• Hotărârea 1066/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea HCL nr. 109 din 26.02.2015 privind darea acordului de principiu în vederea preluării spațiului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12. etajul I, judeţul Bihor (fostul sediu al Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a județului Bihor) din proprietatea Statului Român și administrarea Curţii de Conturi a României în proprietatea Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.
 • Hotărârea 1065/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil de locuințe colective cu spațiu comercial și funcțiuni complementare la parter, str. Nicolae Bolcaș nr. cad. 9878/1, 9878/2, 9602, 9879, 10194 și nr.topo 1913/3 Oradea.
 • Hotărârea 1064/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare parcele și construire casă, garaj auto și împrejmuire teren str. Apateului nr. cad. 157406, 157407, 15889, 160141, 4877-:-4879 – Oradea.
 • Hotărârea 1063/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea articolului nr.4 din H.C.L. nr.317/2015.
 • Hotărârea 1062/2015 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea Anexei 1 și Anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulatre în A.D.I. Transregio.
 • Hotărârea 1061/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Orade, str. Kogalniceanu, nr. 8A.
 • Hotărârea 1060/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Meșteșugarilor nr.19A.
 • Hotărârea 1059/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Szigligeti Ede, nr.5.
 • Hotărârea 1058/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr 8-10.
 • Hotărârea 1057/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Piața Creangă nr.7.
 • Hotărârea 1056/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Louis Pasteur nr.73.
 • Hotărârea 1055/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.38 (Sulyok Istvan nr.2).
 • Hotărârea 1054/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Avram Iancu, nr.20.
 • Hotărârea 1053/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr.23.
 • Hotărârea 1052/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Louis Pasteur nr.115.
 • Hotărârea 1051/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Samuil Micu Klein nr.8.
 • Hotărârea 1050/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Semenicului nr.1
 • Hotărârea 1049/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Gheorghe Șincai nr.1.
 • Hotărârea 1048/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str.1848 nr.3.
 • Hotărârea 1047/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Piața Regele Ferdinand nr.1 (Libertății nr. 2).
 • Hotărârea 1046/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Făcliei 12M.
 • Hotărârea 1045/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Eftimie Murgu nr.1.
 • Hotărârea 1044/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roman Ciorogariu, nr.59.
 • Hotărârea 1043/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roman Ciorogariu, nr.41.
 • Hotărârea 1042/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.68.
 • Hotărârea 1041/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.53.
 • Hotărârea 1040/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.31.
 • Hotărârea 1039/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.18.
 • Hotărârea 1038/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr.5.
 • Hotărârea 1037/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Lamâiței, nr.9 (colț cu Parcul Petofi).
 • Hotărârea 1036/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr.42.
 • Hotărârea 1035/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr.37.
 • Hotărârea 1034/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr.38.
 • Hotărârea 1033/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr.10.
 • Hotărârea 1032/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Nicolae Jiga, nr.34.
 • Hotărârea 1031/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Nicolae Jiga, nr.17.
 • Hotărârea 1030/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Nicolae Jiga, nr.15.
 • Hotărârea 1029/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Parcul Petofi, nr.6.
 • Hotărârea 1028/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Parcul Traian, nr.15.
 • Hotărârea 1027/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. George Enescu, nr.14.
 • Hotărârea 1026/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.22.
 • Hotărârea 1025/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.48.
 • Hotărârea 1024/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Oneștilor, nr. 20/A.
 • Hotărârea 1023/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Szigligeti Ede nr. 1, topo 700.
 • Hotărârea 1022/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str.Calea Santandrei, nr. cad. 192186.
 • Hotărârea 1021/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Gheorghe Lazăr nr.3.
 • Hotărârea 1020/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. P-ța 1 Decembrie, nr.11.
 • Hotărârea 1019/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Traian Moșoiu, nr.6.
 • Hotărârea 1018/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Avram Iancu, nr.2.
 • Hotărârea 1017/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.38 (colț cu Sulyok Istvan).
 • Hotărârea 1016/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Vasile Alecsandri, nr.21.
 • Hotărârea 1015/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.60.
 • Hotărârea 1014/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.34.
 • Hotărârea 1013/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.10.
 • Hotărârea 1012/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.51.
 • Hotărârea 1011/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.66.
 • Hotărârea 1010/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.27.
 • Hotărârea 1009/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr. 32.
 • Hotărârea 1008/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 36-38.
 • Hotărârea 1007/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roman Ciorogariu, nr.12.
 • Hotărârea 1006/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.34.
 • Hotărârea 1005/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.6.
 • Hotărârea 1004/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Parcul Traian, nr.14.
 • Hotărârea 1003/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. M. Kogălniceanu, nr.36.
 • Hotărârea 1002/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.48.
 • Hotărârea 1001/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei, nr.73.
 • Hotărârea 999/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr. 44.
 • Hotărârea 998/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roman Ciorogariu, nr.15.
 • Hotărârea 997/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.69.
 • Hotărârea 996/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.71.
 • Hotărârea 995/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.70.
 • Hotărârea 994/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei nr. 20.
 • Hotărârea 993/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.11.
 • Hotărârea 992/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.67.
 • Hotărârea 991/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.9.
 • Hotărârea 990/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.73.
 • Hotărârea 989/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr. 72.
 • Hotărârea 988/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei, nr.69.
 • Hotărârea 987/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.18.
 • Hotărârea 986/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Parcul Traian, nr.7
 • Hotărârea 985/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.40.
 • Hotărârea 984/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.54.
 • Hotărârea 983/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Traian Moșoiu, nr.13.
 • Hotărârea 982/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.5.
 • Hotărârea 981/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Nicolae Grigorescu, nr.1/ str. Iosif Vulcan, nr.1.
 • Hotărârea 980/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ady Endre, nr. 24.
 • Hotărârea 979/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.10.
 • Hotărârea 978/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. P-ța 1 Decembrie nr.1
 • Hotărârea 977/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.47.
 • Hotărârea 976/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.73.
 • Hotărârea 975/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. P-ța 1 Decembrie nr.14.
 • Hotărârea 974/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.61.
 • Hotărârea 973/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.84.
 • Hotărârea 972/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.12.
 • Hotărârea 971/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.87.
 • Hotărârea 970/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei nr.41.
 • Hotărârea 969/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.16
 • Hotărârea 968/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.19.
 • Hotărârea 967/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei, nr.61.
 • Hotărârea 966/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.45.
 • Hotărârea 965/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Mihai Eminescu, nr.61/A.
 • Hotărârea 964/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii, nr.54.
 • Hotărârea 963/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Republicii nr.50.
 • Hotărârea 962/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei nr.34.
 • Hotărârea 961/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Primăriei, nr.28.
 • Hotărârea 960/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr.6
 • Hotărârea 959/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr. 82.
 • Hotărârea 958/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cuza Vodă, nr.80.
 • Hotărârea 957/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei, nr. 71.
 • Hotărârea 956/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Iuliu Maniu, nr. 65.
 • Hotărârea 955/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roman Ciorogariu, nr.30
 • Hotărârea 954/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Nicolae Jiga, nr.42.
 • Hotărârea 953/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Vasile Alecsandri, nr.10.
 • Hotărârea 952/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Kogalniceanu, nr.53.
 • Hotărârea 951/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.35.
 • Hotărârea 950/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.14.
 • Hotărârea 949/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.58.
 • Hotărârea 948/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.22.
 • Hotărârea 947/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.32.
 • Hotărârea 946/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.10.
 • Hotărârea 945/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Matei Corvin, nr.113.
 • Hotărârea 944/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. A. Averescu, nr. 59.
 • Hotărârea 943/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Decebal, nr.130.
 • Hotărârea 942/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Clujului nr.95.
 • Hotărârea 941/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Decebal nr.122.
 • Hotărârea 940/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Clujului nr.100.
 • Hotărârea 939/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr.12.
 • Hotărârea 938/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr. 25.
 • Hotărârea 937/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Decebal, nr.55.
 • Hotărârea 936/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Decebal, nr. 110 (92) + anexe.
 • Hotărârea 935/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr. 16.
 • Hotărârea 934/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Clujului, nr.12.
 • Hotărârea 933/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Decebal, nr.112 (94).
 • Hotărârea 932/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Romane, nr.8.
 • Hotărârea 931/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. A. Averescu, nr.35.
 • Hotărârea 930/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Matei Corvin, nr.145.
 • Hotărârea 929/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. A. Averescu, nr.47
 • Hotărârea 928/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Matei Corvin, nr.15
 • Hotărârea 927/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr. 18.
 • Hotărârea 926/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr. 20.
 • Hotărârea 925/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Jean Calvin, nr.13.
 • Hotărârea 924/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea P-ţa. Cazărmii, nr.17.
 • Hotărârea 923/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Sucevei, nr.24.
 • Hotărârea 922/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Simion Ştefan, nr.7.
 • Hotărârea 921/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Roşiorilor, nr.2/A.
 • Hotărârea 920/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Tudor Vladimirescu, nr.40.
 • Hotărârea 919/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr.2.
 • Hotărârea 918/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Armatei Române, nr.1/B.
 • Hotărârea 917/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Cerbului, nr.12.
 • Hotărârea 916/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Panait Cernea, nr.1.
 • Hotărârea 915/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Calea Clujului, nr.159.
 • Hotărârea 914/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Calea Clujului, nr.205.
 • Hotărârea 913/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. C.D. Gherea, nr.6.
 • Hotărârea 912/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. C.D. Gherea, nr.5.
 • Hotărârea 911/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Borșului nr.51.
 • Hotărârea 910/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Matei Corvin, nr.51.
 • Hotărârea 909/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str.Oituz, nr.1.
 • Hotărârea 908/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Ion Bogdan, nr.1.
 • Hotărârea 907/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. George Coşbuc nr.5.
 • Hotărârea 906/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Gheorghe Dima nr.1.
 • Hotărârea 905/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str.Republicii, nr. 5.
 • Hotărârea 904/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Apateului, nr.59.
 • Hotărârea 903/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Corneliu Baba, nr.12.
 • Hotărârea 902/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Corneliu Baba, nr.2.
 • Hotărârea 901/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Calea Aradului, nr. 93/D.
 • Hotărârea 900/2015 - Municipiul Oradea

  privind majorarea în anul 2016 cu 100% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulementului aprobat prin HCL 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea str. Calea Aradului, nr. 89/G.
 • Hotărârea 899/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis pentru rezidenții parcurilor indistriale (inclusiv societățile administrator) din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 898/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale prevăzute de art. 286 alin. 9 Cod fiscal constând în scutirea pe o perioadă de 5 ani de la plata impozitului pe clădiri a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Ady Endre nr 6, ap 3 și 4 ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a fațadei imobilului, pe cheltuială proprie conform Legii nr. 153 din 2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor.
 • Hotărârea 897/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilității fiscale prevăzute de art. 286 alin. 9 Cod fiscal constând în scutirea pe o perioadă de 5 ani de la plata impozitului pe clădiri a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Republicii nr. 11 ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a fațadei imobilului, pe cheltuială proprie conform Legii nr. 153 din 2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor.
 • Hotărârea 896/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Acțiunea Felix.
 • Hotărârea 895/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea.
 • Hotărârea 894/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Biserica Evanghelică Lutherană Oradea.
 • Hotărârea 893/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică.
 • Hotărârea 891/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Romano – Catolică.
 • Hotărârea 890/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Pro Polis
 • Hotărârea 889/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor la biletele şi abonamentele practicate de Societatea Oradea Transport Local S.A pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.01.2016.
 • Hotărârea 888/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2013 şi a Hotărârii Consilului Local nr. 114/2015.
 • Hotărârea 887/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 886/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman nr.1/C, str. Spartacus nr.35B, Str. Michelangelo CF 186579, topo 4983/9, topo 4983/8.
 • Hotărârea 885/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea de către dl. Budar Gheorghe și dna Budar Florica.
 • Hotărârea 884/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 789/09.12.2015 și aprobarea noilor indicatori tehnico – economici rezultați din proiectul tehnic întocmit pentru obiectivul de investiție “Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor”.
 • Hotărârea 883/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului “Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii, Oradea, jud. Bihor”
 • Hotărârea 882/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”
 • Hotărârea 881/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare până în 31.05.2016 și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Punți crișene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu – Bihar” (Religious Bridges - Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties) Acronim: BRIDGES, cod proiect HURO/1101/044/2.1.3.
 • Hotărârea 880/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare până în 30.06.2016 și includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului “Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes”
 • Hotărârea 879/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Campus școlar – calificare profesională în Oradea pentru mediul economic din Bihor”
 • Hotărârea 878/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului”
 • Hotărârea 877/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe în Municipiul Oradea, bloc C2”
 • Hotărârea 876/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona G. Erofte - Lapusului”
 • Hotărârea 875/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „REABILITARE TERMICĂ BLOCURI DE LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL ORADEA – BLOC C3”, Oradea, jud. Bihor”
 • Hotărârea 874/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Tranzacţiei judiciare care se va încheia între Primăria Municipiului Oradea şi Ducica Aurica Nastasia
 • Hotărârea 873/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi a numărului de personal pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea
 • Hotărârea 872/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile - terenuri, proprietate privată,afectate de coridorul de expropriere reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică privind „Dezvoltarea unui Centru INTERMODAL cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Municipiul Oradea - zona Gării CFR din Episcopia Bihor” – tronson 2
 • Hotărârea 871/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea majorării capitalului social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport în natură a bunurilor imobile, reprezentând terenuri, proprietatea Municipiului Oradea, situate în Parcul Industrial II, pe str. Ogorului, identificate cu nr. cadastrale 192881 şi 192878, respectiv teren, situat în Parcul Industrial I, Şoseaua Borşului, identificat cu nr. cadastral 163292 - Oradea
 • Hotărârea 870/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeţelor de teren din CF 167036, 167038, 12593 şi 169944 - Oradea, situate pe str. Ogorului - zona CET II
 • Hotărârea 869/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca - Biroul Vamal Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local, a imobilului constând în construcţii şi teren, în suprafaţă de 1.685 mp, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 4 în vederea
 • Hotărârea 868/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 5.386 mp, teren, identificat cu nr. cadastral 8246, înscris în CF nr. 7668-Oradea, situat în mun. Oradea str. Ogorului nr. 3, în favoarea Societății Cimrex S.R.L.
 • Hotărârea 867/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 500 mp, reprezentând teren, proprietatea municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Pionierilor nr. 15
 • Hotărârea 866/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 581 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 177537 - Oradea, situat în mun. Oradea Cal. Clujului nr. 274/F, (actual str. Caporal Constantin Mușat) în favoarea soților Șulea Teodor şi Șulea Maria
 • Hotărârea 865/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 70927, 29073 și 12076 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I – Oradea
 • Hotărârea 864/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii imobilului, identificat cu nr. cadastral 532, înscris în CF nr. 161632 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 30, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Sănătății prin Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea
 • Hotărârea 863/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, respectiv pentru concesionarea directă a suprafeţei de 149 mp, aferentă extinderii la construcţia existentă, situată în mun. Oradea, Parcul Traian nr. 31, în favoarea societății Sernov S.R.L.
 • Hotărârea 862/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului, cu nr. cadastral 17831, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 77
 • Hotărârea 860/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 187741, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor
 • Hotărârea 859/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 1.352 mp şi 138 mp, reprezentând teren, proprietatea mun. Oradea, situat pe str. Ciheiului
 • Hotărârea 858/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea majorării cu 2.000 mp a suprafeţei de teren transmisă în favoarea Administraţiei Domeniului Public S.A., în vederea extinderii Cimitirului Municipal Rulikowski
 • Hotărârea 857/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 162775,situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 34 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Ungur Florin şi soţiei Ungur Floare
 • Hotărârea 856/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării a 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 164280,situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 60 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Toderaş Alexandru şi a d-rei Toderaş Mădălina
 • Hotărârea 855/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 340 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192705 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 7, în favoarea Societății Rolemob Prod S.R.L.
 • Hotărârea 854/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea construcției “Stație Pompe” înscrisă în CF 190698 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Cele Trei Crișuri, în favoarea Societății Lotus Center S.A.
 • Hotărârea 853/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 46 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 167527 - Oradea, situat în mun. Oradea Cal. Aradului nr. 17, bl. P68, în favoarea soților Roatiș Gheorghe - Ioan şi Roatiș Floare
 • Hotărârea 852/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 21 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171202 - Oradea, situat în mun. Oradea Bld. Decebal nr. 10, în favoarea soților Ladar Tănase - Călin şi Ladar Eugenia - Mariana
 • Hotărârea 851/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 416 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 156668 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Spartacus nr. 3 în favoarea Societății Danessa Impex S.R.L.
 • Hotărârea 850/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 61 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 158100, situat în mun. Oradea Cal. Clujului nr. 4, bl. B4, în favoarea soților Bojan Dumitru şi Bojan Mariana
 • Hotărârea 849/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 23 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192949, situat în mun. Oradea str. Gheorghe Doja nr. 188, în favoarea d-lui. Bako Alexandru
 • Hotărârea 848/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 132 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 193329 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Graurilor nr. 10, în favoarea soților Apolzan Liviu şi Apolzan Lupoaia - Saveta
 • Hotărârea 847/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Popa Teodor - Ioan, pentru suprafaţa de 40 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174361 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Podgoria, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 846/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Pocioian Lea - Adina referitor la suprafaţa de 10 mp, teren - identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192965, situat în mun. Oradea, în zona str. Merilor nr. 9/A
 • Hotărârea 845/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Husz Iuliu - Balaj şi soția sa, d-na. Husz Ileana - Magdalena pentru suprafaţa de 18 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192467 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Izvorului nr. 52/A, cu destinaţia “drum public
 • Hotărârea 844/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea
 • Hotărârea 843/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 842/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016 – Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea
 • Hotărârea 841/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 840/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 839/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere cladire existenta si modificari interioare si exterioare, in vederea schimbarii de destinatie din locuinta cu spatiu comercial, in pensiune cu spatiu comercial, str. Matei Corvin, nr.252, nr.cad.186654 - Oradea
 • Hotărârea 838/2015 - Municipiul Oradea

