Hotărârea nr. 1044/2019

privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

Consiliul Local al municipiului Oradea, județul Bihor.

Având în vedere:

Raportul Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 1845/20.08.2019 privind Constituirea Comisiei speciale având ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Oradea conform prevederilor Ordonanței de urgență a Gvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare

 • •  Referatul de aprobare nr. 462584/11.12.2019 al Primarului municipiului Oradea privind motivarea și prezentarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

 • •  Raportul de specialitate nr. 462590/11.12.2019 al Direcției Economice - Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • Extrase de Cărțile funciare nr. 153124, 172956, 186567, 187834, 189913, 189298, 189729, 189752, 189761,

190900, 189767, 190867, 196851, 189781, 205730, 191652, 189831, 189914, 189919, 189946, 189949, 189954,

189956, 189981, 189982, 189993, 189996, 190007, 190059, 205724, 190422, 190456, 205674, 194532, 190470,

190471, 190495, 190497, 190516, 190515, 196235, 190556, 198182, 190557 190613, 205725, 191308, 191309,

191605, 191635, 191674, 191718, 191908, 191949, 192497, 192655, 192718, 196941, 192665, 204083, 192754,

194532, 194642, 194687, 196104, 190529, 196954, 200037 din care rezultă intabularea dreptului de proprietate pentru bunurile cuprinse în proiect.

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 30 din 26.01.2006 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 474 Oradea în suprafața de 1.586 mp. și trecerea în proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 474 Oradea, situat în Oradea str. Aviatorilor nr. 2

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1064 din 27.11.2008 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a bunului imobil reprezentând terenul și clădirile Școlii cu clasele I-VIII “Decebal” situate în Oradea, str. W. Shakespeare nr. 22

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 553 din 30.08.2011 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 5588 mp teren public - drum și parcări în zona străzii Gheorghe Doja - proprietate publică a Municipiului Oradea

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.18 din 14.01.2014 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 4.490 mp, 7.494 mp, 6.662 mp și 9.250 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația - drum în mun. Oradea, strada Henrik Ibsen, tronsoanele I, II, III și IV

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 334 din 14.05.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.709 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinația -drum în mun. Oradea, str. Buzăului

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 672 din 28.08.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 11.685 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafețe în proprietatea publică a municipiului Oradea, reprezentând teren ce deservește Magistrala Orașului

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 816 din 30.10.2014 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică, cu destinația - ”drum” în mun. Oradea, respectiv străzile Tudor Vladimirescu - tronson 1 și 2, P-ța. 1 Decembrie tronson 1 și 2, Spiru Haret, Aleea Emanuil Gojdu -tronson 1, precum și o alee pietonală din Parcul 1 Decembrie

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 864 din 27.11.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor,reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinația de “drum” str. Grădinarilor -tronson 1, str. Seleușului - tronson 1 și str. Cardinal luliu Hossu - tronson 1

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 865 din 27.11.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor reprezentând terenuri, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinația de “drum” str. Dimitrie Cantemir - tronson 1, sensul giratoriu al străzilor D. Cantemir - Cicero - Sucevei, str. Cicero, str. Erou Marius Cosma -tronson 1, str. Crinului - tronson 1, str. Ariesului și str. Beiușului - tronson 1

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, proprietate publică a mun. Oradea, cu destinația de “drum”, respectiv străzile Parcului, Barbu Ștefănescu Delavrancea, General Ghe. Magheru (I), George Enescu (I), Franz Schubert (I), Republicii (I), Dunărea și Parcul Traian (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 928 din 18.12.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.042 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinația “drum” în mun. Oradea, str. Petre Ispirescu - tronson I

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinația de drumuri și spații publice -strada Oneștilor (I), teren în vecinătatea străzii Oneștilor, Aleea Călinului (I), strada Aviatorilor (I) și strada Buzăului (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930 din 18.12.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinația de “drum” - str. Mihai Viteazul, Sucevei (I) și calea Matei Basarab (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinația de “drum” - str. S. Octavian Iosif (I), A.D. Xenopol (I), Henri Coandă (I), R. Wagner (I), Menumorut (I), Mihai Eminescu - (I) și Calea Aradului (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinația de “drum”- strada Barierei, calea Mareșal Al. Averescu, Codrilor, alee în parcul I. C. Brătianu, aleea Ștrandului (I), străzile Războieni (I), Prieteniei (I) și Poet Alexandru Andrițoiu (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinația de “drum”- b-dul. Decebal (I), Splaiul Crișanei (I), strada William Shakespeare și Simion Bărnuțiu (I)

