Hotărârea nr. 266/2019

privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a imobilului - construcție și teren - înscris în CF nr. 172748 cu nr. cadastral 10898(-C1),

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!