  privind administrarea, conservarea şi promovarea ca obiectiv turistic a imobilului monument istoric Casa Darvas - La Rochesituat în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 11
 • Hotărârea 837/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cladiri multifunctionale- Zonificare functionala - str. Nufarului, nr. cad. 157833, 185917, 185921, 185923, 185927, 186280, 186658, 186945, 186946, 187113, 186001, 157404– Oradea
 • Hotărârea 836/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea infiintari statiei de autobuz pentru imbarcarea/debarcare persoanelor transportate prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 835/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Împrejmuire Piaţa Ioşia Oradea”
 • Hotărârea 834/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Împrejmuire Piața Nufărul Oradea“
 • Hotărârea 833/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii Acordului de colaborare dintre Municipiul Oradea si Universitatea din Oradea pentru realizarea inventarierii materialului vegetal din cadrul spatiilor verzi existente in Municipiul Oradea
 • Hotărârea 832/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea termenului de finalizare pana in 30.06.2016 si includerea în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea complexului wellness termal „Nymphaea” Oradea”
 • Hotărârea 831/2015 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 229/2002, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 364/2000
 • Hotărârea 830/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale, privind stabilirea ordinii de prioritate pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale, în municipiul Oradea, sesiunea 17 august – 30 septembrie 2015
 • Hotărârea 829/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.87/25.02.2010 pentru aprobarea instituirii tarifului lunar pentru închirierea chioşcurilor amplasate în Orăşelul Copiilor în vederea desfăşurării de activităţi comerciale permanente
 • Hotărârea 828/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 4.296 mp, teren - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170370 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I în favoarea S.C. AstorMueller S.R.L.
 • Hotărârea 827/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea vânzării suprafeţei de 8.124 mp, teren - identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170367 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I în favoarea S.C. Gros Metal S.R.L.
 • Hotărârea 826/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 605 din data de 21.07.2014 privind aprobarea unor măsuri administrative in vederea functionarii in bune conditii a Centrului Social cu Destinatie Multifunctionala de organizare şi funcţionare a Centrelor sociale cu destinatie multifunctionala „CANDEO” si „DIGNITAS”
 • Hotărârea 825/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea realizării în Parcul Industrial Eurobusiness I a investiției propuse de societatea Eberspächer
 • Hotărârea 824/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 21 decembrie 2015
 • Hotărârea 823/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctului înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 21 decembrie 2015 (prima convocare) respectiv în data 28 decembrie 2015 (a doua convocare)
 • Hotărârea 822/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Contractelor de finanţare şi de ipotecă asupra veniturilor proprii care se vor semna intre Municipiul Oradea si CEC Bank SA pentru finantarea proiectelor nominalizate in HCL 546/08.09.2015.
 • Hotărârea 821/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 820/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor SRL a terenului în suprafață de 38000 mp destinat Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea
 • Hotărârea 819/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a proximei şedinţe AGA
 • Hotărârea 818/2015 - Municipiul Oradea

  privind numirea unui membru în Consiliul Director şi a doi membri în Comisia de Cenzori a ADI TERMOREGIO
 • Hotărârea 817/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 816/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.01.2016
 • Hotărârea 815/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 814/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2016
 • Hotărârea 813/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 811/2015 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local Administraţia Imobiliară Oradea şi preluarea activității acesteia de către Primăria Municipiului Oradea
 • Hotărârea 810/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 decembrie 2015
 • Hotărârea 809/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 19 noiembrie
 • Hotărârea 808/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de preluare din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local pentru Parcul Industrial Eurobusiness I, a suprafeței de 16,3 ha teren.
 • Hotărârea 807/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Construirea unui drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin”.
 • Hotărârea 806/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de acordare a facilității fiscale de scutire a impozitului pe clădiri monumente istorice sau situate în zone construite protejate clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii
 • Hotărârea 805/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acţiunii “Prânzul pe roţi pentru oamenii străzii” pe perioada sezonului rece 2015 - 2016
 • Hotărârea 804/2015 - Municipiul Oradea

  privind revocarea H.C.L. nr.456/14.07.2015, a H.C.L. nr.457/14.07.2015, a H.C.L. nr. 532/12.08.2015 și menținerea în vigoare a H.C.L. nr.405/30.06.2015
 • Hotărârea 803/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de Cazare Temporară nr.1, nr. 2 și nr. 3 din Oradea aflate în proprietatea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 802/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Oradea și dnul. Teszari Zoltan, în vederea realizării proiectului „MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ IOȘIA” Oradea
 • Hotărârea 801/2015 - Municipiul Oradea

  pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor O.N.G.-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 800/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societății Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 799/2015 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Oradea Transport Local SA
 • Hotărârea 798/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării structurii Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în vederea preluării de către acesta a Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Beiuș care va deveni punct de lucru al Unității de Primire Urgențe în cadrul SpitaluIui Clinic Județean de Urgență Oradea
 • Hotărârea 797/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 796/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2015
 • Hotărârea 795/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în data de 09 decembrie 2015 (prima convocare) și în data de 11 decembrie 2015 (a doua convocare)
 • Hotărârea 794/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Atacului, nr. 1A, 1B, 2, 2A şi 2B constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 793/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea majorării cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea de către Municipiul Oradea
 • Hotărârea 792/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 585/2015
 • Hotărârea 791/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea garantării finanţării rambursabile - linie de finanţare în valoare de maxim 100.000.000 lei cu veniturile proprii ale Municipiului Oradea
 • Hotărârea 790/2015 - Municipiul Oradea

  pentru însuşirea Rapoartelor de evaluare a terenurilor disponibile în Parcul industrial Eurobusiness I şi Parcul industrial Eurobusiness II (actual şi extins)
 • Hotărârea 789/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona gării C.F.R. din Episcopia Bihor”.
 • Hotărârea 788/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unui imobil - teren, proprietate privată,afectat de coridorul de expropriere reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică privind „Dezvoltarea unui Centru INTERMODAL cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Municipiul Oradea - zona Gării CFR din Episcopia Bihor”.
 • Hotărârea 787/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca - Biroul Vamal Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local, a imobilului - construcţii şi teren, în suprafaţă de 57.792 mp, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Dezvoltarea u
 • Hotărârea 786/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile decembrie 2015, ianuarie 2016 şi februarie 2016
 • Hotărârea 785/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea unui sprijin financiar asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici
 • Hotărârea 784/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru locuinţele proprietate privată a Statului Român construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărârea 783/2015 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea 700/2015, privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 782/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului de achiziţie a 2 (două) apartamente situate în imobilul – „Casa Darvas la Roche” – din Oradea, Str. Iosif Vulcan, nr.11
 • Hotărârea 781/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008
 • Hotărârea 780/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea cu o perioadă de 1 (un) an a duratei Contractelor de comodat încheiate pentru spaţiile situate în Centrul Non-profit pentru prijinirea mediului de afaceri, din Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu nr.41
 • Hotărârea 779/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spaţiile cu altă destinaţie, destinate Organizaţiilor Non-Profit
 • Hotărârea 778/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice şi de aplicare a măsurilor tehnico administrative de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 777/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 939/18.12.2014
 • Hotărârea 776/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 775/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea punerii la dispoziţia SC \"Compania de Apă Oradea\" SA a terenurilor proprietate publică a Municipiului Oradea, pe care se vor realiza lucrările aferente obiectivului de investiţii \"Extindere şi reabilitare reţele alimentare cu apă şi canalizare aferente Municipiului Oradea\" - contract lucrări CL 15
 • Hotărârea 774/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 192934, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – teren proprietate privată în Parcul Industrial 1 din mun. Oradea
 • Hotărârea 773/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezmembrare a suprafeţei de 10.270 mp, cu nr. cadastral 188168 - Oradea, în două Loturi reprezentând teren situat în mun. Oradea, strada Veteranilor
 • Hotărârea 772/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru numărul cadastral 193184, în suprafaţă de 5.660 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 771/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 1.850 mp din teren înscris în CF nr. 176237 Oradea, respectiv pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și Moza Vasile, respectiv Moza Zoriţa
 • Hotărârea 770/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare şi a unui Contract de parteneriat între Municipiul Oradea, S.C. Aido Grup Invest S.R.L. şi Federația Comunităților Evreiești din România - Comunitatea Evreilor Oradea, în vederea amenajării spaţiului exterior aferent Sinagogii Neologe, situată în mun. Oradea, str. Independenţei nr. 22 şi amplasarea unor terase sezoniere
 • Hotărârea 769/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării, în folosinţă gratuită, în favoarea Municipiului Oradea, a cotei de 87 mp teren din nr. topo 2333, înscris în CF 1798 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Iuliu Maniu,l nr. 1, în vederea construirii unui Post electric de transformare subteran care să deservească iluminatul public din Piaţa Unirii
 • Hotărârea 768/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încetării, prin acordul părţilor, a Contractului de administrare nr. 134045 din 06.05.2010, încheiat între Municipiul Oradea şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, din Oradea privind bunul imobil situat în mun. Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 1
 • Hotărârea 767/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.280 mp, reprezentând drum, proprietatea publică a mun. Oradea, situat în zona străzii Calea Sântandreiului
 • Hotărârea 766/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării pct. 11.1. cu privire la modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, din modelul Contractului de acces pe proprietăţile Municipiului Oradea, Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 2015
 • Hotărârea 765/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând teren, în suprafaţă de 191 mp, proprietatea publică a mun. Oradea, situat în mun. Oradea în Piața „Cetate”, respectiv pentru concesionarea acestei suprafeţe de teren către S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea
 • Hotărârea 764/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 618 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 15, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe, prin negociere directă, în favoarea d-lui. Dovlete Adrian și a soției sale, d-na. Dovlete Iuliana
 • Hotărârea 763/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cad. 171220 şi 160327 reprezentând teren, în suprafaţă de 124 mp, proprietate privată a mun. Oradea, situat pe str. Eftimie Murgu nr. 71
 • Hotărârea 762/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastral 187824 şi 190128, reprezentând teren - proprietatea privată a mun. Oradea, imobile situate în Parcul Industrial Eurobusiness I
 • Hotărârea 761/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 416 mp din terenul, identificat prin nr. cadastral 192498, înscris în CF 192498 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Spartacus nr. 32/B, în favoarea S.C. DANESSA S.R.L.
 • Hotărârea 760/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bota Edit referitor la suprafaţa de 68 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192315, situat în mun. Oradea, în zona str. Piscului nr. 7
 • Hotărârea 759/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vass Antoniu pentru suprafaţa de 82 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192033 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Piscului nr. 14, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 758/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Tiama Prod S.R.L. pentru suprafaţa de 92 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192137 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Borşului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 757/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ţahu Romică - Florian şi soția sa, d-na. Ţahu Laura – Simona, pentru suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192585 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Primăverii, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 756/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Păluţ Teofil - Beniamin şi soția sa, d-na. Păluţ Simona - Lidia pentru suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192354 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Ion Pop Reteganul, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 755/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiş Daniel-Ioan-Adrian şi soția sa, d-na. Pantiş Felicia pentru suprafaţa de 52 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192490 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Primăverii nr. 9, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 754/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Molnar Viorica, pentru suprafaţa de 128 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192511, situată în mun. Oradea, în zona str. Adevărului nr. 47
 • Hotărârea 753/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-ra. Moldovan Mariana – Anca pentru suprafaţa de 60 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191686 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Plugului, nr. 1, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 752/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Microrom S.R.L. pentru suprafaţa de 8 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192343 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 62 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192075 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Ion Mihalache nr. 3, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 751/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Confecţii Vaslui S.A. pentru suprafaţa de 75 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192330 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Vasile Cârlova, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 750/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Jude Ciprian - Ioan, d-na. Jude Adriana-Florica şi S.C. Confecţii Vaslui S.A., pentru cota de 795 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192325 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Culegătorilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 749/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kajcza Tibor şi soția sa, d-na. Kajcza Anamaria - Alina pentru suprafaţa de 16 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191116 - Oradea, respectiv pentru suprafaţa de 71 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191140 - Oradea, situate în mun. Oradea, strada Bulgarilor nr. 2, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 748/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Buie Marius - Nicolae şi soția sa, d-na. Buie Amalia, privind suprafaţa de 588 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 192128 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Atacului nr. 40, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 747/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 91 mp, reprezentând drum, proprietatea publică a mun. Oradea, parte din strada Aurel Covaci
 • Hotărârea 746/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8 mp, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în vederea extinderii prin realizarea unui acces din exterior la ap. 24, situat în mun. Oradea, str. Grădinarilor nr. 64, bl. X5, sc. B, în favoarea S.C. Cidor Serv S.R.L.
 • Hotărârea 745/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale reprezentând “terenuri publice” situate în mun. Oradea pe b-dul. Ştefan cel Mare, destinate pistei de biciclete – tronson III
 • Hotărârea 744/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 15.889 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului
 • Hotărârea 743/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preţului de vânzare a terenurilor pe care sunt edificate case, construite în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, situate în mun. Oradea, zona Calea Clujului – Uzina de apă nr. 5 (în Cartierul Tineretului)
 • Hotărârea 742/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru locuințe individuale, str. Plugului, nr.cad. 173892 – Oradea
 • Hotărârea 741/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale, zona Soarelui, nr. cad. 174574-Oradea
 • Hotărârea 740/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire depozit frigorific, str. Ogorului, nr.135, nr. cad. 187250, Oradea
 • Hotărârea 739/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reparcelare teren si constituire drum de acces (str.Culegatorilor) in prelungirea str.Cercului nr.cad.192324-:-193330 - Oradea
 • Hotărârea 738/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire atelier reparaţii auto şi şopron depozitare, str.Czaran Gyula, nr.cad.191254 – Oradea
 • Hotărârea 737/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru inițierea demersurilor legale în vederea preluării în custodie /administrare a Site-ului Natura 2000 - ROSCI0098 - Lacul Peţea
 • Hotărârea 736/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea HCL nr. 510 din 2011 privind completarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Oradea, prin abrogarea art. 2 din HCL nr. 510/2011 şi aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de administrare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a sistemelor de irigat spaţii verzi în municipiul Oradea
 • Hotărârea 735/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție “Reabilitare clădiri puncte termice, în municipiul Oradea
 • Hotărârea 734/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. AIDO GRUP INVEST SRL pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă în Oradea, pe tronsonul delimitat de la intersecţia dintre str. Piaţa 1 Decembrie – str. Independenţei până în dreptul imobilului situat pe str. Independenţei nr. 24, strict pentru execuţia branşamentului de gaze naturale presiune redusă pentru imobilul situat pe str. Independenţei nr. 24, necesar procesului tehnologic specific bucătăriei unei unităţi de alimentaţi
 • Hotărârea 733/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Programului de măsuri privind desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmării fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2015 -15.03.2016 prin introducerea de suprafețe noi (trotuare, pod, rampe, pistă de biciclete)
 • Hotărârea 732/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea de suprafețe noi (alei, trotuare, pod, rampe, parcări, pistă de biciclete) pentru prestarea activitatii de salubrizare stradală și dezăpezire,
 • Hotărârea 731/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare trotuar tronson strada Independenței nr. 7-13 soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 730/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Petre Țuțea - tronson strada Măslinului - Erkel Ferenc soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 729/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Ciocârliei soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 728/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Fluturilor soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 727/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Liliacului tronson între nr. 21 și strada Fluturilor soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 726/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de picnic în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 725/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Oradea, în intravilanul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 724/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea cotei părți ce revine titularilor dreptului de administrare a imobilelor proprietate publică a Municipiului Oradea din contravaloarea chiriei percepute de către aceştia în baza contractelor încheiate cu terţii, pentru contractele de închiriere în vigoare
 • Hotărârea 723/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suplimentării cu suprafata de 191,8 mp a spaţiului din incinta Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” aflat în folosinţa Fundaţiei „Man” în baza Convenţiei nr. 49473/2010,
 • Hotărârea 722/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare ale Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II
 • Hotărârea 721/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea a unor imobile (clădiri şi terenuri)
 • Hotărârea 720/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societatăţii Compania de Apă Oradea SA pentru anul 2015
 • Hotărârea 719/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de administrare nr. 54.508/10.03.08 încheiat între Municipiul Oradea şi Spitalul Clinic Municipal Dr. G. Curteanu
 • Hotărârea 718/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 717/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 716/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea
 • Hotărârea 715/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Ecologic Service Oradea SA pentru iarna 2015-2016
 • Hotărârea 714/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 713/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 712/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 711/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 octombrie 2015
 • Hotărârea 710/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de disponibilizare întocmit în baza O.U.G. nr. 36/2013 de către societatea Electrocentrale Oradea S.A și mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea S.A. să voteze pentru în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor programată în data de 29.10.2015
 • Hotărârea 709/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 708/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 707/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare și ordinare care vor avea loc în data de 29 octombrie 2015 (prima convocare) și în data de 02 Noiembrie 2015 (a doua convocare)
 • Hotărârea 706/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România pentru organizarea în Oradea a acţiunii culturale ,, Zilele culturii slovace’’
 • Hotărârea 705/2015 - Municipiul Oradea