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 57 din 29.01.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinația “drum”- strada Eforiei, Piața Nucetului, străzile Ciheiului (I), Constantin Nottara și Constantin Noica

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 58 din 29.01.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinația de “drum” strada Leonardo da Vinci și Aleea Salca (I)

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 127 din 26.02.2015 pentru aprobarea modificării art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 816 din 30.10.2014, referitor la Planul de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând strada Tudor Vladimirescu - tronson 1

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinația de “drum”- străzile Horea, Sextil Pușcariu - tronson 1, Beiușului - tronson 1, parcul 22 Decembrie și parcul Nicolae Bălcescu - sector Est

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 287 din 28.04.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, - în zona str. Depozitului

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 506 din 12.08.2015 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, aferent magistralelor de transport agent termic din zona Velența - Gara C.F.R. Est

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 564 din 08.09.2015 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții ce se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea”

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 93 din 26.02.2016 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15.269 mp și 161 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cuprins în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea”, situat pe str. Codrilor

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 641 din 20.09.2016 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 685 din 20.09.2016 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 313 mp, reprezentând “drum de acces”, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în pe bulevardul Decebal

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 837 din 23.11.2016 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.440 mp, 1.752 mp și 737 mp, reprezentând terenuri publice, situate în municipiul Oradea, în zona străzilor Ogorului, Simion Bărnuțiu și Roșiorilor

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 32 din 26.01.2017 pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de societatea Lotus Center S.A. referitoare la suprafața totală din acte de 1.590 mp (suprafață măsurată de 1.754 mp) reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196851, 196852 și 196853 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Tudor Vladimirescu nr. 80/A, cu destinația “drum public”

 • Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 222 din 30.03.2017 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.752 mp, reprezentând teren public, situat în municipiul Oradea pe str. Simion Bărnuțiu

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 707 din 26.07.2018 privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Soluție inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia - B-dul Magheru”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 921 din 24.09.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului proprietate privată, în suprafață totală de 1.105 mp, afectat de obiectivul de investiții “Coridor de mobilitate urbană durabila în Piața E. Gojdu - Etapa II” din municipiul Oradea, județul Bihor

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul - Cantemir” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 81 din 30.01.2019 pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, reprezentând terenuri, în suprafață totală de 1.516 mp, cu construcții, afectate de obiectivul de investiții “Amenajare accese pentru autovehicule și spații de parcare în zona studiată între străzile Calea Aradului - Vlădeasa - Fagurelui” din municipiul Oradea, județul Bihor, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

 • •  Fișele mijloacelor fixe

 • •  Declarația pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-teritoriale potrivit căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii

 • •  Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare

 • •  Prevederile art. 286 - 288, art. 289 alin. (5), alin. (6), (12), (13) și art. 290 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

 • •  Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 138255/DPFBL-51876/2019 înregistrat la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 462523/11.12.2019

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c), alin. (6) lit.a) și b), art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se aprobă Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, însușit prin HCL nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, actualizată și modificată și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea „Bunuri imobile”, se completează după cum urmează:

- după poziția nr.7263 se introduc șaizecișiopt poziții, pozițiile nr. 7264-7331, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Primarul municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.III. Secretarul general al municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 19 decembrie 2019 Nr. 1044


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ANEXĂ

Comisia specială

Președinte/Primar llie Bolojan


pentru completarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea

Secretar general: Vila Ionel- membru al comisiei speciale

Director executiv Direcția Economică: Florea Eduard - membru al comisiei speciale

Arhitectul-șef : Radu Fortiș - membru al comisiei speciale

Șef serviciu Evidență Active,Delegări de Gestiune și Datorie Publică: Cosima Cristea-membru al comisiei speciale

Director Executiv Direcția Juridică : Eugenia Borbei -membru al comisiei speciale

Șef Serviciu Administratie Publică Locală: Dana Bungău -membru al comisiei speciale

Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar mii lei

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7264

-

Teren strada William Shakespeare, nr. 22, aferent       imobilului

Liceul Teoretic German Friedrich       Schiller,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada William Shakespeare, nr. 22, teren cu suprafața de 6093 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 153124, vecinătăți Nord - Alee domeniu public, Sud - domeniul public str. Poienitei, Est - domeniu public, str. Wiliam Shakespeare, Vest - domeniu public, str. Comarnicului

