• Hotărârea 1242/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a terenului în suprafață de 4.366 mp, proprietatea publică a mun. Oradea, identificat prin nr. Cad. 190924 și CF 190924, situat în Parcul Industrial Eurobusiness III prin încheierea unui contract dfe administrare între municipiul Oradea și soc. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.
 • Hotărârea 1241/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la A.D.P. Oradea
 • Hotărârea 1240/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în mun. Oradea, valabil începând cu 01.01.2017
 • Hotărârea 1239/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeua primară, valabil începând cu 01.01.2017.
 • Hotărârea 1238/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea ADL Oradea SA pe anul 2016.
 • Hotărârea 1237/2016 - Municipiul Oradea

  privind numirea reprezentanților în AGA la societățile comerciale la care mun. Oradea este acționar majoritar.
 • Hotărârea 1236/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea închirierii de către mun. Oradea prin Direcția Patrimoniului Imobiliar a spațiilor cu altă destinație decât locuință.
 • Hotărârea 1235/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jokai Mor nr.19
 • Hotărârea 1234/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr.2
 • Hotărârea 1233/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos nr.1
 • Hotărârea 1232/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Roman Ciorogariu nr.38
 • Hotărârea 1231/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.14
 • Hotărârea 1230/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.46
 • Hotărârea 1229/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. William Shakespeare, nr. 19
 • Hotărârea 1228/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.51
 • Hotărârea 1227/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.35
 • Hotărârea 1226/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion nr.42
 • Hotărârea 1225/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion nr.14
 • Hotărârea 1224/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion Nr.3
 • Hotărârea 1223/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.9
 • Hotărârea 1222/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.8
 • Hotărârea 1221/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.6
 • Hotărârea 1220/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Independenței nr.24
 • Hotărârea 1219/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Independenței Nr.13
 • Hotărârea 1218/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Independenței Nr.11
 • Hotărârea 1217/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Independenței nr.5
 • Hotărârea 1216/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Bradului Nr. 27
 • Hotărârea 1215/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Ep. Sulyok Istvan nr.12
 • Hotărârea 1214/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Aleea Emanuil Gojdu nr.2
 • Hotărârea 1213/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr.4
 • Hotărârea 1212/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Crișului nr.8
 • Hotărârea 1211/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Crișului nr.15
 • Hotărârea 1210/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sucevei nr.75
 • Hotărârea 1209/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.6
 • Hotărârea 1208/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos nr.2
 • Hotărârea 1207/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.18
 • Hotărârea 1206/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.17
 • Hotărârea 1205/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.16
 • Hotărârea 1204/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.10
 • Hotărârea 1203/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.8
 • Hotărârea 1202/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.5
 • Hotărârea 1201/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.3
 • Hotărârea 1200/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.29
 • Hotărârea 1199/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mărăști nr.10
 • Hotărârea 1198/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mărăști nr.1
 • Hotărârea 1197/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr. 9
 • Hotărârea 1196/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr.8
 • Hotărârea 1195/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr.6
 • Hotărârea 1194/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen. L.Mociulschi nr.16
 • Hotărârea 1193/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen.L.Mociulschi nr.12
 • Hotărârea 1192/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen.L.Mociulschi nr.10
 • Hotărârea 1191/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bacăului nr.8
 • Hotărârea 1190/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Bacăului nr.6
 • Hotărârea 1189/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Timotei Cipariu, nr.1
 • Hotărârea 1188/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Eforiei, nr. 11
 • Hotărârea 1187/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sulyok Istvan, nr.12
 • Hotărârea 1186/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Razboieni, nr.11
 • Hotărârea 1185/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Ratiu, nr.17A
 • Hotărârea 1184/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.39
 • Hotărârea 1183/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.24
 • Hotărârea 1182/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Principatele Unite, nr. 40
 • Hotărârea 1181/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 10
 • Hotărârea 1180/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 9
 • Hotărârea 1179/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 7
 • Hotărârea 1178/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr.3
 • Hotărârea 1177/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.14
 • Hotărârea 1176/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.13
 • Hotărârea 1175/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.12
 • Hotărârea 1174/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.36
 • Hotărârea 1173/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.32
 • Hotărârea 1172/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.19
 • Hotărârea 1171/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jokai Mor, nr. 2
 • Hotărârea 1170/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos nr.17
 • Hotărârea 1169/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Izvorului nr.60
 • Hotărârea 1168/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sebesului nr.1
 • Hotărârea 1167/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Molidului nr.59
 • Hotărârea 1166/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Matei Corvin nr.240
 • Hotărârea 1165/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Matei Corvin nr.154
 • Hotărârea 1164/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Borșului nr.51
 • Hotărârea 1163/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Dunarea nr.18
 • Hotărârea 1162/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.15
 • Hotărârea 1161/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Parc Traian nr.31
 • Hotărârea 1160/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Postavarului nr.14
 • Hotărârea 1159/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Libertatii nr.56
 • Hotărârea 1158/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Pacii nr.30
 • Hotărârea 1157/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.40
 • Hotărârea 1156/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. George Enescu nr.24
 • Hotărârea 1155/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Olteniei 51
 • Hotărârea 1154/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Poet Andrei Muresanu nr.1
 • Hotărârea 1153/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.49
 • Hotărârea 1152/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. George Cosbuc nr.3
 • Hotărârea 1151/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Pescarusului nr.24
 • Hotărârea 1150/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Parcului Nr. 2A
 • Hotărârea 1149/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.4
 • Hotărârea 1148/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre nr.8
 • Hotărârea 1147/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre nr.12
 • Hotărârea 1146/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.27
 • Hotărârea 1144/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mestecanisului Nr.3
 • Hotărârea 1143/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mestecanisului Nr.1
 • Hotărârea 1142/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. I.C.Bratianu Nr.14
 • Hotărârea 1141/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Heliade Radulescu nr.28
 • Hotărârea 1140/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.53
 • Hotărârea 1139/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.51
 • Hotărârea 1138/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Chimiei, nr.6
 • Hotărârea 1137/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. George Cosbuc, Nr. 5.
 • Hotărârea 1136/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Traian Blajovici,nr.10/B
 • Hotărârea 1135/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Vlădeasa, nr.10
 • Hotărârea 1133/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, cal. Aradului nr.78, ap.3
 • Hotărârea 1130/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Nicolaus Olahus, nr.12 ,ap.1
 • Hotărârea 1129/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mediasului,nr.32
 • Hotărârea 1128/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Liszt Ferenc, nr.21
 • Hotărârea 1127/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Apateului, nr.35
 • Hotărârea 1126/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Aviatorilor, nr.41
 • Hotărârea 1125/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Munteniei, nr.22
 • Hotărârea 1124/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Salcamilor, nr.10
 • Hotărârea 1123/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Henrik Ibsen, nr. 79
 • Hotărârea 1120/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.29
 • Hotărârea 1119/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 18.
 • Hotărârea 1118/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 67.
 • Hotărârea 1117/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 65.
 • Hotărârea 1116/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 32.
 • Hotărârea 1115/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 15.
 • Hotărârea 1114/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 71.
 • Hotărârea 1113/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 122.
 • Hotărârea 1112/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 47.
 • Hotărârea 1111/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Calea Maresal Alexandru Averescu, Nr. 35.
 • Hotărârea 1110/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 21.
 • Hotărârea 1109/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 10.
 • Hotărârea 1108/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 58.
 • Hotărârea 1107/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40.
 • Hotărârea 1106/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 38.
 • Hotărârea 1105/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 35.
 • Hotărârea 1104/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 32.
 • Hotărârea 1103/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25.
 • Hotărârea 1102/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 22.
 • Hotărârea 1101/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14.
 • Hotărârea 1100/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10.
 • Hotărârea 1099/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 7.
 • Hotărârea 1098/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 15.
 • Hotărârea 1097/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 14.
 • Hotărârea 1096/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 5.
 • Hotărârea 1095/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 1.
 • Hotărârea 1094/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 73.
 • Hotărârea 1093/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 69.
 • Hotărârea 1092/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 67.
 • Hotărârea 1091/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 61.
 • Hotărârea 1090/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Stefan Simion Nr. 7.
 • Hotărârea 1089/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, Nr. 23.
 • Hotărârea 1088/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Semenicului, Nr. 1.
 • Hotărârea 1087/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Samuil Micu-Klein Nr. 8.
 • Hotărârea 1086/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Rosiorilor, Nr. 2A.
 • Hotărârea 1085/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 87.
 • Hotărârea 1084/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 71.
 • Hotărârea 1083/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 69.
 • Hotărârea 1082/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 54.
 • Hotărârea 1081/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 5.
 • Hotărârea 1080/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 48.
 • Hotărârea 1079/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 40.
 • Hotărârea 1078/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 5.
 • Hotărârea 1077/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 48.
 • Hotărârea 1076/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 41.
 • Hotărârea 1075/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 34.
 • Hotărârea 1074/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 32.
 • Hotărârea 1073/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 28.
 • Hotărârea 1072/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 22.
 • Hotărârea 1071/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 20.
 • Hotărârea 1070/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 19.
 • Hotărârea 1069/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1.
 • Hotărârea 1068/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Petofi Sandor, Nr. 6.
 • Hotărârea 1067/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Onestilor, Nr. 20A.
 • Hotărârea 1066/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 42, Bl. , Ap..
 • Hotărârea 1065/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 34.
 • Hotărârea 1064/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 17
 • Hotărârea 1063/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015,pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 8A.
 • Hotărârea 1062/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36, Bl. , Ap..
 • Hotărârea 1061/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 68.
 • Hotărârea 1060/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61A, Bl. , Ap. 2.
 • Hotărârea 1059/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61, Bl. , Ap. 1.
 • Hotărârea 1058/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 53.
 • Hotărârea 1057/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 31.
 • Hotărârea 1056/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 18.
 • Hotărârea 1055/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 16.
 • Hotărârea 1054/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mestesugarilor Nr. 19A.
 • Hotărârea 1053/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 51, Bl. , Ap.. 0
 • Hotărârea 1052/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 145, Bl. , Ap..
 • Hotărârea 1051/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Lamaitei, Nr. 9.
 • Hotărârea 1050/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Jean Calvin, Nr. 13.
 • Hotărârea 1049/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 9.
 • Hotărârea 1048/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 66, Bl. , Ap. 1.
 • Hotărârea 1047/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6.
 • Hotărârea 1046/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 36.
 • Hotărârea 1045/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 11.
 • Hotărârea 1044/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 10.
 • Hotărârea 1043/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iosif Vulcan Nr. 1.
 • Hotărârea 1042/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ion Creanga Nr. 7.
 • Hotărârea 1041/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ion Bogdan, Nr. 1.
 • Hotărârea 1040/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 1.
 • Hotărârea 1039/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 3.
 • Hotărârea 1038/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Dima, Nr. 1.
 • Hotărârea 1037/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Stefan Octavian Iosif, nr.26
 • Hotărârea 1036/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 6.
 • Hotărârea 1035/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 13.
 • Hotărârea 1034/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 59.
 • Hotărârea 1033/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 30.
 • Hotărârea 1032/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu, Nr. 28.
 • Hotărârea 1031/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu, Nr. 12.
 • Hotărârea 1030/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 8.
 • Hotărârea 1029/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 10.
 • Hotărârea 1028/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 73.
 • Hotărârea 1027/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 115.
 • Hotărârea 1026/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 94.
 • Hotărârea 1025/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 92.
 • Hotărârea 1024/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 55.
 • Hotărârea 1023/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 84.
 • Hotărârea 1022/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 82.
 • Hotărârea 1021/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 80.
 • Hotărârea 1020/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 73.
 • Hotărârea 1019/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 72.
 • Hotărârea 1018/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 70.
 • Hotărârea 1017/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 6.
 • Hotărârea 1016/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 54.
 • Hotărârea 1015/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 45.
 • Hotărârea 1014/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 44.
 • Hotărârea 1013/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 34.
 • Hotărârea 1012/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 27.
 • Hotărârea 1011/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 12.
 • Hotărârea 1010/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, NR. 10.
 • Hotărârea 1009/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 2.
 • Hotărârea 1008/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 12.
 • Hotărârea 1007/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 6.
 • Hotărârea 1006/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 5.
 • Hotărârea 1005/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 95.
 • Hotărârea 1004/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 205.
 • Hotărârea 1003/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 159.
 • Hotărârea 1002/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 12.
 • Hotărârea 1001/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 100.
 • Hotărârea 1000/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cerbului, Nr. 12.
 • Hotărârea 999/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cazarmii, Nr. 17.
 • Hotărârea 998/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Maresal Alexandru Averescu, Nr. 59.
 • Hotărârea 997/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Maresal Alexandru Averescu, Nr. 47.
 • Hotărârea 996/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Aradului, Nr. 93D.
 • Hotărârea 995/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Aradului, Nr. 89G.
 • Hotărârea 994/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Borsului, Nr.51.
 • Hotărârea 993/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 20.
 • Hotărârea 992/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 2.
 • Hotărârea 991/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 8.
 • Hotărârea 990/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 20.
 • Hotărârea 989/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 2.
 • Hotărârea 988/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 18.
 • Hotărârea 987/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 16.
 • Hotărârea 986/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 12.
 • Hotărârea 985/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 5.
 • Hotărârea 984/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 42.
 • Hotărârea 983/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 38.
 • Hotărârea 982/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 37.
 • Hotărârea 981/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 24.
 • Hotărârea 980/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 10.
 • Hotărârea 979/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 14.
 • Hotărârea 978/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 11.
 • Hotărârea 977/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 1.
 • Hotărârea 976/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. BRANULUI NR. 12D , nr. cadastral 31706, CF. 180068
 • Hotărârea 975/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI NR. 83 , nr. cadastral 16499, CF. 157316
 • Hotărârea 974/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI NR. 122 , nr. cadastral 7869, CF. 157327
 • Hotărârea 973/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68F , nr. cadastral 157325, CF. 157325
 • Hotărârea 972/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68E , nr. cadastral 157323, CF. 157323
 • Hotărârea 971/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CLUJULUI NR. 209 , nr. cadastral 6946, CF. 153955
 • Hotărârea 970/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. RADAUTILOR FN , nr. cadastral 6945, CF. 153953
 • Hotărârea 969/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. RADAUTILOR FN , nr. cadastral 6944, CF. 153950
 • Hotărârea 968/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. RADAUTILOR FN , nr. cadastral 153934, CF. 153934
 • Hotărârea 967/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. RADAUTILOR FN , nr. cadastral 153946, CF. 153946
 • Hotărârea 966/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. RADAUTILOR FN , nr. cadastral 153923, CF. 153923
 • Hotărârea 965/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA ARADULUI/CALEA SANTANDREI FN , nr. cadastral 195388, CF. 195388
 • Hotărârea 964/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. BORSULUI FN , nr. cadastral 188904, CF. 188904
 • Hotărârea 963/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. BORSULUI FN , nr. cadastral 161272, CF. 161272
 • Hotărârea 962/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. BORSULUI FN , nr. cadastral 150325, CF. 150325
 • Hotărârea 961/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. MATEI CORVIN FN , nr. cadastral 168596, CF. 168596
 • Hotărârea 960/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. EP. IOAN ALEXI NR. 31 , nr. cadastral 164638, CF. 164638
 • Hotărârea 959/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. IOAN POP RETEGANUL FN , nr. cadastral 168876, CF. 168876
 • Hotărârea 958/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. AUREL COVACI NR. 48 , nr. cadastral 153638, CF. 153638
 • Hotărârea 957/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. N.BELDICEANU NR. 47 , nr. cadastral 169712, CF. 169712
 • Hotărârea 956/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 63, nr. cadastral 165258, CF. 165258
 • Hotărârea 955/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31 , nr. cadastral 160388, CF. 160388
 • Hotărârea 954/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 9693, CF. 7376
 • Hotărârea 953/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 8697, CF. 6512
 • Hotărârea 952/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 8687, CF. 6512
 • Hotărârea 951/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 5018, CF. 180735
 • Hotărârea 950/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 5017, CF. 180674
 • Hotărârea 949/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 4940, CF. 3224
 • Hotărârea 948/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 6789, CF. 4855
 • Hotărârea 947/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 7223, CF. 5578
 • Hotărârea 946/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CIHEIULUI NR. 37 , nr. cadastral 8561, CF. 150463
 • Hotărârea 945/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. OGORULUI FN , nr. cadastral 175630, CF. 175630
 • Hotărârea 944/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. PETRU RARES NR. 1 , nr. cadastral 12112, CF. 152371
 • Hotărârea 943/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. NOJORIDULUI NR. 61 , nr. cadastral 4668, CF. 4700
 • Hotărârea 942/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 243 , nr. cadastral 2504, CF. 1352
 • Hotărârea 941/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C , nr. cadastral 161986, CF. 161986
 • Hotărârea 940/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 294 , nr. cadastral 162085, CF. 162085
 • Hotărârea 939/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 294 , nr. cadastral 162069, CF. 162069
 • Hotărârea 938/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 294 , nr. cadastral 162010, CF. 162010
 • Hotărârea 937/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI FN , nr. cadastral 8890, CF. 159650
 • Hotărârea 936/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI FN , nr. cadastral 9447, CF. 159649
 • Hotărârea 935/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea, str. CALEA CLUJULUI FN , nr. cadastral 12685, CF. 159377
 • Hotărârea 934/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale WEST FRUTA S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 933/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale DORULET COMIMPEX S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 932/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 931/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale AURA S.A. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014
 • Hotărârea 930/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Pod Serv Com S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41
 • Hotărârea 929/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. CARNIVAL CREW S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41
 • Hotărârea 928/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării tarifelor la biletele şi abonamentele practicate de Societatea Oradea Transport Local SA pentru transportul public de călători incepand cu data de 01.01.2017
 • Hotărârea 927/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea de măsuri de stimulare a folosirii mijloacelor de transport in comun de catre elevii înscrişi în învăţământul liceal şi profesional acreditat/autorizat din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 926/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Vernicolor SRL constând în amenajarea unui spațiu verde în suprafață de 1312 mp situat în Oradea str. Calea Borșului nr.19.
 • Hotărârea 925/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Asociației Parteneriat pentru Educație constând în lucrări de reabilitare a corpului A de clădire din incinta Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Oradea.
 • Hotărârea 924/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării continuității actului de administrare la soc. Compania de Apă Oradea SA, O.T.L. A.D.P. și A.D.L. Oradea SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor declanșată prin HCL 874/2016.
 • Hotărârea 923/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea accesării temporare a fondului de închidere constituit conform contractului de parteneriat public privat nr. 122246/23.12.2003, de către operatorul depozitului ecologic – soc. Ecobihor SRL, în cazul instituirii obligativității achitării taxei de 80 lei/to conform OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deșeurile inerte și nepericuloase îndreptățite de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare.
 • Hotărârea 922/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetății și orașului Oradea și la Serviciul Management Cetate – Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piața E. Gojdu nr. 41.
 • Hotărârea 921/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 317/2015 privind demarea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor și aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenție de către municipiul Oradea, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul monument istoric – Palatul Stern, Oradea str. Republicii nr. 10 – 10A.
 • Hotărârea 920/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.D. – Construire ansamblu multifuncțional galerii comerciale și birouri, str. T. Vladimirescu, nr. 80/A, Oradea.
 • Hotărârea 919/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. – Reconversie funcțională din zona agricolă în zona de servicii generale și activități industriale, construire hale industriale zona str. Ion Mihalache, nr. cad. 194659, 194658 – Oradea.
 • Hotărârea 918/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. – Reconversie funcțională din zona de servicii generale în zona comercială centrală, str. M. Kogălniceanu nr. 26 – Oradea.
 • Hotărârea 917/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Plantelor nr. cad. 179923 – 179935, 179945, 179946, 193527 – 193530, 193548, 193549, 193552 – 193557, 193562, 193563, 193570, 193571, 193574, 193575, Oradea.
 • Hotărârea 916/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 915/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 914/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea aplicarii procedurii de negociere directa ,fara publicare prealabila a unui anunt de participare , pentru realizarea proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,, Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 913/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)
 • Hotărârea 912/2016 - Municipiul Oradea