  privind revocarea concesionării către societatea Administraţia Domeniului Public SA a terenurilor situate în intravilanul municipiului Oradea, pe Aleea Ştrandului, în suprafaţă de 24.541 mp, respectiv pe str. Făcliei, în suprafaţă de 4.276 mp
 • Hotărârea 704/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea COMPANIA DE APĂ ORADEA SA
 • Hotărârea 703/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Oradea – Creşe aprobat prin HCL 337/2013 – modificat şi completat prin HCL nr.61/2014 şi HCL nr.807/2014
 • Hotărârea 702/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA, valabil începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 701/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurării logisticii necesare desfășurării în bune condiții a Mini-turneului de calificare la Campionatul European de Fotbal Under 19 la Stadionul Municipal „Iuliu Bodola”, prin Administrația Imobiliară Oradea în perioada 11-17 noiembrie 2015
 • Hotărârea 700/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 699/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 1 an, a unui spaţiu în suprafaţă utila totala de 124,75 mp situat în incinta Centrului Nonprofit de Sprijinire a Mediului de Afaceri,din Oradea, P-ţa. Emanuil Gojdu, nr. 41, Cetatea Oradea, Corp C, etaj II – catre Asociatia Oradea Hub
 • Hotărârea 698/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea inchirierii a 4 (patru) birouri – Biroul nr. 5 – catre S.C. DISTRIGAZ VEST S.A, Biroul nr.6 – catre R.E.R ECOLOGIC SERVICE, Biroul nr. 7 – catre S.C. RCS&RDS S.A, Biroul nr.10 – catre S S.C. TERMOFICARE ORADEA S.A, situate la parterul imobilului din Oradea – Primaria Municipiului Oradea, P-ta Unirii nr.1
 • Hotărârea 697/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea finanţarii de la bugetul local a cheltuielilor privind energia termică, apă – canal, salubrizare şi energie electrică ale imobilului situat in Oradea, Str. Iuliu Maniu nr. 38 – imobil in care isi desfasoara activitatea Liceul Teologic Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea
 • Hotărârea 696/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietatea privată a statului şi a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 695/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prelungirii Acordului de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Oradea – Administrația Imobiliară Oradea și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România – Organizația Județeană Bihor, în vederea reabilitării soclului statuii „Szacsvay Imre”, amplasată în Oradea – Parcul Libertății, aprobat prin HCL nr. 813/30.10.2014
 • Hotărârea 694/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor contracte-cadru de închiriere pentru locuinţele din fondul municipal şi locuinţele destinate tinerilor construite din fondurile ANL aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 693/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea art. 4 alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea instituției publice de interes local Administrația Imobiliară
 • Hotărârea 692/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala a str.Clujului (tronsonul cuprins intre str.Gheorghe Sincai si ansamlblul de blocuri) Construire showroom motoutilaje, str.Clujului, nr.40A – Oradea
 • Hotărârea 691/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte individuale str. Izvorului, nr.cad.186285, 189712, 192466, 192467 - Oradea
 • Hotărârea 690/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte individuale str.Prunilor, nr.cad.3639, 12219 – Oradea
 • Hotărârea 689/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2016
 • Hotărârea 688/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 687/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie AMENAJARE PARC SPORTIV SALCA III - ORADEA soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 686/2015 - Municipiul Oradea

  pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a 11 Loturi de teren, grupate în 6 pachete, având o suprafaţă totală de 15.120 mp, situate în municipiul Oradea, str. Ceyrat, în vederea dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective cu funcţiuni complementare
 • Hotărârea 685/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.848 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, în zona străzii Liszt Ferenc
 • Hotărârea 684/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și SC RCS & RDS SA
 • Hotărârea 683/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de numiții Trînc Cristina-Ramona, Govor Consuella-Claudia, Lupea Mihai şi Dumitrescu Robert-Daniel pentru suprafaţa de 284 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 162585 - Oradea, situat în mun. Oradea, zona Oncea - str. Macului - str.Cântarului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 682/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 85453 din 21.10.2015, prin care se suplimentează suprafaţa, coridorului de expropriere iniţial, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Ciheiului”
 • Hotărârea 681/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri afectate de coridorul de expropriere, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87862 din 27.10.2015prin care se suplimentează suprafaţa, coridorului de expropriere iniţial, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona str. Nojoridului”
 • Hotărârea 680/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4 mp, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe pentru amplasarea echipamentelor tehnice ce deservesc spaţiul comercial, situat în mun. Oradea, str. Grigore Erofte nr. 7, bl. AN36, în favoarea S.C. Vulturu Negru S.A.
 • Hotărârea 679/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 20 mp,respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în vederea extinderii ap. 3, din mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 77, în favoarea d-nei. Seleşi Anca - Simona
 • Hotărârea 678/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelorcu nr. cad. 187987, 177728, 177726, 175983, 177727, 177366 şi 192579 şi a Planului de amplasamentşi delimitare a imobilului cu propunere de alipire, cu suprafeţele de 7.334 mp şi 21.979 mp,imobile situate în Parcul Industrial Eurobusiness II –Oradea
 • Hotărârea 677/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cad. 184568, 192581, 188059 şi 185933, respectiv a Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de alipire a trei dintre loturile rezultate într-o parcelă, cu suprafaţa de 15.376 mp, imobile situate în Parcul Industrial Eurobusiness I
 • Hotărârea 676/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 188134 - Oradea, respectiv pentru concesionarea directă a suprafeţei de 36 mp teren, aferentă extinderii la construcţia existentă, situată în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr.51, în favoarea d-nei. Cuc Cornelia
 • Hotărârea 675/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 50 mp, din terenul identificat cu nr. topo 8862/121 și înscris în CF 26150-Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuță nr. 83, în favoarea d-nei. Naamany Gabriela
 • Hotărârea 674/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 478 mp, reprezentând teren şi construcţii aparţinând S.C. Compania de Apă Oradea S.A., situate în mun. Oradea, str. Petru Rareş nr. 2/b
 • Hotărârea 673/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 560 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, în zona străzii Calistrat Hogaș
 • Hotărârea 672/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.460 mp, reprezentând drum, proprietatea publică a mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor
 • Hotărârea 671/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.057 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, situat pe malul drept al râului Crişul Repede, în zona străzii Borşului
 • Hotărârea 670/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 5 (cinci) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 187541 şi 189373 - Oradea, imobile situate în mun. Oradea, Calea Sântandreiului FN
 • Hotărârea 669/2015 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară,prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 156967 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, Calea Aradului
 • Hotărârea 668/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară,prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 8291 înscris în CF 182081 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3
 • Hotărârea 667/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 666/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 octombrie 2015
 • Hotărârea 665/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 septembrie 2015
 • Hotărârea 664/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic aferent obiectivului: „Reabilitarea pavajului curții interioare a Palatului Vulturul Negru”
 • Hotărârea 663/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completarii si modificarii H.C.L. Oradea nr. 649/2014 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 662/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.136 mp, situat în Municipiul Oradea, str. Ciheiului
 • Hotărârea 661/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare și a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 660/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării de servicii juridice de catre Societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 659/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 658/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 657/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării articolului 3, punctul 3.2 din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003, incheiat intre Municipiul Oradea, firma Keviep Kft Hungary, Societatea Eco Bihor SRL şi ADI Ecolect Group
 • Hotărârea 656/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia romano-germană Alsterdorf, pentru sprijinirea integrării persoanelor cu dizabilităţi mintale şi psihice din Oradea, în comunitate
 • Hotărârea 655/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea listei finale privind stabilirea ordinii de priorități în soluționarea cererilor de locuințe din cadrul Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 și nr.3 din Oradea, str. Atelierelor nr. 13
 • Hotărârea 654/2015 - Municipiul Oradea

  privind abrogarea unor Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea
 • Hotărârea 653/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ şi organizatoric referitoare la Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea, situate în Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu nr. 41, Cetatea Oradea
 • Hotărârea 652/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei sesiuni de depunere a dosarelor pentru spatiile destinate Organizaţiilor Non-Profit din Corpul I - Consorţiu Cultural situat in incinta Cetatii Oradea
 • Hotărârea 651/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 842/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 695/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (actualizat) a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a Planului de tarife privind Proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” finanţat prin Pos Mediu etapa 2007-2013
 • Hotărârea 650/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie a serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului Mihai Viteazul municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2016-2019).
 • Hotărârea 649/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie a serviciilor pentru intretinerea si amenajarea parcului Padisului municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2016-2019).
 • Hotărârea 648/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic revizuit aferent obiectivului: „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului” - proiect care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere,
 • Hotărârea 647/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 646/2015 - Municipiul Oradea

  privind închirierea unor spatii cu alta destinatie situate in imobilul din Oradea,B-dul Gen. Magheru nr.7, Bl.M7
 • Hotărârea 645/2015 - Municipiul Oradea

  privind închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa de Copii nr. 1
 • Hotărârea 644/2015 - Municipiul Oradea

  privind închirierea unui spatiu cu alta destinatie situat la et.I al imobilului din Oradea, P-ta 1 Decembrie nr.14
 • Hotărârea 643/2015 - Municipiul Oradea

  privind prelungirea cu o perioadă de 3 (trei) ani a Contractului de comodat înregistrat sub nr. 160/21.09.2005, încheiat cu Asociaţia Salvatorilor Montani Bihor, pentru spaţiul - rezervor din beton - amplasat în Oradea, str. Sovata
 • Hotărârea 642/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, Str. T. Vladimirescu, nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Scoala cu clasele I-VIII – „Szacsvay Imre”
 • Hotărârea 641/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizarii unei noi sesiuni de depunere dosare pentru locuintele destinate tinerilor construite prin programul ANL a criteriilor de acces şi a criteriilor de ierarhizare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate
 • Hotărârea 640/2015 - Municipiul Oradea

  privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile reprezentând teren cu construcții situate în municipiul Oradea
 • Hotărârea 639/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea asocierii autoritatilor contractante Primaria Municipiului Oradea, Administratia Imobiliara Oradea - inclusiv pentru scolile si gradinitele, imobilele, aflate in subordinea sa , Administratia Sociala Comunitara Oradea, Politia Locala Oradea, Clubul Sportiv Municipal, Centrul De Zi Oradea, Spital Clinic Judetean De Urgenta, Spital Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu, SC Administratia Domeniului Public Sa, Sc Termoficare Oradea Sa in vederea achizitionarii de energie electrica
 • Hotărârea 638/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării și modificării H.C.L. Oradea nr. 649/2014 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum și alte perimetre considerate prioritare
 • Hotărârea 637/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire magazin PENNY MARKET cu carmangerie, str. Seleusului nr.cad. 153663, 190008-Oradea
 • Hotărârea 636/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Parcelare teren pentru amplasare locuințe Calea Santandrei nr. cad. 185691, 182703, 164214, 185689, 185690, 20487 - Oradea
 • Hotărârea 635/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte individuale si functiuni complementare str. Ion Pop Reteganul, nr.cad.191311-:-191326 - Oradea
 • Hotărârea 634/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea deschiderii a 3 (trei) coli de Carte funciară pentru întabularea Planurilor de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 167629, 167645 şi 167688 - Oradea, reprezentând teren public ocupat de vechea haldă de deşeuri, situată în mun. Oradea - str. Matei Corvin
 • Hotărârea 633/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unei Convenţii de Colaborare între Municipiul Oradea şi SC Magic Motors SRL în vederea amenajării piaţetei situată la intersecţia străzii Primăriei şi Pieţei Rahovei în vederea refuncţionalizării zonei şi amplasării unei terase sezoniere a SC Magic Motors SRL
 • Hotărârea 632/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosinţă prin închiriere sau prin subconcesionare de către Municipiul Oradea, a suprafeței totale de 13.588 mp, teren - proprietatea publică a statului - administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.
 • Hotărârea 631/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastrale 187541 şi 189373 - Oradea, respectiv pentru concesionarea directă a suprafeţei de 2.512 mp teren, în favoarea S.C. OPTIMEDIA S.R.L, în vederea extinderii construcţiilor - platforme betonate destinate amenajării incintei
 • Hotărârea 630/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Varodi – Ioan Cosmin şi soţia Varodi Iuliana referitor la suprafaţa de 18 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191832, situat în mun. Oradea, strada Renaşterii, nr. 1.
 • Hotărârea 629/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Trifa Corneliu şi soţia Trifa Steluţa referitor la suprafaţa de 73 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191558, situat în mun. Oradea, strada Adevărului , nr. 32/O.
 • Hotărârea 628/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Barcan Vasile şi soţia Barcan Graţiela Florentina referitor la suprafaţa de 33 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191847, situat în mun. Oradea, strada Prunilor
 • Hotărârea 627/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bota Eugen –Gelu şi soţia Bota Elisabeta - Ana referitor la suprafaţa de 128 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191707, situat în mun. Oradea, la intersecţia str. Piatra Craiului şi Livezilor
 • Hotărârea 626/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cozma Alin – Daniel şi soţia Cozma Valentina - Gelina referitor la suprafaţa de 96 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191227, situat în mun. Oradea, strada Cireşilor nr.32
 • Hotărârea 625/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lasca Cosmin-Petrică şi dl. Lasca Florin-Alin referitor la suprafaţa de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192024, situat în mun. Oradea, strada Podgoria
 • Hotărârea 624/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Köteles Francisc şi dna. Jozsa Tunde-Melinda în calitate de proprietari referitor la suprafaţa de 99 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr.190881, situat în mun. Oradea, strada Caişilor, nr. 3/B.
 • Hotărârea 623/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lăcătuş Florin - Mircea referitor la suprafaţa de 91 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr.170423, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului, nr. 16/C.
 • Hotărârea 622/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nica Mihaela referitor la suprafaţa de 1437 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191312, situat în mun. Oradea, în zona str. Ioan Pop Reteganul
 • Hotărârea 621/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bele Vasile referitor la suprafaţa de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192001, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului nr.53/I
 • Hotărârea 620/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Borza Cristian şi soția sa, d-na. Borza Tünde pentru suprafaţa de 24 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191529 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cantonului nr. 14, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 619/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Tulbure Mircea –Ioan şi soţia Tulbure Simona -Adina referitor la suprafaţa de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 192010, situat în mun. Oradea, strada Piatra Craiului nr.53/H
 • Hotărârea 618/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Villaş Valentin şi soţia Villas Viorica referitor la suprafaţa de 84 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191952, situat în mun. Oradea, strada Prunilor nr.19
 • Hotărârea 617/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de domnul Macaru Narcis- Vasile referitor la suprafaţa de 89 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191697, situat în mun. Oradea, la intersecţia str. Matei Corvin nr.52 şi Lirei
 • Hotărârea 616/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Boroş Mihai-Ioan şi soţia Boroş Viorica-Monica referitor la suprafaţa de 30 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189170, situat în mun. Oradea, strada Plaiului nr.2/E
 • Hotărârea 615/2015 - Municipiul Oradea