2008

4.175,56

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 153124, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1064 din 27.11.2008, Legea nr. 1/2011 a educației naționale

7265

-

Teren aferent străzii Gheorghe Doja și parcării de pe strada Gheorghe       Doja,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Gheorghe Doja, teren cu suprafața de 5588 mp, din care 4768 mp categoria de folosință drum strada Gheorghe Doja și 820 mp categoria de folosință curți construcții-parcări, număr cadastral 172956, vecinătăți Nord - Proprietăți private, str. Gheorghe Doja , Sud - Proprietăți private, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, Est -Proprietăți private, Str. Olteniei, Vest -Proprietăți private, str. Bărăganului

2011

2.514,60

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 172956, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 553 din 30.08.2011

7266

-

Teren aferent străzii Henrik Ibsen-tronson 4, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Henrik Ibsen-tronson 4, teren cu suprafața de 9249 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 186567, vecinătăți Nord - Proprietati private, domeniu public Str. Trotusului, Str. Oltetului, Str. Buzaului, Str. Cornitelului, Sud - Proprietati private, domeniu public Aleea Calinului, Str. Trotusului, Est -domeniu public Calea Clujului, Vest -domeniu public, Str. Henrik Ibsen-tronson 3

2014

1.849,80

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 186567, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.18 din 14.01.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7267

-

Teren aferent străzii

Buzăului, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Buzăului, teren cu suprafața de 2709 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 187834, vecinătăți Nord -domeniu public Str. Nicolaie Bolcas, Sud -domeniu public Str. Henrik Ibsen - tronson 4, Est - Proprietati private, Vest - Proprietati private

2014

541,80

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 187834, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 334 din 14.05.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7268

-

Teren aferent străzii Buzăului-tronson     1,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Buzăului-tronson 1, teren cu suprafața de 1134 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189913, vecinătăți Nord - domeniu public Str. Aviatorilor, Sud - domeniu public Str. Nicolae Bolocas, Est -proprietati private, Vest - proprietati private

2014

274,18

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189913, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7269

-

Teren strada Uzinelor, nr. 1 B, aferent Magistralei Orașului localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Uzinelor nr. 1B, teren cu suprafața de 11685 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 189298, vecinătăți Nord - proprietate publica, Sud - proprietate privata, Est -proprietate publica, Vest- proprietate publica

2014

991,91

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189298, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 672 din 28.08.2014

7270

-

Teren aferent străzii

George        Enescu,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada George Enescu, teren cu suprafața de 4065 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189729, vecinătăți Nord - proprietati private, Sud - proprietati private, Est - proprietate publica Bulevardul General Magheru, Vest - proprietate publica, Str. Parcul Traian

2014

1.963,71

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189729, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7271

-

Teren aferent străzii

Parcului, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Parcului, teren cu suprafața de 1268 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189752, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, Sud - proprietate publica Parcul Ion C Brateanu, Est - proprietati private, Str. Ion Heliade Radulescu, Vest -proprietati private, Str. Ion Heliade Radulescu

2014

612,54

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189752, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7272

-

Teren aferent străzii

Barbu      Ștefănescu

Delavrancea, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, teren cu suprafața de 3998 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189761, vecinătăți Nord - proprietati private, Sud - proprietati private, Est - proprietate publica intersectia strazilor Barbu Stefanescu Delavrancea si Str. Parcului, Vest - proprietate publica Str. Gheorghe Doja

2014

1.931,34

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189761, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7273

-

Teren aferent străzii Tudor Vladimirescu-tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Tudor Vladimirescu-tronson 1, teren cu suprafața de 9365 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință drum, număr cadastral 190900, vecinătăți Nord -proprietati private , Sud - proprietati private, Est - proprietate publica str. Tudor Vladimirescu tronson 2, Vest - proprietate publica intersectia strazilor Lapusului , Onestilor, Tudor Vladimirescu

2015

3.028,85

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190900, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 127 din 26.02.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7274

-

Teren aferent străzii Tudor Vladimirescu-tronson 2, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Tudor Vladimirescu-tronson 2, teren cu suprafața de 11386 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189767, vecinătăți Nord - proprietati private, Sud -proprietati private, Est - proprietate publica intersectia strazilor Tudor Vladimirescu, Duiliu Zamfirescu, Vest - proprietate publica intersectia strazilor Tudor Vladimirescu, Bulevardul Decebal