  pentru avizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 911/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar,între Municipiul Oradea şi Asociaţia \\
 • Hotărârea 910/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 15 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192351 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Carpați nr. 1/B, în favoarea soților Nicoriciu Florin și a soției Nicoriciu Ramona-Ana
 • Hotărârea 909/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 124 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192873 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Eftimie Murgu nr. 71/A, în favoarea soților Silaghi Ioan și a soției Silaghi Maria
 • Hotărârea 908/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 505 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit - situat în municipiul Oradea, str. Caporal Mușat nr. 6/B
 • Hotărârea 907/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 195044 - Oradea, reprezentând teren pus la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, în compensare pentru suprafața preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 906/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, a suprafeţei totale de 38.577 mp, reprezentând teren proprietatea privată a Municipiului Oradea, în compensare pentru suprafaţa preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 206 din 31.03.2016
 • Hotărârea 905/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 186366, 186367 şi 196575 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea reprezentând teren pus la dispoziţia Comisiei Locale de Fond Funciar în compensare pentru suprafața preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 904/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 195042, 194652 și 194654 - Oradea, reprezentând teren pus la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, în compensare pentru suprafața preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 903/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantea Florin Adrian și soția Pantea Simona Carla –Elena, dna. Onaca Felicia și dna. Capriș Patricia – Maria, coproprietarii terenului înscris în CF 196332 și CF 196393 - Oradea, pentru suprafața totală de 3.348 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196332 și 196393 - situat în mun. Oradea, în zona străzilor Plantelor și Afinelor, cu destinaţia ”drum public”
 • Hotărârea 902/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare Spitalului Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea pe o perioadă de 5 (cinci) ani a imobilului situat în Oradea, str. Făcliei nr. 60B, înscris în CF nr. 156322 Oradea, nr. cad. 6162
 • Hotărârea 901/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016
 • Hotărârea 900/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale din municipiul Oradea
 • Hotărârea 899/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.262 mp, reprezentând teren aferent extinderii unui drum, în prelungirea străzii Afinelor, din cartierul Episcopia Bihor - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 898/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 144 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 170362 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Soarelui nr. 3/E, în favoarea d-lui. Dimitriu Georgel Irinel
 • Hotărârea 897/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 108 mp, din terenul identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 195322 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Fântânilor nr. 18, în favoarea soților Popa Zorin – Constantin și Popa Gizella.
 • Hotărârea 896/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 12664 - Oradea,conform Planurilor de amplasament şi delimitare, recepționate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 59959 şi 68253 din 2016, privind imobilele cu nr. cadastrale 195309 şi 195561 - Oradea, situat în mun. Oradea pe str. Ady Endre nr. 76
 • Hotărârea 895/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 961 și 1.128 mp, reprezentând teren cu destinaţie de „drum” – str. Ţiglarilor, proprietate publică a mun. Oradea şi revocarea H.C.L. Oradea nr. 808 din 31.10.2013, referitoare la “declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, afectate de obiectivul de investiţie – Modernizare strada Ţiglarilor“
 • Hotărârea 894/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea-Dan, dna. Brazda Maria și dl. Brazda Liviu –Oliver referitoare la suprafaţa totală de 9408 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194438, 194483, 194482, 194463 și 194445 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 893/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiș Marius-Ioan şi soția sa,d-na. Pantiș Otilia-Simona referitoare la suprafaţa de 141 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 892/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Petrucz István şi soția sa,d-na. Petrucz Katalin-Julianna referitoare la suprafaţa de 98 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193592 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr.19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 891/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vîrva Sanda- Luminița- Elena referitoare la suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196258 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii nr.23, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 890/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian-Ovidiu referitoare la suprafaţa totală de 238 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189386, 191369, 191359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 889/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimedia S.R.L.referitoare la suprafaţa de 297 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 888/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 16.580 mp, reprezentând teren - drum în zona Calea Sântandrei - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 887/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei de 4.366 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, în Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea, identificat cu nr. cadastral 190924 și înscris în CF nr. 190924 - Oradea
 • Hotărârea 886/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 200 mp,teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 176948 - Oradea, situat în mun. Oradea str. George Emil Palade nr. 23 (în Cartierul Europa), în favoarea d-nei. Matița Maria-Felicia
 • Hotărârea 885/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 305 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 150888 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Gabor Jozsef nr. 38, în favoarea d-lui. Viciu Gabriel
 • Hotărârea 884/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 210 mp, din terenul identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196321 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Graurilor nr. 5/C, în favoarea soților Măduța Silviu-Mircea şi Măduța Ramona
 • Hotărârea 883/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 882/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 881/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 112.076 mp reprezentând teren, situat în incinta Parcului Industrial Oradea I, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193434 - Oradea, în favoarea societății EBERSPAECHER EXHAUST TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L.
 • Hotărârea 880/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 23 noiembrie 2016
 • Hotărârea 879/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2016, ianuarie 2017 și februarie 2017
 • Hotărârea 878/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie: RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA
 • Hotărârea 877/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect \\
 • Hotărârea 876/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :“ Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice ”
 • Hotărârea 875/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 874/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativă
 • Hotărârea 873/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Oradea, servicii constand in administrarea pietelor agroalimentare publice, strandurilor publice, cimitirelor si a gradinii zoologice din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 872/2016 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri in legătură cu contractul de delegare a serviciului public de administrare si exploatare a pieţelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ştrandului Municipal, Ştrandului Ioşia Nord, WC-urilor publice si Cimitirului Municipal semnat cu Societatea Administratia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 871/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea d-lui Lazăr Florin Daniel constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nufărului
 • Hotărârea 870/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 869/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea contractelor de concesiune încheiate cu societățile PERIND S.A. și ZUCCHETTI S.R.L. precum și mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 24 noiembrie 2016 (prima convoc
 • Hotărârea 868/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 23 noiembrie 2016 și mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
 • Hotărârea 867/2016 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui reprezentant al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Acționarilor la societatea RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei dlui Domocoș Laviniu Ionuț
 • Hotărârea 866/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 865/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 864/2016 - Municipiul Oradea

  privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 863/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Plastor SA constand in bunuri materiale
 • Hotărârea 862/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asocierii autorităților contractante Primăria Municipiului Oradea și Societatea Termoficare Oradea SA în vederea achiziționării de servicii de asigurare a centralei pe gaz de producere energie electrică si energie termică în cogenerare in sistem centralizat in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 861/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 860/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 859/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 858/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea domnului Cohut Ioan constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Parcul Petofi Sandor nr.11
 • Hotărârea 857/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Butnaru Felician Csaba, proprietar al imobilului din str. Călăraşilor nr. 4B constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 856/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea domnului Sichet Emil Francisc constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Murelor nr. 3
 • Hotărârea 855/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Madrugada Com SRL
 • Hotărârea 854/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat public realizată în cadrul proiectului de amenajare a Parcului Salca – etapa I
 • Hotărârea 853/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2016 - 2017
 • Hotărârea 852/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 354/2016
 • Hotărârea 851/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici
 • Hotărârea 850/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 849/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice tertiare, zona str. Ogorului, nr.cad.193290, 193264, 193281, 192928, 192929, 192930, 192731, 192752, 195127 - Oradea
 • Hotărârea 848/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str.Frunzisului – str.Pasului, nr.cad.155833, 20809-:-20819- Oradea
 • Hotărârea 847/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte; Reglementare parcele zona str.Plantelor – str.Afinelor, nr.cad.195191- Oradea
 • Hotărârea 846/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art.2 al HCL 741/19.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, zona str.Soarelui nr.cad. 174574-Oradea
 • Hotărârea 845/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea alimentării de rezervă a cazanului nr. 1 cu gaze naturale”
 • Hotărârea 844/2016 - Municipiul Oradea