  pentru stabilirea unor măruri privind vânzarea parcelelor de teren ce se vor dezmembra din nr. cad. 7759, reprezentând teren situat în Cartierul Europa, delimitat de str. Islazului
 • Hotărârea 614/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Halász Petru-Marius, pentru suprafaţa de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 173031, situat în mun. Oradea, strada Livezilor nr.6, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 613/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 28 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a acestei suprafeţe în vederea extinderii ap. 3, situat în mun. Oradea, str. Galileo Galilei nr. 1, bl. QR59, în favoarea soţilor Bonta Ioan - Augustin şi Bonta Floarea
 • Hotărârea 612/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din H.C.L. nr. 458 din 19.06.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie înaintată de dl. Bertean Vasile - Alexandru reprezentând suprafaţa de 45 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 184836 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Rimler Karoly nr. 8, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 611/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 9483 mp, reprezentând teren domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, în zona şos. Borşului
 • Hotărârea 610/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea vânzării prin licitația publică deschisă, a 4 (patru) parcele de teren, cu suprafaţa totală de 747 mp, identficate prin nr. cadastrale 189895, 189896, 189897, 189899 –situate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor
 • Hotărârea 609/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 192253, 192254 şi 192255obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 176108 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 608/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 6.958 mp şi 24.163 mp, reprezentând terenuri - proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia de „Drumuri”- situate în mun. Oradea, zona Calea Borșului
 • Hotărârea 607/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Duma Teofil şi soţia Duma Teodora referitor la suprafaţa de 31 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191822, situat în mun. Oradea, strada Dimitrie Anghel
 • Hotărârea 606/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 191484 şi 191485 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 169051 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, zona str. Nojoridului
 • Hotărârea 605/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 7.119 mp, reprezentând teren domeniu public, cu destinaţia de drum în mun. Oradea, strada Ion Alexi - tronson nord
 • Hotărârea 604/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a construcției \\
 • Hotărârea 603/2015 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 192121 şi 192122 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 182447 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului
 • Hotărârea 602/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 432 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 10, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a 132 mp teren, în favoarea soților Apolzan Liviu și Apolzan Lupoaia - Saveta
 • Hotărârea 601/2015 - Municipiul Oradea

  pentru obținerea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 61 mp teren, cu nr. cadastral 158100, înscris în CF 158100 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului, nr. 4, bl. B4, în favoarea soţilor Bojan Dumitru şi Bojan Mariana
 • Hotărârea 600/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 188316 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Podului, nr. 29
 • Hotărârea 599/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru terenurile publice destinate realizării pistei de biciclete, situate în mun. Oradea pe str. Dragoş Vodă şi str. Lacul Roşu
 • Hotărârea 598/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 188056, reprezentând teren, 59.267 mp - proprietatea privată a mun. Oradea, situat în Oradea, Parcul Industrial I
 • Hotărârea 597/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de alipire a terenurilor în suprafaţă de 119341, 107768 și 48239 mp teren, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II - Oradea
 • Hotărârea 596/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cad. 187984 şi 175986, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în Parcul Industrial 2 din mun. Oradea
 • Hotărârea 595/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 175989, reprezentând teren - proprietatea privată a mun. Oradea, situat în Parcul Industrial II –Oradea
 • Hotărârea 594/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită subvenţie pentru anul 2016, în baza Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 593/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc) în perioada 15.11.2015-15.03.2016
 • Hotărârea 592/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada GEORGE WASHINGTON soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 591/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investiţie „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona situată între Strada Atelierelor și Aleea Salca” – soluția 1 propusă de proiectant și Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea Nr. 261 din 28 aprilie 2015
 • Hotărârea 590/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. LOTUS CENTER S.A. pentru extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale presiune redusă în Oradea, pe Aleea Emanuil Gojdu – str. Cele Trei Crişuri, tronsonul stradal delimitat între intersecţia din zona Podului Intelectualilor până în dreptul imobilului situat pe str. Cele Trei Crişuri nr. 4, inclusiv execuţia branşamentului de gaze naturale presiune redusă pentru imobilul situat pe str. Cele Trei Crişuri nr. 4
 • Hotărârea 589/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Raportului Comisiei de negociere stabilite prin HCL 333/2015 și a încheierii unui act adițional la Contractul 109967/28.06.01 de concesionare a serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în Mun. Oradea pentru proiectarea, finanțarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Mun.Oradea – Etapa – III – a”
 • Hotărârea 588/2015 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 587/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 586/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu pentru iniţierea demersurilor în vederea participării la procedura de valorificare prin vânzare la licitaţie publică sau a preluării de către Municipiul Oradea a activului Hotel aparţinând Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor
 • Hotărârea 585/2015 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea a doi membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 584/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 583/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 30.06.2015
 • Hotărârea 582/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiu Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul şcolar 2014-2015 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale
 • Hotărârea 581/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării documentelor constitutive ale Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune
 • Hotărârea 580/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA în vederea adoptării unor hotărîri în legătură cu activitatea Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune
 • Hotărârea 579/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness II și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 578/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu privind realizarea de către operatorii de turism Double Tree by Hilton Oradea și Lotus Center SA de accese directe de pe unitățile turistice proprii în Complexul Wellness Termal Nymphaea
 • Hotărârea 577/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea societății Termoficare Oradea SA să întreprindă demersurile necesare în vederea obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor necesare integrării în SACET a noii centrale de producere energie electrică și termică în cogenerare și asigurarii funcționalității acestuia
 • Hotărârea 576/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei scrisori de garanție bancară în sumă de 900.000 euro de către societatea Termoficare Oradea SA, pentru garantarea plății materiei prime achiziționate de către societatea Electrocentrale Oradea SA de la Matrai Eromu Zrt
 • Hotărârea 575/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 574/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donației din partea fundației My Brother’s Keeper Intl. constând în echipamente de joacă pentru copii și un echipament tip fitness pe strada Aluminei
 • Hotărârea 573/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI ORADEA
 • Hotărârea 572/2015 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Popa Dan Lucian, şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea al d-nei Popescu (Rațiu) Anca - Magdalena din partea Partidului Național Liberal
 • Hotărârea 571/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 09 septembrie 2015
 • Hotărârea 570/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 august 2015
 • Hotărârea 569/2015 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosinţă gratuita (comodat) pe o perioadă de 10 ani a unui spaţiu situat în imobilul Cetatea Oradea – Corpul E, către Ambasada Republicii Slovace din Romania, în vederea amenajării Centrului Cultural şi Consulatului Onorific al Republicii Slovace
 • Hotărârea 568/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE PARAMENT, TÂMPLARIE, ŞARPANTA ŞI ÎNVELITOARE – PASAJ „VULTURUL NEGRU” ORADEA ETAPA II
 • Hotărârea 567/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea stabilirii unor măsuri administrative pentru folosinţa imobilului situat în Oradea, str. Olimpiadei nr. 1 - Stadionul „Iuliu Bodola” respectiv a imobilului situat în Oradea, str. Clujului nr. 202 - Stadionul „Motorul” în favoarea Clubului Sportiv Fotbal Club Bihor - Oradea
 • Hotărârea 566/2015 - Municipiul Oradea

  privind propunerea de aprobare a înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru numerele cadastrale 192362, 192363 și 192364 obţinute din dezmembrarea nr. cadastral 157259 - Oradea, imobil situat în mun. Oradea, str. Octavian Goga
 • Hotărârea 565/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru demararea procedurii de preluare, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, a suprafeței totale de 2.218 mp, teren - proprietatea publică a statului - administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.
 • Hotărârea 564/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii ce se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea”
 • Hotărârea 563/2015 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 153 şi 456 din 2013, referitoare la declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând teren, în suprafaţă totală de 4.923 mp, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind “Modernizare str. Câmpului – prelungire tronsoane de acces în Calea Clujului şi str. Ogorului“
 • Hotărârea 562/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea menținerii sumei de 1.502.712, 12 lei, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 128 din 26.02.2015, ca sumă finală reprezentând pretenţiile Municipiului Oradea faţă de S.C. Cetatea Nouă S.R.L. prin S.C. Portico Investmets Romania S.R.L., în vederea stingerii obligaţiilor rezultate din execuţia Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1979 din 08.04.2004 la BNP Drăgoiu Ilie
 • Hotărârea 561/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea acordurilor de parteneriat încheiate între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Administraţia Imobiliară Oradea şi Municipiul Oradea prin Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, având ca obiect asigurarea serviciilor de informare şi consiliere socială persoanelor singure şi familiilor aflate în situaţii de risc social, cazate în Centrul de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 , nr. 3 din Oradea
 • Hotărârea 560/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Amenajare acces la Complexul Wellness Termal Nymphaea” soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 559/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 16, str. Bumbacului, nr.16/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 558/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe P 6, str. Cazaban, nr.2, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 557/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 22, str. Bumbacului, nr.10/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 556/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe QR 59, str. G. Galilei, nr.1, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 555/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 20, str. Bumbacului, nr.12/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 554/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 18, str. Bumbacului, nr.14/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 553/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe Pb 16, str. Cazaban, nr.16/A, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 552/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Branşamente, racorduri şi deviere reţea pentru Staţia de Transbordare (autogară)”
 • Hotărârea 551/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Sistem de acces controlat pentru 530 puncte de colectare/incinte, in Municipiul Oradea”
 • Hotărârea 550/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apă și branșamente existente pe strada Aluminei, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 549/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare strada Barcăului, tronson situat între strada Lipovei şi strada Oneştilor” - soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 548/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Drum de acces pe relația strada Barcăului - strada Oneștilor - strada Simion Bărnuțiu” soluția 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 547/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 546/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile - linie de finanţare
 • Hotărârea 545/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 544/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 150.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcție la Catedrala Episcopală ,, Învierea Domnului’’ derulate de Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei
 • Hotărârea 543/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Studiul de prefezabilitate privind utilizarea resurselor geotermale în sistemul de termoficare al Municipiului Oradea”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 • Hotărârea 542/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a pasarelei pietonale supraterane peste calea ferată din strada Olteniei în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 541/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 540/2015 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către operatorul regional societatea Compania de Apă Oradea SA a unor bunuri aferente infrastructurii serviciului de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 539/2015 - Municipiul Oradea

  privind revocarea concesionării către societatea Administraţia Domeniului Public SA a terenului cu construcţiile aferente, situat în intravilanul municipiului Oradea, pe str. Făgăraşului, în suprafaţă de 7732 mp, având nr. de inventar 700255, identificat prin CF nr. 165796, nr. cadastral 10838
 • Hotărârea 538/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Studiul de prefezabilitate privind utilizarea resurselor geotermale în sistemul de termoficare al Municipiului Oradea”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014
 • Hotărârea 537/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului pentru demararea procedurii de preluare în proprietatea publică a Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea a suprafeței totale de 13. 588 mp, teren - proprietatea publică a statului, administrat de Ministerul Transporturilor şi concesionat Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.
 • Hotărârea 536/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile septembrie 2015, octombire 2015 şi noiembrie 2015
 • Hotărârea 535/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea predării către Administrația Imobiliară Oradea a imobilului, dotărilor și obiectelor de inventar rezultate în urma implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 3” (Cod SMIS 13505) finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
 • Hotărârea 534/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea predării către Administrația Imobiliară Oradea a imobilului, dotărilor și obiectelor de inventar rezultate în urma implementării proiectului „Reabilitare şi modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” (Cod SMIS 13504) finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
 • Hotărârea 533/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 532/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea suspendării H.C.L. nr.456/14.07.2015 și a H.C.L. nr.457/14.07.2015, până la data de întâi a lunii următoare obținerii avizului Ministerului Sănătății, privind modificarea structurii organizatorice precum și aprobării statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, care să cuprindă și funcțiile de medici și asistenți medicali de medicină școlară
 • Hotărârea 531/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Convenţiei de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Asociaţia Down Oradea România în vederea acordării de asistență reciprocă prin sprijin metodologic și de specialitate, în domeniile în care Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale specializate, respectiv în domeniile în care ASCO are competențe
 • Hotărârea 530/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Fundaţia People to People pentru dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă a victimelor traficului de persoane
 • Hotărârea 529/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare magazin comercial, str. Gheorghe Doja nr.cad. 174349-Oradea
 • Hotărârea 528/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire cladire de birouri si centru wellness, str. Facliei nr. cad. 188260 - Oradea
 • Hotărârea 527/2015 - Municipiul Oradea