2014

2.744,88

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189767, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 816 din 30.10.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7275

-

Teren aferent străzii Tudor Vladimirescu-tronson 3, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Tudor Vladimirescu-tronson 3, teren cu suprafața de 703 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190867, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Onestilor, Sud - proprietate publica Str. Onestilor, Est - proprietate publica Str. Tudor Vladimirescu tronson 1, Vest-proprietate publica Str. Lapusului

2015

227,36

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190867, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 127 din 26.02.2015, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 816 din 30.10.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7276

-

Teren aferent străzii Tudor Vladimirescu, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Tudor Vladimirescu, teren cu suprafața de 724 mp, teren neîmprejmuit, teren intravilan, categoria de folosință drum, număr cadastral 196851, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Tudor Vladimrescu tronson 1 Sud - proprietate privata, Est -proprietate publica str. William Shakespeare, Vest - domeniu public

2017

93,49

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 196851, donație imobiliară Act notarial nr. Ofertă autentică nr. 26/11.01.2017 acceptată și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 32 din 26.01.2017, act notarial de acceptare authentic               nr.

224/07.04.2017, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7277

-

Teren aferent străzii Republicii-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Republicii-tronson 1, teren cu suprafața de 3991 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189781, vecinătăți Nord - Proprietate publica Bulevardul General Magheru, Sud - proprietate publica Str. Snagovului, Est - proprietati private, Vest - proprietati private

2014

1.927,96

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189781, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7278

-

Teren aferent străzii

Cicero,       localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Cicero, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 3052 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205730, vecinătăți Nord - proprietate publica Piata Cetate, Sud - proprietati private, Est -proprietate publica Bulevardul Cantemir, Vest - proprietate publica Piata Cetatii

2018

1.474,35

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205730, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 921 din 24.09.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7279

-

Teren aferent străzii Beiușului - tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Beiușului, tronson 1, teren cu suprafața de 2573 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 191652, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Sextil Puscariu, Sud - paraul Peta, Est - proprietate privata, proprietate publica Scoala Dimitrie Cantemir, str. Anatole France, Vest -proprietați private

2015

833,07

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191652, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7280

-

Teren aferent străzii

Arieșului, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Arieșului, teren cu suprafața de 2156 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189831, vecinătăți Nord -proprietate privata, proprietate publica Str. Anatole France, Sud - proprietate privata , proprietate publica str. Anatole France, Est -proprietate publica Bulevardul Dimitrie Cantemir, Vest - proprietate publica Str. Alexandru Vlahuta

2014

1.041,51

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189831, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 865 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7281

-

Teren aferent Aleii Călinului-tronson     1,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Aleea Călinului-tronson 1, teren cu suprafața de 860 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189914, vecinătăți Nord - proprietate publica str. Henrik Ibsen, Sud - proprietate publica Aleea Calinului, Est - proprietate privata, Vest - proprietate privata

2014

90,40

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189914, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7282

-

Teren aferent străzii

Mihai      Eminescu-

tronson 1, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Mihai Eminescu-tronson 1, teren cu suprafața de 7780 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189919, vecinătăți Nord - proprietate publica str. Menumorut, Sud - proprietate publica str. Bicazului, Est - proprietati private, Vest -proprietati private

2014

3.762,14

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189919, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7283

-

Teren aferent străzii Octavian Iosif-tronson 1, localitatea Oradea, Județul Bihor

Oradea, strada Octavian Iosif-tronson 1, teren cu suprafața de 1712 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189946, vecinătăți Nord - proprietate publica, Sud -proprietate publica str. Xenopol, Est -proprietate publica Bulevardul Decebal, Vest - proprietate publica str. Stefan Octavian Iosif

2014

342,40

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189946, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7284

-

Teren aferent străzii Menumorut-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Menumorut-tronson 1, teren cu suprafața de 1247 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189949, vecinătăți Nord - proprietate privata, Sud -proprietate privata, Est - proprietate publica Piata Ion Creanga, Vest - proprietate privata Str. Doina

2014

603,00

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189949, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7285

-

Teren aferent Căii Matei Basarab-tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Calea Matei Basarab-tronson 1, teren cu suprafața de 1503 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189954, vecinătăți Nord - proprietate publica, Str. Sucevei, Sud - proprietate privata, Est -proprietate publica Str. Sucevei, Vest -proprietate publica Parcul Nicolae Balcescu

2014

726,80

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189954, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7286