  privind completarea ”Regulamentului de Organizare a transportului greu în municipiul Oradea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 909 din 2009 şi modificat succesiv prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 2010 și Hotărârea Consiliului Local nr. 803 din 2012
 • Hotărârea 843/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, rezultate in urma modernizarii strazilor in cursul anului 2016, conform Anexei 1
 • Hotărârea 842/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Piața Obor”
 • Hotărârea 841/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie pentru intretinerea si amenajarea parcului Petofi si scuar central Bd. Dacia, sensuri giratorii: Bd.Dacia/Transilvaniei, Bd.Dacia/ Carpati, Borsului - parc Industrial, parc Traian, parc Ghioceilor, parc Sala Sporturilor, scuar Piata Devei, parc 1 Decembrie, parc IC Bratianu, parc Libertatii, parc Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020)
 • Hotărârea 840/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului și str. Apateului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 839/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ”Realizare Sistem de iluminat public Cartier Ceyrat,Municipiul Oradea,Judetul Bihor”
 • Hotărârea 838/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării, de către Municipiul Oradea, de la d-na. Gurzău Laura - Luciana, a imobilului constând în teren și construcție edificată pe acesta, situate în Oradea, pe strada Corniţelului nr. 12
 • Hotărârea 837/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.440 mp, 1.752 mp și 737 mp, reprezentând terenuri publice, situate în municipiul Oradea, în zona străzilor Ogorului, Simion Bărnuțiu și Roșiorilor
 • Hotărârea 836/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 195414, 195446 şi 180169 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea reprezentând tronson din str. general Gheorghe Magheru și platoul din fața Magazinului Crișul
 • Hotărârea 835/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502/04.08.2015 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință cu o suprafață de 46,77 mp, situat în imobilul din Oradea, Str. Republicii nr. 5 – colț cu Str. Aurel Lazăr nr.1
 • Hotărârea 834/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, pentru suprafața de 1.490 mp, cu societatea Construcţii Bihor S.A., respectiv aprobarea documentației cadastrale pentru suprafeţele de 1.352 mp şi 138 mp, reprezentând terenuri oferite la schimb de Municipiul Oradea, situate pe str. Ciheiului
 • Hotărârea 833/2016 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Regulamentului de acces, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015
 • Hotărârea 832/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale, referitoare la suprafața de 25.372 mp și 38.643 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.506 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Oneștilor, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., în vederea realizării investițiilor prevăzute în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466 din 12.07.2016
 • Hotărârea 831/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 155517, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Șchiop Vasile - Cornel şi Șchiop Gabriela
 • Hotărârea 830/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la licitaţia organizată de ANAF Bihor prin Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, în vederea achiziționării construcţiei hotel, construit în anul 1983, respectiv a terenului aferent, în suprafaţă de 670 mp, imobil înscris în CF nr. 189682, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, proprietate a Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor
 • Hotărârea 829/2016 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea cu o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractelor de comodat încheiate pentru spaţiile situate în Centrul Non-profit pentru sprijinirea mediului de afaceri, din Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu nr.41
 • Hotărârea 828/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii / prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 827/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Oradea, Str. I. Vulcan nr. 4-6 deținut de către S.C. CONBRIL COM S.R.L
 • Hotărârea 826/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non-Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 825/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea compensării sumei de 4435,36 lei achitată de Asociaţia Serviciul Internațional de Salvarea Copiilor- Organizația din România - Filiala Oradea, pe perioada 01.07.2016 – 31.10.2016 cu chiria aferentă perioadei 01.11.2016 – 28.02.2017, pentru spaţiul cu altă destinaţie deținut în baza contractului de închiriere nr.120133/05.05.2016
 • Hotărârea 824/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii spaţiului situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o gupă mixtă de copiii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea
 • Hotărârea 823/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 420 mp, 185 mp și 26 mp, reprezentând teren - situat în municipiul Oradea, str. Renașterii
 • Hotărârea 822/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 169198, având suprafața măsurată de 8.228 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Parcul Industrial I Oradea, str. Nicolae Filipescu nr. 2
 • Hotărârea 821/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 190856, în suprafață de 189 mp reprezentând teren cu construcţie - casă, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Marinescu nr. 22
 • Hotărârea 820/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 193945, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I, pe strada General Mărdărescu
 • Hotărârea 819/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 200 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176948 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Emil Palade nr. 23 (în Cartierul Europa), în favoarea d-nei. Matița Maria - Felicia
 • Hotărârea 818/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 170572 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 19 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Coste - Cromec Vlad - Mihai şi a soției sale, d-na. Cromec Mariana - Veronica
 • Hotărârea 817/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului reprezentând cota de 65 mp din imobilul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178316 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Liszt Ferenc nr. 44/A, în favoarea soților Abrudan Radu - Mihai şi Abrudan Cosmina - Elena
 • Hotărârea 816/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de coproprietarii terenului înscris în CF 196184, CF 163316 și CF 196183 - Oradea, pentru suprafața de 10.089 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196184, 163316 și 196183, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Sofiei și Vasile Lucaciu, cu destinaţia ”drum public”
 • Hotărârea 815/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Meșter Attila - Ferencz şi soția sa, d-na. Meșter Anca - Emilia, referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195907 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 105/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 814/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Tibea Imob S.R.L. referitoare la suprafaţa de 274 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194539 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Lăpușului nr. 21, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 813/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimit Hidraulic S.R.L. referitoare la suprafaţa de 75 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194209 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 812/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 2.391 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 195894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în prelungirea străzii Ștefan Octavian Iosif spre strada Oneștilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 811/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 1.664 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 196092 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Bradu, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 810/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Zőld - Nagy Robert - András şi soția sa, d-na. Zőld - Nagy Erika pentru suprafaţa de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195318 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 53, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 809/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Silaghi Adrian, referitoare la suprafaţa de 70 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195945 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 808/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mureșan Dănuț - Augustin referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196046 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 807/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Filimon Florian şi soția sa, d-na. Filimon Elisabeta pentru suprafaţa de 73 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195187 - Oradea și pentru suprafaţa de 219 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195189 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzilor Episcop Ioan Alexi și K. Nagy Șandor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 806/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dulău Marius - Ioan şi soția sa, d-na. Dulău Doina - Adriana referitoare la suprafaţa de 90 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195939 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 805/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cozman Mircea - Bogdan şi soția sa, d-na. Cozman Ileana, referitoare la suprafaţa de 36 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195788 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Coriolan Hora nr. 151/G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 804/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „REABILITAREA, RESTAURAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA ZIDURILOR CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC – „CETATEA ORADEA” – CENTRU MULTICULTURAL ŞI MULTICONFESIONAL EUROPEAN – ETAPA A III-A. CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA ZIDURILOR BASTIOANELOR CIUNT SI BETHLEN, RESPECTIV A CURTINEI NORDICE SI VESTICE”
 • Hotărârea 803/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 03 noiembrie 2016
 • Hotărârea 802/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 octombrie 2016
 • Hotărârea 801/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate al obiectivului \\
 • Hotărârea 800/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 869 din 21.12.2015 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a imobilului situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 4
 • Hotărârea 799/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii doamnei Lupșea Angela în funcția de director interimar al Muzeului Cetății și Orașului Oradea, până la finalizarea procedurii de acreditare a Muzeului Cetății și Orașului Oradea
 • Hotărârea 798/2016 - Municipiul Oradea

  privind transformarea funcţiei vacante de referent, grad profesional IA (SSD) din cadrul Compartimentului Secretariat Consiliul Local în consilier, grad profesional IA (S)
 • Hotărârea 797/2016 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unei Convenţii de Plată între Municipiul Oradea, Societatea Termoficare Oradea S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş, în vederea achitării contravalorii gazelor naturale necesare furnizării de energie termică populaţiei municipiului Oradea, pentru sezonul de încălzire 2016/2017, în limita sumelor alocate în acest sens din bugetul local al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 796/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea realizării Campusului Integrat –Universitatea din Oradea
 • Hotărârea 795/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Ecologic Service Oradea SA pentru iarna 2016-2017
 • Hotărârea 794/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Municpiului Oradea în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora
 • Hotărârea 793/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 792/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 791/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementari urbanistice pentru parcelare teren in vederea construirii de locuinte pe str. Ioan Pop Reteganul, nr. cad. 173526 -:- 173534 - Oradea
 • Hotărârea 790/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona de locuinte unifamiliale sau bifamiliale in zona de locuinte multifamiliale si construire imobil de locuinte colective, str. Mangaliei, nr.39, nr.cad.153396 – Oradea
 • Hotărârea 789/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str.Aurel Covaci, nr.cad.195541-:-195549- Oradea
 • Hotărârea 788/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto si imprejmuire str. Calea Borsului, nr.cad. 160707 – Oradea
 • Hotărârea 787/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte str. Prunilor, nr.cad.174233 - Oradea
 • Hotărârea 786/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin H.C.L nr. 100/2011
 • Hotărârea 785/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică
 • Hotărârea 784/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2017
 • Hotărârea 782/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.125 şi 3.615 mp, reprezentând teren public cu destinaţia “drum” - strada Martin Andersen - Nexo
 • Hotărârea 781/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 780/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 346 mp, reprezentând teren, proprietate publică, situat în municipiul Oradea, în zona str. Depozitului
 • Hotărârea 779/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lököshazy Alexandru - Coloman, pentru suprafaţa totală de 2.193 mp, reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195238, 195239, 195240 și 195241situat în mun. Oradea, în zona străzii Făgetului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 778/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea, de la dl. Bondor Laviniu - Ioan şi soția sa, d-na. Bondor Mihaela - Geta, a cotei de 35/ 150 mp reprezentând teren din nr. topo 1317/ 7, înscris în CF 174377 – Oradea afectat de strada Emilian Mircea Chitul
 • Hotărârea 777/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Moca Maria, dl. Țentea Alexandru şi soția sa, d-na. Țentea Voichița, dl. Suniogh Cristian - Adrian, dl. Țirtea Viorel - Sorin și soția sa, d-na. Țirtea Adriana - Florentina și dl. Farkas Francisc pentru suprafaţa de 1622 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195005, situat în mun. Oradea, în zona străzii Jurcsak Tibor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 776/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184633, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 33 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Meze Sanda - Mirela
 • Hotărârea 775/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea în vederea închirierii a 3 locuinţe din fondul locativ municipal, administrate prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar, cu destinația de locuințe de serviciu
 • Hotărârea 774/2016 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 112 din 28.02.2006, privind aprobarea participării Primăriei municipiului Oradea în parteneriat cu Uniunea Studenţilor Maghiari din Bihor pentru înfiinţarea Centrului de Tineret
 • Hotărârea 773/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Somogyi Miklós - István, pentru suprafaţa de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195556, situat în mun. Oradea, în zona străzii Mugurilor nr. 6, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 772/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Puie Gavril şi soția sa, d-na. Puie Ana pentru suprafaţa de 321 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194971 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Dimitrie Anghel nr. 26, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 771/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Primero Ego S.R.L.pentru suprafaţa de 113 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 172825 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 770/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kulcsár Emeric şi soția sa, d-na. Kulcsár Anna – Ibolya, pentru suprafaţa de 75 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195276 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Cârlova nr. 32, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 769/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Fodor Septimiu - Sorin şi soția sa, d-na. Fodor Alexandrina pentru suprafaţa de 27 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195397 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 22, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 768/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Floruț Gabriel - Leontin şi soția sa,d-na. Floruț Ana, pentru suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193272 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 767/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dragoș Nicolae şi soția sa, d-na. Dragoș Camelia - Rodica pentru suprafețele de 115 mp și 15 mp, reprezentând terenuri, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195548 și 195549 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzilor Aurel Covaci, respectiv Macului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 766/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Condrat Ioan şi soția sa,d-na. Condrat Gafia pentru suprafaţa de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195409 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Floricelelor nr. 22 - 24, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 765/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na Chioran Ana și d-na. Dogaru Claudia - Mihaela - Ana pentru suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191924 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nicolae Beldiceanu nr. 12, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 764/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 681 din 20.09.2016, privind repartizarea locuinţelor sociale şi din fondul locativ de stat persoanelor înscrise pe lista de priorităţi, aprobată prin HCL nr. 830/2015
 • Hotărârea 763/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 762/2016 - Municipiul Oradea

  pentru repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016
 • Hotărârea 761/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 760/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 307/28.04.2016, privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 759/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, la nivelul municipiului Oradea
 • Hotărârea 758/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 756/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 755/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai
 • Hotărârea 754/2016 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurilor legale privind iniţierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a sumei de 30.000 mii lei
 • Hotărârea 753/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobre practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenți economici rcordați la rețeaua primară, valabil cu 01.11.2016.
 • Hotărârea 752/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.11.2016
 • Hotărârea 751/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Eco Bihor SRL
 • Hotărârea 750/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 749/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind sumele încasate de unitățile spitalicești și cele de învățământ preuniversitar din închirierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 748/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 747/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea modificării și suplimentării liniilor de gardă aprobate l nivelul Spitalului Clinic municipal dr. G. Curteanu Oradea, prin HCL 313/2016.
 • Hotărârea 746/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegarii gestiunii prin contract de achizitie publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 745/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Czaran Gyula, Oradea”
 • Hotărârea 744/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire si combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) in perioada 15.11.2016-15.03.2017.
 • Hotărârea 743/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, rezultate in urma modernizarii strazilor in cursul anului 2016, conform Anexei 1
 • Hotărârea 742/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “SPAU str. Louis Pasteur, Oradea”
 • Hotărârea 741/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apă cu branșamente și reabilitare racorduri canalizare menajeră pe str. Velența din municipiul Oradea”
 • Hotărârea 740/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„STRĂZI, DRUMURI, ALEI RUTIERE ȘI SPAȚII DE PARCARE ÎN CARTIERUL CEYRAT, MUNICIPIUL Oradea”
 • Hotărârea 739/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţie “Modernizare infrastructură curbă – str. Transilvaniei”
 • Hotărârea 738/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiţie “Modernizare intersecție Peța – acces Depoul Salca”
 • Hotărârea 737/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice suboronate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani13.01.2017-13.01.2020) cuprinzand 3 loturi (Lot 1-Sector 1, Lot 2-Sector 2, Lot 3-Sector 3)
 • Hotărârea 736/2016 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția proiectului \"Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II\", propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia
 • Hotărârea 735/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a Aplicației de Finanțare și a cofinanțării pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II”, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
 • Hotărârea 734/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei de 9.533 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, identificat cu nr. cadastral 192879 și înscris în CF nr. 192879 - Oradea
 • Hotărârea 733/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 195518 - Oradea, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, pe care este amplasată staţia de reinjecţie a apelor uzate termic în zăcământ - str. Ceyrat
 • Hotărârea 732/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 9.533 mp cu societatea JP FOOD COMPANY SRL
 • Hotărârea 731/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 153679, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 6 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Bențe Remus - Marian
 • Hotărârea 730/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 729/2016 - Municipiul Oradea

  vind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al dlui Palladi Dacian Salvator şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a dlui Chiană Laurențiu din partea Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 728/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2016
 • Hotărârea 727/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 20 septembrie 2016
 • Hotărârea 726/2016 - Municipiul Oradea

  pentru transmiterea în folosința gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe a suprafeţei de 4.245 mp, identificată cu nr. cadastral 173729 - Oradea, situată în mun. Oradea, zona străzii Spartacus, în vederea realizării de locuințe pentru tineri, destinate închirierii către specialiști din sănătate
 • Hotărârea 725/2016 - Municipiul Oradea

  privind aplicația de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu
 • Hotărârea 724/2016 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea contractului de comodat pentru spațiul situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară automată pe bază de act adițional
 • Hotărârea 723/2016 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea
 • Hotărârea 722/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei totale de 66.657 mp teren arabil, situat în intravilanul Municipiului Oradea, str. Matei Corvin fn.
 • Hotărârea 721/2016 - Municipiul Oradea

  privind însuşirea rapoartelor de evaluare a imobilelor, care fac obiectul compensării în temeiul Legii nr. 10/2001-republicată -actualizată.
 • Hotărârea 720/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea, completarea și republicarea „Regulamentului privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului”, aprobat prin H.C.L. nr. 725/2006, abrogat parțial prin H.C.L. nr. 429/2009 și modificat prin H.C.L. nr. 760/2009.
 • Hotărârea 719/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 718/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării și modificării H.C.L. Oradea nr. 663/2015 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum și în alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 717/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind protejarea monumentelor istorice indiferent de regimul lor de proprietate
 • Hotărârea 716/2016 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului “Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii, Oradea, jud. Bihor”până la data de 01.11.2016
 • Hotărârea 715/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe strada Gheorghe Doja”
 • Hotărârea 714/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ““Reabilitare rețea de apă cu branșamente existente pe strada Fluierașului și Sturzului, municipiul Oradea””
 • Hotărârea 713/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea
 • Hotărârea 712/2016 - Municipiul Oradea

  privind trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al Județului Bihor, în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 711/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achizitiei privind serviciile de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si defrisarea vegetatiei arbustive si arboricole din Municipiul Oradea finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)
 • Hotărârea 710/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea locurilor de aşteptare a clienţilor sau de staţionare a taxiurilor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 709/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Anexelor 14 și 38 a HCL nr.712/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 708/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 707/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio de către Municipiul Oradea
 • Hotărârea 706/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Andreas Stihl Motounelte SRL
 • Hotărârea 705/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 704/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 703/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea identificării oportunităților de colaborare sau de asociere cu autorități publice locale din Județul Bihor interesate în înființarea și/sau administrarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 702/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea retragerii Societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA (fostă Eurobusiness Parc Oradea SRL) din Societatea Parcuri Industriale Bihor SRL ca urmare a neatingerii scopului pentru care a fost aceasta din urmă înființată și a nerealizării obiectului principal de activitate
 • Hotărârea 701/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea redevenţei datorată municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA pentru bunurile date în concesiune în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013
 • Hotărârea 700/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 4.376 mp cu societatea Lutech Expert SRL
 • Hotărârea 699/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30 iunie 2016
 • Hotărârea 698/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 2.522 mp cu societatea Cezar Paper SRL
 • Hotărârea 697/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Corniţelului nr. 1, 2A şi 3 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 696/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunului rezultat ca urmare a implementării investiţiei “Alimentare cu energie electrică pentru organizarea de şantier în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea”
 • Hotărârea 695/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.703 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ogorului F.N.
 • Hotărârea 694/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 728 mp, situat în mun. Oradea pe str. Pionierilor nr. 15, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 482 mp teren, în favoarea soților Micula Gheorghe și Micula Ana
 • Hotărârea 693/2016 - Municipiul Oradea

