor

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000661

2.1.25.2.

24/05/2013

144

39.047,12

4

Defibrilator

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059 15.07.2013

000662

2.1.25.2.

24/05/2013

144

18.371,45

5

Statie centrala de monitorizare pt.4 monitoare pacienti

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000673

2.1.25.2.

24/05/2013

144

48.122,45

6

Sistem prindere monitor pe braț

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000674

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.547,65

7

Sistem prindere monitor pe braț

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013:14059/ 15.07.2013

000675

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.547,65

8

Sistem prindere monitor pe braț

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000678

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.547,65

9

Sistem prindere monitor pe braț

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000679

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.547,65

10

Trusa urgente pentru coronarieni

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000681

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.547,65

11

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000686

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

12

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000687

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

contract de comodat

13

Injectomat

nr.154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000689

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

14

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000695

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

15

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013,14059/15.07.2013

000696

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

16

Injectomat

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000697

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

17

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013:14059/15.07.2013

000698

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

18

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000699

2.1.25.2,

24/05/2013

144

4.812,24 —

19

Injectomat

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000700

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

20

Injectomat

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000701

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

21

Injectomat

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000702

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

22

Injectomat

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000704

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

23

Injectomat

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000707

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

24

Injectomat

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000708

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

25

Injectomat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000710

2.1.25.2.

■24/05/2013

144

4.812,24

26

Injectomat

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000711

2.1.25.2.

24/05/2013

144

4.812,24

27

Stativ mobil pentru pompe automate

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000713

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

28

Stativ mobil pentru pompe automate

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000714

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

29

Stativ mobil pentru pompe automate

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013,14059/15.07.2013

000716

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

30

Stativ mobil pentru pompe automate

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000717

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

31

Stativ cu fixare in perete pt.pompe automate

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

. .....

000724

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

32

Stativ cu fixare in perete pt.pompe automate

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000727

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

33

Stativ cu fixare in perete pt.pompe automate

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013:14059/ 15.07.2013

000730

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

34

Stativ cu fixare in perete pt.pompe automate

contract de comodat

nr 154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000731

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.926,05

35

Balon de contrapulsatie

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000732

2.1.25.2.

24/05/2013

144

202.114,29

36

Aparat ventilație respirație asistata

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000733

2.1.25.2.

24/05/2013

444

65.803.20

i

37

Scarita cu 2 trepte

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000734

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.835,83

38

Pat ATi electric

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000735

2.1.25.2.

24/05/2013

144

21.054,75

39

Pat ATI electric

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000736

2.1.25.2.

24/05/2013

144

21.054,75

40

Pat ATI electric

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000740

2.1.25.2.

24/05/2013

144

21.054,75

41

Pat ATI electric

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000743

2.1.25.2.

24/05/2013

144

21.054,75

42

Trusa instrumentar

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000746

2.1.25.2.

24/05/2013

144

181.166,87

43

Trusa peacemaker

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000749

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.150,43

44

Trusa peacemaker

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000750

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.150,43

45

Trusa peacemaker

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000756

2.1.25.2.

24/05/2013

144

7.150,43

46

Monitor pacienti compact

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000757

2.1.25.2.

24/05/2013

144

15.002,88

47

Monitor pacienti compact

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000758

2.1.25.2.

24/05/2013

144

15.002,88

48

Monitor pacienti compact

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000759

2.1.25.2.

24/05/2013

144

15.002,88

49

Monitor pacienti compact

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000763

. 2.1.25.2.

24/05/2013

144

15.002,88

50

ECG portabil

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000764

2.1.25.2.

24/05/2013

144

9.058,34

51

ECG portabil

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000766

2.1.25.2.

24/05/2013

144

9.058,34

52

Sistem ECG, configurație completa

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013,14059/ 15.07.2013

000768

2.1.25.2.

24/05/2013

144

9.058,34

53

Unitate mobila holter TA si ECG

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000769

2.1.25.2.

24/05/2013

144

28.035,56

54

Unitate mobila holter TA si ECG

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000770

2.1.25.2.

24/05/2013

144

28.035,56

55

Test de efort cu covor

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000771

2.1.25.2.

24/05/2013

144

47.465,72

56

Masa operație cu accesorii chirurgie cardiaca

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000772

2.1.25.2.