-

Teren aferent străzii Grădinarilor-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Grădinarilor-tronson 1, teren cu suprafața de 3378 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189956, vecinătăți Nord - proprietate publica Calea Maresal Alexandru Averescu, Sud -proprietate publica Str. Cardinal Iuliu Hossu, Est - proprietati private, Vest - proprietati private

2014

742,57

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189956, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 864 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7287

-

Teren în vecinătatea străzii         Oneștilor,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Oneștilor, teren cu suprafața de 5893 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 189981, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Onestilor, Sud - proprietate publica Str. Magurei, Est - proprietati private, Vest -proprietate publica Str. Onestilor

2014

1.424,82

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189981, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014

7288

-

Teren aferent străzii Oneștilor-tronson     1,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Oneștilor-tronson 1, teren cu suprafața de 4449 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189982, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Onestilor, Sud - proprietate privata Calea Aradului, Est - proprietati private, Vest - proprietati private,     proprietate     publica     str.

Mestesugarilor

2014

1.075,69

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189982, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7289

-

Teren strada Petre Ispirescu - tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Petre Ispirescu-tronson 1, teren cu suprafața de 4547 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 189993, vecinătăți Nord - proprietati private, Sud- proprietate privata Est -proprietate publica Str. Stefan Octavian Iosif, Vest - proprietate publica Str. Dimitie Xenopol

2014

909,40

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189993, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 928 din 18.12.2014, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 187 din 31.03.2016

7290

-

Teren aferent Pieței 1 Decembrie-tronson 2, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Piața 1 Decembrie-tronson 2, teren cu suprafața de 2246 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 189996, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Mihai Viteazul, Sud - proprietate publica Str. Traian Mosoiu, Est - proprietate publica Parcul 1 Decembrie, Vest - proprietati private

2014

1.082,91

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 189996, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 816 din 30.10.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7291

-

Teren            strada

Aviatorilor-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Aviatorilor-tronson 1, teren cu suprafața de 4915 mp, din care 3662 mp categoria de folosință drum și 1253 mp căi ferate, număr cadastral 190007, vecinătăți Nord - proprietati private, Sud - proprietati private, Est - proprietate publica Calea Aradului, Vest - proprietate publica Str. Aviatorilor

2014

516,68

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190007, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 929 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7292

-

Teren aferent străzii Alexandru Dimitrie Xenopol-tronson     1,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Alexandru Dimitrie Xenopol-tronson 1, teren cu suprafața de 1853 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190059, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Dimitrie Xenopol, Sud - proprietate publica Str. Porumbelului, Est - proprietate privata, proprietate publica Str. Petre Ispirescu, Vest - proprietate privata, proprietate publica Str. Henri Coanda

2014

448,02

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190059, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7293

-

Teren aferent străzii

Parcul           Traian,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Parcul Traian, teren cu suprafața de 5912 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205724, vecinătăți Nord -proprietati private, proprietate publica Str. George Enescu, Sud - proprietati private, proprietate publica Str. Libertatii, Est -proprietate publica Bulevardul General Magheru, Vest - proprietate publica Parcul Traian

2018

2.855,96

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205724, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 707 din 26.07.2018, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7294

-

Teren aferent străzii Splaiul Crișanei -tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Splaiul Crișanei - tronson 1, teren cu suprafața de 804 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190422, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Principatelor Unite, Sud- propietati private, Est - proprietate publica Bulevardul Decebal, Vest - proprietate publica Str. Splaiul Crisanei

2015

387,14

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190422, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7295

-

Teren aferent străzii

Barierei,     localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Barierei, teren cu suprafața de 6065 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190456, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Dragos Voda, Sud -proprietate publica Str. Calea Clujului, Est -domeniu public, Vest - C.F.R

2015

1.333,25

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190456, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7296

-

Teren aferent străzii

Codrilor, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Codrilor, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 4290 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205674, vecinătăți Nord - C.F.R, Sud -Crisul Repede , Est - C.F.R, Vest - Aqua parc Nymphaea proprietate publica

2015

1.032,87

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205674, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 564 din 08.09.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7297

-

Teren aferent străzii

Codrilor, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Codrilor, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 15269 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral, număr cadastral 194532, vecinătăți Nord-domeniu public, Sud-domeniu privat, Est-domeniu public, Vest-domeniu privat

2015

5.077,03

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 194532, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 564 din 08.09.2015, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 93 din 26.02.2016 Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7298

-

Teren aferent Aleii Ștrandului-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Aleea Ștrandului, teren cu suprafața de 2583 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190470, vecinătăți Nord -proprietate publica str. Codrilor, Sud-proprietate publica Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu , Est - Aqua parc Nymphaea proprietate publica, Vest proprietate publica Bazinul Olimpic Ioan

2015

1.243,78

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190470, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7299

-

Teren Aleea I.C.