  privind închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. M. Viteazul nr. 2, identificat prin C.F nr. 31861 Oradea nr. top 3124/6/I – imobil în care își desfășoară activitatea Şcoala cu clasele I-VIII „N. Bălcescu” Oradea
 • Hotărârea 692/2016 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea destinaţiei unor spaţii situate in municipiul Oradea, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 691/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gomboș Cristian şi soția sa, d-na. Gomboș Camelia - Daniela pentru suprafaţa de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 690/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Schmidt István - Robert,pentru suprafaţa de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195485, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor nr. 50/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 689/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel şi soția sa, d-na. Micle Marcela - Niculina pentru suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului nr. 19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 688/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Marian Ovidiu şi soția sa, d-na. Marian Elena - Cristina, respectiv d-na. Crăciun Florina - Lăcrimioara, pentru suprafaţa de 57 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195273 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona Cartier Podgoria pe str. Kabos Endre, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 687/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popa Bogdan - Adrian șid-na. Iosif Roxana - Diana pentru suprafaţa de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195250 - Oradea, situat în mun. Oradea, la intersecția străzilor Sofiei nr. 38/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 686/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deschiderii a 4 (patru) coli de Carte funciară pentru nr. cadastrale 195924, 195934, 195963 și 195967 reprezentând teren extravilan, proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația “drum în extravilan”
 • Hotărârea 685/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 313 mp,reprezentând “drum de acces”, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în pe bulevardul Decebal
 • Hotărârea 684/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 180066, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 27 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Trip Cristina - Rodica
 • Hotărârea 683/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, provizorie, cu piciorul şi auto, pe o lăţime de 5 m şi o lungime de 38 m, din terenul identificat cu nr. cadastral 188154 - Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea, situat în incinta Parcului Industrial Oradea II, în favoarea imobilului - teren, identificat cu nr. cadastral 12513, înscris în CF nr. 151983 - Oradea, proprietatea d-lui. Oanţă Romeo - Mircea
 • Hotărârea 682/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 20718/20.10.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, în incinta Complexului Multifuncțional cu parcaje supraetajate - parter, str. Tribunalului nr.8, deținut de către DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
 • Hotărârea 681/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor sociale şi din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 680/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit, respectiv pentru aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non-Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)
 • Hotărârea 679/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 678/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 677/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modifcarea HCL nr. 784 din 19 noiembrie 2015 privind aprobarea unor măsuri pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 676/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2016, pentru spațiile comerciale / terenurile/ bunurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice
 • Hotărârea 675/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 674/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Zanfir Aurelia - Georgeta referitor la suprafaţa de 166 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194659 - Oradea, situată în municipiul Oradea, strada Ion Mihalache, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 673/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ștef Sebastian - Mihai,pentru suprafaţa de 139 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195573, situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor nr. 55, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 672/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Scurt Ioan - Eugen, pentru suprafaţa de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194835, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Plaiului nr. 13/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 671/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Rácz József, d-na. Rácz Erika, dl. Szabó Albert și d-na. Szabó Erzsébet pentru suprafaţa de 59 mpreprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179946 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Plantelor nr. 36, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 670/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Molnar Ioan, d-na. Molnar Erika - Etelka, d-na. Molnar Anna - Maria, d-na. Molnar Monika - Tűnde și d-na. Molnar Ana pentru suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194925 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Strugurilor nr. 8/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 669/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mate Gabriel, pentru suprafaţa de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195255, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Filatov nr. 11, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 668/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Iuga Sebastian - Florin, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195057,situat în municipiul Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 10/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 667/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Ciora Ioana - Nicoleta, referitoare la suprafaţa de 112 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 153925 - Oradea, situat în municipiul Oradea, strada Aurel Covaci nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 666/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bungău Mircea - Ciprian şi soția sa, d-na. Bungău Daniela - Mariana pentru suprafaţa de 21 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194849 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Macului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 665/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Boțiu Florian şi soția sa d-na. Boțiu Anda - Lorana, pentru suprafaţa de 34 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194598 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 59/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 664/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Borhidi Ioan şi soția sa, d-na. Borhidi Cornelia, pentru suprafaţa de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195201 - Oradea, situat în muniipiul Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 37/A cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 663/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Avram Ioan, pentru suprafaţa de 178 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194382,situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Lucaciu nr. 25, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 662/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.000 mp,reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, pe str. Coriolan Hora FN, respectiv transmitereaîn folosinţă gratuită a acestei suprafețe, în favoarea Asociaţiei Club Sportiv \"Agility\" Oradea
 • Hotărârea 661/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 186557 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul situat pe str. Henrik Ibsen nr. 2A, identificat cu nr. cadastral 194632 - Oradea, proprietatea soților Iuhas Călin - Ioan şi Iuhas Gabriela - Daciana
 • Hotărârea 660/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 177970 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul situat în Oradea, pe str. Trotusului nr. 38, identificat cu nr. cadastral 194952 - Oradea, proprietatea d-nei. Lăzău - Igna Ana
 • Hotărârea 659/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 530 mp,situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 17
 • Hotărârea 658/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 162667, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor nr. 46 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Roșan Daniel - Gheorghe şi Roșan Claudia – Laura
 • Hotărârea 657/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 172821 - Oradea,situată în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4B (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Popovici Ioan - Adrian şi soției sale, d-na. Popovici Mariana - Cristina
 • Hotărârea 656/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 151631, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Mara Răzvan - Ioan şi Mara Corina
 • Hotărârea 655/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 159696 - Oradea,situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 57 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Kecskés Sándor
 • Hotărârea 654/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188319 - Oradea - situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor
 • Hotărârea 653/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, proprietate a Municpiului Oradea, identificate cu nr. cad. 195136, în suprafaţă de 404 mp - situat în Mun. Oradea pe str. Radu Enescu şi nr. cad. 195143, în suprafaţă de 873 mp - situat în Mun. Oradea pe str. General Eremia Grigorescu
 • Hotărârea 652/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 811 mp, situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 5/C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 210 mp teren, în favoarea soților Măduța Silviu - Mircea și Măduța Ramona
 • Hotărârea 651/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă,a suprafeţei de 305 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 150888 - Oradea,situat în mun. Oradea, str. Gábor József nr. 38, în favoarea d-lui. Viciu Gabriel
 • Hotărârea 650/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 624 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 62, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 174 / 624 părți teren, în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana
 • Hotărârea 649/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 94 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Măslinului nr. 1A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe, în favoarea soților Groza Daniel și Groza Mioara - Monica
 • Hotărârea 648/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 173907, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 15 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Sim Lucian – Marcel
 • Hotărârea 647/2016 - Municipiul Oradea

  vânzării suprafeţei de 4.024 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184565 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății GTD DISTRIBUTION GROUP S.R.L.
 • Hotărârea 646/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării limitei de proprietate a imobilelor, identificate cu nr. cadastrale 161909 şi 7035 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, respectiv pentru aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu societatea Podnet Consulting S.R.L., ca urmare a contractului de vânzare - cumpărare intervenit între această societate şi societatea Proges S.R.L.
 • Hotărârea 645/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 11.380 mp,reprezentând teren cu destinaţie de „drum” - proprietate publică a mun. Oradea, situat în zona șoseaua Borşului
 • Hotărârea 644/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.300 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea, situat în Mun. Oradea pe str. Ogorului
 • Hotărârea 643/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 431 mp, teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora
 • Hotărârea 642/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.234 mp, reprezentând teren - drum în cartierul Podgoria - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 641/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului
 • Hotărârea 640/2016 - Municipiul Oradea

  640. 20.09.2016 pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 745 mp, reprezentând teren cu construcţii,situat în municipiul Oradea, str. Făcliei - zona Silvaş
 • Hotărârea 639/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 192678, având suprafața de 54.590 mp,reprezentând teren, domeniul public, respectiv atribuirea denumirilor pentru cele două drumuri principale constituite în incinta viitorului cartier, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat
 • Hotărârea 638/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unor imobile - construcţii şi teren, în suprafaţă de 61.577 mp, situate în Municipiul Oradea, șoseaua Borşului nr. 43, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Dezvoltarea
 • Hotărârea 637/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea
 • Hotărârea 636/2016 - Municipiul Oradea

  privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală sport polivalentă cu capacitate de 5000 locuri, municipiul Oradea, judeţul Bihor”, precum şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 199 din 31.03.2016
 • Hotărârea 635/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 august 2016
 • Hotărârea 634/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2016, octombrie 2016 şi noiembrie 2016
 • Hotărârea 633/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea H.C.L. nr.865/2010 privind numirea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
 • Hotărârea 632/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea depășirii numărului maxim de posturi de medici, normat in cadrul Compartimentului Chirurgie Cardio-Vasculară (cu 4 paturi), din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, cu 1 post de medic
 • Hotărârea 631/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire ansamblu rezidential de locuinte colective si functiuni complementare, str. Ion Bradu, nr.cad.154863, 154864, 165786, 165787, 192891, 192892, 14750, 175599 – Oradea
 • Hotărârea 630/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona de locuinte in zona de servicii generale, zona str. Nojoridului – str.Ogorului, nr.cad.190464, 192360, Oradea
 • Hotărârea 629/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 - Oradea
 • Hotărârea 628/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componentei Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului, respectiv III si capitolul V alin.8 si 9 lit. a) si b) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a Teritoriului
 • Hotărârea 627/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 28 mai 2015 privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul STERN, Oradea str. Republicii nr. 10-1
 • Hotărârea 626/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 625/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea aprobării trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 66.657 mp., teren arabil situat în intravilanul Municipiului Oradea, str. Matei Corvin fn.
 • Hotărârea 624/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului - Fundaţiei de Protejare a Monumentelor Istorice Bihor
 • Hotărârea 623/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională ”Candeo” și Dignitas” din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 622/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 153679, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 6 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Bențe Remus - Marian
 • Hotărârea 621/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție:\"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION\"
 • Hotărârea 620/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect \"RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION\"
 • Hotărârea 619/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 431 mp, teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora
 • Hotărârea 618/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Iuga Sebastian -Florin, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195057, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 10/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 617/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Molnar Ioan, d-na. Molnar Erika - Etelka, d-na. Molnar Anna - Maria, d-na. Molnar Monika - Tűnde și d-na. Molnar Ana pentru suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194925 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Strugurilor nr. 8/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 616/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 530 mp, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 17
 • Hotărârea 615/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 11.380 mp,reprezentând teren cu destinaţie de „drum” - proprietate publică a mun. Oradea, situat în zona șoseaua Borşului
 • Hotărârea 614/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea atribuirii unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit
 • Hotărârea 613/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 94 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Măslinului nr. 1A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe, în favoarea soților Groza Daniel și Groza Mioara - Monica
 • Hotărârea 612/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 305 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 150888 - Oradea,situat în mun. Oradea, str. Gábor József nr. 38, în favoarea d-lui. Viciu Gabriel
 • Hotărârea 611/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.000 mp, teren, situat în mun. Oradea, pe str. Coriolan Hora FN, respectiv transmiterea, în folosinţă gratuită a acestei suprafețe în favoarea Asociaţiei Club Sportiv \"Agility\" Oradea
 • Hotărârea 610/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016
 • Hotărârea 609/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru locuinţele destinate tinerilor, construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 608/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea atribuirii unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 607/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reeditarii materialelor de informare turistica si punerea in vânzare a broșurilor de promovare a Cetății Oradea
 • Hotărârea 606/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea majorării suprafeței de teren alocată realizării viitoarei Pieţe Obor, pe str. Ogorului, cu suprafața de 3.786 mp teren înscris în CF 182399 - Oradea, respectiv încheierii în acest sens a unui act adiţional la contractul de concesiune aprobat prin H.C.L. nr. 878 din 30.11.2006, între Municipiul Oradea şi Administraţia Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 605/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 159696 - Oradea,situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 57 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Kecskés Sándor
 • Hotărârea 604/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării prin licitaţie publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188319 - Oradea - situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor
 • Hotărârea 603/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.300 mp, reprezentând teren - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 602/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea prelungirii contractului de comodat pentru spaţiul situat la etajul I din imobilul situat in Oradea, str. Primariei nr. 3 in favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară automată pe bază de act adiţional
 • Hotărârea 601/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. cad. 195136, în suprafaţă de 404 mp - situat în Mun. Oradea pe str. Radu Enescu şi nr. cad. 195143, în suprafaţă de 873 mp - situat în Mun. Oradea pe str. General Eremia Grigorescu
 • Hotărârea 600/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea modifcării HCL nr. 784/2015 privind aprobarea unor măsuri pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe
 • Hotărârea 599/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării suprafeţei de 4.024 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184565 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății GTD DISTRIBUTION GROUP S.R.L.
 • Hotărârea 598/2016 - Municipiul Oradea