  privind procedura administrativă şi financiară pentru realizarea obiectivului de investiţie – Reparaţii faţade, reparaţii acoperiş, înlocuire tâmplărie la imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 şi Parcul Traian
 • Hotărârea 526/2015 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul MOSKOVITS MIKSA, Oradea, Parcul Traian nr. 2
 • Hotărârea 525/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu cladiri comerciale, rezidentiale si de servicii; Modificare PUZ aprobat prin HCL 38/2005 Zona str. St. Octavian Iosif – str.T.Vladimirescu - B-dul Decebal, nr.cad. 191035, 190188, 190992, 191467, 190975, 154682, 158132, 190055, 12885, 191162, 191128, 190749, 18275, 190056, 10046 – Oradea
 • Hotărârea 524/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire imobil de locuinte colective comert si servicii, str.Lapusului, nr.22, Oradea
 • Hotărârea 523/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinte colective cu parter comercial şi servicii str. A.D.Xenopol, nr.35, nr.cad.191275 – Oradea
 • Hotărârea 522/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea documentaţiei cadastrale pentru 6 parcele, în suprafaţă totală de 160 mp, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 187961 - Oradea
 • Hotărârea 521/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale reprezentând “terenuri publice” situate în mun. Oradea pe str. Podului, în parcul I. C. Brătianu şi în parcul Petöfi Sandor destinat realizării pistei de biciclete – tronson 3
 • Hotărârea 520/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării cu un nou articol, a Hotărârii Consiliului Local nr. 447 din 30.06.2015 privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și P.F.A. Ursădan Emil - Ioan
 • Hotărârea 519/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea, de la S.C. Prodinprest S.A., a construcţiilor înscrise în CF 8051 - Sântandrei care urmează a fi afectate de lucrările de investiţii privind reconfigurarea circulaţiei la intersecţia străzilor Oneştilor - Barcăului şi amenajarea coridorului verde Ioşia
 • Hotărârea 518/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea constituirii a 35 parcele, cu suprafaţa totală de 43.597 mp, identificate prin Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând teren, cu destinaţia “Drum de centură în municipiului Oradea, Etapa a II-a”
 • Hotărârea 517/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale privind suprafaţa de teren afectată de obiectivul de investiţie “Parcare D + P şi Pasaj subteran de legătură cu Piaţa Rogerius, str. Corneliu Coposu”
 • Hotărârea 516/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în folosinţa Municipiului Oradea de la S.N. de Transport Marfă \\
 • Hotărârea 515/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Universitatea din Oradea a suprafeţei de 2.000 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral 173729, situat în incinta Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, solicitat în vederea implementării proiectului \\
 • Hotărârea 514/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, în suprafaţă de 43 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe în favoarea d-lui. Vidican Teodor şi a soţiei sale, d-na. Vidican Elena, proprietarii locuinţei edificate pe acest teren, situat în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă nr. 100 C
 • Hotărârea 513/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 198 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe de teren, în favoarea S.C. Vandana Com S.R.L, în vederea extinderii spaţiului comercial situat în mun. Oradea, str. Sf. Apostol Andrei nr. 24B
 • Hotărârea 512/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 15 mp, respectiv concesionarea directă a acestei suprafeţe în vederea extinderii ap. 1, situat în mun. Oradea, str. Carpaţi nr. 1B, în favoarea soţilor Nicoriciu Florin şi Nicoriciu Ramona-Ana
 • Hotărârea 511/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 340 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 7, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe, prin negociere directă, în favoarea S.C. Rolemob Prod S.R.L.
 • Hotărârea 510/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.672 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, str. Vasile Pârvan
 • Hotărârea 509/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.815 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de blocurile de locuinţe de pe str. Republicii nr. 25 - 27 şi parcarea publică supraetajată de pe str. Tribunalului
 • Hotărârea 508/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 3.000 mp, reprezentând teren transmis în folosinţa gratuită Parohiei Ortodoxe „Duminica Tuturor Sfinţilor” - Ioşia, situat în mun. Oradea pe str. Octavian Goga
 • Hotărârea 507/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 72.770 mp având nr. cadastral 191925, în 16 Loturi, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat
 • Hotărârea 506/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, aferent magistralelor de transport agent termic din zona Velența - Gara C.F.R. Est
 • Hotărârea 505/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dna. Alexandra Torjoc pentru suprafaţa de 83 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191969 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Colinelor nr. 126G, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 504/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ceghi Ioan – Zsolt pentru suprafaţa de 16 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191992 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Afinelor nr. 16E cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 503/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bran Daniel şi soţia sa, d-na. Bran Ioana - Mirela pentru suprafaţa de 41 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191773 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Caişilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 502/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. AUTO BARA & CO S.R.L. pentru suprafaţa de 221 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187499 - Oradea, situat în mun. Oradea, Calea Borşului nr. 22, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 501/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Regulamentelor de organizare şi funcţionare al Centrelor de Cazare Temporară nr.1, nr.2 şi nr.3 Oradea
 • Hotărârea 500/2015 - Municipiul Oradea

  privind trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilului înscris în CF 6865 Oradea, cu nr. top 128/3, situat în mun. Oradea, str. Louis Pasteur nr. 28 reprezentând construcţia şi terenul aferent fostului Spital de Neurologie
 • Hotărârea 499/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale aflate în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 498/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurilor de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă construite din fondul de stat, a imobilelor cu destinaţia de locuinţă preluate în proprietatea statului, terenurilor aferente locuinţelor, terenurilor curţi/grădini închiriate/concesionate/date în folosința proprietarilor de construcţii aferente locuinţelor vândute în baza Legii nr. 112/1995 şi a terenurilor aferente construcţiilor locuinţelor vândute în baza Decretului-Lege nr.61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, aflate
 • Hotărârea 497/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organizării unei noi sesiuni de depunere a dosarelor pentru locuințe sociale, criteriile de punctare (criterii de eligibilitate și de selecție), formularele de înscriere pe lista de priorități la locuințe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor
 • Hotărârea 496/2015 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 495/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. ROSECAS SRL pentru extinderea reţelei de gaze naturale în Oradea, pe str. General Traian Moşoiu, tronsonul stradal delimitat între intersecţia cu Piaţa 1 Decembrie până în dreptul imobilului situat pe str. General Traian Moşoiu nr. 17, inclusiv execuţia branşamentului de gaze pentru imobilul situat pe str. General Traian Moşoiu nr. 17
 • Hotărârea 494/2015 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția proiectului „Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oradea şi comunele Nojorid, Oşorhei, Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu şi Copăcel” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
 • Hotărârea 493/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea canal pluvial pe strada Piata Unirii, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 492/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Spaţii comerciale în Piaţa Cetate”
 • Hotărârea 491/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Gard în Cimitirul Municipal Oradea”
 • Hotărârea 490/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada VASILE PÂRVAN SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 489/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Gheorghe Țițeica SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 488/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Constantin Mille SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 487/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare P-ța Ghioceilor – tronson nemodernizat - 2 ramuri între strada Trotușului și strada Nicolae Bolcaș SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 486/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Cerbului, tronsonul dintre străzile Fluviului și Dragoș Vodă” SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 485/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Buzăului” SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 484/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada ARGEȘULUI” SOLUȚIA 1 propusă de proiectant
 • Hotărârea 483/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 482/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei de susţinere şi analiză a manifestărilor şi evenimentelor de interes public
 • Hotărârea 481/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea unui acord prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Calea Clujului nr.223/B pe strada Leagănului nr.13/A - Oradea
 • Hotărârea 480/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 479/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 478/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către Oradea Transport Local S.A. a tarifului destinat utilizatorilor transportului public județean care folosesc transportul public local prin curse regulate (navetiști)
 • Hotărârea 477/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cesiunii creanțelor deținute de creditorii cedenți CNTEE Transelectrica SA, Electrica Furnizare SA și ANRE asupra debitorului cedat Electrocentrale Oradea SA către cesionarul Municipiul Oradea
 • Hotărârea 476/2015 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 475/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea S.C. RCS&RDS S.A. constând în amenajarea parcului Xenopol situat în Oradea, str. Oneştilor
 • Hotărârea 474/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Smiles pentru clădirea situată pe str. Vămii nr. 34/A
 • Hotărârea 473/2015 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului în perioada 01.02.2015 - 30.06.2015
 • Hotărârea 472/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 14 iulie 2015
 • Hotărârea 471/2015 - Municipiul Oradea

  privind propunerea schimbării destinaţiei unor spaţii situate în municipiul Oradea, din spaţii cu destinaţia de unităţi de învăţământ, în spaţii cu altă destinaţie
 • Hotărârea 470/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea municipiului Oradea – Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administraţia Imobliliară Oradea, asupra spaţiului de la subsolul imobilului din Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, pentru amplasarea unui modul termic în vederea realizării proiectului: „Modificarea proiectului de reabilitare a reţelei termice de pe str. Vasile Alecsandri, PT 701 si PT 702, cu module termice pentru fiecare imobil”
 • Hotărârea 469/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordul de principiu pentru transferul din proprietatea publică a Municipiului Oradea in proprietatea publică a Statului Român a investiției Racord centrală de cogenerare aparținând Primăriei Oradea, jud. Bihor la Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale
 • Hotărârea 468/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea investiției de racordare a Centralei de cogenerare aparținând Primăriei Oradea la Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
 • Hotărârea 467/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 3376 mp, respectiv pentru aprobarea înscrierii acestei suprafeţe de teren, situată în mun. Oradea, strada General Magheru nr. 5, în proprietatea publică a municipiului Oradea
 • Hotărârea 466/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Pop Violeta - Garofiţa pentru suprafaţa de 7 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 190491 – Oradea situat în mun. Oradea, strada Nufărului nr. 153/K cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 465/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea preluării în folosință gratuită de la Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a suprafeţei de 4.561 mp, teren situat în vecinătatea Zonei de picnic - Parcul Silvaş, necesar implementării unor proiecte de interes public local
 • Hotărârea 464/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea realizării unui bazin de înot didactic şcolar în Municipiul Oradea, str. Matei Basarab, destinat activităţii de învăţare şi instruire a înotului în rândul elevilor şi studenţilor din Municipiul Oradea
 • Hotărârea 463/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lucuţa Liviu - Ionel, pentru suprafaţa de 29 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190809 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Calea Adevărului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 462/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.707 mp, reprezentând Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, situat în mun. Oradea, strada Roman Ciorogariu nr. 18
 • Hotărârea 460/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.076 mp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe de teren, situată în mun. Oradea, strada Louis Pasteur nr. 42/A - 42/D, în proprietatea publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 459/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Palnului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2015
 • Hotărârea 458/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de hrană și a contribuţiei lunare minime de întreţinere pentru copiii care frecventează Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe în anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 457/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei valabile începând cu data de 01.08.2015
 • Hotărârea 456/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea transferului personalului şi patrimoniului cabinetelor medicale şcolare şi cabinetelor medicale stomatologice din unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Administraţia Socială Comunitară Oradea la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, începând cu data de 01.08.2015
 • Hotărârea 455/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea completării anexei nr. 23 din H.C.L. nr. 904/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prin adăugarea unor tarife aferente închirierii terenurilor de tenis neacoperite situate în Municipiul Oradea, str. Splaiul Crişanei, nr. 87
 • Hotărârea 454/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 12.02.2015 pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții “Complex sportiv multifuncţional” în Municipiul Oradea și asigurarea condițiilor în vederea executării acesteia
 • Hotărârea 453/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 452/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea ,,Procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea’’ – anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.73/12.02.2015
 • Hotărârea 451/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 67.760.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
 • Hotărârea 450/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 30 iunie 2015
 • Hotărârea 449/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 14 iulie 2015
 • Hotărârea 448/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 356 mp, respectiv a Planului de amplasament a imobilului cu propunerea de dezlipire a nr. cad. 167655 şi a Planului de amplasament şi delimitare mobilului cu propunere de alipire a două dintre loturile rezultate într-o parcelă, cu suprafaţa de 426 mp, imobile situate în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul – Piaţa Regele Ferdinand
 • Hotărârea 447/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și P.F.A. Ursădan Emil - Ioan
 • Hotărârea 446/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea şi a administrării investiţiei - Drumuri interioare în Cartierul Europa
 • Hotărârea 445/2015 - Municipiul Oradea

  privind declararea interesului public local pentru realizarea proiectului \\
 • Hotărârea 444/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 736 din 22.11.2012 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1.276 mp teren şi construcţii cu destinaţia locuinţe sociale situate în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 20, proprietate publică a Municipiului
 • Hotărârea 443/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire a terenului identificat cu nr. cadastral 9618, în 2 loturi, reprezentând teren - proprietate publică, situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului
 • Hotărârea 442/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mureşan Vasile - Adelin şi soția sa, d-na. Mureşan Rahela pentru suprafaţa de 55 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191164 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Culegătorilor nr. 2/E, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 441/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lăzău Ovidiu - Valentin şi soția sa,d-na. Lăzău Mihaela - Ioana pentru suprafaţa de 10 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191036 - Oradea, situat în mun. Oradea, zona străzii Nojoridului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 440/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea propunerii de actualizare a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 27.02.2014, completată de H.C.L. nr. 482 din 19.06.2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Descongestionarea traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătura Oradea – Biharkeresztes”– „Drum expres” - Tronson 2
 • Hotărârea 439/2015 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 1084 din 30.11.2004, cu privire la transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 33.760 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 6382, 6383, 6384 şi 6385 - Oradea, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române Episcopia Bihor şi a Parohiei Ortodoxe Române Zorilor Oradea
 • Hotărârea 438/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea constituirii Planului de amplasament şi delimitare a bunurilor imobile, cu suprafeţele de 416 mp şi 798 mp reprezentând imobilul situat în mun. Oradea, str. Spartacus nr. 32/B
 • Hotărârea 437/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 250 mp şi 1.160 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Tileagdului (fără nr.) şi darea acordului de principiu pentru vânzarea acestora
 • Hotărârea 436/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Oradea, respectiv pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului compus din două construcţii şi teren, în suprafaţă de 10.000 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157538 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Codrilor nr. 3
 • Hotărârea 435/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.007 mp, teren situat în mun. Oradea, şos. Borşului, km. 3, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafeţe în favoarea S.C. VIMEX S.R.L.
 • Hotărârea 434/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 206 mp, teren, situat în mun. Oradea, str. Simion Ștefan nr. 30, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a acestei suprafețe, în favoarea d-nei. Tankó Veronica - Zita
 • Hotărârea 433/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 450 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Albacului nr. 46, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării a 200 mp din această suprafață, prin negociere directă, în favoarea d-nei. Negru Maria
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 3 mp din terenul aferent Parcului Nicolae Bălcescu, identificat prin nr. cadastral 189860 - Oradea, în vederea amplasării unui monument memorial \\
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezlipire, cu suprafaţa de 2.058 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Podului nr. 29, respectiv pentru darea acordului în vederea transmiterii în proprietate, fără plată, a suprafeţei de 1.634 mp în favoarea Bisericii Creştine Baptiste Rogerius
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 512 din 2008, referitor la transmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 158 mp, teren identificat cu nr. cadastral 153292 Oradea, în favoarea Bisericii Penticostale ”Efraim”
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 2.739 mp, reprezentând teren transmis în folosinţa gratuită Parohiei Ortodoxe Sfântul Sebastian, situat în mun. Oradea – Calea Aradului
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 477 mp, teren situat în mun. Oradea, str. Navigatorilor nr. 9
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Oradea

  privind luarea unor măsuri pentru îndepărtarea din intravilanul Municipiului Oradea a animalelor sălbatice care produc daune importante culturilor agricole, sănătăţii şi securităţii publice, prin încuviințarea vânătorii în intravilan de către administratorul fondului cinegetic - AVPS Forest Hunt Paleu şi aprobarea contractului de prestări servicii pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 751 din 20.09.2014 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului reprezentând teren - proprietate publică, situat în mun. Oradea, în perimetrul delimitat de străzile Republicii nr. 3-5, Aurel Lazăr nr. 3 şi Iosif Vulcan nr. 14
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275 din 29.04.2014 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.906 mp, respectiv pentru înscrierea în proprietatea publică a mun. Oradea a acestei suprafeţe, cu destinaţia - Parc public în mun. Oradea, între străzile Ion Bogdan și Gheorghe Pituţ
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând Pasajul pietonal acoperit din complexul edilitar \\
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 165561, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia drum public în mun. Oradea, în zona străzii Nojoridului
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, cu suprafaţa de 229 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea,cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, tronson din strada Strugurilor
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.087 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de “drum” - în prelungirea străzii Ioan Pop Reteganul
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cad. 162992, 162987 şi 187717 reprezentând terenuri, 5.756 mp, - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 168203, reprezentând teren, 13.223 mp, - proprietate publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 152941, reprezentând teren, 12.542 mp, - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 163302, reprezentând teren, 8.739 mp, - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 168562, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 154898, reprezentând teren, 5.407 mp - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cad. 151418, reprezentând teren, 3.586 mp, - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia – drum public în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lăzău Ioan şi soția sa, d-na. Lăzău Virginia, pentru suprafaţa de 11 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190600 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Iványi Ödön, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Jabben Doina pentru suprafaţa de 98 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191151 – Oradea situat în mun. Oradea, strada Podgoria cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Culici Călin - Petru şi soția sa, d-na. Culici Anamaria pentru suprafaţa de 17 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173569 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Căpşunilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Carțiş Mircea,referitor la cota de 140 mp din terenul, identificat cu nr. topo 5891/9 şi 5892/27, înscris în CF 78173 - situat în mun. Oradea, în zona străzilor Bihorului şi Dimitrie Anghel, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brata Gavril şi soția sa, d-na. Brata Elena pentru suprafaţa de 17 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191523 situat în muicipiul Oradea, strada Viilor nr. 34/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Alien Concept S.R.L.pentru suprafaţa de 75 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191350, situat în municipiul Oradea, în zona Calea Sântandrei cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Oradea