Brătianu, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea I.C. Brătianu, teren cu suprafața de 7776 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 190471, vecinătăți Nord - proprietate publica Parcul I.C.Bratianu, Sud - proprietate publica Parcul I.C.Bratianu, Est - proprietate publica Aleea Strandului, Vest - proprietate publica Parcul I.C.Bratianu

2015

3.744,36

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190471, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015

7300

-

Teren Aleea Salca-tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Salca-tronson 1, teren cu suprafața de 1797 mp, din care 1704 mp categoria de folosință drum și 93 mp căi ferate, număr cadastral 190495, vecinătăți Nord - proprietate publica Aleea Salca, Sud -proprietate privata, Est - proprietate privata, Vest- proprietate publica Str. Aleea Salca

2015

432,65

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190495, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 58 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7301

-

Teren aferent străzii

Prieteniei-tronson 1, localitatea Oradea

Oradea, strada Prieteniei-tronson 1, teren cu suprafața de 389 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190497, vecinătăți Nord - proprietate publica Pista de Biciclete, Sud - Paraul Peta, Est - proprietate publica, Vest - Paraul Peta

2015

40,72

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190497, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7302

-

Teren aferent străzii William Shakespeare-tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada William Shakespeare-tronson 1, teren cu suprafața de 2908 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190516, vecinătăți Nord - proprietate privata Str. Splaiul Crisanei, Sud - proprietate privata Str. Constantin Brancoveanu, Est -proprietati private, Vest - proprietate publică str.Poienitei

2015

1.400,28

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190516, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7303

-

Teren aferent străzii William Shakespeare-tronson 2, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada William Shakespeare-tronson 2, teren cu suprafața de 3123 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190515, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Constantin Brancoveanu, Sud - proprietate publica Str. Tudor Vladimirescu, Est -proprietati private, Vest - proprietati private

2015

1.503,81

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190515, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7304

-

Teren           aferent

Bulevardului Decebal, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, Bulevardul Decebal, teren cu suprafața de 313 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință drum, număr cadastral 196235, număr topografic 4759, vecinătăți Nord - proprietate privata, Sud - domeniu public, Est- domeniu public Bulevardul Decebal, Vest - proprietate publica

2016

140,85

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 196235, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 685 din 20.09.2016, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7305

-

Teren           aferent

Bulevardului Decebal-tronson 1, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, Bulevardul Decebal-tronson 1, teren cu suprafața de 6941 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190556, vecinătăți Nord - proprietate publica Bulevardul Decebal, Sud - proprietate publica Bulevardul Decebal, Est -proprietate privata, Vest - proprietate privata, proprietate publica

2015

3.342,28

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190556, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7306

-

Teren aferent străzii

Simion       Bărnuțiu

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Simion Bărnuțiu, teren cu suprafața de 1752 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință drum, număr cadastral 198182, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Rosiorilor, Sud - proprietate publica Str. Rosiorilor, Est - proprietate publica Str. Simion Barnutiu, Vest - proprietate publica Str. Simion Barnutiu

2017

788,40

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 198182, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 222 din 30.03.2017, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7307

-

Teren aferent străzii

Simion      Bărnuțiu-

tronson 1, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Simion Bărnuțiu-tronson 1, teren cu suprafața de 254 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190557, vecinătăți Nord - Proprietate privata, Sud -proprietate privata, Est - proprietate publica Bulevardul Decebal, Vest - proprietate publica Str. Simion Barnutiu

2015

122,30

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190557, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 56 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7308

-

Teren strada Leonardo Da Vinci, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Leonardo da Vinci, teren cu suprafața de 16612 mp, din care 14375 mp categoria de folosință drum și 2237 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 190613, proprietăți Nord -proprietate publica Str. Nojoridului, Sud -Str. Ciheiului, Est - proprietati private, Vest - proprietati private

2015

3.999,57

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190613, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7309