  pentru desemnarea membrilor reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Oradea, în comisiile constituite pentru vânzarea, prin negociere directă, a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Oradea
 • Hotărârea 597/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea modificării limitei de proprietate a imobilelor, identificate cu nr. cadastrale 161909 şi 7035 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, respectiv pentru respingerea încheierii unui contract de concesiune cu societatea Podnet Consulting S.R.L., ca urmare a contractului de vânzare - cumpărare intervenit între această societate şi societatea Proges S.R.L.
 • Hotărârea 596/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea sistării de indiviziune din CF 177970 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat pe str. Trotusului nr. 38, identificat cu nr. cadastral 194952 - Oradea, proprietatea d-nei. Lăzău - Igna Ana
 • Hotărârea 595/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea sistării de indiviziune din CF 186557 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat pe str. Henrik Ibsen nr. 2A, identificat cu nr. cadastral 194632 - Oradea, proprietatea soților Iuhas Călin - Ioan şi Iuhas Gabriela - Daciana
 • Hotărârea 594/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.234 mp, reprezentând teren - drum în cartierul Podgoria - proprietate publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 593/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 192678, având suprafața de 54.590 mp,reprezentând teren, domeniul public, respectiv atribuirea denumirilor pentru cele două drumuri principale constituite în incinta viitorului cartier, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat
 • Hotărârea 592/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului
 • Hotărârea 591/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 624 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 62, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 174 / 624 părți teren, în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana
 • Hotărârea 590/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 180066, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 27 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei Trip Cristina - Rodica
 • Hotărârea 589/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 173907,situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 15 (în Cartierul Tineretului)în favoarea d-lui. Sim Lucian – Marcel
 • Hotărârea 588/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii, fără plată, în proprietatea Mănăstirii „Buna Vestire” Oradea, a suprafeței de 4.253 mp înscrisă în CF nr. 169743 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 234/A, teren aferent Bisericii şi complexului monahal
 • Hotărârea 587/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării formei geometrice şi a suprafeţelor imobilelor, identificate cu nr. cadastrale 10830, 156960 şi 179530 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, parcul Mihai Viteazul
 • Hotărârea 586/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unor imobile - construcţii şi teren, în suprafaţă de 61.577 mp situate în Municipiul Oradea, Şoseaua Borşului nr. 43, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Dezvolt
 • Hotărârea 585/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 745 mp, reprezentând teren cu construcţii, situat în municipiul Oradea, str. Făcliei - zona Silvaş
 • Hotărârea 584/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Zanfir Aurelia - Georgeta referitor la suprafaţa de 166 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194659 - Oradea, situată în mun. Oradea, strada Ion Mihalache, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 583/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mate Gabriel, pentru suprafaţa de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195255, situat în mun. Oradea, în zona străzii Filatov nr. 11, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 582/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Boțiu Florian şi soția sa, d-na. Boțiu Anda - Lorana, pentru suprafaţa de 34 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194598 - Oradea, situat în mun. Oradea,în zona străzii Izvorului nr. 59/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 581/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Ciora Ioana - Nicoleta, referitoare la suprafaţa de 112 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 153925 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Aurel Covaci nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 580/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Borhidi Ioan şi soția sa, d-na. Borhidi Cornelia, pentru suprafaţa de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195201 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 37/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 579/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Avram Ioan, pentru suprafaţa de 178 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194382, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Lucaciu nr. 25, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 578/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea modificarii și completării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2016, pentru spațiile comerciale / terenurile/ bunurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice
 • Hotărârea 577/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi (carosabil si pietonal), pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala si deszapezire,conform Anexei 1
 • Hotărârea 576/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Jiga din municipiul Oradea
 • Hotărârea 575/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea aprobarii locurilor de aşteptare a clienţilor sau de staţionare a taxiurilor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 574/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru cursele regulate judeţene, anexa 1 la H.C.L. 266/2015, completată prin H.C.L. nr. 381/2015, pentru aprobarea traseelor și staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 573/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale, anexa la H.C.L. nr. 469/2016
 • Hotărârea 572/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Racord de alimentare cu energie geotermală și modul termic pentru magazia Termoficare Oradea SA str. Barcăului nr. 200”
 • Hotărârea 571/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizare racord termic secundar la Colegiul National Mihai Eminescu, sediul situate pe strada Stanisoarei nr. 4”
 • Hotărârea 570/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Realizare racord termic primar pentru imobilul de locuințe colective P+1E-D+P+6E în trepte de pe str. Apateului nr.4A ”
 • Hotărârea 569/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea achiziției serviciilor de tăieri arbori și arbusti, scoaterea cioatelor, intervenție cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor și defrișarea vegetației arbustive si arboricole din Municipiul Oradea finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2)
 • Hotărârea 568/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea
 • Hotărârea 567/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 566/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Sebeșului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 565/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan Zweig din municipiul Oradea
 • Hotărârea 564/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea trecerii unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al Județului Bihor, în administrarea Municipiului Oradea
 • Hotărârea 563/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare racord PT 516 și transformare PT în module termice pentru fiecare imobil”
 • Hotărârea 562/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “Modernizare clădire și instalații la PT 710”, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 561/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea începând cu 01.09.2016 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de Societatea RER Ecologic Service SA
 • Hotărârea 560/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 712 din 19.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 559/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea stabilirii redevenţei datorată municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA pentru bunurile date în concesiune în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013
 • Hotărârea 558/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţie Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare din Municipiul Oradea din cadrul proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice ”
 • Hotărârea 557/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea dării în administrare societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunului rezultat ca urmare a implementării investiţiei “Alimentare cu energie electrică pentru organizarea de şantier în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea”
 • Hotărârea 556/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea mandatării societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 2.522 mp cu societatea Cezar Paper SRL
 • Hotărârea 555/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 554/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 553/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 552/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Corniţelului nr. 1, 2A şi 3 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică
 • Hotărârea 551/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea de către Universitatea din Oradea
 • Hotărârea 550/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea de către EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO CATOLICĂ ORADEA
 • Hotărârea 549/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1030 din 29.12.2015
 • Hotărârea 548/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 927 din 29.12.2015
 • Hotărârea 547/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 944 din 29.12.2015
 • Hotărârea 546/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1017 din 29.12.2015
 • Hotărârea 545/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 938 din 29.12.2015
 • Hotărârea 544/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 989 din 29.12.2015
 • Hotărârea 543/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 913 din 29.12.2015
 • Hotărârea 542/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 972 din 29.12.2015
 • Hotărârea 541/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 947 din 29.12.2015
 • Hotărârea 540/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1059 din 29.12.2015
 • Hotărârea 539/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 951 din 29.12.2015
 • Hotărârea 538/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 999 din 29.12.2015
 • Hotărârea 537/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 939 din 29.12.2015
 • Hotărârea 536/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 979 din 29.12.2015
 • Hotărârea 535/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 993 din 29.12.2015
 • Hotărârea 534/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea mandatării societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 4.376 mp cu societatea Lutech Expert SRL
 • Hotărârea 533/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 532/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 531/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 iulie 2016
 • Hotărârea 530/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 iulie 2016
 • Hotărârea 529/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea de măsuri referitoare la accesul societăţii Adeplast SA ca rezident în Parcul Industrial Eurobusiness III
 • Hotărârea 528/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 28 iulie 2016 (prima convocare), ora 15.00, respectiv ora 16.00 şi în data de 29 iulie 2016 (a doua convocare) ora 12.00, respectiv ora 1
 • Hotărârea 527/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea SA, în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I, să încheie în numele şi pe seama Municipiului Oradea, în calitate de Proprietar, Acte de constituire a dreptului de superficie asupra unor terenuri proprietatea municipiului Oradea date în folosinţă rezidenţilor Societatea Magrim Com SRL şi Societatea Theranova Protezare SRL
 • Hotărârea 526/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 244/2015 privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card
 • Hotărârea 525/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Körösszegapáti – Hajdú-Bihar
 • Hotărârea 524/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Körösszegapáti – Hajdú-Bihar
 • Hotărârea 523/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 522/2016 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în administrare a imobilului - Sinagoga Ortodoxă ”Hinech Neorim” situat în Oradea, str. Primăriei nr.25, înscris în CF nr. 178855 Oradea
 • Hotărârea 521/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din proprietatea privată în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului \\
 • Hotărârea 520/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei de 345.496 mp, teren înscris în CF cu nr. cadastrale 187883, 187995, 192578, 192582 și 192880- Oradea, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului, în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea
 • Hotărârea 519/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 518/2016 - Municipiul Oradea

  Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 7/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe fond de stat şi locuinţe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcţia Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 517/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Primăriei Municipiului Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 516/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801/09.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor O.N.G.-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 515/2016 - Municipiul Oradea

  privind notarea dreptului de administrare al Municipiului Oradea asupra cotei părți - proprietatea Statului Român din imobilul situat în Oradea, str. Iosif Vulcan, nr.11 Casa Darvas – La Roche – înscris în CF nr. 167471-C1 Oradea
 • Hotărârea 514/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 54723/25.07.2012, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 8, et.III, cabinet nr.28, deținut de către S.C. AUDIOLOGOS S.R.L
 • Hotărârea 513/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, deținute de către Organizaţii Non-Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc.)
 • Hotărârea 512/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158615 - Oradea, reprezentând teren proprietate mun. Oradea, situat în Cartierul Tineretului
 • Hotărârea 511/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului compus din suprafaţa de 16.167 mp teren şi două corpuri de clădire, reprezentând Liceul Teoretic Onisifor Ghibu situat în municipiul Oradea, str. Onisifor Ghibu nr.3
 • Hotărârea 510/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire, cu nr. cadastral 195182 în suprafață de 36.222 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Aleea Ștrandului
 • Hotărârea 509/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.977 mp, reprezentând clădirea și terenul fostului manej din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor, situat în Oradea, Piața Cazărmii
 • Hotărârea 508/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 869 din 21.12.2015 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca - Biroul Vamal Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local, a imobilului constând în construcţii şi teren, în suprafaţă
 • Hotărârea 507/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din lista finală aprobată prin
 • Hotărârea 506/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere și a contribuţiei zilnice de întreţinere a părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 505/2016 - Municipiul Oradea

  505 28.07.2016 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul
 • Hotărârea 504/2016 - Municipiul Oradea

  504 28.07.2016 privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă
 • Hotărârea 502/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Alexandru cel Bun din municipiul Oradea
 • Hotărârea 501/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea privind aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Oradea
 • Hotărârea 500/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 499/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 491/2009 pentru desemnarea membrilor şi a preşedintelui Comitetului Director şi al instituţiei publice de interes public local „Clubul Sportiv Municipal Oradea”.
 • Hotărârea 498/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 687/2010 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.
 • Hotărârea 497/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării structurii organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.
 • Hotărârea 495/2016 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a completării și modificării liniilor de gardă aprobate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, prin HCL nr. 313/2016
 • Hotărârea 494/2016 - Municipiul Oradea

  aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei
 • Hotărârea 493/2016 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea domeniului public al Municipiului Oradea prin completarea Anexei la H.G. nr.970/2002 cu imobilul situat în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.11 Casa Darvas – La Roche – monument istoric clasat pe lista monumentelor istorice la poz.55 – cod BH-II-m-B-01090, înscris în CF nr.167471-C1 Oradea.
 • Hotărârea 492/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Societatea Steinberg Property Invest S.R.L. pentru suprafaţa totală de 9.172 mp. reprezentând teren, identificat cu numere cadastrale şi înscris în CF 194132, 194156 şi 194137 – Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Calea Sântandreiului, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 491/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200343/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, P-ța Unirii nr. 7, deținut de către S.C. PRESTCOM S.R.L
 • Hotărârea 490/2016 - Municipiul Oradea

  privind Administrarea şi promovarea ca obiectiv turistic a imobilului monument istoric Sinagoga Neologă Zion (Sion) Oradeasituat în Oradea, str. Independenţei nr. 22
 • Hotărârea 489/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 173703,situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 65 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Mierluţ Adrian şi Mierluţ Mădălina - Alexandra
 • Hotărârea 488/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale privind suprafețele de 54 mp și 14.692 mp, respectiv pentru aprobarea modificării duratei și a suprafeței de teren transmise în folosință gratuită Societății de Binefacere \\
 • Hotărârea 487/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 931 mp, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 486/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gabor Gabriel - Gheorghe şi soția sa, d-na. Gabor Carmen - Teodora, pentru suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194875 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 48/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 485/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Talhoș Florin şi soția sa, d-na.Talhoș Lucia, pentru suprafaţa de 43 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194980 - Oradea, situat în mun. Oradea,
 • Hotărârea 484/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Noje Dan - Cătălin şi soția sa, d-na. Noje Violeta, pentru suprafaţa de 55 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194808 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Merilor nr. 9, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 483/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Indrieș - Suciu Sorin - Ionuț şi d-na. Belu Claudia - Lavinia, pentru suprafaţa de 90 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194928 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plaiului nr. 18/A,
 • Hotărârea 482/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cheregi Gheorghe și soția sa, d-na. Cheregi Iuliana, pentru suprafaţa de 64 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194699 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 8 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194727 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Gheorghe Doja 184/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 481/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Corchiș Claus - George şi soția sa, d-na. Corchiș Camelia - Loredana, pentru suprafaţa de 26 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194831 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei,
 • Hotărârea 480/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dehelean Silviu,
 • Hotărârea 479/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hexan Valentin şi soția sa, d-na. Hexan Olimpia - Ioana, pentru suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174759 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 191/N, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 478/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Lăzău Magdalena, pentru suprafaţa de 90 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 165643 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 165645 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 29, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 477/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lupuț Florin şi soția sa, d-na. Lupuț Ramona - Loredana, pentru suprafaţa de 14 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194704 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului nr. 57, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 476/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moga Ioan şi soția sa, d-na. Moga Anna, pentru suprafaţa măsurată de 159 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187094 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Veteranilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 475/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popovici Grațian, pentru suprafaţa de 212 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193076 situat în municipiul Oradea, în zona străzii Piersicilor nr. 52/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 474/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din proiectele tehnice pentru obiectivele de investiţie Reabilitare sistem secundar de distribuţie energie termică în municipiul Oradea aferent PT 111, Reabilitare sistem secundar de distribuţie energie termică în municipiul Oradea aferent PT 113, Reabilitare sistem secundar de distribuţie energie termică în municipiul Oradea aferent PT 116 din cadrul proiectului “Reabilitare sistem secundar de distribuţie energie termică în municipiul
 • Hotărârea 473/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 330/2016 prin suplimentarea listei de investiții prioritare revizuită aferentă Master Planului pentru dezvoltarea sectorului apă/canal în județul Bihor în perioada 2014 – 2018 pentru Municipiul Oradea
 • Hotărârea 472/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafete noi, situate in Pasajul “Vulturul Negru” pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala si transport deseuri municipale din “Parcul Silvaş – zonă de picnic“ conform Anexei 1
 • Hotărârea 471/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare str. Coriolan Hora”.
 • Hotărârea 470/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „Strategiei privind administrarea și întreținerea drumurilor publice (străzi) aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea inclusiv clasificarea acestora”
 • Hotărârea 469/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 468/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire aparthotel, str. Jean Calvin nr.2A, nr.cad. 161875-Oradea.
 • Hotărârea 467/2016 - Municipiul Oradea

  acordul de principiu pentru preluarea spaţiului comun din pod şi mansardarea imobilului situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 4-6 corp de clădire spre domeniul public
 • Hotărârea 466/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu de locuinte colective, functiuni complementare si dotari de cartier, zona str.Onestilor – str.Chimiei, nr.cad.186477– Oradea
 • Hotărârea 465/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 464/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea situate în zona străzilor Colinelor-Răspântiilor, Calea Adevărului, Cartier Podgoria şi Macului-Calea Bihorului
 • Hotărârea 463/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona Cartierului Tineretului – strada George Bacaloglu şi Calea Adevărului
 • Hotărârea 462/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 957 din 29.12.2015
 • Hotărârea 461/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1057 din 29.12.2015
 • Hotărârea 460/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 970 din 29.12.2015
 • Hotărârea 459/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. Spartacus, nr. 35B şi str. Ioan Cantacuzino, nr. 56, cu excepţia spaţiilor destinate pentru activitate economică
 • Hotărârea 458/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru clădirea şi terenurile situate pe str. Redutei, nr. 1A şi str. Thurzo Sandor, nr. 7
 • Hotărârea 457/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA CONSISTORIA EFREM BENIAMIN pentru clădirea şi terenul situate pe str. Grigore Moisil, nr. 7
 • Hotărârea 456/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirea și terenul situate în Oradea, str. Șirul Canonicilor, nr. 25
 • Hotărârea 455/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către PAROHIA REFORMATĂ VELENȚA pentru clădirea şi terenul situate pe str. Grădinarilor, nr. 16
 • Hotărârea 454/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128 C, nr. 128D, nr. 128E, nr. 128F, nr. 128H, nr. 130D, nr. 130E
 • Hotărârea 453/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 981 din 29.12.2015
 • Hotărârea 452/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 975 din 29.12.2015
 • Hotărârea 451/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1028 din 29.12.2015
 • Hotărârea 450/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1012 din 29.12.2015
 • Hotărârea 449/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor pentru anul 2016.
 • Hotărârea 448/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii d-lui Sere Șerban Traian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al societății Distrigaz Vest SA Oradea.
 • Hotărârea 447/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 446/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale
 • Hotărârea 445/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.
 • Hotărârea 444/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 443/2016 - Municipiul Oradea

  privind retragerea bunurilor proprietate publică şi privată a Municipiului Oradea date în concesiune Societăţii Electrocentrale Oradea SA, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare aprobat prin HCL 877/2006 şi darea lor în concesiune către Societatea Termoficare Oradea SA, prin încheierea unui act adiţional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013.
 • Hotărârea 442/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 441/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 440/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 31.03.2016
 • Hotărârea 439/2016 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea capitolului 9 ,,Patrimoniul Municipiului Oradea” din cadrul STATUTULUI MUNICIPIULUI ORADEA aprobat prin HCL 245/2012 cu inventarul bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Oradea la 31.12.2015
 • Hotărârea 438/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea societăţii Hypocar 3 SRL constând în două aparate de tip skateboard amplasate în parcul Mihai Viteazul
 • Hotărârea 437/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii RER Ecologic Service SA constând în amenajarea spaţiului verde din intersecţia străzilor Decebal – Calea Aradului (Biserica Emanuel) situată în Oradea
 • Hotărârea 436/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea în funcţia de viceprimar al municipiului Oradea a d-lui. Mircea Mălan
 • Hotărârea 435/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea renunţării la funcţia de viceprimar al municipiului Oradea a d-lui Palladi Dacian Salvator şi declararea ca vacant a unui post de viceprimar.
 • Hotărârea 434/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2016
 • Hotărârea 433/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 22 iunie 2016
 • Hotărârea 432/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 mai 2016
 • Hotărârea 431/2016 - Municipiul Oradea

  privind achiziționarea serviciilor unui avocat privind consultanța, asistența și reprezentarea juridică a Poliției Locale Oradea în fața instanțelor de judecată, în dosarele cu nr. 2293/111/2016, 2261/111/2016 și 2226/111/2016, precum și în alte dosare având ca și obiect acțiuni similare
 • Hotărârea 430/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei beneficiarilor de finanţări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2016
 • Hotărârea 429/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu şi creşterii eficienței energetice”- Implementare proiect la sursa CET Oradea
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul Oradea