24/05/2013

144

111.742,81

57

Sistem încălzire pacient pe masa de operație

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000773

2.1.25.2.

24/05/2013

144

5.095,32

58

Sistem lampa scialitica cu satelit cu 2 brațe si camera video HD

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000775

2.1.25.2.

24/05/2013

144

124.201,50

59

Aspirator chirurgical pt.sala de operație -acționare cu aer comprimat

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000776

2.1.25.2.

24/05/2013

144

2.830,73

60

Sistem de anestezie tip cardiovascular

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000777

2.1.25.2.

24/05/2013

144

187.473.75

61

Aparat de monitorizare funcții vitale

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013:14059/15.07.2013

000780

2.1.25.2.

24/05/2013

144

9 624,49

62

Defibralator cardiac intern - extern

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013,14059/15.07.2013

000781

2.1.25.2.

24/05/2013

144

52.238,33

63

Ventilator de transport

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013:14059/15.07.2013

000784

2.1.25.2.

24/05/2013

144

32.270,35

64 '

Sistem de încălzire sânge

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000795

2.1.25.2.

24/05/2013

144

22.645,85

65

EKG cu potențial

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000798

2.1.25.2.

24/05/2013

144

8.973,42

66

Aparat de ventilație terapie intensiva

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000799

2.1.25.2.

24/05/2013

144

65.803,20

67

Aparat de determinare corp, gazometrie sangvina si hemograma

contract de comodat nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000800

2.1.25.2.

24/05/2013

144

31.138,36

68

Dulap sala de operație din inox

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000801

3.1.1.1.

24/05/2013

60

13.587,51

69

Dulap sala de operație din inox

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000802

3.1.1.1.

24/05/2013

60

13.587,51

70

Troliu inox cu 6 sertare

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/ 15.07.2013

000807

3.1.1.1.

24/05/2013

60

4.415,93

71

Troliu medicamente

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/15.07.2013

000810

3.1.1.1.

24/05/2013

60

9.171,57

i -T-zz.

L----

73

74

75

Targa transport cu suport ventilator si monitor

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000817

2.1.25.2.

24/05/2013

144

12.789,38

Mașina de spalai. intru mente si dezinfectale (60 litri)

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000819

3.1.5.

24/05/2013

72

19.922,83

Frigider produse biologice

contract de comodat

nr. 154168/10.07.2013; 14059/ 15.07.2013

000820

3.1.5.

24/05/2013

72

9.567,87

Bronhoscop

contract de comodat

nr.154168/10.07.2013;14059/15.07.2013

000821

2.1.25.2.

24/05/2013

144

169.843,95

Totai

5.344.486,80

TOTAL GENERAL

5.394.486,80

Anexa nr. q !

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL „Dr. Gavril Curteanu” - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data puneri in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Electrocardiograf portabil

Act adițional la Contract de administrare nr.54508/10.03.2008 ; nr.de înregistrare 345/26.01.2016 la Spital

2443400

2.1.25.2.1

13.12.2011

96

5.619,93

Total            _____________

5.619,93

PROIECT SIWIS 1587 - POLICLINICA AMBULATORIU

1

Autolesmetru CL - 200 PL

699023

2.1.25.2.

08/09/2010

144

14.040,52

2

Autorefractometru KR-8900

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699024

2.1.25.2.

08/09/2010

144

56.160,84

3

Echip.exp.cu ultrasunete PW DOPPLER ALOKA XG

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699025

2.1.25.3.

08/09/2010

180

186.033,48

4

Echip.exp.cu ultrasunete PW DOPPLER ALOKA XG

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699026

2.1.25.3.

08/09/2010

180

186.033,48

5

Echip.exp.cu ultrasunete PW DOPPLER ALOKA XG

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699027

2.1.25.3.

08/09/2010

180

186.033,48

6

Echip.exp.cu ultrasunete PW DOPPLER ALOKA XG

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699028

2.1.25.3.

08/09/2010

180

186.033,48

7

EKG -12 canale asis.de calculator FUKUDA FX 7542

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699029

2.1.25.2.

08/09/2010

144

31.590,24

8

Microton manual pt.sectiuni la parafina STEELY

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699030

2.1.25.1.

08/09/2010

144

38.611,12

9

Oftalmoscop electric E 36

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699031

2.1.25.1.

08/09/2010

144

2.105,52

10

Criocauter electric CRYOPEN

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699032

2.1.25.2.