-

Teren aferent străzii Constantin      Noica,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Constantin Noica, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 8106 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 205725, vecinătăți Nord -proprietate publica Parcul Lotus , Sud -proprietati private, Est - proprietati publice Str. Constantin Noica, Vest - proprietate publica Str. Ialomitei

2019

2.630,46

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 205725, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7310

-

Teren aferent străzii

Eforiei,       localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Eforiei, teren cu suprafața de 2063 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 191308, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Eforiei, Sud -proprietate publica intersectia strazilor Eforiei, Bumbacului, Constantin Noica, Est -proprietati private, Vest - proprietati private

2015

669,46

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191308, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 57 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7311

-

Teren aferent Pieței Nucetului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Piața Nucetului, teren cu suprafața de 4025 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 191309, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Eforiei, Sud -proprietate publica Str. Bumbacului, Est -proprietate privata , Vest - proprietate publica Str. Constantin Noica

2015

1.306,14

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191309 Oradea, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 57 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7312

-

Teren aferent străzii

Horea,       localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Horea, teren cu suprafața de 22832 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 191605, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Sucevei, Sud -proprietate publica Str. Piata 22 Decembrie, Est - proprietate privata, Vest - proprietate privata

2015

10.898,67

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191605 Oradea, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7313

-

Teren strada Parc 22 Decembrie, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Parc 22 Decembrie, teren cu suprafața de 27082 mp, din care 22515 mp categoria de folosință curți construcții și 4567 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 191635, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Horea, Sud -proprietate publica Str. Sextil Puscariu, Est -proprietate publica str. Gheorghe Costaforu, Vest - proprietate publica str. Ronald Reagan

2015

13.011,35

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191635 Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015

7314

-

Teren aferent străzii Sextil Pușcariu -tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Sextil Pușcariu-tronson 1, teren cu suprafața de 11113 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 191674, vecinătăți Nord - proprietate publica Str. Piata 22 Decembrie, Sud - proprietate publica Str. Sextil Puscariu, Est - proprietati private, Vest - proprietati private

2015

3.598,12

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191674 Oradea, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7315

-

Teren strada Parc Nicolae Bălcescu-sector est, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Parc Nicolae Bălcescu-sector est, teren cu suprafața de 8483 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 191718, vecinătăți Nord -proprietate publica Str. Sucevei, Sud -proprietate publica Str. Matei Basarab, Est -proprietate publica Str. Matei Basarab, Vest - proprietate publica Parcul Nicolae Balcescu

2015

3.527,57

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191718 Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 281 din 28.04.2015

7316

-

Teren în zona străzii

Peței,         localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Peței, teren cu suprafața de 4046 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 191908, vecinătăți Nord - proprietate privata, Sud -proprietate privata, Est - proprietate privata, Vest - proprietate privata

2015

335,88

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191908 Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 287 din 28.04.2015

7317

-

Teren în zona străzii

Peței,         localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Peței, teren cu suprafața de 3745 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 191949, vecinătăți Nord - proprietate publica Str.Velenta, Sud - proprietate publica Str. Depozitului, Est - proprietati private, Vest -paraul Peta

2015

310,89

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 191949, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 287 din 28.04.2015

7318

-

Teren aferent străzii Depozitului-tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Depozitului-tronson 1, teren cu suprafața de 2796 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 192497, vecinătăți Nord - proprietate publica Str.Velenta, Sud - proprietate publica Str. Depozitului, Est -proprietate publica Str. Depozitului, Vest - proprietate publica

2015

609,29

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 192497, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 287 din 28.04.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7319

-

Teren tronson între triaj CFR Est și strada Ogorului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, triaj CFR Est și strada Ogorului, teren cu suprafața de 6069 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 192655, vecinătăți Nord - C.F.R, Sud -proprietate publica Centura Oradea, Est -proprietăți private, Vest - domenui public

2015

1.353,89

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 192655, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 506 din 12.08.2015

7320

-

Teren tronson triaj Gara CFR Est, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, tronson triaj Gara CFR Est, teren cu suprafața de 1055 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 192718, vecinătăți Nord - domeniu public Str. Caii Ferate, Sud - domeniu public Str. Căii Ferate, Est - domeniu public, Vest - C.F.R

2015

237,39

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 192718 , Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 506 din 12.08.2015

7321

-

Teren strada Ogorului, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Ogorului, teren cu suprafața de 1440 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 196941, vecinătăți Nord - domeniu public Centura Oradea, Sud - proprietate privata, Est - domeniu public, Vest -domeniu public