  Proiect de Hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării mentenanței noii centrale pe gaz de producere energie electrică și energie termică în cogenerare, în sistem centralizat în Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către societatea termoficare SA Oradea a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.07.2016
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.07.2016.
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea HCL Oradea nr.178/2013 privind unele masuri de reglementare a situatiei terenurilor din intravilanul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bilanţul termoenergetic pentru anul 2014 pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice şi a valorilor pierderilor de energie termică ale societăţii Termoficare Oradea
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii de către societatea Oradea Transport Local SA a spaţiilor de reclamă din adăposturile de călători din staţiile de tramvaie/autobuz, aflate în administrarea societăţii
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Oradea şi prin curse regulate speciale la nivelul ADI Transergio
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a tarifelor de acces la Aquapark Oradea
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA Oradea.
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vlădica Elena, referitoare la suprafaţa de 15 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193830 - Oradea, respectiv suprafaţa de 8 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194170 - Oradea situat în mun. Oradea, strada Sofiei, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Totorean Liviu - Virgil şi soția sa, d-na. Totorean Mariana, pentru suprafaţa de 12 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194052 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön nr. 16, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Purice Diana – Maria referitoare la suprafaţa de 118 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193500 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Camil Petrescu nr. 14, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Szilágyi Magdolna, dl. Szilágyi Laszlo și dl.Szilágyi Ianos Istvan, referitoare la suprafaţa de 106 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 182800 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Ion Pop Reteganul, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ritok Alexandru, pentru suprafaţa de 45 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192399 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cartier Podgoria nr.137/A (redenumită str. Teleki Mihaly), cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pirtea Daniel - Avram şi soția sa, d-na. Pirtea Anca - Maria, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193729 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului nr. 22, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popa Stelian Claudiu, pentru suprafaţa de 156 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193979 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Thomas Morus, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Opriș Monica referitoare la suprafaţa de 177 mp teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193878 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Paleului nr. 37, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Măhăra Nadia - Sonia, d-na. Todică Daniela - Giorgiana și d-na. Măhăra Cosmina - Daciana referitor la suprafaţa de 43 mp reprezentând teren, identificat cu nr. topo 6622/7 înscris în CF nr. 186766, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei.
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lazea Cosmin şi soția sa, d-na. Lazea Olimpia, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193084 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Poet Vasile Cârlova nr. 29/B, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ilea Ioan şi soția sa, d-na. Ilea Mihaela - Maria, pentru suprafaţa de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193393 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Valea Frumoasă nr. 33, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl.Ciuciu Florin- Ovidiu, pentru suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194199 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cartier Podgoria, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bițiș Avram - Lucian şi soția sa, d-na. Bițiș Alexandra - Maria, pentru suprafaţa de 14 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194021 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nicolae Beldiceanu nr. 67, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Opran George - Sebastian şi soția sa, d-na. Opran Luminița, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193935 - Oradea, respectiv suprafaţa de 58 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194663 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Emil Isac nr. 32/A, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Rad Gavril - Dorin şi soția sa, d-na. Rad Simona - Mihaela, pentru suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194218 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului nr. 53/E, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moş Florin - Marius şi soția sa, d-na. Moş Crina - Livia, pentru suprafaţa de 60 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194731 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Colinelor, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moțoc Ioan şi soția sa, d-na. Moțoc Violeta - Lucia, pentru suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194520 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön nr. 21, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gaga Silvie, referitoare la suprafaţa de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194433 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Dinicu Golescu nr. 13, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hanaș Daniel - Ștefan şi soția sa, d-na. Hanaș Gabriela, pentru suprafaţa de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194308 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nicolae Beldiceanu nr. 83/A, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Demian Cristian - Gheorghe şi soția sa, d-na. Demian Anamaria, pentru suprafaţa de 16 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194162 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Bochiș Teodor și Floarea, pentru suprafaţa de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194296 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 267 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194299 - Oradea, ambele situate în mun. Oradea, în zona străzilor Ion Pop Reteganul și J.J. Rousseau, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ardelean Radu - Stelian şi soția sa, d-na. Ardelean Luminița-Camelia, pentru suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192508 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Renașterii nr. 49, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale privind imobilul reprezentând Biserica Greco - Catolică din Municipiul Oradea, str.Alexandru Andrițoiu nr. 1/B, respectiv pentru încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr.162 din 31.05.2006 pentru actualizarea identificatorului imobilului şi a suprafeţei ce face obiectul contractului precizat, conform suprafeţei rezultate din măsurători.
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 136 mp reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, cu destinația „drum public” în mun. Oradea – zona străzii Libelulei
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 35, deținut de către VENYIGE ȘTEFAN – Persoană Fizică Autorizată
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 3.947 mp teren – identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184566 – Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății BER MEDICAL S.R.L.
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea art. 4, 5 și 6 din HCL nr. 771/2015 privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar, respectiv aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la dl. Moza Vasile și d-na Moza Zorița, a cotei de 1.060 mp reprezentând teren din nr. topo 8552/36 înscris în CF 12833 – Oradea, care urmează a fi afectat de lucrări de investiții privind amenajarea unor parcări publice.
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețele de 4.238 mp și 1.498 mp, reprezentând terenuri publice situate în mun. Oradea, str. General Gheorghe Magheru și platoul din fața Magazinului Crișul.
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentației cadastrale referitoare la suprafața de 243 mp și 767 mp, respectiv pentru concesionarea suprafeței de 767 mp teren în favoarea O.T.L. S.A. în vederea operării și administrării imobilului „Autogara Decebal”.
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire în vederea – constituirii unui drum de legătură cu str. Petre Carp, aflat în Parcul Industrial Eurobusiness I.
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu destinația locuințe colective cu birouri la parter, str. Iuliu Maniu nr.25A, nr. cad. 192225 – Oradea.
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hotel 4* str. Codrilor, nr. 3, nr. cad. 157538 – Oradea.
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Statului de funcții, aferent anului 2016 și a Organigramei pitalului Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu Oradea”.
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Statului de funcții, aferent anului 2016 și a Organigramei Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Oradea

  privind completarea HCL nr. 313/2016 referitoare la aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil în vederea înființării Centrului de Permanență pe str. Olimpiadei nr.5 – Oradea.
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat dintre Primăria Municipiului Oradea și Universitatea Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea aprobat prin HCL 336/2015.
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei în favoarea Asociației Caritas Eparhial Oradea, pentru organizarea taberei de vară, în localitatea Holod, în perioada 27 – 30 iunie 2016, pentru 10 copii proveniți din familii fără posibilități financiare.
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Centrului de Transfuzie Sanguină Oradea a autoturismului marca VOLKSWAGEN, tipul CARAVELLE 2,5 TDI, 9 locuri, având număr de inventar 200003CZ și nr. de înmatriculare BH-08-ASC
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei în favoarea Asociației Alsterdorf, pentru organizarea unei excursii, în luna iulie a acestui an, pentru 20 de persoane cu dizabilități psihice și mintale aflate în evidența asociației.
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scoaterii din Registrul Local al Spațiilor Verzi a parcelei cu numărul cadastral 160893 în suprafață de 465 mp.
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ronald Reagan din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Drum de legătură între Strada Suișului și Calea Bihorului”.
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție pentru „Drumuri interioare în Cartierul Europa – strada Ștefan Odobleja, str. George Emil Palade, str. Gabor Jozsef reabilitare str.Ștefan Odobleja, reabilitare str. George Emil Palade, reabilitare str. Gabor Jozsef”.
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare trotuar strada Republicii tronson între strada Dunărea și Brașovului din municipiul Oradea” – varianta V1 recomandată de proiectant
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Împrejmuire teren de sport – municipiul Oradea, strada Ion Bogdan”.
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă și branșamente pe str. Căpșunilor, municipiul Oradea”.
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatelor de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei Fonoage Corina Lavinia Silvia şi a d-lui Mălan Mircea din Partea Partidului Naţional Liberal.
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29 iunie 2016
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Oradea

  privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea viceprimarilor Municipiului Oradea
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Oradea

  privind constituirea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Oradea

  privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la alegerile locale din 05 iunie 2016, ce compun Consiliul Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea Comisiei de validare
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Beldiceanu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale (izolate și cuplate), S+P+E(M) și reglementare acces, str. Făgetului, nr.cad. 189064 si nr.cad. 189065 - Oradea
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea noilor regulamente de organizare şi funcţionare a Centrelor sociale cu destinaţie multifuncţională „CANDEO” si „DIGNITAS” şi abrogarea vechilor regulamente de organizare şi funcţionare aprobate prin H.C.L. nr. 605 din 2014 privind aprobarea unor masuri administrative in vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu, nr 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Orad
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin HCL nr. 113/2016
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii şi a numărului de posturi ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 158219, 182438, 182439, 190426 şi 194775 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea şi modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr 199 din 31.03.2016
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea radierii dreptului de folosință al I.J.G.C.L. Oradea înscris în CF 3684 - Oradea asupra terenului identificat cu nr. topo 4594/3, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 4
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 588 din 21.07.2014, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a unei suprafeţe de 886 mp, identificată cu nr. cadastral 194213 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, în vederea realizării obiectivului - construcție cu destinația principală de unitate pentru alimentaţie publică cu terasă
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru alipirea parcelelor identificate cu nr. cadastral 188427 şi 188521, respectiv aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a parcelei înscrise în CF 190932 – Oradea, terenuri situate în mun. Oradea, str. Zorelelor
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.839 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale privind suprafaţa de 57 mp și 423 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 57 mp, în favoarea numiţilor Abu-Msalam Ali-Hasan şi Ailenei Oana-Cristina, în vederea împrejmuirii imobilului şi amenajării a două locuri de parcare în incintă, teren situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 100/A
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Raportului de evaluare a terenului identificat cu nr. cadastrale înscrise în CF 194634 şi 194528 – Oradea, având suprafaţa de 87.407 mp, destinat extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ şi organizatoric referitoare la Centrul de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Pţa Emanoil Gojdu, nr. 41, Corp de gardă Poarta de Vest
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Oradea

  privind vânzarea cotei părţi de 1/6 din locuinţa situată în Oradea, str. Gen. H. M. Berthelot nr. 20, ap. 2, aflată în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar aflată în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 307/28.04.2016, privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situaţiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 -etapa 2
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat din incinta Parcului Industrial I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 2
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a rețelei de termoficare din incinta Parcului Industrial I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri in municipiul Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 -etapa 2
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a instalaţiilor hidroedilitare rezultate ca urmare a implementării proiectului “Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului” lucrarea „Racordare şi branşament la reţelele existente – Pasaj Vulturul Negru- branşament de apă, record canal menajer şi reco
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 -etapa a II-a
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008prin introducerea unor suprafețe noi (carosabil și pietonal) situate în Piața Unirii, pentru prestarea activității de salubrizare stradală și dezăpezire
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei de investiţii prioritare revizuită aferentă Master Planului pentru dezvoltarea sectorului apă/canal în judeţul Bihor în perioada 2014 – 2018 pentru municipiul Oradea
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea cazanului de abur energetic nr.1 din cadrul SC Electrocentrale Oradea SA în vederea reducerii emisiilor de NOX sub 100 mg/Nm3”
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr.157/2016 privind aprobarea depunerii dosarului de candidatură pentru preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Petea împreună cu Rezervația naturală 2.117 Paraul Petea
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului de CONTRACT cu privire la stabilirea şi efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare şi implementare a proiectului pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si a modelului de ACT ADITIONAL la CONTRACT cu privire la reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Rezervor acumulare şi liniştire a apei, alimentare SH 523, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Țepeș Vodă, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Reabilitare rețea de apă și branșamente existente pe strada Hortensiei, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţea de canalizare menajeră şi CPAU pe strada Nistrului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 322/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Aleea Ștrandului, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei”
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului local din data de 5.06.2016 pentru modificarea limitei administrative a unității administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 aprilie 2016
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Oradea

  privind modalitatea de aducere la îndeplinire a deciziilor Curţii de Conturi.
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru operarea adecvată a Staţiei de Reglare Măsurare Gaze Naturale aferente instalaţiilor din Centrala nouă de cogenerare.
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a sumei de 800 lei pentru achiziţionarea unor pachete cu alimente care vor fi acordate veteranilor de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Primăria Municipiului Oradea – Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Fundaţia Sfântul Apostol Andrei – Oradea, având ca obiect dezvoltarea în municipiul Oradea, a unui serviciu rezidenţial pentru persoane vârstnice.
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind preluarea din domeniul public al statului - administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj, în domeniul public al Municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local, a unei părţi din imobilul, situat în Municipiul Oradea, Şos. Borşului, identificat cu nr. cadastral 83, înscris în CF 186855 - Oradea
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.020 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea.
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.702 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Islazului.
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spaţii destinate Organizaţiilor Non – profit.
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al municipiului Oradea, deţinute de către Organizaţii Non – Profit (asociaţii, fundaţii, ligi, uniuni, artişti, etc.)
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spaţii destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetăţii Oradea.
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Purice Diana - Maria, pentru suprafaţa de 118mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193500 – Oradea, situat în Oradea, str. Camil Petrescu nr. 14, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Opriş Monica pentru suprafaţa de 177 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193878 – Oradea, situat în Oradea, str. Paleului nr. 37, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Totorean Liviu - Virgil şi soţia sa d-na. Totorean Mariana, pentru suprafaţa de 12 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194052 – Oradea, situat în Oradea, str. Ivanyi Odon nr. 16, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vlădica Elena, referitoare la suprafaţa de 15 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193839 – Oradea, respectiv suprafaţa de 8 mp, reten identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194170 – Oradea, situat în Oradea, str. Sofiei, cu destinaţia de „drum public”.
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Măhăra Nadia – Sonia, d-na. Todica Daniela – Giorgiana şi d-na. Măhăra Cosmina – referitor la suprafaţa de 43 mp reprezentând teren identificat cu nr. topo 6622/7 şi înscris în CF 186766 – Oradea, situat în Oradea, în zona str. Sofiei.
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 1.975 mp, 11.480 mp şi 5.910 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru aprobarea înscrierii acestor suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea.
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Notei de Negociere şi a Contractului de închiriere, cu S.N.T.F.M. \\
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, la intersecţia str. Eftimie Murgu cu Someşului, având suprafaţa de 1.266 mp reprezentând imobilul, proprietate publică a mun. Oradea, Piaţa Velenţa.
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Oradea