  privind interdicţia desfăşurării activităţilor de valorificare a produselor agricole şi de exercitare a comerţului cu aceste produse în alte structuri de vânzare decât cele prevăzute în lege
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei valabile începând cu data de 01.07.2015
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Ceyrat, nr. cad. 169131, 10839, 10838,165409, 171125, 165412, 169342, 165022, 165023, 165024, 187489– Oradea
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzilor Nufărului (DN 76), Poet Dimitrie Anghel şi schimbarea denumirii „Cartier Podgoria” pentru doua tronsoane de drum din Cartierul Podgoria
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Eurobusiness Parc Oradea SA pentru numirea și stabilirea atribuțiilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III în cadrul procedurii de licitație deschisă
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Oradea

  privind revocarea concesionării către societatea Electrocentrale Oradea SA a terenului având nr. de inventar 481202 în suprafață de 45.153 mp, înscris în CF 162893 și concesionarea lui către societatea Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Catolica pentru clădirea situată pe str. Spartacus nr. 31/A
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Sfântul Francisc pentru clădirea situată pe str. Gheorghe Doja nr. 18 colț cu Bărăganului nr. 23
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Anexei Nr. 33 a HCL nr.904/2014 privind introducerea unor noi tarife referitoare la închirierea sălii de conferinţe existente în incinta Grădinii Zoologice Oradea şi adopţia animalelor din Grădina Zoologică Oradea
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dlui Gordan Vasile, dlui Popa Cornel-Ioan, dlui Bara Crăciun, dlui Ferenc Bela şi dlui Zglimbe Petru constând în infrastructură reţea de canalizare menajeră
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii Termoficare Oradea SA ce va avea loc în 30 iunie 2015
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a bunurilor aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice primite cu titlu gratuit de la Municipiul Piatra Neamț în baza HG 841/1995
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Liceului cu Program Sportiv ”Bihorul” Oradea a microbuzului școlar marca Ford Transit 16+1 locuri având nr. de inventar 007612 și nr. de înmatriculare BH-12-KRC
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciile publice de alimentare cu apă, apă brută, canalizare-epurare şi canalizare ape pluviale începând cu 01 iulie 2015
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO să voteze pentru aprobarea Raportului de activitate pe anul 2014 al societăţii Compania de Apă Oradea SA
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a rețelei de termoficare din incinta Parcului Industrial I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri publice în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 1
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat din incinta Parcului Industrial I realizată ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri publice în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 1
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri publice în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 -etapa 1
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare racord termic primar la PT 308, municipiului Oradea, județul Bihor
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Statie de pompare Ape Uzate pe strada Liszt Ferencz/Ciheiului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea canalizare menajeră pe strada Lacul Roșu, municipiului Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266 din 28.04.2015 pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea avizului către S.C. Distrigaz Vest Oradea pentru extinderea reţelei de gaz în Oradea, pe str. Izvorului, tronsonul stradal delimitat între intersecţia cu str. Sanatoriului şi imobilul situat pe str. Izvorului nr. 83 , inclusiv execuţia branşamentelor de gaze pe acest tronson
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 661/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate şi aprobarea noilor indicatori tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Amenajare staţie de transbordare (autogară) b-dul Ştefan cel Mare – Gara Centrală, municipiul Oradea, judeţul Bihor ”
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la 31.03.2015
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din HCL 877/21.12.2010 privind punerea la dispoziţia proiectului \\
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 mai 2015
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie 2015, iulie 2015 şi august 2015
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Oradea

  pentru suspendarea H.C.L. 245/2015 privind asocierea dintre Municipiul Oradea, SC RDS&RCS SA şi SC Delalina SRL în vederea realizării şi exploatării unei reţele de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea.
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea predării către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Drum de legătură între Centura Oradea – Giraţia Calea Sîntandreiului – Drumul European 60 (DN 1) şi Drumul Judeţean 190”.
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Drum de legătură între Centura Oradea – Giraţia Calea Sîntandreiului – Drumul European 60 (DN 1) şi Drumul Judeţean 190”.
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea şi Administraţia Socială Comunitară în vederea asigurării asistenţei medicale preventive şi curative a studenţilor din cadrul Universităţii din Oradea
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică privind „Modernizarea Drumului de legătură strada Matei Basarab - Mal Peţa”
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hebriştean Claudiu - Mircea şi soția sa, d-na. Hebriştean Adriana, pentru suprafaţa de 46 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191134 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Valea Frumoasă, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de coproprietarii Popa - Tuns Daniel, Sass Iuliana, David Norbert - Jozsef şi Derbrenti Monika - Erika, pentru suprafaţa de 55 mp, teren identificat cu nr. cadastral 172452, înscris în CF nr. 172452, situat în mun. Oradea, Şoseaua Borşului - zona Dosu, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian - Ovidiu, pentru suprafaţa de 79 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191359, pentru suprafaţa de 109 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189386 și pentru suprafaţa de 50 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 191369, situate în mun. Oradea, strada Pădurii, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunere de alipire a suprafeţelor totale de 85.309 mp., respectiv de dezlipire a parcelei rezultate, în trei loturi, reprezentând teren, proprietate publică, situat în municipiul Oradea, strada Ceyrat şi Ronald Regan.
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a suprafeţei de 422 mp, teren afectat de relocarea utilităţilor de apă şi canalizare, în cadrul obiectivului de investiţii privind “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76“
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 363 mp, pentru teren situat în mun. Oradea, str. Nordului nr. 7, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, din această suprafață a 25 mp, în favoarea d-nei. Demeter Teodora
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 13 mp, respectiv aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Oradea şi S.C. Mavaltir Com S.R.L.
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Curta Bujor şi soţia sa, d-na Curta Maria, pentru suprafaţa de 56 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19948 şi înscris în CF 156558 – Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nufărului nr. 141/E, cu destinaţia „drum public”.
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Sperom Due S.R.L.pentru suprafaţa totală de 6.213 mp, teren identificat cu nr. cadastrale şi înscrise în CF nr. 188802 şi 188803, situat în mun. Oradea, în zona străzii Colinelor cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Miron Ioan - Eugen şi soția sa, Miron Viorica, pentru suprafaţa de 72 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 161119, situat în mun. Oradea, strada Vasile Lucaciu nr. 15, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kovacs Alexandru - Lucian şi soția sa, d-na. Kovacs Diana - Delia, pentru suprafaţa de 47 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190082 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Depozitului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 21.511 mp, respectiv înscrierea acestei suprafeţe de teren în proprietatea publică a mun. Oradea, situat în zona str. Aurel Covaci
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și dl. Galea Vasile - Ioan
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea documentaţiei cadastrale referitoare la ”P.U.Z. – Reglementare acces la parcele în vederea construirii de locuinţe – reparcelare teren situat pe str. Culegătorilor”, conform Avizului C.M.U.A.T. nr. 1459 din 05.11.2014
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând “teren public” situat pe malul stâng al Pârâului Peţa, între Calea Aradului şi str. Ov. Densuşianu, destinat realizării pistei de biciclete - tronson 3
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Oradea

  pentru revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Local nr. 759 din 30.09.2014 şi mandatarea Administraţiei Imobiliare Oradea pentru încheierea unui contract de acces pe terenurile publice, identificate cu nr. top 6941, 7078, în condiţiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 28.04.2015
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 18 mp,respectiv pentru aprobarea concesionării directe a acestei suprafeţe, în vederea extinderii ap. 4, situat în mun. Oradea, str. Oneştilor nr. 100 în favoarea soţilor Gherdan Ioan şi Gherdan Florica
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu propunerea de reaşezare a geometrieinr. cadastrale 179851 şi 158912 - Oradea, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv imobil proprietate a S.C. Ceresem S.R.L. situate în mun. Oradea, în zona str. Louis Pasteur
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Oradea

  privind transmiterea în folosinţă gratuită a cotei de 9,4 / 186 mp, teren identificat prin nr. topo 4155/1, înscris în CF 1642 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 39, în favoarea Fundaţiei “Mihai Neşu Foundation”
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Muszkas Norbert - Paul şi soția sa, d-na. Muszkas Brigitta - Judit, pentru suprafaţa de 45 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190713 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Caişilor nr. 81, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kristof Csaba - Gabor şi soția sa, d-na. Kristof Nicoleta - Maria, pentru suprafaţa de 14 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189822 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Podgoria nr. 48, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dumea Liviu şi soția sa, d-na. Dumea Maria - Lucia, pentru suprafaţa de 10 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189550 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nojoridului nr. 57/C, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Biserica Penticostală ”Ekklesia” pentru suprafaţa de 146 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 187660 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 121 W cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a corpurilor de proprietate,cu suprafeţele de 46 mp şi 546 mp, respectiv a Planului de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 546 mp, teren situat în Mun. Oradea, str. Dimitrie Anghel nr. 23
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Spoială Dragoş - Cristian şi soția sa, d-na. Spoială Viorica pentru suprafaţa de 23 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189825 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Făcliei nr. 56/D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Pop Raluca pentru suprafaţa de 132 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 187016 – Oradea situat în mun. Oradea, strada Paleului cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Pontisso Marcelapentru suprafaţa de 329 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 154320 şi suprafaţa de 339 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr.154326 situat în mun. Oradea, strada Făgetului cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Meseşan Ioan şi soția sa, d-na. Meseșan Lavinia - Nicoleta, pentru suprafaţa de 83 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190872 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Caişilor nr. 2/P, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Hamza Gabor şi soția sa, d-na. Hamza Eva, pentru suprafaţa de 38 mp, teren identificat cu nr. cadastral 17499 şi înscris în CF nr. 184057, situat în mun. Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 77, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gergely Ioan, pentru suprafaţa de 562 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 190217, situat în mun. Oradea, strada Prunilor, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chirilă Emil - Valentin şi soția sa, d-na. Chirilă Ana – Simona, pentru suprafaţa de 29 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190312 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nufărului nr. 191/J, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, în proprietatea publică a Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, a suprafeţelor de 2.381 şi 59 mp teren, afectate de lucrările de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe terasele/ şarpantele clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Oradea în vederea amplasării de către furnizorii de reţele de comunicaţii a antenelor şi echipamentelor conexe
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Municipiului Oradea și Universitatea Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Oradea

  pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.263/28.04.2015 privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de coordonator în materie de securitatea şi sănătate în muncă pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivele de investiţii derulate prin Direcţia Tehnică a municipiului Oradea prin încheierea unui ACORD CADRU PE UN AN
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea - Etapa III –a”
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aplicării procedurii de negociere directă, fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, pentru realizarea proiectării şi execuţiei lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,, Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea -Etapa-III-a”
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modelului de protocol de colaborare - contract de servicii, precum şi încheierea de protocoale de colaborare-contracte de servicii, privind gestionarea câinilor fără stăpân, între SC Administraţia Domeniului Public SA şi unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează Municipiul Oradea respectiv Sânmartin, Oşorhei, Nojorid, Sântandrei, Paleu, Borş şi Biharea
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apa si canalizare menajeră pe strada Feleacului, municipiul Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea anexei 1 şi anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Parcul Traian în municipiul Oradea”
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea canalizare menajeră pe strada Costache Negruzzi, blocurile D9-C16 municipiului Oradea, județul Bihor”privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea canalizare menajeră pe strada Costache Negruzzi, blocurile D9-C16 municipiului Oradea, județul Bihor”
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea stingerii creanțelor bugetare stabilite în sarcina debitorului NEMES- BUZASI IANOS-ANDRAS, în baza Sentinței Civile nr. 688/21.01.2013, prin dare în plată conform prevederilor art. 175 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscală
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare drum de legătură strada Matei Basarab – Mal Peţa
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: Iluminat artitectural la imobilul situat în Oradea, Str. Republicii nr.13
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea prețului de achiziţie a 2 (două) apartamente situate în imobilul – „Casa Darvas la Roche” – din Oradea, Str. Iosif Vulcan, nr.11
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preluării în comodat de către Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea a imobilului situat în Oradea, Str. Bârsei nr. 12, înscris în CF nr. 188863, Nr. Cadastral 188863-C1
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru imobilul situat în adea, str. Dunărea nr. 2, identificat prin nr.cadastral 172443, CF 172443 Oradea
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională Dignitas şi Candeo
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Gabor Janos din locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Primariei nr. 43 ap. 7
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Orosz Gabriel din locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 27, ap. 11
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind unele măsuri de creşterea calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Stern, Oradea str. Republicii nr. 10 – 10A.
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, respectiv capitolul III şi capitolul V alin. 8 şi 9 li. a) şi b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren in vederea extinderii Parcului Industrial EUROBUSSINES II , modificare PUZ aprobat cu H.C.L. nr.126/2012, str. Ogorului, nr. cad.179264, 177198, 17443 – Oradea
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Oradea şi a societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Eurobusiness Parc Oradea SA pentru numirea comisiei de negociere directă a ofertelor depuse de investitori pentru concesionarea de teren în Parcul Industrial III şi aprobarea noii organigrame a societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA.
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2015.
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Oradea.
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în administrare către societatea Eurobusiness Parc Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului Crearea unei infrastructuri de afaceri publice în municipiul Oradea şi asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness 1 - etapa 1 și aprobarea proiectului de act adițional nr. 3 de modificare a contractului de aministrare nr. 196329/19.11.2008 încheiat cu societatea Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul nr. 106588/22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune semnat cu Societatea RER Ecologic Service Oradea SA privind prelugirea cu 4 ani a duratei contractului în condiţiile asumării de către operator a realizării şi finanţării unui plan de investiţii în sumă de 850.000 eur fără TVA.
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a bunurilor aferente serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice primite cu titlu gratuit de la municipiul Zalău în Baza H.G. 841/1995.
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea sponsorizării din partea Societăţii Lotus Center SA
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea domnului Merca Petru constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea Societăţii DANESSA IMPEX SRL constând în parcare situată în Oradea, strada Spartacus
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 16 mai 2015
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 28 aprilie 2015
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării referendumului local pentru modificarea limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea organizării unui referendum în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Oradea privind oportunitatea modificării limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 martie 2015
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului Punti crisene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu – Bihar (Religious Bridges - Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties) Acronim: BRIDGES, cod proiect HURO/1101/044/2.1.3.
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Oradea