08/09/2010

144

5.615,96

11

Electro Eecefalograf 12 canale

NICONE

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

12

Electromiograf - SURPASS

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

13

Masa consultații

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

14

Masa consultații

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

15

Aparat pt.deter.hemoglobinei glicozilate - Analizator QUT Test

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

16

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

17

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

18

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație ne ionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

19

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație ne ionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

20

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

21

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

22

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

23

instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699033

2.1.25.2.

08/09/2010

144

98.282,40

699034

2.1.25.3.

08/09/2010

180

133.383,08

699035

2.1.25.4.

08/09/2010

144

2.105,52

699036

2.1.25.4.

08/09/2010

144

2.105,52

699037

2.1.25.1.

08/09/2010

144

17.550,96

699038

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699039

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699040

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,23

699041

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699042

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699043

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699044

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

699045

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

24


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010


699046


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


25


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699047


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


26


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699048


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


27


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010_________


699049


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


28


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699050


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


29


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699051


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


30


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__


699052


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


31


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010_________


699053


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


32


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010


699054


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


33


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699055


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


34


35


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699056


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata


Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010__________


699057


2.1.25.1.


08/09/2010


144


1.825,28


36

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699058

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

37

nstalatii dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699059

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

38

nstalatii dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699060

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

39

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699061

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

40

nstalatii dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699062

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

41

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699063

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

42

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09^2010

699064

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

43

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699065

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

44

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699066

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

45

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699067

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

46

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699068

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

47

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699069

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

48

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699070

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

49

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699071

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

50

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699072

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

51

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699073

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

52

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699074

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

53

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699075

2.1.25.1. .

08/09/2010

144

1.825,28

54

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699076

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

55

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699077

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

56

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699078

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

57

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699079

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

58

Instalații dezinfectie aer cu flux concentrat de radiație neionizata

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.43/08.09.2010

699080

2.1.25.1.

08/09/2010

144

1.825,28

59

Cantar Electronic pt alimente

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.44/08.09.2010

699081

3.1.5.

08/09/2010

72

2.808,60

60

Cauterizator electric

Proces verbal nr.230795/06.09.2010;

Recepție nr.45/08.09.2010

699082

2.1.25.2.

08/09/2010

96

73.711,80

Total

1.300.693,04

TOTAL GENERAL

1.306.312,97

Nr.c rt.

Denum i re obiecte de inventar ?

■-■j       ■"-><            Cantitate            ■; ■

P/U.inclusiv

TVA

Voiai inclusiv TVA

1

Cantar electronic adulti

5

1.754,60

8.773,00

2

Cantar elecronic sugari

5

701,84

3.509,20

3

Vrusa pt. determinarea grupei sanguine

1

1.403,68

1.403,68

4

Dulap vestiar cu 2 usi

21

952,39

20.000,28

5

Birouri

21

1.056,84

22.193,63

6

Pat consultații

21                                    I

762,48

16.012,00

7

Masa infasat

10.

578,46

5.784,60

L 8

Canapea

1~200,32

2.400,64

I 9

Scaune sala așteptare

40

491,04

19.641,60

10

Scaune cabinet

42

172,55

7.264,93

11

Sistem Celeron

10

950,00

9.500,01

12

Imprimanta Lexmark

10

598,99

5.989,94

13

TFT Ultra W9009

10

429,99

4.299,95

14

Mustek Power Must 1000 VA

10

330,00

3.300,01

TOTAL

130.073,47

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA - Mijloace fixe la 30 aprilie 2019 Domeniul Privat

Nr. crt.

Denumire

Caracteristici

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data punerii in funcțiune

DNU

Valoare de inventar

1

Scaun medical special pentru recoltare cu brațe

Centrul de transfuzie sanguina

000160

3.1.6.

03/07/2008

120

2.975,00

2

Scaun medical special pentru recoltare cu brațe

Centrul de transfuzie sanguina

000161

3.1.6.

03/07/2008

120

2.975,00

3

Scaun medical special pentru recoltare cu brațe

Centrul de transfuzie sanguina

000162

3.1.6.

03/07/2008

120

2.975,00

4

Scaun medical special pentru recoltare cu brațe

Centrul de transfuzie sanguina

000163

3.1.6.

03/07/2008

120

2.975,00

Total

11.900,00