2016

144,00

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 196941, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 837 din 23.11.2016

7322

-

Teren strada Sucevei -tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Sucevei- tronson 1, teren cu suprafața de 7700 mp, din care 6492 mp categoria de folosință drum și 1208 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 192665, vecinătăți Nord -proprietati private, Sud - proprietati private, Est - domeniu public Str. Horea, Vest -domeniu public Str. Matei Basarab

2014

3.465,00

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 192665, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 930 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7323

-

Teren aferent străzii Dunărea - tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Dunărea - tronson 1, teren cu suprafața de 9881 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 192754, vecinătăți Nord-proprietati private, Spitalul Clinic de Urgenta Avram Iancu, strada Rovine, strada Victor Babes, Strada Bicazului, Sud-proprietati private, strada Cometei, Est-Calea Republicii, Vest-Strada Mihai Eminescu

2014

4.773,29

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 192754, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 866 din 27.11.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7324

-

Teren zona Calea Aradului-strada

Vlădeasa-strada

Fagurelui        aferent

construcții     locuințe,

localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, zona Calea Aradului-strada Vlădeasa-strada Fagurelui, teren cu suprafața de 5852 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 204083, vecinătăți Nord-domeniu public, Sud-domeniu public, Est-domeniu privat, Vest-domeniu public, domeniu privat

2019

4.174,10

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 204083, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 81 din 30.01.2019

7325

-

Teren aferent străzii

Codrilor, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Codrilor, teren cu suprafața de 15269 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 194532, vecinătăți Nord-CFR, domeniu public, Sud-domeniu public, Est-domeniu public, Vest-domeniu public

2015

5.077,03

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 194532, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 564 din 08.09.2015, Hotărârea     Consiliului

Local Oradea nr. 93 din 26.02.2016, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7326

-

Teren aferent străzii Henri Coandă - tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Henri Coandă - tronson 1, teren cu suprafața de 3699 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 194642, vecinătăți Nord-proprietate privata, Sud-proprietate privata, domeniu public, Est-Alexandru       Dimitrie       Xenopol

Vest - str. Henri Coanda

2014

1.825,07

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 194642, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 931 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7327

-

Teren strada Richard Wagner - tronson 1, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Richard Wagner - tronson 1, teren cu suprafața de 2192 mp, din care 1755 mp categoria de folosință drum și 437 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 194687, vecinătăți Nord -str. Alexandru Dimitrie Xenopol Sud-str. H. Coanda, Est-proprietate privata, Vest-domeniu privat, proprietate publica

2014

728,85

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 194687, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 928 din 18.12.2014, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7328

-

Teren aferent străzii Liszt Ferenc, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, zona străzii Liszt Ferenc, teren cu suprafața de 2871 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 196104, vecinătăți Nord-proprietate privata, str. Lizt Ferenc Sud - proprietate privata, proprietate publica Est-domeniu public,str Liszt Ferenc Vest -str. Liszt Ferenc

2016

612,61

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 196104, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 641 din 20.09.2016, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7329

-

Teren strada Poet Alexandru Andrițoiu-tronson 1, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Poet Alexandru Andrițoiu-tronson 1, teren cu suprafața de 5630 mp, din care 5254 mp categoria de folosință drum și 376 mp categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 190529, vecinătăți Nord - str.Alexandru Andritoiu,domeniu     privat,      Sud-str.

Prieteniei, Est-domeniu privat, str. Turzii, Vest-domeniu privat, str Alexandru Andritoiu

2015

1.237,63

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 190529, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 55 din 29.01.2015, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7330

-

Teren aferent străzii

Roșiorilor, localitatea

Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Roșiorilor, teren cu suprafața de 737 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință drum, număr cadastral 196954, vecinătăți Nord-str.Simion Barnutiu, Sud-domeniu privat, str.Rosiorilor, Est-domeniu privat, str. Rosiorilor, Vest-domeniu privat

2016

331,65

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 196954, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 837 din 23.11.2016, Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997

7331

-

Teren strada Aviatorilor nr.2, aferent imobiului Grădinița nr. 44, localitatea      Oradea,

județul Bihor

Oradea, strada Aviatorilor nr. 2, teren cu suprafața de 1586 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 474, vecinătăți Nord-str. Aviatorilor, Sud-domeniu privat, Est-Calea Aradului, Vest-domeniu privat

2006

391,11

Domeniul public al municipiului Oradea, CF număr 200037, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 30 din 26.01.2006