  Privind desemnarea în Consiliile de Administraţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea, a unor reprezentanţi ai autorităţii administraţei publice locale
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Administratiei Imobiliare Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 7 (sapte) ani a unui spatiu situat în imobilul din Oradea, str. Miron Pompiliu nr.5, in favoarea Asociatiei S.O.S Autism Bihor
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea punerii la dispozitie in vederea realizarii proiectului: „Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice de pe str. Vasile Alecsandri, PT 701 si PT 702, cu module termice pentru fiecare imobil”, a spatiilor cu destinatia de boxa situate in subsolul imobilelor din str. Vasile Alecsandri nr. 7, nr. 17 si nr.19
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului cultural - turistic Cetatea Oradea”
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităţilor în Baza Sportiva „IOSIA”
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public care se desfășoară pe raza municipiului Oradea, în anul 2015
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor,reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, - în zona str. Depozitului
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţionării suprafeţei totale de 482 mp. teren afectat de relocarea utilităţilor de apă şi canalizare, în cadrul obiectivului de investiţii “Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79“
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor cu suprafaţa de 9.305 mp, reprezentând teren, domeniu public al mun.Oradea, cu destinaţia de “drum” - str. Meşteşugarilor - tronson 1
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Oradea în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Şvab Gavril şi Mariana, pentru suprafaţa de 17 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 190639 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cedrilor nr.21/B, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a unui teren, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 171202 - Oradea, situat în mun. Oradea, b-dul. Decebal nr.10, în favoarea soților Ladar Tănase - Călin şi Ladar Eugenia - Mariana
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de “drum”- străzile Horea, Sextil Puşcariu - tronson 1, Beiuşului - tronson 1, parcul 22 Decembrie şi parcul Nicolae Bălcescu - sector Est
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.305 mp, şi înscrierea acestei suprafeţe de teren, situat în mun. Oradea strada Renaşterii nr. 9,în proprietatea publică a mun. Oradea
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 1.593 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în vecinătatea DN 79
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.944 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona Optimedia - calea Sântandreiului
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 59 mp,reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în vecinătatea străzii Ciheiului
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 986 mp, 303 mp şi 21 mp, reprezentând terenuri, domeniu public al mun.Oradea, cu destinaţia de “drum” - str. Măgurei - tronsoanele 1, 2, 3
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Halász Petru-Marius, pentru suprafaţa de 65 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171031, situat în mun. Oradea, strada Livezilor, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Purv Zamfir şi Floare, pentru suprafaţa de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189286 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Moviliţei nr.16, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Jonás Josif - Ludovic şi d-na. Nagy Beatrix, pentru suprafaţa de 111 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 173894, situat în mun. Oradea, strada Plugului, cu destinația „drum public
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Koszta Péter şi Magdalena, pentru suprafaţa de 60 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 171754 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Podgoria nr.51, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării sumei de 800 lei pentru achiziţionarea unor pachete cu alimente care vor fi acordate veteranilor de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire sala de evenimente, Calea Aradului nr.91/A, nr. cad. 180260 - Oradea
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea denumirii „Parcul Silvaş – zonă de picnic ” pentru terenul situat lângă albia râului Crişul Repede, între străzile Făcliei şi Dragoş Vodă
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Oradea

  privind atribuirea de denumiri pentru podurile rutiere existente peste râul Crişul Repede
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înfiinţării unei secţii pe ramura sportivă tenis în cadrul Clubului Sportiv Municipal Oradea
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea traseelor şi staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, pe teritoriul Municipiului Oradea
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii “Modernizare cămine termice situate în Piaţa Unirii”
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie a serviciilor de pază, ordine si liniste publica la obiectivele de interes public: Halda de gunoi (veche), inclusiv anexe si Parc 1 Decembrie din municipiul Oradea, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2015-2018).
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea achiziţiei publice a serviciului de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivele de investiţii derulate prin Direcţia Tehnică a municipiului Oradea prin încheierea unui ACORD – CADRU PE UN AN
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Staţie de pompare a apelor uzate str. Constantin Brâncoveanu, Oradea”
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona situata intre Strada Atelierelor si Aleea Salca”
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Salciei”
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Clopoțeilor”
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Pelinului”
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Oltețului”
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Carașului”
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Govorei”
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Măgurei”
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Ecaterina Varga”
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Copacilor”
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„Modernizare strada Sirenei”
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE STRADA VERII”
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea contractării de către societate a unui credit de 4.000.000 lei cu garanție proprie
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Oradea

  nr. 248 din 28 aprilie 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 15.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Oradea

  nr. 247 din 28 aprilie 2015privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 33.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea unui reprezentant al municipiului Oradea în consiliul de administraţie al societăţii RER Ecologic Service Oradea SA
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea asocierii dintre Municipiul Oradea, SC RCS&RDS SA şi SC Delalina SRL în vederea realizării şi exploatării unei reţele de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii la societatea Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea capitalului social al societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Eurobusiness Parc Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Oradea

  privind respingerea propunerilor grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat legate de scutirile de la plata taxelor şi impozitelor locale aferente desfăşurării activităţilor de comerţ/alimentaţie publică şi de acordarea de subvenţie 100% la achiziţionarea de abonamente OTL agenţilor economici / persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în zona afectată de lucrările de modernizare a Pieţei Unirii
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea facilităţii fiscale prevăzute de art. 286 Cod fiscal constând în scutirea pe o perioadă de 5 ani, de la plata impozitului pe clădire a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Călaraşilor nr.39, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a anvelopei clădirii, pe cheltuială proprie conform Legii nr. 153 din 2011
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea situaţiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale Societăţii ADP Servicii SRL la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2014
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea sumelor pentru eliberarea unui atestat de producător din sectorul agricol și pentru eliberarea unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea listei cu sportivii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului’’
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Oradea

  privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor pentru perioada 01.05.2015-30.04.2016 şi încheierea Actului adiţional nr. 12 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea şi Keviep Kft
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea instituirii unor tarife noi pentru serviciul de transport local efectuat prin curse regulate de către societatea Oradea Transport Local SA în Oradea, Sînmartin şi Borş
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea listei de investiţii pe anul 2015 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societatăţii Oradea Transport Local SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a 10 (zece) panouri de presemnalizare rutieră în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea urmare a modificării denumirii acţionarului S.C. EON Gaz Distribuţie S.A.
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 10 martie 2015
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 26 martie 2015
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfaşurarii referendumului local din data de 10.05.2015 pentru modificarea limitei administrative a unităţii administrativ-teritoriale Oradea
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic aferent obiectivului: „Reabilitarea pavajului curții interioare a Palatului Vulturul Negru”
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tehnic revizuit aferent obiectivului: „Reabilitarea Pasajului Vulturul Negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului” - proiect care a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere,
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Korosszegapati – Hajdu-Bihor” - „Development of natural habitats of volunteer flora and protected trees species on Ciuperca Hill – Oradea and in Korosszegapati – Hajdu-Bihar”
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție ”Realizare a unei piste de biciclişti - tronsonul III” în cadrul proiectului ”Construcția unei piste de biciclete între Berettyoujfalu și Oradea”
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Oradea

  privind punerea la dispoziția proiectului \\
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice Etapa II”
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea cofinanțării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformării la legislația de mediu si creșterii eficientei energetice – Etapa II”
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Oradea

  pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A., în domeniul public al Municipiului Oradea, a suprafeței totale de 16.937 mp, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Descongestionarea traficului rutier și îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes”
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Parcelare, extindere Cimitirul Municipal, alei interioare, alimentare cu apă şi iluminat”
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, prin introducerea strazilor modernizate in in perioada 15.10.2014-13.03.2015, pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala, conform Anexei nr.1.
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea si abrogarea Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 386 din 11 mai 2009, Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 600 din 30.08.2011, Hotararii Consiliului Local Oradea nr. 186 din 30.03.2012
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru anul 2015, privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 497/2012 – modificat şi completat prin nr. 808/2014
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea asigurării logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a Campionatului European de Baschet Feminin 2015 la Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, prin Administraţia Imobiliară Oradea în perioada 11-17 iunie 2015
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din locuinţele situate în Oradea, str. Voltaire nr. 2 si 2/A
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Oradea

  pentru trecerea unor imobile din proprietatea publică a municipiului Oradea, în proprietatea privată a municipiului Oradea
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 605/21.07.2014 privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcţionării în bune condiţii a Centrului social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str Iuliu Maniu, nr 20, respectiv a Centrului social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS – Oradea, Bihor, str Eftimie Murgu, nr 9
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 53/30.01.2014 pentru aprobarea listei finale, privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, construite prin programul ANL, din fondul special constituit conform HCL nr. 597/2008, cereri depuse in perioada 15.11.2013 – 15.12.2013
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 693/10.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţii: „ Reabilitarea faţadelor imobilului situat în Oradea, Aleea Emanuil Gojdu, nr 5”
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2015 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE COMPACT INVEST SRL
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2015 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG SRL
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2015 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE EURO MAX INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2015 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR , A SOCIETĂŢII COMERCIALE BLOC 10 ARED SRL
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI, PE ANUL 2015 INVESTIŢII DE NATURA LOCUINŢELOR, A SOCIETĂŢII COMERCIALE REZIDAN SRL
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC GALASSINI GROUP SRL
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC WEST FRUTA SRL
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC ROMCOM INVEST SRL
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Oradea

  PRIVIND REVIZUIREA FACILITATII FISCALE PE ANUL 2015 A SOCIETĂTII COMERCIALE PLASTOR SA ORADEA
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 562/2014 în vederea completării Strategiei pentru alipirea Comunei Sînmartin la Municipiul Oradea
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.01.2015
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Aplicației de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului e termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a documentelor suport aferente acesteia
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 31 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 160019 - Oradea, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 54, în favoarea S.C. SERBIEN IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeţei de 2.004 mp, teren, identificat cu nr. cadastral 2597 şi înscris în CF 157344 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Fabricilor nr. 8 în favoarea S.C. MARINOVA IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 3.075 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 154207 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Ogorului nr. 258, în favoarea Fundaţiei Societatea Biblică din România
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeţei de 8 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 188072 - Oradea, situat în mun. Oradea b-dul. Decebal nr. 69, în favoarea S.C. DORULEŢ COMIMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 228 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 189307-Oradea, situat în mun. Oradea str. Drăgăşanilor nr. 4, în favoarea d-lor. Rozsa Tamás - Zoltán şi Rozsa Robert - Csaba
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 335 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 187791 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Moliére nr. 8, în favoarea d-nei. Horgoş Margareta
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 59 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189443 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Războieni nr. 18, în favoarea d-lui. Dumitru Constantin şi a soţiei Dumitru Doina
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Doruleţ Comimpex S.R.L., pentru suprafaţa totală de 624 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, Calea Aradului nr. 91A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 73 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189723 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Războieni nr. 70/A, în favoarea soților Suci Gavril şi Suci Mărioara
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 388 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 185999-Oradea, situat în mun. Oradea str. Maramureşului nr. 1/A, în favoarea d-lui. Erdei Ştefan
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 102 mp, teren, identificat cu nr. topo 484/216-1 şi înscris în CF 177065 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. A. Haşaş nr. 7, în favoarea d-lui. Dediu Ştefan - Daniel
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, pentru vânzarea suprafeței de 287 mp, teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 188240 - Oradea, situat în mun. Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 28, în favoarea d-nei Andro Floare
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 7.013 mp, teren, proprietatea publică a mun. Oradea, destinat accesului din strada Făgăraşului spre blocurile de locuinţe situate în vecinătatea Universităţii din Oradea
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 985 mp, reprezentând pod peste Crişul Repede, legătură între Piaţa Unirii şi Piaţa Regele Ferdinand
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Oradea, a suprafeţei de 4.549 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 188154 - Oradea, ce urmează a fi afectat de proiectul de interes public privind „Extinderea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în Cartierul Grigorescu Oradea - etapa II, str. Anghel Saligny”
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 23 mp, reprezentând teren cu construcţie, proprietate publică a Municipiului Oradea, în zona străzii Aleea Ştrandului
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 6.258 mp, reprezentând teren, domeniu public, cu destinaţia „drum” în mun. Oradea, str. Barcăului, tronson 3
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Oradea

  pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Oradea, a unor suprafeţe de teren din zona Blocului de microgarsoniere de necesitate, situat în municipiul Oradea, str. Moreni
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Miklosicza Levente - Istvan şi Katalin - Timea, referitoare la suprafaţa de 85 mp, teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189489 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Rozelor nr. 4, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și dl. Meşter Petru
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Oradea

  pentru actualizarea poziţiei 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 754 din 30.09. 2014 cuprinzând Lista imobilelor proprietate privată, ce constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai” – Tronson 3, proprietarii acestora şi sumele individuale aferente despăgubirilor
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Igna Cristian şi Ana, pentru suprafaţa de 57 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187267 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Podgoria nr. 82 D, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Stoica Traian, pentru suprafaţa de 74 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 190138, situat în mun. Oradea, strada Valea Frumoasă, cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Sotoc Aurelian-Petru şi Maria-Lavinia, pentru suprafaţa de 46 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188228 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Nicolae Beldiceanu nr. 42, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Puskas Noemi - Bety pentru suprafaţa de 67 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 188323, situat în mun. Oradea, strada Podgoria nr. 29 D cu destinația „drum public”
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a O.U.G nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Lakatos Marin din locuinţa fond de stat situată în Oradea, B-dul Stefan cel Mare nr.13, bl.ANL, sc.C, ap.9
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea prelungirii contractului de administrare nr. 57961/2009, pentru imobilul - Sinagoga Neologa „Sion”, situat în Oradea, str. Independenţei nr.22
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Oradea

  privind completarea listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G nr. 68/2008
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Oradea

  pentru respingerea aprobarii, acordării și decontării de ajutoare fiscale unor categorii de cetățeni ai municipiului Oradea aflați într-o situație defavorizată generată de proiectul de urbanism privind amenajarea Pieței Unirii
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de interventie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Oradea

  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Mureşan Ionel Ovidiu
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețea de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Tribunalului, Franz Schubert și Snagovului, municipiul Oradea”
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Oradea

  privind alocarea sumei de 1.500 lei, în favoarea Asociaţiei Down Oradea România, pentru achiziţionarea medaliilor, premiilor şi altor materiale consumabile, necesare sărbătoririi celei de-a X-a aniversări a Zilei Mondiale a Sindromului Down
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înfiinţării serviciilor sociale fără personalitate juridică - Centrul social cu destinaţie multifuncţională DIGNITAS situat în Oradea, str Eftimie Murgu, nr. 9 şi Centrul social cu destinaţie multifuncţională CANDEO –situat în Oradea, str Iuliu Maniu, nr 20, în structura Administraţiei Sociale Comunitare Oradea
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea organigramei Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie din cadrul ASCO, a statului de funcţii al ASCO şi a numărului de posturi ale instituţiei
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificării HCL 22/2015 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 23.000.000 EURO
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea completării măsurilor prevăzute de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 545/2012 și 117/2015 pentru realizarea parcărilor de pe str. Independenţei, respectiv str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea scutirii la plată a impozitului pe clădire pe anul 2015, a SIF HOTELURI SA ( fosta SC CALIPSO SA)
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea declarării/înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a punctelor de lucru ale societății Termoficare Oradea SA
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2014
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Oradea

  privind concesionarea către societatea Termoficare Oradea SA a unor bunuri aparținând infrastructurii aferente serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Oradea

  privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix – Panou de afișaj bd. Decebal având nr. de inventar 100367 în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Oradea

  privind rectificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea actualizată pentru perioada 2015-2020
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2015
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie 2015, aprilie 2015 şi mai 2015
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.1 din HCL nr. 809/23.10.2014 si aprobarea noilor indicatori - tehnico economici pentru obiectivul de investiţie ”MODIFICAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A RETELEI TERMICE DE PE STRADA VASILE ALECSANDRI, PT 701 SI PT 702 CU MODULE TERMICE PENTRU FIECARE IMOBIL”.
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Teatrul „Regina Maria” în vederea participării la evenimentul „Zilele culturii româneşti la Budapesta”, organizat de Ambasada României în Ungaria
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Reamenajarea piațetei din faţa magazinului Crișul strada Republicii, nr. 30
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de ampasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 35 mp, respectiv pentru concesionarea directă a acestei suprafeţe de teren, în favoarea S.C. Comaliment S.A. Oradea, în vederea extinderii spaţiului comercial situat în mun. Oradea, str. Transilvaniei nr. 30
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea încheierii unei Tranzacții, între Municipiul Oradea, respectiv S.C. Cetatea Nouă S.R.L. şi S.C. Portico Investments Romania S.R.L., în vederea stingerii obligaţiilor rezultate din execuţia Contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1979 din 08.04.2004
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării art. 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 816 din 30.10.2014, referitor la Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând strada Tudor Vladimirescu - tronson 1
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 827 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea transmiterii în administrare în favoarea Administrației azinale de Ape Crișuri,a unei suprafeţe de teren, de 1.831 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu nr. cadastral 190177, în scopul realizării lucrării de \\
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Oradea

  privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor la societatea Eurobusiness Parc Oradea SA să voteze pentru dezmembrarea terenului înscris în Cartea Funciară nr. 189556
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile interne în valoare de 27.000.000 lei
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Oradea

  privind revizuirea facilităţii fiscale pe anul 2015 a SC VANDANA COM SRL
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.2 din HCL 420/2012 ca urmare a alegerii dlui Huszar Istvan Eric în funcția de viceprimar al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiţii „Parcare D+P şi Pasaj subteran de legatură cu Piaţa Rogerius, Oradea Str. Corneliu Coposu”
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea înființării parcului industrial Eurobusiness III și acordarea de facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea donaţiei din partea dnei Bara Vioara constând în infrastructură de alimentare cu apă
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art.3 din HCL 442/2014 ca urmare a alegerii dlui Huszar Istvan Eric în funcția de viceprimar al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de selecţie a sportivilor de performanţă care beneficiază de programul de premiere şi susţinere a excelenţei în sport „Campionii Viitorului” aprobat prin H.C.L. nr.66/2014
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Administratiei Imobiliare Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii de Consiliu Local al municipiului Oradea nr.619/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Madach Imre nr.1-5
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea trecerii din domeniu public al municipiului Oradea, in domeniul privat al unicipiului Oradea a terenului si constructiei inscris in CF NR.177457 situat in Oradea, str.Harghitei nr.17.
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului de principiu în vederea preluării spaţiului situat în Oradea, str. Republicii nr. 12. etajul I, judeţul Bihor (fostul sediu al Curţii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi a judeţului Bihor) din proprietatea Statului Român şi administrarea Curţii de Conturi a României în proprietatea Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL 377/2014 pentru obiectivul de investiţie: Drum de acces pentru autovehicule speciale de interventie pentru situatii de urgenta, intre Str. Tribunalului si Str. Gheorghe Dima, aferent Complex Multifunctional cu Parcaje Supraetajate – zona Tribunalului
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiţiei : PARCARE D+P ŞI PASAJ SUBTERAN DE LEGĂTURĂ CU PIAŢA ROGERIUS, Oradea, Str. Corneliu Coposu aprobaţi prin H.C.L. nr. 44/2015
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 “Asigurări şi asistenţă socială”, subcapitolul 06 “Asistenţă socială pentru familie şi copii”, titlul II “Bunuri şi servicii”, articol 20.30.30. a sumei de 1.000 lei, pentru achiziţionarea premiilor care vor fi acordate în cadrul Galei Asistenţei Sociale - Bihor, eveniment care va avea loc în data de 26 martie 2015.
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, la nivelul municipiului Oradea
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Realizarea unui puţ de apă potabilă în incinta CET 1 Oradea”
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE STRADA ANGHEL SALIGNY”
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „ALEI IN PIATA OBOR - ORADEA, JUD. BIHOR\\
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 428/28.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi şi a activităţii de dispecerat taxi pe raza Municipiului Oradea
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 12 februarie 2015
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2015
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Oradea a d-lui Huszar Istvan Eric
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Oradea

  privind schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Oradea a d-lui Mureşan Ionel Ovidiu
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, în suprafaţă de 829 mp, proprietatea publică a mun. Oradea, respectiv clădiri, situate în mun. Oradea în ”Piaţa Cetate”, respectiv pentru concesionarea acestor suprafeţe de teren către S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 863 din 27.11.2014 pentru aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului obiectivului de investiții “Complex sportiv multifuncţional” în Municipiul Oradea și asigurarea condițiilor în vederea executării acesteia
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 187776, respectiv pentru aprobarea transmiterii suprafeţei de 1.831 mp, teren cu nr. cadastral 190177 – Oradea, în folosință gratuită către Administrația Bazinală de Ape Crișuri
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Oradea

  pentru transmiterea în concesiune a imobilului reprezentând grup secundar de vestiare, precum şi terenul aferent, în suprafață de 486 mp, identificat cu nr. cadastral 9243, situat în mun. Oradea în perimetrul Ștrandului Ioșia (fosta spălătorie S.C. Lider Impex Internațional S.R.L.) către S.C. Administrația Domeniului Public S.A.
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soţii Bodog Sergiu-Daniel şi Ioana-Violeta referitor la suprafaţa de 42 mp, teren identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr.189655, situat în mun. Oradea, strada Nufărului nr. 167 b
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobare a preluării în administrarea Municipiului Oradea, prin Consiliul Local, a suprafeţei de 3.242 mp teren, proprietate publică a Judeţului Bihor, în scopul realizării unor investiții de interes public
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, în suprafaţă de 467 mp,reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, respectiv pentru concesionarea acestei suprafeţe în favoarea S.C. O.T.L. S.A, în vederea edificării “Staţiei de transbordare B-dul. Ştefan cel Mare - Gara Centrală”
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE URBANĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU PERIOADA 2009 - 2028 ÎN SCOPUL CONFORMĂRII LA LEGISLAȚIA DE MEDIU ȘI CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ETAPA II
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Bihor în vederea asigurării de interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual și ai limbajului specific persoanelor cu sordocecitate, pentru persoanele cu deficiență de auz din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local - ASCO
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societăţii Administratia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2015
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Oradea

  pentru încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea a trei parcele de teren
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatea Eurobusiness Parc Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 250.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2015
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea temei de concurs pentru realizarea statuii ecvestre a regelui FERDINAND al ROMÂNIEI
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire hala productie incaltaminte, str. Paleului, nr.2, nr.cad.189702 -:- 189708 – Oradea
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Oradea

  privind preluarea în folosinta gratuita pe o perioada de 15 ani de catre Municipiul Oradea, prin Administratia Imobiliara Oradea, a bunului imobil situat in Oradea, str. Sirul Canonicilor nr. 2, identificat ca fiind Catedrala Romano-Catolică, cu hramul Ridicarea la cer a Maicii Domnului
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Oradea

  privind demararea procedurilor in vederea emiterii unei Hotarari de Guvern pentru modificarea Inventarului spaţiilor destinate creaţiei artistice, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a altor instituţii ori autorităţi publice sau în patrimoniul regiilor autonome, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1280/2003
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2015
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției și aprobarea participării şi contribuţiei proprii a municipiului Oradea la proiectul intitulat ”Reabilitare, modernizare strada Vasile Alecsandri, inclusiv prin refacerea rețelei de iluminat public și dotare cu mobilier urban” în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 366 din 14 mai 2014 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe A4 , str. Aluminei, nr.47, municipiul Oradea, judeţul Bihor”
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor articolelor nr.2 respectiv nr.3 din HCL 405/29.05.2014 privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc A4”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocu
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea Hotararii de Consiliu Local al municipiului Oradea nr.619/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea proprietăţii imobiliare situate în Oradea, str. Madach Imre nr.1-5
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2014
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor măsuri pentru atribuirea în folosinţă a domeniului public aferent imobilelor situate în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea reabilitate în cadrul Programului Multianual aprobat prin HCL nr. 643 din 2012, modificat și completat prin HCL 649 din 2014
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren ce sunt afectate de lucrarea de utilitate publică privind realizarea Drumului expres
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.485 mp, reprezentând teren - domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia „drum” în mun. Oradea, strada Renaşterii - tronson 3
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară,înaintată de soţii Cotrău Gheorghe - Viorel şi Alexandra - Ioana, referitoare la suprafaţa de 47 mp,teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189513 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Căpşunilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Parohia Reformată Podgoria,referitor la suprafaţa de 144 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189583 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 31, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 4.583 mp şi 10.170 mp, reprezentând terenuri - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia - drum public în mun. Oradea, situat la limita administrativă a Municipiului Oradea în zona blocurilor ANL Sânmartin
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea achiziţionării suprafeţei de 290 mp, teren - proprietatea privată a unor persoane fizice, afectată de lucrarea de utilitate publică ”Modernizare strada Ţiglarilor”
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 720 mp, reprezentând teren - proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia de ”drum public” - strada Culegătorilor
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Oradea

  privind unele măsuri pentru achiziţionarea de către Municipiul Oradea, prin licitaţie publică, a cotei de 459/1.254 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral 188865 - Oradea, situat în mun. Oradea, Aleea Emanuil Gojdu, proprietatea S.C. Termoelectrica S.A.
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de “drum” strada Leonardo da Vinci şi Aleea Salca (I)
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia “drum”- strada Eforiei, Piaţa Nucetului, străzile Ciheiului (I), Constantin Nottara şi Constantin Noica
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al Municipiului Oradea, cu destinaţia de “drum”- b-dul. Decebal (I), Splaiul Crişanei (I), strada William Shakespeare şi Simion Bărnuţiu (I)
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri, domeniu public al mun. Oradea, cu destinaţia de “drum”- strada Barierei, calea Mareşal Al. Averescu, Codrilor, alee în parcul I. C. Brătianu, aleea Ştrandului (I), străzile Războieni (I), Prieteniei (I) şi Poet Alexandru Andriţoiu (I)
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea concesionării a 250 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 162667, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gábor nr. 46 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Roşan Daniel-Gheorghe şi Roşan Claudia-Laura
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pop Ioan, referitor la suprafaţa de 167 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167778 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cantonului nr. 7, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soţii Oniţa Gheorghe şi Floare, referitoare la suprafaţa de 53 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 177356 - Oradea,situat în mun. Oradea, strada Camil Petrescu nr. 4/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Molnar Sándor - Csaba,referitor la suprafaţa de 124 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189359 - Oradea, situat în mun. Oradea, zona străzii Rozelor nr. 4, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soții Lupşa Sorin şi Lucica - Felicia,referitor la suprafaţa de 72 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189339 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Poet Dimitrie Anghel nr. 10/A, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de soţii Ciobanu Simion şi Maria, referitor la suprafaţa de 77 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 159853 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Cântăreţului, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Oradea

  pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cartiş Mircea, referitor la suprafaţa de 789 mp, teren identificat cu nr. topo 5892/79 şi 5892/93 înscris în CF 13751 - situat în mun. Oradea, în zona străzilor Bihorului, Franz Joseph Haydn şi Dimitrie Anghel, cu destinaţia “drum public”.
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Oradea

  privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de S.C. Bihore S.R.L., pentru suprafaţa totală de 1.937 mp, teren situat în mun. Oradea, străzile Paleului și Piersicilor, cu destinaţia “drum public”
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Oradea

  privind revocarea contractului de cesiune de creanţă încheiat între Spitalul Clinic Municipal ,,dr. Gavril Curteanu” şi Municipiul Oradea şi revenirea la situatia anterioară
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicule si spatii verzi in zone de locuit - ZONA Curtea blocului din strada Republicii nr. 25-27
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: PARCARE D+P SI PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA CU PIATA ROGERIUS, Oradea, Str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE PARAMENT, TÂMPLARIE, ŞARPANTA ŞI ÎNVELITOARE – PASAJ „VULTURUL NEGRU” ORADEA
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea componentei Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, spatii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţă precum şi administrarea fondului de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, aflat în gestiunea Administraţiei Imobiliare Oradea
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Oradea

  privind stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensarii in conditiile Legii nr.10/2001 respectiv Legii nr. 165/2013
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Oradea

  pentru insusirea procedurii de lucru a Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea privată a statului şi administrarea consiliului local al municipiului Oradea in baza Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Cinica Adrian din spatiul cu destinatia de garaj situat în Oradea, str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 9
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea investitiei “AMENAJARE PARC ARENA ÎN ŞANTUL DE SUD AL CETĂŢII ORADEA”
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitei Morar Maria din locuinţa fond de stat situată în Oradea, str. P-ţa Rahovei nr. 5, ap. 2
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar pentru Administraţia Imobiliară Oradea
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procedurii legale de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a serviciilor specifice zonelor verzi si domeniului public din municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor persoane juridice finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani(15.05.2015-15.05.2018) cuprinzand LOTUL 4 - SECTOR 4
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 2 și art. 3 ale HCL nr. 485/2013 privind aprobarea revizuirii Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico- econimici aferenţi proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ŞI REFACERE SCUARURI ÎN PIAŢA UNIRII, ORADEA, JUD. BIHOR”
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei:“AMENAJARE PARC SALCA ETAPA A II-A”
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Oradea

  privind acordul de principiu în vederea realizării investiției ”CONSTRUIRE PASAJ SUBTERAN PENTRU LEGĂTURĂ CU VIITOAREA PARCARE ȘI CONECTARE CU CENTRUL DE AFACERI CU PRODUSE AGROALIMENTARE ÎN ORADEA” – str. Corneliu Coposu
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Oradea

  privind darea acordului prealabil referitor la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin înfiinţarea unui centru de permanenţă în Municipiul Oradea
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte individuale S(D)+P+E(M) si functiuni complementare, reglementare acces, zona str.Raspantiilor – str.Renasterii, nr.cad. 167752 si nr.cad.174739 - Oradea
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru parc industrial „Chem Park Oradea”, Calea Borsului nr.35,nr.cad. 8813 si nr. cad. 168863-Oradea
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Oradea

  privind desemnarea solutiei de realizare a statuii reprezentandu-l pe Ion I.C.Bratianu,care urmeaza sa fie amplasata in parcul cu acelasi nume din Oradea
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale S(D)+P+R(M) si reglementare acces, str. Apelor, nr. 21, nr.cad. 187483 - Oradea
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Oradea

  Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte S+P+E(M) si reglementare acces, str. Prunilor, nr.cad. 18411- Oradea
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Oradea

  pentru modificarea capitalului social al societăţii Eurobusiness Parc Oradea SA
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea contractării unei unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 23.000.000 EURO
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificării H.C.L nr.125/2013 modificată şi completată prin H.C.L. nr.58 /2014, privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor în vederea furnizării de servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, din familiile din Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.1 din HCL 408/29.05.2014 privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ”Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – zona G. Erofte – Lăpuşului”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Dom
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Oradea

  pentru aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.1 din HCL 407/29.05.2014 privind aprobarea participării UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicaţiei de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică blocuri de locuinţe în Municipiul Oradea – Bloc C3”, în vederea accesării fondurilor disponibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Oradea

  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 29 ianuarie 2015
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 8 ianuarie 2015
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 18 decembrie 2014
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Oradea

  privind modificarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 897/2014 privind aprobarea alocării de resurse financiare suplimentare în sumă de 5.083.946,05 lei pentru proiectul „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură şi gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire şi preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I – Oradea”.
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea participării municipiului Oradea ca Partener Asociat în cadrul proiectului de cooperare transnaţională „TRI-AID-Politici antidrog, fără frontiere”.
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului Anual de Acţiune în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul A.S.C.O. pe anul 2015.
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Metodologiei de lucru privind desfăşurarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local de către beneficiarii de venit minim garantat şi de către beneficiarii de cantină de ajutor social din municipiul Oradea.
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2015 – Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea pentru anul 2015.
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea îndreptării erorii materiale din H.C.L. nr. 904/18.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea acordării de premii elevilor din unităţile de învăţământ de stat din municipiul Oradea care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2013 – 2014.
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Oradea

  privind validarea suplimentării bugetului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă cu suma de 60 mii lei realizată prin Dispoziţia Primarului nr. 4661/19.12.2014 şi a suplimentării bugetului Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” cu suma de de 300 mii lei, realizată prin Dispoziţia Primarului nr. 4707/29.12.2014.
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Oradea

  aprobarea acoperirii definitive a deficituui pe secţiuni, la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2014.
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea proiectului de act adiţional la contractul de delegare nr. 1/196/06.08.2013 încheiat cu societatea Termoficare Oradea SA.
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a preţului local al energiei termice pentru agenţii economici racordaţi la reţeaua primară, valabil începând cu 01.01.2015.
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea preţului local al energiei termice practicat de SC Temoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.01.2015.
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Trecere denivelată pe sub liniile de cale ferată Oradea – Episcopia Bihor, în zona străzii Secarei din municipiul Oradea” – scenariul I.
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Oradea pentru perioada 2015 – 2025, conform Anexei 1 şi Anexei 2.
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Oradea

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2015 – 2016.