  privind însuşirea notei de negociere a redevenţei datorată de Societatea Doruleţ Comimpex SRL ca urmare a prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1008 din 09.03.2006.
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 108 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Fântânilor nr. 18, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafeţe, în favoarea soţilor Popa Zorin – Constantin şi Popa Gizela.
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului, în suprafață de 15 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 192351 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Carpaţi, nr. 1B, în favoarea soților Nicoriciu Florin şi Nicoriciu Ramona - Ana
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă,a suprafeței de 144 mp, reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170362,situat în mun. Oradea, str. Soarelui nr. 3E, în favoarea d-lui. Dimitriu Georgel – Irinel
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de Cafe-Bar și informare turistică – situat în Oradea – Dealul Ciuperca, respectiv transmiterea în administrarea unei societăți de profil a unității de cazare (Asylum Artorum), situată în Cetatea Oradea.
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 96/26.02.2016, privind aprobarea unor măsuri administrative privind utilizarea imobilelor Stadionul Municipal „Iuliu Bodola”, situat în Municipiul Oradea, strada Olimpiadei nr. 1, respectiv a Stadionului „Motorul”, situate în Municipiul Oradea, strada Clujului nr. 202 de către Clubul Sportiv Municipal Oradea.
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Oradea

  privind completarea Anexei nr. 29 la HCL nr. 712/19.11.2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 20.915 mp, precum şi înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară a numerelor cadastrale 194652, 194653 şi 194654, teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor.
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.464 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea, în vederea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar.
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 161971 (CF vechi 14417) Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul situat pe str. Vlădeasa nr. 27, identificat cu nr. cad. 186351 – Oradea, respectiv trecerea în proprietatea publică a mun. Oradea a diferenţei de teren, în suprafaţă de 236 mp, ce rămâne înscrisă sub nr. topo 9657/1 în vechea coală de CF.
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 186019 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 38/A, identificat cu nr. cadastral 194619 - Oradea, respectiv trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a diferenţei de teren, în suprafaţă de 69 mp, ce rămâne înscrisă sub nr. top 695/1 în vechea coală de CF
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 442 mp, reprezentând teren proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia de drum public, în zona străzii Făgetului.
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 27.044 mp, reprezentând teren proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia de drum public, în mun. Oradea str. Coriolan Hora.
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 50 mp din terenul identificat cu nr. topo 8862/121, înscris în CF 26150 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuţă nr. 83 în favoarea d-nei. Naamany Gabriela.
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeţei de 250 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 192626 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Tileagdului FN nr.7 în favoarea d-lui Misaroş Mihai.
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 95 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194084 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Moţilor nr. 15 în favoarea soţilor Seleş Gheorghe – Constantin şi Seleş Leontina – Aurica.
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeţei de 618 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193523– Oradea, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 15 în favoarea soţilor Dovlete Adrian şi Dovlete Iuliana.
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 25 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193450 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nordului nr. 7 în favoarea d-nei. Demeter Teodora – Lucia.
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren cu nr. cad. şi înscris în CF 166025, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 1 M (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Restea Cristian si Restea Florentina – Mariana.
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren cu nr. cad. şi înscris în CF 180342, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22 (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Koteles Bogdan - Mihai şi Koteles Ana – Maria.
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Oradea

  privind repartizarea în vederea închierierii a 8 locuinţe fond de stat /municipal, administrate de Direcţia Patrimoniu Imobiliar, chiriaşilor de imobile restituite foştilor proprietari.
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 873 şi 404 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, str. Eremia Grigorescu şi str. Radu Enescu.
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ilea Ioan şi soția sa, d-na. Ilea Mihaela - Maria, pentru suprafaţa de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193393 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Valea Frumoasă nr. 33, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lazea Cosmin şi soția sa, d-na. Lazea Olimpia, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193084 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Poet Vasile Cârlova nr. 29/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pirtea Daniel - Avram şi soția sa, d-na. Pirtea Anca - Maria, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193729 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului nr. 22, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listelor finale privind tinerii care au acces la locuințe construite
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona agricola (A) in zona de servicii (C8) si construire hala de diagnosticare auto (ITP),
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona agricola (A) in zona de servicii (C8) si construire hala de diagnosticare auto (ITP),
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona de locuire (R3a) in zona de institutii si servicii (Is), construire biserica si centru social, str. Piata Bobalnei, nr.cadastral 188301 - Oradea
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016.
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea actului constitutiv al societăţii Administraţia Domeniului Public SA Oradea.
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Oradea în AGA la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea situaţiilor financiare ale societăţii Electrocentrale Oradea SA la data de 31.12.2015.
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectelor de Contract şi de Act Adiţional care se vor încheia între Municipiul Oradea, Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA şi Societatea Scorţe Trans SRL
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea.
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Asociaţiei Tikvah constând în monument reprezentând-o pe Eva Heyman, realizat în memoria copiilor evrei deportaţi din Oradea în mai şi iunie 1044 în timpul Holocaustului din Transilvania de Nord.
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor mun. Oradea în AGA la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2016.
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor mun. Oradea în AGA la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA.
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 980/2015.
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 958 din 2015.
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1008 din 2015
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Asistenţă pentru Proiect din data de 11 septembrie 2013 încheiat între Municipiul Oradea, Compania de Apă Oradea S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în legătură cu Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor”
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a punctului termic 113 realizat ca urmare a implementării proiectului Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a staţiei hidrofor nr. 113 rezultată ca urmare a implementării proiectului „Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen”
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano Catolică Oradea pentru clădirea şi terenul situate pe str. Republicii nr. 33
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile şi terenurile situate pe str. Eroului Necunoscut, nr. 2 şi str. Sântandrei, nr. 118
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 986 din 2015
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1013 din 2015
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 953 din 2015
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 1055 din 2015
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1033 din 2015
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 924 din 2015
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1051 din 2015
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 997 din 2015
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 980 din 2015
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 996 din 2015
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1032 din 2015
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea plafonului aferent obligatiilor de plată restante ale contribuabililor bugetului local al Municipiului Oradea in vederea publicarii listei restantierilor pe pagina de internet a municipiului
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea parteneriatului încheiat între Municipiul Oradea şi Liceul ,,Don Orione’’ Oradea pentru derularea unor acţiuni cu acces public în spaţiile administrate de unitatea de învăţământ, parteneriat aprobat initial prin HCL nr.410/2010
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2015
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modificări nestructurale la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare, Oradea, str. Corneliu Coposu”
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea art.3 din HCL 517/2005, pentru aprobarea Modelului de Contract de prestare a serviciului de salubrizare privind activitatile de organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare si administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe străzile Eftimie Murgu, Ion Raţiu şi Anton Bacalbaşa din municipiul Oradea
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Calea Aradului din municipiul Oradea
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ovid Densuşianu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Parcul Traian din municipiul Oradea
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţea de canalizare menajeră pe strada Fluturilor, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafețe noi (carosabil și pietonal) situate în Piața Unirii, pentru prestarea activității de salubrizare stradală și dezăpezire
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei de 87.407 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 194528 şi 194634, înscrise în CF nr. 194528 şi 194634 - Oradea, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului, în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I şi acordarea de facilităţi fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2016 privind modificarea contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat cu societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor pentru anul 2016
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Oradea

  privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zonă pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Oradea

  pentru Modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 317din 28 mai 2015 privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul STERN, Oradea str. Republicii nr. 10-10
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 31 martie 2016
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Oradea

  pentru menținerea H.C.L. nr. 807/09.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construirea unui drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sînmartin ”
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Oradea

  privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.61 din 26.02.2016 privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Poliţia Locală Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Oradea

  Privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în PIAŢA UNIRII NR. 6 DIN ORADEA
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale, str. Strugurilor nr. 8A, nr.cad. 186032 – Oradea
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire cladire cu destinatia arhiva str. Stefan Zweig, nr.11 nr.cad.156598– Oradea, nr.topo.802/3-Seleus
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat prin HCL 950/2008) Modificare parcelare si construire casa, str. Colinelor, nr.cad.187472– Oradea
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Parcul Octavian Goga ” pentru terenul situat între strada Octavian Goga şi malul Pârâului Peţa (în spatele Hipermarketului Auchan)
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Oradea

  privind respingerea atribuirii unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţă de 9.202 şi 78.205 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru transferul în proprietatea publică a Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local pentru Parcul Industrial Eurobusiness I, a suprafeţei de 16,3 ha, teren aflat la dispoziţia Comisiei Locale de Aplicare a Legii Fondului Funciar
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Agendei evenimentelor de interes public care se desfăşoară pe raza municipiului Oradea, în anul 2016
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea semnării acordului de parteneriat si a acordului de confidentialitate si autorizatie de utilizare a datelor geologo-tehnice între UAT Municipiul Oradea și Societatea TRANSGEX SA pentru proiectul ”Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului Termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic in zacamant”, finantat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listelor rezultate în urma departajării ,conform Criteriilor-cadru, a solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea repartizării locuinţelor disponibile
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a suprafeţei de 419 mp reprezentând teren, proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, „repoziţionare LEA 110 KV”,în zona lucrărilor la obiectivul „Construcție pasaj Suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului”
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 155763,situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 4 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Căbuţa Liviu
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris asupra terenului, identificat cu nr. topo 5174/12 din CF 14839 - Oradea şi nr. topo 5188/2 din CF 24431 - Oradea,situat în municipiul Oradea, şos. Borşului, km. 3
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții “Sală polivalentă cu capacitatea de 5.000 locuri’’ în Municipiul Oradea și asigurarea condițiilor în vederea executării acesteia, precum şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 863 din 27.11.2014, nr. 95 din 12.02.2015 şi nr. 454 din 14.07.2015
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea relocării Pieţei Obor, de pe str. Traian Blajovici nr. 24, pe str. Ogorului, identificat cu nr. cadastral 184303 și înscris în CF 184303 – Oradea, având suprafaţa de 79.044 mp.
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea poziției nr.4, respectiv a poziției nr. 6 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/29.01.2015, privind stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensarii in conditiile Legii nr.10/2001 respectiv Legii nr. 165/2013
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 176237 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea, str. Thurzó Sándor
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 193676 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea, în Parcul Industrial I - str. Petre Carp
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărîrii Consiliului Local Oradea nr. 20 din 19.01.2016 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 20.780 şi 20.057 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 192887, reprezentând teren - proprietatea privată a mun. Oradea, imobil situat în Parcul Industrial Eurobusiness II
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 21.042 și 26.612 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea HCL nr. 712/19.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 18 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Odobescu - b-dul. Dacia
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 200 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 162683 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga, precum şi unele măsuri privind gestionarea contractelor de concesiune încheiate între Municipiul Oradea şi Societatea Crişul Supermarket S.A.
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.000 mp, respectiv punerea acestei suprafeţe de teren la dispoziția Societății RER Ecologic Service S.A. Oradea, în vederea amenajării unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajările interioare a spațiilor de locuit, situat în mun. Oradea - str. Thurzó Sándor
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării informaţiilor cadastrale privind Planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor reprezentând proprietatea Municipiului Oradea, cu nr. cadastrale 189993, 189310 şi 191368 - Oradea, respectiv pentru majorarea cu 402 mp a suprafeţei de teren transmisă inițial în folosinţă gratuită Liceului Teologic Baptist \"Emanuel\"
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 45677/2012, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat la parterul imobilului – Primăria Municipiului Oradea, deținut de către Compania Națională Poșta Română S.A.
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.853 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bistriței - str. Theodor Aman
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 154 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 34
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral 194207 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Sulyok István nr. 9, destinat reconstrucției Punctului Termic 710
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea, prin licitaţie publică deschisă, a unui nr. de 17 parcele de teren, cu suprafeţe cuprinse între 357 mp şi 448 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în municipiul Oradea, str. Veteranilor, în vederea construirii de locuinţe familiale
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 7.210 mp având nr. cadastral 154419 - Oradea, în 30 de Loturi, respectiv a suprafeţei de 1.923 mp având nr. cadastral 13113 - Oradea, în 7 Loturi, reprezentând teren, proprietatea Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.564 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în Municipiul Oradea, în zona str. Meiului
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.457 mp, reprezentând imobil – teren și construcții, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 169795,situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 1 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a terenului, în suprafață de 124 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 192873 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 71/A, în favoarea soților Silaghi Ioan şi Silaghi Maria
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Panea Liviu şi soția sa, d-na. Panea Anikó, pentru suprafaţa de 32 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193360 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Prunilor nr. 29, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nagy Caterina
 • Hotărârea 174/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dianu Vergil - Petre, dl. Dianu Ciprian - Virgil şi d-na. Dianu Corina - Gabriela, pentru suprafaţa de 36 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193994 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cartier Podgoria nr. 5, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Balotă Ileana,referitoare la suprafaţa de 2.794 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191799 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandreiului - strada Czaran Gyula, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Arghișan Sebastian - Viorel şi soția sa, d-na. Arghișan Rebeca, pentru suprafaţa de 3 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193779 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Popasului nr. 11/F, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului de Parteneriat dintre Primăria Municipiului Oradea și Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Famacie Oradea aprobat prin H.C.L. 336 din 28.05.2015.
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Modelului – cadru de Stat de funcții pentru unitățile sanitare din Rețeaua proprie a Municipiului Oradea, precum și a Centralizatoarelor-anexate
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Oradea

  privind înființarea la nivelul autorității publice locale a Comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Oradea

  privind înființarea la nivelul autorității publice locale a Comisiei de evaluare anuală a activității managerului Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, precum și a Comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Ingrijire de Zi – Administratia Sociala Comunitara Oradea
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Oradea

  Privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Oradea

  aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei, începând cu data 01.04.2016
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Oradea

  privind unele masuri pentru incetarea activitatii Centrului de Ingrijire de Zi ca unitate cu personalitate juridica si preluarea activitatii acestuia de catre Administratia Sociala Comunitara Oradea
 • Hotărârea 163/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Monitorizarea parametrilor și controlul din dispecerat a datelor de funcționare a punctelor termice” (20 puncte termice), municipiul Oradea”
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Sistem SCADA pentru monitorizarea şi automatizarea a 125 puncte termice”
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea bretelei de legatura dintre Magistrala termica nr. 1 si Magistrala termica nr. 5 pe strazile Gradinarilor, Cardinal Iuliu Hossu, Seleusului, Razboieni si Caprioarei”
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea instalaţiilor interioare, monitorizarea parametrilor şi automatizarea din dispecerat a punctelor termice (27 puncte termice)”
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Amenajare staţie de transbordare b-dul Ştefan cel Mare – Gara Centrală”
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea depunerii dosarului de candidatură pentru preluarea în custodie a sitului Natura 2000 ROSCI0098 Lacul Petea împreună cu Rezervația naturală 2.117 Paraul Petea, asumarea angajamentului bugetar necesar pentru custodie, pentru o perioada de 5 ani
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea delegarii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare ân Municipiul Oradea
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Monitorizarea parametrilor și controlul din dispecerat a datelor de funcționare a punctelor termice” (20 puncte termice), municipiul Oradea”
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Drum de acces în strada Petre P. Carp”
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Oradea

  privind avizarea extinderii reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă pe str. Nicolae Grigorescu din municipiul Oradea
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinţării de către Societatea Oradea Transport Local SA a unei autogări în Municipiul Oradea pe Bulevardul Decebal
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu sportivii și antrenorii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’, pentru rezultate obținute în cursul anului 2015
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2016-30.04.2017 şi încheierea Actului adiţional nr. 14 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile interne în valoare de maxim 80.000.000 Lei pentru refinanțarea creditelor contractate cu ING Bank si CEC Bank
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi din administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în domeniul public al statului român şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR” SA , Sucursala ”Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparţii CF” Cluj a activului ”Extindere pasaj subteran în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura intre Piaţa Bucureşti şi str. E. Teodoroiu”
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiţii de natura locuinţelor, pe anul 2016, a SC BLOC 10 ARED SRL
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilitatii fiscale pe anul 2016 a SC WEST FRUTA SRL
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2016 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2015 A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2016 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Societăţii RER Ecologic Service Oradea SA constând în instalarea în parcul Seleuş Oradea a unui sistem de irigaţie
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea actului constitutiv al societăţii Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 988 din 2015
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a unor bunuri constând în reţele de iluminat public rezultate în urma investiţiilor de modernizare a unor străzi din municipiul Oradea
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 03.02.2016 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de pe strada Veteranilor nr. 2/A, 7, 11, 14, 15, 16, 16H, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 36, 3036, 3049, 3051, 3063, 3067, 3070, 3072 constând în infrastructură de canalizare menajeră
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării unui referendum în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificării limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2016
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2016, aprilie 2016 şi mai 2016
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele din parcul auto propriu al unității administrativ teritoriale Municipiul Oradea
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Oradea

  privind organizarea unui concurs dedicat artei stradale de tip graffiti
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Oradea

  privind trecerea construcţiilor situate în Oradea, Str. Armatei Romane nr.1/A, identificate prin nr. cadastrale 192236-C6, 192236-C7 Oradea, înscrise în CF nr. 192236 din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea publică a Judeţului Bihor şi administrarea Consiliului Judeţean Bihor
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Oradea

  privind numirea în calitate de supleant al reprezentantului municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinanțării unor obiective de investiții în cadrul programului ”Termoficare 2006-2020 căldură și confort”
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea contractului de administrare nr. 68518/18.04.2012 încheiat cu societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiei de fotbal, a organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul numirii auditorului financiar societatea BG CONTA KRESTON SRL
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în data de 26 februarie 2016 (prima convocare) şi în data de 29 februarie 2016 (a doua convocare)
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Oradea

  privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin H.C.L. nr.66/2014
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Oradea

  PRIVIND EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2015
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 03 februarie 2016
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Oradea

  privind modalitățile de identificare a beneficiarilor, precum și modalitățile de soluționare a situațiilor identificate conform prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin nr. 205/2015
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1.500 lei, în favoarea Asociaţiei Down Oradea România, pentru achiziţionarea medaliilor, premiilor şi altor materiale consumabile, necesare sărbătoririi celei de-a XI-a aniversări a Zilei Mondiale a Sindromului Down
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 3000 lei în vederea organizării celei de a patra ediţii a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administraţia Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2016, în sala Traian Moşoiu a Primăriei municipiului Oradea
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a sumei de 1.000 lei, pentru achiziţionarea premiilor care vor fi acordate în cadrul Galei Asistenţei Sociale - Bihor, eveniment care va avea loc în data de 31 martie 2016.
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, a suprafeţei totale de 103.064 mp reprezentând teren afectat de lucrările de utilitate publică privind realizarea investiției„Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi„Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului”
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a unor parcele de teren, cu suprafaţa de 250 mp fiecare, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, situate pe Calea Clujului în Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuinţe familiale
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Oradea

  privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită în raport cu beneficiarii de terenuri care nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale privind realizarea construcţiei pe parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, deținute de către Organizaţii Non-Profit, artiști
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non-Profit din Corpul I - Consorţiu Cultural situat in incinta Cetății Oradea
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale / terenurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Anexei nr. 2 din contractul cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al muncipiului Oradea nr. 127/26.02.2009 în sensul eliminării prevederilor privind majorarea tariful de bază cu 30% pentru spaţiile prevăzute cu instalaţii de încălzire
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 391 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 200
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea măsurii administrative pentru evacuarea numitului Fekete Augustin din Centrul social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS situat în Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 9
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării datelor imobilului identificat cu nr. cadastral 182405, prin reavizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului care îşi modifică astfel suprafaţa totală de la 50.639 la 50.716 mp, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică„Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de schimb imobiliar nr. 1989, încheiat între Municipiul Oradea şi S.C. RCS & RDS S.A. la data de 11.12.2015, în vederea corectării erorii materiale privind înscrierea la CF a apartamentului 13 din imobilul situat în Piața Unirii nr. 2 - 4
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea introducerii în circuit comercial al materialelor tipărite de tip suvenir şi/sau material de informare/prezentare, atât cu caracter general cât şi cu caracter descriptiv mai amănunţit prin Centrul Municipal de Informare Turistică Cetatea Oradea
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE GRADINITA NR. 51, CALEA CLUJULUI, NR. 186A
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor măsuri administrative privind utilizarea imobilelor Stadionul Municipal “Iuliu Bodola”, situat în Municipiul Oradea, strada Olimpiadei nr. 1, respectiv a Stadionului “Motorul”, situate în Municipiul Oradea, strada Clujului nr. 202 de către Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 16 (șaisprezece) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastrale 193685, 172483, 172482, 193684, 193694,193683 și 193682 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea, în Parcul Industrial I
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeţei de 3.579 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 164184 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea Societății Anander S.R.L.
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15.269 mp și 161 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cuprins în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea”, situat pe str. Codrilor
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 415 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Moților nr. 15, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a 95 mp teren, în favoarea soților Seleș Gheorghe - Constantin și Seleş Leontina - Aurica
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Porumb George - Ciprian şi soția sa, d-na. Porumb Raluca - Claudia pentru suprafaţa de 160 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191907 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Ion Mihalache, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Caietului de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 686 din 29.10.2015 pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a 11 Loturi de teren, grupate în 6 pachete, având o suprafaţă totală de 15.120 mp, situate în municipiul Oradea, str. Ceyrat,în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8 mp, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe reprezentând teren în vederea realizării unui acces din stradă la ap. 2A, situat în mun. Oradea, str. Colinelor nr. 14, în favoarea d-lui. Iovanovici László
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.922 mp, reprezentând teren, proprietatea privată a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 11.863 mp, 1.343 mp şi 376 mp, respectiv pentru înscrierea acestor suprafeţe în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, strada Cerbului - tronson 1, 2 şi str. Fluviului
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Ștef Valeriu - Adrian şi soția sa, doamna Ștef Andrea pentru suprafaţa de 29 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193491 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Caișilor nr. 83, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Staniș Dacian şi soția sa, d-na. Staniș Otilia - Maria pentru suprafaţa de 12 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192946 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön nr. 22, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de doamna. Popovici Adina - Ștefania referitoare la suprafaţa de 22 mp reprezintă teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193061 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Făcliei nr. 58/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Nistor Laviniu - Victorreferitoare la suprafaţa de 64 mp. reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193559 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Răspântiilor nr.16, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Letan Ioan şi soția sa,doamna Letan Viorica pentru suprafaţa de 57 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193439 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Calea Adevărului nr. 95/P, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Gavriș Gavril - Nicolae şi soția sa, doamna Gavriș Cristina - Mihaela pentru suprafaţa de 67 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176568 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cotruș Ovidiu, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Curtui Cosmin - Stelian şi soția sa, d-na. Curtui Florina - Roxana pentru suprafaţa de 29 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192943 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Prof. Marin Dacian Bica nr. 12, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Costa Șerban - Dan, pentru suprafaţa de 4 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192569 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 56 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192567 - Oradea situate în mun. Oradea, strada Stupilor nr. 19, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Costa Șerban - Dan şi soția sa, doamna Costa Friederike - Christina pentru suprafaţa de 123 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscrisîn CF 193252 - Oradea, situat în municipiul Oradea, strada Stupilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na Bob Nicoleta - Melania referitoare la suprafaţa de 81 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193460 - Oradea, situat în municipiul Oradea, strada Adevărului nr. 79, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ şi organizatoric referitoare la Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea, situat în Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 41, Cetatea Oradea
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizare Piaţa Cetate - Închidere copertină existentă latura nord-est”
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea actualizării listei staţiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea canalizare menajeră pe strada Petre Țuțea, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apă și branșamente existente pe strada Sebeșului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea de canalizare menajera pe strada Ioan Ciordas, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Conducta de evacuare a apei epurate in emisar Crisul Repede de la Statia de Epurare, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Execuție stație de pompare apă potabilă pe strada Podgoria, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţea de canalizare menajeră la Complex Comercial Lotus, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea canal menajer și pluvial str. Tarcăului, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu destinatia hostel cu parter comercial, str. Iuliu Maniu nr.80, nr.cad. 181847-Oradea
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea includerii medicilor confirmați în specialitatea radioterapie în linia de gardă organizată în specialitatea oncologie medicală în cadrul Spitalului Clinic Municipal dr.Gavril Curteanu Oradea
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcții pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 4 din “Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea” aprobat prin HCL nr. 840/2015
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Poliţia Locală Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii și a numărului de personal din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL 712/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a municipiului Oradea al d-lui Pușcaș Cristian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-lui Dragoș Marcel Daniel din partea Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 ianuarie 2016
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2016
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 955 din 2015
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.23 din HCL 712/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, completarea procedurii prevăzute la anexa 3 și a procedurilor de acordare a facilităților pentru persoanele cu handicap și persoanele beneficiare a prevederilor Decretului – lege nr.118/1990 prevăzute în anexa nr.2 la HCL nr. 712 din 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Oradea

  privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală SA
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru scoaterea din exploatare a generatorului electric nr 4 din instalația CET
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 03 februarie 2016 și mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2016
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2016
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agenţiei de Dezvolare Locală Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Electrocentrale Oradea SA pe anul 2016
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară și ordinară care vor avea loc în data de 03 februarie 2016 (prima convocare) şi în data de 05 februarie 2016 (a doua convocare)
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectelor de Contracte care se vor încheia între Municipiul Oradea, Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea Eberspaecher Exhaust Technology Romania SRL
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului bunurilor rezultate din investiția Racord Centrală de cogenerare din proprietatea publică a Municipiului Oradea în proprietatea publică a statului român și în administrarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2015 şi 451/2015
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de pe strada Veteranilor nr. 2/A, 7, 11, 14, 15, 16, 16H, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 36, 3036, 3049, 3051, 3063, 3067, 3070, 3072 constând în infrastructură de canalizare menajeră
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Eco Bihor SRL
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 675.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2016
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea statului de funcţii al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr.88/12 februarie 2015 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Oradea
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a bunurilor imobile pentru constituirea a 7 parcele de teren, în suprafaţă totală de 162 mp, reprezentând terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15.269 mp și 161 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cuprins în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea”, situat pe str. Codrilor
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 242 mp, teren situat în municipiul Oradea, str. M. Kogălniceanu nr. 17, în vederea construirii unui imobil cu destinaţia - locuinţe şi 8 locuri de parcare
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cad. 192932, 193218,192580 şi 193182, reprezentând teren - proprietatea privată a mun. Oradea, imobile situate în Parcul Industrial Eurobusiness I
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru transmitere în administrarea societăţii Administraţia Domeniului Public Oradea S.A. a obiectivului Complex Welness Termal „Nymphaea” Oradea în baza contractului de delegare aprobat prin HCL 878/30.11.2006 şi revocarea HCL-ului nr. 663 din 2010 privind acordarea avizului de principiu pentru selectarea investitorului-administrator, pe bază de contract de asociere, pentru realizarea proiectului cu denumirea „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Oradea

  privind completarea anexei nr. 1 – cap. IV Impozitul pe Mijloacele de Transport la H.C.L. nr. 712/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inființării unei secții pe ramura sportivă fotbal in cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator - Parcelare teren pentru amplasare locuinte cu regim mic de inaltime in zona de studiu a PUZ-ului aprobat prin HCL 557/2009, Calea Santandrei nr. cad. 162322, 161307, 159373, 152827÷152829 Oradea
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Cartier Europa, str. Stefan Odobleja - str.George Emil Palade - str. Gabor Jozsef, Oradea
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Centrul de Îngrijire de Zi Oradea
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a terenului în suprafaţă de 2.927 mp, identificat cu nr. cadastral 7759, situat în mun. Oradea- Cartierul Europa
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 20.780 şi 20.057 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I - Oradea
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 156642,situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 54 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Cuceuan Minodora Monica
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 173895 - Oradea, respectiv pentru concesionarea directă a suprafeţei de 31 mp, în vederea extinderii la construcţia existentă, în favoarea proprietarilor imobilului situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr.50 - familiile Bodea, Cun şi Cocis
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Societatea Inter Terra S.R.L. pentru suprafaţa totală de 1.619 mp, teren identificat cu nr. cadastrale și înscrise în CF 193164, CF 193168, CF 193156, CF 193158 - Oradea, situată în mun. Oradea, în zona străzilor Tudor Vladimirescu - Ștefan Octavian Iosif - b-dul. Decebal, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea propunerilor de CRITERII CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Oradea
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 604/2014, privind aprobarea unor măsuri administrative cu privire la imobilul situat în Oradea, str. Clujului nr.106
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării tarifelor practicate pentru închirierea spațiilor destinate entităților nonprofit și cabinetelor medicale
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Oradea

  privind împuternicirea agenţilor Poliţiei Locale Oradea să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 554/2003
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 08 ianuarie 2016
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 DECEMBRIE 2015
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 21 DECEMBRIE 2015
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenţei şi atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe fond de stat şi locuinţe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcţiei Patrimoniului Imobiliar Oradea
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe fond de stat şi locuinţe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea, administrate de Direcţiei Patrimoniului Imobiliar Oradea
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea numirii auditorului financiar - societatea AUDITE CONTPREST SRL la societatea Administrația Domeniului Public SA
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revocării Hotărârilor Consiliului Local nr. 908 şi 930 din 2015
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea de suprafețe noi (alei, trotuare, rampe, străzi, pista de biciclete, pasaje) pentru prestarea activității de salubrizare stradală și deszăpezire
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secţiuni, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2015